Říjen 2018

O Gilgamešovi a Enkiduovi 2/?

31. října 2018 v 17:55 | Gregor Moldavit
Předchozí díl: o-gilgamesovi-a-enkiduovi-1

Předmluva ke knize "O Gilgamešovi a Enkiduovi"

Za našeho mládí byl v Čechách velmi populární karikaturista Pavel Kantorek, který maloval kočky a žáby. (Zdrhnul údajně hned 21. srpna 1968.) Toho jsem při psaní tohoto příběhu (je to asi 15 let) požádal, jestli by tuhle knihu neilustroval?
Přečetl si pár kapitol, projevil zájem, jeho to bavilo. To tedy byla moje životní šance udělat z díla knihu, kterou by si kvůli jeho obrázkům jistě leckdo koupil. Jenže on tu část napřed poslal nějakým známým nakladatelům do ČR. Jejich odpověď:
"Je to velmi vtipné, ale pro českého čtenáře příliš náročné." Na to mi Pavel Kantorek napsal:
"Pro českého nakladatele platí: český čtenář = blbec."
Pak už se do toho neměl. Mezi tím však už sám vím, že dnes je to s literaturou v ČR všeobecně těžké. Knihy píše mnoho lidí, těch, co je kupují a čtou, je naopak velmi málo. Mít nakladatelství není v Čechách rozhodně zlatý důl. Mimo to je tohle vyprávění skutečně jen pro menší část čtenářů. Pro většinu buď třeba náročné, nebo blbost. (Což je občas těžko rozlišovat, co nechápu, to je blbost.) Koho to tedy nebaví, ať to nečte! Nejspíše by děj mohl chápat člověk mého věku, který, jako já, vyrostl v komunistické diktatuře. (Pokud nebude po pár kapitolách žádné echo, tak toho pochopitelně nechám.)

Nuže, započněme tohle vyprávění na temné zimní večery.


Ilustrace Jana Holečková

Jediné poučení z dějin je, že lidé jsou nepoučitelní.

Úvod knihy - Jak vznikl člověk

Já věky spal pod klenbou hvězd
a divné sny se mi tam zdály,
že stál jsem v rozvalinách měst
a bloudil v poušti Rub al Khali.

Přečkal jsem dobu ledovou
zažil ten čas, kdy ledy tály,
já dobu viděl bronzovou,
meče, jež v slunci rudě plály.

Já mnohé měl jsem vidiny
v polích, kde bitvy se udály,
prožil celé člověka dějiny,
jež lačně lidskou krev sály.

Smrt mužů, těžký osud vdov,
nářek, jenž slýchal jsem v dáli,
ryk vřavy válečné, kde není slov,
jen ozvěna, jíž vrací skály.

Včera zved kámen pračlověk,
dnes pod kopyty země zní,
už tady máme středověk,
to jedou páni železní.

Kněz vědro s vodou svěcenou
a svatou řečí plamennou,
pan rytíř s velkou sekerou
a zavšivenou nádherou.

Břinkot mečů, výstřely z děl,
pokřik lůzy a troubení rohů,
já o tom bych vyprávět chtěl,
o úsvitu múzy a soumraku bohů.

Pojďme a hledejme příčiny,
kde davů vzala se samota,
proč válečné jsou naše dějiny
a tajemství věčného života.

Snad si to nějak všechno spojíš,
já každý rok psal jednu větu,
teď vám servíruji dějin talíř
o vzniku lidí a států rozkvětu.

Až tu vtipnou kaši dojíš,
dál ji vyprávěj jinému světu,
ty, kdo po tisíce let stojíš
na přídi života hvězdoletu.

To vše se událo jednoho pozdního večera, ještě více se pozdící pozdní doby třetihorní.

Pravěká opice se slastně protáhla na pravětvi mladičkého prastromu. Její čelist byla již parabolická, jakkoli ještě masivní a směrem dolu tažená dozadu, což ještě neumožňovalo řeč, natož pak delší proslovy a dalo se tedy hodnotit v podstatě kladně. Špičáky byly však již zakrnělé na výšku ostatních zubů. Při pohybu spodní čelisti do strany tedy neblokovaly. Na rozdíl od těch ostatních opic měla tedy tato opice schopnost "mlejt hubou". Významný to faktor hominizace, zvláště důležitý pro pozdější čtvrtohorní volební kampaně. Páteř se narovnala a celá tělesná konstrukce už umožňovala pohyb bipedální, na rozdíl od pohybu quadrupedálního, při kterém jsou zaměstnány i přední končetiny a nelze v nich tedy ještě za pochodu svírat rudou zástavu. Ruce opice měly tedy již schopnost chápat, což se o hlavě rozhodně říci nedalo. Však lebeční dutina se rychle zvětšovala a v ní nebezpečně kynul a bobtnal budoucí lidský mozek. Nebyl ještě tak velký jako mozek dnešního člověka, takže když byl někdo chytrý, nebyl ještě tak chytrý jako jsme my dnes. To ovšem mělo jednu velkou výhodu. Když byl někdo blbej, nebyl zase tak strašně blbej, jako dokáže být lecjaký dnešní člověk.

Kde není chápavost, tam není také nic nepochopitelného. Kdo nic nechápe, tomu je všechno úplně jasné. Primitivovi nelze vysvětlit trojčlenku, o to rychleji zato chápe novou převratnou ideologii růžových zítřků, kterou profesor matematiky nemůže pochopit nikdy. Vše to nepochopitelné, co člověk v dějinách napáchal, se do onoho večera ještě neudálo, leč z pochopitelných důvodů udát brzo již mělo.

Opice tedy viděla všechno zcela jasně a nepochybně a byla se svým IQ naprosto spokojená. Z výrazu obličeje pravěké opice se už skutečně dala vyčíst přibývající lidská inteligence. Tvářila se totiž tak strašně blbě, jak dokáže jen stvoření nadané určitým stupněm rozumu. Šla kolem stará kráva a zkusila to po ní. Ale ať se snažila jak chtěla, její duchaprázdný obličej vyzařoval stále jen jakousi vlídnou hovězí moudrost. Jazyk jí sice visel z huby až na zem, ale proti blbosti opice, nadané rozumem, si kráva prostě nelízla.

Doba nebyla v té době ještě vyzrálá, neboť doba nebyla ještě nikdy v minulosti vyzrálá, ta vždy vyzraje až v přítomnosti, z čehož pak nevzejde nic dobrého a budoucnost pak právem hodnotí tu dobu jako nevyzrálou. Stává se ovšem, že nějaký spasitel přinese lidstvu dobu zcela vyzrálou, aby zjistil, že na ni lidé ještě nejsou zralí. Tak zkusí ty nevyzrálé lidské plody trochu přihnojit, ale většinou než dozrají, tak mu doba přezraje. Člověk je něco jako ostružina, která když je červená, tak je tím ještě zelená, kdyby už byla červená, byla by černá. (A teď si můžete podle barev volit strany do koalice.)
...
...

pokračování...

O Gilgamešovi a Enkiduovi 1/?

28. října 2018 v 19:54 | Gregor Moldavit
Král Gilgameš, ilustrace Radoslav Sedlák

Kapitola xy, téměř poslední v mojí nedokončené knize, se nazývá

Šenkýřka Siduri


Nadešel čas temných večerů, doba předvánoční, čas na vyprávění dávných příběhů u praskajících kamen. Dříve tomu tak aspoň bývalo, když lidé ještě dokázali vyprávět a jiní zase byli vděční za každý příběh. Dnes už je jistě všechno nějak jiné a kdo ještě bude poslouchat obyčejné povídání, bez doprovodu stereo hudby a 3d obrázků? Nevím, ale pro těch několik málo, kteří si chtějí poslechnout snad nejstarší příběh, který lidstvo písemně zaznamenalo, příběh pět tisíc let starý, teď započnu tohle vyprávění. Jak čtenář brzy zjistí, bude to volné vyprávění, dokonce velmi volné. Takové vyprávění, které bude poněkud připomínat i dnešní dobu, jako i mnohé události v průběhu mého, už dost dlouhého života. (Proto začínám vyprávění dnes, u příležitosti výročí sta let české samostatnosti. Kolik z toho časy ale byla tahle země skutečně samostatná a nezávislá na rozhodování politiků a oligarchů jiných zemí?)

Dovolte mi, abych začal od konce. Sumerský král Gilgameš a divoch Enkidu se spřátelili za podivných okolností, jak se brzy dozvíte. Spolu pak zabili obra Chumbabu a nebeského býka, o čemž vám budu vyprávět v dalších dílech. Jenže ono jim nebylo bohy odpuštěno. Po smrti svého přítele Enkidua si král Gilgameš uvědomuje, že i jeho čeká smrt. Je sám ze dvou třetin bohem, po své matce bohyni Ninsun, z jedné třetiny však člověkem, což na nesmrtelnost nestačí. I Gilgameš musí jednou zemřít. Opouští své město Uruk a oděn jen ve lví kůži se vydává na zoufalou cestu, aby hledal nesmrtelnost. Snad je tady jedna možnost? Dávno a dávno před tím, než byla napsána první řádka bible, přišla na lidstvo strašlivá potopa. Lilo a bouře byla taková, že i bohové seděli vyděšeni na mracích a třásli se jako psi. Potopa zaplavila celý svět a všichni lidé se utopili. Vlastně ne všichni.

Ilustrace Jana Holečková

Žil tehdy prozíravý muž jménem Utanapištim, který si včas postavil loď schopnou tuto bouři přestát. Ten a jeho žena se zachránili. Když vody opadaly, přistáli na vrcholu vysoké hory a vystoupili na pevninu. Pustili z klecí ptactvo a když to se nevrátilo věděli, že někde už je suchá země. Nato přinesli bohům zápalnou oběť. Tito se kolem seběhli a s rozkoší čuchali tu libou vůni. Utanapištim se ženou se usadili pod horou a z nich pak vzešlo nové lidstvo. Za tento čin obdrželi ti dva od bohů neuvěřitelný dar - nesmrtelnost.

Kdesi na konci světa leží moře smrti. Kdo se dotkne jeho vody zahyne. Teprve za tímto mořem dodnes žije Utanapištim se svojí ženou. Toho musí Gilgameš najít, snad od něj dostane radu? Tam na konec světa směřuje dnem i nocí vyčerpaný a zoufalý Gilgameš. Na břehu tohoto moře mu náhoda pomůže a on se tam setkává s moudrou šenkýřkou bohů jménem Siduri.

foto autor, půlnoční slunce na Islandu

...
Zrána slunce se noří,
tam za bránou Země,
kde večer obloha hoří
a vlny dují se temně.

Když vítr se vybouří
ten kraj dýchá jemně,
kde svět končí v moři,
vzniklo života sémě.

Tam v nekonečné dáli,
kde jen vlny se dmou,
v příboji valí a tříští o skály,
zrak věčný prohlíží tmou.

Tam svět počal a čas pomíjí,
jenž konec poutě tvé tají,
tam věční bohové žijí,
kteří na vše odpověď znají.

V zahradě šenkýřky Siduri


Džbán vyrobili pro ni.

Ten dvakrát je zaoblen,
ženských boků má tvar,
věčným ohněm vypálen
to bohů pro ni byl dar.

Zlaté měsidlo jí dali.

Tam uprostřed zahrady
v něm připraví kvas,
když bohů porady
zas jednou nadešel čas.

Prostá jen světnice,
v ní dubové stoly,
pro hosty lavice,
zlaté ječmene stvoly.

Cestu pro lidi smrtelné
hvězdný prach skryje,
tam v té říši podivné
jen šenkýřka Siduri žije.

Ač člověk sem nepřišel
za celý dlouhý čas,
přec závojem zahalen
její krásný je vlas.

Hora Mašu* cestu stíní,
prach v temnotě víří,
tam lidé žijí podivní,
jež vypadají jak štíři.

Víno hostům podává
ve štěstěny rohu,
a moudrost rozdává
lidská šenkýřka bohů.

Jednou mačká hrozny
přitom prsa má holá,
tu hlas slyší hrozný,
ten zdáli odkudsi volá.

Muž velkého vzrůstu,
chůze vratká, znavená,
jeho svaly budí úctu,
kůže cáry přes ramena.

On sem tam hlavu točí,
postava pevně stavená,
šenkýřka vidí výraz očí,
jenž zoufalství znamená.

Snad před čímsi prchá,
k ní rychle se blíží,
když ona právě máchá
svá prsíčka v díži.

Prsa krásná od vína
ta rychle si umyje,
tvář svoji nevinou,
tu závojem zakryje.

Hlavou myšlenky jí víří,
tělo, na něm cáry kůží,
kdo je ten, jenž sem míří,
proč tak zoufale vyhlíží?

Snad je to lupič nebo vrah,
špinavý zdola nahoru,
Siduri náhle pojme strach,
zabouchne, přirazí závoru.

Muž do zahrady vtrhne,
že viděl ji ona netuší,
pohled na ni oknem vrhne,
na dveře pěstí zabuší.

Proč zavíráš krčmy bránu?
Jednou ranou ji roztříštím,
dveře ty vyrazím z rámu,
zahradu tvoji poničím.

Snad mé jméno cosi říká,
já z moci svého úřadu,
zabil jsem nebeského býka,
já zabil taky Chumbabu.

Jak poutník srdce otevře
tak ona do něj nahlédne,
vidí krev, jež v žilách vře,
šenkýřka moudře pokývne.

Více záhady mi nedáš,
vím kdo jsi a vím kam jdeš,
věčný život tady hledáš,
ty jsi sám král Gilgameš.

příště pokračování od začátku...

* Mašu - dvojitá hora na konci světa. Dle sumerských představ do jednoho otvoru večer zapadá slunce, ráno na druhé straně vychází.

Drsný článek o migraci, psaný migrantem - 6/6

26. října 2018 v 21:56 | gregor moldavit
5. díl: drsny-clanek-o-migraci-psany-migrantem-5

Asylové zákony (rozjímat o právu a bezprávím se živit...)


Aktuální událost:
mame-stejny-nazor-jak-resit-migraci-prohlasili-v-praze-merkelova-a-babis
Spolupracovat s africkými zeměmi, to je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) a německé kancléřky Angely Merkelové řešení migrace, na kterém se shodnou...

Takže spolupracovat s Afrikou. No ta Afrika se teď musí radovat. O (ne)smyslu takových akcí jsem tady psal už posledně. DED (Německá rozvojová pomoc) byla založena někdy v 50. letech, byl u toho Adenauer, Kennedy... Brzy se ukázalo, že fušovat jim tam do jejich života a systému, o kterých my nic nevíme a v naší bělošské aroganci ani vědět nechceme, přineslo více škody než užitku. (Asi jako by nějaký nomád ze Sahary k nám přijel na velbloudu radit, jak stavět nákladní auta.)

Někde v centru Afriky se (jako obvykle) lidé přemnožili a došlo k hladomoru. Evropané tam přišli a zbudovali celou řadu studní, aby ti místní mohli mít více dobytka. Měli! Ovce a kozy se přemnožily tak, že spásly veškerou vegetaci a na tom místě se udělala poušť. Studny zapadaly pískem. Poslední obyvatelé, kteří tam žili tisíce let, museli ten kraj opustit. Teď už tam nemohl žít nikdo.
V jednom africkém státu je neúroda, lidé začínají umírat hlady. Inu co, my máme zemědělské přebytky, tak jim je pošleme. Jeden místní ale se suchem počítal a dokázal mít slušnou úrodu. Naloží pytle zrní a jede do přístavu je prodat, aby si mohl koupit další nástroje a pumpu na zavlažování. Jenže tam právě připlula* naše loď a pytle mouky se rozdávají zdarma po tunách. Tento zemědělec neprodá nic a musí svůj statek vzdát. My jsme ho zničili! Příští rok tam hladový stojí s ostatními a čeká zase na tu loď. Jenže ta tentokrát nepřiplula.

*(Poslat loď něco stojí a aby jí diktátor té země povolil přistání, musíte ho uplatit pěkným darem. Ale pozor, ne nějaké korálky, on je dolarový milionář. Jestliže v Evropě sluníčkáři šílí nad umírajícím černým dítětem v této zemi, jemu je to úplně jedno.)

Neustále se mi na obrazovce objevuje reklama na nějakou pomoc, (pošlete peníze!) začínající, "Každých 10 vteřin zemře jedno dítě hlady". Najedou se objevilo cosi podobného, kde ale stálo 5 vteřin. Zřejmě jsou tam v zachraňování životů velmi úspěšní, takže počet rodičů stoupá. Afrika má asi 1,3 miliardy obyvatel. Přes všechny války a hladomory odborníci odhadují, že v roce 2050 to bude čtyřnásobek.

Jestli pak tito dva zmínění spolupracovníci Afriky v Praze o tom někdy něco slyšeli? Znají vůbec pojem "tragédie Afriky"?

***

Nyní ale k problému migrantů a příčiny našeho nesmyslného jednání. Zatím jsem vyslovil možnosti:
1. Naši politikové se zbláznili. Skutečně v medicínském syslu.
2. Alláh je! Poslal své věrné osídlit Evropu a my jenom plníme jeho vůli a nemůžeme nic jiného dělat. Proto se ochotně podvolujeme rozkazům islámských imigrantů.

Ještě teorie číslo 3, čímž seriál končím:
Když budu převážet jednoho migranta z Rakouska do Německa, můžu za to dostat 5 let na tvrdo. Když pro tyto migranty Merkel pošle zvláštní vlak do Srbska, je navržena na Nobelovu cenu míru. (Jsme vlastně pro, nebo proti???) A co dostane ten ilegální migrant? "Herzlich willkommen". Stačí říci magické zaklínadlo "asyl" a má právo na ubytování, stravu, měsíční kapesné a třeba pak i bezpracný život po věčné časy.

V Německu vrah z Afghánistánu udá věk 17 let a je tedy souzen coby mladistvý. Doktoři mu naměří věk nejméně 20 let, však jeho advokát jejich údaje zpochybní. Třeba se doktoři mýlí. Soudce přikývne a soudí dospělého vraha dále coby nezletilého.

Zloděj a násilník, rovněž z Afghánistánu, jehož žádost o asyl byla zamítnuta, nesmí být poslán nazpět, neboť se nechal pokřtít. (Skutečně upřímně, jak dodá jedna totálně slabomyslná politička od Grüne.) Hrozil by mu tam trest smrti. Ani vrah nesmí být vydán nazpět do své země, pokud ta má trest smrti. Celá řada odmítnutých asylantů už se "přiznala" k vraždě ve své domovině, čímž nemohou být odsunuti. Vraždu si pochopitelně vymysleli. Zároveň jim nehrozí postih v Německu, nejsou žádné důkazy a nikdo nepodal žalobu.*

*(Když přijdu na policii a přiznám se k vraždě, nemůžou mě ani zadržet, pokud se nikde nenašla mrtvola, nikdo není pohřešován a já sám nevím, kde jsem koho zabil. Když se mrtvola našla a já se k vraždě přiznám, pak nemůžu být odsouzen, když se prokáže, třeba svědectvím více osob, že jsem to být nemohl. Zdánlivě blbost, ale to je zcela správně. Přiznání je pouze jedna svědecká výpověď a nic více. Co chcete dělat s černochem, který se přizná k vraždě v Kongu, odtud ale policie neposlala žádné hlášení, že je hledán. Přesto mu to funguje, nesmí být poslán do své země, která má trest smrti. V Německu je celá série takovýchto sebeudání.)

Spolupracovník Bin Ladena, masový vrah, bere v Německu už léta sociální podporu a utěšeně se množí. Nakonec ho dokážou vydat Tunisku, ale už druhý den soud nařídí poslat pro něj letadlo. Rozhodnutí o vydání bylo vzato nazpět. Výdaje za letadlo nehrají roli, německý daňový poplatník je bezprávní dojná kráva, z toho krev neteče!
Bin Laden sám udělal smrtelnou chybu, že se ukryl v Pakistánu. Měl přijít do Německa. To by ho nikdy nesmělo vydat do USA, kde je trest smrti a ještě by mu platilo sociální podporu pro něj, jeho 4 ženy a nekonečně dětí. Za 11. září by ho třeba ani odsoudit nemohlo, neboť by se nejspíše neprokázala jeho vina. On tam v tu dobu nebyl. Kdyby ho Američani oddělali v Německu, bude z toho vážná diplomatická roztržka mezi oběma státu.
Atd... Atd... somalsti-pirati-vysavaji-nemecky-socialni-system-stat-je-neni-schopen-deportovat

Už tady byl dokonce návrh, jak zachránit černochy před utopením v moři, či poraněním při lezení přes plot v Maroku, ... (Kdo asi? Inu Grüne!) Jednoduše podají žádost o asyl už v Africe. Takže ve městech dáme urny, kdo chce asyl v Německu, ať tam hodí žádost na stránce A4 s pasovou fotografií a podpisem. Za rok máme 50 milionů žádostí, teď to jen předat německým úřadům k posouzení. Každý tam hezky vysvětlí, že byl, nebo ještě je, ve své zemi za své politické a náboženské názory tak utlačován, že žádá o asyl v Německu. Není ovšem utlačován zase natolik, aby chtěl do zemí jako je Česko, Polsko, nebo Slovensko. Kdo je oprávněný, pro toho Německo pošle dopravní letadlo. (Počet Afričanů, kterým vláda dle jejich tvrzení popravila otce, jde do statisíců, to je standardní výpověď. Namátkové kontroly v jejich rodišti zjistily, že otec má 4 ženy a více dětí, než prstů na rukou a vede se mu náramně dobře. Na dotaz, jak to mohl asylant vypovědět, opět standardní odpověď, "No to se přeci v Německu má říkat." Ale mohl bych taky vyprávět, co čeští emigranti srpna 68, tedy moje generace, uváděla do asylového protokolu a co mezi námi na cimře.)

Možná se teď domníváte, že jsem si to všechno jednoduše vymyslel, tak debilní zákony přeci žádný civilizovaný stát nemůže mít. Jenže on je nejen má, ale vnucuje tohle šílenství ostatním státům EU.

Moje poslední a zřejmě reálná teorie: Jednoduše jsme v blahobytu zdegenerovali!

Ekonomové mají teorii, vycházející ze zkušeností, "4 generace od ničeho k ničemu"!* Že totiž "udržet v blahobytu blahobyt, je těžší, než postavit blahobyt z ničeho". Možná znáte i pořekadlo, "třetí (čtvrtá) generace zavírá firmu".

*(Jako příklad třeba dynastie Krupp. Jeden založil, druhý vybudoval, třetí nějak udržel, čtvrtý už jen dělal skandály a podnik zavřel.)

Jednoduše je tomu tak, že třetí generace v blahobytu už ten blahobyt považuje za cosi zcela samozřejmého a neumí si představit, že by to nemuselo jít věčně. (Asi jako už jsem uvedl Starý Řím, který zašel na germánské imigranty, ale nikdo tam do poslední chvíle nepochyboval, že "Řím je věčný".)

Jistě nemluvím o všech, ale podívejte se na dnešní mladé. Oni protestují proti všemu. Vykácet les a těžit tam uhlí pro elektrárnu? Vyloučeno! Právě tak nechtějí atomové elektrárny, nechtějí ani větrné, to zabíjí ptáky... Na co konečně? Jim stačí ta elektřina ze zásuvky ve zdi. A ta je tam přeci vždycky.
Možná důvod pro zcela nepochopitelný úspěch Grüne, pro mě asi poslední volitelná strana. Oni chtějí zakázat naftové motory, jakékoli spalovny a odpadiště... nejraději by snad zavřeli polovinu továren. K čemu konečně jsou, vždyť obchody jsou plné zboží? Potraviny? Jídlo, je to, co maminka dá synáčkovi každý den na stůl. Toho je přeci vždycky dost. (Znáte od Lermontova "Svině pod dubem"?) A tady jsme asi u jádra problému. Oni totiž často rozhodují a píší zákony dětičky z bohatých rodin, kterým vlivný tatínek vyžehlil cestu k nějakému pěknému korytu. O penězích rozhodují přeplacení politikové, o příchodu tisíců migrantů majitelé luxusní vily s velkým soukromým pozemkem. Ti ostatní se mají v činžáku trochu smrsknou a vlídně přijmout zaručníkované velkorodiny.

Možná si někdo představuje ty mladé revolucionáře jako děti z proletářských chudých rodin. Poznal jsem jich pár na studiu v Německu. (Dnes už pochopitelně taky starci.) Všichni z bohatých rodin podnikatelů! Jednoduše takoví Engelsové, bojující proti vykořisťování, kterým se sami živí. Konečně se podívejme i na jiné zástupce dělnických mas: Lenin*, Stalin, Hitler, Mao... Kdo z nich se kdy živil prací? Takže když tito Linke a Grüne chtějí každého přijmout, každému všechno dát, každému platit ubytování a měsíční příjem z nebe, vycházejí jednoduše z vlastní představy, že ono to nikde nebude chybět. Je to ona zdegenerovaná čtvrtá generace, která zavírá blahobyt.

*(Velkostatkář Lenin byl vystudovaný jurista. Jednou ho v Curichu údajně povalilo auto. Byl z toho nějaký soud, kde on se sám zastupoval. Takže jednou coby jurista praktikoval.)

Osobně jsem přesvědčen, že jdeme v Evropě do zániku a generace našich dětí a vnuků nás budou za naši debilitu proklínat do horoucích pekel. Oni budou zase ti, co musejí stavět blahobyt z ničeho. Ale jak, když každý druhý Evropan bude černoch nebo orientálec? Když kolem v jejich zemi budou bojovat sunité proti šiitům, Kurdové proti Turkům, libanonský gangsterský klan proti syrskému, jedna početná tmavá rodina proti druhé, Talibáni a IS proti nevěřícím psům...?

A teď si mě revolucionáři a sluníčkáři sežerte!

Konec

Drsný článek o migraci, psaný migrantem - 5/?

22. října 2018 v 21:01
4. díl: drsny-clanek-o-migraci-psany-migrantem-4
O blbosti převeliké


Nové události mě přiměly vložit ještě jeden aktuální díl. Předně bych se ale chtěl zmínit o výsledku voleb v ČR. O komunistické době jsem toho napsal už mnoho, i o tom, jak jsem byl po roce 1989 šokován řvaním určitých lidí po zlatých komunistech. Ono být svobodným člověkem je tak těžké, rychle nazpět do komunistického nevolnictví. Tam bylo všechno tak jasné a přehledné. Jak vidíme, tyhle typy vymírají a ti na svobodě narození se už dokážou chovat jako svobodní lidé. Počet mandantů do senátu pro KSČM = 0. Tahle strana zase vytáhla stalinistku Semelovou a poslala do boje. V Praze 12 má 3,9 %. Na jedné straně tedy pod 5, ale pořád existují lidé schopní ji volit. Ti ovšem nevymřou nikdy, lidé čekající zázraky z nebe se rodí stále znovu. Důležité je, aby jich nikdy nebylo přes těch magických 5%! Pokud chce někdo názorný příklad, jak by vypadalo ČR pod vládou dnešních komunistů, podívejte se do Venezuely:
rabujeme-jinak-zemreme-hlady-venezuela-lidem-doporucila-snist-domaci-mazlicky


Moje generace si na to ještě vzpomíná. (Ti první snad ještě něco dostanou, ti vzadu stojí zbytečně.)

Jinak jsem už upozornil na to, že kdyby se dnešní KSČM podařil takový puč, jako byl únor 1948, pak nebudou mladí produktivní lidé na nic čekat a do měsíce jsou všichni na západě. 20. století nám dalo dost zkušeností. Komunisti pak můžou budovat růžové zítřky s důchodci a invalidy. Hospodářskou koncepci nemají žádnou, toliko plánované hospodářství. To ovšem ještě nikdy nikomu nefungovalo. Navíc jsou v ČR ještě 3 další komunistické strany a ty budou muset jako první zlikvidovat. Pak třeba strany pravicové, to už má více času. Komunisti se totiž dělí na pravé, ještě pravější a nejpravější a ti si vždycky vzájemně kroutili krky. Právě tak by voliči měli vědět, že v KSČM jsou do krve rozhádané frakce. Hned po vítězství musí Dolejš a Filip nechat popravit Semelovou a Skálu, jinak totiž budou viset sami, označeni od zmíněných za agenty imperialistů a přisluhovače kapitalistů. Nic nového, to měl Lenin, Stalin, Hitler (noc dlouhých nožů), Mao... asi to jinak nejde. Když se k moci dostal Chruščov, nechal popravit Beriju. Kdyby byl zvítězil Berija, byl by nechal popravit Chruščova a považoval to za samozřejmé. Leč nazpět k migrantům.

Německé šílenství roku 2015 mimo jiné napáchalo nekonečné sociální problémy v zemích imigrantů. Matka v hliněné chýši v africké vesničce měla právě tak na nejnutnější nasycení sebe a rodiny. Náhle je to velká dáma a pyšní se šperky (tedy spíše korálky) a novým nádobím, ... Její syn to dokázal a bere v Německu 500 € měsíčně. Pochopitelně ne za práci, čistě za to, že se mu tam podařilo dostat a on je tam fyzicky přítomen*. Matce měsíčně pošle 50 €. To jsou tam veliké peníze, které jiný nevydělá za měsíc prací. Nyní se vydá na cestu i syn sousedky a ta už se vidí, jak si také nakupuje ve velkém stylu, jak jí taky všichni závidí. Jenže syn se za čas vrací, zmlácený, zraněný a neúspěšný. Matka ho doma přijme krajně nepřátelsky. "Támhle kluk od sousedů v tom Německu zůstal a měsíčně posílá peníze. Jak to, že ty, ničemo, jsi nazpět?!" Matka se k němu nezná. Místo aby jí nyní všichni záviděli, tak se jí naopak vysmívají. Svého syna začne skutečně nenávidět. Takovou hanbu na ni uvalil. (Čech si tady jistě vzpomene na dvoutřídní společnost za komunistů. Jedni měli příbuzné na západě a vlastnili bony. Kouřili winstonky a nosili super rifle, zatímco druzí kouřili startky a nosili džíny české, na první pohled okamžitě odlišné, hlásajícím podřadnost jejich majitele.)

*(Vláda se nějak dohodla, že odmítnutý asylant má brát méně. Dokonce to i Grüne, ač těsně, schválili. Jenom die Linke trvá na tom, že ten odmítnutý má brát stejně, mají stejně velké žaludky. Z hlediska komunistů byly peníze vždycky něco, co se přeci jednoduše natiskne. Zmíněný Lenin měl hyperinflaci, jako má dnes i Venezuela.)

V africké vesnici byli před tím všichni nějak chudí, ale snad ne z toho nešťastní. Být chudý pastevec ještě neznamená trpět nouzí. Byli na takový život zvyklí. Najednou jsou tu třídní rozdíly a s nimi závist, nenávist... a další a další se vydávají do onoho Německa, kde bílý idiot rozdává peníze za nic. Měsíčně více, než si černoch doma vydělal za rok prací.

Náhodně jsem viděl v televizi konec jedné reportáže odkudsi z Afriky, kde mluvil jeden z těch, co se do Německa dostali, ale byli posláni nazpět. (Moc takových není).
Často slyšíme frázi, "My je nemůžeme všechny přijmout, musíme jim pomoci doma, aby neměli důvod emigrovat." (Opakuji, v Africe se rodí jeden milion dětí týdně!!!) Tak tedy Německo, (Ano zase to prokleté Německo, které neví co s penězi, tedy aspoň pro cizince. Pro vlastní lidi v nouzi často žádné nemá.), kdesi v Africe postavilo továrnu, aby ti místní měli práci a nemuseli migrovat. (Kolik zaměstnanců neříkali, ale milion to asi nebude.)
Nuže, co ten zmíněný černoch? Jde nazpět do Německa, (kde mu byl už jednou asyl zamítnout), tam dostal za nic více peněz, než vydělá v téhle továrně prací. Navíc v ní jaksi nic nefunguje. Viník? Němci! Oni už psali, že potřebují ještě nákladní auto, materiál..., ale ti Němci to nedodali. (Rozumí se zase bezplatně.) Jak má ta továrna běžet? Co oni by ve skutečnosti potřebovali, aby ti Němci přišli taky do té fabriky pracovat.* Jim samotným se do toho nechce. Představa, že my musíme, nebo snad dokážeme, těm lidem pomoci v jejich zemích, aby neměli důvod emigrovat, je výplod idiota! To zvládneme při nejlepším pro pár jedinců, ne pro ty stovky milionů, které jsou už stejně aspoň jednou nohou na cestě.

*(Někdy v 60. letech Německo (pochopitelně to zlé západní) postavilo kdesi v Africe přehradu. Mimo jiné měli mít finanční příjem za elektřinu. Leč jediný, kdo tu elektřinu platil, byl jenom místní německý konzulát. Chudí ji neměli zavedenou a bohatí zcela samozřejmě neplatili nic. Navíc to při první poruše přestane fungovat a celý projekt za miliony byl k ničemu.
V Gabunu Francouzi postavili v zakázce místního diktátora železnici z hlavního města do prázdna v pralese. Řidič lokomotivy, Francouz, ale filmařům rovnou řekl, že až on odejde, tak ta lokomotiva stojí.)

***

karavana-migrantu-se-prebrodila-z-guatemaly-do-mexika-a-tahne-dal-k-usa
Jistě musíme v tomto seriálu zmínit další aktuální problém - pochod z Hondurasu do USA. V současné době asi 6 000 a další se přidávají.
Důvod je zřejmý, utíkají před hladem a kriminalitou své země. Lidožrout Trump chce na hranice nasadit armádu, která jim ve vstupu do USA má zabránit.

Co bych dělal já, sám migrant, na jeho místě? To samé! Ona totiž jiná možnost neexistuje. Ano, já se taky kdysi vydal na cestu a byl šťastný, že mě jiná země přijala. Ale kdybych měl tu funkci, nemůžu rozhodovat coby soukromá osoba, ale jako státník hájící zájmy vlastního obyvatelstva. Jinak se to nazývá velezrada. (Vis Německo, rok 2015. Kvůli velezradě bylo na Merkel podáno 4 000 žalob. Její imunita ji ale chrání.) Jenže podívejme se na to logicky, na základě selského rozumu. Když je USA přijme, tak se okamžitě na takovou cestu vydá třeba sto tisíc, nebo milion obyvatel Jižní Ameriky. Ono to přeci funguje. Dále, co tam s nimi mají dělat? Říci, "my to zvládneme"? Německo rok 2015 nezvládlo. Situace se sice uklidnila, ale od toho roku tady tiká strašná časová bomba - množení muslimů. Sociální systém se jednou musí zhroutit. Před čím oni utíkají? Občanská válka. A ta je proč? Přemnožení! Co dělají tady? Množí se geometrickou řadou.

Dále, před čím že tito obyvatelé Hondurasu utíkají? Bída a kriminalita! A kdo ji tam dělá? Obyvatelé Hondurasu. (Nebo si snad někdo myslí, že na cestu se vydali pouze ti poctiví?) Před čím utíkají, to si nesou sebou.
Uvidíme, jak se to vyvine, pak se k tomu třeba ještě vrátíme. Jenže ono to moc dobře dopadnout nemůže. Zcela tyto lidi chápu, ale právě tak chápu i druhou stranu, která chce jejich pochod zastavit.

Pokračování...

Drsný článek o migraci, psaný migrantem - 4/?

17. října 2018 v 21:07 | gregor moldavit
Bezcitné národy V4


Chtěl jsem nějak uzavřít tím, co jsem sám zažil v lágru coby migrant a co se snad změnilo. Jenže dnes přišlo cosi aktuálního:
juncker-neprijmout-ani-deti-z-rad-migrantu-je-skandalni
...některé unijní země, mezi nimi i Česko, naprosto odmítají přijímat migranty, a odmítly dokonce přijmout děti bez doprovodu...

Tedy předně, proč ten pan Juncker* neapeluje na země jako S.Arábie, Kuvajt, Emiráty...? Jsou to přeci jejich islámští bratři a petrodolarů mají dost. Patrně ví, že by ho kamsi poslali, oni mají své zákony a ty je k tomu nenutí. Když si EU sama udělá takové asylové, je to její věc, ať si pak nestěžuje! Z jejich hlediska si EU tyto imigranty sama vnucuje a zve. (Z mého hlediska vlastně taky.)

Představme si to celé trochu v reálu na příkladu jedné osoby! No dobrá, přeci nemůžeme být takoví absolutní sobci a nepomoci osamělému hladovému dítěti prchajícímu před válkou! Tak nám jedno dítě pošlete! (V Německu přijde daňové poplatníky jeden "nezletilý" imigrant na 6 000 € měsíčně. Jedna jejich učitelka říkala, že každý druhý už je na první pohled přes 20.)

Ono nebohé "dítě" předně odmítne nastoupit do letadla směr Praha, ono chce pouze do Německa. Tady už se pan Juncker rozčiloval, takhle že to nejde, ale ono to jde a on na tom nikdy nic nezměnil. Takže to další dítě se nějak ošálí a jednoho dne v té Praze vystoupí. Coby věk udá 17 let, ve skutečnosti je mu 22. O každém z těch migrantů víte jenom to, co on sám o sobě řekne. Kdo někdy kupoval na orientálním trhu nějakou tretku, ten ví, jak to s jejich pravdomluvností vypadá. Jsou schopni prodat vám strojově tkaný kobereček** v ceně 40€ za tisíce, je to přeci 200 let starý originál z královského paláce.

*(Než tady začne kdosi řvát, že "voni ti Němci nám chtějí předepisovat...", tedy tento člověk je z Luxemburgu!)
**(Na cestě přes Irán jsme často přejížděli koberce položené na silnici. Lámal jsem si hlavu, k čemu že to má být? Jednoho dne jsme šli takovým bazarem a jeden z těch handlířů nám tajuplně zašeptal, jestli bychom neměli zájem o prastarou antiku z jakési dávné říše. Hru jsme přijali, no a on nás odvedl do sousední místnosti, kde ten skvost byl zamaskován před zraky světa. Když nějaké to prostěradlo sundal, zjevil se rozdrbaný, částečně špinavý koberec. Tím jsme ty koberce na silnici pochopili. Pro toho člověka bylo lhaní a podvod zřejmě cosi naprosto samozřejmého. Viděl jsem staré říše od Kartága po Persepolis a všude bandy kluků, kapsy plné různých padělků. Třeba se vezme nějaká drobná mince, praští se do ni kladivem, hodí do kyseliny, pak se trochu ušpiní a 2 tisíce let stará mince z říše Chetitů je na světě. Na zadní straně je sice ještě rozpoznat Atatürk, ale to přeci blbý turista nemůže vědět. Že lhát se má, hlavně když to hodí nějaké peníze, mají tyto děti od rodičů naučené.)

***

Možná si umíte představit člověka, který jde každé ráno do práce kolem žebráka a hodí mu něco do klobouku. Jednoho dne to neudělá. Žebrák se na něj rozeřve, že ho okradl, jak to že dnes nic nedal? On tady může umřít hlady a jemu by to bylo jedno. Je to svině lakomá... To si ovšem nedovolí na jiného, který mu nedal nikdy nic. Dobře ví, že by dostal pár facek. Pro toho prvního se to stalo povinností.

***

Nuže, tak jsme panu Junckerovi ucouvli a vzali jedno dítě. On se ale za měsíc zase nechá slyšet, my jsme pořád ti špatní, dokonce horší než dříve, protože odmítáme pustit k nebohému dítěti matku. Ta se totiž odkudsi náhle ozvala, že chce ke svému osamělému dítěti. (Nikoli obráceně, vzít si dítě nazpět k sobě.) Znovu ucouvneme, nechceme být pro svět národ sadistických nelidů. Matka přijede, s ní manžel a 5 dětí. Ty ovšem mají kdesi jiného otce, než tohoto a ten má zase jinde ještě další 2 ženy a x dětí. Takže bychom tady najednou měli hezkou muslimskou rodinku, 30 lidí, která už stála milion a pořád si jen stěžuje, jak málo dostává a jak špatně se jí tady žije. No a jednoho dnes zmizí. Druhý den se objeví v Německu, kde požádá o asyl, neboť v ČR byli pro svoji rasu a náboženství diskriminováni. Grüne a Linke začnou řvát, že oni tohle nedopustí, ... Češi si tedy přijetím onoho "dítěte" zrovna k lepší pověsti nepomohli, právě naopak. Nejspíše bude rozumnější ten první ústupek vůbec nedělat!

Možná by si tenhle článeček měl přečíst pan Drahoš, pro kterého je to jen maličkost a který si dle svého výroku váží islámu.

Mimo nekonečných miliard, které migranti stojí, jsou tady škody politické. V Německu je na vzestupu dříve sotva známá AfD, tedy strana pro radikální řešení. Státy EU mezi sebou jsou do krve rozhádané. Brexit má cosi dělat s oním šíleným rokem 2015. Po ulicích se poflakují davy černochů bez papírů, počet bezdomovců z řad migrantů jde do desítek tisíc. Ono jedno dítě tohoto článku byl jen takový příklad. Ale když ČR vezme tisíc, co se tím změnilo? Jak už jsem napsal, v Africe se rodí jeden milion dětí týdně. 25 milionů lidí na světě musí ročně opustit své pozemky a hledat štěstí jinde. To není jenom někde v Číně, mezi ně se můžou příští rok zařadit obyvatelé jižní Moravy.

Byl jsem vždy pro EU a jsem nakonec ještě teď. Ze začátku jsem si liboval, že jsou sice nějaké malé problémy, něco to stojí, ale taky mnoho přináší a vše jde správným směrem. Jenže od roku 2015 je EU jenom sběrný lágr* pro imigranty a všichni funkcionáři, jako pan Juncker, jsou jeho správci. Od koho je vlastně tenhle člověk placen? Od černochů? Všichni politikové znají jenom jedno téma - migranti! Z Evropanů se stali jen bezprávní daňoví poplatníci, kteří jsou navíc všichni špatní, že se jim to nelíbí. Pokud se tohle rychle a radikálně nezmění, pak se celá slavná EU skutečně může zase zrušit.

*(V Německu se stalo obrovským finančním problémem bydlení. Dokonce i pracující lidé dávají za činži tolik, že jsou vlastně při svém průměrném platu chudina. Pro Čechy jistě nic tak zcela nepředstavitelného, mnoho z nich je na tom podobně. Jak už jsem napsal, chce stát začít stavět sociální byty, ale to není žádné řešení. Není dobře možné, aby polovina národa měla byty za ceny dotované a ta druhá za tržní činži dávala 2/3 platu. Komu se pak ještě vyplatí chodit do práce?)

Kdy už si činitelé EU konečně uvědomí, že zažíváme stěhování národů, na což prastaré asylové zákony z doby studené války nikdy nebyly psány. Sto milionů obyvatel této planety je ročně na cestě kamsi za něčím lepším, řekněme polovina z nich směřuje do Evropy. Čím víc jich přijmeme, tím více dalších se vydá na cestu. Při tom stačil jeden jediný z nich, odmítnutý kriminální syrský asylant, parazitující už několik let na německém sociálním systému, aby na několik hodin uzavřel teroristickou akcí hlavní nádraží v Kolínu nad Rýnem. (Jeden z hlavních uzlů evropské železniční dopravy kudy denně projíždí 1200 vlaků.)

Zvolna se objevuje otázka, jestli je Evropa vlastně ještě k zachránění?

Pokračování, snad poslední, příště...

Drsný článek o migraci, psaný migrantem - 3/?

3. října 2018 v 11:40 | gregor moldavit

Islám pohledem Evropana


Tak nám pan Erdogan přišel do Německa založit "paralelní islámskou společnost". Tedy islámský stát uvnitř Německa, jakousi jeho enklávu. Pochopitelně pod jeho komandem, platit budou zákony šaria, no a pak třeba nějaké turecké. Němci už v těch oblastech (Německa) nebudou mít co říci. (Čemuž je ovšem tak poněkud už dnes!) Ženy v Tureckém státu Německo musí být zašátkované můmie, jako ta jeho příkladná islámská manželka, co ji všude tak demonstrativně ukazuje. Jak blbej by musel člověk být, aby si další vývoj nespočítal? Jednoho dne bude jeho muslimů víc, než původního německého obyvatelstva, a pak se jednoduše ta neislámská, paralelní společnost zakáže, nebo třeba ještě hůře... (Ona doba, kdy Turci spáchali strašlivou genocidu v Arménii, není zas tak dávná minulost.)

Při tom před sto lety vypadalo vlastně všechno úplně jinak. Atatürk, otec moderního Turecka, sám islám potíral a svoji zemi europeizoval. To znamená, Turecko neměl být Orient, ale Evropa. Studoval jsem v mládí s Turky a ti si skutečně na tom zakládali, že nejsou nějací asijští exoti, ale Evropané. Projel jsem v mládí Turecko 2x až k Iránu a ve městech tam ženské nosily na hlavě tak malý šátek, klidně ale taky nic. Dnešní němečtí Turci přišli jako gastarbajtři v 50. letech a dalo by se říci, že s nimi nebyl problém. Až dosud!* S expanzí islámu v Evropě se náhle ukazuje, že jejich třetí generace se začíná cítit více Turky, než Němci. Bohužel byl udělán velmi nešťastný zákon, že tito Turci mají obojí občanství (dva pasy) a můžou si tedy vybrat, které vlasti chtějí vlastenecky sloužit. Té jejich dnešní, nebo té jejich dědů? Tady Němci udělali smrtelnou chybu! Ono dokud se nic neděje, by to bylo celkem jedno. Jenže ono se náhle děje. Mezi Německem a Tureckem jsou neshody! No a německá vláda zase tyhle problémy spíše nevidí, než vidí. Ono je to tak mnohem pohodlnější. A ti po nás? Inu ti už si nějak poradí! Jak, když více než polovina obyvatelstva budou potomci gastarbajtrů a migrantů z Asie a Afriky, tedy muslimové?

*(Počet Turků v Německu se uvádí 3,5 milionů. O jejich přínosu německému hospodářství není pochyb. S nimi ovšem přišli také Řekové a Jugoslávci, o jejich počtu jsem nikdy nic neslyšel. Splynuli s ostatními a jsou to Němci.)

Islámská stráž Erdogana jednoduše uzavřela při jeho návštěvě jednu ulici. Tohle gesto mělo ukázat, že oni se tady už dnes cítí jako páni. Možná už skutečně jsou. Ve školách se zakazují Vánoční stromečky, pro muslimy se povoluje bigamie, v lázních se vyhrazují dny pouze pro muslimské ženy... Muslimové kladou požadavky a Evropa ustupuje jak zpráskaný pes.

Ještě celkem smutně k islámským ženám: Tyhle můmie, co rodí jednou ročně, pokud možno po dvojčatech a zásadně jen syny, ty jsou kolikrát faraonsky obřezané a něco jako orgazmus vůbec neznají. Moje žena mezi nimi roky žila a mluvila jejich řeč. Ty ženy (ve své většině) nenávidí své manžely a nenávidí svoji funkci živého inkubátoru. Ony vědí, že si to musejí odrodit a pak se nějak stáhnout do soukromí. Ale až na výjimky mlčí a poslouchají. Alláh to tak rozhodl. (Co si při tom myslí, to nevím, možná nemyslí nic. My jako děti taky papouškovaly, jak jsme šťastni vstupem do pionýra, náš názor to vůbec nebyl, ale měly jsme to tak naučené.) No a když se jich zeptáte, tak vám mechanicky odpapouškují, že odsuzují ty kurvy, co nechodí zašátkované a neřídí se rozkazy manžela, který je prostředníkem mezi Alláhem a ženou. Vždy jsem to chápal u starých žen, které už jinak jednat nemůžou. Ony musely, tak ať musí i další generace. U mladé holky je to podivné.

Pracoval jsem v Saúdské Arábii a viděl, jak si takový pár večer vyjde po městě. (Pokud manžel nejde se sousedem, se kterým se láskyplně drží za ruku.) Byl jsem v jednom zlatnictví (pomalu každý druhý krám v té ulici) a vejde manžel, za ním jeho švarná ženuška. Vidět z ní jsou sice jenom oči, ale že je malá, tlustá a každý krok prozrazuje absolutní nesportovnost, tak to se přehlédnout nedá. Ta žena neumí plavat, neumí řídit auto, nesmí bez povolení manžela opustit dům*... Je ověšená levným zlatem jak vánoční stromeček cukrovím. To má být její majetek v tom případě, že by ji manžel zavrhnul. Chvíli se dívá, pak ukáže na jeden zlatý náramek. Manžel ho koupí, ona si ho, jako 50ý, natáhne na ruku, a jdou zase domu. Tak tohle má být naše budoucnost tady v Německu, Francii, Belgii..., tedy v zemích, kde nevládnou "pravicoví populisté".

*(Když není doma manžel, musí jí to povolit nejstarší muž v domě. To může být třeba její pětiletý syn.
Existují islámské ženy, které bojují za svá lidská práva a často musejí zaplatit životem. Na druhé straně se stále objevují Evropanky, kterým to dělá hrozně dobře konvertovat k islámu, nechat si hlavu zafačovat až po nos a stát se otrokyní svého pána manžela, který je dle koránu nesmí mlátit pěstí, toliko otevřenou rukou.)
Mešita v Kolíně nad Rýnem

Kdyby v Evropě bylo křesťanství nahrazeno islámem, mohlo by mi to být zdánlivě jedno. Já nejsem křesťan a nejsem muslim. Jenže islám, to není náboženství, to je politický směr, životní způsob a velmi netolerantní zákoník*. A to ještě není všechno. Znáte nějaký islámský stát, který vyrábí auta, letadla, rakety...? V Arábii jsem si chtěl koupit nějakou upomínku a šel do obchoďáku. Že jako chci nějaký jejich typický výrobek. Podívali se na mě jako na vola: "Pane! My přeci vůbec nic nevyrábíme."

*(Vtip je ale taky ten, že třeba zahalení ženy v koránu vůbec nestojí. Na druhé straně existuje definice, že "v koránu stojí všechno!"
Otázka: "Stojí v koránu silniční přednost zprava?"
Odpověď: "V koránu stojí všechno!")


Ještě k poslednímu dílu, tady už tahle katastrofa začala: Na stavbu milionu a půl finančně dostupných bytů vyhradila německá vláda 5 miliard €. (S tím, že když Alláh dá, tak to bude stačit.) Mimo jiné ale narazila na problém, že se v Německu nenachází dostatečný počet stavebních dělníků. Má tu sice dva miliony asijských a afrických asylantů, ale ti chtějí v těch bytech bydlet, ne ty domy stavět. ("Jako co bych měl pracovat, vždyť já nic neumím?!") Kvůli tomu do Německa nepřišli. Takže se začínají navrhovat další zákony na legální příchod a práci dělníků ze zemí, ze kterých zde lidé dosud pracovat nesměli. Pro české stavební firmy tedy bude stále těžší najít dělníky ve vlastní zemi, kde nelze tolik platit. (Už dnes těžký problém v českém pohraničí!) Dále by si měl někdo uvědomit, že ti cizí dělníci v tom Německu musí taky někde bydlet. Budou tu pracovat roky, vezmou si sem tedy i své rodiny. Dostanou od vlády taky sociální byty, nebo budou muset platit tržní nájmy? Jelikož pracují, tak přeci levné bydlení "nepotřebují". Pracující tedy budou platit drahé nájmy, aby pro nepracující parazity stavěli domy. K tomu vládě přijde problém tisíců dětí těchto námezdních dělníků, kteří budou ve školním věku, ovšem bez znalosti němčiny. Jak už jsem napsal posledně, při nejlepším tedy jednou, třeba za 10 let, budou tyto byty dostavěny, jenže mezi tím už jich bude potřeba nejméně dvojnásobek. No a jede se druhá runda za miliardy z daní zbylých ještě pracujících.

Vnukové těch, co dokázali hospodářský zázrak, začali stavět Babylonskou věž, v onom biblickém smyslu pro nesmysl.

***
Jak posledně šetrně uvedeno, přijímání imigrantů je věc velmi nebezpečná. Každý si může řvát o nějakém rasismu co chce, ale něco jako cizí kultura skutečně existuje. Není potřeba se bavit o tom, jestli je lepší, nebo horší, ale pokud my si chceme dále podržet tu naši, pak musíme být velmi opatrní! V principu se jedná o dva druhy příchozích. Ta první skupina jsou ti, kteří okamžitě splynou s místním obyvatelstvem. Příklad: Druhá generace Čechů v Německu jsou docela obyčejní Němci*. Ta ještě někdy ovládá zároveň i mateřštinu rodičů, vyrůstá dvojjazyčně, (moje dcera mluví česky plynule, se slabým německým nádechem), třetí ale už nikdy. (Aspoň já neznám vnuka emigrace srpna 1968, který by mluvil česky. V jedné horské boudě nad ledovcem ve Švýcarsku byl správce pan Wondratschek. "Umíte česky?" otázal jsem se ho. Odpověděl německy, "Děda ještě uměl.")

*(Nepleťme do toho nějakou rasu! Čech a Němec se odlišují řečí. Poznáte je od sebe podle ksichtu? Když vezmeme nějaké geny, tedy Češi jsou dle nich více Germáni než Slované. Čech je tedy rozhodně příbuznější s Bavorákem, než s ruským bratrem. Když se přikloníme k opatrnému dělení Homo sapiens sapiens na 4 základní rasy, pak Čech, Němec a Rus patří k jedné a té samé rase, tedy "běloch". Dělení na rasy ale není žádné oficiální a nikdo s tím po nacistech nechce raději mít nic společného.)

Jak už jsem tu kdysi napsal, tedy průměrný Němec je kříženina českého muzikanta s italskou cirkusačkou. Čech narozený v Německu, je tedy německé dítě jako všechny ostatní kolem. (Jako děti Italů, Turků, Řeků, Čechů, ... i Němců. Všichni se v mateřské školce naučili němčinu coby mateřštinu.) Bohužel tu v posledním dílu vznikla diskuze na téma "Němec", coby ten, co má na svědomí poslední válku. O tom všem už byly napsány stovky různých knih a byl to Rus Lev Kopeljev, který vznesl otázku "kolektivní viny" národa. Každý, kdo má něco proti "Němcům", by si měl rozmyslet, (pokud je toho rozumově schopný!), co si pod tím výrazem vůbec představuje?! Je to státní příslušník NSR (národností Číňan)? Je to člověk mluvící německy (třeba Švýcar)? Je dítě dvou německých rodičů (narozené ve Slezsku, které německy neumí ani slovo)? Jsem to já? Atd...
Stále ještě čtu na internetu nenávistivé útoky Čechů, kteří by každého Němce okamžitě zastřelili. Já vám postavím řadu promíchaně 5 Čechů a 5 Němců a teď si těch správných 5 viníků, (věk 20 let), za 2. válku zastřelte!

02.10.2018 byl na ČT2 velmi zajímavý pořad "Čeští Němci bojující proti Hitlerovi". Pomyslel jsem si, že na to by se měli povinně dívat lidé, jako byli třeba moje rodiče!

Definice pojmu "Čech" by nakonec taky nebyla tak jednoduchá. V každém případě je to rovněž absolutní kříženina kříženin, dle posledních výzkumů v sobě všichni máme dokonce i kus neandrtálce. (Vzal si ženu z Moravy, byla samé fábory!)

No a pak je druhá skupina příchozích a to jsou ti, kteří navždy zůstanou cizinci. Ne jen vzhledem, ale i životním způsobem, náboženstvím, ... K čemuž přijde to podstatné, že oni nezůstanou menšinou, jednou můžeme být v naší zemi menšinou my. Co potom?

O tom zase příště nějak opatrně...