Povídání o Bavorsku a jeho králi 7/?

14. června 2018 v 11:47 | gregor moldavit

Neuschwanstein

Prolog:
Němci mají obdivuhodně špatnou paměť na svoji minulost. Když z Merkel vypadlo ono choromyslné, "Wir schaffen das ..." "My to zvládnem. To už byly jiné věci a taky jsme je zvládli.", pak jistě netušila, že papouškuje Goebbelse.
(Kdo je to "my" a jaké "jiné věci" jsme už zvládli, není zcela jasné. Německý národ v tu dobu Merklové odvětil, "Tohle spíše zvládne nás".)

Goebbels tam měl ovšem místo "my" výraz "vůdce". Byl to jeho celkem známý poslední projev, kde už neřekl jedinou větu, které by sám věřil, ale na který mu uniformované publikum tleskalo tak vřele, jako Husákovi tleskali při jeho normalizačním blábolu soudruzi od LM.

Rusové už stáli před Berlínem, nic je nemohlo zastavit, a Goebbels žvanil: "Tohle vůdce zvládne. To už byly jiné krize a vůdce je zvládnul..."
Několik dní potom se ženou otrávili svých 6 dětí a zastřelili se. Bude mít jednou Merkel odvahu aspoň přiznat, co zavinila? Že by se zastřelila od ní rozhodně neočekávám. (Pak by se ovšem museli zastřelit i všichni Grüne a Linke, ti usilují o zkázu Německa neméně.)

Zasněný Ludwig II.

Už blázni pošetilí, jsou na oprátce, dnes vládce zavraždili, ať žije vládce.

Dnes ještě trochu odbočení od Bavorska turistického, k dění současnému. Kdyby měl průměrný Čech jmenovat nějakého bavorského krále, pak by asi většina neznala žádného, ti trochu zcestovalí (nebo čtenáři tohoto blogu) by ale jistě hned řekli - Ludvík II. (Ludwig der Zweite) Proč zrovna jeho?

Celé dějiny lidstva se objevovali různí králové, diktátoři, nebo i lidé obyčejní, kteří zatoužili po nesmrtelné slávě. Nejznámější bude asi ten nejstarší, jménem Herostrátos. Byl to člověk tuctový, něco jako vytvořit umělecké dílo, nebo vyhrát bitvu nedokázal, aby vešel do dějin, tak zapálil Artemisium v Efesu, jeden ze sedmi divů světa. Když ponecháme stranou otázku, jak dokázal zapálit mramorový chrám, pak nutno přiznat, že cíle dosáhl. Byl za to popraven, ale to už předem zakalkuloval. Posledním bláznem tohoto typu je pro mě kancléřka Merkel, která byla tak dlouho nazývána "nejmocnější žena světa", až se z toho pomátla na rozumu a zatoužila po nesmrtelnosti. Vykašlala se na všechny evropské zákony a pozvala si do Německa půl Asie. Zřejmě skutečně jen proto, aby se jednou psalo, že za její vlády dosáhlo Německo nikdy nevídané rozkvětu... (jednoduše komunistická funkcionářka, jde o počet lidí, ne o jejich kvalitu). Bezdětná ženská zatoužila stát se novou biblickou Evou, pramatkou jakéhosi nového nadnároda. Není vyloučeno, že slávy Herostráta skutečně dosáhla. Co o ní řeknou dějiny ovšem nevíme, předpokládám, že napáchala nezměrné škody, které pak už nikdy nešly odstranit a vedly k zániku Německa. Své jméno tedy asi proslavila, na Hitlera dějiny určitě taky jen tak nezapomenou. Pokud tím ovšem někomu, nebo něčemu, prospěla, pak šíření islámu a instituci IS. Muslimové nejspíše řeknou, že si ji dosadil Alláh, když se rozhodl dát svému lidu Evropu. (Vyvrátit tohle tvrzení rozhodně nepůjde.)

Čím se proslavil tento Ludvík II., že ho známe dodnes? Ironií dějin vlastně taky tím, že se zbláznil. Nikoli ovšem kvůli tomuto obrazu ve francouzské stylu, kde poněkud jako blázen vypadá, ale tím, že začal stavět zámky v takovém objemu, až tím Bavorsko finančně zruinoval. Nakonec byl skutečně za blázna prohlášen, zbaven funkce krále a dán pod kontrolu.

Ludvík velmi silně věřil, že on je král, protože Bůh to tak chce. (Ono tehdejší "z boží vůle král", což se ovšem tak doslovně nebralo. To by pak jiný musel být třeba "z boží vůle žebrák".) Tím ale také vycházel z toho, že si tedy může dělat kdy a co se mu zachce a bude to vždycky správně. Pámbíčka konečně taky nesmíme kritizovat, když udělá něco, co se nám vůbec nelíbí. On je ten dobrý, my to nemůžeme posoudit, jeho cesty jsou pro nás nevyzpytatelné. Tak nějak to Ludvík požadoval i pro sebe. Jeho stavitelé s ním měli hrozně těžký život. Byl výbušný, náladový a hlavně vznášel nesmyslné požadavky třeba na tvary a statiku svých zámků. Málokdo i v Bavorsku ví, že zámek Neuschwanstein má v sobě ohromnou železnou konstrukci. Z kamene se to postavit nedalo. Ještě hůře na tom byli jeho ministři, od kterých neustále požadoval další a další peníze na své šílené projekty. K tomu přišel Richard Wagner, host Ludvíka, který tam dostal skutečně ideální možnost své tvorby, ale taky si za to říkal horentní sumy, které Ludvík opětně ždímal ze svých ministrů.

Richard Wagner a Ludvík na Neuschwansteinu.

Takovou atmosféru si tam můžeme představit, ty komnaty zámku byly povětšinou prázné. (Komunisti by řekli, že Ludvík měl nadměrné metry.) Wagner tvořil a vyvolával hněv svými finančními požadavky. Ludvík přikyvoval, ministři šíleli. Protesty lidu se nedaly přeslechnout. Zámky ano, dávají práci a zůstanou v jejich zemi, ale na co ten Wagner? Stojí balíky a jeho tvorbu sotva kdo chápe. Nakonec musel Wagner Bavorsko opustit. Mnoho z jeho díla skutečně vzniklo na zámku Neuschwanstein, kde měl vhodnou atmosféru pro své představy. Dílo tak trochu sporné, v každém případě hodně zvláštní, snad skutečně jaksi germánské. Nejsem odborník na hudbu, (já sám nerozeznám vysoké C od houslového klíče), ale Wagner je dost těžký i pro více jiných lidí. Nikdo jistě nepochybuje o jeho genialitě, ale dovoluji si tvrdit, že třeba Verdi oslovil mnohem širší masu všech národů.

Když už Ludvík vyhodil pro neschopnost posledního finančního ministra, (nedokázal dodat požadované peníze na zámky), nezbylo vládě, než prohlásit Ludvíka za blázna, zbavit funkce krále a zabásnout. (Bůh proti tomu zřejmě nic neměl, nebo nebyl doma.)

Zajímavé by bylo srovnání, kolik stálo daňové poplatníky šílenství Ludvíka a kolik šílenství soudružky Merkelové. Zkusím to vyčíslit v příštím dílu. Na první pohled je tu jasný jeden rozdíl. Zámky jsou dnes turistickým magnetem a peníze přinášejí. Muslimové a černoši se nejen nikdy nezaplatí, ale budou nás stát pořád více. Vždyť se tu jenom množí a množí a přicházejí stále další. Tohle nikdy nezvládneme.

Merkel si v roce 2015 najala nějakého poplatného "ekonoma", aby vysvětlil, jakým budou za několik let imigranti přínosem. (Klasické komunistické, "jednou poznáte, jednou uvidíte...") Ženy budou zdravotní sestry a muži pracovní síly v industrii. Dnes už víme, že tyto zašátkované muslimky kdokážou jenom rodit další muslimy a z mužů se zřejmě uplatní na pracovním trhu tak jedna desetina. (Nebo znáte nějaký islámský stát, který vyrábí auta a letadla?) Je zcela jasné, že tento problém se bude prohlubovat a s jejich množením nakonec musí celý stát zruinovat. Mnozí z nich se ani netají tím, že přišli, aby převzali Evropu z rukou nevěřících. Merkel žvaní o "integraci", my ale vidíme, že tu oni už teď požadují od nás. Jejich ženy šátky neodloží, naše ženy si je budou muset nasadit.

***
Jak ale dopadl tento Ludvík, blázen*, homouš, výstředník, paranoik, ... ale nakonec dodnes milovný bavorský král?
*(Jestli by ho dnešní psychiatrie diagnostikovala jako "blázna" vlastně není vůbec jasné. Merkel taky zatím nikdo jako takovou neoznačil, ač si to o ní mnoho lidí myslí.)

Ludvík dostal něco jako domácí vězení a byl stále pod kontrolou svého osobního psychiatra jménem von Gudden.
Dne 13. června 1886 se nalézá na zámečku Berg na břehu Starnberského jezera. Je mu 42 let. Večer, asi v 6, si se svým doktorem vychází na procházku k jezeru. Vždy jdou i sluhové, ale tentokrát dává doktor pokyny, ať zůstanou doma, chce být se svým pacientem sám. (Rozkaz tedy nepřišel od Ludvíka, který nakonec ani rozkazovat nemohl.) Stmívá se a ti dva se nevrací. Personál a nakonec i police vyráží je hledat. Potom vyplouvají i čluny na jezero. (V tu dobu měli pátrači k dispozici jen lampy a pochodně.) Asi v 11 hodin jsou ve vodě jezera nedaleko břehu nalezena dvě lidská těla, obě už bez známky života. Je to Ludvík a doktor Gudden.
Asi z nějakého filmu

Co se událo? To nebylo dodnes objasněno a je stále znovu předmětem bádání jak hobby detektivů, tak skutečných kriminalistů.

V té době se předpokládalo, že Ludvík se pokusil o sebevraždu utopením, doktor mu v tom chtěl zabránit a přišel sám o život. Pokud je dnes něco prakticky jisté, pak že tomu tak být nemohlo. Víme o tomto Ludvíkovi mnoho, mimo jiné, že byl výborný plavec. Takový člověk bude těžko páchat sebevraždu skokem do jezera, ještě ke všemu u břehu zcela mělkého a před tím si sundá sako. (Sám jsem se často ve více těchto jezerech koupal.) V jeho plicích taky nebyla nalezena voda. Příčina smrti, i ta dodnes nejasná, mohlo být selhání srdce. Ludvík byl v tu dobu sice ještě relativně mladý, ale zásluhou nezdravého života v posledních letech obézní a dost možná pod vlivem drog, mimo jiné možná právě kvůli jeho psychickému stavu. (Poslední nevím, říkám možná.) Jeho tělo bylo neporaněné, zato tělo doktora Guddena bylo pěkně zřízené. Ludvík byl podstatně větší a silnější. Přesto je nepravděpodobné, že by v osobním souboji utržil poranění výhradně jeden.
Snad je tedy více možné, že se stal obětí vraždy, jak říká další teorie. Doktor, coby svědek musel zahynout s ním. Ale jak to proběhlo? Tělo Ludvíka nemělo žádné poranění, jak byl zavražděn? Proč byl doktor před tím zmlácen a ne rychle zabit? Každou chvíli se přeci mohla objevit služba ze zámku. A kdo měl zájem na smrti krále, který už byl sesazen a seděl v domácím vězení?
Zbývá tedy ona možnost, že Ludvík plánoval útěk a ke břehu připlula loď jeho zachránců. Ludvík si sundá sako, skočí do vody a plave k ní. Doktor ho chce zadržet, Ludvík do něj kope a mlátí ho. Jenže co dále? Kdyby mu v tu dobu selhalo srdce, není logické, že by ho zachránci vtáhli do lodě a pluli pryč? Jeho zdravotní stav by zkoumali až později. Proč se nikdy, ani po mnoha letech, neozval nikdo z účastníků únosu, aby řekl, že to byli oni, vlastenci, kteří chtěli krále osvobodit a zase dosadit, ale ono se jim cosi nepovedlo... Nic takového není známo.

Takže shrnuto dohromady, naší geniální dedukcí jsme všechny příčiny smrti vyloučili. Zbývá už jen skutečnost, že byl mrtvý. Je zde ovšem i teorie, že Ludvík byl zastřelen, což při pitvě bylo zatajeno. Aby té záhady nebylo dost, je tu ještě cosi podivného. Tehdejší kriminalisté měli v tu dobu jednu fantastickou informaci - hodinky utopených. Nebyly vodotěsné a řekněme po pár minutách ve vodě se zastavily. Tak i v tomto případě. Jenže hodinky Ludvíka ukazovaly 18:54, zatímco doktora Guddena 20:10.

pokračování ...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 15. června 2018 v 17:20 | Reagovat

Také nejsem žádný hudebník, ale Vágnerova hudba na mne působí jako typicky německý produkt. Je tvrdá a nekompromisní.

2 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 23. června 2018 v 16:47 | Reagovat

Nakonec budu Merkelové fandit. Je proti uzavření hranic včetně Česka a pořád touží po tom, aby žadatelé o asyl proudili do Německa. Čechům to vyhovuje a pokud budou Němci tak hloupí, že ji nechají jako premiérku, tak ať si je tam živí, když migranty jejími ústy do své vlasti pozvali.

3 gregormoldavit gregormoldavit | 23. června 2018 v 17:35 | Reagovat

[2]: JP
Ono je to jako s tím budováním socialismu. Každý si cosi myslel, ale jít do ulic vládu komunistů svrhnout, na to bylo těch odhodlaných málo. Merkel má za sebou jenom těch pár od ní placených, jenže jak vidno, jí to stačí. A tak se zase národ zvedne, až už bude pozdě.

4 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 24. června 2018 v 18:20 | Reagovat

Všeho do času. CDU i CSU v Německu ztrácí a získává AfD. Konečně! Gregu i ty jsi měl proti AfD výhrady a přitom je to jediná strana, která může tu pohromu od Merkelové zarazit. Doufám, že je budeš příště volit, pokud jsi to dosud neudělal.

5 gregormoldavit gregormoldavit | 24. června 2018 v 20:32 | Reagovat

[4]: JP
Šílenství Merkelové roku 2015 nezbytně muselo přinést následky jako brexit, posílení AfD a podobných stran v jiných zemích, Visegrad-země, extremisti v Itálii... Nadává se tomu "pravičáci", ale to je hovadina. Když si nenechám vlastní dům vyrabovat hordou černochů, tak nestojím vpravo ani vlevo. Jenom bráním kus svého území.
Jenže oni jsou jednou tady a množí se jako kobylky. Už za nějakých 20 let jim tady začne původní evropské obyvatelstvo překážet. Pak buď oni, nebo my a tady už bude možné všechno. Mně by bylo milejší, kdyby tento problém už dnes začaly řešit současné demokratické strany. Jako první musí být Merkel nejen svrhnuta, ale i postavena před soud. Jenže jak každý vidí, po tom ještě ani stopa.

6 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 25. června 2018 v 17:48 | Reagovat

Merkelové se to sype jak v Německu mezi CDU a SPD, tak v EU mezi severem a jihem. Státy Visegradu spolu s Rakouskem budou pro Merkelovou velký problém. A pokud bude Macron dále čeřit vodu nápady na pokuty za nepřijímání migrantů, tak to vezme švunk.

7 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 30. června 2018 v 10:56 | Reagovat

Tak si holka zachránila kůži. Vycouvala z povinných kvót a ukázala se jako schopná politička vybruslit z hrozící kalamity. Nyní ještě aby se dohodla s Horstem Seehorferem a zažehnala rozpad koalice.

8 gregormoldavit gregormoldavit | 30. června 2018 v 11:21 | Reagovat

[7]: jp
Merkel se nechává slavit od těch od ní placených, že uzavřela dohody. A na čem se dohodli? Tak akorát na tom, že se nikdy nedohodnou. Celý ten blábol na migrantské krizi vůbec nic nemění.
Hádky půjdou zase dále a každý stát bude vše řešit podle svého. Tedy vlastně nebude řešit celkem nic. Kromě těch, kteří nikoho neberou. Ono to asi bude nakonec to jediné řešení. Evropa jednoduše nemůže vzít desítky milionů migrantů. Ročně!
Jak to kdy fungovalo při stěhování národů? Ti vojensky silnější obsadili území, kde místní buď zotročili, nebo vyhubili. Nedělejme si iluze, že muslimové, nebo černoši (většinou taky muslimové) s námi budou jednat jinak.

9 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 30. června 2018 v 12:23 | Reagovat

Nebuď malověrný. Nakonec bude rozhodovat inteligence obyvatel staré Evropy. Obyvatelé Čech už například nevábí cizinu k investicím do země, ale investují venku. Například do USA do výroby vodíku na pohon automobilů. Země jejichž bohatství se zakládá na zdrojích surovin na tom budou postupně hůř a hůř a hůř, ale evropané se svou průmyslovou potencí nemohou moc ztratit.

10 nar.soc. nar.soc. | 30. června 2018 v 13:10 | Reagovat

[9]:

"...evropané se svou průmyslovou potencí nemohou moc ztratit".

Podívejte se ma uplynulých 25let. Kradlo se, ale stát a obyvatelé jsou nejbohatší za celou historii. Z toho je patrné o kolik nás zpozdily bolševické blbosti. Jenže se také říká, "dobré bydlo píchá" a je to vidět.
Mstivý lump na Hradě, umetá cestičku estébáckému práskači i dnešním komunistům ( čert jim věř i pozdrav) jen proto, aby si otrocky podřídil ČSSD. Samozřejmě v té straně se budou koncentrovat hlupci II. nebo III. pol. garnitury, aniž by byli schopni důvěryhodně rozvíjet a spravovat stát, záštitu nezaslouženě odstrkovaných a pauperizovaných v dnešních turbulentních podmínkách. Kdysi plédoval pro sociální demokracii TGM, později se používal Benešův model českého národního socialismu ( podporovaný Baťou a jinými průmyslníky). Dnes se s podobnými názory odpovědných nesetkáte, žvaní aniž cokoli řeknou.

11 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 1. července 2018 v 17:05 | Reagovat

Konečně má Česko premiéra, který může jednat s ostatními jako rovný s rovnými. Je to vidět na fotkách z Bruselu, kde je v ve středu mezi Merkelovou, Kurzem a premiérem Nizozemí. Skončila pro nás éra vocásků typu Sobotky, kterému dělala potíže angličtina. Naplňuje se tak přísloví: Chceš-li najít slušné lidi, hledej je mezi těmi, které ostatní zatracujou, jak je též vidět na tomto blogu.

12 nar.soc. nar.soc. | 12. července 2018 v 14:07 | Reagovat

K tématu Ludvíkova konce.
Dnes byl na kabelové TV film o Ludvíkovi II. Uváděli tam teorie o jeho násilném konci. Smrt L.II. není stále důvěryhodně objasněná. Mrtvola byla nalezena ve vodě, ale v plicích voda nebyla ( neutopil se). Naopak chybí pitevní ohledání kostry, kde lze předpokládat zastřelení strážným při útěku mělkou vodou do připravené loďky. Kosterní pozůstatky jsou pro toto potvrzení nutné, ale dodnes nepřístupné.
Asi existuje stále zájem ponechat věci v oblasti pochybností.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama