Povídání o Bavorsku a jeho králi 3/?

26. ledna 2018 v 17:51 | gregor moldavit
2. díl: povidani-o-bavorsku-a-jeho-krali-2

O tom, jak králové kralují

Ludwig II.

V roce 1864 umírá bavorský král Maximilian a jeho syn Ludvík, ve věku 18 let, je korunován králem, toho jména II. Poprvé se ukáže na veřejnosti. Je tak úžasně krásný, že celé Bavorsko je do něj okamžitě zamilované. Je to vysoký (1,93 m), štíhlý chlap, s vlídnou tváří. Vlídný byl i ke svým poddaným, často chodil mezi prostý lid a rozdával dary. Jenže na tomhle světě je to nějak zařízeno, že stromy nerostou do nebe a nic není na 100 %. Komu je tak mnoho dopřáno, tomu je třeba taky něco odepřeno. Každé ženské oko hledělo na něj se zalíbením, ale on tak nehleděl na ženy. Krásu hledal jinde. A ještě je tu cosi divného. V polovině 19. století už byla medicína velmi rozvinutá, obor psychiatrie ale teprve začínal. Doktoři mají obavu, že s Ludvíkem není něco úplně v pořádku.

Neuschwanstein

Proč je Ludvík dnes pořád populární a známý, nejen v Bavorsku a Německu, ale řekl bych, že i v jiných zemích? Jsou to bezpochyby jeho zámky, dodnes veliký turistický magnet podalpského Bavorska. Lidé v té době ho ctili také proto, že jim dal na těch stavbách práci. Na druhé straně tím ale svoji zemi finančně zruinoval a nestavěl je pro lid, výhradně pro sebe. Např. u zámku Neuschwanstein rozkázal, že tam běžný člověk nesmí vkročit, jenom šlechtici, nebo politické návštěvy. Kdyby Ludvík dnes přišel a dnešní psychiatři ho prohlásili za normálního, pak by se bezpochyby okamžitě zbláznil při pohledu na nekonečné řady turistů právě před touto jeho rezidencí. Už 40 dní po jeho smrti z Neuschwansteinu udělali turistickou atrakci a začali vybírat vstupné. Byl jsem v něm naposledy před asi 15i lety. Vstupné mastné a turisté jsou pouštění dovnitř skrze železné ploty, jak lvové do manéže. Projít můžete jen malou část zámku, o tom ale příště.

Když odbočím, byl tím asi pravým opakem dnešní královny Merkel, která si ve své patologické samolibosti pozvala do Německa půl Asie, aby vešla do dějin coby rozmnožitelka svého národa. Za choromyslnou ji považuji, podle mě se tato nejmocnější žena světa ze své moci zbláznila. Zatoužila po věčné slávě, už se vidí jako další biblická Eva. Za sto let bude psáno, "Za vlády Merkel přišly do Německa miliony cizinců, odborníků a pracovních sil, a zavládl nejvyšší blahobyt." Jenže oni miliardy jenom stojí a zavládla nikdy nevídaná kriminalita. Merkel si najímá "ekonomy", kteří prorokují, jak se to za pár let všechno vyplatí, až černoši a Arabové získají kvalifikaci. Pak budou pracovní síly. Jenže ony tu budou spíše velkofamilie příjemců sociální podpory. Dle skutečných ekonomů se na pracovním trhu uplatní sotva každý desátý migrant, ostatní se budou živit kriminalitou a množením. Navíc s nimi přišel smrtelný problém jménem islám. Je těžké nepociťovat hněv vůči této samolibé babě, když vidím jak jeřáby obkládají vánoční trhy betonovými bloky proti islámským teroristům v ukradených kamionech. Jejich úkol je zabít co nejvíce Evropanů, zcela jedno jakých. Být králem totiž může být důvod k zbláznění. Tohle všechno šílená Merkel napáchala ve svém třetím období, aby si zajistila věčnou slávu. Proto neustále opakuji zákon pro politiky - 2x a dost!

Jak je to ale s králem? Ten žádná vládní období nemá. Jednou král, pořád král! Nebo tomu tak snad není? U Ludvíka II. tomu tak nebylo. Zřejmě tenkrát měli Bavoráci více rozumu, než ti dnešní. (Totálně senilní Seehofer je pravá ruka Merkel v Bavorsku, v loňských volbách dostala jeho CSU nejméně hlasů za svou celou existenci, všichni na něj nadávají, ale on tam sedí pořád. K tomu se ještě vrátíme, až budeme řešit samostatnost území a vlastenectví.)

Mladý Ludvík tedy ve věku 18 let přebírá funkci krále Bavorska. Mimo jiné je tu však okolnost, že král, coby samoděržavij, tedy skutečný vládce, je v tu dobu v Evropě už dávno přežitý. Je vláda ministrů a různých mocenských organizací. Takže jsou tím kolize naprogramovány.
Ludwig I.

Jeho děda, Ludvík I. (král od roku 1825) už vešel do dějin spíše neslavně. Tento ctitel antiky a římských císařů totiž sám vládl jako slon v porcelánu. Docela pěknou ostudu si uřízl v roce 1844 při tzv. "Bierrevolution". (= pivní revoluce) Pokud měli všichni králové v dějinách Evropy něco společného, pak to byla jejich prázdná královská pokladna. (Slavný otec vlasti, Karel IV, dostal vzkaz od řezníka, že už mu na dluh další maso nedá!) No a tak Ludvík I. přišel onoho roku na neblahý nápad zdražit pivo. (Co budeme vykládat Čechům, jaké byly následky. "Vláda, která zdraží pivo padne.") Davy vtrhly do pivnice v Mnichově a všechno tam rozmlátily na kusy. Ludvík na ně poslal vojáky, kteří se však jenom připojili k povstání a pomáhali všechno rozmlátit kurz und klein. To bylo i na velikého imperátora moc. Musel vzdát, cenu piva zase snížit a z vostudy měl kabát.

Jsou tady určité záznamy, ze kterých vyplývá, že pod pojmem "vítězná revoluce", původně soudruh Engels* myslel ono rozmlácení hospody v Mnichově a následující kapitulaci krále, který cenu piva musel opět snížit ze 6,5 na 5,0 grejcarů. Chudák dělnická třída, která podle jeho díla chtěla dělat revoluci politickou. Nezbytně musela pěkně pohořet. Zvítězit v tomto pivním bodě a zavádět zcela jiný režim, to jsou dvě zcela rozdílné věci. Vezměme si z toho poučení, že revoluci nutno omezit na prostor hospody a nevylézat s ní na ulici!

*(Friedrich Engels, 1820-95, německý kapitalistický vykořisťovatel, který dal s Marxem dohromady teorii, později zvanou "vědecký komunismus". Praxe 20. století ukázala, že systém takto zvaný nikdy nikde nefungoval. Zkrachoval kolem celé Zeměkoule a zanechal řadu těžkých hospodářských i sociálních problémů.
Dle Egelse jsou Slované určeni k vymření, nedochovají se ani jména jednotlivých kmenů. Asi by se divil, že první člověk ve vesmíru byl Slovan. Možná by ale tento Germán uvedl, že jak Američané, tak Sověti, začali vyvíjet své rakety na bázi německé V2. Tak tomu bylo.)

Lola Montez

Vše se dále pěkně přihnojilo, když do Bavorska 1846 přijela irská tanečnice Lola Montez. Tančit sice neuměla, zato měla nesporný talent, že kam se chtěla dostat, tam se taky prosouložila. (19 století bylo sexu velmi nakloněno, ale to už by byla kapitola pro sebe.) Král jí totálně podlehl, udělal z ní hraběnku, daroval jí vilu, kde ji pravidelně navštěvoval. Ta se však začala po celém Bavorsku natřásat a přibývalo nepřátel. Pak se dala do nějakého studentského spolku a král, patrně se zbláznil, universitu zavřel. Pochopitelně zase pohořel a když pak ještě přišla revoluce 1948 (zlé jazyky říkají, že v Bavorsku to bylo zase zkrz to pivo), tak už těch neúspěchů měl na triku tolik, všechno raději zabalil a korunu předal svému synovi Maximiliánovi. (Kéž by měla tolik rozumu konečně i ta čůza Merkel!)

Prý tu Lolu pak vypudili, Ludvík si však vymohl, že smí zůstat u dvora ještě tak dlouho, než bude namalován její portrét. Vypsal soutěž a mnoho malířů přineslo na ukázku svá díla a odpovídalo dotaz, jak dlouho ten byl malován a jak dlouho bude trvat portrét? Někteří si troufali i dobu kratší než jeden týden. Konečně přišel na řadu jakýsi mazal s obrazem, který údajně maloval půl roku. Ten tu zakázku dostal.
Ona Lola Montez nakonec dostala jakési angažmá v Americe, kde ji ukazovali v cirkusu coby nejhříšnější ženu světa. Zemřela ve věku 40 let, patrně na srdce.

Přišel tedy další král, o něm příště. (Král je mrtev, ať žije král!) Češi si snad vzpomenou na období po roce 1989, kdy se ozývalo mnoho hlasů, požadující krále. Měl jsem silné pochybnosti, jestli by to bylo k něčemu dobré. Jeden z monarchistů mi řekl, "kdybys byl králem, tak vím, že by ses o českou zemi staral".
Jistě, ale co by ta z toho měla? Uznávám, že je to blbost, ale řekněme, že místo prezidenta budu já zítra v české zemi králem. Jako první je tu fakt, že na tu funkci nemám kvalifikaci. Když se Gottwald stal prezidentem, zjistil hned, že má podepisovat rozhodnutí, o kterých nemá ani páru. Jak to vyřešil? Obklopil se přikyvovači, že jeho rozhodnutí jsou vždy správná. (A zapil to skleničkou kořalky.)

Dále okamžitě zjistím, že všichni neúspěšní kandidáti proti mně začnou intrikovat. Vzpomeňme na poslední volby prezidenta. Když nevyhrál Schwarzenberg okamžitě prohlásil, "boj jde dále!" Ne akceptovat druhého a jeho práci pro vlast, připojit své síly, ale naopak škodit jemu i jeho práci. Ukázat, že on není ten správný! Vždyť na 1. místě stojí můj zájem být ten nejvyšší v této zemi. Všechno ostatní, včetně vlasti, vzal čert! (Podívejte se na probíhající volby prezidenta! To je špíny. V zájmu vlasti? Těžko.)

Budu tedy králem. (Loni jsem měl pěknou úrodu brambor a zeleniny, ale to se mi započte jenom negativně.) Všichni šlechtici začnou poukazovat na to, že já jsem toliko plebejec a vynaloží miliony na to, aby proti mě získali co nejvíce přívrženců, což se jim nezbytně povede. Musím je tedy nejprve potřít a na to zase já potřebuji miliony a přívržence, kterým za to dám požadovaná privilegia. (Ta privilegia povznášet se nad zákony dané pro lid prostý. Jako měli od komunistické vlády soudruzi od StB.) Nakonec už mi ani nezbyde čas a prostředky na něco jiného, než moji osobu na trůnu udržet. Takže přijde to, co jsem tady vícekrát uvedl:

Moc není prostředkem k dosažení určitého cíle. Moc, to je cíl sám!

Nedělejme si iluze, že král je nějaké řešení problémů státu, či lidu. Je to jako představa, že když se budeme všichni modlit, přijde spasitel, který vše neomylně vyřeší, nebo šílenství generace mých rodičů, že socialismus přinese blahobyt, jistoty a spravedlnost pro všechny. Nikdo za nás žádný ideální systém nikdy nepostaví a kdyby přišlo nějaké vysněné království bóží, tak v něm národ okamžitě zdegeneruje a vychcípá!

Dnes a zítra volíte krále. Tak běžte všichni k volbám a volte havloidního pravdoláskaře! Jenže ať ten, či onen, polovina toho národa českého na něj začne stejně hned zase nadávat.

Pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 26. ledna 2018 v 18:15 | Reagovat

Berete to hezky ze široka a v souvislostech.
Škoda, že to málokdo čte.
Teď jsem přišel od volby p. Drahoše za prez. ČR. Kocourkov z prezidentské funkce udělal Zeman. Prochlastal se k chromým nohám a brzy ho zradí i kokos. Že se na něj upínají naděje komoušů a okamurovců lze pochopit, loví voliče mezi ovčany. Že se k této grupě přidá Babiš se svojí "stranou", je horší věc. Asi to Ožralu na Hradě udrží a je u boha, jaké skopičiny ještě nadělá, protože už se nemusí ohlížet vůbec na nic.

2 gregormoldavit gregormoldavit | 26. ledna 2018 v 19:53 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Byl jsem mezi budhisty, hinduisty, muslimy, no a křesťany jistě taky a pokud některé náboženství nemá ve stanovách, že mě je potřeba zabít, nemám nic proti němu. Vůbec ale nechápu výrok Drahoše, "vážím si islámu". Vážit si můžu třeba jejich staveb, nebo přínosu jejich vědců, ale těžko jejich "náboženství". V dnešní napjaté době to nejsou šťastné výroky.
Když vidím Zemana, pak můžu jenom říci, že při vší úctě, ten člověk už na práci prezidenta fyzicky nemá. Vždyť se sotva drží na nohou. K tomu je tu skutečnost, že je propadlý alkoholu. Vládnutí z nemocnice, jako Lenin, Černěnkno, Tito, Mao, Franko... neshledávám k ničemu dobré. Od toho je tady důchod a mladší nástupce. (Leckdo ale ví, že to bohužel nejde, mohla by třeba přijít změna a on náhle stát před soudem. Mimochodem, před tím se právě třese Merkel.)
Výsledek bude asi těsný, ani v jednom případě ale národ nakonec nemá důvod propuknout v nadšený jásot. Problémy tady v obou případech budou.

3 nar.soc. nar.soc. | 26. ledna 2018 v 21:51 | Reagovat

[2]:

"Beru" rozum z Hosp. novin. Jsem jejich odběratel už mnoho let i když stojí ročně cca 4000.-Kč. Pan Drahoš zatím nesdělil jména svých spolupracovníků v budoucí možné funkci. Mám ale dojem, že sonduje u p. Petra Koláře dříbe velvyslance v Rusku a pak v USA. Je to klidný a chytrý maník. Drahoš obklopen podobnými lidmi by působil očekávaně a podle mne skutečně proevropsky ( jakkoli je prezidentská role dost omezená ). Drahoš právě proto, že není karierní politik, který slovně kličkuje, utrousí nepředložený výrok. Zemanovci mu nadávají do vítačů, ale on jen dovozoval, že lidem v osobní tisni, kdy jde o život, je povinnost pomoci a po prověření i poskytnout asyl. Jinak trval vždy na tom, že vláda je odpovědná za obranu hranic a zacházení s uprchlíky, kteří do ČR proniknou. Ostatně není na světě člověk ten, který se zavděčí lidem všem. Drahoš zatím je a snad i bude vnímat potřebné podněty a jednat podle nejlepšího vědomí na rozdíl od Zemana, který už 30let ví všechno nejlíp, ale lidi k sobě vybrat se nenaučil dosud.

4 nar.soc. nar.soc. | 26. ledna 2018 v 22:01 | Reagovat

[2]:

Zemanovi poskoci nakonec znemožnili i práci lékařského konzilia. Teprve z podzimu se sešli doktoři a prohlásili, že pokud se nezmění Zemanova životospráva lze očekávat "cukrovkářskou" amputaci nohy nebo nohou. Tímto vystrašen se zdržel pití i kouření na veřejnosti. Jde ale o nezvratný stav, který ho dovede na vozík a k mrtvici.
V duelu se oba kandidáti přetlačovali o vlivu Ruska. Zeman vše popíral, Drahoš celkem logicky uvedl, že Rusové vidí nepřítele v NATO a je logické, že v členské zemi (ČR) vyvíjejí nepřátelskou činnost všemi možnostmi, už jen proto, že kde Rusové okupovali, tam se nikdy nevzdávají svého imperiálního úsilí.

5 nar.soc. nar.soc. | 27. ledna 2018 v 16:20 | Reagovat

Prezidentská volba skončila. Ing. Zeman je prezident na dalších 5let: Jeho klaka mu zazpívala "Ach synku synku...".
Je to typické, teď když máme co jsme si zvolili, bude i nadále reprezentovat ČR becherovka, slivovice, vyčichlé bonmoty a urážení zemřelých. Jak slavná budoucnost nás teď čeká, oslava hejsa, hopsa, na pajdavých nohou.

6 nar.soc. nar.soc. | 28. ledna 2018 v 0:48 | Reagovat

Laicky si hodnotím co jsme, jako společnost, zvolením MZ prezidentem  ztratili a co získali.
Ztratili jsme naději na změnu.
Získali jsme jistotu, že se nic k lepšímu nezmění, ale hůř nebude.
Horší čas by nastal, pokud by MZ už nemohl zastávat získanou funkci ( jako kdysi gen. Svoboda) a odstoupil by. To by teprve nastalo tóčo! Hlavní kandidát na prezidenta by byl nepochybně A. Babiš. Možná by se vyrojil ještě jednou Topolánek ve dresu ODS ( nebo Kubera či jiný odesák). Mezi odesákem a Babišem by se duel odehrál. Koblihy by padaly i z nebe a Babiš by získal po třetí imunitu ( prezidenta nelze trestně stíhat). Měl by svoji vládu s premiérem Brabcem ( nebo jiným z ANO) a dosáhl by na metu, která Zemanovi stále uniká = mít svoji vládu a mistrovat ji přímo. Co by to přineslo občanům a společnosti, je ve hvězdách.
Jakkoli mám odedávna výhrady vůči MZ, budu mu držet palce, aby vydržel. Po něm to rozhodně lepší nebude, tak si to MZ pojistil.

7 gregormoldavit gregormoldavit | 28. ledna 2018 v 9:36 | Reagovat

[6]: nar.soc.
Kdyby chtěl Babiš kandidovat na prezidenta, pak já se v ČR můžu ucházet o titul královny krásy. Nějaký bývalý člen KSČ a Stbák může třeba dělat pragmaticky úřednickou funkci, ale prezident by měl být taky člověk určitého charakteru. Pokud v celém státě ani jediný takový člověk neexistuje, pak nemá cenu funkci prezidenta republiky vůbec obsazovat. Místo aby takový prezident někde v cizině zemi reprezentoval, jí bude dělat jenom hanbu. Kdo by se s ním kde vůbec bavil? Titulek v novinách, "StBácký udavač XY navštívil naši zemi a přál si mluvit s naším králem. Komorník ho ale k němu nepustil."

8 nar.soc. nar.soc. | 28. ledna 2018 v 10:08 | Reagovat

Tady je možné skoro vše. MZ žvaní o presumpci neviny ( soudy v případě Babiše definitivně nerozhodly) a vytváří společenský status, že co se nehodí, není nutno respektovat. Dělal to 5let a další roky to bude jen upevňovat.
Mohou se jistě stát nepředvídatelné změny, ale je také přísloví "co je špatné, může být ještě horší". K lumpárně jdou věci skoro samospádem, ovšem náprava věcí veřejných je klopotná a málokdy se povede alespoň průměrně.
Jeden možný přelom jsme v ČR zahodili, srab dlouhodobé menšinové vlády začíná.

9 Jaoslav Pokorny Jaoslav Pokorny | E-mail | 28. ledna 2018 v 17:23 | Reagovat

Lidu byla Drahošem nabízena změna, nevím jaká. Lid změnu odmítl a volil Zemana a klid jako já. Nevím, co bych od Drahoše mohl očekávat. Zemana znám stejně jako své boty, jeho chyby i klady. Pokud jde o alkohol, dovolím si připomenout, že alkoholik Jelcin, zabránil puči KGB, když chtěli svrhnout prezidenta SSSR bandou zločinců dal je zavřít a KSSS prohlásil za zločineckou organizaci. Zrušil rudý prapor a dal satelitům volnost rozhodování. Proti takovému alkoholikovi nemůže občan nic mít. Pokud dosáhne Zeman stejného stupně alkoholismu, bude stejně jako Jelcin vyměněn. Tak z čeho máte obavy

10 matka matka | 28. ledna 2018 v 20:27 | Reagovat

[9]: Lid neodmítl změnu. V tom se naprosto mýlí i Horáček, který si myslí totéž, že lid odmítl změnu. Neví vůbec nic a chtěl - co vlastně chtěl?
Tato volba, která byla nabídnuta, neumožňovala kvalitní hlasování.
Když nic jiného, tak Zeman alespoň občas boduje tím, že tvrdí cca to, že je presidentem dolních 10 mil. lidí, což znamená pro všechny.
Pokud se někdo o lidech, byť i ústy lidí kolem sebe, herců a dalších příznivců,  vyjadřuje jako o póvlu, lůze, ulici, cosi jsem zaslechla i o hnojometech, nemluvě o tom, jak se vyjadřovali výsměšně o presidentovi, jedná se též o hulvátství a nesmírnou sprostotu a ji to lidem stačí, aby hlasovali dle svého selského rozumu. I kdyby to mělo znamenat proti sobě samým.
A pro politiky, novináře, "umělce" a další, kteří to nechtějí pochopit, to znamená jediné - začít se znova, opět a pořád dokola se vysmívat, pohrdavě vyjadřovat, ponižovat,...lidi.
A lidé jim to dali samozřejmě letos opět "sežrat", že se neuměli ani nechtěli poučit.

"Vzhůru již hlavu národe,..."
Holt narazili na malé hvězdičky, kol nichž se ty velké točí....
Ať se to komu líbí, nebo ne. A tak je to v pořádku.

11 Jaroslav Pokorny Jaroslav Pokorny | E-mail | 29. ledna 2018 v 10:12 | Reagovat

Zvítězil zdravý lidský rozum, jehož nositelem byla vždy vesnice. Následné strašení tím, že národ je rozdělen je pustá demagogie. Vždyť různé názory mají v Americe i v Anglii a považuje se to za normální. Pouze totalita unifikuje názor a je to chybné.

12 nar.soc. nar.soc. | 29. ledna 2018 v 12:05 | Reagovat

[11]:

To je hodnocení, jako od Veleby (za komoušů tajemníka OV KSČ pro JZD v Gottwaldově).
Společnost posouvá kupředu vzdělání a bádání, které se na vesnici nikdy nedělo.
Názor unifikuje přitroublost a je to naopak vítané, takovým lidem se dobře vládne manipulací.
Na vesnici měl odjakživa ( dnes po restituci) sólo farář s kropáčem a šlus.
Proto se i Duka paktuje se Zemanem a zařídil ateistovi Zemanovi ( třeba teď věří ??) Te deum ve svatovítské katedrále ( konec konců měl to tak i Gottwald ).

13 matka matka | 29. ledna 2018 v 15:19 | Reagovat

[11]:Nemám námitek, je to tak.

14 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 30. ledna 2018 v 12:01 | Reagovat

Jsem asi mál vzdělaný a nerozumím konstatování, že vesnice jako centrum zdravého selského rozumu je hodnocení jako za Veleby, tajemníka OV KSČ. To by Veleba konstatoval, že jediný správný názor je totalita. Jinak v Praze zvítězil Drahož jedině proto, že tam je nejméně lidí pracujících vlastníma rukama, ale sedících, což se jim promítá do mozku a fascinuje je, když by budoucí prezident uměl stáhnout králíka, nebo naštípat dříví. To jsou vlastnosti pro politiku velice "důležité".

15 nar.soc. nar.soc. | 30. ledna 2018 v 13:50 | Reagovat

Mnoha lidem straší v hlavě komunistické darebáctví při dělení lidí do "tříd".
Dělníci, rolníci, pracující inteligence a co ti další, malíři, doktoři, číšníci, řidiči a buhví kdo?
Rovněž "bodrý soudruh z vesnice" patří do stejného chlívku.
Při tom jde o oživovanou lumpárnu, dnes používanou Ovčáčkem na Hradě v pojmenování "pražská kavárna či pravdoláskaři a havlisté". Zmíněný lump se nic nenaučil, nic nezapoměl a mezi ovčany s tím bohatě vystačí, totéž Zeman.
Je přece každému myslícímu zřejmé, že "selský rozum" není kategorie daná vesnicí, ale zkušeností, rozhledem a vzděláním. To nikdo upelešený na vesnici bez dalšího, nezíská. Naopak vzdělání, odbornost, byly atributy hospodaření klášterů, později měst a na vesnici ( zkrušenou robotou ) přišly možná drobty až po zavedení povinné školní docházky Marií Terezií.
Z práce rukama nikdo nezmoudří, ale hodně se sedře.
Stávající prezident je demagog a lenoch, který nikdy nic do ruky nevzal. Prohlašuje se za levičáka protože má obě levé a lidi mu to baští.

16 Jarosav Pokorný Jarosav Pokorný | E-mail | 30. ledna 2018 v 19:01 | Reagovat

Dovolím si konstatovat, že volba Zemana  dle zdravého selského rozumu, nebyla dle názoru tajemníka OV KSČ Veleby, ale bylo to názor pravičáka, Václava Klause staršího.

17 Jaroslav Pokorny Jaroslav Pokorny | E-mail | 30. ledna 2018 v 19:08 | Reagovat

Napadlo vás už někdy, že větší naději na příštího prezidenta má Klaus mladší, než Drahoš? Bude za ním stát druhá největší strana ODS a to není málo. Kdo bude stát za Drahošem, který na podiu před kamerami propadá panice a lidu ukazuje jak bude reprezentovat zemi stahováním králíků?

18 nar.soc. nar.soc. | 30. ledna 2018 v 19:56 | Reagovat

[16]:

Veleba byl donedávna předseda zemanovců.
V. Klaus byl obyčejný šíbr  kryjící se "pravicovostí". Převzal důchodový účet ve státním rozpočtu a přebytky rozfofroval, aniž se staral o nějakou nápravu. Jeho tehdejší kousky rozvrací společnost dodnes.
Mladý Klaus byl ředitelem bohatě sponzorovaného gymnazia, když peníze dochází, hledá koryto v politice. Úsudek si udělej každý sám.

[17]:

Až Vás označí někdo neprávem, tak se z toho nevyhrabete. Pomluva ulpí na člověku formou "není šprochu, aby neměl pravdy trochu".
Pan Drahoš byl natolik úslužný a zaražen "prezidentem kandidátem", že se nezmohl na protest, "v debatě kandiduje ing. Zeman a prosím o toto oslovování". Servilita všech moderátorů vůči "panu prezidentovi" přímo kapala a nesoudní fanoušci k tomu navíc řvali. Zřejmě je to pro Vás nejvyšší stupeň demokratické debaty. Nejste sám, takových lidí je celý dav vychovaný komunistickou a odesáckou lumpárnou.

19 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 31. ledna 2018 v 11:00 | Reagovat

Číst výroky nár.soc a tisk miliardáře Bakaly je to samé. Nyní ještě aby přiřadil i Bakalovi komunistickou minulost a bude to stejné. Ještě by měl zhodnotit, jak Česku prospěje, když by eventuální prezident Drahoš předváděl v OSN jak umí štípat dříví, nebo držet lopatu. Nonverbální komunikace je také skutečně důležitá. Nyní jen vydumat, zda lze potlačit ten ironický škleb, který se Drahošovi vryl do tváře

20 nar.soc. nar.soc. | 31. ledna 2018 v 12:15 | Reagovat

[19]:

Skutečně slabá odezva.
Pan Drahoš má, pokud se nemýlím, několik patentů z oboru chemie o něž je zájem a také z toho jdou ústavu peníze. Zkuste najít nějaký "patent" u Zemana? Peníze umí jen roztáčet bez ohledu na rozpočet prezidentské kanceláře. Za rok 2017 udělala Kanc. prez. republiky zase další "sekeru" za 87mil. Kč. Přitroublý pohled MZ svědčí o tom, že v rauši nic nevidí, ani nepociťuje. Inu vládne tam Hradní trojka, s Vaším nezměrným obdivem a radostí.

21 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 1. února 2018 v 18:53 | Reagovat

Přirozená inteligence, která doprovází selský rozum, není vázána na vzdělání. Již Jan Werich říkal, že zná mnoho vzdělaných blbů.

22 gregormoldavit gregormoldavit | 1. února 2018 v 19:58 | Reagovat

[21]: JP
Poznal jsem více akademicky vzdělaných blbců (mám taky nějaký titul) a poznal jsem mnoho méně vzdělaných, kterým to výborně myslelo. Selský rozum vysoce hodnotím, bez něj by toho na světě asi moc nefungovalo. Němci při řešení nějakého selského problému říkají, "člověk může bejt blbej, hlavně že si v každé situaci ví rady". Jenže když je potřeba vyslat raketu na měsíc, tak se musí sejít pár nejlepších vědců a ti patrně vyšší vzdělání mají.
V demokratických volbách je veliký problém. Profesor politických věd s životní zkušeností a obecní blbý, věk 18 let,  pasoucí husy, který nebyl zbaven svéprávnosti, mají každý jeden hlas a ten má stejnou váhu. Tady by možná leckdo přiznal, že to tak ideální zrovna není.
Kdybych byl v ČR oprávněn volit prezidenta, byl bych poněkud nejistě a s pochybami, volil Drahoše. Vysvětlení by zabralo moc místa.
Pokud jsem informován, tak Zemana od voleb už nikdo nikdy neviděl. Prezident je pro mě taky práce a na tu musí být člověk trochu fyzicky pohromadě. Nemám nic proti němu, ale už v tomhle bodě se nedalo přehlédnout, že na to při svém věku a lásce k alkoholu jednoduše nemá.

23 matka matka | 1. února 2018 v 20:22 | Reagovat

[22]:
President byl vidět, předával, nebo spíš jmenoval tento týden soudce.

A ať je president jaký je, víte co to muselo být za sílu, která přiměla lidi hlasovat pro něj? Možná to ani tak nebyla Zemanova síla, ale proti síla páně Drahošova, jeho manželky, novinářů a dalších médií, svou troškou do mlýna přispěla i většina neúspěšných kandidátů z prvního kola,...
U Vás by si to zřejmě nikdo nedovolil, hlasovat proti Merkel ?

Že někteří občané volili jinak, než já? No, proč ne. Já se svým hlasováním také určitě nezavděčila. Věšet se skrz to nebudu. Ale ani obviňovat ony některé druhé z nás z blbosti, říkat, že jsou mdlého ducha, nebo jak ještě jsou nálepkováni.
Jo a dcerka mi blahopřála k tomu vítězství, trochu kysele sice, ale přála. A já jí mohu postupně  dávkovat po troškách vysvětlení, proč jsem tak učinila.

24 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 3. února 2018 v 10:26 | Reagovat

V příštích prezidentských volbách je Drahoš playte. Jeho program nyní, byl pouze proti Z
emanovi a to v budoucnu nezabere, stejně jako stahování králíka, což je zdatnost pro prezidenta pochybná.

25 matka matka | 4. února 2018 v 22:34 | Reagovat

[24]: Uvidíme, co čas ukáže. Ale jak jsem psala u Expositora:
"Ovšem ono stahování králíka - tento způsob se mi zdá poněkud ....
Kde byli a kde jsou dodnes ochránci zájmů králíka? Jak to že se kolem toho seběhlo tolik kameramanů a nikdo se králíka nezastal a to vše, včetně jeho nahoty až pod kožu bylo dáno v plen lidu obecnému?"

A tak když vidím snímky oněch králů, knížat, jejich sídel, ...ano, ti namalovaní lidé vypadají skvěle a bohatství kolem nich svědčí o bohatství,... no co už, my neměli žádné kolonie, odkud by k nám plynuly hřivny, či co všechno ještě.
Ale korunovační klenoty máme i jinak hodnotné, nejen vyjádřené hodnotou v penězích.

26 nar.soc. nar.soc. | 5. února 2018 v 12:23 | Reagovat

Na tel. kanálu Viasad History běžel opakovaně film o králi Ludvíku II. byly tam zajímavé momenty. Spor krále s vládou, která se domlouvala s jeho strýcem Liutpoldem. Nastalo to až po roztržce s předsedou tehdejší bavorské vlády, který krále upozorňoval na před bankrotovou situaci státu, vzniklou výdaji na královské projekty. Král to odmítal poslouchat a naopak nárokoval ještě větší výdaje na větší projekty. To vedlo k řešení. Vláda si opatřila lékařskou zprávu o nezpůsobilosti krále a odňala mu moc s následnou internací na vybraném zámku. Tam byl zakrátko nalezen mrtvý v jezeře a s ošetřujícím lékařem. Ty smrti nejsou dodnes řádně objasněny.

27 Míra Míra | 9. února 2018 v 22:20 | Reagovat

Stahujme králíky, pokud nějací jsou, než nám to matka zatrhne.
Jinak z článku mě nejvíce zaujalo toto:
"Jsou tady určité záznamy, ze kterých vyplývá, že pod pojmem "vítězná revoluce", původně soudruh Engels* myslel ono rozmlácení hospody v Mnichově a následující kapitulaci krále, který cenu piva musel opět snížit ze 6,5 na 5,0 grejcarů. Chudák dělnická třída, která podle jeho díla chtěla dělat revoluci politickou. Nezbytně musela pěkně pohořet. Zvítězit v tomto pivním bodě a zavádět zcela jiný režim, to jsou dvě zcela rozdílné věci. Vezměme si z toho poučení, že revoluci nutno omezit na prostor hospody a nevylézat s ní na ulici!"
Dodávám, že to samé může platit i pro "Pražskou kavárnu".

28 matka matka | 11. února 2018 v 22:41 | Reagovat

[27]: Klidně stahujte. Ale jak to říkal ten kluk, který králíkům nastrouhal jakejsi otrušík? Zase králíka....
A co na to Helena Růžičková, ve filmu jeho matka?
No co by, pleskla ho mokrou hadrou, či rukou přes ústa. Nebo mu dala ránu jinam?
Zase králíka....

29 matka matka | 12. února 2018 v 0:31 | Reagovat

opsala jsem:

Naporcuj staženého králíka !
Nejdříve odřízni hlavu, zbav ji kůže, vyloupni oči (pokud se štítíš, vyloupni je čajovou lžičkou) a celé dobře opláchni. Hlavu lze již použít na polévku.
Pak odřízni přední a zadní běhy. Svaly jsou chráněny blánami, krájej opatrně mezi blánami. Nožem odděl od páteře z obou stran panenky. Ty pak podél žeber celé odkroj od skeletu.

Králičí polévka
( 4 porce, velmi výživný pokrm !)
Kosti z králíka na vývar, kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer ) 1 velká cibule, česnek, 80 g másla, 1 litr vývaru jako základ polévky, 2 lžíce hladké mouky, sůl, bílý pepř, muškát. oříšek, polévkové koření, cukrový hrášek, králičí játra a ledvinky.
Z kostí a zeleniny uvař vývar. Na másle orestuj nakrájenou cibuli a česnek, zapraš moukou a zalij králičím vývarem. Nech 10 minut provařit a přidej hrášek, karotku a dochuť solí a pepřem. Na zavonění strouhni párkrát muškát. oříšek. Přidej dobře propláchnuté nakrájené ledvinky a játra, které můžeš povařit již prve, s vývarem.

Králík na paprice
( 4 porce, klasický recept )
8 králičích plecek (přední končetiny), 2 cibule, 2 lžíce sladké papriky, 80 g másla, hladká mouka, sůl, celý pepř, bobkový lis, 2 dl smetany, vývar.
Na másle orestujeme dorůžova nakrájenou cibuli, přidej plecka a prudce orestuj ze všech stran. Přisyp papriku, zalij vývarem a dus doměkka. Pak maso vyjmi
a zahusti jíškou. Provař to důkladně na malém plameni a nakonec přidej smetanu. Podává se s houskovým knedlíkem ale jde to i s rýží. V Maďarsku se podávají ke všemu co je na paprice, noky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama