Prezident Václav Havel - 45/?

29. listopadu 2017 v 20:03 | gregor moldavit

První dámy státu - 2/2

Manželé O+V Havlovi si mohli vybrat luxusní, pohodlný život - vila, drahá auta, jachta... Havel se s penězi narodil a stačilo psát něco jako "Němá barikáda" a bylo vystaráno. Oba se rozhodli pro trnitou cestu disidentů. Olga při tom stála při něm a spolupracovala. Když se stala první dámou, nasadila tady skutečně měřítka, jakou práci může odvést žena presidenta. Něco takového ovšem v době začínající charty bylo zcela nepředstavitelné a vůbec to nebyl jejich cíl. O tom v dalším, snad posledním dílu.

Zajímavý byl právě už ten začátek v temnotách normalizace. Že v tom odboji jsou oba manželé, to vůbec není tak samozřejmé. Už ve škole jsme se dozvídali o problémech nějakého národního buditele, kterému doma žena protestovala. Kdyby na úřadech mluvil německy, kdyby nepsal proti Rakousku... mohl mít definitivu a každý měsíc zlatky, mohli žít v blahobytu...* Mohlo být i obráceně, vis Božena Němcová. Její manžel, od Čechů zavržený, byl neustále překládán do jiných krajů. Vždyť to vlastně bylo kvůli ní. (Jestli jí dělal výčitky, nebo snášel svůj úděl mlčky, mi není známo.)

*(300 let jsme trpěli - Češi v 19 století si o sobě rozhodně nemysleli, že už 3. století trpí. Život byl tvrdší než dnes, celkem skromný, Češi remcali proti Vídni, (jako dnes proti Praze) ale nakonec se nežilo špatně a čeština rozhodně nebyla zakázaná! Být tenkrát ČSR samostatné, nebyl by život běžného člověka moc jiný. Války s Pruskem by se jim byly taky nevyhnuly.
A ještě si dovolím rozzuřit české vlastence. Kdyby při národním obrození byla přišla čeština, němčina ale zůstala na úřadech a bylo tomu tak dodnes, pak by to mělo jen výhody. Každý Čech by byl doma jak v Čechách, tak v celém německém okolí od Alp až po Rujanu. (Jako je tomu třeba u mě.) Čech by měl jednoduše dvě mateřštiny. Obyvatelé Malty mají svoji řeč, každý ale samozřejmě mluví s někým cizím anglicky. To samé Mauricius. Úřední řeč angličtina, ač skoro všichni mluví kreolsky, což je taková černá francouzština. Rakušané jsou poněmčení Slované, ještě jsem nepoznal žádného z nich, který by brečel po slovanské řeči a trpěl svou německou mateřštinou.)

Takže ta StB nebyla pro chartisty jediný jejich problém. Mohl bych sám vyprávět. Když jsem byl při politických prověrkách po srpnu 1968 na hodinu vyhozen z práce, byla to jako první moje matka, kdo mi přišel vynadat. Co jsem to zase spáchal? Kdo si myslím že jsem? Hrdina Julius Fučík? Pes po mně neštěkne. Já jsem jen sériový český výrobek, co má ráno jít do práce a tam držet hubu! Proč jsem nepodepsal, co mi předložili? Že to není můj názor? Na ten se nikdo neptal!

Ale co si vlastně celých těch 20 let tahle generace mých rodičů myslela, když nám předkládala jako příklad kladné hrdiny typu Julius Fučík, Zoja Kosmoděmjanská, partyzány, barikádníky ... a nekonečně dalších, co za vlast položili život. Když já pro vlast nepodepíšu a jdu na bagr, jsem blbec a ještě k tomu ničím život rodičům. Že říkali 20 let něco o vlasti? To byla taková doba, že se to dětem říkalo a oni říkali, co se v té době říkalo. Teď už jsem dospělý a měl bych mít rozum. Ona je stará a potřebuje klid a já ... "Vlast" tedy byla jen fráze pro děti, co ještě nemají rozum.

Takže mezi námi už dospělými: Jan Hus byl za pravdu upálen, je tím dětem dodnes poučným příkladem, my dospělí ale víme, že říkat pravdu je hovadina. Dětem se má říkat, že lhát se nemá, nějak si při tom ale necháme pro sebe, že říkat pravdu se nemá už vůbec. Až děti vyrostou, pak to pochopí, no a začnou zase lhát vlastním dětem. Pravda sice vítězí, ale na to se běžný Čech raději moc nespoléhá. Hlavně nebojujte za vlast, od toho jsou tady jiní, ti ve školních učebnicích.

V té době temné normalizace tahle generace, jásající v 50. letech Gottwaldovi, pěkně zmlkla. "My jsme mysleli všechno dobře, dejte nám důchod a nic nechceme slyšet. Že někdo popravil Horákovou? Já to nebyl!" Nějaká rozjásaná Jiřina Švorcová byla už jenom veliká výjimka.


Přihlašuji se k provolání československých výborů uměleckých svazů... (začátek anticharty)

Šel jsem do malé plechové maringotky do pohraničí a tam pracoval na bagru. Pes po mně neštěkl. Že jsem blbec, mi sdělili i kolegové, kteří podepisovali jak na běžícím pásu. V tomhle svinstvu moje generace vyrůstala a z toho se český národ nezotavil dodnes. Válka a 41 let komunistů, to zanechalo na lidech stopy. Kdo nezradí, bude zrazen, kdo si nenakrade, bude okraden, kdo nelže bude obelhán, kdo jedná čestně je vůl a když z toho má jenom neštěstí, dobře mu tak. Na schůzích se tleská prolhaným řečníkům, na myšlenku komunismu už nevěří ani ti, co se jeho hlásáním živí. Když přichází rok 1989, mají to lidé v krvi a podle toho vypadá dnes i ten český kapitalismus. Peníze znamenají moc a jsou svaté. Kdo si nenahrabal, ten má smůlu! Všichni nadávají na demokracii, (vládu lidu), jak za nic nestojí, jenže lepší než ten lid, být ta demokracie nemůže.

Píše se rok 1977, panuje nejhorší doba temna od příchodu praotce Čecha do Labské kotliny. Lidé jsou zlomeni a zastrašeni, nejlépe odjet v pátek večer na chatu a tam se sousedy u piva nadávat. Ale raději jenom potichu. Do toho se náhle objevuje Havel a další s chartou. Nespekulují na vládní funkce, nejsou politická opozice, jen říkají, že s tím co se děje nemůžou souhlasit. Vláda a StB šílí. Takový krásný pořádek udělali a teď tohle! Tisk okamžitě zaútočil: "Ztroskotanci a samozvanci" by chtěli napadat demokraticky zvolenou vládu.* Chartisté jsou terčem šikanování, fízlováni, jsou vyhazováni z práce a zavíráni. Profesor Patočka jeden dlouhý výslech nepřežije. Založí se anticharta a už se zase podepisuje po tisících. Jenže chartisty neumlčí, zcela naopak, tím jim udělají reklamu po celém světě. Jméno Havel zná německý kancléř a prezident USA.

*(Co dnešní mladí možná nevědí, tehdejší komunistická vláda, dosazená sovětskými tanky, se sama prohlašovala za "demokraticky zvolenou".)

Já v tu dobu už v ČSSR nejsem, zůstat na bagru do smrti mě nelákalo. Nechal jsem se obelhat západní propagandou a emigroval. Tím přišel čas abych začal litovat a připlazil se po kolenou nazpět. (Toliko tehdejší oficiální propaganda a víra komunistů. "Svobodný svět" se psal takto v uvozovkách.) Ono to skutečně nebylo lehké, ale vystudoval jsem uni, viděl kus světa a mít dnes rentu německou je taky trochu důstojnější stáří, než mají důchodci v Čechách. Rozhodně jsem nikdy neviděl důvod, čeho bych měl na tom západě litovat. Celý můj život bylo všechno přesně opačně, než mi komunisti prorokovali. A když slyším dnešní komunisty, tak říkají to samé, co říkali v 50. letech. V ničem se nezměnili, ničím se nepoučili.

***

Olga Havlová prý nepovažovala za správné, aby se její Vašek stal presidentem. (Její důvody mi nejsou známy. Ironií osudu slyšel takový názor od své ženy i Antonín Novotný, ač důvody byly patrně jiné.) Když se to ale stalo, ujala se funkce "první dámy státu" (pitomej název) a stala se všeobecně uznávanou snad u všech lidí, dokonce i v zahraničí. Pracovala skutečně, ne jen 5 minut před běžící kamerou, a její zásluhy jsou uznávány dodnes. Její předčasná smrt byla pro český lid velikou ztrátou.

Olga měla být i tolerantní manželka, údajně to Havel s věrností nepřeháněl a měl kladný vztah k alkoholu. Oběma se zřejmě stala osudná jejich závislost na nikotinu. Její charitativní práce je Čechům jistě známa. Založila VDV (Výbor Dobré Vůle), který měl pomáhat nemocným a diskriminovaným. (Víc o tom já nevím.) S manželkou německého prezidenta Herzoga (byl velmi dobrý, což si nemyslím o více jeho nástupcích!) pomáhala postiženým dětem.

Po smrti Olgy tuto funkci přebírá Dagmar Havlová. Lze si představit tíhu takového dědictví. Stojí prakticky na ztracené vartě. Všichni ji budou srovnávat s oblíbenou Olgou, ale národ předně vůbec neuznává, že tu Havel tak rychle zapomněl a znovu se oženil. (Ani ne za rok po její smrti.) Hned vzniknou drby, že on už s ní měl něco před tím. Navíc už to není onen oblíbený Havel, stává se stále více terčem kritiky, což se má až dodnes zhoršovat až do horoucích pekel. (O tom příště.) Dagmar Havlová se ale této práce ujala a snažila se. Pokud mně je známo, byla úspěšná, odevzdala dobrou práci a český národ ji přijal. Její jméno je spojeno s pojmem "Nadace Vize 97", do které získala milionové dary na nemocniční přístroje, hlavně pro těžce nemocné děti.


Pochopitelně jsou lidé, kteří všechno vidí jen negativně a na Havla i na ni neustále útočí. Mimo jiné je jí dnes vyčítáno, že nechává chátrat onen Hrádeček. Tím bychom byli zase u 1. dílu tohoto seriálu. Moje žena tam vyrostla, byl to její děda, kdo Havlovi tuto usedlost prodal. Jenže dědičce Dáše nelze vyčítat, že tam nejezdí a nemá na údržbu čas. Zřejmě k tomuto místu ani nemá nějaký srdečný vztah. (Nejvíce to kupodivu vadí těm, kteří na Havla jenom nadávají a nejraději by tuto památku zapálili.) Zájemců o Hrádeček, nabízejících miliony, by bylo dost, ale ten prodej by asi český lid pobouřil. Ona to taky neudělala, neprodala. Moje žena si s paní Havlovou trochu psala, ta by to třeba prodala nazpět na původní rodinu. (Což ale nikdy přímo nenavrhla!) Já ženě řekl, že už jsem příliš starý, než abych začal renovovat takové stavení a stejně bych nechtěl bydlet na historickém místě, kam autobusy vozí školní výpravy. Bratr mé ženy se o tom bavil už s Havlem a ten tuhle možnost, tedy prodat původní rodině, sám zmiňoval. Na otázku, jestli prodá za tehdejších 27 000 už ale neodpověděl. Budoucnost Hrádečku tedy zůstává otevřená.

Více žen se v ČR právě na tuhle funkci připravuje a už mají své vize. Nevím, jestli úloha první dámy je placená funkce, nebo už je to v platu manžela. Údajně mají ale skutečně i určitou pravomoc, tedy někde rozhodovat a rozkazovat. Tyhle první dámy, které by se chtěly angažovat pro chudé, to ale budou mít stále těžší. Jak už jsem napsal, když začnete chudým dávat peníze, tak chudí být nepřestanou, jenom jich bude stále více. Peníze na co? Když vidím v tom českém pohraničí za letního dopoledne po parcích rozložené různé rodinné klany, pak každý z nich má vždycky v hubě cigaretu a cosi popíjí. Je jich požehnaně a kolem mračno jejich dětí. Jenom ty cigarety musí stát miliony. Mají skutečně ti, co v 5 jeli do práce, povinnost jim je platit? Těch otázek by ale bylo více. Právě tak ono rozlišování na zdravé a nemocné. Už od pohledu bych řekl, že každý z nich si nějaké potvrzení od doktora může přinést. Nemocný tak, že nemůže pracovat, ale může kouřit a produkovat děti. Chudí asi jsou, ale ty časy, kdy ta chudoba byla nějak přehledná, jsou dávno pryč. Tihle dnešní chudí neumírají hlady, ale na obezitu, chlast a kouření.

Už tohle bude tady v Evropě brzy neřešitelné a do toho přichází stěhování národů. Neustále se mi na obrazovce objevuje pohublé černé dítě s německým nápisem: "Každých 10 vteřin umírá jedno z těch dětí nemocí nebo hlady. Špendujte peníze!" Může být, ale druhá půlka pravdy je, že v Africe přibývá týdně jeden milion obyvatel. V současné době je v Africe sto milionů lidí, kteří buď na cestě do Evropy už jsou, nebo se na ni připravují. Herzlich willkomen, ale v Německu stoupl od roku 2015 počet bezdomovců o 150 %, polovina jsou tito migranti. (Přišli s tím, že Německo je bohaté a každý tu dostane auto a dům. Merkel si nárokuje zásluhy, že sem pozvala pracovní síly. Nyní by tu katastrofu ráda přerozdělila na další státy.)

Pro ty charitativní pokračovatelky snad úkol první dámy dobře formulovala Olga Havlová:
"Náš záměr je jednoduchý - pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi - často v přeneseném slova smyslu - postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je nejvíce potřeba." 1990.

příště asi konec...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 matka matka | 30. listopadu 2017 v 8:43 | Reagovat

Kdybychom to směřovali do budoucna, protože brzy bude všelidová volba nového presidenta. Kdo se jím stane a kdo bude novou první dámou státu?
Mnozí si zajisté říkají:
"Bože, nedopusť, aby se tenhle dobytek stal prezidentem státu". Nó, třeba má bezva manželku, která by byla lepší, než ty minulé a než ta stávající....
Spoléhám a doufám v moudrost volitelů. Jenže může se lehce stát, že stejně, jak ve Zlatém  Slavíkovi, bude nehodícímu se výherci "demokraticky" odebráno pár hlasů, aby nevyhrál, respektive aby vyhrál dobytek.
No, nyní máte možnost za vulgarismus mne zablokovat. Ale špína byla, je a bude zřejmě vždy.
Vy máte Merkel, my budeme mít tu svou.
Člověka, ať již je, jakým je. Zkousneme to. Ale zaremcat si musíme.

2 matka matka | 30. listopadu 2017 v 8:45 | Reagovat

A někteří budou remcat dokonce ve jménu pravdy a lásky a přitom s falší v pokřivených obličejích.

3 nar.soc. nar.soc. | 30. listopadu 2017 v 9:38 | Reagovat

Dnešní "první dáma" se drží hodně zpět. Žije si svůj život, jenže "zabezpečení" z dřívější činnosti archivářky není nic moc. Proto se z praktického úsudku vrátila po bok Zemanovi a z nezbytnosti se občas objeví na veřejnosti. Jejich manželství je dávno jen formalita sloužící vzájemnému prospěchu. Větší ambice ve veřejné službě nejsou patrné.
Zřejmě podle hesla,"kdo nic nedělá, nic nepokazí".

4 matka matka | 30. listopadu 2017 v 14:18 | Reagovat

[3]: Viděla jsem úryvek jejich setkání s královskou rodinou ve Velké Británii.
Není možné, když jsem vyrostla stylem: "Dveře do lesa, okna na hnůj" jít na takové setkání. Sorry, bylo to vidět i slyšet. A pokud již na takové setkání jdu, musím umět alespoň příslušnou roli zahrát, aby to tak "neřvalo" do očí ani uší. I když - plno všelijakých komediantů ? Eh, mnohdy žumpa též.

5 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 30. listopadu 2017 v 17:40 | Reagovat

Mamko, tebe by Greg měl zablokovat nikoli za vulgaritu, ale za nejasné prohlášení "tenhle dobytek" bez definování podstatného jména, je skutečně k pláči. Vždyť tě tebou myšlený nemůže ani zažalovat. Pokud předpokládáš, že ostatním je jasné, koho myslíš dobytkem, tak mě to jasné není a mnozí by s tebou asi nesouhlasili. Tak nebuď zbabělá a definuj přesně.

6 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 30. listopadu 2017 v 17:44 | Reagovat

K tomu být první dámou stačilo Olze Havlové mít dostatek přirozené inteligence. A proto také patrně nechtěla, aby Havel byl prezidentem. Znala příliš dobře jeho slabosti a to jak alkohol, tak baby. Jo a ty si Mamko přečti, co to vlastně přirozená inteligence je, abych si nemusel myslet, že ti chybí.

7 matka matka | 30. listopadu 2017 v 19:08 | Reagovat

[5]: No to definovat nemohu, poněvadž jsem to opsala. Ovšem je mi líto, že jsem to opsala a tedy ponížila dobytek, neboť on o onen post neusiluje a  presidentem se nikdy stát nemůže. To šlo leda před mnoha věky v Římě, jmenovat koně senátorem.
Jo, ale u nás je to pestřejší (Pokud náhodou senátoři, poslanci, presidenti znají svá totemová zvířata. To by byla podívaná, vidět to tak).

[6]: Jestli mi chybí přirozená inteligence? Není to jedno? Ono to je totiž o tom, že každý svou případnou inteligenci směřuje naprosto jiným směrem.
Nicméně o Olze Havlové nic nevím, osobně ji neznám a protože nevěřím ani sama sobě, a tak nevidím jediný důvod, proč bych měla věřit v nějakou její přirozenou inteligenci.
Vychovávaná jsem byla tak, že např. kouření není pro slušné lidi. Tím jsem ovlivněna dodnes.
Tsss a tykání, či netykání tam patří též.

8 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 1. prosince 2017 v 14:40 | Reagovat

Na přirozenou inteligenci stejně jako na autoritu nelze věřit, či nevěřit, nebo nevěřit. Tu buď člověk má, nebo nemá a druzí ji sami poznají. To není předmět víry.

9 matka matka | 1. prosince 2017 v 15:47 | Reagovat

[8]: Pokud někoho neznám osobně, není problém nechat se zmanipulovat tím, jak člověk vystupuje v médiích, dokonce i zde na blozích. Pak může být ona víra v přirozenou inteligenci, či dokonce lidskost, falešná.
Rozhodující jsou skutky lidí, byť se člověk zdá neinteligentní, ale koná inteligentně, nebo naopak. Ale nesleduji to, dokonce ani důvod proč lidé rádi zviditelńují své charitativní organizace....

Eh, vyznejte se v tom.

10 Míra Míra | 1. prosince 2017 v 19:46 | Reagovat

Díky za tento článek.

11 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 2. prosince 2017 v 10:39 | Reagovat

Gregu, německá vláda je možná, ale nejistá. Hoď si korunou, jak to u vás dopadne. Mě zaujala informace o Václavu Klausovi, který měl dle neověřených zdrojů na svém blogu uvést informaci, že na Česko-Německých informacích je nápis Landes grenz místo Stats grenz. To bychom byli další spolková německá země. Mrkni se na to, až pojedeš do Čech nakupovat. Klaus bude černou ovcí v ODS a nebude následovat tvrdou antibabišovskou linii stávajícího vedení ODS.

12 gregormoldavit gregormoldavit | 2. prosince 2017 v 16:26 | Reagovat

[11]: JP
... na Česko-Německých informacích... Jako hranicích?
Když jedu do ČR opouštím nejen stát NSR, ale taky Bundesland Bayern. Na dálnicích je třeba cedule, že právě vjíždíme (od Stuttgartu) do "Freistaat Bayern", čímž jsme opustili BW. O nějaké hranici tam nic nestojí. To samé do ČR. Nejprve cedule "Tschechische Republik", modrá, žluté hvězdy, jako že v EU zůstáváme. Pak přijde "Česká Republika".
Něco jiného by bylo, jít v Bavorsku kdesi polem a vidět každých 100 metrů bílou tyč, (jsou tam dodnes) na které bylo kdysi cosi upevněno. Někde to přehlédli a neodstranili. Velká bílá cedule s černým nápisem "Landesgrenze". Jít dále znamenalo narazit stejně na plot, ale tam už stál bdělý pohraničník a střežil klidný spánek českých žen a dětí. Lépe se tedy nepřibližovat.
"Landesgrenze" nemá žádný juristický význam, jednoduše "zemská hranice". Pokud někdo německy prdlajs rozumí, neměl by z toho dělat mezinárodní aféru!

13 nar.soc. nar.soc. | 3. prosince 2017 v 20:47 | Reagovat

[11]:

Bylo by záhodno uvézt? který Václav Klaus ( starší nebo syn ). Oni se sice v názorech moc neliší, ale starý zblbnul už amnestií, natož plédováním pro AfD.

14 matka matka | 4. prosince 2017 v 7:53 | Reagovat

[13]: Mne by spíše zajímalo, jestli i klan Klausů přispívá na charitu, jak je to v současnosti moderní a i díky politice zdravotních pojišťoven nutné.
Tedy i u nás máme lidi, kteří - no nechme bokem, jak zahajovali své podnikání, štědře přispívají na charitu. (jsou zde u nás dva hoši, kteří absolvovali díky tomu léčení kmenovými buňkami v Kyjevě a u jednoho z nich se podstatně zlepšil krevní obraz i díky velkému příspěvku tohoto člověka).

15 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 5. prosince 2017 v 11:46 | Reagovat

Gregu výraz landesgrens nemá prakticky moc velký význam, ale jako politická demagogie, která má kohokoli poškodit má razanci ekrazitu. Skoro se to rovná výrazu "Putin je milý a hodný člověk". Na jistou část společnosti působí jak červený hadr na býka, nebo pojem "přirozená inteligence" na mamku.

16 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 5. prosince 2017 v 11:54 | Reagovat

Ten váš politický miš-maž v Německu, je pro mě skutečně nesrozumitelný. Tak bude v vás vláda, nebo nebude? No stejně prostě bych se mohl prát, jak to dopadne u nás. Politika je cesta k moci a moc cestou k penězům. Líbilo se mi, jak Galileo Galilei odvolal před koncilem vše co o vesmíru napsal a ken si na odchodu špitnul "A přece se točí". Já s mu nedivím, že odvolal, když viděl jak dopadl Gordano Bruno, tak mu nic jiného nezbývalo, stejně jako lidem u nás, pokud  drželi hubu a krok.

17 matka matka | 5. prosince 2017 v 12:34 | Reagovat

[15]: Má přirozená inteligence mi velí: "Holka mlč", jenže ten červený hadr a krocan ve mě, mne pokouší k hudrování.....
A má přirozená inteligence? Ále, svědí mne pusa od mlčení, ... Chudák kdo nemlčel, ve středověku skončil na hranici, jak mi kdysi řekl i můj syn, že by se mi stalo, kdybych žila v době upalování čarodějnic. No co už.

18 gregormoldavit gregormoldavit | 5. prosince 2017 v 17:32 | Reagovat

[17]: matka
Často čtu, že Jeanne d'Arc byla upálená jako čarodějnice. To je zcela chybně, byla upálena coby kacíř. Čarodějnice nebyly upalovány ve středověku, ale v novověku. Poslední církevně odsouzená byla upálena roku 1792 v Polsku. Poslední jinak odsouzená (radou starých v cikánské vesnici) roku 1966 v Maďarsku.

19 matka matka | 5. prosince 2017 v 18:43 | Reagovat

[18]: Poslední procesy , nebo spíš více procesů bylo u nás ve Velkých Losinách, respektive na losinském a vizmberském panství a okolí (Rapotín,, Klepáčov, Sobotín,...), a to kolem roku 1679-1680, kdy bylo začátkem dubna 1680 popraveno 5 žen, a to stětím, následně těla byla spálena. Prý to byl ještě humánní způsob oproti tomu, jak Boblig později určoval popravy - upálení za živa.
Později i Šumpersko.
Totéž se ovšem dělo ve více státech, kde řádili lovci čarodějnic (Francie, Anglie, Německo - Baltazar Ross,..., případně Braniborsko - od r. 1336, kdy bylo v Argermunde upáleno 14 osob, další následovaly v 15,16,17. století,...))
Takže během a na sklonku feudální éry se dělo mnohé, a nikomu to k udržení, či přežití do nekonečna, u moci nepomohlo.
Ať již byli upalováni kacíři, či čarodějnice.

Jak to ten Komenský napsal, tuším v Labyrintu světa a srdce ? "kdo člověkem býti chce, musí nejen, co před nohama leží, viděti, ale i to, co již přešlo a za hřbetem jest, se ohlédati, aby z minulého přítomnému a budoucímu se učil."

No, lidstvo se zřejmě tak snadno nechce z dějin poučit.
I dnešní doba naznačuje nepoučitelnost, a tedy opakování zvěrstev.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama