Červen 2017

Volte spravedlnost!

27. června 2017 v 13:59 | gregor moldavit

Můžeme začít jakoukoli válku a bude to vždy válka spravedlivá.
V.I.Lenin

(Řekl asi v roce 1912, pod pojmem "my" pochopitelně myslel bolševiky. Proč my děláme válku spravedlivou? Na to by asi měl jedinou odpověď a sice kruhem. "Protože spravedlivost je to, co my děláme. Takže můžeme dělat kdy a co se nám zlíbí a vždycky to bude spravedlivé!"
Dovolil bych si tady ještě podotknout, že Lenin, jeden z nejstrašnějších masových vrahů v dějinách lidstva, je pro komunisty stále ještě Ježíš Kristus jejich komunistického náboženství.)


Poněkud mě zarazil volební program KSČM:

"Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma?"

Z toho jaksi vyplývá, že cílem ostatních stran, či odpůrců komunistů, je válka ve světě, nespravedlnost a nebezpečí doma. Nebo tomu spíše bude tak, že ty ostatní strany můžou nabídnout skutečný program a ne jen prázdnou frázi?

Když si to člověk přečte, tak jediné, v čem bych se soudruhem Dolejšem souhlasil, by bylo:
"Požaduje také ... revizi a zdanění církevních restitucí."

Církev je u mě to samé co komunisti, ty dvě ideologie si nemají co vyčítat, můžu před její stoupající mocí jenom varovat. Pokud nyní dostala nazpět obrovský majetek, pak si rozhodně nemyslím, že se tak dělo po právu. Co ve středověku na pozemcích nepatřilo šlechtě, patřilo církvi. Ale kde to sebrala? Jednoduše si pozemky zanášela do katastrů, protože o ty se staraly kláštery. Mniši si tam zapisovali, co se jim hodilo. Majetek upálených kacířů propadal církvi a ta si je proto vyráběla. Ani v případě dobrovolného darování majetku církvi to tak jednoznačně nevidím. Z mého hlediska byl takový člověk jednoduše zmanipulován a kdyby se dalo dokázat, že ono po smrti žádné peklo či nebe vůbec není, pak byl obelhán.

Co nemůžu posoudit, je "... vznik státní komerční banky..."
Pokud by to mělo výhody, proč tedy není už dnes? Bez komunistů toho stát není schopný?

Jo, pak to zvýšení důchodů! Jsem pro, konečně jsem sám důchodce a mám i český důchod, ale nestojí to náhodou zcela na hlavě? Emigranti totiž dostávají důchod od ČR teprve od pádu komunistů. (Když tenkrát vyjeli důchodci na západ navštívit děti, byl by jim důchod okamžitě zastaven, kdyby se nevrátili. Proto je komunisti rádi pouštěli. Emigrant za odpracované roky v ČSSR nic nedostal, to je až teď.) Kdyby tedy vyhrál soudruh Dolejš a jeho parta, jak to bude s mým českým důchodem? Bude zvýšen? A taky dále vyplácen?
Úplný vtip je, že komunisti by chtěli zvýšit platy, aby se nastřádalo více do důchodu. Jak už jsem uvedl, je průměrný důchod v Rakousku 5x vyšší než v ČR. Proč? Protože tam neměli 41 let komunisty s jejich hospodářskou katastrofou. Přesně to ale chce dnešní KSČM zopakovat. Skutečně se soudruh Dolejš domnívá, že v případě volebního vítězství postaví silnou socialistickou ekonomiku? Ve které zemi se to kdy podařilo? Jako první mu produktivní síly zdrhnou na západ a on tam zůstane sám s invalidy a důchodci. Pak může zvyšovat důchody v potištěném papíru. (Hospodářský analfabet Lenin měl hyperinflaci.)

Tenhle soudruh Dolejš mohl udělat jednu chytrou věc, slíbit zvýšení důchodů teď v kapitalismu, komunisti se o to zasadí. To by přineslo hlasy. Sliby co udělají po převzetí moci je zase jenom ono pomyslné církevní nebe.

No ale ten důchod (jakkoli podle mě prázdný slib) bych jim ještě nějak uznal. Všechno ostatní v jejich programu už je pro mě jen absolutní blábol, nesmysl a pohádky pro malé děti, nebo naopak ty stářím zdětinštělé. To není volební program, ale snůška pitomostí!

Takže "Mír ve světě":
Jak na to asi ten soudruh Dolejš půjde? Co udělá proti válce v Sýrii? Podívejte se na úvodní výrok Lenina. Celé dětství jsem slyšel onu prolhanou frázi: "Kdyby všechny státy byly komunistické byl by na světě mír."
Lenin napadl Polsko (a dostal tam na prdel). Stalin napadl Polsko a Finsko, Sev. Korea napadla Jižní, to samé Vietnam...
V občanské válce, kterou zavinili bolševici svým pučem 1917, padlo 9 milionů lidí, 5 milionu při tom umřelo hlady.

Ale zůstaňme u dneška. Už jenom onen 1. bod, vystoupení z NATO. Přispěje to k bezpečí ČR? Znamenalo by rozpuštění NATO více míru ve světě? Existuje vůbec nějaká taková možnost v tomhle světě, kde se válčí od pravěku dodnes, kmen proti kmenu, stát proti státu? Kde jsou stále ty samé důvody pro válku, přemnožení a boj o moc a teritorium, to vše ještě třeba říznuté náboženstvím. K tomu dnes přichází ještě další faktor, změna klimatu a tím stěhování národů. (Ročně musí asi 25 milionů zemědělců opustit vyprahlé pole. Češi se zvolna můžou přidávat.) Pokud má KSČM v programu mír ve světě, pak si tam může přidat i že je taky proti zemětřesení, vulkanické činnosti a vichřici.

Právě tak ono "Bezpečí doma". To jako tím zavedením brané výchovy, nebo jak? Už za komunistů byly v ulicích kriminální bandy mladistvých. Docházelo k přepadům, vandalismu a násilnostem. Lidi páchali sebevraždy z předlužení a dalších sociálních problémů. Ani v tomto bodě bych od nich tedy rozhodně nic nečekal. Oni jsou prostě v principu pro bezpečí, což se napíše na plakát pro blbé.


To úplně nejstrašnější, při čem se mi chce řvát hrůzou, je ona "spravedlnost"! Komunista si dovoluje vyslovit slovo "spravedlnost".

Chamurabiho zákoník
Zde byly poprvé sepsány zákony. Ve škole jsme se učili ono "oko za oko", ale naše paní učitelka to vysvětlovala v základu chybně. Že totiž poškozený má právo se odpovídajícím způsobem pomstít. Skutečnost je taková, že to bylo přesně obráceně, že to právo neměl! Musel vše soudně řešit a trest pak nevykonával on sám, nýbrž státní zřízenec. Nikdo neměl právo brát spravedlnost do svých rukou!

Takže KSČM tady bude pro spravedlnost. Jako první jsem si při tom vzpomněl na jeden televizní film roku asi 1970, kde B.Zahorský hrál vesnického soudce. Po prochlastané noci měl kocovinu a mokrý hadr na hlavě. Když přišel první klient snažil se ho vyhodit, leč ten trval na tom, že jde o spravedlnost. Záhorský mu to vysvětlil:
"Hele, spravedlnost je spravedlnost a ty seš ty. Seš snad s tou spravedlností nějak příbuzný, že se jí dovoláváš? Nejseš, tak vypadni!"

Když opět vytáhneme jejich proroka Lenina, tedy ten už nemohl zabránit po VŘSR volbám, ve kterých dostali bolševici 25%, eseři 50%. Lenin nechal založit ozbrojenou instituci ČEKA, vítězné poslance pozatýkat a povraždit. Celkem tato jeho StB povraždila asi půl milionů vlastních obyvatel. K zatčení stačilo udání nebo podezření, ale kolikrát i vyšší vzděláni a zatčení znamenalo smrt. Toliko "spravedlnost" po komunisticku. Soudruha Lenina označil soudruh Filip za "velikého humanistu"!

Znal jsem jednoho ultrakomunistu 50. let. Pořád měl ten výraz v hubě a sám se považoval za ztělesnění spravedlnosti na této planetě. Spravedlnost u něj byla zavřené hranice, cenzura, prověrky, gulagy, šikanování jinak politicky smýšlejících ... jednoduše všechno, co komunisti přivedli na svět. Při tom se skutečně domníval, že má právo na úctu ostatních, neboť on byl celý život pro spravedlnost.

KSČM chce socialismus a v něm zvyšovat platy, aby byly vyšší důchody? Když jsem přišel za mlada ze socialismu do kapitalismu tak šla moje dovolená z 10 pracovních dnů v ČSSR na 30 v NSR. Rovněž průměrný dělnický plat byl běžně trojnásobek onoho socialistického, navíc ve směnitelné měně. Když si chtěl dělník zaletět s rodinou na Kanárské, nepotřeboval devizový příslib, ani výjezdní povolení od StB. Co ale platno, dle komunistů byly platy v Čechách "spravedlivé", zatímco tento dělník byl kapitalistou vykořisťovaný. Je to zase tenhle druh spravedlnosti, který by tento soudruh Dolejš chtěl zavést?

Chápal bych, kdyby KSČM uvedla, že ten a ten paragraf zákoníka neodpovídá jejím představám a chce ho změnit, nebo vyškrtnout. To by byla konkrétní věc, v tomto bodě oni to vidí jinak. Ale slibovat všeobecně spravedlnost? To skutečně její voliči nechápou na jaký levný špek jsou zde lákáni?

Jistě bych nikdy nevolil komunisty, moje celoživotní zkušenosti s nimi jsou výhradně ty nejhorší. (Není pravda, že je to něco jiného než byla KSČ, stačí si pár minut poslechnout jejich poslankyni Semelovou.) Jenže kdyby si jakákoli jiná strana dala takovou prázdnou bublinu coby volební program, byla by pro mě nevolitelná právě tak.