Prezident Václav Havel - 38/?

22. května 2017 v 21:49 | gregor moldavit
37. díl: prezident-vaclav-havel-37

Václav Havel - 1
Země zaslíbená?

prezident Václav Havel

Když Mojžíš vyvedl Židy z Egypta, dokázal tím skutečně zázrak, vlastně řadu zázraků. (Za první považuji ten, že se s ním faraon vůbec bavil. Já být faraon a někdo mi přijít s takovou drzostí, tak ho přerazím.) Dle bible pak Mojžíš ještě více zaválel, když nechal rozestoupit moře. Leč při cestě na svobodu, do země zaslíbené, mu ty zázraky nějak přestaly fungovat. Sotva se v poušti dostavily první nesnáze, začali mu otroci remcat:
"Tam v Egyptě jsme měli plné kotle masa a vody kolik jsme chtěli. Tady v poušti teď musíme zemřít žízní. Proč jsme raději nezůstali v otroctví?"

Mojžíš musel pochopit jeden základní princip, že s rodilými otroky se toho moc dělat nedá a nabízet jim svobodu je blbost. Učinil tedy logický závěr:
"Kdo z vás je starší čtyřiceti let, už do země zaslíbené nikdy nedojde."
Pak je vodil dalších 40 let pouští nějak dokola, až generace otroků vymřela. Teprve s tou další, na svobodě narozenou, pak mohl založit novou říši. Takovou, že si o ní lidé dodnes ještě vypráví. Možná se do toho řadil i sám, ani on do země zaslíbené už nevstoupil. Zemřel na hoře Nebo, odkud tu zemi už viděl na obzoru. Jeho věk byl myslím asi 110 let. Možná věděl, že byl dobrý vůdce v poušti, pro zvelebení země zaslíbené už nemá kvalifikaci.

Tento Mojžíš* je asi tak reálná osoba, jako pro Čechy třeba praotec Čech, ale něco na tom bude. Vzpomněl jsem si na jeho trable s otroky, když jsem po roce 1989 viděl, kolik Čechů se náhle otočilo a utíkalo volit komunisty. (Jistě na % mnohem více, než se vrátilo za 20 let z emigrace.) Jako by šlo nekonečně devastovat přírodu, nechávat stále více zastarávat stroje, rozpadávat silnice, a pracovat do nekonečna s prodělkem.
"Ti po nás, ti ať si něco mění a napravují, my si ještě dožijeme v našich temnotách. Vždyť být svobodným člověkem je tak těžké."
Takhle to ovšem tito lidé neformulují, oni volí ne tamty komunisty, oni volí tyhle! Hlavně když se zase rychle vrátíme před ten rok 1989, tedy nazpět do Egypta.

*(Jednoho rána za úsvitu jsem stanul na vrcholu Gebel Musa. Tam dostal Mojžíš své desatero, vypálené do dvou kamenných desek. Těch (nepopsaných) tam leželo do nekonečna. V poušti nevětrá žula jako u nás, ale vzhledem k velkému rozdílu teplot ve dne a v noci a přímému záření slunce, se odlupuje po deskách. Desquamace. Jednu tu desku jsem si vzal na památku.
Někdy v jeho době, tedy asi 1200 př.n.l. exploduje řecký ostrov Santorin. V blízkém Egyptě to muselo mít strašné následky. Obarvený Nil vulkanickým popelem, nějakou dobu nebylo vidět slunce, přemnožil se noční hmyz, který ztratil své přirozené nepřátele... Je myslitelné, že Židé toho využili k útěku z Egypta.)

***

Dokud vládla KSČ, spíše bych ale řekl StB, bylo všechno nějak jasné a přehledné.
"Komunisti jsou svině, všechno špatné zavinili oni!"
Jejich pádem se ale ono "všechno" do nekonečna zkomplikovalo. Jak to hezky řekl soudruh Zápotocký, svou patrně jedinou rozumnou větou:
"Všechno rozbořit je snadnější, než potom postavit něco nového."

Jednoho večera jsem se s mimořádným zájmem díval na televizi. Mluvil Václav Havel na balkóně nad Václavákem a dva Karlové zpívali českou státní hymnu. Lid dole jásal a jásal.
"Tmy vláda je svržena."
Ano, byla, jenže já se na to díval zhruba s následující myšlenkou:
"Jásejte a jásejte, dnes k tomu máte důvod. Já s vámi jásám taky. Svrhli jste tyranii komunistů. Jenže co chcete dělat od zítřka? Zítra už důvod k jásotu nebude! Čeká vás velmi trnitá cesta do onoho kapitalismu, jaký mají tradiční evropské západní státy. Vy musíte nejprve projít pouští průmyslové revoluce, s celou její krutostí.

Kdosi tenkrát spočítal, (bohužel nemám konkrétní údaje, ale shledávám to realistické), že aby se ČSR byla v tu dobu dostala na úroveň Rakouska, muselo by jí spadnout z nebe 20 bilionů tehdejších korun! To bylo skutečné dědictví po 41 letech socialistických jistot. Jenže k tomu přišlo ještě cosi snad horšího, ona temnota v lidech.

Nešlo přehlédnout, že český národ je určitým způsobem nemocný. Jeden z hrůzných zjevů v Čechách a na Moravě tedy neméně, bylo chování řidičů. Projel jsem silnice od Azorských a Kanárských ostrovů po Perský záliv, od Sicílie po Reykjavík, ale nikde jsem nepoznal tak nezdvořilé, agresívní a nekolegiální řidiče, jako právě tady. Český řidič jako by nenáviděl všechny ostatní na jeho silnici a snažil se je trestat. 2x se mi stalo, že se mě kdosi pokusil vyhodit bokem z dálnice, neboť jsem mu dost rychle neuhnul z levého pruhu při jeho rychlosti přes 200. Jeden, černý mercedes, měl důlky na pravém zadním blatníku, jak to dělal zřejmě stále. Byl jsem v ČR několikrát i služebně, ale kdykoli jsem přejel na Rozvadově do Německa, do hustšího provozu, tak jsem si oddychl. Jenom jsem si pomyslel, že jestli se tak tihle lidé chovají třeba k sousedům v paneláku, nebo kolegům v práci, pak je to asi poslední stát, kde bych já chtěl žít.

Vývoj po převratu by tomu odpovídal. Velmi rychle vznikaly různé kriminální firmy na kraji juristické legality, které ždímaly běžného občana všemi způsoby. Vymahači dluhů, lichváři s penězi, exekutoři, podvodní prodavači předraženého svinstva... Šlo o to zbohatnout jakýmkoli prakticky kriminálním způsobem, něco jako lidskost zřejmě zůstala spíše výjimkou. To nebyl příznak nové doby, to byl příznak národa poškozeného a zdemoralizovaného čtyřiceti lety komunistické totality. Každá taková babička, co dnes vykládá báchorky, jak za komunistů k sobě lidi měli blízko a s kapitalismem přišla kriminalita, by se neměla dívat na ten "O Popelce", ale povinně si shlédnout film "Bony a klid", rok 1988. Tyhle gangy vexsláků, zlodějů a násilníků nepřišly s kapitalismem, ty se zrodily za komunistů, v pro ně příznivém podhoubí. V kapitalismu se jen přizpůsobily nové době.

Ždímat lidi jako citron ale začaly i velké monopolní firmy prodávající vodu, elektřinu, pozemky... Mohly se odvolat na to, že nyní je potřeba začít chránit přírodu, což za komunistů nebylo. Částečně jistě pravda, ale kontrolovat se to nedalo. V každém případě si někteří staví paláce a parky jsou plné bezdomovců. I to tady bylo za komunistů, ale ne v takové míře. I to má ale co dělat s minulostí. Na klíčových místech sedí lidé nevalného charakteru, kteří svoji zemi už jednou prodali Brežněvovi za svá výnosná koryta a ti ji nyní velmi rádi prodají západnímu kapitálu za krásné provize. A tak se hezky rozprodává do ciziny všechno, co potřebuje základní investice. To dává lidem pocit, že ono se rychle všechno modernizuje a opravuje, ale to není zadarmo. Až přijdou výdělky, poputují do ciziny. Privatizují se podniky, které se nakonec musí i zavřít, skutečně lukrativní objekty, třeba lázeňské hotely už jsou dávno privátní. Patří těm rodinným klanům, který patřily už dávno před tím. (Pouze je nechávali udržovat za státní peníze.) Není pravda, že po roce 1989 se všechno rozkradlo, v tu dobu už to dávno rozkradené bylo.

Co, nebo kdo je "kapitalismus"? Edison, Disney, Bosch, Diesel, Daimler, ale i Baťa a další, byli kapitalisté a podnikatelé, kteří dali dělníkům dobře vydělat a světu produkty své geniality. Filmy, elektroniku, řadu vynálezů, nebo taky levné boty pro každého, což v tu dobu bylo převratné. Ti psali dějiny a lidstvo vedli do nového světa blahobytu a kultury. Jak vypadá kapitalismus v Čechách po roce 1989? Kdo jsou tady ti kapitalisté? Veksláci a komunisti, jiní na podnikání nemají základní kapitál. Jenže ti nechtějí, a svým rozum ani nemůžou, dát lidstvu něco nového. Chtějí jenom moc a zbohatnout.

Žádný národ východního bloku nedostal do onoho nového času tak špatné karty, jako právě Češi.

Nelze se tedy divit, že mnozí to hned zase vzdají a začnou řvát po zlatých komunistech. Nyní je situace jako když se část armády řítí do boje, zatímco jiní už se otočili a prchají nazpět. To k překonání počátečních potíží nepřispělo, a je to problém ještě dnes.

Do toho všeho přichází další prezident - Václav Havel. Bohémský idealista, se svojí pravdou a láskou. Ten to ještě korunuje tím, ža omilostňuje i skutečné zločince.

Leč aby nedošlo k omylu, jsem toho názoru, že to byla správná volba! Mimo jiné je tu zase klasická otázka, "a kdo jiný?" Havel byl známý v cizině, za svoji zemi bojoval, když ostatní nanejvýše nadávali u piva (což si každý může kroutit jak chce, ale ono to tak bylo) a má u českého národa vysokou autoritu. Jen bych ho byl nechal plnit spíš reprezentativní úkoly a podepřel nějakým takovým kancléřem, jako byl německý Bismarck.

Tenkrát byl zapotřebí tvrdý typ, který by se, řečeno lidově, leč výstižně, "s tím nesral!"
Který by se nesral se zloději, podvodníky, bývalými komunisty na funkcích, kde neměli co pohledávat, s chaoty, parazity...
Který by se nesral se zahraničními kritiky českého zdravotnictví, sociálního systému... konče dnešními sluníčkáři, kteří by rádi dělali Čechům předpisy, jak mají více milovat Romy, nebo islámské imigranty.
Který by se nesral s církví svatou, která si hrabe miliardy a stává se zase státem ve státu jako ve středověku.
Který by se ale taky nesral s těmi, co se při prvních potížích otočili a utíkali nazpět do otroctví.

Jenže ten Bismarck tam nebyl a pravda a láska to nezachránila, pokud tedy vůbec kdy zvítězila.

Havel byl stávajícími úkoly beznadějně přetížen, nakonec vlastně neměl od začátku žádnou šanci. Možná by to byl skutečně vyřešil mějaký Bismarck, což ovšem znamená, že by na něj dnes 90% Čechů nadávalo.
"Smíte mi políbit pantofel", říká papež.
"Vy mě taky", říká Bismarck.

Vraťme se ještě do "sametové revoluce". V prosinci 1989 pronáší Havel svůj projev, který by jistě byl za nějaký čas rád odvolal:

"Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků...

Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, pak bych se chtěl věnovat práci dramatika.

Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň, sám odstoupím z funkce. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovaný, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly byt daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismus. Za svůj třetí úkol považuj i podporu toho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoli důvodů hůře než ostatní.

Žádné potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale nabízeny těm, kteří je nejvíc potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoli jiného. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! ..."

Když jsem slyšel tento proslov plný pohádek, pohasla má naděje na nějaký hospodářský zázrak v Československu.

pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 23. května 2017 v 12:37 | Reagovat

Kromě zmíněného projevu nemohl Havel vůbec nic změnit. Nežil jako běžný člověk z toho co dostal jako "mzdu". Podporoval ho strýc z Bavorska a byl vlastně "opoziční ikonou" sloužící v době před r. 1990 spíše StB, než vlastním lidem. Nedivím se mu, chtěl si přece připomenout úroveň své rodiny.
Aby zde mohly působit bolševické manýry musili zde být lidé, kteří je přijali.

Jsou zde drubežárny. Vedoucí si zde postavil někdy v letech 1962 vilku s velkou zahradou, sadem a vinicí, navíc měl chov kožešinových lišek ( krmil je kadávery z drůbežářského provozu ). Jeho žena dělala v provoze mistrovou. napřed produkovali brojlery za 55 dní se vyskladnili a já jim desinfikoval haly ( obvykle v sobotu nebo neděli a pak jsem měl náhradní volno celý týden ). Nakonec produkovali násadová vejce. Bral jsem od nich vejce za 0,30Kčs a polovinu zdarma ( za to, že nastoupím kdykoli potřebují). Také vynesenou drůbež rozprodávali. Tu jsem si taky levně koupil a naplnil mražák.
Zda si z těch obchodů něco "ulili" nevím.
Když přišla politická změna v r. 1990 řekl vedoucí, známý prorokoval, že jak dlouho se to kurvilo, nejméně tak dlouho se to bude spravovat. Tomu jsem tehdy odmítal věřit ( bylo mi 50let).
Měli dva syny, oba vyšli střední školy, oblékali se jen v Tuzexu, kdejakou pitomost jim dopřáli, včetně auta ( to vše před r. 1990). Po r. 1990 se mladší syn dostal do Prahy na letiště mezi veksláky. Dal se na hazardní hry a když sem přijeli vymahači rodiče zaplatili bez mrknutí oka. Všivák se najednou objevil, ale nepolepšil. Vrátil se do Prahy a tam jej našli později zastřeleného. Matku to zlomilo, léčila se a jen vnouče od staršího syna ji rozptýlilo.
Starší syn se dal s jiným na privatizaci hotelu, kde se děly lumpárny až hrozil soud a kriminál. Rodiče prodali vilu ( byli důchodci) koupili si malý byt v Brně a syna z lumpáren vykoupili. Paní to dorazilo a zemřela. Otec zůstal sám a nemocen. Starší syn jej vyprovodil do "domova důchodců" a byt prodal. Tam otec za dva roky dodýchal. Pěkný nábytek, koberce, obrazy, sklo porcelán a jiné věci, které jsem u nich kdysi viděl zmizely neznámo kam. Rodiče s opičí láskou tamtéž. Za to ale nemohou komunisté.
Právě ruce podobného dorostu třímají dnešní moc v ČR a jsou těmi "kazisvěty".

2 gregormoldavit gregormoldavit | 23. května 2017 v 20:55 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Havel pocházel z "lepší rodiny" a údajně mu to i vadilo. Proto možná jeho představa roku 1989, že teď udělá takový nějaký režim rovnosti a všeobecné spokojenosti. Jenže mu ušlo, že vlastně slibuje to samé, co 40 let před ním komunisti. Jim se to nepodařilo a jemu se to nikdy taky podařit nemohlo.
Nakonec si ale zvyknul, jako všichni dobře placení politici na východě a západě, zvyknul na prezidentské paláce, limuzíny a letadla a o rovnosti už raději nemluvil.
Každý si zvykne! Tito noví politici roku 1989 prý jeli na první zasedání na hrad pražskou tramvají. Za rok už jim nestačily vládní tatry, chtěli mercedesy a BMW.
Já je za to neodsuzuji, nejspíš bych si na jejich místě zvyknul taky.

3 Míra Míra | 23. května 2017 v 22:49 | Reagovat

Díky za dobré čtení. Jsem také pamětník těch hrůz i nadějí a přiznám se, že netuším kam se vývoj u nás ubere. Jen doufám, že prusery budou přiměřené velikosti našeho národa.

4 nar.soc. nar.soc. | 24. května 2017 v 9:52 | Reagovat

[3]:

Objevila se nová "posila" prez. Makron z Francie. Zatím se slovně přihlásil k upevňování integrace v EU. Z "východních zemí" je, zdá se ČR v nejlepším postavení, aby aktivně přispěla a také využila nabízených možností. Uvidíme brzy, kam se věc pohne.

5 gregormoldavit gregormoldavit | 24. května 2017 v 10:22 | Reagovat

[4]: nar.soc.
Ta Le Pen před volbami prohlásila:
"V každém případě teď bude ve Francii vládnout žena. Buď já, nebo Merkel."
Něco na tom výroku bude.

6 nar.soc. nar.soc. | 24. května 2017 v 17:24 | Reagovat

[5]:

Dovedu Vás pochopit. Německo podle mne razí jistou cestu do budoucnosti. Nemůže si dovolit ani slovní expanzi, natož nacionální, z té vznikla hrůza obou světových válek a dodnes to není ani překonáno a tím méně zapomenuto. Jediné pole "rozvoje", svým způsobem  přelidněného Německa ( 340lidí/km2, v ČR 140) je "lokomotiva" ála EU. Je to role jedinečná, ale i náročná a drahá. Už jen vykoupení Ostněmců byl "majstrštyk" dodnes zatěžující!
Neumím odhadnout co Německo snese a jak se se zátěží vyrovná. Pro ČR je ale vzorem k následování (pokud to lze bez kopanců "s běženci" konstatovat).
Ve Francii to stále osciluje mezi EU a nacionální obnovou. Doby, kdy se frank potácel vůči marce jsou varující. F. nezbývá nic jiného než se za euro postavit prací a obchodem. Zda to Makron do těchto kolejí posune, se brzy uvidí.

7 gregormoldavit gregormoldavit | 24. května 2017 v 20:15 | Reagovat

[6]: nar.soc.
Němci pro mě byli vzorem pro Čechy v roce 1989, jak z trosek rychle udělat hospodářský zázrak. Nebrečet po minulosti a začít dřít!
Jinak je často v jejich sebejistotě nechápu. Zatímco Češi trpí komplexem malosti, "jsme malý národ, musíme se přizpůsobit, nesmíme Putina, Islamisty... dráždit..." pak Němci zase pýchou div neprasknou. Já bych Merkel za její "wir schaffen das," dokázal zabít. Oni jí to žerou. "Jsme Němci, my to zvládnem."
Jako by ty 2 prohrané války s nimi nehnuly.

8 Míra Míra | 24. května 2017 v 23:08 | Reagovat

[6]:
To je přesné.
Dokonce i z pohledu člověka, který sice sem tam něco procestoval a sem tam se zajímal o historii, tj. někdo jako já. Mohu-li si vybrat, tak spíše cílevědomé Němce. Francie uchvátí spíše vinem a filmovými komediemi. Nikoliv pracovitostí a spolehlivostí.

9 matka matka | 25. května 2017 v 9:59 | Reagovat

* Hospodářský zázrak se u nás ale děje - zázrak je, že po té, co se tu děje poslední roky, stát ještě vyplácí např. i důchody,

* dostala jsem e-mail, netuším, je-li pravdivý, pokud ano, hovoří sám za sebe.
Ale stejně vůli politiků neovlivní, protože onu budou stále tvrditnapř. že žádné informace o možných teroristických útocích nemáme,...

A onen email? Třeba to k něčemu bude ho zde opsat. Když ne, tak ho mázněte:

"Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora

    Európsky súdny dvor: Na humanitárne vízum neexistuje žiadny nárok

     Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prišelco v je jej osobná zodpovednosť - a chyba!!! Portál Novinky zverejnil rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, na základe ktorého nie je možné žiadať o vízum z humanitárnych dôvodov a odvolávať sa na medzinárodné, alebo európske práva. Jedinou možnosťou je udeliť vízum na základe v nútroštátneho práva. Je to dôležitý rozsudok: že obhajovatelia migrantov, ktorí argumentovali nejakými univerzálnymi povinnosťami stratili jeden z najdôležitejších argumentov.

    Už viac nemôžu tvrdiť v článkoch, médiách a na verejnosti, že európske právo neumožňuje odmietnuť žiadosť o vízum z humanitárnych dôvodov a že následkom toho každého musíme vpustiť a umožniť mu žiadať o azyl.Konkrétne v danom prípade išlo o sýrsku rodinu z Aleppa s tromi deťmi, ktorá utiekla do Libanonu. Tam požiadali na belgickom veľvyslanectve o humanitárne víza, aby mohli v Belgicku začať azylové konanie. Belgicko z obáv, že by ho zaplavili tisíce ďalších utečencov, žiadosť o toto vízum zamietlo. Svoje rozhodnutie odôvodnilo okrem iného tým, že členské štáty nie sú povinné prijať každého, kto ži je v zúfalej situácii. Rodina sa ale odvolala a prípad skončil na najvyššej súdnej inštancii EÚ . Tá mala rozhodnúť, ako aplikovať vízové pravidlá a zodpovedajúce ustanovenia Charty základných práv EÚ. Súd rozhodol v neprospech migrantov. Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prišelcov je jej osobná zodpovednosť – a chyba! Nevysloveným dôsledkom rozhodnutia je, že ak utečen c i nemajú právo na azyl, nemajú ani právo na voľný vstup do žiadnej krajiny Európy. Pre ostatné štáty Európy je to začiatok dramatického boja o ochranu vlastnej suverenity pred stále sa zvyšujúcim tlakom zaujemcov  o ekonomickú migráciu...."

10 gregormoldavit gregormoldavit | 25. května 2017 v 10:44 | Reagovat

[9]: matka
Jedna facka pro Merkel je jako když dá volovi malinu. Jí je to jedno, stejně se obklopila pouze věrnými, kteří jí říkají co chce slyšet.
Muslimy si pozvala ve svém samolibém šílenství, aby vešla do dějin coby rozmnožitel národ (následek její komunistické výchovy, kde šlo o množství, ne o kvalitu) coby jakási biblická Eva.
"Za vlády kancléřky Merkel stoupl počet obyvatel...", už vidí svou věčnou slávu. Jenže ten strašný problém je, že se jí letos při volbách nezbavíme. Ona musí kandidovat, protože kdyby ztratila imunitu, půjde za své zhoubné dílo před soud. A zvítězit musí, protože se při daném systému vlastně volí sama. Aby ji mohli svrhnout, musel by lid odvolit CDU, což při hospodářském systému, kde tato strana má nesporně úspěchy, není dobře možné.

11 assky trafikant assky trafikant | E-mail | Web | 25. května 2017 v 12:23 | Reagovat

Velmi výstižné! Bravo! Skvělý článek. Českým Bismarckem měl být Klaus.Bohužel se brzy ukázalo, že pochází ze stejného hnízda, jako ostatní. Kdyby byl dnes v Čechách socialismus, byl by jistě členem ÚV KSČ, ne-li jeho generálním tajemníkem.

12 nar.soc. nar.soc. | 25. května 2017 v 16:28 | Reagovat

Už je to 27 let od "transformace" z dřívějšího politického uspořádání do toho dnešního. Kdo má paměť připustí, že bychom za dnešní stav uskutečněný v r. 1988 dali nevím co a bez remcání.
Nebyl asi možný jiný postup, než který jsme prošli. Není ani nic výjimečného. Už TGM razil heslo "odrakouštit" se a přijmout demokratické principy na úrovni doby. Také s tím měl značné potíže i v přístupu politických stran. Jak katol. církev, tak i čeští Němci včetně komunistů a slovenských separatistů věc neulehčovali. Stát ( I. republika ) se dožil jen 20let. Přesto si osvojil způsoby, pro které byl velmocenským rozhodnutím v r. 1945 obnoven. Dnes vlastně dožíváme do těch pověstných masarykovských 50let mírového rozvoje, v dost zabezpečeném mírovém postavení, bez zjevných nepřátel a v právním prostředí EU vyjádřeném postojem "já pán, ty pán". Pokud si to vlastním neumětelstvím mrvíme, koho za to vinit???

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama