Prezident Václav Havel - 35/?

9. května 2017 v 18:50 | gregor moldavit
34. díl: prezident-vaclav-havel-34

Gustáv Husák - 4
Zmatení muži na létajících hrazdách
(Název kapitoly v knize Mirákl od Škvoreckého. V tu dobu běžel v českých kinech úspěšný film "Báječní muži na létajících strojích".)
aneb "Normalizace jako řemen!"

"Nebudeme lidi kráblovat, ale necháme je kríglovat!*"
z projevu soudruha Husáka pro tleskající soudruhy od LM

*(Myslel asi jednat jako F. Kriegel, který v Moskvě nepodepsal.)

Generální tajemník a prezident republiky z vůle sovětského okupanta, soudruh Gustáv Husák, napsal za svůj život významnou trilogii:
1. (o hudbě) "Z basy do čela"
2. (o sportu) "Jak jsem doběhl dělnickou třídu"
3. (o lásce) "Tři polibky od Brežněva"

"Byl jsem pomýlený, odvolávám vše, co jsem kdy odvolal."
Někdy to prohlášení pomohlo, občas ale tohle čarovné zaklínadlo oné normalizace taky nefungovalo. Tak například předseda vlády Oldřich Černík se kál, jenže vyletěl přesto. Nakonec musel přiznat: "Prosral jsem si čest i pozici." Naopak soudruh Štrougal vše bravůrně přestál a dokonce chtěl zůstat i po roce 1989. To už mu sice nevyšlo, ale na stáří mu pár drobných snad zbylo. Mnozí nechtěli, ale ten nátlak nevydrželi a za čas si to přeci jenom rozmysleli. Tvrdá rána pro národ byla, když se zlomil nějaký symbol české hrdosti, třeba Emil Zátopek. (Snad dělal krátce popeláře a pak byl dělníkem na vrtech.) Vzpomínám, jak se jednoho dne ozval z rádia, "Lidi mi tisknou ruce a mně je to hrozně trapné. Já už ty názory nemám. Pochopil jsem že..." Druhý den stálo v Praze na zdech "Emile, ty srabe!" No a podplukovník Zátopek* dostal všechno nazpět a žilo se zase pěkně jako před tím. Jenže národ jeho přechodem na druhou stranu dlouho trpěl. (Považuji za vyloučené, že by v rádiu byl řekl svůj skutečný názor.) Třeba pro mě to ten večer bylo dost závažmé. Tak zase další, který šel na kolena. Byli ale i jiní, jako Věra Čáslavská, kterou nezlomili, která se nechala šikanovat a přesto vydržela. StBáci řvali, "Co si ta ženská dovoluje, i Zátopek odvolal." Ona ale neodvolala. Jenže Zátopka oni vytroubili, co dělá Čáslavská, nebo Kubišová, nikdo nevěděl. Prostě se po nich slehla země. Lid dostával čistě jednostranné informace. Věra Čáslavská dokonce jednou měla termín u soudruha Husáka a ten se jí snažil nějak přesvědčit, že by se mohla taky přizpůsobit. Jak rádi by jí zase umožnili... Když mu odpovídala všimla si jeho nenápadných posunků. Pochopila, že jí dává najevo, "jsme odposloucháváni". Husák se totiž sám necítil rozhodně jistý. Když prý šel třeba na debatu s StB bral si sebou ochranku. Považoval za možné, že ho třeba zatknou, aby si dosadili někoho jiného, pro ně vhodnějšího. Nikdo z těch představitelů režimu rovnosti a bratrství nemohl nikomu důvěřovat.

*(Na těch vrtech ho navštívil nějaký zahraniční reportér a byl šokován. Našel ho při práci celého zabláceného a divil se, že Zátopek tam bydlí v maringotce s dělníky. Já v tu dobu byl na tom přesně stejně, taky za trest, ale nutno si uvědomit, že tak pracují tisíce jiných dělníků zcela běžně celý život a tragedii z toho nedělají.

Zátopek byl v 80. letech rád viděným hostem v německé televizi ve sportovních pořadech. Uměl německy a tak vyprávěl o své dráze. Jednou o něm natočili i film, asi 3/4 hodiny, název, "Bier macht dumm, sagt Dana". (Po pivě se blbne, říká Dana) Začíná se Zátopkem u piva, jak zpívá nějakou českou písničku. Tam se ho taky opatrně zeptali na jeho změnu názoru.
"Oni mi vyčetli, že jsem toho tolik od státu dostal a jsem nevděčný. Ne, říkám, nevděčný já nejsem..." Celkem se skutečné odpovědi vyhnul. Ano, stát mu toho dal mnoho a on není nevděčný, ale kdo je to "stát"?)

Někdy v tu dobu byly zakázány také populární "Hovory H" s Horníčkem. (Za nepolitičnost.) Ten jim odmítl propůjčit se k propagandě. Jeden StBák ze svazarmu mi to vysvětlil, "No když herec není ochotný splnit státu nějaké drobné přání..."
"Kdo je to stát?" otázal jsem se. "Ty, StB a Husák"?
(Myslím, že tento člověk si naše názory ze svazarmu nechával pro sebe a kolegům u StB je nevykládal. Od toho tam ovšem byli jiní, všechno "takový dobrý veselý kamarádi". Tenkrát se říkalo, "když se sejde 5 Čechů, je jeden z nich agentem StB." Ale jinak se žilo normálně.)

Panovala sice nejstrašnější cenzura a lidu se dostávaly toliko černobílé od StB předžvejkané a přísně kontrolované informace, ale jestli bylo přes to něco zcela jednoznačně vidět, tedy že ti nahoře, co si tak pěkně po srpnu pomohli, jsou mezi sebou rozhádaní a znepřátelení. Sovětské tanky jim umožnily začít dělat ten komunismus jediný pravý, ale někteří z nich chtěli dělat ještě pravější, jiní úplně nejpravější, ale většina asi už dávno zapomněla, že se kdysi nějakým komuismem oháněla. Šlo o moc a koryto, pod jakou hlavičkou jim bylo jedno. V tu dobu už se vzájemně nezavírali a nepopravovali, jako v 50. letech, ale štěkali na sebe a každý se nějak snažil podrazit toho druhého. Ať už se ale tito zástupci režimu pozemského ráje mezi sebou žrali jakkoli, jedno měli společné: Seděli dobře placeni pod vlajkou "Pravda vítězí" a lhali národu, lhali jeden druhému a lhali každý sobě. Lhali o politice, lhali o světových událostech, (velmi častá lež bylo zatajení nepohodlných skutečností) a lhali o úspěších budování socialismu, které se nedostavovaly.


K výrazu "pravda" se ještě nezbytně dostaneme u osoby Václava Havla. Vzpomínám na jeho první novoroční projev, "Předpokládám, že jste mě nezvolili, abych vám zase jenom lhal."

***
Jan Hus řekl "pravda boží vítězí". Jelikož nevím, co to je, nemůžu posoudit, kolikrát už se to stalo. Jak jsem ale už tady uvedl, je taky nejasné, pro čí a jakou pravdu se nechal upálit? Neodvolal své učení, ale co chápal pod slovem "pravda"? Hus považoval upalovaní kacířů za správné, věděl ovšem moc dobře, že jejich přiznání jsou vymučená, tedy nepravdivá. Vůbec mu to nevadilo.

Martin Luther, jakýsi Hus a Komenský německého národa, je dodnes jejich slavným vzorem. Je po něm pojmenováno na co se podíváte. Já ho vidím spíše kriticky. Má nepochybnou zásluhu na rozvoji vzdělání a školství. Přeložil bibli do němčiny, (v pořadí asi 70. překlad), ale on to psal srozumitelně pro obyčejné lidi. V jeho době už je rozvinutý knihtisk a náhle si malý řemeslník může koupit knihu. Do té doby věc nevídaná. Luther se pokusil reformovat církev, ale to se mu nepodařilo, pouze ji rozštěpil na katolickou a evangelickou. Jsou ideologie, ať už je to katolická církev, komunismus, apod., které zřejmě nikdy reformovat nepůjde. Luther kázal lidu o tom, že Bůh si přeje, aby i oni byli svobodní. Na druhé straně považoval za správné vzbouřené sedláky masakrovat. Koperníka prohlásil za blbce, který nezná bibli. Jinak by věděl, že Josua zastavil pohyb slunce, aby nemohlo zapadnout a Židi mohli v klidu dokončit vyvražďování Jericha. Z toho tedy vyplývá, že Slunce obíhá kolem Země. Dále považoval za správné upalovat Židy a čarodějnice. Ke konci života už nemocný prohlašoval, že v jeho těle se usídlil ďábel, jako pomsta za jeho zbožný život. Při tom dobře věděl, že onen "Ďábel" se správně nazývá "alkohol". To byla ta jeho "pravda".

Ale i jiné národy své hrdiny neberou tak přesně.
Johanka z Arku, velitelka francouzského vojska, dodnes Francouzi do nebe zbožňovaná. Tato prostá a nevzdělaná
vesnická holka nikdy z žádného Arku nebyla, vojsku nevelela a skutečným velitelům vojska šla tak akorát na nervy. Měla různé vidiny a slyšela hlasy, (příznak schizofrenie), které ji pak vedly k její slávě. Dalo by se říci, že to ve francouzské armádě dotáhla na šéfideologa. Vítězství jí přičítaná měla ovšem spíše podklad v zesílení a zmodernizování francouzského vojska právě v té době. Její věčnou slávu a dějinnou mimořádnost ji nelze upřít, ale když ji Burgunďané zajali a vydali (prodali) Angličanům, tak si francouzští generálové jenom oddychli. Vůbec se ji nepokoušeli zachránit a poráželi dále Angličany i bez ní. Upalovat ji tedy nikdo nemusel, nebyla ani kacíř, ani čarodějnice, spíše nemocná mladá holka. Nakonec byla dokonce prohlášena za svatou, z čehož vyplývá, že mezi kacířem a svatým se asi taky těžko rozlišuje.

Velmi zajímavý je onen dopis, kde vyhrožuje husitům, že až se vypořádá s Angličany, potáhne proti nim. Zajímavá otázka, jak by tohle bylo dopadlo? Může být, že křižáci se dali na útěk když viděli na obzoru mračna prachu táhnoucích husitů a slyšeli jejich zpěv, "kdož su boží bojovníci". (Pokud to kdy skutečně zpívali, v žádné jejich kronice o tom není jediný záznam.) Jenže tito křižáci byli posbíraní zkrachovalí sedláci z celé Evropy, lůza, která dokázala drancovat a vraždit, ale ne bojovat. Z Francie by byla přitáhla skutečná početná armáda, vedená zkušenými generály. Husitům bych nedával žádnou šanci. Ti už v tu dobu navíc nebyli žádní boží bojovníci, ale banda mezi sebou rozhádaných lapků. Český lid, co ještě nepochcípal hlady, by ve Francouzích byl patrně viděl osvoboditele.

Hus, Luther a Johana, co mají ti tři společného? Každý by bez váhání nechal upálit mě, kdybych mu řekl, jak se na to jeho náboženství dívám.
Někdo by řekl, "to byla taková doba." Univerzální omluva za všechno, co kdo kdy napáchal, ale v té době žil Koperník, nebo Galileo Galilei a ti jednali jinak.

***

Za kapitalismu se komunistům nevedlo špatně, problémy přišly, když "s dělníky nad pány zvítězili". Jak to s tou pravdou bylo, o tom by Husák mohl vyprávět. Pro něj to začalo v období procesů, kdy na Slovensku bojoval o moc proti Širokému. (To samé, jeden chtěl komunismus pravý, druhý ještě pravější.) Vyhrál Široký a pokusil se zabít Husáka. V tu dobu už ale ty procesy polevovaly a Husák hrál na čas. Při výslechu používal tu samou metodu, jako Jan Hus. Při mučení všechno přiznal, když se trochu zotavil, tak zase odvolal. Dostal 10 let a ty si taky odseděl. V Německu jsem potkal Čecha, který mi říkal, že seděl s Husákem. Ptal jsem se ho na něj? Prý o něm nikdo nic nezjistil, Husák nemluvil a ostatních vězňů se stranil. V roce 1968 vytušil svou příležitost si všechno vynahradit. Za pomoci StB a sovětských tanků vybudovat ten pravý komunismus k obrazu svému. Do temnot téhle jeho zrůdné normalizace přišla moje generace z vojny.

pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama