Prezident Václav Havel - 24/?

25. února 2017 v 9:20 | gregor moldavit
23. díl: prezident-vaclav-havel-23

Antonín Novotný - 6
Cesta k růžovým zítřkům

Hendrych a Novotný

Psal se rok 1966. S kolegou z průmky jsme jeden večer šli cosi oslavit. Už nevím co, a nevím kde jsme vzali peníze, většinou jsme totiž neměli žádné. No ale ten večer jsme asi měli a zapadli jsme do vinárny "U zelené žáby". Tam byl takový menší výklenek, v tom jeden stůl pro čtyři a jeden pro dva. U toho pro čtyři seděli dva muži, ten pro dva byl volný. Sotva jsme se přiblížili přihnal se číšník a nevlídně nám sdělil, že ty dvě zbylé židle vedle oněch mužů jsou rezervované. Poukázali jsme na to, že si stejně chceme sednout k tomu stolku pro dva, což jsme, i přes jeho nesouhlasný výraz ve ksichtě, taky udělali. Neochotně přijal naši objednávku, ale s o to větší ochotou se věnoval těm dvěma mužům vedle. S mnoha úklony přiběhl, levou ruku za zády, pravou jim dolil víno a zase odcouval, svou prdelí mě div nepošoupnul se židlí na stranu. Prohlédl jsem si ty dva postarší muže, kteří sami proti naší přítomnosti zřejmě nic neměli. Toho vzdálenějšího jsem nikdy neviděl, ale ten hned vedle mě? Vždyť ten vypadá přesně jako... ale nemohlo být pochyb, jeho obličej byl příliš markantní, nedal se zaměnit. Obtloustlý, hlava jako meloun, tlusté brejle. Byl to soudruh Jiří Hendrych, druhý nejmocnější člověk ve státu hned po Novotném! Tento se v politice objevuje po pádu Širokého, jeho funkce by se všeobecně dala nazvat šéfideolog. (Rozhodoval kdo je přítel a kdo nepřítel, co je dobře a co špatně, čemu věříme a čemu nevěříme.) Lidová fáma o něm neříkala celkem nic, nějaký vtip na něj jsem nikdy neslyšel. Hendrych byl inteligentnější než Novotný, měl i nějaké vzdělání, nedokončenou vysokou. Moje generace si jistě vzpomene na zprávy: "Soudruh Antonín Novotný a soudruh Jiří Hendrych přijali na Pražském Hradě delegaci..., odletěli, navštívili, přiletěli..."

Nebylo to tak dlouho před tím, co jsem náhodou šel po Staroměstském náměstí a najednou to dále nešlo, v cestě stála policie. K radnici se nesmělo, páč tam stály vládní černé limuzíny. Byl jsem už tenkrát zvědavý a šel co nejblíže. Ze Staroměstské radnice právě vycházely tři osoby, jedna černá, dvě bílé. Ten černoch odemě dostal jméno Kasabubu*, mohl to totiž skutečně být on. Neustále jsem o něm v tu dobu slyšel nebo četl v novinách. Patrně si pustil do své země Rusáky, no tak to byl náš přítel. A ty dvě bledé tváře, to byl Novotný a Hendrych. Černoch byl oděn v nějakém honosném africkém královském rouchu, docela frčel. V Praze by se byl u ženskejch chytil. Jenže mu v tom asi v byla zima, takže se hned rozběhl k těm šejsetrojkám opodál. Tím sebou strhnul i ty dva soudruhy. Nejprve tedy pádil soudruh Kasabubu, za ním pádil soudruh Antonín Novotný a za ním pádil zavalitý soudruh Jiří Hendrych.

Viděl jsem je na vzdálenost asi 50 metrů a nyní tedy nepochyboval, že ten člověk u stolu vedle je skutečně soudruh Jiří Hendrych. Ačkoli jsme si byli jinak všichni rovni, bylo to pro mě vysvětlení, proč ten číšník s námi dvěma jedná jak se psy a před oněma dvěma se div neplazí po kolenou.

*(Nebrat historicky přesně! Jméno Kasabubu jsem si tak pomyslel. Jak se ten africký státník návštěvník skutečně jmenoval si nepamatuji, pokud jsem to vůbec věděl tenkrát. No a právě tak můžeme pochybovat i o informaci jednoho jazykového "experta", že "kasa bubu", přeloženo z afričtiny do češtiny, znamená "v bance straší".)

Ale pro koho jsou ty dvě rezervované židle u jejich stolu? Přijde teď soudruh Novotný s chotí? To se ovšem nestalo.
"Tak kde jsou ty holky?" zasykl Hendrych.
"Telefonujeme, ještě trochu strpení...", koktal číšník.
Což se opakovalo pak několikrát, když číšník konečně zdrceným hlasem sdělil:
"Ony nepřijdou. Někde se něco stalo, nechápu co..."
Ti dva se zatvářili znechuceně, dopili, jeden hodil na stůl bankovku a odešli, aniž by se s ním dále bavili. Ještě jim utíkal otevřít dveře.

Hrozně mě mrzelo, že ty holky nepřišly. Strašně mě zajímalo, jestli dvě pouliční děvky budou mít více lidské hrdosti, než tenhle servilní podlézavý číšník.

I tak to pro mě, nového socialistického člověk, bylo velmi poučné. Chování soudruha Hendrycha jsem v žádném případě neodsuzoval, shledával jenom zábavné a snad i sympatické*. Král jde mezi prostý lid. Konečně bylo možné, že ty holky chtějí jenom jako společnice ke stolu. Tak si aspoň zadarmo nacpou břicho a vymlasknou litr vína. Odporné a hnusné bylo chování toho číšníka.

*(Komunistický šéfideolog státu si v hospodě druhé cenové skupiny objednává u číšníka děvku z ulice. Jestli se po smrti potkám v pekle s Leninem, asi se mu neodvážím připomenout jeho proroctví, že zločin prostituce je pouze v kapitalismu a se socialismem vymizí.)

Když nyní trochu přeskočím, ten Novotný s Hendrychem se pak rozhádali. Jak zmíněno, v tu dobu byli problém spisovatelé. "Zacpeme pisálkům hubu", bylo heslo ortodoxního křídla komunistů. No a najednou v nějaké literatuře stojí státní tajemství, které vlastně mohli znát jenom tito dva. Novotný osočil Hendrycha (zhruba): "To je tak, když kecáš o politice doma při obědě a tvoje dcera to pak vykecá těm spisovatelům!" Hendrych mu to nezapomněl a když přišlo hlasování o zbavení jeho funkce tajemníka, hlasoval (ke všeobecnému překvapení) pro! To byl vlastně politický konec Novotného (o čemž podrobněji příště).

Ale jak to vlastně bylo od začátku komunismu s tím braním a ztrácením funkcí, často i s vlastním krkem? Někdy v roce 1960 se debatuje o tom, jestli rehabilitovat Slánského? Zatím se většina přiklání k tomu, brát si příklad z Kremlu. Jagoda, Ježov a Berija přeci taky nikdy nebyli rehabilitováni, vždyť to nakonec byli jen vrazi, což byl Slánský taky. Začněme tedy, zkráceně, u vítězství socialistické revoluce v Rusku, mezníku v dějinách lidstva:

Lenin varuje v závěti před Stalinem. Ta se záhadně ztratí. Ještě za jeho života se mu vzbouří rudí námořníci. Ano ti, co mu udělali revoluci a vyhráli občanskou válku. Lenin je nechá všechny postřílet, asi 14 000 mladých kluků. Za jeho nástupce je považován Trotzki, skutečný organizátor všech zmíněných akcí. Jenže Stalin se dostává do čela policie a stává se mocnějším. Povšimněte si, že stojí u rakve mrtvého Lenina. Kde je Trotzki? Stalin mu poslal telegram s datem pohřbu úmyslně posunutým o den. V propagačních filmech není vidět. Nejprve si bolševici myslí, že Stalina zase odvolí, ale komunismus a volby, to nejde dohromady. Jeden po druhém hynou, dokonce i jeho věrní. (Jeden nikdáž neví?) Trotzki je vyhoštěn, usadí se v Mexiku, kde mu sovětský agent zatne cepín do hlavy. (Je chycen, odsedí si to a dostane diplomatický pas ČSSR.)

Z těch nejslavnějších vůdců říjnové revoluce skončili skoro všichni neslavně. Většinou popraveni od Stalina, jako Tuchačevský, Ovsejenko, Kameněv, Sinověv, Bucharin a nekonečná řada ostatních komunistů pravých, či nepravých. Jak už jsem napsal, vládnoucí revolucionář po vítězství revoluce nemůže bývalé spolubojovníky na nic potřebovat. Svrhli diktátora před ním, vědí jak se to dělá, můžou svrhnout i jeho.

Kulky, kterými byl popraven Kameněv a Sinověv, s vyrytými jmény obětí, si ve skleněné skřínce soukromě ponechal jejich vrchní kat Jagoda, šéf NKVD. Když ten byl popraven, vzal si ji následující kat, mrňavý Ježov. Ten si přivedl vlastní gang vrahů a s nimi mučil a popravoval zcela nevinné lidi ve jménu Stalina*. Tomu se za čas taky stal nebezpečný, moc věděl. Byl zatčen, o jeho popravu se staral zřejmě už konkurenční gang, který s ním měl účty. Byl svlečen do naha, zmlácen od hlavy k patě a konečně zastřelen. Skřínku s kulkami si vzal zase jeho následovník, masový vrah Berija.

Jaký je rozdíl fotek? Jeden Ježov!

*(Vraždění za Ježova bylo tak strašné, že vznikla fáma vzdáleného Stalina, který o ničem neví. Staletá víra mužíků, že car je dobrý, ale neví o tom, co páchají jeho špatní úředníci. Vše zase odvařené z ještě straší představy dobrotivého pámbíčka, kterému vše špatné dělá jiný bůh, jménem ďábel. Myslíte, že jen v Rusku? Když jsem byl v začínající normalizaci vyhozen na hodinu z práce při politických prověrkách, pronesl jeden věřící komunistický kolega (běhal s rudou hvězdou na klopě), "to vědět Husák, ten by s nima zatočil". Mohl jsem ho pouze upozornit, že to byl Husák, kdo ty prověrky nařídil. To mu ale jeho rozum nebral. Ten nejvyšší přeci musí být vždy dobrý!)

Jenže tenhle soudruh Beria si dovedl spočítat, jak to bude s ním. I on je příliš blízko Stalina a náhle jsou odvoláváni jeho věrní na jiné funkce. První krok před odvoláním i jeho a další krok je už jen zatčení a kulka. (Soudruh Slánský by o tom mohl vyprávět.) Jeden večer si Stalin, Chruščov, Berija a pár dalších více přihnou vodky. Stalin dostane (asi) mozkovou mrtvici. Berija zakáže zavolat doktora a zůstává s ním samotný. Za tři dny Stalin zemře. Berija měl jednou důvěrně říci Molotovovi, "to já jsem ho oddělal". (Který to prozradil na smrtelné posteli.)

Stalin je mrtev, komunistický svět má smutek a lomí rukama, všichni z jeho okolí jásají. Přežili! Berija a Chruščov jsou dva možní následníci trůnu. Zvítězil Chruščov, nechal Beriju zatknout a zastřelit. Kdyby byl zvítězil Berija, byl by nechal zastřelit Chruščova a považoval to za zcela samozřejmé. Byl by dnes Chruščov rehabilitován? Těžko! Co víte o jeho kariéře za Stalina? V našich učebnicích se o něm praví mnoho, o jeho minulosti ani slovo. Berija byl zajímavý tím, že chtěl zavést soukromé podnikání, tedy hospodářský systém jako Lenin v roce 1923 a nakonec skoro všechny socialistické státy Rusko, Čína, Čsl... v 80. letech. Chruščov zůstává u hospodářství plánovaného a v New Yorku pyšně pronáší, "uvidíme, kdo lidem víc dá?"

Sověti měli prvního člověka ve vesmíru. Všechna čest. V tu dobu jejich největší slávy ale kdosi prorokuje zánik SSSR koncem století. "Sovětské rakety dosáhly Měsíce, ale mnoho žen tam ještě pere prádlo ručně v řece. To jsou rozpory, (socialismu), které se budou prohlubovat do horoucích pekel."

A tak jde socialismus svojí vítěznou cestou dále, (od kapitalismu ke kapitalismu), takže příště zase pokračování...
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 25. února 2017 v 11:18

Dobrý den.

Dnes je to 69 let, kdy začali Gottwaldovi hoši zavádět "nový ordnung". Zdejší pohrobci KSČ se dosud neodvážili, obrátit k rozumu. Stále mezi sebou chovají bandu, která kdyby mohla, hned by ty dávné lumpárny zopakovala. Jistý stalinista Skála (jakýsi dnešní ideolog KSČM), žvanil předevčírem ve 23hod. na ČT24, že se staly chyby, ztratili jsme správný směr ( neumí se ani v řeči oddělit zájmenem oni - vrazi, něco ztratili), ale dnes se musíme sblížit se sociální demokracií, abychom utvořili silnou a autentickou levici pro zajištění ideí budoucího socialismu a tím i potřeb lidu ( stále totéž = jménem lidu). Jaksi neuměl odpovědět na otázku reportéra, že sociální demokracii už třikrát pustili žilou. Jednou Šmeral v r. 1921 založil ze zblblých lidí KSČ, podruhé Gottwald v r. 1948 prostřednictvím agentů "dobrovolně sloučil" sociální demokraty s KSČ a po třetí v r. 1968, vyhrožovali komouši každému, kdo by chtěl obnovit sociální demokracii.
Dnes mají proti či spoluhráče? premiéra Sobotku, který o takové vizi veřejně hovoří. K čemu to bude se teprve uvidí. Pokud vím jediné spojení tohoto typu udělal Mitterand ve Francii. Vzal komunisty do vlády, dal jim  ministerstva proti nimž vedli permanentní protesty. Takže dostali "moc", ale bez peněz a to byl debakl, který dodnes ve Francii nerozdýchali ( prý francouzští komunisté se udusili v Mitterandově objetí ). Totéž, ale v ČR rozhodně nehrozí.

2 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 25. února 2017 v 11:43

Sobotka si patrně sečetl procenta vyplývající z průzkumů voleb a napadlo jej, že s komunisty ruku v ruce, bude moci přehrát Babiše. Nějak do té kalkulace nezahrnul o kolik svých členů toto akcí přijde. My se musíme nechat překvapit. Že to není žádný zelenáč prokázal odvoláním Mládka. Skupiny lobbistů se rvou o moc, jak vlci o kost a Sobotka si musí krýt záda s průserem OKD, protože ví, že to byla jeho vláda, která zkurvila jejich privatizaci a hodila je do chřtánu Bakalovi. Taková připomínka před volbami by pro ČSSD, mohla být zdrcující. Tak mu jsou i komunisti dobří.

3 nar.soc. nar.soc. | 25. února 2017 v 12:33

[2]:

Problém s OKD souvisí s teoriemi "odborářů" Falbra, Škromacha či Štěcha. "Vložme odborové peníze do voleb a po zvolení si upravíme zákonem potřebné". "Revoluční ostravsko" se dost dlouho drželo ( vlastně dodnes drží ) teze, že jen stát může vlastnit doly, hutě, dopravu, spoje, a buhví co.
Osobně bych nezatracoval, kdyby ty podniky řídili schopní lidé ( jenže kde vzít schopné, když jsou k dispozici jen všehoschopní ). Když tedy dotáhli ti pověření, takto přátelé ČSSD, OKD na kraj krachu a sociální demokracií ( Zemanovou vládou ) byly privatizovány vykradené banky, zdálo se nejjednodušší zopakovat to i s OKD.
Banka v soukromých rukou může těžko "sponzorovat" benevolentně řízené státní doly a tam se to zadrhlo.
Je to vizitka jak Klausovy privatizace ( držel státní banky, aby nenastaly kolapsy), tak Zemanova pokračování. Jenže nýmandství nemůže jít do nekonečna ( jak se dnes ukazuje, tak za jistých podmínek může, "kvantitativním uvolňováním" neboli tištěním korun se spouští inflace ) na což dnes už vláda nemá vliv. Teď jde o to, jak se ten kotrmelec s OKD voličům prodá? Mládek chtěl OKD odkoupit za 1Kč pro státní podnik ( zase jsou v tom zblblí odboráři a část ČSSD ). Jiná část ČSSD ( protizemanovská ) pro podobné kotrmelce už pochopení nemá a v tom se dnes plácá B. Sobotka.

4 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 25. února 2017 v 18:07

Proboha, kdy už zde přestane kdokoliv opakovat komunistickou tezi, že kapitalisté tiskem peněz roztáčí inflaci a vykořisťují tak dělníky. Krom původní emise nových peněz a tiskem pro náhradu opotřebovaných bankovek, se žádné peníze dnes už netisknou. Vše probíhá mezi počítači, kde se uvádí státní rozpočet i výše zadlužení státu. Když Obama spustil zdravotní reformu, zvedla se částka státního dluhu o 2 bil. $ (údaj je v krátké škále makročísel)a nevytiskl se ani dolar. U nás v současné době hodnota koruny stále stoupá vzestup je eliminován zásahy CB proti koruně a posilováním devizových rezerv. Naopak stoupají starosti s tím, co se stane, až restrikce skončí, jak zabránit skokovému zvýšení koruny a nahrát tak spekulantům na vzestup.

5 nar.soc. nar.soc. | 27. února 2017 v 15:43

[4]:

"stoupají starosti s tím, co se stane, až restrikce skončí",
Z řečeného je vidět, že ČNB v tom především neumí chodit. Značná část ekonomů se shoduje, že ten podnět byl potřebný a dokonce i větší (zacílování inflace), ale měl skončit než začal přitahovat spekulanty ( tj. nejpozději do roka nikoli po tři léta a stále bez konce. Co se stane je výsledkem neznalosti x lobismus vývozních firem. Zatím na to doplácí všichni spotřebitelé, kteří jsou touto metodou skutečně "vykořisťovaní". Dnešní nápady jsou ještě horší. V HN byl včera článek finančního poradce, který popisuje dvě východiska. Po opuštění dnešního  ( zacílování ) by ČNB mohla krátkodobě srazit kurz na 28:1 ( v počtu dní, aby odrazila spekulanty ) nebo podat vládě návrh na zavedení přípravného období na vstup do eurozóny. Obě řešení jsou nouzová, ale atak na korunu by mohla odvrátit. Vývozcům se doporučuje alespoň na rok kurzové zajištění, na dovozce finančníci kašlou. Bohužel my občané to zaplatíme i s chlupama ( jako vždy za řídící nýmandy ).

6 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 1. března 2017 v 9:59

Jediné na co občané doplácí je fakt, že CB v zájmu intervencí na snížení kurzu koruny, je fakt, že nakupuje drahá € za nízký kurz koruny, což je umožněno dobrým výkonem hospodářství. Jakmile kurz koruny stoupne, (odhaduji na 24Kč/1$) po skončení intervencí (nákupech valut), do státních rezerv), bude patrně následovat i pokles exportu a snížení hospodářských výsledků. Jinak se domnívám, že objem financí ČR je pro mezinárodní spekulanty zanedbatelný, neboť tito žraloci jsou schopni rozkolísat kuru dolaru, stejně jako Eura.

7 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 1. března 2017 v 10:04

Gregu, že by se Němci začali probouzet a vystupovat proti islamistům? Nebo jsou zásahy proti mešitám v Berlíně jen laskavým povolením Frau Merkel, která si chce upevnit pošramocenou reputaci, aniž by přiznala, že slogam "Jsem matka všech Syřanů, přijďte k nám, my to zvládneme", byla absolutní kravina?

8 gregormoldavit gregormoldavit | 2. března 2017 v 8:32

[7]:JP
Merkel si nemůže nic uvědomit, protože je úplně choromyslná v medicínském smyslu. Nemám sice odbornou kvalifikaci stanovit diagnozu, ale v blázinci už měla být od konce roku 2015! Jenže i kdyby ji tam zavřeli už dnes, je to příliš pozdě. A Němci jsou národ, který za ní půjde dále do vlastní zkázy, jako šli za Hitlerem. Jak tohle skončí, je skutečně těžko předpovědět. Letošní volby nedávají žádnou naději. Ona se zase sama zvolí nazpět. Její protikandidát Schulz od SPD nemá ani maturitu, je to nevzdělaný levicový populista. Ještě jsem od něj neslyšel jedinou konkrétní větu. AfD má vnitřní problémy a nakonec žádný volební program. Grüne a Linke považuji peníze za potištěný papír, každému by dali miliardy. Z Afriky a Asie by přijali miliony imigrantů, z Balkánu všechny Cikány. Vždyť oni jsou tam diskriminováni. Zákroky proti mešitám a teroristům nemůžou celé té katastrofě zabránit. Dokud nás muslimové nevyvraždí, tak mají všechna práva všechno musí od státu dostat. Nevidím pro Německo žádnou budoucnost.

9 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 2. března 2017 v 12:20

Gregu nebuď malověrný. Až přijde premiér jiného střihu, zatočí s islamisty jako Hitler s Židy. Němci potřebují jen vůdce a jeho směr cesty. Pak jim žádný islám neodolá. Je zajímavé, jak evropský nadčlověk se dokáže chovat jako idiot. Z EU už zní hlas jeho šéfa že unie zanikne a vznikne svaz společného obchodu, nebo dvourychlostní spojení. Přišel za změnu kurzu trochu pozdě a nevím, nevím, jak bude řešit počet rychlostí mezi Německem a Řeckem při stejné měně. Některým zemím se třeba nebude líbit návrat k národním měnám a konec dotací z Bruselu.

10 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 8. března 2017 v 10:26

EU se potácí, jako RVHP v roce 1983. Tehdy už bylo komunistům jasné, že to dopadne špatně ale snažili se hospodářství jen trochu poštelovat s nadějí, že to stačí. Nestačilo. K rozhodnému kroku se neodvážili. Totéž dělá Brusel. Nevím, zda má spočítáno, jak by vypadala dvourychlostní Evropa a co by dělali s Eurem, zda by bylo kolkované € německé, na rozdíl od řeckého €, nebo zda vy rovnou přešla k původním národním měnám. Druhá varianta, federalizace, má podobné problémy. A k tomu lidská práva a různý přístup jednotlivých zemí k migrantům, ro ba si globatizátoři pošmákli. Sobotka za moc nestojí, ale mít jako premiéra Merkelovou, tak se jdu picnout. Gregu, neuvažuješ o tom, přestěhovat se do Čech a mít domeček v Bavorsku, jako chalupu a pronajímat ji turistům?

11 gregormoldavit gregormoldavit | 8. března 2017 v 12:10

[10]: JP
Federalizovat EU je jako objednat si v hospodě hodně vařící grog, ale ať ti do něj dají kostku ledu.
Federalizace nefungovala ani v ČSSR, byl to pokus, který stejně vedl k rozpadu. Zkoušet federalizaci v EU znamená vědět, že EU je toliko podvod ale nepřiznat si to. To už jsme tu měli se socialismem. My budeme platit miliardy na Brusel a Strassburg, aby se tam povalovali stovky neschopných a zcela zbytečných poslanců. To je raději pošleme živit se prací a můžeme ty obří stavby rovnou pronajmout Frau Merkel, aby si tam ubytovala (za peníze německých pracujících) své pozvané hosty z Afriky a Asie. EU byla dobrá idea, já byl vždy pro, než se zjevila zrůda Merkel, která zničila jak Německo, tak i EU.

Přestěhovat se do ČR a můj dům pronajmout by teoreticky šlo. Když vezmu do domu jednoho imigranta, dostanu od Merkel 25€ na den. Takže pronajmout dům na 10 imigrantů a kasírovat 250 € denně. Jenže já jsem za to zodpovědný a musím se o ten dům dále starat. A to bych nebral ani za tisíc na den. Zatím musím být rád, že v téhle ulici nejsou ani imigranti, ani čeští Cikáni, kterých už je ve městě celkem dost. Snad mi bude dopřáno nějak slušně dožít tady v Bavorsku. Musím ale umřít co nejdříve, za 10 let už to tu k životu nebude. Do té doby tady bude mít každý pár imigrantů 8 dětí.

12 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 9. března 2017 v 11:23

Co mi vyráží dech je fakt, že když komunisté vypustili v roce 1989 duši, zanechali v devizových rezervách státu cca 15 mil.$, což bylo v tehdejším zlodějském a nereálném kurzu 14 Kč/1$ asi 210 mil. Kč. Dnes má CB na devizovém účtu při reálném kurzu koruny 28Kč/1$ suma sumárum 1 bil.Kč. Nachrastila to dlouhodobou restrikcí proti koruně nakupováním €, což ji umožňoval výkon hospodářství. Být v eurozóně, tak má Merkel a Junecker další zdroje pro Řecko a pro běžence. Ještě, že tam nejsme. Gregu, až tam vstoupíme, bude úplně jedno, kde bydlíš.

13 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 15. dubna 2017 v 18:52

Kupodivu se nepotvrdily spekulace neználků, že CB postupuje špatně stylem restrikcí proti koruně a předpovídáním krachu koruny po skončení restrikcí. Restrikce skončily a kurz se ustálil kolem 26Kč/$. Spekulanti neprovedli žádný atak na korunu. Bankéři dobře věděli co dělají. Plovoucí kurz bude dále oscilovat kolem  26Kč/$ a pomalu klesat k 24Kč/$.

14 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 20. dubna 2017 v 11:01

Zásada: Nejlépe je informovaný ten, kdo není vůbec informovaný. Představte si, že by někdo podlehl informaci z tohoto blogu cituji: ""stoupají starosti s tím, co se stane, až restrikce skončí",
Z řečeného je vidět, že ČNB v tom především neumí chodit."
Chudák by byl úplně dezinformovaný protože restrikce skončily a nic se neděje. Koruna osciluje kolem 26Kč/€ místo 27/€. Tak nepodléhejte panikám, šířeným Neználky o čemkoliv, je to velice zavádějící.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama