Prezident Václav Havel - 23/?

20. února 2017 v 10:11 | gregor moldavit

Antonín Novotný - 5
Barák, Široký a mnoho bystrozrakých

Barák a Novotný

Tak hle, jak se perou, jen pohleďte na ně,
jak úplatky berou a svrbí je dlaně,
jen pohleďte na ně, jak zatančí tance,
když namísto daně jim dají kus žvance.

Tak pohleď, jak s vervou tu do sebe mlátí,
než hrdlo si servou a život si zkrátí,
tak s křikem se boulují s tupostí mezků
a páni se radují, utáhnou přezku.

Když v hospodě pijí, tak pozor dej na ně
jak na klubko zmijí, jež zabíjí laně,
tak pozor dej na ně v té podivné době,
vždyť při této hraně jde o krk i tobě!

Pít, klít, rouhat se víře,
pak sedět v díře nějaký rok,
klít, pít, co hrdlo ráčí,
vždyť osud stáčí už poslední lok.

Vlastně měla ta moje šťastně narozená, bezstarostná socialistická generace, která se dožila mezníku v dějinách lidstva, už skládat a zpívat jen radostné písně budovatelské. Píseň šťastného mládí, které zpívá si do kroku, pod praporem rudých pionýrů, nejmladší armáda pokroku. Nějak to ale všechno dopadlo úplně jinak. Ještě i na průmyslovce se v politické ekonomii dozvídáme, že utopický socialismus nefungoval, my ale děláme vědecký, podle marxismu-leninismu. Jenže - neměla by vědecká teorie být praxí potvrzena?

"S postupným pokrokem při vytváření socialistické společnosti se bude snižovat kriminální činnost počínaje vraždami a konče prostitucí. Kriminalita je sociální nemocí kapitalistické společnosti."

V.I.Lenin (jeden z nejhorších masových vrahů v dějinách lidstva)

Toliko jedna z těch "vědeckých" pouček. Jak už jsem uvedl, soudruh Lenin i Stalin, jakož vlastně všichni komunisti mého dětství nám zanechali spoustu proroctví. Nikdy jsem nezažil, že by se jedno bylo v náznaku vyplnilo. To nejfantastičtější asi skutečně řekl Lenin, patrně ovlivněn Marxem, že po nějaké době života v socialismu lidé přestanou krást a bude možné zrušit policii*.

*(Lenin sám si zřejmě v posledním roce své soudnosti (měl strašného syfla a ztrácel rozum) uvědomil, na jaké blbiny se nechal nachytat. Proto taky ještě rychle zavedl NEP, tedy vlastně nazpět kapitalismus. Tím začíná od něj zaviněný hladomor v Rusku ustupovat. Zajímavé, že prostituci řadil mezi kriminalitu a toho syfla si měl chytit někde v bordelu v Paříži.)

Tohle by měli číst právě ti dnešní neostalinisté, kteří by chtěli opět svrhávat kapitalismus, lidi jako mě umlátit v gulagu a zavést zase ten jediný pravý vědecký komunismus, přísně podle marxismu-leninismu. Jenže ten zatím nikomu nefungoval a jim taky nikdy fungovat nebude. Je to podobné, jako když strana biblická (skutečně existuje) chce dělat politiku a hospodářství přísně podle bible.

Za vlády komunistů jsou ututlávány nejen statistiky kriminality, ale i všechna důlní neštěstí, hospodářské problémy, dokonce i krupobití apod... tedy vše, co by vrhalo špatné světlo na socialistickou společnost a úspěchy v budování. ("Tím není potřeba znepokojovat dělnickou třídu", říká cenzuře StB.) V roce 1962 se náhle provalí aféra Rudolfa Baráka. Něco tu musí být podivného, když místo zatajení se to naopak nafoukne. Novotný dokonce udělal i nějakou výstavku od Baráka (údajně) nakradených věcí. Pro věřící komunisty, jako byl třeba můj otec, seděl v UV KSČ sbor nebeských andělů. A náhle je ausgerechnet ten nejsvatější z nich, ministr vnitra, člen ÚV KSČ, obžalován z krádeže částky 200 000 Kčs. (Což v těchto kruzích muselo být spíše drobné kapesné.) Kde je ten nový socialistický člověk, který nekrade? Leč kdo chce věřit ten věří, vždyť to byl přeci jen jeden člověk, ostatní ho odhalili a po zásluze potrestali. Od toho krok k víře, že to už se nemůže opakovat. Staří věřili, my mladí nevěděli co to má znamenat, ale že tady se něco muselo odehrát v boji o koryta, nám bylo jasné. Příliš nás to ani nezajímalo. Že ti nahoře se mezi sebou perou a vraždí, to je přeci známo. Cynicky jsme si povídali vtip, "máme největší vězení na světě, vejde se tam celý barák". Ti staří se opět nechali slyšet, že my mladí si asi myslíme... ale jednou poznáme... Jako vždy a ve všem se zase ukázalo, že jsme měli pravdu my, když jsme oficiální verzi nevěřili. Ale co se to vlastně událo v té zemi, kde se budoval vědecký komunismus, jehož Ježíšem Kristem byl neomylný Lenin?

Když se Rudolf Barák stal 1953 ministrem vnitra, byl zcela neznámý a policajti ani nevěděli, jak vypadá. Místo uspořádat konferenci a představit se v celé slávě, (a spíše se zesměšnit) se Barák nenápadně pohyboval po budově StB coby jakýsi nový kolega, chodil s ostatními na oběd a poslouchal. Tak zjistil co je to za lidi a jak obelhávali jeho předchůdce. Nato vzal vnitro tvrdě do ruky a brzy si získal autoritu. Nějaké znalosti nepředstíral, dokonce často říkal: "vždyť já nebyl ani agentem gestapa, tak o té práci ještě moc nevím". Lecjaký StBák si při tom nebyl jistý, jestli není míněn právě on. Jako první zřejmě prosadil zákaz akcí, kde si StB uměle vytvářela nepřátele státu, aby si zajistila svá pracovní místa. Na prvním místě vražednou akci Kámen*. Jeho moc nejen na vnitru, ale i ve vládě, začala stoupat. Až příliš stoupat.

*(Akce Kámen. StB vybudovala umělé hranice s NSR na českém území a najala převaděče do svých služeb. Převádění se tak dostali na scénu, kde byli jako zadrženi německou policií a předáni k výslechu americké rozvědce. Tam dostali americké cigarety a whisky a měli uvést jaké protikomunistické činnosti se dopustili, aby mohli dostat asyl. Fantasie prchajících pochopitelně neznala mezí. Tyto pohádky pak StB předkládala vládě a ta zděšeně podepisovala další miliony pro jejich činnost. Při dalším transportu pak byli jako přepadeni českými pohraničníky a putovali na mnoho let do vězení. Většinou celé roky netušili, že se stali obětí triku StB a nikdy za hranicí nebyli. Jeden z oněch agentů převaděčů si udělal ještě svůj "druhák". Odvedl občas nějakou skupinu do lesa, kde je postřílel a obral o peníze a klenoty.)

V roce 1962 byl Rudolf Barák náhle zatčen, zbaven všech funkcí, vyloučen ze strany a zabásnutý na 15 let. To už byl rok na funkci zástupce předsedy vlády (což byla zřejmě jeho smrtelná chyba) a ministrem vnitra byl univerzální vladař všech režimů Lubomír Štrougal*. Z vězení si Barák stěžoval na špatné zacházení, Novotný se prý snaží o jeho fyzickou likvidaci. Mimochodem, předsedou vlády byl Viliam Široký**, který ten den vůbec o ničem nevěděl. Druhý den na zasedání oznámil, že Barák byl zatčen a vyzval Štrougala, aby o všem informoval. Ten si opřel hlavu o ruku a mlčel. Široký pokrčil rameny, "takže se nic nedozvíme". Štrougal si pak s Novotným vzájemně dávali vinu na celém tom skandálu. Soudruh Široký, po mnoho let druhý nejmocnější vládce v ČSSR ten den ani netuší, že i on je už na listině nepohodlných a osud mu stáčí poslední rok. (O tom příště, jakož i o pádu Novotného.) Tak vypadali oni vládní zástupci toho pracujícího lidu, který si v socialismu údajně vládl sám. Tak vypadal charakter těch, kteří chtěli národ převychovat a z mojí generace udělat nového socialistického člověka. Tak vypadal "vědecký" komunismus v praxi.

*(Soudruh Štrougal vydal před časem knihu. Prý byla rozebrána a koupit by tedy nešla, což bych já určitě stejně neudělal. Jednoduše tomuto člověku nevěřím jediné slovo. Byl to právě on ve funkci ministra vnitra, kdo mimo jiné organizoval "nálezy" nacistických dokumentů v Černém jezeře. Vše bylo tenkrát v televizi a my to se zájmem sledovali. Pro místní okolo bylo ovšem celkem jasné, že tam nikdy žádné bedny s čímkoli nebyly, aspoň do onoho večera, kdy za tmy přijela vojenská vejtřaska. Druhý den je potápěči vytáhli. Právě tak by tento soudruh Štrougal mohl vyprávět o balíku peněz nalezeném v trezoru Rudolfa Baráka, který tam rovněž nikdy nebyl.)

Barák se dostal z vězení v roce 1968, ale jeho případ byl probírám až po okupaci, za vlády Husáka, takže zůstalo u toho, že měl nesrovnalosti v účtech. (Což asi v tom bordelu bylo normální. U StB si přikrádalo více soudruhů a nikoho za to nezavřeli.) Do politiky už ho nikdy žádná vláda nepustila.


**(Soudruh Viliam Široký mě z rádia a novin provázel celé dětství i mládí, až náhle nenápadně zmizel. Ani slovo o tom, kam se poděl. Najednou byl vedle Novotného na každém kroku soudruh Jiří Hendrych.

Široký byl komunista už od mládí, hned vedle Gottwalda, k tomu agent NKVD a do Kremlu na něj dodával informace. Před nacisty uprchnul do Sojuzu, ti ho ale poslali s nějakým úkolem na Slovensko, kde ho gestapo zatklo a zabáslo. Z vězení uprchnul a vrátil se do Moskvy. Tím útěkem se tedy stal slavný. Cosi tam je ovšem podivné, ti místní v Ilavě si vzpomínali, že ho tam právě v té době vídali často po večerech v hospodě. Takže vznikla oprávněná otázka, jestli byl v té base skutečně jako vězeň?

Asi mi to nebudete věřit, ale následující se událo, když jsem ještě byl v mateřské školce. Rádio povídá nějaké hlásání, to bylo pro dospělé a tohle jméno tam padlo. Vedle mě si hrál s autíčkem Jaroslav Zmrzlý, věk taky 4 roky, a ten najednou povídá. "Jo ten Široký, to byl frája. Voni ho dali do nějakého divného vězení a von jim z něj utek." To vězení bylo asi skutečně divné.
Jméno onoho vypravěče si dodnes pamatuji, protože měl zajímavé vědomosti. Jednou mi povídá, "Gregore, víš z čeho ses narodil?" Jal jsem se vzpomínat úpěnlivě, nebylo to vlastně ještě ani tak dlouho, ale kupodivu se můj mozek neměl čeho chytnout. "No z vajíčka", povídá Jarda a všichni jsem se strašně rozchechtali. Já pak ale stále přemýšlel, jestli jsem se vyklubal z vajíčka jako kuře a kde že je ten zbytek té skořápky?

Když Barák seřval celé UV a každému cosi omlátil o hlavu, připomněl Širokému jeho zázračný útěk z vězení v Illavě. Novotný to později rád použil, když se Širokého potřeboval zbavit.)

Možná by ta podvodná sláva socialismu a jeho předáků byla tak šla do nekonečna, kdyby se národ nezačal probouzet a protestovat. Jako první to byli spisovatelé, kteří začali psát zcela neuvědomělá díla, ze kterých se jim vytratil ten třídně správný pohled. (Mezi nimi se objevuje dramatik Václav Havel.) K tomu dorůstá moje obelhaná, podvedená generace, která se staví na odpor. Komunisti ale mají ještě jeden, snad závažnější problém. Jsou to jejich "úspěchy v budování socialismu", řečeno přesněji, zaostávající a krachující hospodářství. O tom všem příště...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 20. února 2017 v 14:09 | Reagovat

Vidím pane Moldavite, že si umíte opatřit zajímavé informace. Možná byste mohl dodat něco o Širokém.
Asi před 25 lety jsem četl někde, že byl v mládí ve Francii ( možná s rodiči jako vystěhovalci ) a jako výrostek se přidal ke komunistické mládeži. Snad se i účastnil zabití francouzského četníka, který je stíhal. Byl tamními komunisty odklizen snad rovnou do Moskvy, kde se takoví "bojovníci" slízali z celého světa, jako švábi na pivo. Možná je odtud jeho pověst "neohroženého soudruha". Pokud byste to mohl ověřit nebo vyvrátit, byl bych Vám vděčen.

2 gregormoldavit gregormoldavit | 21. února 2017 v 10:05 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Měl jsem možnost číst už v 70. letech exislovou literaturu a odebáral jsem Škvoreckého časopis Západ z Toronta. Tak jsem se mnoho dozvěděl. Věci, o kterých v ČS neměl běžná občan potuchu.

O Širokém a jeho pádu se zmíním v dalším dílu. Jestli byl v mládí ve Francii mi není známo. Dle některých historiků to byl vlastně Maďar a za války agent gestapa. Jednoznačně prokázáno to není. V každém případě se stýkal se Saňo Machem a měl co dělat s Hlinkovou gardou. V roce 1963 byl přinucen podat demisi kvůli "některým chybám v jeho funkci a nedostatky v řídící činnosti". Šlo ovšem o jeho špinavou minulost, byl to třeba on, kdo poslal Husáka na 10 let do vězení. (O tom až na něj dojde v dalších dílech.) Skutečnost byla, že Širokého už měli všichni pokrk a každému, včetně Novotného, překážel. V tu dobu už si komunisti nekroutili krky, byl pouze poslán do penze. Zemřel ve věku 69 let a dokonce i tady jsou spekulace, jestli mu někdo nepomohl?
Co Novotný koncem 60. let netuší, že i on už je příliš okoukaný a nikdo ho nechce. (Musím smutně podotknout, že v této situaci je dnes komunistka a agentka StSi Angela Merkel, která má ale tolik moci a kliku svých věrných kolem, takže ji poslat za Širokým a Novotným, neřku-li Honeckrem, jen tak rychle nepůjde.)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama