Květen 2016

Stěhování národů - konec Evropy? - 32/? Zánik Říma - Cheruskové

25. května 2016 v 21:53 | gregor moldavit

K zániku Říma se dnes zase nedostanu, možná až na Vánoce. Hlavní téma ale zní migranti, ostatní je pouze přirovnání naší doby k tomu, co už vedlo k zániku státu kdysi dávno. Nejprve několik aktuálních poznámek.

http://www.novinky.cz/domaci/404339-po-zakladce-rovnou-pro-davky-trend-ktery-zacina-desit-politiky.html
Před tímto trendem důrazně varuji už více let.
Nejenom, že oni nejdou dále do učení, ale většinou nemají páru ani o tom, co na té základce slyšeli. Automatická sociální podpora mimo jiné vydatně přispívá k šíření analfabetismu. A není tomu náhodou tak, že jejich počet se každých 10 až 14 let zdvojnásobuje? Jednou se sociální systém musí zhroutit a tím je zaděláno na krásnou občanskou válku. Příští generace se za vaši levicovou humanistickou politiku poděkují.

"Rodiče doporučují dětem, aby ukončily školu a získaly nárok na podporu"
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti
Takže zase další ministerstvo pro přihlížení zániku státu. A pan ministr je informován, jak ten zánik probíhá. Pokud jsem to správně pochopil, dávat Cikánům za nic peníze na kouření a chlast znamená, starat se o "lidská práva a rovné příležitosti". (A teď si mě sežerte!)

Nazpět do Německa. Jen 10% příchozích migrantů z Asie a Afriky může být začleněno do pracovního procesu. Ostatní budou žít navždy ze sociální podpory a z množení. A to jejich (pře)množení bude mít za následek ty problémy, jaké jsou dnes v jejich zemích
Airbus 340

Vládním letadlem této velikosti odletěla Merkel do Turecka, aby tam za pár minut zkrachovala a letěla zase nazpět. Nenapadlo ji, tam raději napřed zatelefonovat, nebo si to vyříkat na skype? Mohla svému národu ušetřit výdaje v hodnotě desítek tisíc €. V Berlíně budou patrně peníze levné. A nic z této její "práce" není v zájmu německého lidu, všechno je pouze kvůli jejím migrantům. (Už doktor Faust si stěžoval: "Vyvolal jsem duchy a teď se jich nemůžu zbavit.")
Turci už se jí můžou skutečně jenom vysmát. Těch 6 miliard €, za které by cosi ve srandě slíbili, ty by ovšem brali. Jistě, to každý. Takže: "Herzlich willkomen" v EU pro miliony muslimů, 6 miliard pro Turky, aby pustili jen těch 90% nepracujících. To celé se jmenuje - politika paní Merkelové.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/404283-extremistickeho-nasili-v-nemecku-vyrazne-pribylo.html
Pan ministr vnitra to prý nebude trpět. Není tomu ale tak, že ještě více přibylo kriminality migrantů? Vloupání, přepadů, znásilnění. Německá policie měla nařízení vlády, tuhle kriminalitu spíše nevidět. (Až do Silvestra, od kdy už to nešlo řešit cenzurou tisku.) Tady je přímo zaděláno na občanskou válku, nebo dalšího Hitlera. A kdo tu situaci zavinil? Vedle Merkel by měl stát před soudem i tento ochotný pan ministr.

Ředitelka mateřské školky v Hessenu mi dnes říkala, že každé dítě migrantů potřebuje pro sebe svoji jednu vychovatelku + příležitostně tlumočníka. Ani jeden z rodičů těch dětí nepracuje. Zašátkované ženy migrantů jsou prý prakticky všechny těhotné.
900 000 důchodců v Německu musí dále pracovat, protože z renty nevyjde. Kde je ta doba, kdy německý důchodce běžně přezimoval na Kanárských? Důchodový věk se stále zvyšuje a měl by jít až na 70 let. Jenže práce se musí vyplatit a to je v Německu stále méně tem případ.

Pravicově populistická AfD se utkala s Zentralrat muslimů v Německu. Rád bych se někoho zeptal, co znamená ono "populistická" a proč je to vždy přičteno pravici? Ještě nikdy jsem nečetl "levicově populistická", ačkoli právě tady by to bylo více pochopitelné. A není náhodou populistická taky třeba katolická církev s jejich Ježíškem v jesličkách a nekonečnou dobrotou panenky Marie? (Představte si vánoční zprávu v televizi, "jak tvrdí katolicko-populistická církev, pak tento den se měl narodit v Betlémě...")
Pochopitelně se nedomluvili a Němci si od muslimů zase vyslechli něco o nacistech. Kupodivu ale všichni Orientálci žijí mezi těmito nacisty mnohem radši, než ve vlastní zemi. Co si tak poněkud nechali pro sebe, "nemuslim" je u nich ďaur, tedy pes. Tomu je povoleno lhát a nakonec ho zotročit, nebo zabít. Toliko návod v koránu. A oni kritizují nás a v naší zemi, co že si to k nim dovolujeme!

Vraťme se nyní do Říma, do fáze jeho zániku, který v tu dobu ovšem ještě není zřejmý. Je už sice naprogramovaný, ale jde vlastně o dobu největší slávy a největšího rozsahu říše. Sotva kdo tuší, že tahle bublina musí splasknout.
Hermamm der Cherusker
Fiktivní jméno, známe pouze jeho římské Arminius. Tento porazil v roce 9 n.l. tři římské legie, zacož mu Němci v onom vlasteneckém 19. století postavili sochu až do nebe. Meč v jeho ruce je dlouhý 7 metrů. Pokud takový typ v tu dobu vůbec existoval, tehdejší meče byly krátké, pak ho nevyrobili Germáni, ale Římané. V ruce ho mít mohl, byl to římský důstojník.

Příliš pozdě pochopil Quinctilius Varus, že důvěřoval germánskému Cheruskovi ve službách Říma, který zavedl jeho legie do pasti a za pomoci svých dřívějších germánských krajanů partyzánskou taktikou rozdrtil. Na rozdíl od dnešních vůdců, kteří zkrachují banku, nebo celý stát, a pak jdou do luxusní penze, to Varus musel vyřešit římským způsobem. Nabodl se břichem na meč.
"Varus uměl lépe zemřít, než bojovat," komentovali Římané chladně jeho smrt.

Teprve za 5 let má Řím tolik sil, aby ztrestal Germány. V roce 14 vede generál Germanicus římské legie na východ od Rýna, aby pomstil bezpříkladnou porážku a taky nalezl pozůstatky legií. Příliš dobře jim ale v těch lesích není. Nález byl i pro kruté a otrlé Římany hrůzný. Hory kostí lidí i koní, vše promíchané, hlavy napíchané na kůly a na stromech zbytky přibitých těl římských vojevůdců. (Jedna římská legie měla 5200 vojáků a nejméně tolik pomocného personálu, včetně otroků.). Arminius v tu dobu bojuje proti svému tchánovi, jménem Segestus. Ten je na římské straně a varoval už tehdy Vara, aby Arminiovi nedůvěřoval. Dva roky se táhnou boje, nakonec Římané vítězí. Území vpravo od Rýna však už nikdy k říši připojit nedokážou.

Naším cílem ovšem není zopakovat si historická data, ale spíše zamyšlení, jestli my ty chyby dodnes neopakujeme?
Když právě Američané a Němci vyzbrojují a vyškolují Afgánské vojáky pro společný boj proti Talibánům, vědí tak jistě, co z těch zdánlivých spolubojovníků jednoho dne vyleze? Bude muslim bojovat s křesťanem proti muslimovi???

Německá vláda (jejíž jednání mi už skutečně připadá jako besídka pomocné školy) dnes oznámila cosi o integračním zákonu a zamezení tvoření ghetta. To se dá miliarda € na kurzy němčiny a další miliarda na stavbu bytů, aby se migranti rozseli mezi místní obyvatelstvo (které o ně rozhodně nestojí a děsí se příští doby) a tím se patrně vyřeší ona skutečnost, že tito lidé se vůbec integrovat nepřišli. Jak si ještě povíme, konečnou smrtelnou ránu zasadili Římu právě germánští imigranti, kteří se dostali do funkce císařské ochranky.

Na závěr ještě jedna zajímavost. Jak řečeno, roku 260 padá limes na Rýnu. Alemanové a Frankové drancují a vyvražďují západní Evropu, kde se nakonec usazují a za pár století civilizují. Ale kde jsou oni slavní Cheruskové? Vždyť měli kořist zbraní tří římských legií. Nejsou. Dokonce už v roce 100 nikde nejsou. Římané je porazili, ale nevyhubili. Vyhubili se sami ve vnitřních bojích rodina proti rodině a ve válkách s germánskými sousedy. Jejich zbytky se pak asimilovaly do ostatních kmenů. Obrovské vojenské vítězství na Římany v roce 9 jim pro jejich další dějiny nebylo nic platné. Ono jde o to, po válce taky dokázat vyhrát ten mír. Jenže právě tohle oni neuměli a zmizeli ze světa.

pokračování...

Stěhování národů - konec Evropy? - 31/? Zánik Říma - jak se to pozná?

16. května 2016 v 20:35 | gregor moldavit
30. díl: stehovani-narodu-konec-evropy-30-zanik-rima-otroci

Denár z doby císaře Nera

Jak se to pozná, že náš stát jde k zániku? Věděli Římané, že jejich stát je v koncích?

Nemyslím, že by to byla blbá otázka. Jak se zdá, pak to lidi pochopili skutečně až když už bylo pozdě. Pokud tedy vůbec. Mnozí teprve když přišli na nějaký státní úřad, třeba pro sociální podporu, a zjistili, že ten úřad už neexistuje. Není, protože už není stát. (Právě tohle se jednou nezbytně musí stát i v ČR! Pokud tedy vládu nenapadne včas něco změnit.) Když jim to sto let, nebo jeden rok, před tím řekl nějaký odborník, pak mu asi nevěřili. Řím je přeci věčný! Tak věčný, jako my si to dnes myslíme o našem státu.

Lidi mají jakýsi úžasný talent denně prorokovat naprostou zkázu, ale vůbec nevidět, když se skutečně blíží, nebo když už dokonce přišla. Jeden krásný příklad mi dal před krátkou dobou Miroslav Zikmund. Byl to takový malý článek.

Když jeli s Hanzelkou přes Afriku, přišel v ČSR "Vítězný únor". V tatrovce se kolegové přeli, jestli se vůbec vrátí? Bylo to asi 6:4, že ne. (Že by tenkrát lidé komunisty vítali z toho moc nevyplývá.) Oba psali politické analysy z Konga, kritizovali totality a kolonialismus, ale, jak Zikmund přiznal, vůbec nepochopili, co se právě událo v jejich vlastní zemi. Jednoduše se domnívali, že se holt vyměnila vláda, jako už se to dělo před válkou. Že tam právě přišla ona totalita, proti které píšou z afrických zemí, to jim vůbec nedošlo. To se přeci může stát v Rusku, nebo v Africe. Většina Čechů se tenkrát domnívala, že ten režim se neudrží a hned zase zmizí. Věřili, že ono se něco udělá samo. Podle onoho pravidla, že nemůže být pravda, co pravda být nesmí.
Před rokem jsem se domníval, že celý ten vývoj na světě jde spíše do slepé uličky, ale ta moje stará generace ještě dobře dožije. Starost mi dělá více změna klimatu a hlavně přemnožení. Válečné napětí a zbrojení bych dal až na druhé místo. Nyní už si to nemyslím i my staří to ještě stihneme schytat. Faktor imigrace jsem nepodceňoval, ale že Merkel zešílí, to jsem taky ještě netušil. Co ta napáchala v druhé polovině 2015 už dnes přispělo ke zchudnutí Německa, zvýšení kriminality a vytvořilo sotva řešitelné problémy na desetiletí dopředu. Šílenství této diktátorky Merklové zadělalo na dalšího Hitlera, občanskou válku, v každém případě silně uškodilo její straně CDU a ohrozilo stabilitu EU. Vůbec nyní nevylučuji ani zkázu naší evropské civilizace. Tohle její "my to zvládneme" dalo vzniknout mocným mafiím v Turecku a severní Africe, které vydělávají miliardy €. ("Kupte falešný pas za 1000 €, Merkel vás pak odškodní." Jenom na ostrově Lesbos se jich denně prodá 700.) Umožnilo příchod tolika muslimů a kriminálních živlů, že nám to může brzy přerůst přes hlavu. Vlastně už je to ten případ teď. Pokud budeme dále brát jenom uprchlíky z rozválčených zemí, má tahle mafie dost prostředků k započetí války prakticky kdekoli v Asii, nebo Africe. I tohle jde na konto Merkel a všech humanistických organizací.

Mimochodem, Bundestag se dohodl, že Maghreb-státy platí jako jisté a jejich obyvatelé nemají v NSR právo na asyl. Možná je ale výjimka, když třeba je někdo pronásledován za homosexualitu. Od teď tedy každý Alžířan hned udá, že je homouš a tím ho nemůžou vrátit. Takže se nic nezměnilo, Merkel a spol. si své hlasování mohli ušetřit. Pochopitelně jejich rozhodnutí okamžitě napadli Grüne a Linke, kteří mají patrně za cíl naprostou zkázu naší civilizace.

Je to stěhování národů, takové, jako ukončilo dějiny Starého Říma. Oni se nepřišli integrovat, přišli osídlit Evropu. Při tom stačilo pouze udělat to, co třeba Dánsko. Říci jednoduše: "my vám nic nedáme a vy musíte tady za všechno platit." Proud migrantů by byl rychle vyschnul bez vyhazování miliard € na všechny strany. My Evropané jsme si vlastní blbostí a našimi plakáty "herzlich willkommen" sami zadělali na naší zkázu. Povšimněte si, kolik imigrantů se samo vrací, když zjistili, že tu nedostanou auto a dům, jak jim pašeráci slíbili. Zatímco vláda ještě mele o tom, že my je nesmíme poslat nazpět na jistou smrt (opakují zvláště komunisté) oni jdou docela rádi sami. Prý jim tam nic nechybělo, tady je Německo nechává bydlet v tělocvičně. Jenže přes milion jich tu ještě zbývá a další desítky milionů jsou na cestě. A právě tohle zklamání, jak byli okradeni, je dělá agresívní a nebezpečné. Oni si chtějí brát, co jim dle jejich názoru patří.

Nyní to asi někdo prohlásí za zbytečnou paniku, my si s tím poradíme, ještě se nic neděje...
No dobrá, uvidíme, ale podívejme se kolikrát už si lidé i politikové něco takového mysleli, že se jako vlastně nic neděje, že ono to půjde dále.

Řím je tady jenom jeden příklad, po něm to bylo ještě do nekonečna jiných říší. Ale i novější dějiny:
Když se Češi probudili, 28. října roku 1918, sotva kdo tušil, že večer už Rakousko nebude. Stalo se to.
Anglie a Francie dala Hitlerovi ČSR, aby nebyla válka. Předáci dvou států si neviděli na špičku nosu.
Hitler ještě v dubnu 1945, když se Rudá armáda prolámala do Berlína, věřil, že Wehmacht je zase vyžene. Na mapě tahal divize, které už ve skutečnosti neexistovaly.
Jak zmíněno, v únoru 1948 nechápal ani prezident Beneš, jak Gottwaldovi naletěl. Den před tím by byl nikdo na vítězství komunistů nevěřil. Když už byla KSČ u moci, domnívala se většina obyvatel ČSR, že to se přeci za pár dní nějak samo vyřeší. Taková blbost přeci u nás není možná. Museli si 40 let počkat.
Poukazuji tady na příznaky zániku Říma, které všechny najdeme v naší době. Přesto nikdo nevěří, že by se to mohlo opakovat. Ty příznaky, hlavně hospodářský krach tady byly už za komunistů. Ti byli ovšem poslední, kdo by se čímkoli poučil a považovali se taky za věčné. Pár dní před pádem komunistů v roce 1989 si ještě vzájemně udíleli vyznamenání a vůbec nechápali, že dojeli. Gorbačov ještě ujistil Jakeše, že socialismus padnout nenechá. Ten nechápal, proč to říká? To je přeci jasné. Jeho funkcionáři si mezi sebou už dělili hotely a firmy jak ve hře "monopoly".
Helmut Kohl se nechal po roce 1990 slavit coby sjednotitel Německa. Celý život prý na tom usilovně pracoval, říkala později propaganda. Ve skutečnosti to bylo obráceně, považoval to ještě v roce 1989 za nemožné. My měli na Rýnu jednoho poslance, který na tom skutečně pracovat a napsal více pojednání. "To je všechno blbost." prohlásil Kohl. Byl překvapen, když mu DDR samo spadlo do klína. Sjednocení pak udělal tak amatérsky, že se při tom rozkradly miliardy a zbytečně Německo zadlužil.

Lidi, včetně politiků, mají nadpozemský talent nevidět, co přímo bije do očí.

Imigranti mají do roku 2020 přijít Německo na 94 miliard €. V tom není započítána jejich kriminalita, terorismus a politické škody. Už vůbec ne jejich plodnost. A mezi Němci dokonce pořád přežívá ono Merklovské "my to zvládneme".

Příště už ale zase do Říma, který byl věčný až do té doby, kdy najednou nebyl vůbec. Dojel na imigranty a jiné politické a hospodářské chyby, které po nich právě opakuje Evropa...