Stěhování národů - konec Evropy? - 29/? Zánik Říma - město na Rýnu

14. dubna 2016 v 20:47 | gregor moldavit

Hranice Makedonie. Jejich policie bojuje za nás, my jim za to nadáváme, že porušují lidská práva. Práva těch, kteří chtějí ilegálně a násilím vniknout na cizí území. Naši humanisté jsou na straně těch, s kameny v ruce. Na straně agresorů, pro které my jsme pouze psové, které oni mají dle koránu zotročit a vyhubit.
Kdo dal tohle do pohybu? Co nyní čeká Evropu?

Mimochodem, viděli jste v televizi dnešní volby v Sýrii? Jenom asi každá pátá žena přišla zašátkovaná. Ostatní vypadají prakticky jako Evropanky. Podívejte se v televizi na jejich ženy přicházející k nám do Německa. Zašátkované všechny! To, co k nám z té země přichází, není zcela jednoznačně typické obyvatelstvo Sýrie!!! O koho se tady jedná?

Další katastrofa, urychlující náš zánik:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400501-nemecka-vlada-hodla-vytvaret-umela-pracovni-mista-pro-pristehovalce.html
Neexistuje horší ekonomická chyba, než vytvářet umělá pracovní místa. To stojí miliardy a přinese jenom chaos na trhu. Jak jsem napsal o dodávkách našeho obilí do Afriky. Tím jsme zničili jejich zemědělství. Tvrdím, že Merkel nemá na svoji funkci absolutně žádnou kvalifikaci a ona mi to každý den znovu potvrzuje. Proč by měl pak ještě někdo chodit do práce, kde musí skutečně pracovat?

***
Řím tedy dosáhl své konečné velikosti, (kolem roku 200 n.l.) až příliš velké, než aby se dala udržet. Už dávno je hospodářství založené na expanzi. Ta přináší kořist, otroky, tou se jednoduše stát financuje. (Státy se udržují principy vzniku.) Nyní je situace opačná, stát musí financovat pohraniční vojenské jednotky pouze na udržení své říše a na to nemá. Římská měna slábne a je stále více ředěna. Už císař Nero (císař 54 až 68) nahrazuje stříbrné mince mědí. Následek? V cizině těžko směnitelné, kupní síla klesá. K tomu Řím dělá další chybu, (tu samou, jako naši dnešní politikové) zvyšuje daně. Následek? Ten samý, jako dnes. Pracovat se stále méně vyplatí. Vždyť sociální podpora není o moc nižší, než čistý výdělek. Tak se šíří vrstva proletariátu, (proles = ti co se dovedou jen množit. Rodiče neživí své děti, dělají děti aby z nich žili.) Aby vůbec někdo pracoval, je nutno zvát cizince, kteří jsou ochotni pracovat za málo. Místní se poflakují po ulicích na stavbách pracují gastarbajři. Ty ale pramálo zajímá, v jakém stavu se nalézá římský stát, žijí ze dne na den. (Nevidíte tu opět podobu s naší dnešní dobou?) Těmi jsou hlavně Germáni, se kterými to ovšem není jednoduché. Jak už jsem napsal, v jejich oblastech kvete obchod se zbraněmi, ale zavírají se lázně a školy. Germáni se v průběhu generací přizpůsobují, mluví latinsky, zvykají si na římský způsob života, ale už to není ten lid, který tvoří skutečný římský stát. Dalo by se říci, obyvatelstvo barbarští. Kde je nějaké vlastenectví, ochota za svou zemi v boji padnout?

Chtěl jsem to v tomto dílu dopsat, ale náhodou televize ZDF, Terra-X, přinesla něco o životě na území dnešního Porýní, ve 3. století. Tedy ona doba zániku. Římané vlevo, Rýn je hranice, vpravo v lesích původní Germáni. Budována jsou města jako třeba Colonia, dnešní Köln. (Pro Čechy Kolín nad Rýnem) založen 50.n.l. jeho centrum má ještě původní strukturu. Na stavbách už běžně pracují Germáni, místní obyvatelé území, mnozí už třeba třetí generace v Římě, mluvící latinsky, římští občané. Za Rýnem ovšem ještě skuteční divocí Germáni, proti kterým nutno stát na stráži.

Situace je taková, že Římané vůbec nejsou jejich nepřátelé, těmi jsou spíše ostatní germánské kmeny. Na římském území ovšem lze získat tučnou kořist a ta je velmi lákavá. Na té římské straně je co brát. Mezi Germány vzájemně už je to jiné. Boj kmen proti kmenu, podobně třeba jako v tu dobu Indiáni v Sev. Americe, je pro ně řešení jejich přemnožení a je to obrana. Když my přepadneme a vybijeme sousední kmen, nemůžou už oni přepadnout a vybít nás. (Nenechte se mýlit řídkým osídlením tehdejší doby. Přemnožení už existovalo tenkrát!)

V jednom střetu s Germány Římané zajali i germánského vůdce onoho kmene Franků, jménem Genobaudes a s ním jde jeho poněkud útočná dcera Aufania. Co je čeká? Budou hozeni lvům, zotročeni, muži přinuceni bojovat jako gladiátoři?
(V záběru není jasné, jestli jsme v Římě, nebo v Kolíně) přítomen je tam císař Maximus. Ten je příliš rozumný, než aby situaci na Rýnu zostřoval. Genobaudes je ochotný kooperovat, přísahá věrnost Římu na svého boha Odina. To Římané uznávají, nemají nic proti ostatním bohům, pokud jejich vyznavači uznávají ty jejich. (Tady má dojít ke kolizi s křesťany, kteří to odmítají.) Maximus tituluje Genobauda králem a udělí mu velení na určitém úseku hranic na Rýnu. (Nic jiného mu nezbývá, římské legie jsou v tu dobu už nepostačující a není čím je platit.) Jako obvykle ale bere jeho dceru coby rukojmí.

Aufania je násilně provdána za vysokého římského důstojníka. Ten už jednu ženu má a ta ji vlídně přijme. Je jí dokonce přidělena i osobní otrokyně. Jako první má odložit smrdutý germánský oděv z hrubé pytloviny a vykoupat se ve vaně v teplé vodě a vonnou mastí. Nato je oblečena jako vznešená Římanka.

Jak vypadalo bydlení v její germánské vesnici? Dřevěný dům, dohromady pouze jedna místnost, kde žije celá rodina. Jídlo pečené na otevřeném ohni, pokud byl nějaký úlovek. Mytí? V potoce. Záchod? No to se vyjde z domu. (Dost mě rušilo při vandrování v různých zemích, že ještě dnes to tak mnoho lidí leckde praktikuje. My pak tady máme dělat sbírky na jejich nemocné děti.) Tedy hygiena žádná.

Její římský dům? Velká kamenná stavba s mnoha pokoji, koupelna, záchod, všude tekoucí voda, topení v podlaze. Ve městě kašny, pod zemí kanalizace. Teprve v 19. století se takové bydlení stává běžné pro většinu lidí v evropských městech. Potřebovali jsme téměř dva tisíce let, dostat se na římskou úroveň bydlení. Snad čtenář pochopí, co to byl Řím! 400 let před tím, než praotec Čech vystoupil na Říp.

Aufania zřejmě dostala i nějaké vzdělání. Germáni byli analfabeti, Římané uměli číst a psát a sice prakticky všichni. (Když nebereme otroky a proles.) Římané měli vyspělou medicinu, Germáni dokázali tak zaříkávat duchy.

Jídlo? Římané se v jídle a pití vyznali. Vše upravené pečením, vaření, s množstvím různé zeleniny a koření. Aufania poznává před tím zcela netušený luxus římského života. Je ovšem zajatec a rukojmí za svého otce. Tak vzpomíná jak v dětství běhala svobodně po lesích a seděla u otevřeného ohně. Tohle by pochopitelně bylo věčné téma. V chudobě ale svobodný? Co si vybrat? Tohle rozhodnutí musí udělat.

Z přítmí domu se ozve káravý hlas: "Ty už úplně vypadáš jako Římanka".
Sedí tam její otec, kterému se její honosné, čisté a voňavé římské roucho zřejmě nelíbí. Smrduté hadry z pytloviny by se mu zamlouvaly více. Od toho se dozví, že Germáni chtějí porušit všechny dohody a napadnout kraj vlevo od Rýna.
Aufanie se otce táže, co bude s ní? Vždyť je rukojmí Římanů. Otec vidí možnost, jak ji osvobodit a vyvézt přes hranici. Nazpět na svobodu do germánských lesů.
"Pak jim ukážeme, co umíme!"
"Co umíte?" řekne mu dcera pohrdavě, "drancovat a vraždit."
"Nikdy už nechci žít mimo římskou říši."

Pro někoho možná překvapivé, já tu její odpověď čekal. (Zažil jsem tak ledacos od vlastních rodičů, když jsem zdrhnul na západ. Kdo mi dovolil stát se svobodným člověk, kdo mi dovolil cestovat po světě? Mám se vrátit do své vlasti a jít hezky do vězení, jednou jim budu děkovat, jak to se mnou mysleli dobře. Rodiče dokážou být sobci a ničitelé života svých dětí.)

Kde domov můj?
"Kde se mi daří dobře, je domov můj", říkali tehdy Germáni.

Stále více jich přechází na římskou stranu, aby tam trvale žili. Přesto limes musel padnout. Římané z finančních důvodů přenechávají obranu hranic na Rýnu těmto římským Germánům a to je konec jak této římské provincie, tak i jejího obyvatelstva. Analfabeti Germáni nejsou schopni udržet státní formu. Kmeny Alemanů a Franků překročí Rýn, místní obyvatelstvo vyvraždí a postupují dále na západ. Vzniká území Alemanů (Němců) a Franků (Francie). Pochopitelně ne v dnešních hranicích. Má trvat 400 let, než se Frank Karel Veliký pokusí vytvořit stát. Nazve ho i po Římu, ale onen Řím se z toho nikdy nestane. Pouze konglomerát říší, ve kterém jednotlivé země mezi sebou stále válčí. Sjednotit se je nikdy nikomu nepodaří.

pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 16. dubna 2016 v 20:05 | Reagovat

"Sjednotit se je nikdy nikomu nepodaří".

Aby vznikla potřeba rovnoprávného sjednocení musí ji předcházet vzdělanost, která ji vysvětlí. Jednoduší hlupáci jsou schopni pochopit leda loupež území a zotročení jiných. Prospěšnost sjednocení, je nad možnostmi mnohých i dnes vládnoucích. I když dojde ke sjednocení, nezanikne potřeba obrany, před nevyspělými kořistníky. Vidím to všude kolem sebe. Odsudky NATO a EU jsou dnes v ČR levným propagačním zbožím k docílení později neřízeného rozvratu. Dokonce i dost vyspělá Velká Britanie sedla na lep lordů a jimi ovlivněných šíbrů a snaží se o vystoupení z EU. Při tom teprve teď je podstatná část Evropy v EU a na skutečném počátku humanitního směřování. Bohužel není to ani v osnovách škol a děti rostou bez důsledného vedení v tomto potřebném směru. Někdy mi to připadá, že je to schválně, aby se historie mohla opakovat a vinní blbci mohli excelovat.

2 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 17. dubna 2016 v 11:38 | Reagovat

EU je na stejné rozcestí, jako byla Anglie před válkou. Lejí lídři se snaží ústupky před návalem běženců, vyřešit problém, stejně jako chtěl Chamberlein zachovat mír ústupky před Hitlerem a klidně obětoval v Mnichově Československo. Bojovat je třeba, hlásal na rozdíl od něj Curchil a měl pravdu. Vyzýval ke zbrojení a rozčiloval mírutvorce, kteří by prodali i vlastní babičku, při ústupcích pře migranty. Stejně jako tenkrát i dnes je potřeba bojovat a ne zalézat do pseudodo mírotvorných frází. EU musí říci migrantům "dost" a ne plácat stylem Merkelové "přijďte o všechny se postarám, i když je evidentní , že se postarat není schopna". Toto strkání hlavy do písku je odporné a nic neřeší. Historie nám ukazuje, že integrace více kultur, a náboženství není možná. Vždy jeda skupina pohltí druhou. Své problémy si musí Arabové vyřešit sami, mezi sebou doma, protože rozumí metodám, jak si je po staletí řešili.

3 matka matka | 20. dubna 2016 v 12:48 | Reagovat

...musí ji předcházet vzdělanost,....
Jestliže stávající stát dopouští jiné, než státní vzdělávání, vznik různých národnostních satelitů, nebo dokonce i měst, kde nerozhoduje stát, rozpadu a zničení státu nic nezabrání.
Protože Arabové, muslimové,... vychovávají jinak, než Evropané, křesťané.

4 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 20. dubna 2016 v 17:07 | Reagovat

A je to tady. Turecko hlásí: Pokud nedostaneme do červa bezvízový styk, celá dohoda s EU padá. To co bylo každému sedlákovi včetně mě jasné při sjednání a podpisu dohody, šéfové EU nechápali a nechali se Merkelovou dotlačit k nesmyslné pitomosti. Dostanou volný vstup do Shengenu, běženci tam si pořídí turecké pasy a všichni se volně nahrnou do EU. Nám nezbude nic, než postavit na hranicích plot a zamezit volný pohyb občanům Shengenu na naše území. To jsem zvědavý, jaký trik si potom vymyslí Merkelová, aby ji Němci nevynesli v zubech. Politici EU se nepoučili z krachu vstřícné politiky Anglie k Hitlerovi a musel přijít bojovník Churchil, aby celou zem zachránil před nacisty. Zlu se musíme vždy postavit na začátku, dříve než zesílí. A tento moment politici EU propásli. Ale dnes ještě není pozdě. Musí vypadnout sluníčkáři a zelení, kteří táhnou Evropu ke dnu, buď z naivních ideálů, nebo lidské hlouposti. Ex kancléř Khol ukazuje, že i v Německu jsou rozumní politici. Doufám, že ústupek Merkelové Erdoganovi a vydání karikaturisty k soudnímu stíhání za satirickou báseň, ukáže dalším Němcům jak Merkelová táhne zem do dob komunismu v NDR či nacismu v celém Německu a podmínek, které tam tehdy panovaly. Potřebujeme premiéra typu Churchila a ne politicky korektního Sobotku. Slibuji vám pot, dřinu, slzy a pot, Řekl tenkrát Angličanům  ti jej za ta rozhodná slova milovali. Také bych chtěl premiéra, ze kterého bude cítit jistota.

5 Gregor Gregor | 20. dubna 2016 v 21:15 | Reagovat

[4]: JP
Kohl nám tady tohle shnilé vajíčko zanechal. Napsal jsem, že jinak by ta svazačka byla nějakou okresní funkcionářkou v NDR.

6 nar.soc. nar.soc. | 21. dubna 2016 v 17:36 | Reagovat

"ti jej za ta rozhodná slova milovali".

To je dodatečná legenda. Pravdou je, že Churchill byl nenáviděn většinou lordů a konzervativců. Také odbory mnohokrát stávkovaly za válečné vlády o vyšší mzdy i v nutné válečné výrobě. Laboistické pomlouvání Ch. šlo tak daleko, že nebyl zvolen ihned po válce a musil předat mezistátní agendu v Postupimi labouristovi Atllymu. Ten měl menší rozhled a lehčeji nás prodal Sovětskému svazu.

7 nar.soc. nar.soc. | 24. dubna 2016 v 9:15 | Reagovat

[5]:

Kancléřku pochválil za její aktivity s migranty 22.4. i prezident Obama. Je to od něj chytrý tah. Nic ho to nestojí a navíc směřuje migranty do EU a ochrání si prostor USA, pro výběrové postupy.

8 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 24. dubna 2016 v 10:36 | Reagovat

Zaplať Pánbůh, že Obamovi už zvoní hrana. Je vysoká pravděpodobnost, že s novou, image, kterou mu vytváří jeho nový poradce ve volebním štábu, nebude u konzervativců budit takové negativní emoce a získá potřebné hlasy. Možná jej přijmou i ženy a tenhle muž jako prezident má úctu i vážnost i u Putina a to něco znamená. Potom nastanou Hispáncům i potenciálním migrantům špatné časy a jistě nebude chválit Merkelovou za to, jak statečně se postavila k migrantské krizi. Vždyť ta baba se chová jako výrostek, který otevřel stavidla rybníku na plno a potom volá sousedy by mu s potopou pomohli. Takovou pitomost označit za statečnost, může jen člověk slabého ducha a to patrně Merkelová je. I když má žena stále říká, že je to baba, všemi mastmi mazaná a funguje jen na špici zákulisních sil, kteří přes ni migrantskou lavinu z neznámých důvodů vyvolali pro své potřeby. Je zajímavé, že v tradiční rétorice, že za vše mohou Američané, chybí úvaha, že i role Moskvy, pro rozvrácení EU, mohla hrát přes svazačku Merkelovou svou roli. Šachy velmocí jak světových tak evropských, vždy mají nedozírné následky. Stejně jako vyslání německého špiona Lenina do Ruska s úkolem oslabit carskou armádu. To si císař Vilém nepomyslel, že to provede tak dokonale a vyřadí 1/6 světa na dlouhých 60 let z okruhu kulturních zemí.

9 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 24. dubna 2016 v 10:40 | Reagovat

Proboha, v předešlém článku mi vypadlo slovo Trump, jako kandidát na prezidenta. Nová image platí na něj a ne na Obamu. Gregu, nemůžeš do blogu přidat možnost pro opravy překlepů?

10 gregormoldavit gregormoldavit | 24. dubna 2016 v 11:20 | Reagovat

[9]: JP
Nemůžu opravit ani vlastní komentář, leda vymazat. To není můj server, patří někomu jinému. Ten taky bere peníze za reklamy, které se mi tu vždy objeví.

11 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 24. dubna 2016 v 18:14 | Reagovat

Humor je strašlivá zbraň. Není proti němu obrany. Na Facebuku je fotka klečící Merkelové v písku, před islámským bojovníkem, který drží v rice rudou mačetu, nebo robertka s textem: Hulibaba a 40 bojovníků. Není to vtip pro puritány, ale já se zachechtal. Proti skrytému smyslu v názvu se nedá nic dělat a Merkelová se tak stává šaškem pro zasmání. Gregu, je internet v Německu cenzurován, nebo volně přístupný?

12 gregormoldavit gregormoldavit | 25. dubna 2016 v 11:21 | Reagovat

[11]: JP
Je to horší, než bys tušil. Když si chci na internetu přečíst, co se děje v Německu, musím se podívat na české NOVINKY. Na t-online.de jsou zprávy totálně cenzurované, komentář většinou nemožný. Pokud ho někdy povolí a já cosi slušného připíšu, je to do 5i minut vymazáno.
Merkel proměnila Německo v jedno velké NDR. Jenže ona má i své cenzory pro jiné řeči. Mám informace od jednoho českého experta v této branži. Ten mě varoval, že mě dost možná za můj český blog v Německu zavřou. Na češtinu má svazačka Merkel (sama bývalá agentka StSi) jednu českou příslušnici StB, která jí sedí po pravici. Je to tak, soudružko Kavanová?

13 matka matka | 26. dubna 2016 v 9:39 | Reagovat

Chtějí lidem vidět do hlavy?
Eh, lidé zůstanou, "mocní" budou smeteni.

14 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 26. dubna 2016 v 10:03 | Reagovat

Je to tak. Asi tě budou soudit podle nového zákona vnucovaného EU jednotlivým zemím na ochranu tříd, který se právě projednává u nás. Ministr spravedlnosti tvrdí, že je nejedná o třídy dle komunistického chápání, ale o lesby, gaye, a podobné skupiny obyvatel. Myslím, že hlavním cílem je ochránit byrokraty v Bruselu, aby si z nich lidé nedělali srandu. Je to třída lemplů a vyžírků, kteří za naše peníze žijí jak prasata v žitě, která vymýšlí jak komplikovat lidem život. Komunisté to alespoň říkali přímo, že zakroutí buržoustům krkem. Tihle lemplové v Bruselu, balí vše do lidských práv, které sami imr vere porušují.

15 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 26. dubna 2016 v 16:38 | Reagovat

Boží mlýny melou nezadržitelně. V Rakousku se blýská na časy a po brexitu, hrozí Merkelové a její politice rozkol v dalších zemích Evropy. Jen kdyby náš Sobotka nebyl tak strašně politicky korektní,že se člověku zdá, jak mu hlava mizí v řiti EU byrokratů.

16 Míra Míra | 26. dubna 2016 v 16:58 | Reagovat

[13]: Hm, poslední bitva vzplála... A kdo přijde po těch smetenych mocnych?

17 gregormoldavit gregormoldavit | 26. dubna 2016 v 18:55 | Reagovat

[15]: [16]:
Vícekrát jsem napsal, že Merkel dláždí cestu pro dalšího Hitlera. Rakouské volby tomu nasvědčují. Katastrofa, kterou tato šílená diktátorka napáchala, totiž potrefí nejenom Německo. Už ani neříká její komunistické proroctví "my to zvládnem". Ona už nezvládne nic. Prakticky zničila vlastní stranu CDU, Německo i EU. Škody, které napáchala, jsou nevyčíslitelné. V neposlední řadě miliardové škody finanční. Aby se to nemohlo stát, měli jsme určité zákony. Ona je samovolně překročila. Za to my těžce zaplatíme.
Nyní jsou tu snad 3 možnosti.
1. Nějak ten proud migrantů vyschne a zvolna se to zamete pod koberec. Tomu ovšem nevěřím. Už teď jich je tu příliš mnoho.
2. Migranti se tu v našem ideálním podhoubí přemnoží a udělají z Evropy další Sýrii a Libyi. IS ničí památky a kmen válčí proti kmeni. Z nás, původních Evropanů, budou jenom otroci.
3. Asi nepravděpodobnější - problém migrantů vyřeší další Hitler. Ano, vyřeší, ale za jakou cenu?

Naši potomci nás budou proklínat do horoucích pekel, že jsme nebyli schopni Merkel svrhnout, dokud byl čas.

18 matka matka | 26. dubna 2016 v 19:03 | Reagovat

[16]:Vyberte si z komentáře[17]:

Jak to bylo v tom Stvoření světa?
"Milujte se a množte se" versus "Perte se a žerte se?" Nebo tak nějak....

19 matka matka | 26. dubna 2016 v 19:07 | Reagovat

[17]:Tak mne napadlo - kdysi vozili běloši černochy násilím do Ameriky a zotročili je,
dnes jdou migranti do Evropy proti vůli mnohých národů a chovají se stejně, jako tehdy běloši, jen to naše zotročení jim mnozí nevěří. Přitom to z některých přímo čiší.....

20 gregormoldavit gregormoldavit | 26. dubna 2016 v 19:57 | Reagovat

[19]: matka
Černoši často připlouvali na Kanárské ostrovy a zavlékali místní obyvatelstvo (Guanče) do Afriky coby otroky. Arabové drancovali Afriku a zavlékali do otroctví po tisících černochy. To trvalo ještě do nedávné doby.
Otrokářský systém není vynálezem bělocha. Byl to naopak běloch, kdo ho kolem celého světa zakázal. (To je asi 200 let.) Muslimové mají dodnes v koránu, že nevěřící, tedy nemuslimy, je nutno zotročit. S tím musíme všichni tady v Evropě počítat.

21 matka matka | 27. dubna 2016 v 0:13 | Reagovat

[20]:Vida, člověk si uvědomí, že otrokářství je vlastně stejně staré, jako lidstvo samo. A velmi výnosné.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama