Duben 2016

Stěhování národů - konec Evropy? - 30/? Zánik Říma - otroci

29. dubna 2016 v 19:49 | gregor moldavit

Otázka. Jak dlouho trvala nejdelší válka v Evropě?
Odpověď - 774 let. Byla to "reconquista" tedy obsazení Iberského (Pyrenejského) poloostrova Maury a nakonec opět jejich vytlačení. Tyto šarvátky se skutečně vlekly skoro 800 let. Muslimové přicházejí, aby ve jménu Alláha dobyli celý svět, Evropané (naši zmínění Gótové, kteří zlikvidovali Řím) se snaží tomu zabránit. Nyní jsou sami na řadě a prohrávají.
Maurové pronikají na území dnešního Španělska od roku 718. Tehdejšímu obyvatelstvu nutno nechat, že nebylo tak pitomé, aby je vítalo plakáty "herzlich willkommen" a nabízelo jim sociální podporu, ale jednoduše nestačilo vojensky na obranu. Maurové byli technologicky a organizačně dále. Napsal jsem už, že mnoho vědomostí starého Říma se nám dochovalo právě přes Araby. Evropa antiku objevila a v mnohém dohnala teprve v 19. století.
Maurové pronikají v jejich ofensivě až k Pyrenejím, kde je konečně zastavuje nová zbraň Evropana - rytíř. Jejich ostré křivé šavle narážejí na pancíře brnění. Pak to jde zase pomalu nazpět, až jim zbývá jenom Granada.
Ta padne roku 1492 a to je na dlouho konec islámu v Evropě. Dokdy? V dějinách bude možná jednou psáno, že do roku 2015. My nevíme, co nyní nastane, ale je možné, že v našem německém islámském dějepisu roku 2100 bude psáno cosi o tom, že Alláh dal svým věrným Evropu, když na místo německého kancléře nechal těm hloupým vyznavačům kříže dosadit ženu. Já bych to ovšem poopravil, ta žena jistě nemusela být příčinou zkázy, kdyby to nebyla právě tahle žena, diktátorka, která úplně ztratila základní lidský rozum. ("Islám patří k Německu", prohlásí a pozve si v záchvatu vlastního velikášství do Evropy půl muslimské Asie. Ona chce mít poddaných co nejvíce, jedno za jakou cenu!) K tomu ještě na konci.

Měl bych se vrátit k závěru Říma, ale když už jsem takto začal, musím čtenáři vyprávět trochu o této době Maurů ve Španělsku. Oni nám tam zanechali například takové architektonické skvosty, jako je třeba Alhambra.
Maurové nebyli kulturní barbaři, jako třeba dnešní IS (nebo čeští husité). Vzpomeňte na film Lawrence of Arabia (doba 1. sv.války.) Princ Faisal mu tam povídá:
"Víš vůbec, že naše Cordoba měla osvětlené ulice v době, kdy Londýn byla sotva vesnice?"

Mešita v Cordobě

"Vím," odpoví Lawrence, "Tenkrát jste byli na výši. Tenkrát. Ale dokud Arabové válčí kmen proti kmeni, zůstanou jenom slabý národ. A hloupý národ, krutý a barbarský."

Viděl jsem Alhambru, zavodňoval poušť v Arábii a dobře se tam s místními dohodl. (Ironií osudu mě nazývali "velký muslim", ač jsem nikdy na jejich víru nepřistoupil, toliko se o ní zajímal.) Cordoba byla v oné době jedním z největších měst světa a žili v ní kromě muslimů právě tak Židi a křesťané. Zřejmě bez problému. Proto muslimové sami prohlašují své náboženství za velmi tolerantní. Snad tomu v Cordobě tak bylo. Viděl jsem i úžasná města Orientu, postavená jistě jeho islámským obyvatelstvem. Jenže když dnes zaslechnu pojem "muslim", vyvstane mi na prvním místě v mysli vraždění, bomby, řezání hlav a ničení tisíce let starých památek lidstva.

Nyní nazpět do Říma v jeho konečné fázi. Limes na Rýnu a Dunaji, od roku 110, vydržel 150 let, poté padnul. Řím nemá finanční možnosti ho udržovat a hlídat. Jeho celé hospodářství krachuje. Přenechá tedy kontrolu nad hranicí místnímu obyvatelstvu, což jsou většinou Germáni, v Římu integrovaní, ale přeci jen jiní, než oni původní Římané. Mají dobrý důvod bránit se divokým Germánům z východní strany, žijí už římským způsobem, obdělávají pole a znají silnice a města. Těžko říci, kde je vlastně ten rozdíl proti skutečným Římanům, možná je to vzdělání, ve kterém stále zaostávají. Vzpomeňme na onen římský záznam, že kde se usadí Germáni kvete obchod se zbraněmi, ale zavírají se školy a lázně. Hranice prakticky okamžitě padne a východní Germáni překračují Rýn směrem na západ. Tam si počínají, jak Aufania řekla:
"Co umíte? Drancovat a vraždit." Mohli by obsazené území nějak spravovat a požadovat daně, nebo aspoň třeba výpalné. Na to ale rozumově nemají. Když drancují farmy, vesnice a města, pobíjejí jejich obyvatele a zanechávají pustinu.

Výzkumy dnešních pedagogů ukazují, že analfabet není schopný myslet do budoucnosti. Žije pouze v přítomnosti, jako zvíře. Vzdělání je základní kámen každého státu. Tomu se třeba vyplatí dát ženě vysokou školu a platit v domácnosti za to, že má tři děti. Přesný opak je žena analfabetka, která má tři děti, kterým do života nic dát nemůže a navíc je ani neposílá do školy. Vždyť budou žít zase z dětí, tak co? Obě ženy ovšem v našem systému dostávají od státu ty samé peníze. Jenže zkuste někde na veřejnosti říci, že tady není něco v pořádku. I v naší demokracii je takový drobný problém, že vysokoškolský profesor a kompletní analfabet mají ve volbách každý jeden hlas a oba hlasy mají stejnou váhu. Jsme si zkrátka rovni a na to jednou zajdeme.

Řím tedy utěšeně hospodářsky krachuje, tak podobně, jako se to nyní děje v Evropě. My jsem sice, jak říká Merkel, bohatí a musíme naše (ne její) peníze dávat do chudých zemí. (Proč tedy jako první zvedla DPH?) Už někoho v Německu napadlo, jak to dělala vláda třeba v roce 1960, kdy daně byly zlomkem dnešních? Jak je to ale v tom Římě? Může otrokářský hospodářsky systém zkrachovat? Vždyť má pracovní sílu zadarmo. Ne tak úplně, otroka je nutno koupit a živit. Jeho práce už je pak zadarmo, ale podle toho taky vypadá. Každý kapitalista ví, že když chce najmout odborníka, musí ho taky dobře zaplatit. Firma může zkrachovat třeba proto, že její majitel šetří na platech. V závěru Říma už otroci mají určitá práva, rozhodně tomu není tak, že majitel ho může třeba zabít. Na to jsou zákony asi jako dnes na ochranu zvířat. (Jestliže si koupím psa, je to můj majetek, když ho zabiji můžu v ČR dostat až 3 roky.) Někteří otroci mají i dobré postavení v domě bohatého pána a nakonec si nežijí špatně. Na venkově by otrok mohl být něco jako dnes tažné zvíře. Nepracuje za svého pána, ale s ním dohromady. Ale nakonec je tu skutečnost, že Římané najímají na práci třeba Germány a platí je za to. Zřejmě výhodnější, než na tu práci otroka koupit. Otrok jednoduše nemá na ničem zájem a bičem se to nezmění. Otrokářský systém začíná být přežitý, feudalismus se zdá být výhodnější. Nevolník se musí živit sám, při tom je od svého pána do jisté míry taky zotročen.
I Germáni si drželi otroky, třeba příslušníky poražených kmenů. Něco jako zákony ovšem neznali, tam bylo možné všechno.

Panuje rozšířený omyl, že proti otrokářství v Římě bojoval revolucionář Spartakus. To neodpovídá skutečnosti. Spartakus byl vzbouřený cirkusák a bojoval pouze za vlastní svobodu. Jeho cílem nebyl nějaký nový společenský řád, na to rozumově neměl. Chtěl se probít do rodné Trákie a tam si založit velkou farmu. Na tu by byl zcela samozřejmě nejprve koupil, nebo naloupil otroky.

Mimochodem, ještě dotaz na čtenáře. Měli majitelé otroků zájem na tom, aby jejich otroci měli děti, kteří byli automaticky zase otroky? (Jako dítě budovatele socialismu mělo být automaticky zase budovatel socialismu, aniž by se ho někdo ptal.)
Možná někdo uvažuje - "ano byl to další otrok zadarmo". Jenže tak tomu není. Tady jsme zase u ekonomie hospodářského systému. V době expanze bylo levnější otroka na trhu koupit, než si ho 15 let živit a vychovávat z novorozeněte. Navíc (a o tom by se daly psát celé knihy) dítě otroka nemusí být rodilý otrok. Co když vám z něj vyroste svobodný člověk, ze kterého se otrok udělat nedá? (V tomhle měli komunisti udělat své trpké zkušenosti u mojí generace
a na to i zajít!)

Otroctví není v žádném případě pouze dávnou minulostí. Stalin si vymyslel gigantické projekty, které nemohl financovat. Kriminalisoval tedy polovinu obyvatel a zavřel coby otroky do pracovních GULAGů. Hitler s jeho koncentráky to dělal podobně. V koránu je psáno, že něvěřící je potřeba zotročit. Tady se můžeme při islamizaci Evropy taky ještě něčeho dožít!

K onomu problému hospodářství právě dobrý článek na NOVINKY.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401875-ekonomove-integrace-uprchliku-nesmi-selhat-jinak-nemecko-zaplati-az-10-bilionu.html
"...Pokud se ale integrace podaří, může to podle nich pro zemi znamenat v dlouhodobém horizontu zisk."

Jak jsem se už zmínil, v roce 2070 by mohl (za stejného stoupání jako od roku 1945) být každý druhý obyvatel ČR Cikán. Pokud se do té doby jejich integrace podaří, mohlo by to pro ČR v dlouhodobém horizontu znamenat...
To jsou podvodné prognózy, které si zřejmě Merkel nechává dělat na zakázku. Jak vysoká je pravděpodobnost, že se ta integrace podaří? Prakticky žádná, že ano. Jaký je důvod pro tohle stěhování národů do Evropy? Přemnožení a islám. Co nám tito lidé přinášejí? Přemnožení a islám.

Už je to moc dlouhé, dále zase příště. Jednou se toho konce snad dočkáte. Když ne konce tohoto vyprávění, tak aspoň konce Evropy.


Koho takové téma, otroci, zajímá (mělo by tomu být třeba právě u komunistů, kupodivu jsou to právě oni, kdo o něčem takovém nechce slyšet) ten by si mohl přečíst tento příběh: http://gregormoldavit.blog.cz/0812/o-nepovedenem-kureti

Stěhování národů - konec Evropy? - 29/? Zánik Říma - město na Rýnu

14. dubna 2016 v 20:47 | gregor moldavit

Hranice Makedonie. Jejich policie bojuje za nás, my jim za to nadáváme, že porušují lidská práva. Práva těch, kteří chtějí ilegálně a násilím vniknout na cizí území. Naši humanisté jsou na straně těch, s kameny v ruce. Na straně agresorů, pro které my jsme pouze psové, které oni mají dle koránu zotročit a vyhubit.
Kdo dal tohle do pohybu? Co nyní čeká Evropu?

Mimochodem, viděli jste v televizi dnešní volby v Sýrii? Jenom asi každá pátá žena přišla zašátkovaná. Ostatní vypadají prakticky jako Evropanky. Podívejte se v televizi na jejich ženy přicházející k nám do Německa. Zašátkované všechny! To, co k nám z té země přichází, není zcela jednoznačně typické obyvatelstvo Sýrie!!! O koho se tady jedná?

Další katastrofa, urychlující náš zánik:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400501-nemecka-vlada-hodla-vytvaret-umela-pracovni-mista-pro-pristehovalce.html
Neexistuje horší ekonomická chyba, než vytvářet umělá pracovní místa. To stojí miliardy a přinese jenom chaos na trhu. Jak jsem napsal o dodávkách našeho obilí do Afriky. Tím jsme zničili jejich zemědělství. Tvrdím, že Merkel nemá na svoji funkci absolutně žádnou kvalifikaci a ona mi to každý den znovu potvrzuje. Proč by měl pak ještě někdo chodit do práce, kde musí skutečně pracovat?

***
Řím tedy dosáhl své konečné velikosti, (kolem roku 200 n.l.) až příliš velké, než aby se dala udržet. Už dávno je hospodářství založené na expanzi. Ta přináší kořist, otroky, tou se jednoduše stát financuje. (Státy se udržují principy vzniku.) Nyní je situace opačná, stát musí financovat pohraniční vojenské jednotky pouze na udržení své říše a na to nemá. Římská měna slábne a je stále více ředěna. Už císař Nero (císař 54 až 68) nahrazuje stříbrné mince mědí. Následek? V cizině těžko směnitelné, kupní síla klesá. K tomu Řím dělá další chybu, (tu samou, jako naši dnešní politikové) zvyšuje daně. Následek? Ten samý, jako dnes. Pracovat se stále méně vyplatí. Vždyť sociální podpora není o moc nižší, než čistý výdělek. Tak se šíří vrstva proletariátu, (proles = ti co se dovedou jen množit. Rodiče neživí své děti, dělají děti aby z nich žili.) Aby vůbec někdo pracoval, je nutno zvát cizince, kteří jsou ochotni pracovat za málo. Místní se poflakují po ulicích na stavbách pracují gastarbajři. Ty ale pramálo zajímá, v jakém stavu se nalézá římský stát, žijí ze dne na den. (Nevidíte tu opět podobu s naší dnešní dobou?) Těmi jsou hlavně Germáni, se kterými to ovšem není jednoduché. Jak už jsem napsal, v jejich oblastech kvete obchod se zbraněmi, ale zavírají se lázně a školy. Germáni se v průběhu generací přizpůsobují, mluví latinsky, zvykají si na římský způsob života, ale už to není ten lid, který tvoří skutečný římský stát. Dalo by se říci, obyvatelstvo barbarští. Kde je nějaké vlastenectví, ochota za svou zemi v boji padnout?

Chtěl jsem to v tomto dílu dopsat, ale náhodou televize ZDF, Terra-X, přinesla něco o životě na území dnešního Porýní, ve 3. století. Tedy ona doba zániku. Římané vlevo, Rýn je hranice, vpravo v lesích původní Germáni. Budována jsou města jako třeba Colonia, dnešní Köln. (Pro Čechy Kolín nad Rýnem) založen 50.n.l. jeho centrum má ještě původní strukturu. Na stavbách už běžně pracují Germáni, místní obyvatelé území, mnozí už třeba třetí generace v Římě, mluvící latinsky, římští občané. Za Rýnem ovšem ještě skuteční divocí Germáni, proti kterým nutno stát na stráži.

Situace je taková, že Římané vůbec nejsou jejich nepřátelé, těmi jsou spíše ostatní germánské kmeny. Na římském území ovšem lze získat tučnou kořist a ta je velmi lákavá. Na té římské straně je co brát. Mezi Germány vzájemně už je to jiné. Boj kmen proti kmenu, podobně třeba jako v tu dobu Indiáni v Sev. Americe, je pro ně řešení jejich přemnožení a je to obrana. Když my přepadneme a vybijeme sousední kmen, nemůžou už oni přepadnout a vybít nás. (Nenechte se mýlit řídkým osídlením tehdejší doby. Přemnožení už existovalo tenkrát!)

V jednom střetu s Germány Římané zajali i germánského vůdce onoho kmene Franků, jménem Genobaudes a s ním jde jeho poněkud útočná dcera Aufania. Co je čeká? Budou hozeni lvům, zotročeni, muži přinuceni bojovat jako gladiátoři?
(V záběru není jasné, jestli jsme v Římě, nebo v Kolíně) přítomen je tam císař Maximus. Ten je příliš rozumný, než aby situaci na Rýnu zostřoval. Genobaudes je ochotný kooperovat, přísahá věrnost Římu na svého boha Odina. To Římané uznávají, nemají nic proti ostatním bohům, pokud jejich vyznavači uznávají ty jejich. (Tady má dojít ke kolizi s křesťany, kteří to odmítají.) Maximus tituluje Genobauda králem a udělí mu velení na určitém úseku hranic na Rýnu. (Nic jiného mu nezbývá, římské legie jsou v tu dobu už nepostačující a není čím je platit.) Jako obvykle ale bere jeho dceru coby rukojmí.

Aufania je násilně provdána za vysokého římského důstojníka. Ten už jednu ženu má a ta ji vlídně přijme. Je jí dokonce přidělena i osobní otrokyně. Jako první má odložit smrdutý germánský oděv z hrubé pytloviny a vykoupat se ve vaně v teplé vodě a vonnou mastí. Nato je oblečena jako vznešená Římanka.

Jak vypadalo bydlení v její germánské vesnici? Dřevěný dům, dohromady pouze jedna místnost, kde žije celá rodina. Jídlo pečené na otevřeném ohni, pokud byl nějaký úlovek. Mytí? V potoce. Záchod? No to se vyjde z domu. (Dost mě rušilo při vandrování v různých zemích, že ještě dnes to tak mnoho lidí leckde praktikuje. My pak tady máme dělat sbírky na jejich nemocné děti.) Tedy hygiena žádná.

Její římský dům? Velká kamenná stavba s mnoha pokoji, koupelna, záchod, všude tekoucí voda, topení v podlaze. Ve městě kašny, pod zemí kanalizace. Teprve v 19. století se takové bydlení stává běžné pro většinu lidí v evropských městech. Potřebovali jsme téměř dva tisíce let, dostat se na římskou úroveň bydlení. Snad čtenář pochopí, co to byl Řím! 400 let před tím, než praotec Čech vystoupil na Říp.

Aufania zřejmě dostala i nějaké vzdělání. Germáni byli analfabeti, Římané uměli číst a psát a sice prakticky všichni. (Když nebereme otroky a proles.) Římané měli vyspělou medicinu, Germáni dokázali tak zaříkávat duchy.

Jídlo? Římané se v jídle a pití vyznali. Vše upravené pečením, vaření, s množstvím různé zeleniny a koření. Aufania poznává před tím zcela netušený luxus římského života. Je ovšem zajatec a rukojmí za svého otce. Tak vzpomíná jak v dětství běhala svobodně po lesích a seděla u otevřeného ohně. Tohle by pochopitelně bylo věčné téma. V chudobě ale svobodný? Co si vybrat? Tohle rozhodnutí musí udělat.

Z přítmí domu se ozve káravý hlas: "Ty už úplně vypadáš jako Římanka".
Sedí tam její otec, kterému se její honosné, čisté a voňavé římské roucho zřejmě nelíbí. Smrduté hadry z pytloviny by se mu zamlouvaly více. Od toho se dozví, že Germáni chtějí porušit všechny dohody a napadnout kraj vlevo od Rýna.
Aufanie se otce táže, co bude s ní? Vždyť je rukojmí Římanů. Otec vidí možnost, jak ji osvobodit a vyvézt přes hranici. Nazpět na svobodu do germánských lesů.
"Pak jim ukážeme, co umíme!"
"Co umíte?" řekne mu dcera pohrdavě, "drancovat a vraždit."
"Nikdy už nechci žít mimo římskou říši."

Pro někoho možná překvapivé, já tu její odpověď čekal. (Zažil jsem tak ledacos od vlastních rodičů, když jsem zdrhnul na západ. Kdo mi dovolil stát se svobodným člověk, kdo mi dovolil cestovat po světě? Mám se vrátit do své vlasti a jít hezky do vězení, jednou jim budu děkovat, jak to se mnou mysleli dobře. Rodiče dokážou být sobci a ničitelé života svých dětí.)

Kde domov můj?
"Kde se mi daří dobře, je domov můj", říkali tehdy Germáni.

Stále více jich přechází na římskou stranu, aby tam trvale žili. Přesto limes musel padnout. Římané z finančních důvodů přenechávají obranu hranic na Rýnu těmto římským Germánům a to je konec jak této římské provincie, tak i jejího obyvatelstva. Analfabeti Germáni nejsou schopni udržet státní formu. Kmeny Alemanů a Franků překročí Rýn, místní obyvatelstvo vyvraždí a postupují dále na západ. Vzniká území Alemanů (Němců) a Franků (Francie). Pochopitelně ne v dnešních hranicích. Má trvat 400 let, než se Frank Karel Veliký pokusí vytvořit stát. Nazve ho i po Římu, ale onen Řím se z toho nikdy nestane. Pouze konglomerát říší, ve kterém jednotlivé země mezi sebou stále válčí. Sjednotit se je nikdy nikomu nepodaří.

pokračování...

Stěhování národů - konec Evropy? - 28/? Pekelný humanismus4

9. dubna 2016 v 21:49 | gregor moldavit

hrobaři

Vlastně jsem se už chtěl v tomto dílu věnovat Starému Římu, téma jistě příjemnější, než naše současnost. Jenže ono je příliš mnoho novinek týkajících se našeho vlastního zániku.

V Německu jsme se právě dozvěděli, že důchodový věk se musí dále zvedat. Tedy výše, než zatím oněch 67 let. (To se zvedá každý měsíc trochu, na 67 se to původně mělo zastavit.)

Proč zvedat? Blbá otázka, že ano. Je to pár měsíců co Merkel vyřvávala, že mladí imigranti k nám přišli pracovat na stárnoucí německé obyvatelstvo. Nikdy jsem nepochopil, jak se tahle slabě průměrná osoba mohla dostat na funkci kancléřky. Tohle zkažené vajíčko nám tady nechal Kohl, právě tak jako 2 biliony € dluhů. Merkel mohla být nějaká okresní funkcionářka v NDR, nejlépe pod vládou komunistický strany. V demokracii bych ji do politiky vůbec nepouštěl. Merkel je osoba, která na svoji funkci jednoduše nemá absolutně žádnou kvalifikaci. Ať si představuje co chce, skutečnost je vždy obrácená!
Nuže - ta skutečnost je taková, že stárnoucí německé obyvatelstvo bude do smrti pracovat na imigranty, kteří se k nám přišli za peníze německých pracujících množit. Je to stěhování národů a ti lidé přicházejí, aby od nás Evropu převzali.
Německý arbeitsamt už si dokonce dovolil říci to nahlas. Pouze 10% příchozích má takovou kvalifikaci, aby se v Německu mohlo zapojit do pracovního procesu. (Pokud na to vůbec pomýšleji?) Jejich zašátkované ženy mají často pouze 5 tříd obecné. Ty sem přišly rodit jednoho Mohameda ročně.

Německá vláda tohle varování nemohla přeslechnout, dala hlavy dohromady, bohužel pouze ty jejich hlavy. Přísun rodin imigrantů až za 2 roky. Kdyby raději šli do hospody na pivo! Už druhý den si jeden stěžoval, že právě spal a závěr neslyšel, čímž je potřeba všechno změnit. Tak se dohodli, že jsou možné výjimky. Znamená - že si své prázdné kecy mohli rovnou ušetřit. Třeba nemůžeme nechat děti bez rodičů, bla, bla, bla... Navíc okamžitě zaútočí grüne, linke, AI a všichni další sluníčkáři ... "oni by nedovolili malým dětem vidět svoji matku..." a masa k tomu začne kývat.

V praxi? Muslim v Německu se zasměje a blbému Evropanovi hezky vysvětlí:
Přišli jsme jako rodina, já, žena a 3 děti. Jo, ale jenom jedno dítě mám s touto ženou. Ty dvě mají v Asii, v Africe, či kde, každé svoji matku a pláčou po ní. Nemáte právo ty děti tak týrat. To jste humanisté? (Tuhle větu jim dali šleper doma na cestu. Tu tam musíš říkat!) A blbej Evropan okamžitě odsouhlasí, že ty matky jistě můžou k dětem přijít. Pochopitelně zase na účet německého daňového poplatníka. Takže německé letadlo přiveze další dvě zašátkované mumie, každá má sebou ovšem hejno dalších dětí, které nemůže opustit, které mají zase kdesi své dalšího otce.
Tím bychom tedy měli rodinku, jeden muž, 3 ženy a 10 dětí. Ti musí dostat domek a měsíční podporu pár tisíc €. Chlap si žije jako paša v harému, na nějakou práci ve snu nepomyslí, peníze padají z nebe, na něj přeci pracují ďauři. Tak to prorok určil, ďaury je nutno zotročit, jim lhát není hřích, ale právo muslima. Každý rok si dělá s každou tou ženou další dítě. Ty děti ale zase pláčou, že nemají babičku. Dohromady by tedy měly přijít aspoň tři babičky, ty nemůžou samy, dědečkové musí taky ... No a rodinka utěšeně roste a všichni žijí z německé sociální podpory.

Když si to tak sečtete, tedy za pouhých 20 let může jenom z Merklové katastrofy roku 2015 žít na území Německa 80 milionů muslimů. To je dnešní počet obyvatel Německa. K tomu přijde, že už dnes pár milionů muslimů tady je. ("Islám patří k Německu", loňský proslov Merkel. Nic bych proti tomu neměl, kdyby se jednalo pouze o nábožensství, ne o politickou ideoligii.) K tomu zde už dnes máme salafisty, islámské extrémní organizace, imány hlásající veřejně sympatie k IS... už dnes tu stojí řada mešit, ve kterých muláhové šíří nenávist proti všem nevěřícím, tedy nám všem nemuslimům. Za pouhých 20 let bude Německo prakticky čistě islámský stát. Takový přemnožený stát, jako je dnes Syrie, Libye, jako jsou státy v Africe. Přemnožený, chaotický stát plný problémů, ze kterého obyvatelstvo musí kamsi emigrovat. Do nějakého křesťanského státu, kde ještě hospodářství funguje.

Pochopitelně je to pouze logický odhad, existuje i jiná alternativa. Občanská válka muslimů s původním obyvatelstvem a genocida té druhé skupiny. Jenže tady bych si zase vsadil na vítěství IS. Než my se dohodneme jestli máme právo se bránit, bude už polovina z nás postřílena. Když muslimové kladou jejich bomby v našich ulicích, tak nějakou diskuzí o lidských právech rozhodně neztrácí čas. A někoho z nich vykázat? Nesmíme, pokud je v jeho zemi válka, nebo mu hrozí pronásledování. Toliko naše zákony, dělané pro cizí přistěhovalce, naše zájmy nehrají roli.

Další možnost: Jak jsem už jsem napsal, Merkel přímo dláždí cestu pro dalšího Hitlera. Když se tahle situace přiostří, je tím něco takového naprogramováno. A Němci půjdou za ním, když jim slíbí záchranu jejich země. Každý jiný národ by na jejich místě dělal to samé. Problém islamizace a ztrátu práv původního obyvatelstva by Hitler vyřešil. To ano, ale za jakou cenu?


rok 2016! Foto je z internetu, sám jsem kuře nikde v tomto balení neviděl. Jedno ale víme všichni - muslimové nám diktují své podmínky a Evropa jenom ustupuje.

pokračování...

Dodatek 10.04.2016
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400033-islamsky-stat-jsme-podcenili-priznal-sef-nemecke-kontrarozvedky.html

"... hořící budova kancléřství v centru Berlína či budova mezinárodního letiště mezi Kolínem nad Rýnem a Bonnem s nápisem "To, co zvládli tví bratři v Belgii, zvládneš taky".

...Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který v Německu vykonává funkci kontrarozvědky, zpočátku radikální organizaci Islámský stát (IS) špatně odhadl. Listu Die Welt am Sonntag to řekl šéf úřadu Hans-Georg Maassen. Jako příklad uvedl, že zpočátku považovali za nepravděpodobné, že by IS do Německa své členy posílala ukryté mezi uprchlíky...

Když to člověk čte, tak se o něj zrovna pokoušejí mdloby. Tohle řekne šéf německé kontrarozvědky. Ať jde hrát na ulici s dětmi kuličky a nebere takovou funkci. Každý normálně myslící obyvatel Německa považoval za samozřejmé, že jsme agenty IS právě zaplavováni. Vždyť by se šéfové IS museli pomátnout na rozumu, aby této možnosti nevyužili. Německo je od loňského podzimu islámským teroristům vydáno na milost.

A co se děje dnes? Máme prý v Duriňsku prázdné lágry, měli bychom vzít pár tisíc migrantů z Řecka.