Stěhování národů - konec Evropy? - 20/? Zánik Říma - Germáni

11. února 2016 v 19:53 | Gregor Moldavit

První písemnou zmínku o Germánech nám zanechal řecký zeměpisec Strabon a potom sám božský Caesar.
(Commentarii de bello Gallico - Boj o Galii). Nejedná se o jeden národ, ale celou řadu různého lidu, mluvící germánskou řečí, pochopitelně každý kmen jinou. Tak je to dodnes. Nor, Angličan a Němec má každý svoji řeč a ještě krajově odlišnou. Když se začne bavit Bavorák s Frieslanďanem (sever Německa), každý svým dialektem, nebudou si rozumět.

Jak se rozšiřovala Římská říše, byla začleňována i území Germánů a ti se rádi po skupinách vydávali řekněme do dnešní Itálie, kde se pokoušeli s Římany obchodovat. A ono pro ně bylo co kupovat, Římané byli technologicky mnohem dále. Germán byl na první pohled k poznání. Měl plnovous, oděn v kožešině a na nohou cosi hrozně komického, zváno kalhoty. Germáni byli analfabeti a pokoušeli se platit zbožím místo penězi a pochopitelně také neuměli počítat. Římané se na ně, zcela právem, dívali jako na barbary. Germáni pak ale začali přicházet stále více, aby se na římském území usazovali. Proč ne, když se věnovali zemědělství a platili daně. Za nějaký čas to ovšem začalo být problematické. Z menšiny se stávala na různých místech většina. O tom později více.

Řím založili bratři Romulus a Remus asi v roce 700 př.n.l., potomci v tu dobu už dávných Trojanů, odkojeni vlčicí poté co připluli po Tibeře.

Ta vlčice je etruská, zatímco ty dvě figurky dole k tomu kdosi uhňácal asi tak dva tisíce let později. Třeba to čtenáře zajímá, ale tímto tempem bych se dostal k zániku Říma až někde na stránce 10 000. Pro nás bude důležité vědět, že Starý Řím bylo největší evropské impérium všech dob, když nebereme Rusko. Dále je důležité, že Řím byl věčný, aspoň tak, jako byl Titanik nepotopitelný, ovšem přes tisíc let. Coby stát existoval ještě po pádu města Říma, hlavní město byla Ravena. Tam se dne 4. září 476 n.l. událo následující. Germánský vůdce Odoaker usoudil, že poslední římský císař Romulus Augustus je vůl a takto pravil k němu:
"Zachovám tě na životě, ale dej mi své odznaky moci od této chvíle jsem vládcem já!"
Císař Romulus, bylo mu asi 16 let, docela rád souhlasil. Byl zachraňováním trosek Říma stejně přetížen a je otázka, jestli se tady ještě něco vůbec zachránit dalo? Tím pro historiky Římská říše končí.
Docela bych to zpochybnil. Proč?
Inu proto, že byl sesazen poslední římský císař.
Ale titul císaře nebyl odstraněn, převzal ho i s korunou zase další, Odoaker. Jak se to dělalo před tím? Stejně. Generál Orestes sesadil rok před tím svého pána a dosadil za císaře svého syna, tedy tohoto Romula. A každý před tím a před tím to udělal podobně. V době zániku Říma se císař ve funkci dožívá sotva půl roku. Pak je otráven zabodnut, nebo vyhnán. Odoaker tedy nebyl nic nového. Že nebyl Říman, ale Germán? No a? To se snad vylučuje? Odoaker byl germánský vůdce, se Římany dříve i bojoval, nyní ale sloužil císaři jako tělesný strážce. Musel by být dost hloupý, aby si nenechal přidělit římské občanství. O to se vždy snažilo nekonečně lidí ze všech končin světa a Řím jej za peníze a zásluhy taky přiděloval. Lze si představit podobně, jako je tomu dnes v Evropě. Třeba já bych byl asi národností Čech, státní příslušnost německá. Na rozdíl od 3. milionů Rusů v Německu jsem ji nezdědil po prababičce, ale po letech pracně vybojoval.

Takže tu stojí zase další císař, na hlavě má císařskou korunu. Romulus tedy nebyl poslední. Přesto bych nakonec dal historikům za pravdu. Odoaker se možná nechává i císařem titulovat "augustus", (Byzance ho uznávala a titulovala "patricius") ale vládne už jen jako germánský kmenový náčelník. Může být i schopnější než Romulus, ale je to barbarský analfabet a celý vyspělý římský systém se za jeho vlády definitivně hroutí. (Nasadit si císařskou korunu ještě nedělá císaře.) Z Říma se stává jeho království, které válkami dokonce rozšíří, ale je to spolek různých kmenů a nic více. Není to stát. Odoaker je permanentně ve válce se všemi národy kolem a uvnitř válčí kmen proti kmenu. Jaké máme stavby, nebo zákony z jeho doby? Myslím, že žádné, zato byly strašným způsobem zničeny skoro všechny římské.

Tak přesně to všechno nevíme, vždyť jde o dobu ležící více než sto let před tím, než praotec Čech vystoupil na Říp. Mimochodem, dle Jiráska se mu ti místní tohoto území stavěli se zbraní do cesty. Čech a jeho družina je potřeli a táhli dále. Takže Češi dodnes žijí na vojensky dobytém území.

Pro úplnost další vývoj Evropy:
U těchto germánských vládců se jednalo jen o lokální krále, jejichž říše končily jejich úmrtím. Mělo to trvat přes 300 let, než se začala rodit napodobenina jménem Svatá Římská říše německého národa, počínaje germánským Frankem Karlem Velikým. Tuto pak císař Franz II. prohlásil roku 1806 za ukončenou. Nezanikla, byla přežitá. Důležité je, že v obou případech se jednalo o konglomerát mnoha národů, spojených v prvním případě císařem a senátem v Římě, v druhém případě všemocnou církví plus římským králem, či císařem, který mohl bydlet třeba na Karlštejně. V prvním případě ale existovalo římské občanství a říše byla skutečně centrálně řízena.

Za další pokus o takovouto nadnárodní říši, řízenou dost nejasným způsobem pomocí kurfiřtů v Bruselu, bychom mohli označit EU. Vždy se říkalo, "Evropa je hospodářský obr, ale politický trpaslík." Ten krok se sjednotit a stát se něčím jako USA, nebo SSSR jsem vždy považoval za správný. Šlo jen o to, aby se to povedlo. Snad jsme byli i na správné, i když hodně drahé, cestě. Řím by věčný, aspoň než zaniknul. Jenže jeho zánik trval mnohem déle, než celé dějiny jiných říší. Dějiny EU zřejmě jdou ke konci, ještě než začaly. Ten konec mají tyto dvě říše společný - stěhování národů. Jak to ale prakticky funguje?

Ve škole jsme se jednoduše učili, jak římské legie nebyly schopné ubránit se vojenskému náporu všech možných evropských i afrických kmenů. Do určité míry i správné, ale to podstatné tam chybělo. Řím se stal obětí vlastních leníků a imigrantů. Už v roce 9 n.l. zničil Germán Hermann Cheruský (jméno od Němců vymyšlené, římsky Arminius) 3 římské legie. Jakou zbraní? Římskou! Byl to římský důstojník. Zneužil důvěry Quintila Vara a legie vlákal do léčky. Římské legie porazil Říman, který se spojil se svými dřívějšími germánskými krajany (tedy Cherusky).

Kdyby někdo řekl, že Řím zašel na hospodářské zkrachování, nebylo by to tak chybné. Ale jsou i teorie, že ho zahubilo křesťanství. Přeskočme nyní nějaký čas o kterém si povíme příště.

Ve 4. století je Evropa plundrována Huny, kteří se zdají být neporazitelní. Římské legie Huny odráží, ti jdou ale dále Evropou. Ostrogóty porazili a nyní jsou na řadě Vizigóti. Jsme zhruba na území dnešního jižního Německa. Vizigóti prchají na jih k Dunaji a na jaře 376 žádají Řím o asyl. Císař nejprve odmítá, je to příliš riskantní. Možná se skutečně prosazuje nějaká křesťanská lásky k bližnímu. Něco jako když rozhoduje farář Gauck a křesťanskodemokratická svazačka Merkel. Přece neodmítneme pomoc těm v nouzi, ač oni nás zrovna nemilují. Pak je tu taky onen efekt, řečeno opět slovy Merkel: "Islám patří k Německu" (pronesla 2015). V tu dobu už Germáni patří k Římské říši. Jsou usazeni na mnoha místech, věnují se zemědělství, v druhé generaci mluví latinsky a platí daně. To je velmi důležité. (Jen ty kalhoty jim zůstaly.) V tu dobu už má Řím neřešitelné finanční problémy a není jak legie financovat. Dříve se financovaly sami expanzí, čímž dodávaly otroky a nakradený majetek. Od 2 století se Řím už nerozpíná, legie žijí z daní. Stát založený na expanzi je hospodářsky v koncích. Proč tedy nevzít těch Germánů více? Vždyť jsou to pracovní síly.

Nebyl problém Góty na Dunaji zastavit, ale Řím jim otevírá svoje hranice. Herzlich willkommen. Netuší, že se mu už nikdy nepodaří hranice zase zavřít. Den za dnem prámy převážejí přes Dunaj kmen Gótů. Brzy je jich tolik, že už je nelze počítat. Římané vyděšeně zírají na nekonečné zástupy barbarů. Ale jak říká šílená Merkel, "horní hranice pro počet asylantů v EU není stanovena". A to je božské dogma, důležitější než existence vlastního národa, kterému ta šílená komunistická křesťanka přísahala sloužit.


Okamžitě vzniká otázka, jak je uživit, kam je dát? Gótové ovšem projevují málo vděčnosti. Neptají se, co dostanou, nepřišli pracovat a platit daně, naopak berou si co vidí, začínají drancovat. Je potřeba zakročit vojensky. Na onom území žijí třeba už v druhé generaci Germáni imigranti, kteří už jsou zároveň Římany. Ke které straně se teď připojí? Římanům se situace vymyká z rukou a už nikdy kontrolu přes tohle území nezískají. Začíná stěhování národů a římské legie už hranici na Dunaji nemůžou chránit. Snad na den přesně za sto let má padnout impérium, které sahalo od Atlantiku po Kaspické moře.

pokračování...
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Petr Currie Petr Currie | E-mail | 11. února 2016 v 21:13 | Reagovat

Politici by meli skladat zkousky z dejepisu a ne z nabozenstvi, kterak navykem v Nemecku.

2 nar.soc. nar.soc. | 13. února 2016 v 15:10 | Reagovat

Německo má bohaté zkušenosti a jistě zvládne migrační vybočení. Stačí dodržovat asylové a přistěhovalecké zákonodárství. Pokud došlo k vybočení z těchto předpisů, stalo se to možná z jakési nostalgie po minulosti. Po válce přijalo Německo asi 7 milionů odsunutých ( Němci tvrdí, že vyhnaných soukmenovců) a ještě přišlo o značnou část území. Tehdejší přistěhovalci přicházeli do zdevastované země v okupačním režimu. Později přizvali gastarbaitry ( jen Turků bylo několik milionů). Takže Německu stačí obnovit zákonná ustanovení a má vystaráno.

3 Gregor Gregor | 13. února 2016 v 16:21 | Reagovat

[2]: nar.soc.
Něco takového si tenkrát Římané mysleli taky. Jestli se naplní Merklové "...to zvládnem", nepovažuji za jisté.

4 nar.soc. nar.soc. | 13. února 2016 v 17:10 | Reagovat

[3]:

Všechno je v lidech.
Po německé okupaci byla v r. 1945 ČSR dost pošramocená, ovšem pravou devastaci způsobili až "soudruzi" zrušením zákonnosti a nastolením svévole. Nějak podobně to musilo proběhnout i v tom Římě, že se luza přidala, drancováním k dobyvatelům.
Dnes jsou v ČR kreatury, které se pod hlavičkou "svobody" snaží setřást povinnosti, které dobrovolně přijaly při vstupu do EU. Zatím to byl příklad a donucení EU, která uchránila ČR od úplného rozkradení a devastace zevnitř ( viz Ukrajina), postbolševickým dorostem.

5 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 15. února 2016 v 11:05 | Reagovat

Gregu, co píší německé noviny o schůzce postkomunistických zemí v Praze za účasti Makedonie a Rumunska? Vypadá to, že jejich plán zablokovat hranici Makedonie běžencům z Řecka se Merkel nelíbí, znamenalo by to totiž usdtřižení Řecka od EU a v podstatě nové hranice Schengenského prostoru. Jen aby se kluci domluvili na společném zájmu a postupu proti migrační politice Německa.

6 Gregor Gregor | 15. února 2016 v 11:50 | Reagovat

[5]: JP
Co píše, spíše nepíše, německý tisk, o tom v příštím dílu o zániku Říma.
V Německu vládne chaos, vláda je pro smích, co navrhne jedna strana, zamítne druhá. Merkel je stále u moci, takže není naděje ani do budoucna. Státy okolo budou muset zavřít své hranice s Německem, aby přes ně do něj nechodili migranti. Nezbývá nic jiného, než Německo politicky izolovat, než si udělá uvnitř pořádek. Až bude Merkel stát před soudem, můžeme zase zažít dělat něco s EU a Schengenem. Ta ženská zničila skutečně všechno.

7 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 15. února 2016 v 17:53 | Reagovat

Je vidět, že Merkel má komunistickou průpravu a je odolná i proti postřiku. Myslím, že si děláš marné naděje s tím, že by jednou stála před soudem. Tato demokracií zdeformovaná společnost to nikdy s ohledem na "lidská práva", nepřipustí. Vždyť tato fráze chrání především zločince, oproti ostatním občanům.

8 matka matka | 15. února 2016 v 19:09 | Reagovat

Kdyby to multi-kulti fungovalo, nic proti tomu. Ale obávám se , že k tomu je přinejmenším cesta dlouhá, ne-li nemožná, dáváme-li přednost cizím zájmům před zájmy vlastními....

https://www.youtube.com/watch?v=i7G2Uo_4qnM

9 Míra Míra | 16. února 2016 v 14:22 | Reagovat

[8]:
Poláci se nedají, jako ostatně vždy. U nás je to bohužel jinak.

10 matka matka | 16. února 2016 v 19:36 | Reagovat

[9]: Uvidíme.

11 Jaroslav Pokorný Jaroslav Pokorný | E-mail | 19. února 2016 v 11:02 | Reagovat

Míro, zapomeň na hrdost Poláků. Rozhodovat budou hospodářské vztahy s Německem. Pokud celkové klady převáží nad sociálními požadavky gastarbeitrů v Anglii, tak Německo nejen Poláky, ale i celou V4 převálcuje. Bude rozhodovat celkový zájem občanů Polska, zejména v zemědělství, nad několika miliony Poláků, pracujících v Anglii a toužících zachovat si současné sociální výhody. Angela dobře ví, jaké má páky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama