Únor 2016

Stěhování národů - konec Evropy? - 23/? Zánik Říma - Důvod?

23. února 2016 v 20:24 | Gregor Moldavit
Když se barbar z lesů dostal do Říma, musel pěkně valit bulvy. A přesto Řím padl a právě ti barbaři převzali vládu.
Z těch staveb ovšem zbyly trosky, udržovat už ho nedokázali. Zůstal věčný, jenom už to nebyl ten starý Řím a nebyl už to stát.

Jak mohli barbaři s klacky dobýt takové imperium? Nedobyli ho vojensky, přišli jako imigranti, byli učenliví a zvolna převzali všechny funkce! My se teď v Evropě nalézáme v podobné situaci.

Mimochodem, vzpomeňte na Čapkovo RUR. Lidi nepracovali, ztratili schopnost se množit a svět převzaly(i) roboti. Tady se událo něco podobného.

Dovoluji si tvrdit, že hlavní důvod pro zánik Říma byl hospodářský krach. Celá řada ostatních důvodů, včetně germánské imigrace a prohraných bitev, už byl jenom důsledek toho důvodu prvního, největšího.

(Právě tak, jako to byl důvod pro pád komunistů v roce 1989. Kdyby komunisti byli dali lidem co slíbili, tedy blahobyt, většina by jim tu cenzuru a ostnaté dráty na hranicích byla nakonec i nějak odpustila. Jenže právě tohle nikdy nedokázali, naopak zatáhli národ do chudoby. Socialistický dělník mohl tomu vykořisťovanému kapitalistickému jenom závidět a na to komunisti dojeli. LM byly u Prahy připravené zasáhnout, ale byla otázka na koho mají útočit a hospodářský krach se samopalem odvrátit nedal. Na pomoc musel přijít kapitalismus. I šílená Merkel musí jednou padnout, ale možná před tím stačí zničit EU i Schengen a německý národ bude její politickou debilitu dlouhá léta splácet. Své řemeslo se konečně vyučila u Honeckra.)

Prázdná státní kasa ale nefunguje pouze tak, že stát je stále chudší, až musí zavřít, jako nějaký hokynář svůj krámek. Nedostatek peněz není jenom že támhle chybí to a támhle ono. To je rakovina, která celý stát prožere do morku kostí a ničí jeden důležitý orgán za druhým. Není na nemocnice, policii, armádu... všechno přestává fungovat. Nejprve se jako nic neděje, ti nahoře mají své vysoké platy, socky dostanou své dávky, aby se nebouřily a střední třída chudne, ale žije. Peníze jako by byly, protože stát se zadlužuje a posouvá problémy na další generace. Oni už si nějak poradí. Neporadí! Šíří se korupce úředníků a policie, otvírají se nůžky mezi bohatým a chudým, mizí dále střední třída, pro každý vyspělý stát životně důležitá. Bez ní nemůže existovat demokracie a nebude fungovat ani průmysl a zemědělství. Bez ní jsme ve středověku.

(Snad nejhorší komunistická lež, kterou si moje generace musela v mládí vyslechnout, bylo jejich prezentování kapitalismu jako zemí bohatých vykořisťovatelů s doutníkem v hubě a bosé, hladové chudiny zaměstnanců a dělníků. Když jsem přišel do Německa viděl jsem to, co jsem vlastně čekal - skutečnost přesně obrácenou. Nejpočetnější vrstva byla vrstva střední a ta nebyla rozhodně chudá! Dokonce nesrovnatelně bohatší, než střední vrstva v socialistickém ČSSR. K tomu přišla poměrně blahobytná vrstva důchodců, kteří si běžně kupovali domky na jihu Španělska, nebo přezimovali na Kanárských. Bohužel tomu v dnešním NSR už tak není. Kohl si pozval 3 miliony Rusů, čímž zruinoval zdravotní i důchodovou kasu. Do toho přišlo spojení s hospodářsky zkrachovalou NDR. To stálo a stojí biliony. Ve státní kase jsou bilionové dluhy, hospodářský analfabet Merkel z nich rozdává miliardy na všechny strany do ciziny. Střední vrstva tu ještě je, ale řídne a chudne. To je pro demokratický stát to nejhorší, co může nastat. Tím je při nejmenším urovnána cesta pro extrémní síly, ať už z té, nebo druhé strany.
Někdo si snad vzpomene na tento článek: O daňovém Kalouskovi

Bez peněz ve státní kase rostou dluhy a daně, upadá školství a kultura, vláda ztrácí moc řídit stát. Lidem jde jen o to nějak přežít, zájmy kulturního národa se zužují. Mizí vlastenectví a národní hrdost, mizí ochota něco pro svůj stát udělat. Práce se sotva vyplatí, kdo něco umí, jde do ciziny. Národ degeneruje a roste vrstva proletariátu v původním římském smyslu, proles = ti, co se dokážou pouze množit. Stát se o ně ovšem staral jako dnes, dostávali sociální podporu. Děti se nakonec ještě daly použít. Kluci do legií, holky do bordelů, obojí státně uznávaná záslužná práce. Tady je ovšem dnes rozdíl. Analfabety nemůže armáda potřebovat, budou se zase jenom dále množit. Naše problémy budou větší. Ještě že jsou ženy takové nadčasové.

Nyní by se někdo zeptal, jestli mluvím o dnešním Německu, nebo o starém Římu? Klidně si dnešek promítněte do tehdejší doby a bude to do detailu souhlasit. Římané měli terorismus, extrémní strany, kriminální gangy, socky, finanční oligarchii, nezaměstnanost, ale hlavně střední vrstvu, která platila daně. Jenže ty najednou už nestačily a každé jejich zvýšení snížilo příliv do státní kasy. (Na této hranici jsme i my dnes.) Jednoduše se práce přestala vyplácet, bylo výhodnější se na ní vykašlat, přenechat jí gastarbeitrům a žít ze sociální podpory. Jenže to byl definitivní začátek konce. To platilo i pro legie. Ony legie, které zruinovaly státní kasu. Celou dobu se legionářem mohl stát jenom římský občan a byla to věc nejvyšší cti. V době zániku už si na to Římané berou barbary a nakonec i otroky. Kupodivu jsem nikde nečetl, že by tito otroci otočili zbraně proti svým pánům. Jenže bojovat proti komukoli jinému, na to taky neměli náladu. Výsledek je, že tyto dříve slavné legie jdou jen od porážky k porážce.

Už je to moc dlouhé, příště možná dokončení...

Stěhování národů - konec Evropy? - 22/? Zánik Říma - Pont du Gard

20. února 2016 v 20:47 | Gregor Moldavit


Kdysi jsem dostal možnost navštívit Pont du Gard a dozvědět se tam podrobnosti, které se patrně běžně nedočtete. Napadlo mě, že by to pár lidí mohlo zajímat. Tedy krátký mezičlánek, než se začnu zase věnovat římskému krachujícímu hospodářství. Moje tehdejší diáky jsou zašantročené a nemám na ně scanner. Fotky tedy z internetu.

Pont du Gard, aquadukt, 275 metrů dlouhý a vysoký až 50 metrů, byl součástí vodního vedení do dnešního města Nimes, dlouhého 50 km. Most stavělo tisíc otroků tři roky, což je podle mě výkon velmi úctyhodný. (První návrh na Nuselský most byl podán v roce 1918. Stavba začala 1967, provoz na něm pro auta slavnostně otevřel soudruh Svoboda a Husák roku 1973.)

Není použita malta, kvádry se pojí pouze svojí vahou. Stavěn byl kolem roku 0 (který nikdy nebyl, po roce -1 přišel rok +1). V tu dobu byla Římská říše mocná, hospodářské problémy jsou ale už na obzoru. O těch v dalším dílu. Jinak si o nich ale můžete i přečíst ve vašem denním tisku, jsme tady v Evropě právě v podobné situaci. Všichni peníze potřebují, nikdo je nemá.

Na vzdálenost 50 km byl spád pouhých 12 m, takže jejich inženýři museli perfektně nivelovat. Právě tak celý ten limes na severu Německa se od přímé linie odchyluje snad jenom o 2 metry na dálku několika set km. Tady máme jednu z dodnes nerozluštěných záhad, jak to dělali? Jistě není pravda ona klasická představa, "to bychom ještě dnes nedokázali". Docela určitě ano, dokázali a ještě přesněji, ale naše dnešní přístroje teodolity a niveláky tenkrát neexistovaly. Všichni obdivují římské legie, ale tady by si jejich inženýři zasloužili obdiv mnohem větší.


Když dnes jdete oním kanálem, kde kdysi tekla voda, vidíte na stěnách vápencové usazeniny myslím tak 20 cm široké. Ty jsou z doby pozdější. Římané stěny natírali speciální (červenou) barvou, na které se vápenec nemohl usazovat. Její složení je dodnes neznámé. Neuvěřitelné, ale v něčem ještě ani dnes zřejmě jejich vědomosti nemáme. Nátěr bylo potřeba jednou za rok obnovovat. Vše zhaslo, když Římská říše padla. Odoaker se prohlásil císařem, ale třeba tuhle barvu už nikdo na stěnu aquaduktu nenatřel. Jeden příklad za milion dalších. Ještě asi 200 let dodával Pont du Gard vodu. Stále méně, protože na stěnách se usazovaly karbonáty. Pak na jednom místě zvětral a voda téct přestala. Navždy!

Řím, to nejsou jenom americké velkofilmy o jejich neporazitelných legiích. To byl třeba tenhle kyblík barvy, nebo jejich geodetické výkony. Už na konci oné doby vznikají první křesťanské kláštery, podobné pozdějšímu středověku. Tam se vědomosti udržují a třeba i rozšiřují. Jenže !!! ty si všechny církev nechává výhradně pro sebe. Ty tady nejsou pro ty venku, ty tady jsou k jejich ovládání a řízení.

V době temného středověku se nám znalosti antiky částečně dochovávají přes Araby. Třeba al-chemie! Říkám přes Araby, ne přes muslimy a to je rozdíl.

Starému Římu bych vyčetl kulturní barbarství. Jejich umění bylo vojenské a stavební. Třeba divadlo a poesii znali hlavně od Řeků. Z hudby zřejmě tak vojenské fanfáry. Jejich zábava byly hry v kostky, zabíjení gladiátorů a nezřízené žranice a chlastačky. Ale jejich stavební výkony jednoznačně říkají, že tady bylo ještě mnoho v pozadí, co se bohužel nedochovalo. Jejich města měla vícepatrové domy, ve kterých byly výtahy, pod zemí kanalizace, která se v Evropě začala budovat až v 18 století. Co by bylo, kdyby...? Kdyby ta říše nebyla padla zásluhou špatných politiků a ekonomů? Mohl první člověk stanout na Měsíci v roce 1600? To už se nedozvíme.


Naši konstruktéři, lékaři, vědci všech oborů dokážou zázraky, ale co je to nakonec všechno platné, když na nic nejsou peníze? V televizi vidíme rozpadlé dálnice a rezavějící mosty, které postavili naši otcové. My už ale nemáme peníze na jejich údržbu. Naši ekonomové a politikové vědí, že finančně krachujeme a svět se v prdel obrací. To vědí. Co nevědí - že je to jejich vina.

pokračování...

Stěhování národů - konec Evropy? - 21/? Zánik Říma - Kritické množství

15. února 2016 v 20:30 | Gregor Moldavit

Píchni ho, řízni ho! Boj Římanů proti vnikajícím barbarským kmenům.

Vizigótů na onom římském území je příliš mnoho, o nějaké integraci nemůže být vůbec řeč. Slíbili chovat se mírumilovně, snad to jejich vyslanci mínili i vážně, ale na to se rychle zapomíná. Římský stát, v tu dobu už hospodářsky prakticky zkrachovalý, nemůže takové množství barbarů zvládnout. Vázne zásobování, Gótové začínají drancovat. K nim se okamžitě připojují germánští zajatci z minulých válek, pracující na onom území jako otroci. To jim nelze vyčítat, ale Řím si to mohl spočítat předem. Nyní tedy nasadí své pohraniční legie, aby zjednaly pořádek. Jsou od Gótů okamžitě poraženy, na takovou přesilu nemohly nikdy stačit.

Jak jsem už uvedl, mezi humanistou a vrahem se těžko rozlišuje. Z lásky k bližnímu přijali Římané Vizigóty. Herzlich willkommen. Tím ale odsoudili k smrti své syny vykonávající vojenskou službu na Dunaji. Nyní je tedy potřeba poslat skutečnou armádu. Kde ji ale vzít, římské legie už v tu dobu dávno nejsou co bývaly. Řím ždíme své obyvatele na daních, přesto nemá peníze na financování legií v dostatečném počtu. Říše je v tu dobu už rozdělena, západní Řím a východní Byzance. Ta je blíže a z Konstantinopole vyráží vojsko, vedené mladším bratrem římského císaře Valentiniana I. Ten v bitvě nalezne smrt, jeho armáda je poražena na hlavu, Římané pobiti. Událo se 9. srpna 378 u Adrianopele. Od té doby už ono území navždy patří asylantům Vizigótům. Hranice zůstává otevřená, přes ní se valí bez odporu další germánské kmeny.

300 let se Germáni usazovali na římském území. V jejich oblastech kvetl obchod se zbraněmi, zato se zavíraly knihovny, lázně a školy. Germáni se stávali Římany, ale zůstávali Germány. Dokud se věnovali zemědělství a platili daně, nebyl to problém. Řím byl vždycky konglomerát všech možných národů. V posledním století Říma je ale překročeno kritické množství imigrantů. Je jich tolik, že se nestávají Římany, ale udělají z Říma spolek divokých germánských kmenů. Stát Řím přestává existovat, Germáni vojensky přebírají veškerou moc a zavádějí vlastní způsob života, tedy jednoduchý kmenový. Akvadukty padají, přestávají dodávat vodu do měst, silnice zarůstají lesem, obchod vázne, protože cesty jsou nejen špatné, ale i nehlídané. Veliké vědomosti římských učenců (často převzaté od Řeků) nikoho nezajímají, mizí ze světa a bude potřeba tisíce let než je lidstvo znovu objeví.

Údaje o asylu Visigótů v Římské říši jsem převzal z článku, který napsal někdy na přelomu roku profesor historie Alexander Demandt na žádost německého levicového časopisu "Die politische Meinung". Ti si to pročetli a přišlo: pan profesor promine, ale tohle oni nemůžou zveřejnit. Ještě by se toho chytly nějaké negativní síly a zneužily ke zhoršení vztahu k migrantům. My si článek představovali ideologicky obráceně. Migrace do Říma měla jaksi ukázat, že to byl přínos, že se všechno hezky urovnalo...

Je zcela neuvěřitelné, jak dlouhé má ta Merkel prsty. Ta se to řemeslo v tom DDR od Honeckra tedy vyučila. Všechny problémy se řeší cenzurou. Ten článek měl ukázat, jaká moudrost to od Merkel byla, pozvat si do Německa půl Asie a Afriky. Dnes to lidé ještě nechápou, ale jednou poznají... (Co jsem se toho celé mládí od komunistů naposlouchal. Jsem zmátnut západní propagandou,jednou pochopím, jednou se ukáže...) No a pan profesor přinese takový článek.

Profesor Demandt si nebral servítky. Časopis je v rukou blbců a zbabělců. Co se ideologicky nehodí, nesmí existovat. Jednoduše od něj požadují falšování dějin, aby se zalíbili komusi mocnému.
"...Doufám, že nikdo víc nebude kupovat ten váš pochybný časopis, který tiskne jen vládnoucím ideologicky pasující svinstvo... Je mi na blití z vašich levicových politický idiotů, kteří nemají prdel v kalhotech a mozek v hlavě!"
Naštěstí dnes o zveřejnění nerozhoduje jeden cenzor od StB a profesor článek zveřejnil aspoň na internetu.

Profesor Demandt hlavně šokoval výrazem "kritické množství". Dále ho nerozebírá, jenom jeho následek. Vládu přebírají imigranti. Co neméně šokovalo redaktora časopisu v onom článku, že to celé se čte, jako by někdo popisoval dnešní dobu tady v Německu. (V Čechách ovšem velmi podobné.)

Skutečnost je, že pád Říma měl více důvodů, než pouze migranty. Jenže všechny ty ostatní příčiny nalezneme v naší společnosti dnes taky. Mimo jiné i naše přesvědčení, že jsme věční, ohrozit naší existenci to nemůže.

Možná právě o tom všem bych napsal ještě jeden díl.

Stěhování národů - konec Evropy? - 20/? Zánik Říma - Germáni

11. února 2016 v 19:53 | Gregor Moldavit

První písemnou zmínku o Germánech nám zanechal řecký zeměpisec Strabon a potom sám božský Caesar.
(Commentarii de bello Gallico - Boj o Galii). Nejedná se o jeden národ, ale celou řadu různého lidu, mluvící germánskou řečí, pochopitelně každý kmen jinou. Tak je to dodnes. Nor, Angličan a Němec má každý svoji řeč a ještě krajově odlišnou. Když se začne bavit Bavorák s Frieslanďanem (sever Německa), každý svým dialektem, nebudou si rozumět.

Jak se rozšiřovala Římská říše, byla začleňována i území Germánů a ti se rádi po skupinách vydávali řekněme do dnešní Itálie, kde se pokoušeli s Římany obchodovat. A ono pro ně bylo co kupovat, Římané byli technologicky mnohem dále. Germán byl na první pohled k poznání. Měl plnovous, oděn v kožešině a na nohou cosi hrozně komického, zváno kalhoty. Germáni byli analfabeti a pokoušeli se platit zbožím místo penězi a pochopitelně také neuměli počítat. Římané se na ně, zcela právem, dívali jako na barbary. Germáni pak ale začali přicházet stále více, aby se na římském území usazovali. Proč ne, když se věnovali zemědělství a platili daně. Za nějaký čas to ovšem začalo být problematické. Z menšiny se stávala na různých místech většina. O tom později více.

Řím založili bratři Romulus a Remus asi v roce 700 př.n.l., potomci v tu dobu už dávných Trojanů, odkojeni vlčicí poté co připluli po Tibeře.

Ta vlčice je etruská, zatímco ty dvě figurky dole k tomu kdosi uhňácal asi tak dva tisíce let později. Třeba to čtenáře zajímá, ale tímto tempem bych se dostal k zániku Říma až někde na stránce 10 000. Pro nás bude důležité vědět, že Starý Řím bylo největší evropské impérium všech dob, když nebereme Rusko. Dále je důležité, že Řím byl věčný, aspoň tak, jako byl Titanik nepotopitelný, ovšem přes tisíc let. Coby stát existoval ještě po pádu města Říma, hlavní město byla Ravena. Tam se dne 4. září 476 n.l. událo následující. Germánský vůdce Odoaker usoudil, že poslední římský císař Romulus Augustus je vůl a takto pravil k němu:
"Zachovám tě na životě, ale dej mi své odznaky moci od této chvíle jsem vládcem já!"
Císař Romulus, bylo mu asi 16 let, docela rád souhlasil. Byl zachraňováním trosek Říma stejně přetížen a je otázka, jestli se tady ještě něco vůbec zachránit dalo? Tím pro historiky Římská říše končí.
Docela bych to zpochybnil. Proč?
Inu proto, že byl sesazen poslední římský císař.
Ale titul císaře nebyl odstraněn, převzal ho i s korunou zase další, Odoaker. Jak se to dělalo před tím? Stejně. Generál Orestes sesadil rok před tím svého pána a dosadil za císaře svého syna, tedy tohoto Romula. A každý před tím a před tím to udělal podobně. V době zániku Říma se císař ve funkci dožívá sotva půl roku. Pak je otráven zabodnut, nebo vyhnán. Odoaker tedy nebyl nic nového. Že nebyl Říman, ale Germán? No a? To se snad vylučuje? Odoaker byl germánský vůdce, se Římany dříve i bojoval, nyní ale sloužil císaři jako tělesný strážce. Musel by být dost hloupý, aby si nenechal přidělit římské občanství. O to se vždy snažilo nekonečně lidí ze všech končin světa a Řím jej za peníze a zásluhy taky přiděloval. Lze si představit podobně, jako je tomu dnes v Evropě. Třeba já bych byl asi národností Čech, státní příslušnost německá. Na rozdíl od 3. milionů Rusů v Německu jsem ji nezdědil po prababičce, ale po letech pracně vybojoval.

Takže tu stojí zase další císař, na hlavě má císařskou korunu. Romulus tedy nebyl poslední. Přesto bych nakonec dal historikům za pravdu. Odoaker se možná nechává i císařem titulovat "augustus", (Byzance ho uznávala a titulovala "patricius") ale vládne už jen jako germánský kmenový náčelník. Může být i schopnější než Romulus, ale je to barbarský analfabet a celý vyspělý římský systém se za jeho vlády definitivně hroutí. (Nasadit si císařskou korunu ještě nedělá císaře.) Z Říma se stává jeho království, které válkami dokonce rozšíří, ale je to spolek různých kmenů a nic více. Není to stát. Odoaker je permanentně ve válce se všemi národy kolem a uvnitř válčí kmen proti kmenu. Jaké máme stavby, nebo zákony z jeho doby? Myslím, že žádné, zato byly strašným způsobem zničeny skoro všechny římské.

Tak přesně to všechno nevíme, vždyť jde o dobu ležící více než sto let před tím, než praotec Čech vystoupil na Říp. Mimochodem, dle Jiráska se mu ti místní tohoto území stavěli se zbraní do cesty. Čech a jeho družina je potřeli a táhli dále. Takže Češi dodnes žijí na vojensky dobytém území.

Pro úplnost další vývoj Evropy:
U těchto germánských vládců se jednalo jen o lokální krále, jejichž říše končily jejich úmrtím. Mělo to trvat přes 300 let, než se začala rodit napodobenina jménem Svatá Římská říše německého národa, počínaje germánským Frankem Karlem Velikým. Tuto pak císař Franz II. prohlásil roku 1806 za ukončenou. Nezanikla, byla přežitá. Důležité je, že v obou případech se jednalo o konglomerát mnoha národů, spojených v prvním případě císařem a senátem v Římě, v druhém případě všemocnou církví plus římským králem, či císařem, který mohl bydlet třeba na Karlštejně. V prvním případě ale existovalo římské občanství a říše byla skutečně centrálně řízena.

Za další pokus o takovouto nadnárodní říši, řízenou dost nejasným způsobem pomocí kurfiřtů v Bruselu, bychom mohli označit EU. Vždy se říkalo, "Evropa je hospodářský obr, ale politický trpaslík." Ten krok se sjednotit a stát se něčím jako USA, nebo SSSR jsem vždy považoval za správný. Šlo jen o to, aby se to povedlo. Snad jsme byli i na správné, i když hodně drahé, cestě. Řím by věčný, aspoň než zaniknul. Jenže jeho zánik trval mnohem déle, než celé dějiny jiných říší. Dějiny EU zřejmě jdou ke konci, ještě než začaly. Ten konec mají tyto dvě říše společný - stěhování národů. Jak to ale prakticky funguje?

Ve škole jsme se jednoduše učili, jak římské legie nebyly schopné ubránit se vojenskému náporu všech možných evropských i afrických kmenů. Do určité míry i správné, ale to podstatné tam chybělo. Řím se stal obětí vlastních leníků a imigrantů. Už v roce 9 n.l. zničil Germán Hermann Cheruský (jméno od Němců vymyšlené, římsky Arminius) 3 římské legie. Jakou zbraní? Římskou! Byl to římský důstojník. Zneužil důvěry Quintila Vara a legie vlákal do léčky. Římské legie porazil Říman, který se spojil se svými dřívějšími germánskými krajany (tedy Cherusky).

Kdyby někdo řekl, že Řím zašel na hospodářské zkrachování, nebylo by to tak chybné. Ale jsou i teorie, že ho zahubilo křesťanství. Přeskočme nyní nějaký čas o kterém si povíme příště.

Ve 4. století je Evropa plundrována Huny, kteří se zdají být neporazitelní. Římské legie Huny odráží, ti jdou ale dále Evropou. Ostrogóty porazili a nyní jsou na řadě Vizigóti. Jsme zhruba na území dnešního jižního Německa. Vizigóti prchají na jih k Dunaji a na jaře 376 žádají Řím o asyl. Císař nejprve odmítá, je to příliš riskantní. Možná se skutečně prosazuje nějaká křesťanská lásky k bližnímu. Něco jako když rozhoduje farář Gauck a křesťanskodemokratická svazačka Merkel. Přece neodmítneme pomoc těm v nouzi, ač oni nás zrovna nemilují. Pak je tu taky onen efekt, řečeno opět slovy Merkel: "Islám patří k Německu" (pronesla 2015). V tu dobu už Germáni patří k Římské říši. Jsou usazeni na mnoha místech, věnují se zemědělství, v druhé generaci mluví latinsky a platí daně. To je velmi důležité. (Jen ty kalhoty jim zůstaly.) V tu dobu už má Řím neřešitelné finanční problémy a není jak legie financovat. Dříve se financovaly sami expanzí, čímž dodávaly otroky a nakradený majetek. Od 2 století se Řím už nerozpíná, legie žijí z daní. Stát založený na expanzi je hospodářsky v koncích. Proč tedy nevzít těch Germánů více? Vždyť jsou to pracovní síly.

Nebyl problém Góty na Dunaji zastavit, ale Řím jim otevírá svoje hranice. Herzlich willkommen. Netuší, že se mu už nikdy nepodaří hranice zase zavřít. Den za dnem prámy převážejí přes Dunaj kmen Gótů. Brzy je jich tolik, že už je nelze počítat. Římané vyděšeně zírají na nekonečné zástupy barbarů. Ale jak říká šílená Merkel, "horní hranice pro počet asylantů v EU není stanovena". A to je božské dogma, důležitější než existence vlastního národa, kterému ta šílená komunistická křesťanka přísahala sloužit.


Okamžitě vzniká otázka, jak je uživit, kam je dát? Gótové ovšem projevují málo vděčnosti. Neptají se, co dostanou, nepřišli pracovat a platit daně, naopak berou si co vidí, začínají drancovat. Je potřeba zakročit vojensky. Na onom území žijí třeba už v druhé generaci Germáni imigranti, kteří už jsou zároveň Římany. Ke které straně se teď připojí? Římanům se situace vymyká z rukou a už nikdy kontrolu přes tohle území nezískají. Začíná stěhování národů a římské legie už hranici na Dunaji nemůžou chránit. Snad na den přesně za sto let má padnout impérium, které sahalo od Atlantiku po Kaspické moře.

pokračování...

Stěhování národů - konec Evropy? - 19/? - Střelba do migrantů?

7. února 2016 v 11:25 | Gregor Moldavit
18. díl: stehovani-narodu-konec-evropy-18-merkelmussweg

Někdy ve druhém týdnu ledna padla ona DDR-cenzura soudružky Merkel. Nyní už lze v německém tisku dokonce napsat, že pachatel znásilnění měl tmavou kůži a bydlel v migrantském lágru. Co se ovšem děje třeba v noci na všech těch evropských hranicích, o tom se můžeme jenom dohadovat. Migranti po tisících, zčásti agresivní a kriminální, proti nim naprosto přepracovaná hrstka policie. Nějak se vykecalo, že bavorská policie každý den vrací nazpět 200 migrantů, nenechá je přejít hranice. To je proti rozkazům Merkel, ale nelze nějak přehlédnout, že její moc se rozpadá. Policie stejně už dávno nemá nejmenší možnost svoji funkci plnit. Místo chytat zloděje a vrahy se stará jenom o migranty a potlačuje demonstrace a rvačky. Ale i na to je jich málo. Prokeclo se, že Německo stáli migranti v roce 2015 padesát miliard €. Kde se peníze vzaly? Schäble přestal platit úroky z německého astronomického dluhu. To jsou ovšem jenom přímé výdaje na ubytování a stravu. Nemocnice jsou plné migrantů, nikdo z nich není zdravotně pojištěný a nemíní platit ani groš. Kolik stojí policejní akce, kolik stojí sledování jednoho teroristy? Dle Putina těch skutečně vyškolených s nějakým úkolem, přišlo 2015 do EU 1500. Každý z nich všeho schopný.

Merkel už viděla učebnice koncem tohoto století, či tisíciletí. (Sen diktátorů, stát se nesmrtelný.) "Za vlády kancléřky Merkel dosáhlo Německo největšího blahobytu. Přišli odborníci z celého světa, počet obyvatel stoupl na desetinásobek a stala se z něj velmoc."
Pitomá slepice snad ani netuší, že blahobyt v Německu právě ukončila. Na pracovním trhu už jsou první zkušenosti, z těchto lidí se dá zaměstnat sotva desetina. Německo začalo horečně stavět obytná sídliště, budoucí muslimská ghetta, ale stavební firmy nemají dělníky, Migranti tu práci dělat nechtějí a právě tak málo v těch činžácích bydlet. Každý chce svůj dům, do kterého si vezme příbuzné z Afriky, či Asie, ve kterém si založí muslimskou velkorodinu. Na účet německého státu, rozumí se. Souložím, tak pracuji. Není tomu snad tak, že Němci vymírají a proto si je Merkel pozvala? Tak prosím, ať jim dá co si poroučejí. Svět se dal na pochod v důsledku přemnožení, začalo stěhování národů. A co nám tito lidé přinášejí? Primitivní přemnožení, se všemi důsledky, jako je občanská válka, nebo radikální islám. Tohle si Merkel pozvala.

Takto má vypadat rozmístění lágrů migrantů v NSR. Tenisové haly (odňaté násilím majitelům), školní tělocvičny, výstavní haly a plochy, stanová města, kontejnerová sídliště... Jestliže policie nenechá některé migranty projít, pak je za to, kromě Merkel, nikdo v Německu neprokleje. Tyhle humanistické EU zákony psali naprostí amateři a kam vedou rok 2015 ukázal. Byl jsem sám migrantem a od té doby považuji všechny asylové zákony za snůšku pitomostí.

Pokud si ale někdo myslí, že třeba mně se to vracení na hranici líbí, tedy tak tomu není, nelíbí. To není žádné řešení.
Podívejte se znovu na tuto fotku.
Matka táhne 3 dětí, zmrzlá, vysílená, znásilněná... a konečně je na hranicích Německa. Tam se ji kdosi na cosi zeptá, pochopí, že má ukázat papíry, ale žádné nikdy neměla. (Na co? Vždyť jde do Německa.) Nato jí policie ukáže nazpět na zasněženou silnici. Těch 7 chlapů kolem ní ukáže buď v Turecku koupené syrské pasy, nebo policajty jednoduše odstrčí a jdou dále. V nejhorším případě si to obejdou lesem kolem. Je potřeba začít chránit hranici Schengenu a tohle jim říci už v jejich zemích, aby se na cestu vůbec nedávali.

V lednu roku 2016 přešlo do Německa 92 000 nových migrantů. Co bude v létě? Loni přišlo do Německa milion a půl migrantů, letos to vypadá na dva či tři miliony, příští rok to může být pět milionů. Situace už je ale teď neřešitelná. Strana AfD jako první řekla, že je potřeba hranice bránit, třeba i se zbraní v ruce. Ozval se očekávaný řev. Oni by stříleli do nebohých uprchlíků, kteří si právě zachránili ve válce holý život. Kupodivu odvětilo 29% dotázaných Němců, že s nasazením zbraní souhlasí.

http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_76894192/neue-yougov-umfrage-jeder-vierte-haelt-schuesse-auf-fluechtlinge-fuer-gerechtfertigt.html
Ještě tam měla být matka s dítětem. To by asi byl proti každý. Denní praxe je ale trochu jiná. Migranti se rvou s policií, házejí na ně kamení, ale před kamerou zvedají malé děti.

Jenže co dělat tu anketu s takovýmto obrázkem?
Podívejte se na ně blíže! Rozchechtané ksichty, ironické grimasy, vítězné islámské V. Kolem tuny odpadků a exkremetů. Jak je chcete zastavit? Co chce dělat Evropa, když jich jeden rok přijde 50 milionů (zcela reálné číslo) a začnou se přes hranice probíjet? Co budou dělat až se dostanou na území, kde jim nikdo už nic dát nemůže? Budou si to bezpochyby brát sami. Nájezdníci začnou zemi drancovat.

Napsal jsem, že v ČR bude početně v roce 2070 každý druhý Cikán. Takový stát se ale už dávno před tím musel zhroutit. Co dělá vláda? "My jim ještě dáme byty, dávky, porodné... Ti po nás už si nějak poradí."
Jak poradí? Matematicky by jich pak žilo v roce 2200 na území ČR tři miliardy.

V Německu to půjde rychleji. Pokud se letos nepodaří Merkel svrhnout, můžeme mít už za rok občanskou válku, anarchii, vládu gangů, nebo islámských teroristů. Režim, jako má dnes třeba Syrie, Irák, Afganistán, nebo Libye. Ony země, ze kterých tito lidé přicházejí.

Střelbu na hranicích nebude nutno politicky diskutovat, nebo o ní hlasovat. Bavorská policie té šílené Merkel jasně řekla, že je na konci sil. Bude tedy potřeba posílit je armádou. Jenže voják není vycvičen s obuškem, ten má samopal. Aby na svém místě nebyl pro smích, musíte mu dát i patrony.

Podle mě není otázka jestli se bude střílet, ale kdy se bude střílet? A ono to může být už hodně brzy. Nejprve asi jednotlivé výstřely, pak se z toho stane rutina. Jednoduše válka - buď oni, nebo my. Jenže ono by se tomu ještě dalo zabránit. Jako první svrhnout hlavního pachatele této katastrofy jménem Merkel. Potom rozmetat asylové zákony z doby studené války, které v době stěhování národů nedávají smysl. Dále poslat ke všem čertům všechny ty "humanisty", jako církev, komunisty, grüne... kteří samou láskou k bližnímu všechno jenom zhoršují a pro muslimy jsou důkazem debility evropského křesťana. Jak jsem posledně napsal, mezi humanistou a vrahem se občas těžko rozlišuje. Právě tak poslat ke všem čertům všechny ty sluníčkáře, kteří jim po cestě rozdávají potraviny a obleční. (Které tito často zahazují. Vždyť je to zadarmo, za kopcem dostanou vše zase znovu.) Těm lidem jasně říci, že problémy tohoto světa nelze řešit tím, že si jedna miliarda lidí přijde do Německa pro sociální podporu.

Dokud ale Merkel sedí na svém místě, vzdejme se všech nadějí.

Příště snad o tom, jak zanikla Římská říše.