Leden 2016

Stěhování národů - konec Evropy? - 18/? - Merkelmussweg

30. ledna 2016 v 21:17 | Gregor Moldavit

Jak už jsem napsal, mezi největším humanistou a masovým vrahem je velmi plynulý přechod. Záleží na úhlu, ze kterého se díváte.

Komunisti mě nezavřeli, může ovšem být, že mě za takový článek teď zavřou tady v onom svobodném státu. Nedávám do uvozovek, svobodný stát to pro mě 40 let byl. Ano byl, než se z této země stal strašlivý Merkelstan, jakási parodie na NDR, jehož cenzuru a zvůli si sem tahle svazačka Merkel zatáhla. Stát, kde můžou bandy Afričanů v ulicích loupit a znásilňovat německé ženy, jenom se o tom nesmí psát v novinách, nebo mluvit v televizi. To by byl rasizmus, to by byla xenofobie. Police v Kielu a Kolíně n.R. přiznala, že měla rozkaz spíše nevidět, než vidět, když byl pachatelem někdo s tmavou kůží. Ještě by se toho chytil nějaký radikál a stavěl v pochybnost náš křesťanský svět plný lásky a humanismu. Takže když se chci dnes dozvědět, co se v NSR děje, musím se podívat na české NOVINKY.
30.01.2016 Merkel appelliert an Flüchtlinge
"Wir erwarten, dass ihr wieder in eure Heimat zurückgeht."
"Očekáváme, že se navrátí nazpět do vašich domovů."
(Čímž jim Merkel v němčině tyká. Vykání v množném čísle by bylo "...dass Sie...". Pokus o žoviální mama Merkel, která mluví ke svým bližním.)

To řekne tahle šílená Merkel, která si sem před půl rokem pozvala půl Asie na omlazení jejího, pro ní příliš malého a starého, národa. Jak pitomá smí vlastně být osoba zastávající funkci německého kancléře? Co si ta slepice vůbec myslí? Že její názor, její očekávání někoho z migrantů zajímá? Oni přišli, aby zde zůstali, vzali si sem své rodiny, rozmnožili se a Evropu převzali. Pak bude i ona chodit zašátkovaná, nebo ji nechají zbičovat.


Merkel, tahle samolibá, nafoukaná a patrně už zcela pomatená ženská se chtěla zapsat do dějin jako pramatka nějakého nového nadnároda. Co nevěděla a začíná dnes možná nejasně chápat, že tohle jí nikdy nemohlo fungovat. Pouze tím posloužila zájmům islámských extremistů, kteří si vzali za cíl obsadit Evropu. Nikoho nemohli potřebovat více, než takovou zcela nevědomou evropskou diktátorku.
Moje žena žila mnoho let v severní Africe a říká k tomu:
"kdyby tam Merkel mohla mezi těmi lidmi žít aspoň pár týdnů, začala by chápat, jak se věci mají. Ale ona vůbec netuší, o jaké lidi se jedná. V arabských zemích nenávidějí ženy své manžely na smrt. Jsou jenom jejich otrokyně. Musí jim rychle odrodit jejich syny (dcery jako děti neplatí) a pak mají od nich pokoj. Oni si pak hledají svá dobrodružství někde na ulici. Je veliký omyl, že když je žena zašátkovaná až po nos, pak se nemůže stát obětí znásilnění. Mnoho arabských žen by jí řeklo, co to znamená třeba jenom jet tam u nich v plném autobusu."

Merkel se pořád ještě domnívá, že aspoň ti migranti ji milují. Mýlí se jako ve všem. Ti nemilují nikoho, snad každý jenom sebe. Pro ně je pouze užitečný idiot a konečně jako žena taky jen pouhá vagína!

Všechno, co Merkel napáchala, udělala jen pro vlastní samolibost a s jakýmkoli humanismem to nemá nic společného. Německý stát zatáhla do katastrofy a migranty v tisíci případech na smrt, nebo jim způsobila nekonečné utrpení. Jen menšina migrantů se z toho Německa může radovat, hlavně kriminálníci a násilníci.

Tahle fotka teď koluje v internetu. Někdo by mohl namítnout, že to může být taky fotomontáž. Nevím, ale ona je to spíše skutečnost. I já v Arábii pracoval, před tím jsem byl taky s těmito Araby v lágru, pak jsem s nimi studoval, mohl bych vyprávět. Jeden německý doktor teď promluvil, zvolna se ta cenzura hroutí. Mnoho žen a dětí přichází do Německa jako živé mrtvoly. Nemocní a zcela vysílení. Do oněch vlaků, přijíždějících do Mnichova se okny prorvali ti nejsilnější muži. Ti se pak chechtají na plakáty idiotů "herzlich willkomen" a ukazují své vítězné V. Některé tyto ženy, které jdou pěšky a nesou své děti, už i promluvily, i když se bojí o život. Sama ta žena nese děti, ale jít sama v této společnosti jen tak nemůže, někdo z těch lhostejných mužů vedle je buď její manžel, nebo ho jako zastupuje. V noci, více mrtvá než živá, mu ještě musí roztáhnout nohy. Ty ženy musí všechno nějak zaplatit a peníze nemají. Nenechme se mýlit tím zafačovaným ksichtem symbolizujícím nejvyšší morální čistotu a neposkvrněnost. Ta matka se do Německa musela prosouložit a jak se dozvídáme, i v německých lágrech se ženy bojí v noci jít na záchod, aby nebyly zase znovu znásilněny. Ano v Německu! Celou dobu při tom byla tato nevzdělaná, jednoduchá žena zafixována na onu pohádku o mama Merkel, která jí pak za všechno odškodní. Ta je přeci pozvala, aby jí ten vymírající německý národ nahradily tím jejich velmi plodným.
Tak to vykládá na dlouhé strastiplné cestě matka svým na smrt unaveným, mrznoucím dětem. Jak dostanou dům se zahradou. Tak došla rodina po dvou měsících až na německou hranici a domnívá se, že stojí u nebeské brány. Teď přijde ten největší šok... O tom příště, o celé debilitě evropských asylových zákonů, o naprosté lhostejnosti a nekvalifikovanosti přeplacených evropských politiků...


Tohle nosí někteří demonstranti na plakátech, vypadá to jako jméno ulice.
Merkel musí pryč
Jenže "weg" znamená "pryč", ale taky "cesta". Takže by se tak nějaká ulička jako mohla jmenovat. Já bych po Merkel skutečně nazval onu cestu z Řecka do Německa, lemovanou tuny odpadků a exkrementů. Ano "Merkelweg", tuhle cestu plnou strádání, násilí, zoufalství. To celé nemuselo nastat, kdyby Merkel zůstala nějakou drobnou krajskou funkcionářkou někde v NDR. Jak se vůbec mohla taková osoba dostat na místo kancléřky a způsobit takové škody a tolik lidského neštěstí? O tom taky někdy příště.

Vlak svobody 9/9 - Návrat

25. ledna 2016 v 18:04 | Gregor Moldavit
americká propaganda

Tenhle vlak má pro mě tu pozoruhodnost, že jsem o něm v Čechách věděl.
Někdo mladý by možná řekl, "a proč ne?"
Proč? Protože komunisti pracovali přesně podle Orwella. Co se nehodilo do krámu - neexistovalo. Právě jako on sám, jméno George Orwell jsem slyšel poprvé v NSR. Tam jsem i četl jeho knihy, třeba "1984". Ty v ČSSR nebyly zavrženy, jako třeba Doktor Živago, ty neexistovaly. (V ČSSR se o nich objevily diskuze až v 80. letech a komunisti tvrdili, že Orwell tím kritizuje kapitalistickou společnost. Na to oprávněný dotaz, "proč tedy byla v socialismu jejich existence zatajena a jsou i dnes zakázány?") Právě tak jsem neznal nekonečně historických událostí jako třeba: útěk Mašínů, o kterých jsem se dozvěděl až na západě od starší české emigrace, v Německu jsem se dozvěděl o jistém vlaku z Curychu, ve kterém, seděl manželský trojúhelník Uljanov, Naděžda, Vanesa, že ten Lenin žil více na Západě než v Rusku, o blokádě Berlína s pojmem Luftbrücke... V roce 1968 se začala vyšetřovat smrt Jana Masaryka, nikdy jsem netušil, že nějaký takový člověk existoval, a to by šlo do nekonečna... Jenom jsem žasl, v jakém světě prolhaného mlčení jsem vyrostl. Výraz "železná opona" jsem jednou náhodně slyšel z českého rádia ve hře kritizující dekadentní americkou společnost. Musel jsem se ptát, co to znamená? Tohle vše mojí generaci komunisti zamlčeli, o tom jsme se nikdy dozvědět neměli a komunisti věřili, že nepohodlná pravda se dá zamlčet navěky. My už měli být ten nový socialistický člověk, co neví a neptá se, jenom věří a buduje. Teprve v Německu jsem pochopil, že ti všichni komunisti, včetně mých rodičů, byli ještě prolhanější a bezcharakternější, než jsem kdy tušil. Právě tak existovala i řada současných událostí, o kterých se socialistický člověk vůbec nedozvěděl, které StB odbyla - "tím není potřeba znepokojovat dělnickou třídu".

Jak jsem se ale dozvěděl o tom vlaku? Já, Pražák vyrůstající v 50. letech bez kontaktu k nějakým skutečným informacím? Z českého rádia! Byl to takový ten rozbor trvající myslím tři čtvrtě hodiny, mně mohlo být asi 14 let. Důvod, proč komunisti tuhle událost nezamlčeli, musel být jediný, ono se o tom mezi lidem stále mluvilo, tak to chtěli aspoň uvést na pravou míru. Pro moji osobu tím udělali chybu, jednu z mnoha. Mě to přivedlo k oné otázce, proč utíká tolik lidí z našeho komunistického ráje do onoho zrůdného kapitalismu, a kupodivu nikdo obráceným směrem? (Komunistické vysvětlení, že tam chudí nemají na vlak bylo velmi nepřesvědčivé. To taky nemají na boty, aby si to došli pěšky?) Když moje podvedená, obelhaná generace dorostla, nebyl ani jediný z nás věřící komunista, zcela naopak, postavili jsme se komunistům na odpor. Naše hlavní otázka zněla: "Proč ti na západě můžou cestovat a my ne?!"

Jestliže dnes existuje výraz "vlak svobody" a jsou tu ti, co uprchli a ti co v Německu zůstali, pak v onom pořadu šlo naopak o ty, kteří se vrátili. V tu dobu jsem se už naučil číst mezi řádky a tak mi nějak neušlo, že nebyl zmíněný ani jeden z těch, kteří tam zůstali. Dle jejich propagandy přeci měli všichni poznat, že se nechali zmást západní propagandou, činu litovat a vrátit se na kolenou nazpět. Ani jeden to neudělal. Co v pořadu rovněž neřekli, kolik svého činu litovalo z těch, co se vrátili. A těch bylo více. To mohli ovšem někomu vyprávět až po roce 1989.

V onom pořadu v rádiu mluvila jedna z těch tenkrát 15iletých:
"...šli jsme stále před kulomety... a proto my jsme se vrátili, že máme naši vlast rádi..."
Oni nezradili. Klasické komunistické pojetí charakteru - kdo jde žít do jiné země, je zrádce. To bylo taky jedno z těch překvapení, které jsem na tom západě zažil. Že tam totiž nikdo žádné "zrádce" na nic nepotřebuje. Kdo chce jít, ať jde, a když se vrátil, tak se vrátil. Slovo "zrádce" nemělo ve svobodné zemi žádný význam.

Pokud je mi známo, dostali ti navrátilci nějaké autobusy, které je převezly zpět na českou hranici. I kdybychom zůstali u českého rádia, že šli pěšky, nebyl by to zrovna pochod smrti. Z Plößberg na českou hranici je to 5 km přes mírný kopec. Tam už se o ně soudruzi z SnB "postarali". Údajně je skutečně doprovázely nějaké americké džípy, na kterých byly kulomety namontovány. Silně ovšem pochybuji, že vojáci je na ně mířili. Z jakého důvodu? Báli se američtí vojáci patnáctiletých holek, které šly domu k rodičům?

Tady ale musím říci, že v tom věku jsem si to po komunistickém výplachu mozku tak nějak představoval. Kdybych se nedopatřením dostal do NSR, hned mě zavřou do vězení. Proč? No to přeci v NSR kapitalisté dělají. Všechny válečné filmy, a těch bylo v tu dobu mnoho, totiž ukazovali Němce coby šílence, kteří každého hned zastřelí. Možná si moje generace taky vzpomene na film "Dva muži a balon", myslím 1959. Cvičný balon pro výsadkáře (jako kluk jsem ho viděl na Ruzyni) se utrhne a vznese do nebe. (Já sám později skákal z Anky.) V koši 2 muži. "Okamžitě roztrhnout a seskočit", zní rozkaz vysílačkou. Nelze, mají jenom jeden padák. Začínají ve výšce mrznout, ale to nejstrašnější, vítr je nese k hranici NSR. Situace velmi dramatická, co když přistanou v Německu? Co, to se sice nikde nepraví, ale zřejmě by to znamenalo cosi strašného. To ve mě posílilo onu představu, že tam na každého z nás jenom číhají, aby se nám za cosi pomstili, snad za náš krásný život v socialismu. Balon ztrácí plyn a začne klesat. Pod ním všude cedule "pohraniční prostor". Koš udeří do země, muži roztrhnou balon a utíkají směrem na východ. A vida, český nápis. Jsou zachráněni. Nikde se ve filmu nic konkrétního nepravilo, ale ty scény jednoduše budily dojem, že spadnout na území NSR, byli by nejméně zastřeleni. V tomhle vyrůstala moje generace, která ironií osudu měla po roce 1968 právě do té země emigrovat po tisících. (Čísla říkají 300 až 700 tisíc. Později se tam české holky vdávaly po celých zástupech, takže v roce 1989 žil na tom západě každý desátý Čechoslovák.)

Všichni unesení z vlaku byli ovšem vyslýcháni od SnB a měli kádrový flek na dlouhá léta. K tomu si museli občas vyslechnout poznámky kamarádů, "ty vole jaks moh bejt tak blbej a jít zpátky?"

Komunisti se pomstili na příbuzných únosců, kteří byli pozatýkáni, snad 50 lidí, a dostali bez nejmenší viny mnohaleté tresty. Odsouzeni byli také únosci, nad čímž se mohli ovšem jenom usmát. Konečně i já mám doma ještě rozsudek na 9. měsíců v II. nápravní skupině. Zatím jsem si to neodseděl, snad až zvítězí KSČM.

Z těch navrátilců řekla jedna paní (pochopitelně po roce 1989) docela zajímavý důvod:
"Měli jsme doma krásné koncertní křídlo. Neuměla jsem si představit, že by ho otec dokázal nechat doma a jít od něj pryč. On mi ale řekl: mělas tam zůstat, já bych byl přišel za tebou." (Pokud by ho byli na hranici neodstřelili.)

Koncertní křídlo by si byli jistě v NSR koupili za rok nové. Na svobodu v Čechách museli čekat ještě skoro 40 let.
Závěrem: Vlak navrátili imperialisté zakrátko zase komunistům nazpět, ovšem už prázdný. V té době jsem často slyšel, jak "my máme pravdu, všichni brzy pochopí, že ... pak můžeme hranice otevřít." Nepochopili a hranice zůstaly zavřené a hlídané do posledního dne vlády komunistů. V roce 1989 dokonce soudruh Honecker pyšně prohlásil: "ještě za sto let bude stát Berlínská zeď!" Mýlil se, jako se komunisté mýlili vždycky, ve všem a v každém proroctví. Za měsíc ta jeho zeď padla a on upaloval do Jižní Ameriky, jako před ním Eichmann, Mengele a další jemu podobní zločinci. Co říci dnešním mladým věřícím komunistům? Chcete to tentokrát vzít do ruky nějak jinak? Vy už dnes máte recept na ten pravý studený oheň a suchou vodu? Nedělejte si nejmenší iluze, jenom tyhle všechny chyby vašich pradědů zopakujete!

Konec

http://www.novinky.cz/domaci/393740-komunisticky-premier-strougal-nebude-stihan-kvuli-zelezne-opone.html
...si československá železná opona v letech 1948 až 1989 vyžádala přes 300 obětí. Strážci hranice zastřelili 143 osob, elektrický zátaras měl za následek smrt téměř jednoho sta lidí a dva lidé zahynuli po výbuchu min. Řada dalších osob byla při pokusu o přechod hranice zraněna.

K zodpovědnosti nikdo pohnán nebyl a nebude, nikdo za nic nemůže a pokud může tak je to promlčeno. Nebo jak mi to říkala ta generace mých rodičů: "Kolik ti tenkrát bylo let? Tomu ty nerozumíš, to byla taková doba."

http://www.novinky.cz/domaci/393992-strougal-elektrinu-na-hranici-jsem-chtel-vypnout-zdrzela-to-politika.html
...elektrický zátaras měl za následek smrt téměř jednoho sta lidí...

Já nic to politika. Ta tu elektřinu zapnula. Já ji chtěl vypnout, ale byl tam takovej čudlík, co nešel zmáčknout. Tak co odemě chcete? Jak říkal Švejk, "lidičky já sem nevinej".

Stěhování národů - konec Evropy? - 17/? - Biliony

22. ledna 2016 v 14:07 | Gregor Moldavit
Herzlich wilkommen v Berlíně
Jenže migranti přišli v představě, že každá rodina dostane svůj dům. To považují za své právo a toho se budou domáhat.

Dnes o stále větším problému financování migrantů v Německu. Nejprve ale ještě něco o projevu našeho presidenta v Davosu:
Gauck
Evangelický pastor, který už jako takový nemá v politice co dělat! Když uděláte faráře politikem, okamžitě zneužije svoji politickou moc ve prospěch své církve, proti zájmům lidu! On slouží vyšším mocnostem, od lidí se nechává pouze platit. Pan Gauck mluvil v Davosu, za naše peníze nám dělá hanbu. Jenom jeho cesta vrtulníkem z Curychu do Davosu stála přes 10 000 SFr.

Když Gauck něco řekne, nikdy s ním nesouhlasím. Teď zase pronesl v Davosu, že východní země jsou asociální, když nechtějí brát migranty. Přeci právě jejich lidé emigrovali a dostávali asyl. Ví vůbec ten pobožňák, co to mele? Obyvatelstvo ČR, to jsou ti zbylí, co neemigrovali. Za co by Německu měli být vděční? Že si shráblo jejich pracovní elitu v produktivním věku? (Z ČSSR po roce 1968 přišly pracovní síly a ne socky.) Ti emigranti z těchto zemí jsou převážně v Německu, tam by na ně měl apelovat. Na lidi, jako jsem třeba já. A moje odpověď:
"Ano, jsem vděčný Německu, za to, že jsem tu směl jako imigrant zůstat a žít. Ale to není zásluha svazačky Merkel, ani evangelické církve. Tomu státu a lidu musím být vděčný a proto v jejich zájmu požaduji okamžité dostoupení škůdců této země, jako je Gauck, nebo Merkel!
Přísahali jste při nástupu do funkce, že budete sloužit německému lidu a škodu od něj odvracet. Komu sloužíte? Syřanům, Marokáncům, Afgáncům, Alžířanům... Za svůj vysoký plat z peněz německého daňového poplatníka německému národu jenom škodíte, stát vedete vědomě do záhuby. To se nazývá velezrada a místo platu byste měli dostat odpovídající tresty!"

Němečtí vojáci bojují v Afganistánu, aby afgánští mladí kluci si sem s vychytralým úsměvem přišli pro německou sociální podporu. Sýrie to samé, tam chce německá vláda poslat 1200 vojáků Bundeswehru. Syřané samotní si tady zatím budou ošmatávat a znásilňovat německé ženy a žít z peněz německých daňových poplatníků. Toliko láska k bližnímu pana německého prezidenta.

Rád bych se dožil k té doby, kdy Gauck a Merkel budou stát před soudem. Jestli někdy přijde, to nevím, ani na to nevěřím. Za zradu se vždy střílel řadový voják, ne diktátor.

Přes všechno lhaní a zatajování našich vládců, chování jako jsem v mládí zažil od komunistů, letos vyšlo mnoho najevo. Oběti už nechtějí mlčet. Pachatelé? Migranti. Ještě první týden v lednu měly televizní stanice zakázáno tohle přiznat. Jak ale komunisté říkali, "za vším musíš vidět člověka." Já ho tam vidím, jmenuje se Merkel. A co od té svazácké funkcionářky čekat, než komunistické řešení cenzurou?
Merkel začíná být politicky osamělá. Na její samolibosti to ale zatím nic nezměnilo.

Chci ale rozebrat jiný problém migrantů. Financování tohoto stěhování národů. Tady v pozadí Merkel nevidím, tu to nezajímá. Platit má německý lid. Připadá mi jako nájemník ve 3+1, který si pozve na rok sto lidí. Jak to udělá? Inu rozdělí je ke všem sousedům, aniž by se jich ptal. Tak si to ta šílená Merkel taky představuje. Sousední státy jí to přerozdělování omlátily o hlavu a migranti si přišli pro německé sociální podpory, ne pro české nebo polské. Inu tak se o migranty postarají německé komuny. Její rozkaz: "dnem i nocí musíte na krizi migrantů pracovat!" A oni, místo ji zlynčovat, skutečně dnem i nocí pracují. Jak sami přiznávají, "jsme blbci".

Jenže zbyla otázka, kdo to zaplatí? Komuny jsou zadlužené jako celé NSR. V jednom rozhovoru se starostou nějakého města, který jí vysvětloval, že na to absolutně nemají, řekla: "Ich schicke Ihnen Geld vom Bund." Peníze od Bund, tedy státu NSR? To má sice letos rekordní daně, ale jinak dluh (21.01.2016) je 2,229 bilionů €, který na úrocích nabývá o 1556 € za vteřinu. Ze kterého ale tyto daně nesplácí ani jeden cent, ty jdou na migranty. A ty daně, ty jsou vydřeny z lidí, kteří by si je dokázali utratit sami! Kteří toho mají dost pracovat celý den na rozmary paní Merkel. Ministr Schäuble, spolupachatel Merkel, právě navrhl zavést migranstskou daň na benzin. Další daň na benzin a na ní DPH. Lidi budou platit daně za to, že platí daně. Ale i kdyby cenu benzinu zdvojnásobil, žádné daně nebudou stačit. Merkel si ve svém šílenství pozvala půl Asie, jenom za rok 2015 přišlo do Německa milion a půl migrantů. 1,1 milionů se registrovalo, většinou stejně pod nějakým falešným jménem, nebo pasem. Zbytek je rozprášen po Německu nikdo neví kde a živí se žebrotou, nebo kriminalitou. Merkel se domnívá, že je rozdrobí aspoň po Německu, ale ani to není možné. Je jich příliš mnoho. Právě tak Merkel komunám žádné peníze nepošle, protože je nemá. Jak jsem od starostů slyšel, pokud něco od Bund přijde, pak málo a pozdě.

O jakou částku se jedná? Představte si, že do nějaké krajiny přijde milion a půl těchto lidí a je nutno tam pro ně postavit město zhruba velikosti Prahy. To nejsou jenom domy, že ano? To je podzemní dráha, kanalizace, infrastruktura, školy, nemocnice, požárníci, policie, komunální služby, atd... až do nekonečna. V neposlední řadě sto mešit. Trochu to připomíná osídlování divokého západu. Jenže tady je první podstatný rozdíl. Tam se prostě zabralo kus země a začalo stavět. Indiáni přeci můžou jít o kousek dále. Tady každý m2 někomu patří a ten ho buď neprodá vůbec, nebo za pořádné peníze. Dále - tam osadníci vytáhli sekery a pili, pokáceli stromy a začali stavět. Tady ti "osadníci" chtějí všechno hotové bez pohnutí prstu a k tomu měsíčně peníze od státu jen tak za nic. Ještě dále. Když si člověk postavil nějaký sroubek, byl šťastný, že má střechu nad hlavou. Sice hned zjistil, že je nepostačující a musí přistavovat, ale že to musí udělat sám mu bylo jasné. To tady bude taky obráceně. Když dáte někomu bydlení zadarmo, tak vás okamžitě napadne, že tohle tedy jemu nestačí. Koukejte navalit pořádný dům, lepší nábytek, novou ledničku a ... Komuny začínají stavbu činžáků pro migranty, ti ale chtějí v Německu každý svůj dům se zahradou. To jim přeci slíbil ten, co od něj v Turecku za tisíc € koupili syrský pas, co je za další tisíc našlapal na gumový člun.

Vzpomínám na nástup komunistů a jejich strašlivé chvástání. Oni všechny problémy vyřeší během pár měsíců. Tak třeba Cikáni! Ti byli za kapitalistů diskriminováni, oni jim podají přátelskou ruku. Na Slovensku jim postavili vesnici takových jednoduchých domků a ty jim darovali. Cikáni se nastěhovali, spálili parkety a okenní rámy, poházeli vše kolem odpadky, nasrali plné sklepy a táhli za čas dále. "Klidně nám postavte další vesnici támhle za kopcem."
Když to neudělali, usoudili Cikání, že jsou to bílé svině, které si bydlí v pěkných domech a je nechají pod nebem.

Dokonce i komunisti museli pochopit, že dávat něco zadarmo je nejhorší chyba, jaká se dá udělat. Když nějakému parazitovi dáte něco zadarmo, označí vás okamžitě za svini lakomou. "Takových peněz má a on dá tak málo." Merkel tu chybu opakuje v milionkrát horší formě. Takže postavit z ničeho město pro milion a půl lidí, kteří sami nepřiplatí a nepřiloží ruku k dílu. Náklady odhaduji na jeden bilion €. Jenom za postavení prázdného města! Nyní přijdou migranti, servou se o byty, nejlepší obsadí organizované gangy. Všichni pak zahrnou vládu výčitkami, co se jim nelíbí. Nyní musí být to město zásobováno, je tu policie, doprava, nemocnice... do nekonečna, že ano? Jenom čištěné ulic a kanálů! Kolik to může ročně stát? A to ve městě, kde polovina obyvatel je zvyklá házet odpadky z okna. Jenže kdo to zaplatí? Obyvatelé chtějí žít a nakupovat výhradně za peníze, které jim stát položí do klína. Proto si Německo vybrali. A to není všechno. Dle německých zákonů má každý právo vzít si k sobě z Afriky a Asie své příbuzné. Počet obyvatel tedy za rok můžeme vynásobit řekněme 4x. Bilion stála stavba, kolik bude stát provozně jeden rok? Kdo zaplatí policii, požárníky, doktory, řidiče autobusů, popeláře, opraváře, ...? Tito lidé to dělat nebudou, od toho jsou ďauři. Možná jenom jedna desetina by se dala zaměstnat, ale proč by pracovali? Německá sociální podpora jim stačí. Skutečně si Schäuble myslí, že to vyřeší zvýšení daně na benzin? Tady jde o biliony €! Biliony!!!

Ale k tomu přijdou další problémy až do horoucích pekel. V tom městě lidé mluví asi 20 různých řečí, řeč státu, který to financuje, mezi tím není. Polovina je nemocná a potřebuje speciální ošetření. Mimo jiné mají syfla, AIDS, tuberkulózu, nebo nějakou nejasnou africkou nemoc, čtvrtina je kriminální a chce si tak přivydělávat, šiiti se nesnáší se sunity a nemíní je ve své blízkosti tolerovat, 90 % žen je těhotných, (co je to žena? právě dnes v televizi jedna migrantka - nejstarší dítě 8 let, matce je 20), 5% jsou agenti IS, kteří mají za úkol bombové atentáty... A to zase není všechno. Oni jsou muslimové, neuznávají ani německé zákony, ani právo těch nevěřících psů na jiné náboženství. Psy je potřeba zotročit, tak to stojí v koránu a to oni taky konečně už dnes praktikují.
Žádný stát této planety tohle finančně ani organizačně nikdy nezvládne. Co na to řekne Merkel, která si sem tyhle hordy ve svém patologickém komplexu velikářství pozvala?
"My to musíme zvládnout a my to zvládneme."
Žvásty zřejmě už skutečně duševně nemocné ženy, místo reálného posouzení situace.

A denně se valí přes hranice do Německa více než tři tisíce dalších migrantů z Asie. Za týden přirůstá další menší město, takovéhoto typu. Město, které zatím není postavené, které není ani kde postavit a na které nikdo nemá peníze.

Existovaly národy, které byly nájezdníky vyhubené, protože neměly tu sílu se ubránit. Ale existoval kdy národ, který by ty nájezdníky vítal plakáty "herzlich willkommen"? Merkel, ty šílená zrůdo, cos to napáchala?!

pokračování třeba někdy za čas...

Vlak svobody 8/? - Kam pádil ten vlak?

19. ledna 2016 v 19:50 | Gregor Moldavit
ilustrační fotka z internetu

Začal jsem psát o dnešním novém vlakovém spojení, hospodářství, životu tady v tom koutě... Ale koho hlavně zajímá onen "vlak svobody", pro toho tedy konečně ta rekonstrukce únosu. Ještě bych rád podotknul, že se jednalo o malý vláček a pár lidí, zrádců, zločinců, hrdinů, jak si kdo dnes dle svého smýšlení přeje. Tento únos jednoho vlaku pár set metrů za hranice měl ale tak dalekosáhlé následky, že dokonce Stalin požadoval od Gottwalda okamžité odvolání tehdejšího ministra národní bezpečnosti Kopřivy, za poškození jména celého východního bloku. (Výsledek mi není známý, ale ten Kopřiva se musel pěkně třepat. "Odvolání" za Stalina většinou znamenalo konec na šibenici. V tu dobu byl právě odvolán z funkce Rudolf Slánský, krátce na to zatčen a za rok už visel.) Vyděšení komunisti vytrhali koleje na hraničních přechodech a začali budovat to, co dostalo jméno "železná opona".
Je úplně jedno, kolik lidí zůstalo a kolik se vrátilo, ten vlak byla pro komunisty tvrdá rána. (Kterou oni dle své propagandy denně zasazovali západním imperialistům.) Světu tím bylo skutečně ukázáno, že lidi z komunistické země utíkají, že ten systém rozhodně není ve vývoji lidské společnosti žádným přínosem. Že není posledním krokem v dějinách lidstva, spíše jen mylným krokem do slepé uličky. A to bylo poslední, co by komunističtí vládci chtěli vzít na vědomí!!!

Plán zřejmě vymyslel strojvůdce Konvalinka, přidal se výpravčí Truksa, chebský zubař Švec a dva studenti. Každý z nich měl pistoli, kde ji sebrali nevím. Dále vše proběhlo technicky zhruba následovně:

Rychlík vyjel z Prahy 11. září 1951 v 9:55. V Chebu se zadní část odpojila a zbylé 3 vagony, tvořící osobní vlak 3717, dostaly novou lokomotivu, číslo 265.011. Posádka Konvalinka, Kolabza. Ta jela na této trati vždy tendrem napřed. Jenže tentokrát ji nechal strojvůdce Konvalinka v Chebu otočit, aby jela popředu a mohla vytáhnout větší rychlost.

Potíž byla v tom, že trať z Aše do Selbu sice byla průjezdná, ale na hranici byl - občas ale ne vždy - takový protivlakový zádrhel. Musel být totiž zvedán, protože Aš byl vytápěn ze Selbu a teplárna tam brala uhlí z Aše. Žádný problém, ona hranice tam byla tisíc let pouze teoretická, pro nikoho nečinila překážku. Až do roku 1948! V době toho vlaku už na ní leželi první od bdělé SNB zastřelení "kopečkáři". Posádku vlaku tvořili hlavně studenti chebského gymnasia, pár hostů Františkových lázní na výletě a soudruzi od SNB, kteří nejspíše jeli do práce, které pro ně v Ašském výběžku bylo více než dost.

Vlak ještě zastavil ve stanici Hazlov, asi 10 km před Ašem. Jedna tehdejší studentka vypověděla, že přistoupila rodina onoho doktora z Chebu a měla kufry. To si neuměla vysvětlit. (Brzy pochopila.) Doktor Švec před tím dojel autem k hranici, aby zjistil, jestli je kolej blokovaná? Nebyla. Zřejmě mu to pro ten den, nebo příští hodinu stačilo. (V každém případě tedy měli nervy! Kdyby se únos nepovedl, čekala je šibenice, nebo pomalá smrt v nějakém tehdejším komunistickém koncentráku.)

Brzdy vlaku? Technicky pro mě nejasné, třeba se náhodný čtenář vyzná lépe.
Před tím kolem stál jeden z pěti únosců s pistolí a bránil pasažerum, (patrně jedna ze studentek, nebo průvodčí, údaje se rozchází) aby ho nezatočil a nezabrzdil tím vlak. To je ovšem v rozporu s tím, že strojvůdce Konvalinka brzdy vypnul. To kolo je mi taky divné. Záchranná brzda se většinou jenom zatáhne. Pokud by někdo řekl, že to holt bylo v roce 1951, tedy protiargument: po cestě na frontu zatáhl Švejk za záchrannou brzdu. A to bylo ještě o hodně dříve. (Pak dostal pětku a stala se mu ta nehoda, že pil jedno pívo za druhým.)
Dále nechápu, jak se ty brzdy daly vypnout? Byly přeci pneumatické, tedy: kompresor lokomotivy napumpuje do potrubí vzduch, čímž odbrzdí. Stačí tlak snížit, nebo potrubí poškodit, a tlakové komory ve vagonech automaticky přitlačí obložení na kola. Možná se u toho kola jednalo o brzdu statickou při odstavení samotného vagonu. Nevím.

Blížil se Aš, gymnaziasti mastili mariáš, jako každý den, když zjistili, že vlak nezpomaluje, naopak zrychluje. Nádražím projel vlak rychlostí 70 km/hod a upaloval do země ovládané ještě třídním nepřítelem. Onen zádrhel na kolejích skutečně nebyl. (Jinak by lokomotiva potom asi už neměla kolečka.)

Nyní by se hezky vyprávělo, jak ten vlak pádil kamsi do dáli žírnou krajinou kapitalistické země, jako kdysi Horymír pádil k Neumětelům, nebo jeho Šemík pádil k Radotínu. Leč tak tomu nebylo. Vlak zastavil asi pouze 300 metrů za hranicí, poblíže vesničky Wildenau, u jednoho osamělého domečku. (Ten tam stojí dodnes, můžete si v něm nechat ostříhat psa.) Brzdy vagonů byly vypnuté a lokomotiva sama při jízdě z kopce by je nemusela ubrzdit. (Selb leží asi 100 m níže než Aš.) Proto se strojvůdce Konvalinka neodvážil pokračovat až do Selbu. Jenže to zastavení hned za hranicí bylo naprosto nedomyšlené a únosci měli více štěstí, než rozumu. Ve vlaku se totiž nalézalo 12 ozbrojených příslušníků SNB. Pro ně pak byla maličkost přemoci pět pistolemi ozbrojených únosců a přinutit strojvůdce odcouvat nazpět. Jenže v tu chvíli, kdy vlak zastavil, všichni vyskákali a utíkali nazpět k české hranici. Na půdě imperialistů, bez armády v zádech, z nich jejich statečnost okamžitě vyprchala. Myslím, že tím Gottwaldovi názorně ukázali, že má mnoho lidí ale málo mužů. Nicméně tento pod ochranou Sovětského svazu přežil tuhle i jinou katastrofu, aspoň tak dlouho, než se uchlastal. (Možná zemřel na syfilis po vzoru velikého Lenina.) Tohle byla taky názorná ukázka, za kolik ti všichni příslušníci SNB a LM stáli. Banda poserů, která dokázala tak jenom terorizovat vlastní civilní obyvatelstvo.

Vlak tedy stál v širém poli, jako kůl v plotě. Nějaká babička tam kypřila zahrádku motyčkou a sdělila osazenstvu, že jsou v Německu. (Což po projetí Aše ani jinak nešlo.) Dále se údaje rozchází. Zřejmě to ale trvalo asi hodinu než se objevil první americký jeep. (Němci sami v tu dobu ještě neměli své vojenské jednotky.) Vlak dostal pomocnou brzdnou lokomotivu, která ho odtáhla do Selb-Plößberg.

Tam to bylo dosti chaotické, únosci a ti, co se rozhodli zradit krásnou socialistickou vlast a zůstat v dekadentním kapitalismu, odsouzeném k zániku, vystoupili. Ti "věrní", většina věk 15 let, zůstali ve vlaku. Pokud bychom věřili posledně zmíněnému vlastenci jménem Kosík, tedy američtí vojáci namířili na vagony kulomety, aby neproklouzla ani myš. Dále se od něj dozvídáme, že se pokusili vnutit cestujícím nějaké jídlo, které tito nechali s pohrdáním ležet. To je poněkud v rozporu s výroky ostatních, že jim to jídlo velmi chutnalo.

Mimochodem - šel jsem kdysi, coby zrádce vlasti, pár dní přes Alpy s nocováním pod širákem, a měl na den jednu onu americkou konzervu pro jejich vojáky. Na každý den jinou, rozumí se. Naleje se do toho trochu vody z potoka a vnitřek se chemicky hned ohřeje. Pak má člověk skutečně prvotřídní jídlo. Rozhodně žádné srovnání s tou kejdou, co jsme dostávali v socialistické armádě v té rouře KDček, po kterých se na manévrech za tři dny posral i ten nejotrlejší sedlák. A kdyby válka trvala 30 let, na každý den přesně tu stejnou. První s vyražený AP, zvaná Ančo-píčo, jsme rovnou vyhazovali. Ostatní se vyhazovaly až druhý den. V jedné byla nějaká čočka s rýží, které jsem sesbíral a donesl příbuznému tam opodál. Otevřel je a vyklopil slepicím. Ty k tomu čuchly a šly rači hrabat na hnůj. Vynadal jim, že jsou mrchy a dokud to nesežerou, nic jiného nedostanou. Leč slepice zůstaly u svého názoru, že co je dobré pro vojáka socialistické armády, ještě zdaleka není dost dobré pro ně! Nadávat do zrádců komunisti uměli, ale za 20 let udělat pro vojáka základní služny jednu konzervu, která by se dala žrát, to přesahovalo jejich schopnosti!

pokračování...

Vlak svobody 7/? - věrni vlasti?

10. ledna 2016 v 20:25 | Gregor Moldavit
snad originálfoto
Tohle má být taky originálfoto, jednoho z těch, kteří to zkusili přes ostnaté dráty.

Jestliže se někdo rozhodl unést vlak, nebo patřil jen k cestujícím, a požádal pak v Německu o asyl, mělo to patrně pouze jeden důvod - pryč od vlády KSČ, pryč od komunistů. Emigrace neutíkala ze své země ČSR, utíkala před totalitou komunistů. V obráceném případě navrátilců to už bylo komplikovanější. Ne každý chce jít do jiné země, třeba už jenom z důvodů stáří, z toho ale nějaká věrnost k čemukoli ještě nevyplývá, ani spokojenost se stávajícím režimem. O tom později, necháme ty lidi mluvit.

Vzpomněl jsem si na nějakého ideologa z NDR roku 1989. Přes rakouskou hranici z Maďarska už pochodoval celý průvod dederonů, chyběl jen Honecker, aby jim mával. V tu dobu se v NDR říkalo, "poslední zhasne světlo".
A pan ideolog rozprávěl v televizi, "jen 5% emigrovalo (číslo už přesně nevím, ale pro čísla komunistická platilo to samé, co jsem posledně napsal o číslech biblických), ostatní jsou věrní socialističtí občané".
Jestliže je někomu 70 a má v Drážďanech pěkný domek, pak asi nebude od Balatonu utíkat do NSR. Vrátí se ale do svého domku, ne do socialismu. V tomto případě si navíc dokázal na prstech spočítat, že to NSR přijde za krátký čas k němu.

Když už ale u té věrnosti jsme, tedy jeden krásný čítankový příklad vlastenectví a statečnosti z onoho vlaku. Mohl ho napsat Jaroslav Hašek, ale byl to někdo z tehdejší SNB. Je to příběh hrdinného lokomotivního topiče oné zrádné lokomotivy, soudruha vlastence jménem Josef Kolabza (měl to ale skutečně být věřící komunista):
Lopatou vhazuje uhlí do plamene, šichta jde ke konci, na obzoru město Aš, konec Zeměkoule. Leč co to? Vlak v Aši nezastavuje a naopak přidává. Otočí se ke strojvůdci: "co činíš soudruhu?"
"Unáším vlak," zasyčí zrádný strojvůdce.
"Ó ty nešlechetný," zvolá topič, "to nedopustím" a vrhne se k brzdě.
V tu chvíli se dívá do ústí pistole. Je přinucen dále vhazovat uhlí do kotle socialistické lokomotivy, teď už v zájmu zločinců, zrádců a západních imperialistů.
Na nádraží v Selbu topič využil chaosu k útěku, tentokrát ideologicky správným směrem. Zřejmě na něj na chvíli nemířil strojvůdce pistoli ani Američané kulomety. Naskočil do nákladního vlaku obráceným směrem a tak se mu podařilo navrátit do milované socialistické vlasti.
Komunisté to asi vyprávěli slovesně trochu jinak než já teď tady, ale zhruba v tom samém smyslu. Ten soudruh nezradil a riskoval život, aby se mohl vrátit do vlasti.
Jistě krásný příběh vlastenectví, ale až příliš krásný, než aby se mu dalo věřit. Fakta byla jiná, celkem jednoduchá. Topič se skutečně vrátil, byl ovšem okamžitě zatčen a šoupnut do basy. Ono totiž není těžké si to nějak reálně představit.
"Hele vole, když chcete unést ten vlak do Německa, já vám bránit nebudu. Ale já už jsem na to starej a nechci aby pak komunisti pozavírali všechny mé příbuzné a tyranizovali moje děti. V Německu budete říkat, že jsem nic nevěděl a vy jste na mě mířili pistolí. Jasný? Já se pak vrátím."

Nezdá se vám tahle verze pravděpodobnější? Jenže tak to těm SNBákům asi myslelo taky. Pozavíráni na mnoho let byli i příbuzní únosců, kteří nejspíše o tom plánu skutečně nevěděli, v každém případě se ničím neprovinili. Topič mohl dostat 10 let Jáchymova, s tím si tehdejší soudci příliš nelámali hlavu. Komunisti se jistě snažili to celé zatajit. Co se nehodilo do krámu, to neexistovalo. Jenže ono se to, jak už to bývá, nějak všude rozkecalo. K tomu toho hned využila západní propaganda a začala vytrubovat do světa. Američané tenkrát posílali balony s letáky na české území. Ano, to skutečně existovalo. Se lživou propagandou rozumí se, západní propaganda je přeci vždycky lživá. Komunisti kupodivu nikdy ani slovem nezmínili, co že v ní stojí a kde je ta lež, jenom předem lid varovali, aby se nenechal obloudit. Tedy - spalovali letáky bez čtení! Mě v tom věku málo zajímal obsah letáků, přál jsem si najít ten balon, že si z něj vystříhám a slepím nějaký malý. To se mi nepoštěstilo, nikdy jsem ho nezahlídl ani na nebi, což mě moc mrzelo.

Jestliže se komunistům nepodařilo událost zamlčet nebo zapřít, udělat z celého únosu vlaku příběh vylhaný imperialisty, museli ho aspoň nějak uvést na pravou míru, tedy obrátit naruby. Na to potřebovali příběh hrdiny a to zachránilo onomu topiči možná i život. Navíc na tom nejspíše ještě vydělal. Stal se z něj hrdina uvedeného příběhu a byl ukazován jako cirkusová atrakce.

Kdo chce pookřát u srdce, může si přečíst výpověď soudruha uneseného vlastence jménem Kosík:
"... pak přišli ti odporní zrádci, co za jidášský groš slouží válečným štváčům... nabízeli nám americké cigarety, ale my jsme jim řekli, ať je dají raději těm tisícům nezaměstnaných v kapitalismu, kteří před továrnou sbírají špačky od cigaret... československý dělník má svou republiku pod vedením soudruha Gottwalda rád a bude ji hájit proti válečným štváčům až do konečného vítězství tábora míru."

Možná si někdo na tu slovesnost té doby vzpomene. (Někdo z dnešních mladých by mi možná ani dnes nevěřil, že se tak skutečně psalo a v tom vyrůstala moje generace. Jenže jak šly roky, bylo těch věřících komunistů stále méně, až už té ideologii věřili jenom hlupáci.) Do jaké míry to soudruh Kosík skutečně řekl těm zrádcům v NSR, nebo mu ta ramena narostla až po návratu, já nevím. Spíše bych odhadoval to druhé. Dost možná to celé nese jenom jeho jméno, autorem byl kdosi z Rudého Práva. Vím ale jistě, jak to fungovalo o 20 let později, kdy už jsem mezi zrádce za jidášský groš patřil i já. Bylo taky dost emigrantů (po roce 1968) mého věku, kteří se vrátili. Občas jsem si pustil české rádio a poslouchal jejich výpovědi. Nic z toho vůbec neodpovídalo skutečnosti a jak jsem se pak dozvěděl, tito lidé jen četli scénář napsaný od StB, jejich skutečný život na západě se v rádiu nikdo nedoslechl. Nedostali taky za ten výstup ani oněch 5000 Kčs, které tenkrát kasírovali čeští soudruzi schopní se k něčemu takovému propůjčit. Spíše jen úlevu z trestu. (Kdo z těch Brežněvovi věrných starců se bál, aby ho sousedi nezlynčovali, a nechal svůj hlas modulovat, dostal jen 2000 Kčs.)

O těch skutečných důvodech pro návrat si můžeme povídat příště, ač si to každý dokáže jistě sám představit. Mimochodem, snad dokonce většina byli žáci chebského gymnázia ve věku 15 let. V tom věku jsem si já tedy ještě neuměl představit, že bych se sám vydal někam do ciziny, abych tam zůstal. Snad jsem ještě i věřil, že správná strana je ta komunistická. Ve věku 18 let tomu tak už určitě nebylo, ale co jsem o tom západu věděl?

Když už jsem ale začal od konce, tedy ještě vzpomínka na jeden cs-film natočený na podkladu této události. Tenkrát ještě neznámí režiséři Kadár-Klos natočili skutečně vlastenecký film o takovém únosu. Použili letadlo a nechali unést věrné socialistické soudruhy. Tito spálili na území NSR tajné dokumenty a s nasazením života se probíjeli nazpět do socialistické vlasti. Ten film byl tak špatný, že nám ho ani znovu nepromítali po roce 1968. Tenkrát totiž, v době začínající normalizace, do televize přišly ty nejhorší hrůzy 50. let, jako "Pan Novák" apod. (K tomu svinstvu se propůjčil Jindřich Plachta, aby si poněkud zlepšil kádrový profil. Zemřel ale krátce potom, takže mu to nepomohlo, jenom si pokazil jméno.) Tím komunisté chtěli říci, "podívejte milánkové, my máme za sebou sovětské tanky a teď se připravte na další 50. léta." Ta měla pod jménem "normalizace" skutečně přijít. O režisérech onoho paskvilu nutno říci, že v jejich pozdějším oskarovém filmu už svůj charakter našli. A ještě něco aktuálního. V době normalizace vylétali ze všech míst všichni trochu charakterní lidé a usadili se ty nejhorší krysy, bezvýhradně sloužící své peněžence, svým výsadám. Když přišel rok 1989, seděli na těch funkcích stále tito karieristé, nebo už jejich synové, naučení jak se to dělá. Tito lidé prodali jednou svojí zemi Brežněvovi, proč by ji neprodali podruhé západnímu kapitálu? Sotva který národ východního bloku dostal po převratu do toho kapitalismu tak špatné karty, jako Češi. Z oné "normalizace" se český národ nevzpamatoval dodnes.

A ještě něco velmi aktuálního, co musím uvést. Už více lidí tady kolem (v Německu) mi řeklo, že bude potřeba hledat nějaké bydlo v cizině. Merkel debilně žvaní a žvaní, lid ale pochopil, že Německo je ztraceno. Jak už jsem se dříve zmínil - co Merkel napáchala, z toho bude občanská válka, nebo další Hitler. Mnozí na to nechtějí čekat a rozhlížejí se po světě, kam se zavčas vydat! Začíná další stěhování národů - Němců pryč z Německa! Šílená Merkel se za čas může skutečně sama obklopit těmi od ní pozvanými hosty z Asie a Afriky.

pokračování...

Vlak svobody 6/? - Co je to pravda?

3. ledna 2016 v 13:46 | Gregor Moldavit

...
Ano, komunisti lidi nepřesvědčili, ale koho z nich to zajímalo? Kdo z nich uznával něco jako skutečnost? Koho z věřících katolíků zajímá, jestli Kristus někdy skutečně existoval? Jde o to na něj věřit. To není žádná podoba náhodná. Komunisti nám vykládali, že dělají vědecký komunismus. Dnes vím, že dělali komunismus náboženský. Celé to jednoduše odvařili od katolické církve. Bůh se nazýval komunismus, Kristus Lenin, Evangelisté byli Marx a Engels, mše byla stranické školení, svaté poutě 1. Máj, hluboce věřící katolík se nazýval vysoce uvědomělý soudruh... Změnily se jenom výrazy, ne chápání. Dvě stejné ideologie, proto se nesnášely. "Jednoho boha mít budeš!" říkají obě. Proto nemohly existovat vedle sebe. Proto komunisti kostely zavírali, faráře konečně taky. Jenomže katolíci žádají peníze tady a ráj slibují po smrti. Komunisti udělali tu chybu, že ho slíbili už na zemi. Proto je komunismus na smetišti dějin a církev svatá je tady pořád. K tomu zase pěkně bohatá a tím i mocná. A s církví nejsou žerty! Komunisti nám i tím zavařili na desetiletí dopředu.
Nevím, jestli je tohle originální foto vlaku po zastavení, nebo jenom náhodné odjinud. V každém případě to tak vypadat mohlo. Ono vlastně dodnes není úplně jasné, jak se to celé odehrálo. Výpovědi zúčastněných se totiž značně rozlišovaly. Záleželo hlavně na tom, kdo se ptal. Člen SnB v ČSR se asi od navrátilce dozvěděl něco jiného, než americký voják od těch únosců. A propaganda na obou stranách se taky o nějaké objektivní podání příliš nesnažila. Komunisti měli dokonce výraz, "musíš to vidět správně třídně!" Už jsem to nakousnul. Co je to vlastně pravda?

Už jako dítě jsem si uvědomoval, že moje oči vidí něco úplně jiného, než podle jejich propagandy údajně existuje. Že ti staří mluví něco jiného o těch časech za kapitalismu, než propaganda v rádiu a našich učebnicích. Jak už se tady v komentářích diskutovalo, někdy asi 1965 přišel onen pro komunisty nepříjemný film "bílá paní". Tam jeden praví zhruba "soudruhu, my přeci víme, že není důležité, co skutečně je, ale co mají lidí věřit, že je." Tuhle větu jsem si v šoku z toho filmu odnesl. Vždycky jsem si to o komunistech myslel, ale tady to někdo řekl nahlas. Je tomu tedy skutečně tak - komunisti lžou!!! (Není divu, že ten film v době normalizace musel zase zmizet.)

Komunisti úspěšně navázali na katolickou tradici, hlavně co se týče výplachu mozků. V náboženství totiž nějaká pravda nehraje velkou roli. Slyšel jsem faráře vykládat: "... a Kristus vzal 4 chleby, kterými hladové zástupy nasytil...(Nebo nějak tak, číslo už si nepamatuji a hledat nebudu. Čísla v bibli jsou stejně prakticky vždy smyšlená.) Rád bych se toho faráře zeptal: "Chcete tady těm dětem říci, že se jedná o historickou událost, že to se skutečně stalo?"
Je možné vzít 4 tehdejší placičky a nasytit třeba více než sto lidí? I kdyby to byl Kristus? Nevím, co by farář odpověděl, ale odhaduji asi:
"Tak to stojí v evangeliu a to musí každému stačit! Kážu, co jest psáno a za pravdivost písma svatého já nejsem zodpovědný. Taky o ní při své funkci pochybovat nemůžu. Obdobně je na posluchačích, aby věřili a ne hledali skutečnost. Chcete přijít do nebe nebo ne? Aha, tak se tak blbě neptejte a věřte!"
Proto taky faráři dávají za příklad ty nejvíce věřící, jejich dvourozměrné myšlení prezentují jako pozitivní lidskou vlastnost. Osobně vůbec nechápu, co je dobrého na tom věřit, aniž bych se ptal na důkazy? Se mnou se tedy něco takového dělat nedá.
Komunistický agitátor to viděl podobně. "Tohle přeci řekl Lenin, že bude, tak to taky je. Jaká ještě diskuze?
Kolik dnešních věřících komunistů ví, nebo je ochotno se dozvědět, co se skutečně za těch 40 let vlády KSČ odehrálo? Mají vlastní dějiny, jako je měli tenkrát.

Mimochodem, Merkel s jejím slabomyslných proroctvím, "my to musíme zvládnout a my to zvládneme", netuší, že to je typicky komunistická slovesnost, že to má ještě od Ulbrychta, ze své svazácké doby. Reálně myslící demokratický politik neprorokuje. Už proto Merkel na svoji funkci nepatří. (Kdo má v Německu s migranty skutečně co dělat, říká opak. "Tohle spíše zvládne nás.")

Když už jsme ale u toho, tedy existuje i jakýsi opak. Člověk vůbec neříká pravdu a při tom nelže. Byl jednoduše zmanipulován.
Když je někdo v Německu citován k soudu jak svědek, vypovídá pod přísahou - že bude říkat pravdu, celou pravdu a nic než pravdu. Za lež je tedy považováno i vše co ví a neřekne. Slyšel jsem tady o případu, kdy soudce začal o svědkovi pochybovat. Přerušil ho:
"Za falešnou výpověď pod přísahou je v Německu až jeden rok nepodmíněně. Jestli teď lžete, můžete jít na rok do vězení."
A přesto soudci stále znovu zjišťovali, že svědectví různých osob se nepřípustným způsobem rozcházejí. Při tom se vůbec nejednalo o lidi, kteří by coby svědkové měli důvody lhát.
Jednoduché testy přinesly dost šokující poznání. Příklad:
Osobám byl puštěn krátký film s určitým činem. Pak byli ponechání nějakou dobu dohromady. Většina netušila, že mezi nimi jsou preparovaní herci. Tak jeden svědek poslouchá, jak dva před ním, které on považuje za autoritu, si vzájemně film rozebírají, pochopitelně úmyslně chybně. Když pak tento člověk přijde k výslechu, neříká už to, co viděl, ale co si zapamatoval z výroků těch dvou. Byl jednoduše zmanipulován. (Lze si tedy i představit "svědky" biblických zázraků v době, kdy lidé ještě neměli zrovna analytické myšlení. Když jeden "viděl" vstání z mrtvých, nebylo těžké vysvětlit tisícu dalších, že oni ho viděli taky.

Nuže! S oním vlakem je pravda, že byl v roce 1951 unesen pěti muži z Chebu na území NSR. To důležité - ze socialismu do kapitalismu. Pravda je, že dohromady bylo ve vlaku 110 lidí a z nich zůstalo v NSR 34.
Pravda je, že 110 - 34 = 76, se jich vrátilo nazpět do ČSR. Vrátili do socialismu, toliko pohled komunistický. Ano, oni se vrátili ze země kapitalistické do země socialistické. A přesto onen tehdejší výraz, "vrátili do socialistické vlasti", nějak na celou pravdu nevypadá. Tady něco není zcela přesné.

O tom dále příště...