Velké obléhání Malty 6/6 - Kdo dělá válku?

3. srpna 2014 v 21:01 | Gregor Moldavit

Nikdo neví kdy a jak vznikly v dávných dobách tyto záhadné koleje.
Marsaxlokk Jméno tohoto města umí moje dcera (která tu pár let studovala) správně vyslovit, ale podle těch písmen by člověk četl něco úplně jiného.


Občas slyšíme frázi, že národ, který bojuje za svoji svobodu, nemůže být poražen. Máme dost historických příkladů, že může. Guančové na Kanárských ostrovech neznali kovy, přesto v boji proti Španělům dokázali několikrát částečně zvítězit. Nakonec však museli proti takové přesile podlehnout a byli vyvražděni do posledního muže. Snadno ubránit se mohli Aztékové proti konqistadorům, ale jednoduše udělali takovou řadu chyb, že je to stálo celou existenci. Ze zlatachtivosti jeho katolického veličenstva se jejich potomci nevzpamatovali dodnes.

Na druhé straně máme mnoho příkladů, kdy se národ přesile ubránil. Jeden z Malty jsem vám právě vyprávěl. Je jich však celá řada.

V bitvě u Maratónu porazilo 10 000 athénských hoplítů 40 000 perských žoldáků krále Dareia. Když se 10 let později král Xerxes rozhodl pomstít porážku svého otce, nasbíral armádu z území od dnešního Srbska po Afgánistán. Po roce bojů Řekové tuto hordu rozdrtili. Na místě, kde padl spartský král Leonidas pak postavili pomník který nesl nápis: "Se třemi miliony na tomto místě ze země Pelopovy bilo se čtyřicet set." (Známý je jistě spíše nápis na druhém pomníků: "Poutníče vyřiď Lakedaimónským, poslušni zákonů jejich, mrtvi že zde ležíme")

Dnes téměř neuvěřitelné, ale i Češi mají v historii svá slavná vítězství. Tak třeba tohle: V březnu roku 1420 byl Žižka na pochodu s hrstkou husitů z Plzně do Tábora. Dohromady pouze 400 kališníků, ale to byly rodiny, tedy také ženy a děti. U Sudoměře byl zaskočen armádou strakonických, asi 1000 železných jezdců (ironií osudu se jednalo právě o slavné johanity, kteří se zde mají roztříštit o několik českých selských rodin) a královské vojsko zhruba ve stejném počtu. Před železnými se v těch dobách třásla celá Evropa. Žižka jim postavil do cesty 12 dřevěných vozů. Když železní viděli počínání husitů, nevěřili svým očím. Oni se nám snad odvažují postavit na odpor? Nejen odvážili, ale oni se ubránili. Žižka přímo nezvítězil, ale odrazil útok, aby mohli v noci uprchnout. (Město Tábor se stalo jejich pevností. To přispělo téměř k vychcípání sousedních vesnic v širokém okolí, kde "boží bojovníci" brali své "daně", tedy drancovali. Když jde doba husitů ke konci, žije na území Čech polovina obyvatel. Po bitvě u Lipan se česká země začíná zotavovat. A kdyby tam byla vyhrála ta druhá strana?)

Škoda, že Stalin a Hitler neznali Čapkovu hru "Bílá nemoc". Slavná Rudá armáda narazila při pokusu obsadit Finsko v roce 1939 na tak zuřivý odpor tohoto nepočetného národa, že v něm uvízla. Teprve druhá, silně předimenzovaná, vlna sovětských okupantů zvítězila. Když potom pro změnu napadl Hitler Stalina šel jeho zemí téměř bez odporu. Rudá armáda byla vyčerpána, její vrchní velitelství z velké části od vlastního pána vyvražděné a lid vítal wehrmacht jako osvoboditele. Choromyslný diktátor Hitler však začal také vyvražďovat a lid se musel obrátit proti němu. Svět se spojil a jak rychle byl Hitler před Moskvou, tak rychle byla Rudá armáda v Berlíně. Ironií osudu tím nezískali vítězové vždy svobodu. Státy násilně začleněné do SSSR zůstaly dále pod diktátorem Stalinem a ještě přibyly před válkou svobodné státy satelitní, např. ČSR. (Polští piloti v Anglii na konci války museli zjistit, že byli podvedeni a bojovali prakticky zbytečně.)

Kde jsou dnes janičáři? Už nejsou, byli vybiti vlastním pánem. V průběhu staletí se stali osmanským vládcům příliš mocní, jakýsi robot, který se vymkl poslušnosti. Sultán Mahmut II nechal vzít jejich kasárna pod dělostřeleckou palbu. Ti co přežili, byli sťati nebo napíchání na kůly a to v době, kdy v křesťanské Evropě už jezdí první parní lokomotivy.

Kde jsou dnes johanité? Udělali po roce 1565 z Malty nejvíce opevněný ostrov ve středomoří a bojovali dále proti muslimům. Osmanská expanze byla po dalších vítězných bitvách na dlouhou dobu ukončena. (Rozhodně však ne po všechny časy!) V roce 1798 připlul k Maltě generál Napoleon Bonaparte s takovou válečnou flotilou, že odpor neměl smyslu. Johanité sebrali svých pět švestek a odtáhli. Dodnes však existují jako charitativní organizace se sídlem v Římě a St. Angelo na Maltě.

Kdo nebo co dělá války? Jeden obzvláště zuřivý komunista (prst vždy zvednutý k nebi, jako by hlásal absolutní božské dogma) mi v mládí často papouškoval následující pitomost:
"Kdyby všechny státy byly komunistické, byl by na světě mír."
Kdosi jiný už mnohem dříve prohlásil:
"Můžeme začít jakoukoli válku a bude to vždy válka spravedlivá." Proč spravedlivá? Protože my máme tu jedinou správnou ideologii. Kdo že to pronesl? Lecjaký věřící bojovník za růžové zítřky mi tohle věřit nebude, ale byl to Lenin, Ježíš Kristus komunistické ideologie, roku asi 1912.
On sám sice nechal uzavřít mír Brest-Litevský, což dlužil svým chlebodárcům Němcům, kteří mu financovali jeho převrat (zvaný dodnes revoluce), ale napadl Polsko a řadu okolních zemí, které začlenil do SSSR.
Stalin napadl Polsko a Finsko. Veliký Mao řekl cosi o tom, že on je proti zbytečným válkám. A kdo rozhoduje, která válka je zbytečná a která není? Patrně zase on. Když se jemu hodí do krámu, tak zbytečná není.
Konečně v 60. letech hrozila i válka mezi SSSR a Čínou, oba státy komunistické. Což se vysvětlovalo tím, že v Číně nejsou u moci ti praví komunisté.

Kdo nebo co dělá války? Komunismus, kapitalismus, fašismus, islám? V Čapkově Bílé nemoci vede maršál svoji zemi do války bez přesně definované ideologie nebo náboženství. Máme nato sílu tak útočíme, ať žije válka. Jenže ideologie nebo náboženství je v takovém případě pochopitelně k nezaplacení.

Dělá válku islám? On sám možná ne, ale přesto je dnes tou největší hrozbou. Nemá zde tedy smysl diskutovat o tom, jak by islám byl mírumilovný, kdyby na Zemi nebyl vznikl život, nebo jak komunismus hlásá věčný mír, když o nasazení armády rozhoduje pouze jeden diktátor. Zmínil jsem se o principech vzniku a ty platí pro státy komunistické i feudální. Křesťanské evropské státy se masakrovaly v první světové válce. Fašistické Španělsko zůstalo za druhé světové války neutrální. Žádný -ismus sám válku nevede ani nevylučuje.

Když v Pákistánu a Iránu muslimové fanaticky protestovali proti dánským karikaturám Mohameda, bylo to muslimům v Emirátech srdečně jedno. Těm prvním se to hodilo na odlákání pozornosti od vnitřních problémů jako přemnožení a bída, nebo zdůvodnění vlastního zbrojení. Ti druzí staví hotely a umělé ostrovy, dále bohatnou a žádného nepřítele v Evropě nepotřebují. Jde o politickou a hlavně hospodářskou situaci.

Když jsem se za mlada učil v Bavorsku německy, našel jsem si hned práci u jednoho truhláře. Jednou jsme se tak bavili o tom, jak vlastně ta válka přišla a proč je teď všechno jinak? On mi ukázal knihu plnou zakázek a řekl jednoduchou větu:

"Dokud je práce, tak válka není."

V životě jsem si všiml, že když jsou lidé pracovití, tak je i práce dost. Později, při cestách po světě, že práce není tam, kde se lidem do práce moc nechce. Už vůbec ne tam, kde všichni natahují ruku a chtějí peníze za nic.

Bohužel víme, že situace ve světě nevypadá dobře, poslední bitva ještě dávno nevzplála. Aby se někdo mohl útočníkovi ubránit, musí se taky postavit na odpor a bojovat a když nechce podlehnout musí být odpovídajícím způsobem vyzbrojen.

Vraťme se na závěr opět na Maltu. Vítězství roku 1565 dodnes posiluje sebevědomí tohoto národa. Čechů je 10 milionů a často slyšíme výroky "jsme malý národ, ..." z čehož pak vyplývá co všechno musíme nebo nesmíme. Malťanů je asi 400 000 a nepovažují se za malý národ.

V roce 1940 napadla Maltu fašistická Itálie. Proti jejich moderním bombardérům se dýchavičně k nebi šplhají tři dvouplošníky vytažené z muzea. Sami skutečně šanci neměli, ale postavili se na obranu a bojovali. Britové brzy nasadili stíhačky typu hurrican a potom spitfire. Italům zase přispěchali na pomoc Němci. Tři roky byla Malta bombardována, zahynulo mnoho obyvatel, města byla zničena a na ostrově zavládnul hlad. Jednoho dne se v dáli objevila veliká zásobovací loď, poškozená, ale pomaloučku tažena dvěma remorkéry. Náklad se povedlo vyložit a rozdělit lidem. Malťané bojovali dále a znovu zvítězili. Dnes je tento ostrov nezávislý stát, centrum finančního světa a cílem tisíců turistů. Za mimořádnou statečnost dostala Malta od anglického krále řád kříže svatého Jiřího, který má od té doby na státní vlajce.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 4. srpna 2014 v 13:04 | Reagovat

Osobně se domnívám, že válka je reakce na situaci. Buď útočná na "slabšího" protivníka nebo obranná "až do těch statků a hrdel".
Když si připomenu, že polovina lidstva jsou samci, naprogramovaní k boji o dominanci, samice a vůbec moc, je s podivem, že organizovaných střetů armád není víc. Ovšem pokroky jsou, všeobecná branná povinnost i pro ženy to vše "zdokonaluje".
Místo celosvětového vzdělávání v humanitě zaštítěné Mezinárodní deklarací lidských práv ( z 10.12.1948 v OSN ) se vymýšlí pakty, spojenectví, špionáž, podvratné akce a vše, co se tu odehrává od počátku postavení člověka na zadní a uchopení klacku do jedné a kamene do druhé ruky.

2 gregormoldavit gregormoldavit | 4. srpna 2014 v 14:05 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Nemyslím, že by jakákoli lobbistická organizace mohla zabránit válce. Vzpomeňme na "dělnickou internacionálu". Ta měla války provždy odstranit. Byly myslím 3, význam neměly žádný. Dělníci bratři se tam jenom rozhádali, na rozdíl od politiků ale nebyli schopni udělat kompromis, a šli zase domu.

3 nar.soc. nar.soc. | 15. srpna 2014 v 17:53 | Reagovat

"Kdo dělá válku"?
Dnes je aktuální situace k delšímu válečnému střetu na Východní Ukrajině.
Zdá se mi, že první etapa, Kyjevský majdan, výměna vlády a volba prezidenta Ukrajiny se vyčerpala blbstvím. Vyhlášením vládního jazyka = ukrajinštiny, se povedlo vyprovokovat putinovské Rusy k aktivitě na podvrácení Ukrajiny. Vypadá to, že sestřelené civilní letadlo mají na svědomí ukrajinští aktivní tupci. Nastává druhá etapa, Rusové sofistikovaně provokují a souběžně upevňují moc na odtrženém území. Ukrajinští vládní šejdíři, nejsou schopni zaujmout obrannou linii v terénu a podat stížnost Radě bezpečnosti OSN. Vypadá to na zimní peripetie se zavíráním plynu, aby horké hlavy patřičně vychladly a vyhladověly. ČR se tváří, že to nic není, ale zima je za humny a konflikt mezi vládychtivými blbci na Východě roste.

4 gregormoldavit gregormoldavit | 15. srpna 2014 v 18:57 | Reagovat

[3]: nar.soc.
K této válce Ukrajina-Rusko se nevyjadřuji. Obě strany si totiž můžou zdůvodnit proč jsou v právu a nakonec budou mít i obě pravdu. Putin založil svoji moc na armádě, slíbil důstojníkům zdvojnásobení platu. Teď tu armádu tedy taky musí použít. On ale zřejmě válku skutečně chce, jinak už všechno má.
Sankce proti Rusku se nezbytně musí obrátit proti nám. Je to příliš velká země, která už se s tím vypořádá, ale my těžko s jejich odvetou. Tj. zrušení pro nás důležitých zakázek. Tady bych mohl poukázat na sankce proti JAR, tedy zákaz dodávat zbraně. Oni si je okamžitě začali vyrábět sami a pak nám ještě konkurovali v jejich vývozu. Navíc se sankce miliardáře Putina netknou a ostatní nemají co říci. K tomu je tenhle národ na hladovění zvyklý. Ale on hladovět nebude, všechno se koupí jinde. (Když při blokádě Leningradu matkám umíraly v ruce děti, nechali si bonzové dovážet vojenskými letadly ze Sibiře kaviár.)
Já se tedy do toho nepletu, jenom si zvyšuji zásoby dřeva na zimu, kdyby nám Putin ten plyn skutečně zdražil.

5 matka matka | 17. srpna 2014 v 21:04 | Reagovat

My už dřevo na zimu letos máme.
Co se týká jídlo pro Rusko - něco se doveze a mnoha z nich stačí na den litr vodky. No, když je k tomu i kaviár, není co řešit.

6 gregormoldavit gregormoldavit | 17. srpna 2014 v 21:20 | Reagovat

Před časem stál předemnou u kasy jeden ruský pár s dítětem. Ve vozejčku měli 2 lahve vodky a pytel brambor.
Už mám zásoby dříví i brambor, musím ještě koupit tu vodku a zima může přijít.

7 nar.soc. nar.soc. | 18. srpna 2014 v 2:01 | Reagovat

S "vodkou" je to jednoduché. 200l sud z potravinářské výroby se vypláchne, napustí z poloviny vodou a přidávají se ingredience 5 tvrdých šišek chleba ( rozmělnit po rozmočení), vhodit 4kg na kolečka rozkrájených citronů, 24kg cukru rozpustit v horké vodě a sud doplnit na 90% obsahu. Během měsíce pravidelně promíchávat a je "surovina" na světě. Pak se rozhodnout, buď si půjčit "stroj" nebo zákvas odvézt ke stroji a zacvaknout dvojitou destilaci. Výsledkem je asi 16l 65% pálenky, kterou lze dále upravit nebo rozředit dobrou vodou. Chutná příjemně s jemnnou citronovou a chlebovou příchutí.
Z koncentrované lze vyrobit "zámecký" ořechový likér a jiné podle zájmu a chuti. Tak cink, cink.

8 matka matka | 18. srpna 2014 v 9:09 | Reagovat

[7]: Ten chleba je snad přepychem, nestačily by kvasnice, jako na samohonku na Ukrajině?

9 matka matka | 18. srpna 2014 v 9:10 | Reagovat

Jé, brambory. Máme je ještě v zemi. No, stihneme je vybrat.

10 nar.soc. nar.soc. | 18. srpna 2014 v 13:44 | Reagovat

[8]:

Kvasnice v žádném případě. Cukr=sacharoza se musí rozštěpit na glukozu a ta teprve zkvasí. Chleba tomu dává živiny a nakyslý povrch, citron dodá kyselost a vůni, protože jen v kyselém prostředí se kvašení daří. Výsledek je, jako hanácká žitná ( jemná a vonná ).

11 gregormoldavit gregormoldavit | 18. srpna 2014 v 14:58 | Reagovat

Já bych tedy tyhle recepty spíše srovnal s výplachem žaludku, ale ten konečný produkt jsem skutečně ještě neochutnal. Třeba mi dáte (za pět či šest tisíc) jednu skleničku, kdybych někdy do těch vašich končin přijel.
Ve sklepě jsem dělal trochu zednickou a už měsíc skladuji vlastní brambory. Žena říká, že už teď jsou tak do jara. Ale ještě něco mám v zemi.
My se ženou pijeme (občas) vodku ABSOLUT. Co se všeobecně týče vodky, mám veliké odborné znalosti, jelikož jsem byl v Rusku:
http://gregormoldavit.blog.cz/1111/vodka-zaklad-statu

12 matka matka | 18. srpna 2014 v 21:43 | Reagovat

[10]:No, nejspíš máte pravdu, jenže jak říká manžel - tyto lihoviny z obilí, byť i několikrát přepálené, pořád mají chuť namočeného a naklíčeného obilí, které dává slepicím a jemu nechutná :-)

[11]: Teda žaludek si když tak vyplachuju něčím pořádným - do dobré pálenky dám vyluhovat bylinky, co jich jen na zahradě, poli, ve vinohradu poblíž baráku najdu, no a protože su mlsná, přidám k tomu pár rozinek :-),
ale co mi chutná, když se v meruňkovici rozpustí trošku kvalitního medu. Ale vše to jen tak trošičku, jako lék :-)
Brambory zatím kopeme jen na aktuální potřebu, vyoráváme buď koncem srpna, nebo začátkem září. Zatím vypadají celkem dobře, no, uvidíme. Sklep už je po loňské úrodě připravený na novou.

13 Vlado Vlado | E-mail | 24. listopadu 2014 v 21:44 | Reagovat

hodně souhlasím.....  jen bych těm nepracujícím šmejdům dopřál "ruskou zimu".... mohli by osídlit Sibiř. Čukčové a Jakuti by je učili jak záviset od "nečistých psů".... a Rusové jak pít vodku...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama