Vstup hostí na Wartburg - 1/2 Martin Luther

16. října 2013 v 10:15 | Gregor Moldavit
hrad Wartburg, foto z internetu

Dnes Vám chci vyprávět něco o významném reformátorovi církve, jménem Martin Luther. Že Vás to vůbec nezajímá? Tak to úplně chápu.
Martin Luther 1529

Já dokonce nikdy ani nerozuměl tomu, proč je v Německu stále tak slavný, je ho všude plno a snad v každém městě je po něm pojmenována ulice.

Má taky hromadu soch, jednu dokonce na území ČR a sice v Aši, zrenovovanou v roce 2008.

Ale proč vlastně ten věhlas ještě po tolika letech? Že zreformoval církev? A kolik ta má vlastně dnes členů a kolik z toho jen na papíře? Nakonec to ani není pravda, katolická církev se reformovat nedá a jemu se to taky nepodařilo. Toliko církev rozštěpil na dvě, což ale nebyl vůbec jeho úmysl. Že přeložil na hradě Wartburg bibli do němčiny? Ano, to se dnes v Německu učí každý žáček na obecné. Většinou se ale k tomu asi nedozví, že to v tu dobu už byl asi sedmdesátý překlad tohoto druhu a 17x byla dokonce přeložena do různých německých dialektů. Překládat bibli do němčiny bylo v tu dobu v Německu něco jako národní sport. Takových reformátorů a překladatelů bylo a pořád je a nikdo o nich vůbec neví. V čem tedy jeho význam pro Němce ještě dnes spočívá?

Nikdy jsem neměl k církvi kladný poměr, jako jsem ho neměl ani za komunistů k našemu (tenkrát tzv.) lidově demokratickému systému. Jestliže si komunisti reformovali stranu, vzájemně si kroutili krky a později se ze strany vyhazovali, byla to jejich vnitřní záležitost. Komunistická strana se taky reformovat nedá. Pro mě existuje pouze komunista, jestli je pravý, ještě pravější, nebo nejpravější, to nerozlišuji. Právě tak je pro mě katolík to samé jako protestant, jednoduše příslušník nějaké církve. To se ovšem trochu změnilo, když jsme se v létě se Slávkou nastěhovali v Bavorsku do malého domku s velkou zahradou, který jsme si koupili na důchod. Kolem je celkem klid, což hlavně já potřebuji, ale bohužel dva kostely, které neustále dělají svými zvony pekelný kravál. V neděli to jde bez přestání, rouhat se a dávat je k soudu zatím v tomto městě nic nepřineslo. Ten bengál začíná v 6 hodin ráno a poslední výhrůžku vyplivnou ty zvony v 9 hodin večer. K mému překvapení dělá ten evangelický kostel nesrovnatelně větší, častější a delší kravál, než ten katolický. Že evandělící jsou o tolik horší než katolíci, to jsem fakt nikdy nevěděl. Sousedi kolem říkají, že už se naučili ten kravál ignorovat, (trvá to prý půl roku), zároveň se tím ale taky naučili ignorovat celou tu církev svatou. Kdo takovým způsobem tyranizuje své okolí, nemůže při tom vykládat něco o lásce k bližnímu.

Já si dal do zahrady buddhistické modlitební vlaječky, abych tím názorně ukázal, že modlit se lze i bez pohanského rvaní uší.

Takže tedy nejsem Lutherovi za žádnou reformaci ani trochu vděčný, pro moji osobu si tu námahu mohl ušetřit. Jeden kostel by mi k ruinování nervů úplně stačil a městu taky. V každém z nich stejně sedí pár babiček nad hrobem, zbytek zeje děsivou prázdnotou. Navíc mě Luther vážně dožral tím, že prohlásil Koperníka za blbce. Jak prý může říci, že Země obíhá kolem Slunce!? Což neví, co je psáno v bibli (kde stojí neomylné božské dogma)? Když Josua dobýval Jericho, blížil se večer a oni ještě nebyli s celým tím krámem u konce. Josua proto zastavil Slunce, aby nemohlo zapadnout a nepřišla tma. Tím je tedy v bibli jasně řečeno, že se pohybuje Slunce a ne Země. Aspoň tedy pro Luthera. A toho mám dneska ctít a stavět mu sochy? Kde má v Německu sochu Koperník?

(Mimochodem Slunce muselo počkat proto, že bylo potřeba podřezat krky asi dvanácti tisícům obyvatel města, což Židům nakázal bůh ve své neskonalé dobrotě. Tolik jich Jericho tenkrát sice vůbec nemělo, nejspíš v tu dobu leželo v troskách a nežil tam prakticky nikdo, ale v bibli to tak stojí.
"Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly."
Ušetřili toliko děvku Rahab a všechny, jež v jejím domě byli. To zastavení Slunce bylo pak od různých dokazovatelů bible mnohokrát zoufale ohýbáno přes koleno, že když to stojí v bibli, tak se to skutečně stalo, ovšem ono je tím myšleno, že... Načež přijdou připitomělé teorie čistě vycucané z prstu. Právě tento řádek si však kdosi vložil do bible až mnohem později, snad dokonce ze srandy, takže za to Josua, při vší své vině, skutečně nemůže.)

Možná by někdo namítnul, že brát tenkrát bibli jako absolutní dogma bylo normální. Nejen tenkrát, poznal jsem během svého života zcela neuvěřitelný počet těch, kteří to činí ještě dnes. Ale Koperník žil taky tenkrát a dokázal hledat pravdu jinde, než v bibli. Konečně jsme v době renesance, kdy lidé začali měřit, vážit, pozorovat a počítat.

Takže co vlastně udrželo věhlas Luthera do dnešní doby? Napadlo mě hledat vysvětlení na hradě Wartburg. Dovolte nejprve malé soukromé odbočení:

Nikdy jsem neměl v životě méně času než teď, v důchodu. Starý domek, veliká zahrada, rozpadlé ploty, přerostlé stromy a celá řada různých drobných, leč nutných oprav mě zaměstnává 7 dní v týdnu. Za tři měsíce perné práce mi ztvrdly ruce i svaly a v břiše jsem spálil veškerý špek. Trochu krve jsem u toho ztratil, kácet stromy a řezat dříví na zimu, zednické a tesařské práce, to se musím teprve učit a občas se něco nepovede. Ale pořád mám ještě všechny prsty, takže se Slávkou každý večer zasedneme v hudebním pokoji a hodinu hudnem. Ona keyboard, já kytaru. Dokonce už prý dokážu držet rytmus, což je pro amatéra věc velmi těžká.

Konečně jsme si ale vzali jeden den na nějaký hezký výlet. Jenom tady v okolí toho je celá řada, co bychom rádi navštívili, ale dokud jsou čisté dálnice, (jako nezasněžené, v tomto studeném pohraničním kraji) vyrazili jsme do Thüringen, česky Durynsko, na hrad Wartburg. Chtěl jsem taky vědět, jak že to bylo s tím slavným Sängerkrieg, pěveckou soutěží.
Minnesänger byli pěvci bojující o nějakou peněžní cenu při opěvování svých šlechtických chlebodárců, nebo o přízeň spanilých dam. Tady byla tou cenou dáma sama. Takhle to ale asi většinou v praxi nevypadalo. Pokud vás téma začalo zajímat, tak příště. Nyní se vrátíme ke zbožnému Lutherovi.

Pro čarodějku Slávku je pak Wartburg silně esoterické místo, kde se prý nabijeme energií. Skutečně nám kus před tím hradem najednou vypadlo v autě GPS a ta paní, co z toho mluví, (baba jedna temná, co se s ní furt hádám, že něco říká blbě a pozdě), začala vykládat úplné pitomosti a chtěla nás z dálnice nahnat někam do lesů. Pro Slávku to byl jasný důkaz, že tam jsou silná energetická pole. Chtěl jsem nějaký důkaz, že se tam tím nabijeme, ne třeba naopak, tedy vybijeme. Ten už ale podat nedokázala.

Slavná vrata, dnešní podoba

Nyní už ale jen krátce k tomu podstatnému, to jako jemu. Luther údajně přibil své téze na vrata kostela a jal se kritizovat církev svatou. (Měli tam mít nějakej kaslík, nemusel jim rozpíchat vrata.) To stalo se ve městě Wittenberg, 31. října 1517, těch tézí bylo 95 a jestli tomu tak určitě bylo, se ke všemu ani neví jistě. Jedno je však zcela jisté, že obdobně jako Hus, kázal proti prodávání odpustků, čímž vážně dopálil papeže. Reformovat náboženství by se snad dalo odpustit, ale takový kšeft si nikdo kazit nenechá. Jak za to dopadl Hus před jedním stoletím mu bylo dobře známo. Jenže v jeho době už se přeci jenom neupalovalo tak rychle, zvláště u známých osob. Ten rozsudek by byl musel potvrdit i civilní soud. Ve Wormsu se Luther dobře obhájil, což mu bylo málo platné, zvláště když k tomu ještě popřel neomylnost papeže. (Já být papež, tak si to taky nenechám líbit, vždyť je to vyložená drzost! Poznal jsem mnohem nižší funkcionáře, kteří si neomylnost nárokovali.) Luther byl povolán do Říma, což by bezpochyby znamenalo jeho konec. Měl ovšem to štěstí, že nad ním držel ochranou ruku mocný kurfiřt Fridrich III. Moudrý, který mu nabídl asyl na hradě Wartburg. (I Husa chtěl nějaký šlechtic chránit, nějak se to ale nakonec nepovedlo.) Na hradě Wartburg pak Luther za 10 měsíců přeložil bibli, jak už zmíněno.

V této malé místnůstce vysedával a pracoval. Pozoruhodný je ten obratel z velryby, který tam měl ležet už v jeho době. (Kde se tam vzal nevím.)

Ten význam spočíval v tom, že ji přeložil s vysvětlením, co tím jako chtěl básník říci, tedy naučným způsobem. Že tu bibli tedy neodpapouškoval, nýbrž z ní udělal školní knihu. Zároveň tím dal základ oficiánlní německé spisovné řeči a gramatice.

Jenže - víte, lidi, co znamenalo v roce 1500 koupit si knihu? 200 ovcí jenom na pergamen, ručně psáno a malováno, ... To už musel být pěkný boháč, aby si mohl dovolit jednu knihu koupit. Knihtisk byl sice v tu dobu už vynalezen, ale ne ještě rozšířen. Guttenberg kolem 1450. Kolik lidí konečně tenkrát umělo číst? Právě tady je veliká zásluha Luthera, že se opřel o několik vlivných a schopných lidí a podařilo se mu školství spojit s pojmem kniha. Tedy že finančně dostupné knihy začaly ke školám patřit! To bychom mu snad mohli skoro odpustit, že měl co dělat s církví. Jeho zásluhy tedy nutno hledat v boji proti církevnímu kupčení a hlavně asi ve školství. Tím by tedy pro Němce byl tak něco jako pro Čechy Jan Hus a Jan Ámos Komenský. Takže si ty sochy a místo v dějepisu docela poctivě zaslouží.

Mimochodem, umíte číst? Blbá otázka, já vím. Ale když teď čtete tyto řádky, slyší to někdo kolem vás? Z nějakého kláštera asi roku 1200 se dochovala podivná příhoda. Jeden mnich sedí v klášterní zahradě a hledí do knihy a jinak nedělá nic. Když už to trvá dlouho, přijdou se ho bratři zeptat, co to tam vlastně činí?
"No přeci čtu," odpoví jim tento.
"Ale vždyť my nic neslyšíme," diví se ti ostatní.
Zřejmě to trvalo hodně dlouho, než se lidé naučili číst jen tak pro sebe, aniž by to zároveň říkali nahlas.

pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 17. října 2013 v 14:48 | Reagovat

Dobrý den.

Velmi pěkné a pohodlné vzdělání( nic o Lutherovi nehledat a dostat to polopatě).
S Husovou obranou na nějakém hradě to bylo asi jinak. Hus byl naiva. Šel do sporu s tehdejším námořním lupičem = papežem v důvěřě, "že božský koncil" je nadán k rozpoznání pravdy. Jak to dopadne odhadli chytřejší už napřed.

Dva kostely mají v sousední vesnici Nosislav. Tamní katolický kostel má podobu opevněné tvrze ( tak se tam cítili vrchností vysazení katolíci při protireformaci na Moravě ).
Evangelíkům povolili kostel až v roce 1878, kdy padla omezení související s Tolerančním patentem Josefa II. Jinověrci mohli mít modlitebny jen na soukromých a pro ten účel darovaných pozemcích. Modlitebny musily postaveny mimo zastavovací čáru nejméně o 10 sáhů, nesměly sousedit se školou, radnicí ani katolickou náboženskou stavbou ( vzdálenosti byly stanoveny ). Jinověrci nesměli stavět věže a zvonit.
Když to vše padlo, postavili si v Nosislavě kostel 20 sáhů od chodníku s ozdobnou předzahrádkou, kde se mohli sousedsky scházet i rozcházet. Postavili si pěknou věž s bání a za komoušů dostali od vystěhovalců z USA dolarový dar na měděné pokrytí věže a všech klempířských prací. Katolíci se střechou zaplátovanou od války mohli puknout. Teprve před 5 lety se zmohli taky na měď, ale je pozdě. Ty slovní války mezi katolíky a "berany" už nejsou. Na randál se zvony by měli evangelíci asi větší nárok ( byli nadržení), ale to je historie.
Beranky se tahají s katolíky, bez manželské svátosti obcují a přivádějí děcka na svět ( pámbu zaplať). Ke křtu taky nejdou, no z věroučného hlediska je to bída a spuštění.
Oba tamní duchovní ( dojížějí ), už dávno zakopali válečnou sekyru. Jen sklerotičtí laici  ještě vzpomínají na "boží boje", obvykle tak po třech pivech.

2 autor článku autor článku | 17. října 2013 v 20:22 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Pokud Hus čekal nějakou spravedlnost, pak musel být zcela infantilní. Vždyť viděl celý život kolem sebe, jak to u takového soudu chodí. Nutno říci, že byl kněz a proti upalování kacířů nikdy nic neměl. Zahynul tedy na systém, kterému sám sloužil. Zikmund mu sice garantoval bezpečnost, dokonce se o to skutečně snažil, ale tady se dělal oučet bez vrchního. On to nerozhodoval.

Kázat proti prodávání odpustků je vyložená sebevražda, to musel tenkrát každý vědět. Vždyť je to skutečně pohádkový kšeft. Hromada peněz za kus papíru. Kdybych já věděl, že mi to bude někdo kupovat, pak s tím začnu taky. Tak třeba odpuštění jednoho hříchu za tisíc KČ. A kdyby se mi to hokynářství rozeběhlo, pak si ho od nikoho taky kazit nenechám. Jestli by pak nebeský bůh ten můj papír někomu uznal, to ovšem nevím. Ale církev to nevěděla taky a přesto se ty odpustky kupovaly.

Jeden farář mi kdysi vykládal na adresu moji dcery:
"Když já ji nepokřtím, nemůže přijít do nebe."
Ta církev si na něco takového zřejmě sama skutečně věří. Jaký má bůh na něco názor, to rozhodují oni.

3 nar.soc. nar.soc. | 17. října 2013 v 21:13 | Reagovat

Už jsem níže sdělené někam napsal.
Táta se pošťuchoval s místním kat. farářem.
Povídal mu, faráře a komunisty, zavázat do jednoho pytle a hodit z jara do rozvodněné řeky!
Farář na to, komunisty to bych souhlasil, ale proč faráře?
Otec, proč? Slibují co nikdo nikdy neviděl a komunisti rozdávají z toho co jiným ukradli? Bez obojích by bylo líp!

4 autor článku autor článku | 17. října 2013 v 21:30 | Reagovat

[3]: nar.soc.
Na tohle téma už jsem taky psal. Celá komunistická ideologie byla odvařena ne z Marxe, ale katolického náboženství. Správný komunista měl věřit a kývat a to se mělo natlouct do hlavy už dětem, jako to dělá církev. Cílem obou náboženství, katolického i komunistického pak bylo dosáhnout ráje. Tady ovšem komunisti udělali smrtelnou chybu. Oni ho slibovali už na Zemi, zatímco církev na Zemi bere a slibuje všechno až po smrti. Proto komunisti prohráli a církev je tady pořád.

5 nar.soc. nar.soc. | 18. října 2013 v 10:59 | Reagovat

Zmínil jste Luthera. Protestanskou věrouku moc neznám, zejména umístění a zpodobnění "ráje" v ní. Je ale skutečností, že kde se bralo protestantství opravdově, došlo k trvalému společenskému pokroku, zkrocení kněží a šlechty. Bez Luthera, který podtrhl jednu nohu na trojnožce feudalismu ( náboženství, šlechta a poddaní ) by asi kapitalismus nastoupil o hodně později.
Jak anachronicky dnes vypadá papež ( už raději 100 let nenosí tiáru = božský, duchovní a světský symbol moci ) se svým "panováním", když s ním ořou černí a červení všiváci. Očekávám, zda dnešní papež-jezuita změní svoje postavení a zahodí zbytky feudalismu. Stane se titulárním "předsedou" vlády Vatikánu.
Byli to jezuité, kteří modernizovali katolicismus a na dnešního papeže něco podobného čeká.

6 autor článku autor článku | 18. října 2013 v 19:25 | Reagovat

[5]: nar.soc.
S tím urychlením kapitalismu bych si tak jistý nebyl. Konečně začala průmyslová revoluce v Anglii a ne v Německu. Zvláštní je třeba Čína, která v 17. století vyráběla více oceli, než celý zbylý svět dohromady. Tenkrát by byl určitě každý vsadil na tento stát, jako třeba první na Měsíci. Jenže ještě začátkem 20. století byla Čína neuvěřitelně technologicky zastaralá. Je tedy těžké říci, co a proč se stalo a třeba i soudit, jak to bude dále.
Feudálové? Hezká scéna je ve filmu Černí baroni, kde u PTPáků někdo nadává hraběti Sternbergovi do kapitalistů. Ten mu (pitomečkovi, leč zástupci komunistů) řekne:
"Jsem feudál. Kapitalisti jsou naši společní nepřátelé."
Feudálové se hlavně zničili sami tím, že usnuli na vavřínech a zaspali dobu. Leckdo by mě odsoudil, ale za náš dnešní blahobyt (jakkoli ne pro každého) vděčíme kapitalistům. To oni přinesli technologický rozvoj a možnost dobrých výdělků pro obyčejného průměrného člověka.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama