Říjen 2013

Vstup hostí na Wartburg - 1/2 Martin Luther

16. října 2013 v 10:15 | Gregor Moldavit
hrad Wartburg, foto z internetu

Dnes Vám chci vyprávět něco o významném reformátorovi církve, jménem Martin Luther. Že Vás to vůbec nezajímá? Tak to úplně chápu.
Martin Luther 1529

Já dokonce nikdy ani nerozuměl tomu, proč je v Německu stále tak slavný, je ho všude plno a snad v každém městě je po něm pojmenována ulice.

Má taky hromadu soch, jednu dokonce na území ČR a sice v Aši, zrenovovanou v roce 2008.

Ale proč vlastně ten věhlas ještě po tolika letech? Že zreformoval církev? A kolik ta má vlastně dnes členů a kolik z toho jen na papíře? Nakonec to ani není pravda, katolická církev se reformovat nedá a jemu se to taky nepodařilo. Toliko církev rozštěpil na dvě, což ale nebyl vůbec jeho úmysl. Že přeložil na hradě Wartburg bibli do němčiny? Ano, to se dnes v Německu učí každý žáček na obecné. Většinou se ale k tomu asi nedozví, že to v tu dobu už byl asi sedmdesátý překlad tohoto druhu a 17x byla dokonce přeložena do různých německých dialektů. Překládat bibli do němčiny bylo v tu dobu v Německu něco jako národní sport. Takových reformátorů a překladatelů bylo a pořád je a nikdo o nich vůbec neví. V čem tedy jeho význam pro Němce ještě dnes spočívá?

Nikdy jsem neměl k církvi kladný poměr, jako jsem ho neměl ani za komunistů k našemu (tenkrát tzv.) lidově demokratickému systému. Jestliže si komunisti reformovali stranu, vzájemně si kroutili krky a později se ze strany vyhazovali, byla to jejich vnitřní záležitost. Komunistická strana se taky reformovat nedá. Pro mě existuje pouze komunista, jestli je pravý, ještě pravější, nebo nejpravější, to nerozlišuji. Právě tak je pro mě katolík to samé jako protestant, jednoduše příslušník nějaké církve. To se ovšem trochu změnilo, když jsme se v létě se Slávkou nastěhovali v Bavorsku do malého domku s velkou zahradou, který jsme si koupili na důchod. Kolem je celkem klid, což hlavně já potřebuji, ale bohužel dva kostely, které neustále dělají svými zvony pekelný kravál. V neděli to jde bez přestání, rouhat se a dávat je k soudu zatím v tomto městě nic nepřineslo. Ten bengál začíná v 6 hodin ráno a poslední výhrůžku vyplivnou ty zvony v 9 hodin večer. K mému překvapení dělá ten evangelický kostel nesrovnatelně větší, častější a delší kravál, než ten katolický. Že evandělící jsou o tolik horší než katolíci, to jsem fakt nikdy nevěděl. Sousedi kolem říkají, že už se naučili ten kravál ignorovat, (trvá to prý půl roku), zároveň se tím ale taky naučili ignorovat celou tu církev svatou. Kdo takovým způsobem tyranizuje své okolí, nemůže při tom vykládat něco o lásce k bližnímu.

Já si dal do zahrady buddhistické modlitební vlaječky, abych tím názorně ukázal, že modlit se lze i bez pohanského rvaní uší.

Takže tedy nejsem Lutherovi za žádnou reformaci ani trochu vděčný, pro moji osobu si tu námahu mohl ušetřit. Jeden kostel by mi k ruinování nervů úplně stačil a městu taky. V každém z nich stejně sedí pár babiček nad hrobem, zbytek zeje děsivou prázdnotou. Navíc mě Luther vážně dožral tím, že prohlásil Koperníka za blbce. Jak prý může říci, že Země obíhá kolem Slunce!? Což neví, co je psáno v bibli (kde stojí neomylné božské dogma)? Když Josua dobýval Jericho, blížil se večer a oni ještě nebyli s celým tím krámem u konce. Josua proto zastavil Slunce, aby nemohlo zapadnout a nepřišla tma. Tím je tedy v bibli jasně řečeno, že se pohybuje Slunce a ne Země. Aspoň tedy pro Luthera. A toho mám dneska ctít a stavět mu sochy? Kde má v Německu sochu Koperník?

(Mimochodem Slunce muselo počkat proto, že bylo potřeba podřezat krky asi dvanácti tisícům obyvatel města, což Židům nakázal bůh ve své neskonalé dobrotě. Tolik jich Jericho tenkrát sice vůbec nemělo, nejspíš v tu dobu leželo v troskách a nežil tam prakticky nikdo, ale v bibli to tak stojí.
"Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly."
Ušetřili toliko děvku Rahab a všechny, jež v jejím domě byli. To zastavení Slunce bylo pak od různých dokazovatelů bible mnohokrát zoufale ohýbáno přes koleno, že když to stojí v bibli, tak se to skutečně stalo, ovšem ono je tím myšleno, že... Načež přijdou připitomělé teorie čistě vycucané z prstu. Právě tento řádek si však kdosi vložil do bible až mnohem později, snad dokonce ze srandy, takže za to Josua, při vší své vině, skutečně nemůže.)

Možná by někdo namítnul, že brát tenkrát bibli jako absolutní dogma bylo normální. Nejen tenkrát, poznal jsem během svého života zcela neuvěřitelný počet těch, kteří to činí ještě dnes. Ale Koperník žil taky tenkrát a dokázal hledat pravdu jinde, než v bibli. Konečně jsme v době renesance, kdy lidé začali měřit, vážit, pozorovat a počítat.

Takže co vlastně udrželo věhlas Luthera do dnešní doby? Napadlo mě hledat vysvětlení na hradě Wartburg. Dovolte nejprve malé soukromé odbočení:

Nikdy jsem neměl v životě méně času než teď, v důchodu. Starý domek, veliká zahrada, rozpadlé ploty, přerostlé stromy a celá řada různých drobných, leč nutných oprav mě zaměstnává 7 dní v týdnu. Za tři měsíce perné práce mi ztvrdly ruce i svaly a v břiše jsem spálil veškerý špek. Trochu krve jsem u toho ztratil, kácet stromy a řezat dříví na zimu, zednické a tesařské práce, to se musím teprve učit a občas se něco nepovede. Ale pořád mám ještě všechny prsty, takže se Slávkou každý večer zasedneme v hudebním pokoji a hodinu hudnem. Ona keyboard, já kytaru. Dokonce už prý dokážu držet rytmus, což je pro amatéra věc velmi těžká.

Konečně jsme si ale vzali jeden den na nějaký hezký výlet. Jenom tady v okolí toho je celá řada, co bychom rádi navštívili, ale dokud jsou čisté dálnice, (jako nezasněžené, v tomto studeném pohraničním kraji) vyrazili jsme do Thüringen, česky Durynsko, na hrad Wartburg. Chtěl jsem taky vědět, jak že to bylo s tím slavným Sängerkrieg, pěveckou soutěží.
Minnesänger byli pěvci bojující o nějakou peněžní cenu při opěvování svých šlechtických chlebodárců, nebo o přízeň spanilých dam. Tady byla tou cenou dáma sama. Takhle to ale asi většinou v praxi nevypadalo. Pokud vás téma začalo zajímat, tak příště. Nyní se vrátíme ke zbožnému Lutherovi.

Pro čarodějku Slávku je pak Wartburg silně esoterické místo, kde se prý nabijeme energií. Skutečně nám kus před tím hradem najednou vypadlo v autě GPS a ta paní, co z toho mluví, (baba jedna temná, co se s ní furt hádám, že něco říká blbě a pozdě), začala vykládat úplné pitomosti a chtěla nás z dálnice nahnat někam do lesů. Pro Slávku to byl jasný důkaz, že tam jsou silná energetická pole. Chtěl jsem nějaký důkaz, že se tam tím nabijeme, ne třeba naopak, tedy vybijeme. Ten už ale podat nedokázala.

Slavná vrata, dnešní podoba

Nyní už ale jen krátce k tomu podstatnému, to jako jemu. Luther údajně přibil své téze na vrata kostela a jal se kritizovat církev svatou. (Měli tam mít nějakej kaslík, nemusel jim rozpíchat vrata.) To stalo se ve městě Wittenberg, 31. října 1517, těch tézí bylo 95 a jestli tomu tak určitě bylo, se ke všemu ani neví jistě. Jedno je však zcela jisté, že obdobně jako Hus, kázal proti prodávání odpustků, čímž vážně dopálil papeže. Reformovat náboženství by se snad dalo odpustit, ale takový kšeft si nikdo kazit nenechá. Jak za to dopadl Hus před jedním stoletím mu bylo dobře známo. Jenže v jeho době už se přeci jenom neupalovalo tak rychle, zvláště u známých osob. Ten rozsudek by byl musel potvrdit i civilní soud. Ve Wormsu se Luther dobře obhájil, což mu bylo málo platné, zvláště když k tomu ještě popřel neomylnost papeže. (Já být papež, tak si to taky nenechám líbit, vždyť je to vyložená drzost! Poznal jsem mnohem nižší funkcionáře, kteří si neomylnost nárokovali.) Luther byl povolán do Říma, což by bezpochyby znamenalo jeho konec. Měl ovšem to štěstí, že nad ním držel ochranou ruku mocný kurfiřt Fridrich III. Moudrý, který mu nabídl asyl na hradě Wartburg. (I Husa chtěl nějaký šlechtic chránit, nějak se to ale nakonec nepovedlo.) Na hradě Wartburg pak Luther za 10 měsíců přeložil bibli, jak už zmíněno.

V této malé místnůstce vysedával a pracoval. Pozoruhodný je ten obratel z velryby, který tam měl ležet už v jeho době. (Kde se tam vzal nevím.)

Ten význam spočíval v tom, že ji přeložil s vysvětlením, co tím jako chtěl básník říci, tedy naučným způsobem. Že tu bibli tedy neodpapouškoval, nýbrž z ní udělal školní knihu. Zároveň tím dal základ oficiánlní německé spisovné řeči a gramatice.

Jenže - víte, lidi, co znamenalo v roce 1500 koupit si knihu? 200 ovcí jenom na pergamen, ručně psáno a malováno, ... To už musel být pěkný boháč, aby si mohl dovolit jednu knihu koupit. Knihtisk byl sice v tu dobu už vynalezen, ale ne ještě rozšířen. Guttenberg kolem 1450. Kolik lidí konečně tenkrát umělo číst? Právě tady je veliká zásluha Luthera, že se opřel o několik vlivných a schopných lidí a podařilo se mu školství spojit s pojmem kniha. Tedy že finančně dostupné knihy začaly ke školám patřit! To bychom mu snad mohli skoro odpustit, že měl co dělat s církví. Jeho zásluhy tedy nutno hledat v boji proti církevnímu kupčení a hlavně asi ve školství. Tím by tedy pro Němce byl tak něco jako pro Čechy Jan Hus a Jan Ámos Komenský. Takže si ty sochy a místo v dějepisu docela poctivě zaslouží.

Mimochodem, umíte číst? Blbá otázka, já vím. Ale když teď čtete tyto řádky, slyší to někdo kolem vás? Z nějakého kláštera asi roku 1200 se dochovala podivná příhoda. Jeden mnich sedí v klášterní zahradě a hledí do knihy a jinak nedělá nic. Když už to trvá dlouho, přijdou se ho bratři zeptat, co to tam vlastně činí?
"No přeci čtu," odpoví jim tento.
"Ale vždyť my nic neslyšíme," diví se ti ostatní.
Zřejmě to trvalo hodně dlouho, než se lidé naučili číst jen tak pro sebe, aniž by to zároveň říkali nahlas.

pokračování...

Zemanovci - Dopis panu Kvasničkovi

9. října 2013 v 13:16 | Gregor Moldavit
Vážený pane Kvasnička!

(Skutečně si nedělám srandu, ale nemělo by se to psát v 5. pádu "pane Kvasničko"? Nějak si v té češtině už vůbec nejsem jistý.)

Možná si vzpomenete, že jsem s Vámi už trochu diskutoval, napsal o tom i článek a vyměnili jsme si maily. Internetové jméno Gregor Moldavit, 65 let.

Tento otevřený dopis se bude týkat volebního programu strany "Zemanovci" a mého pohledu na takovouto politickou cestu.

Včera mi před obchodním domem TESCO v Chebu předaly dvě hezké holky tento volební prospekt a já se s nimi dal do řeči. Nejprve jsem přednesl svůj soukromý názor, že nazývat stranu po jednom člověku není rozumné. Už se v dějinách stalo, že Saulus byl náhle Paulus a začal dělat přesný opak své minulé činnosti. Co když se tak najednou změní i ten Zeman? Změní se i ta strana?

Holky opáčily, že jméno není důležité, nýbrž volební program této strany a dotovaly ten prospekt jednou propisovačkou. Ta jedna mě nabádala, abych zvážil svůj hlas. Přiznal jsem, že ten už jsem odevzdal před krátkou dobou v Bavorsku. Nejsem občan ČR, bydlím několik km za hranicí, ale o dění v této zemi se zajímám. Leč bavili jsme se dále, tu jednu zase moc zajímalo to Bavorsko. Nedalo se přehlédnout, že má v úmyslu emigrovat. (Což tímto hlásím.) Za mého mládí bych tím hlásil úmysl trestního činu, dnes už je naštěstí jiná doba. Ona se nejspíše zase vrátí a bude pro Vaší stranu hodnotnější o její zkušenosti ze světa. Jenže pak už možná … O tom tady chci psát. Pak už možná bude i ten program vidět trochu jinak. Doma jsem si prospekt přečetl a zvažoval, jestli bych tomu dal svůj hlas. Tedy:

Nekompromisní boj proti korupci
Pro mě v principu chvályhodné, ale nestojíte tím předem na ztracené vartě? Máte kolem sebe vůbec tolik lidí, o které se můžete s jistotou opřít?

Výňatek z jednoho mého staršího článku:
... o čtyřicetiletém horníkovi z Karviné, který nabídl doktorovi 20 000 Kč, aby ho uznal částečným invalidou. 14.10.2009. Doktor peníze odmítl a pokus o uplacení nahlásil nadřízeným.
Reakce čtenářů na SEZNAMu? Doktor je blbec, mohl mít peníze a horník by byl taky spokojen. Zvítězil komentář, ve kterém byl neúplatný doktor označen za rafinovaného zloděje, kterému 20 000 nestačilo. Ten dostal nejvíce souhlasných hlasů.
Dokud bude český národ ve své většině takto smýšlet, může nadávat na vládu, verbálně ji věšet a vyhazovat z oken a třeba skutečně vyměnit za jinou. Nic k lepšímu se tím pro něj nezmění, přijdou zase ti samí. Dokud poctivý člověk bude pro většinu národa blbec, pak se korupce v takovém státu odstranit nedá!

- zákon o prokázání příjmů majetku
S tím bych souhlasil.

- přímá volba starostů, …
Nevím, nemám Vaše politické zkušenosti, ve Švýcarsku bych asi souhlasil, ale po určitých zkušenostech bych to v ČR s tou demokracií raději moc nepřeháněl. Dokud strany vyhrávají tím, že nějaká menšina jim odevzdává organizovaně hlasy, každý za jedno pivo a cigaretu, bych se do toho zase moc nehnal.
Na druhé straně vím, co znamená hlasování pouze jedné vybrané skupiny. V roce 1959 nám školní rozhlas přenášel volbu presidenta. My, děti, jsme psaly každý na nějaký cetl naší volbu: Široký, Novotný, Dolanský...
Na hradě byl navrhnut soudruh Novotný a k našemu překvapení (bylo nám 11 let) zvedli všichni poslanci okamžitě ruku. Soudruh Novotný byl zvolen jednohlasně. Dnes vím, že byl už dávno Kremlem určen a do morku kostí zkorumpovaní poslanci udělali pouze naučený gymnastický prostocvik, tedy zvednutí ruky. Tenkrát jako děti jsme nechápaly, jak to, že ani jeden člověk nebyl proti? Tyto pochyby se pak měly prohlubovat až do druhé půlky 60. let, kdy se moje podvedená, obelhaná generace postavila na odpor.
Takže ta přímá volba by mohla mít své plus.

- základní bezplatná zdravotní péče pro všechny občany...
Tak tady začínají mé skutečné pochyby, zvláště když k tomu přijde:
- bezplatná lázeňská péče
- důstojný život těm, kteří objektivně pracovat nemohou (a těch není málo, že ano?)

Pane Kvasnička, tak tohle Vám fungovat nebude! Mně jste kdysi řekl, že vaše strana je asi střed, trochu doleva. Tohle už je ale tolik doleva, že jsme mimo realitu. Všude se dočítám, že budoucnost patří levici, pravičáky (což asi budu já) je nutno pověsit. To už tady všechno bylo. Lenin nechal věšet hromadně kulaky, sám jezdil na lov svým služebním Rollsem (a střílel po zvyku feudálů do nahnaných zvířat v oboře přímo z jeho sedačky) a 5 milionů obyvatel mu při tom pochcípalo hlady. Nejdřív mu to bylo jedno, ale nakonec, když nechtěl v Rusku zůstat sám, zavedl NEP. Nicneříkající jméno pro znovuzavedení kapitalismu. Já tu levici chápu, ale ono to musí hospodářsky taky trochu fungovat. Jedna železná zkušenost mého života říká, že dávat něco zadarmo, i kdyby to byla jen zdravotní péče, je vždycky chybně.

Komunisti s tím bezplatným zdravotnictvím dlouho argumentovali, až v roce asi 1960 zavedli jednu korunu za recept. Zažil jsem pak v lékárně babičku, která měla 2 recepty a lékárník chtěl 2 koruny. Ta se rozbrečela, že to je hromada peněz. (Byla, moje babička v tu dobu měla penzi 195 korun měsíčně a bydlela tak uboze, že by to nevzal dnešní bezdomovec.) Dnes takové příběhy z naší doby kolují na internetu a všichni u toho řvou po komunistech. Tohle jsem zažil za komunistů. Jenže i oni pro tu korunu měli svoje důvody. Bezplatným zdravotnictvím si totiž jenom pěstovali národ hypochondrů, tedy oněch "objektivně práce neschopných". Navíc to "zdarma" znamená, že termín na nutnou operaci dostanete za 2 roky a když chcete přežít, pak tisíce doktorovi pod rukou. I to už tady bylo a naštěstí zkrachovalo. Vy s takovým programem musíte nezbytně dopadnout nějak podobně.

Není to jen o komunistech. Co znamená, v jakémkoli systému, "objektivně práce neschopný"? Jeden řecký ostrov dostal jméno "ostrov slepých". Taxikář byl slepý a myslivec byl slepý, snad polovina lidí na to dostávala peníze od vlády a místní doktor utěšeně bohatl. Jak to "objektivní" chcete kontrolovat? A i kdyby! V tu chvíli, kdy nepracující dostane dost na důstojný lidský život, se ostatní buď stanou taky nepracující, nebo vám jednoduše poutíkají do těch zemí, kde se práce ještě vyplatí. Chcete zaručit důstojný život nepracujícímu, v zemi, kde na něj kolikrát nestačí ani měsíční plat? No a právě to by byl můj (asi pravičácký) volební program:
"Práce se musí vyplatit!"

Já bych Vám jinak přál mnoho úspěchů a všem lidem všechno možné, třeba i více bojovníků typu pana Kvasničky, jenže politik by měl být na prvním místě hlavně realista. Ideály, dobrá vůle a zbožná přání nejsou vůbec k ničemu. Ono to hlavně v praxi musí fungovat, a tady jsem já své obavy k tomu jednoznačně vyjádřil.

Gregor Moldavit
(Celý život jsem se živil obyčejnou prací, nikdy nikoho nevykořisťoval a teď žiji z (na západní poměry) celkem skromné renty. Nevidím tedy nic "třídně", jak to nazývali komunisti. Pouze jsem celý život nebyl slepý ke skutečnosti.)

Dodatek 26.10.2013
SPOZ dostala 1,51%

http://www.novinky.cz/domaci/317442-pro-prezidenta-to-bude-zklamani-mysli-si-sef-zemanovcu.html
Předseda Strany práv občanů - zemanovci Zdeněk Štengl v rozhovoru pro Právo přemítal nad důvody chabého volebního zisku, který jim vyhlídky na vysokou politiku zkalil. Jednou z příčin prohry podle něj je i to, že lidé dali přednost "populistickým slibům".

Nemůžu posoudit, jestli tomu tak u jiných stran je, ale populistické sliby měla předně i SPOZ a lidé jim přednost nedali.