Volební boj a nepřizpůsobiví

10. října 2012 v 12:11 | Gregor Moldavit
NEPŘIZPŮSOBIVÍ NÁM DIKTOVAT NEBUDOU
Ále budou, já to znám.

Náhodou jsem se tento týden dostal jeden den do Chebu a byl kontaktován s předvolební kampaní. Jenom tak na okraji, ale přesto pro mě velmi zajímavé.

Před Kauflandem nám dal do ruky volební prospekt ještě poměrně mladý muž.
Jan Karafiát, (jako ten, co napsal Broučky) 33 let, národní socialista
Hned se začnu vyptávat, ale uvědomím si, že jsem nějaký ostražitý a nedůvěřivý. Tu pochopím proč. V poslední době jsem četl články mladých stalinských fanatiků na stránkách "Komsomol" a sám si tím zadělal v hlavě na generační konflikt. Když mě nyní osloví česky mladý člověk, vidím v něm jednoho z těchto šílenců. Shledávám potěšitelné, že tento angažovaný mladý muž je úplně jiný. Nejprve nám trochu něco řekne o jeho straně, pak o svém cíli. Zlepšit možnosti sportu v Karlovarském kraji. To se mi vyloženě líbí.

Velké ideologie přinesly velké koncentráky, velké hladomory a velké války. Tento člověk má svůj malý, konkrétní cíl a za tím jde. Globální politika není teď jeho starost, on chce nejprve dosáhnout nějakých úspěchů, získat více zkušeností a pak jít třeba o krok dále.

On je přesný opak oněch mladých revolucionářů, kteří sice nemají zkušenosti žádné, ale chtěli by měnit systém v základě a zastupovat zájmy dělnické třídy, nejméně na celém světě. To ještě s dodatkem, že dělnická třída musí mít toliko zájmy Marxem předepsané, tedy svrhávat kapitalismus a budovat beztřídní společnost.
http://gregormoldavit.blog.cz/1209/cesta-na-fuerteventuru-9-marxisti-a-turisti

Přeji tomuto člověku hodně hlasů a uskutečnění jeho plánů. Jemu dávám budoucnost, takové každý stát skutečně potřebuje.
SPO Zemanovci

Na náměstí Jiřího z Poděbrad to voní gulášem. Odmítáme, nám stačí oběd, večer už nic nejíme. Ale co že oni propagují? Ačkoli jsme hned řekli, že v ČR vůbec nemáme hlasovací právo, jal se s námi jeden z nich bavit. Kandidát na hejtmana v Karlovarském kraji, pan Kvasnička. Vysvětloval jejich politiku a odpovídal na mé dotazy. Dokonce i přes to, že jeho kolegové už všechno balili.

Zatímco jsme diskutovali, přišla ke stánku strany početná rodina tmavší kůže. Tato národnostní menšina je nazývána tak různě, třeba hnědočeši, nepřizpůsobiví a podobně, jenom proboha ne Cikáni, to by se jim nelíbilo a to je pro ostatní zcela závazné. Musel jsem si vzpomenout na jeden pořad v rádiu za doby komunistů, asi rok 1965, kde bylo naprosto klidně vysvětleno, jak Cikáni žijí a jak to s nimi vypadá. Do školy nechodí, holky ztrácí panenství už v 11 letech, atd. Uveden příklad jednoho otce, který měl oficiálně zaměstnání: Měsíční výplata 2100 Kč čistého, (tenkrát plat vedoucího oddělení) z toho 150 Kčs za 2 dny přítomnosti v práci, zbytek přídavky na nějakých asi 7 dětí. Takovou otevřenost si v dnešních sdělovacích prostředcích neumím představit.

Chci na tomto místě podtrhnout, že nejsem jejich nepřítel. Kdo má zájem, ať si přečte pohádku, kterou jsem o nich a pro ně napsal:
http://gregormoldavit.blog.cz/1004/cikanska-pohadka-z-hor-1-2-zlaty-poklad
Toliko se domnívám, že tady tiká časová bomba, ze které jednou bude občanská národnostní válka!

Cikáni dostali guláš a šli si ho sníst kousek na stranu. Vsadil bych mnoho peněz, že ani jeden nebyl schopen říci jméno strany, která jim ho právě darovala. Na plakáty se nikdo z nich ani nepodíval.

Otázal jsem se pana Kvasničky, jak míní jeho strana řešit například cikánský problém? Odpověděl, že tento výraz oni neznají, jde všeobecně o lidi, kteří jsou práce schopni, ale jenom berou nějaké dávky. (Kdo četl nějaké moje články třeba "O daňovém Kalouskovi",
http://gregormoldavit.blog.cz/1208/cesta-na-fuerteventuru-2-pribeh-o-danovem-kalouskovi-2-2
tam to nazývám podobně, "římský proletariát", tedy ti, co se dokážou jen množit, což jsou i četní běloši.) Ti prý mají dostávat peníze jen v případě, že odvedou nějakou protihodnotu, třeba čištění města. Dobrá myšlenka, ale proč už se dávno nepraktikuje? Co Cikáni ovšem potřebují, jsou drobná řemesla, jako kdysi. Kotláři, kováři, dráteníci... a v neposlední řadě muzikanti, ne 8 hodin v továrně, to je pro ně prakticky nemožné.

Na malé kartičce má SPO napsáno: Právo na práci, vzdělání...
Tato práva mají lidé už dnes, ovšem právo na práci mít a práci dostat, to jsou dvě rozdílné věci. (Vytvářet pracovní místa uměle, aby nebyli nezaměstnaní, to stojí miliardy a nepřinese nic.)

Pan Kvasnička vykládá, že právě v onom prosazení toho práva se chce jeho strana angažovat. Dále musí každý majetný člověk prokázat, kde své peníze sebral... Pak už musí kolegům pomoci zabalit jejich stan.

I tento člověk se mi líbil a přál bych mu, aby se hejtmanem Karlovarského kraje stal. Ale - taky bych si přál, aby mi v tomto případě někdy za 2 roky věnoval zase pár minut a uvedl příklady, jestli a jak byly tyto plány v praxi uskutečněny. Hned bych o tom napsal další článek.

Jednu stejnou větu o své straně řekli oba zmínění kandidáti: "Jsme střed, trochu vlevo." Pak jsem dostal prospekt jiné strany, která je údajně silně vlevo:
Když se o někom řekne, že je spravedlivý, je to jistě velké uznání. Když to o sobě někdo prohlásí sám, je tomu právě naopak. Já jdu od takového člověka co nejdále. To znamená, že on svá rozhodnutí považuje za ta jedině správná, vidět to jinak, je nespravedlnost. Nuže tahle strana se za spravedlivou sama prohlásila. To už je velmi pochybné. Co znamená třeba spravedlivě přidělovat nějaké sociální dávky? Na to je předně potřeba "spravedlivě" brát těm, kteří sami nic nedostávají, jen platí daně. To je věc velmi ožehavá. Právě tak, když tato strana slibuje "spravedlivé daně". Co to je?

Nehodnotím stranu ČSSD ani její funkcionáře, toliko onen sešitek, který jsem dostal do ruky a ten je katastrofální. 10 stránek, na kterých slibují všechno, to znamená nic!

Navrhujeme, prosadíme, podpoříme: co se komu zachce

Tak např. Bezpečnost:
Navrhujeme, prosadíme, podpoříme: činnost hasičských záchranných sborů

Ty asi není potřeba navrhovat ani prosazovat, vždyť už dávno existují. Chce je snad opozice zrušit? Tedy podpoříme? Jak? Řekněme, že budou chtít nová auta a zvýšení platů. Jo to ČSSD nikde neslíbila, ta podpora může být míněna třeba jen morální, budeme se za ně modlit.

Národnostní menšiny
Navrhujeme, prosadíme, podpoříme: odstraňování bariér a sociálních problémů v oblasti národnostních menšin.

Tak prosím konkrétně. Co uděláte třeba s Chánovem? Odstraníte bariéru? Jak?

Řádek po řádce abstraktní sliby. Tahle strana by můj hlas nedostala.
Tady bych byl s nějakým kandidátem velmi rád promluvil.

Jiná cesta? Jaká? Chcete plánované hospodářství, nebo necháte tržní? Budete zase střílet do prchajících na hranicích? Že to neplánujete mě nezajímá, chci někde vidět závazně napsáno, že to dělat nebudete. Aha, to už je něco jiného, že ano? "Kdyby někdo... s tím bychom museli..." Tak si na to vzpomínám už z dětství.

Tady bych viděl ideální řešení, kdyby tato strana a její voliči někde dostali území, na kterém by tu jinou cestu názorně předvedli. Ať vezmou své dělníky, své policisty, své Cikány, své bezdomovce a své důchodce a založí nějakou takovou komunu, ve které nebude vykořisťování a nebude buržoasie.

Upřímně jim přeji mnoho zdaru a když se to osvědčí, ta zbylá část ČR se jistě ráda přidá. Zatím tahle strana žije výhradně z kritiky současné společnosti, žádnou jinou cestu sama vůbec nezná. Můj hlas by nikdy nedostala.

Konec
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 10. října 2012 v 14:31 | Reagovat

Pane Moldavite, dovolte několik vět o straně Národní socialisté - levice pro 21 stol. ( NS-Lev ).
8.10.2011 došlo na Ústřední radě České strany národně socialistické 2005 ( existuje i Česká strana národně sociální) ke zmanipulovanému hlasování, které mělo za cíl, zrušit členství tehdejšímu předsedovi a umožnit průnik Jiřího Paroubka do funkce předsedy, aniž ba byl členem ČSNS2005. Menšina se postavila proti, protože to odporuje stanovám. Podplacení funkcionáři předsednictva, ovšem zblbli většinu a prosadili svou. JP ale cítil nestabilitu a nechal si "patentovat název "národní socialisté". Nechal ustavit přípravný výbor pro ustavující sjezd a pro ČSNS2005, se konal 12.11. mimořádný sjezd, který ale nijak nerozhodl. Jen zrušil členství předsedovi a vydal prohlášení o sloučení se vznikající stranou JP ( o jejích snahách jsem už psal ). K žádnému právním sloučení nedošlo, na sjezd NS-Lev pozvali jen koho chtěli a nikoli původně slíbenou paritu. Sehnali ksindl z hospod, platí to jeden vekslák, který se pašováním a pasáctvím domohl k vlastnictví ubytoven pro Cikány a na tom všem hrabe peníze. Jistý Kouda = náměstek hejtmanky v Ustí byl nedávno zatčen pro machinace s penězi EU. V tomto kraji působil JP jako soc. demokrat a tento člověk s ním byl nějak spojen. Teď je JP i s poslaneckým mandátem za soc.dem.
najednou předsedou NS-Lev a oblbuje lidi, kteří ho neznají.
Byl to národně frontovní "socialista" a lezl komoušům do rekta už v r. 1984. Pak z České strany socialistické utekl k Horákovi = emigrant obnovující v r. 1990 soc.demokracii. Horák znechuceně odešel do ústraní opět do Kanady. Soc.dem se ujali přebarvení bolševici a nakonec Zeman. Paroubek známý pod jménem Šuplík ( vždy povytáhlu stolu před každým žadatelem ) si počkal na příležitost, když mladík Gross( předs. vlády a soc. dem.) byl chycen za ruku při zlodějně.
Ujal se uvolněné funkce, ale měl proti sobě oponenty. Chtěl je dostat pod kontrolu způsobem vabank. Jenže opozice ve straně se dohodla, JP neprosila a tak odešel, hledat štěstí na Ústecko. Tam se rovněž nechytil, leda veksláků a šíbrů, s těmi založil NS-LEV.
Vím o čem mluvím, jsem dnes místopředs. ČSNS 2005 a konečně jdeme k soudu ( ten asi podmazali, protože 7.10. mělo být stání a prý až po volbách) a můžeme žalobu o neplatná jednání i prohrát.
Skuteční národní socialisté a Sokoli nikdy nekapitulovali, můžeme padnut, ale v botách.
Tolik o dnešních "národních socialistech" Jiřího Paroubka = prasknou ve volbách jako žalud v ohni. Místo v krajském zastupitelstvu mohou získat jen za 5% voličů.

2 autor článku autor článku | 10. října 2012 v 17:06 | Reagovat

[1]: nar.soc.
To celé nevypadá moc hezky. Mě překvapilo, že na druhé straně prospektu Lev21 je Paroubek. Vedle něj stojí muž, který mi připadal hodně známý. Teprve za dlouho mi to došlo. Vypadá přesně jako ten Brevik z Norska. Následuje věta: "Chcete zemi bez korupce? My ano." U Paroubka to přeci nemůže budit důvěru. Rovněž pan Rath bojoval proti korupci, nesouc krabici se 7 miliony.

Ještě bod 3. druhé strany: Úředník nemůže být vyhozen kvůli svým politickým názorům.
Únor 48 byl možný jen proto, že Beneš dal armádu do rukou sovětského agenta Svobody a policii do rukou sovětského agenta Noska. Souhlasil bych s tím bodem, pokud úředník nemá politické názory extrémní, tedy komunista, nebo fašista. Pak by, podle mě, naopak měl být vyhozen a sice co nejrychleji.

Takovéto zmíněné souboje o vedení strany slouží možná vítězi, jinak ale ne straně a ne voličům. Není pak divu, že ti radši rovnou zůstanou doma. Onen princip - když se dva psové perou o zajíce, nemá zajíc žádný zájem stát na něčí straně. Dokonce ani lidé dvourozměrného myšlení, toužící po diktatuře, si tady nepomůžou. Už Lenin musel zakázat tvoření frakcí, souboje uvnitř jedné bratrské strany šly ovšem dále. Stalin-Trotzki, Gottwald-Slánský, Mao-Lin Piao. V těchto systémech je to ovšem souboj na život a na smrt. Prostý občan je pak uklidněn sdělením, že se jednalo o zrádce, zvítězil ten správný. (Napsat do novin opak bych nikomu neradil.)

3 Miriam Miriam | 11. října 2012 v 10:35 | Reagovat

Váš domnělý Brevik z Norska mne jen usvědčuje v tom, že asi moc velký přehled o českých poměrech nemáte. Na fotce je Jiří Šlégr, olympijský vítěz, který svou hokejovou dřinou udělal pro věhlas České republiky jistě mnohem více něž průměrný občan.

4 autor článku autor článku | 11. října 2012 v 12:11 | Reagovat

[3]: Miriam
Že o českých poměrech moc nevím, byl jsem tam pár dní na výletě, píši hned ze začátku. Proto se taky držím výhradně oněch dvou rozhovorů a dvou prospektů.

5 nar.soc. nar.soc. | 12. října 2012 v 11:08 | Reagovat

[3]:

Jiří Šlégr zvaný Guma, je nepochybně zasloužilý sportovec a pro sport může mnohé udělat. Ovšem v politice, bez předchozí přípravy ( studia politologie a sociologie) bude pořád jen Guma řízená Jiřím Paroubkem a v jeho zájmu.
Tahanice JŠ s rozvedenou manželkou, kdy k rozvodu přispěl naháněním rozhoďnožek, není nic, co by zdobilo poslance ( notabene s mandátem od soc.dem. a přeběhlým k NS-LEV Jiřího Paroubka ).

6 autor článku autor článku | 12. října 2012 v 13:11 | Reagovat

[5]: nar.soc.
Neznám tohoto hokejistu, jako žádného jiného v ČR ani jiné zemi. Sport je u mě soukromá věc každého člověka. Neobdivuji slavné vítěze a kdyby všichni byli jako já, pak by si třeba Martina Navrátilová musela hodiny tenisu sama platit. Já si celý život sportovní aktivitu taky platil (a ještě platím) za sebe sám.

Známý sportovec ovšem přinese straně četné hlasy, to je bezpochyby. Lidé volí známé obličeje a známá jména. Kdyby za nějakou stranu kandidoval Kájínek, možná by zvítězil. V Americe se stal herec presidentem, protože ho lidé znali. Podle mě nebyl horší, než nějaký studovaný politolog.

Po konečné porážce husitů u Lipan se ti zbylí nechávali naverbovat jako žoldáci. Pochopitelně, vždyť nic jiného než válčit neuměli. Boží bojovníci, jako na začátku, to už dávno nebyli. Před tím bojovali proti katolíkům, nyní s nimi proti komukoli, hlavně že byli placeni. A katolíci je rádi brali, neboť měli pověst, že jsou spojeni s ďáblem. Jestli anděl nebo ďábel, hlavně mít ve vojsku nadpřirozenou bytost. S dnešní politickou stranou to není jiné. Důležité je získat na svou stranu známé lidi, kterým bůh (ať už jakýkoli) nadělil slávu.

7 autor článku autor článku | 13. října 2012 v 19:40 | Reagovat

[5]: nar.soc. 13.10. 19:30
Jak vidno Paroubek a tím i lev21 zkrachovali. Ten člověk už by měl raději politiky nechat a členové strany to zkusit znovu bez něj. V Ústí má strana necelá 3%, Paroubek 2 105 hlasů. To je debakl.

Jasní vítězové jsou komunisti a ČSSD. Je tady vidět zlost lidí a skutečnost, že k volbám údajně přišla třetina obyvatel. Ostatní ať si nikdy nestěžují. Nejspíše, navzdory všem slibům, se ty dvě strany spojí a převezmou absolutní vládu. Jenže se nedohodnou a pak je tu okolnost, že vlastně žádný program vůbec nemají. Dát každému všechno a zavést růžové zítřky, na to už dále dluhy zvyšovat nejde. Brát bohatým znamená, že jim odejde západní kapitál a mají nezaměstnanost 50%. Budu vše se zájmem sledovat, ale na lepší budoucnost v ČR bych si teď rozhodně nevsadil.

8 nar.soc. nar.soc. | 13. října 2012 v 21:07 | Reagovat

[7]:

Kdo s čím zachází, tím i schází a nikdo nevstoupí do stejné řeky. Jiří Paroubek s umanutím trubce, to podstoupil. Začal podrazem a voliči to nespolkli.
Nestala se žádná fatální věc, strany vznikají i zanikají.

Úspěch druhořadých tlachalů, kteří získali volbou pověření, je horší věc.
Po dvaceti letech "bohatnutí" bych očekával od lidí majetných dvě věci, vyšší odpovědnost za stav veřejného mínění a osobní příklad včetně osobního zapojení do řešení veřejných potřeb. Soukromé ochranky, sobectví a předvádění se, vydrží jen do času. Turbulence, které v krajích způsobí snaživí Jardové se budou následně dlouho a těžce vydýchávat.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama