Cesta na Fuerteventuru 7/? – Rajčata, kozy a komunismus 2/2

6. září 2012 v 18:31 | Gregor Moldavit
Jak už jsem uvedl, v 19. století vzplála na ostrově Fuerteventura různá povstání, cílem byl onen požadavek, "Půdu těm, kteří na ní pracují". Povstání nebyla úspěšná. Pokud nyní v ČR dostane církev v restituci požadované pozemky, které chce bez pochyby za poplatek propachtovat, pak má na krku to samé. Dějiny se opakují. Církev může mávat vládními výnosy, že jí ty pozemky patří, ale nikoho nebude bavit na ní celý život zdarma pracovat. Ohánět se pámbíčkem, na kterého už sotva kdo věří, jí nebude nic platné. Tahle restituce jen nahání vítr do plachet komunistům. Sedlák půjde za tím, kdo mu tu půdu slíbí. To všechno už tady bylo. Že církevní hodnostáři byli v 50. letech zavíráni do koncentráků? Jo, tak už to chodí. Když někomu vezmete majetek, je lepší nechat i jeho zmizet, než aby chodil kolem a všude něco vykřikoval o svých právech. Chudá církev se dalších totalit bát nemusí, nebude na ní co vzít, naopak jí to vynese sympatie a lásku prostého lidu. Leč mám obavu, že ten miliardový majetek je přeci jen lákavější, než ta sympatie a láska. Už jenom jeden milion je hromada peněz, natož to 100 miliard. Kdo by se tady rozptyloval myšlenkami na nějakou lásku k bližnímu!

V roce 1936 shromáždil na ostrově Tenerifa generál Franco své důstojníky a odtud započal tažení na Madrid. (Na tom místě byl později postaven pomník a patrně se tam slavilo každý rok výročí, podobně jako u nás VŘSR. Navštívil jsem ono místo v roce 1982 a všechno už bylo zanedbané a zarostlé.) Ve Španělsku z toho byla strašně krvavá, tři roky dlouhá válka. (Jednou jsem tam kdysi na jednom místě hledal malby pračlověka a najal si místního průvodce. Ten mi ukazoval, "Tady v tom údolí byla hrozná bitva. Byl jsem ještě kluk, ale viděl jsem ji. Támhle ta stráň byla doslova poseta mrtvolami.")

Fuerteventura byla obsazena za jeden den, aniž by obyvatelstvo nějak reagovalo. Těch pár sedláků pochopitelně nemohlo vzdorovat armádě, ale nikde se nepraví, že by to vůbec zamýšleli. Pro ně bylo důležité, aby je vláda chránila před piráty z moře a pomoc při zavlažovacích projektech, viz předešlý díl. Fašismus nebo demokracie, to už pro sedláka není tak důležité. (S dělnickou třídou to není jiné. Troufám si tvrdit, že kdyby komunisti byli dokázali dát lidem srovnatelnou životní úroveň jako na Západě, při plné zaměstnanosti, nepotřebovali na hranicích střílet do uprchlíků a mohli vládnout ještě dnes. Že odbourali demokracii a udělali z voleb frašku, by jim lid byl odpustil.)

O španělském fašismu si každý může myslet co chce, ale Španělsko zůstalo neutrální v 2. světové válce a zažilo za tu dobu značný hospodářský rozmach. Mluvilo se dokonce o hospodářském zázraku. Střední vrstvě výrazně stouply platy. Po pádu fašismu bylo ve Španělsku dost lidí, kteří po něm brečeli, jako dnes mnozí Češi brečí po komunistech.

I Fuerteventura dostala finanční podporu pro různé zavlažovací systémy a přehrady. Tyto ale nebyly provedeny odborně a nakonec ten projekt moc nepřinesl. Totalitní diktatura ještě neznamená, že se vše dělá správně.
V krajině bez rostlinstva je celkem blbost stavět takovéto přehrady. Ty se vám zanesou třeba už po prvním slejváku. Zažil jsem průtrž mračen na ostrově Gran Canaria. Moře kolem bylo na sta metrů celé rudé od splavené vulkanické horniny a popela.
O životě na ostrově zase příště.

Dostal jsem jednu úplně hrůznou řetězovku a musím se zase vrátit do předvolebního ČR.

Jméno (asi pravé, možná fiktivní) věk 43 let, podruhé nezaměstnaný.
Proč budu volit komunisty …

Věta za větou ty nejprimitivnější fráze, které čtu bez ustání na SEZNAMu:
"Co je mi platná svoboda cestování, když na to nemám peníze?
Dříve se stála fronta na banány, dnes se stojí fronta na pracáku."
Atd... Všichni znáte.
"Napiš souhlasím a pošli dále."

A Češi souhlasí a posílají dále. Mně se z něj dělá špatně a hluboce ho odsuzuji.
Já sám pocházím z vysloveně chudé rodiny, na Západ jsem přišel s jedním rancem a do života zcela nepřipraven. Musel jsem v životě začínat vícekrát znovu a na pracáku jsem stál frontu taky. (Frontu na banány jsem v ČSSR nikdy neviděl.) Přesto jsem zůstal svobodným člověkem a nikdy mě nenapadlo, že bez komunistů nejsem schopný přežít. Peníze jsem zase vydělal a vydal se na další krásnou cestu do světa. Když v mém oboru nebyla práce, musel jsem se vyučit jinou a ne čekat na pohádkového dědečka, který by to udělal za mě.

Ten člověk nechce demokracii a kapitalismus, proto volí komunisty. Předně plete dohromady politický a ekonomický systém, za další je naprosto nelogický ve svém závěru. Tuší vůbec, že demokracie vznikla a existovala v systému otrokářském? Čistě teoreticky by i v komunismu mohla být demokracie. Jenže kdyby komunisti byli za své vlády povolili svobodné volby, nebyli by dostali ani tolik hlasů, kolik jejich strana měla členů. Chápal bych, kdyby chtěl Hitlera, nebo Egyptského faraóna. Ti dali všem práci a obživu. Jak ale přišel na to, že komunisté znamenají stoprocentní zaměstnanost? Že tomu tak bylo? Ano, alespoň tak zhruba, ale taky na to zkrachovali v krizi tak strašné, jakou kapitalismus nikdy nezažil.

Komunismus každému, kdo si ho přeje, ale jak na to? Tady je ten problém, že ti svobodní a ti, co svobodu nepotřebují, můžou žít dohromady v demokracii, jenže ne v totalitě. Z té bude občanská válka, nebo ti svobodní všichni poutíkají na Západ. Co takhle rozdělit ČR jako byl Vietnam, nebo Německo, nebo jako je Korea? Jedni budou dále žít v demokracii a druzí pod moudrým vedením komunistické strany. Prakticky nesmysl, ale řekněme. Tady vidím první potíž. Ten soudruh Filip by sám do té komunistické části vůbec nešel. V opozici se mu za silnou kapitalistickou korunu žije velmi dobře. Neriskuje ani, že ho nějaký stranický konkurent svrhne a nechá popravit, coby západního agenta. To je přeci mezi komunisty takový dobrý zvyk. Nebýt vítězného února, mohli se Slánský a spol. dožít v kapitalistickém blahobytu požehnaného věku. KSČM může hlasy dobře potřebovat, ale proboha ne zas nějak moc. Žije z duchovní útěchy a poukazování na špatnost kapitalismu. Sama nemá lidem vůbec nic co nabídnout. A co ta celá horda mladých stalinistů? Ti chtějí vést dělnickou třídu podle marxismu-leninismu, ne sami pracovat. Pro ně jídlo vzniká tak, že ho maminka přinese na stůl. O nich si povíme příště.

Ale řekněme, že se ČR rozdělí, jako to bylo se Slovenskem. Vznikne ČDR a ČKR, tedy Česká Demokratická a Komunistická Republika.

V roce 1948 šly do toho komunistického experimentu nadšeně tisíce mladých, vzdělaných a schopných lidí. S těmi bych dnes určitě nepočítal, ti zůstanou radši v té části ovládané třídním nepřítelem. Od členů KSČM bych taky moc nečekal, 80% začne jásat, že jim strana zvýší důchod, se samopalem na hranicích už znovu stát nebudou.

Řekněme, že všichni ti, kdo v ČR jsou nezaměstnaní půjdou do ČKR a strana se jim o práci už postará. Jenže zřízení jednoho pracovního místa dnes může stát i několik milionů korun. To jako se udělá všechno postaru? Ženy dělnice dostanou místa na pásu, pro děti školky, všechny možné jistoty při těhotenství, volné dny za odměnu, atd...? Už někoho napadlo, jaká byla tenkrát hodnota jejich práce? Skutečně si to někdo představuje tak, že dnes zavede komunismus, postaví fabriky na úrovni 50. let a bude plná zaměstnanost? 50 žen s ručními nástroji na pásu bude podávat výkon jednoho dnešního průmyslového robota, jeden od nich vyrobený šroubek bude stát stonásobek běžné tržní ceny ve světě a ono to tak půjde do nekonečna? Že to vyřešíte zavřením hranic, zavedete monopolní ceny a každý bude muset kupovat domácí produkty? Rodina bude střádat na vysavač půl roku? To už tady jednou bylo a zkrachovalo.

Za měsíc se na černém trhu bude nabízet 20 korun ČKR za jednu ČDR. Hodná teta v ČDR bude znamenat, že si dítě v ČKR může koupit v TUZEXu žvejkačku. Jako bych už zase slyšel tu frázi generace mých rodičů.
"Takovýhle komunismus my jsme nechtěli. My jenom chtěli aby..."

Zůstaňme ale u skutečnosti, že ČR se dělit nebude a představy, že KSČM dostane přes 50%. V tu chvíli vypukne panika. Můžou slibovat, že zůstanou u tržního hospodářství, nikdo jim nebude věřit. Jak přišel ten autor na to, že komunisti mu dají práci? Odhaduji nezaměstnanost vyšší, než je teď, nejspíše mnohem vyšší. Kapitalistické investory by komunisti odradili, sami hospodářství vůbec nerozumí, žijí z kritiky kapitalismu. Ze státních peněz by se ani daleko nedostali a půjčku by jim nikdo nedal, nebo jen na vysoké procento. Pracovní místa vytváří kapitál, vyspělá technologie a hospodářští odborníci. Zahraniční investoři se stáhnou domu, přes hranice půjde vlna emigrace českých odborníků, koruna ztratí ve světě důvěru, propadne a přestane být směnitelná. Zahraniční firmy, v obavě ze znárodnění, se začnou stěhovat pryč, světoví zákazníci se začnou poohlížet jinde, hospodářství se prostě sesype. Nezaměstnanost stoupne, platy klesnou, z dělnické aristokracie se stane lumpenproletariát. Slovo Čech se ve světě zrovna s úctou vyslovovat nebude. První národ, a možná poslední, který se dobrovolně vrátil do komunistické totality. Že se trochu nestydí.

Ona představa, že komunisti potrestají tuneláře a vládní zloděje, řve dětinskou naivitou. Bohatí oligarchové, kteří vládli do roku 1989 a po něm na jiných funkcích právě tak, ti zase (aspoň v pozadí) převezmou nejvyšší státní funkce. Jejich miliony jim k tomu urovnají cestu, ti nahoře už se nějak v tichosti dohodnou. Při nejhorším vezmou své peníze a na čas se stáhnou do svých zahraničních paláců.

Onen soudruh 43, dále nezaměstnaný, ale tentokrát bez podpory, pak může napsat další řetězovku, jak on věřil na pohádkového dědečka, ale místo něj přišla realita. On všechno myslel dobře, ale komunisti to nějak špatně udělali. Tentokrát za to ale bude sedět druhý den coby kontrarevolucionář v kriminále. Tam si může vzpomenout, že on přeci svobodu nepotřebuje, stejně nemá peníze. V takovém nějakém přeplněném kriminále zamořeném tyfem, jako bylo běžné po VŘSR za Lenina v Rusku. A Lenin je přeci ještě dnes náš vzor, že ano?

Pokračování...

Jeden náš hudební film: Pomník
Tady si můžete s námi zazpívat revoluční píseň: Pochod rudých námořníků
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 7. září 2012 v 21:23 | Reagovat

Tady běží v TV1 každý týden večer ve čtvrtek "hovory s Jílkovou". Tam byste viděl týpky! Včera se tam sešli (předseda posl. výboru, míst.před agrární komory, soukromý větší řezník, zástupce nějakého obchodního řetězce, bývalý ministr dopravy Bárta, nějaký volič socdemáků a bába z Prahy, volička ODS ). To byla sestava!!!
Řešili zdražování potravin zaviněné růstem DPH. Bába vřeštěla, že už nikdy ODS volit nebude, maník zase, že kašle na socdemáky. Předseda výboru za ODS ze Sněmovny žvanil, jak je nutné zvedat %DPH.
obchodník mu oponoval, že nelze sestavit rozumné podnikání, když se s DPH laboruje každého půl roku. Bárta zase, že chtěl snížit daně na naftu, které zdražují vše o víc než celá DPH.
Z Agrární komory se čílil nad nízkými cenami nákupu. Na př. dnes leží v zemi několik set ha brambor na Vysočině a při nákupní ceně cca 2Kč/kg je nelze sklidit, protože náklady činí asi 3Kč/kg. Bárta s bábou na to, že jejich babičky vykopaly brambory motykou až do poslední. Bárta navíc, je to tím, že existuje velkovýroba a monopoly, Kdyby byli malí sedláci podobně věci by nebyly. Bába, vše by mohli levně prodat na farmářském trhu. Agrárník, vážení, znám sedláka specialistu na mléko. Denně má 20000l, mlékárna mu platí podnákladové ceny, poraďte jak takové množství ze dvora prodat na farmářském trhu? Podobně kuřata, prasata, dnes i vejce? Řezník, nakupuji maso z dovozu, sedláci by to vozili po kusech a z čeho bych financoval jatky, kontroly, mraznice atd. Takto mám maso jako polotovar ve stejné kvalitě a ceně s atestem a tedy levněji. Zvednutou DPH přirazím na prodejní cenu. Bába tak to jste vy co nás okrádá!
Agrárník, všichni likvidují, protože ČR se vyhýbá plnit dotace na úrovni EU a tím podráží domácí produkci.
Bárta, na polích roste řepka a kukuřice na výrobu biopaliv, devastuje se půda a letos už chybí pšenice i žito a cena pekárenských a mlynářských výrobků půjde na horu atd, atd.
To ukazuje na naprosté zmatení i těch kdo mají rozhodovat. Buď jsou blbí nebo jednají v cizích zájmech. Nakonec je zbytečné takové žvásty překřikujících se lidí poslouchat.

2 autor článku autor článku | 8. září 2012 v 16:38 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Není možné, aby metrák brambor stál v obchodě méně, než stojí jeho sklizeň. Něco jako neviditelná ruka trhu skutečně existuje. To do toho ovšem nesmí fušovat nějaký úředník EU, který byl v životě nejdále na předměstí Štrasburku a nepozná koně od krávy. Na druhé straně jsem slyšel o případu zemědělců někde u Chebu, kteří kvůli nehospodárnosti přestali pole obdělávat. Pronajalo si je nějaké německé družstvo, platilo nájem a ještě si vydělali.

Základ je, že práce se musí vyplatit. Všichni ti, kteří by všem chudým všechno dali, si musí uvědomit, že pak se těm ostatním nevyplatí chodit do práce. Právě tak neustálé zvedání daní je hospodářská sebevražda. Pokud to vláda nedokáže jinak, ať pustí k veslu nějakou jinou.

President Klaus řekl, že s kapitalismem to neklaplo, vracíme se k socialismu. Lidi jásají, to přeci taky chtějí. Jenže kapitalismus je mercedes, socialismus trabant. Lepší by bylo, se s tím kapitalismem naučit zacházet. Jinde to umějí.

Kritizuji komunisty, ale jakou stranu volit? Viděl jsem volební slogan jedné strany pravicové:
„Dáme obcím více, více než si myslíte.“
Za jaké blbce ten člověk ty voliče považuje? Já si nemyslím vůbec nic, copak já vím, kolik dostávali dříve? Ale když dají někomu více, musí dát jinde zase méně, nebo někomu něco vzít. Znamená to, že chtějí zvednout daně? Na to ta strana odpověď nemá.

3 nar.soc. nar.soc. | 10. září 2012 v 21:27 | Reagovat

[2]:

Pro mne je kapitalismus stav, kdy svoje finanční zdroje rozdělím na spotřební a investiční. Investiční nemohu v žádném případě změnit na spotřební, to je úpadek.
Bohužel česká forma kapitalismu k této jednoduchosti ještě nedošla. Dokonce i vláda žvaní o potřebě "zvýšené spotřeby domácností" jako jednoho faktoru tlumícího "krizi". Krizi, kterou vyvolala hamižnost, nesoudnost a utrácení ve stylu madame Pompadour, "po nás potopa".

4 autor článku autor článku | 11. září 2012 v 8:33 | Reagovat

[3]: nar.soc.
"Česká forma" je vůbec něco podivného. Češi udělali katastrofu ze socialismu a teď z kapitaismus taky. Co si kdo představuje, že by se stalo, kdyby vyhráli komunisti? O tom konečně píšu v článku. Každý už se vidí, co by od nich dostal. Jenže kde by to měli brát? Dnes je článek, že české firmy utíkají před daněmi do Maďarska. Když vyhraje ČSSD uteče polovina firem, když vyhrají komunisti, utečou všechny. Pochopitelně utečnou i odborníci, zůstanou důchodci. Z toho bude jen hospodářský krach.

Napsal jsem, že střední třída je ždímána, legální práce se sotva vyplatí. (Tady v Německu je to podobné, jenom jsou trochu vyšší platy.) To se musí změnit, práce se musí vyplatit, jinak to stát může zavřít. Jenže v tomhle smyslu jsem ještě volební slogan neviděl. Jedni chtějí dát porodné, druzé chtějí dát obcím. Jednoduše se těm pracujícím bude dále brát.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama