Cesta na Fuerteventuru 3/? - Příběh o poslušném Nečasovi

15. srpna 2012 v 21:17 | Gregor Moldavit
link 2. díl

Ještě k předešlému dílu o Kalouskovi:
http://www.novinky.cz/ekonomika/275982-dane-se-nedari-vybirat-hdp-klesa-ministri-musi-krotit-sve-pozadavky-na-rozpocet.html
Průmysl a stavebnictví v dlouhodobém propadu, malá ochota domácností utrácet, menší než očekávaný výběr daní spolu se zprávami o útlumu automobilového průmyslu v Evropě výrazně podle analytiků ovlivní každoroční srpnovou bitvu o to, kolik které ministerstvo dostane z rozpočtu na příští rok.

Já tím posledním článkem taky zrovna neobjevil Ameriku. Za peníze, které stát vezme lidem na daních, si ti lidé už nemůžou nic koupit. Krachují podniky a vládě ty peníze pak chybí na dalších daních.

http://www.novinky.cz/finance/275893-prace-uz-se-nekterym-zadluzenym-cechum-nevyplaci-radeji-ziji-z-davek.html
Pochopitelně, když je někdo zadlužený, nevyplatí se mu pracovat, stejně by mu nechali jen životní minimum. To ovšem takhle dostane z práce druhých bez vlastního pohnutí prstem. Jenže těch nesplatně zadlužených jsou desítky tisíc. Mají skutečně všichni právo žít bezpracným životem na úkor ostatních? A jakým právem pro tyhle lidi někdo z těch pracujících ty peníze ždíme?

Pak byl zajímavý článek o jedné romantické cikánské osadě:
http://www.novinky.cz/zena/styl/275172-jak-se-zije-romskym-rodinam-v-osade-pod-tatrami.html
Před pár lety v osadě několik dnů pobývaly studentky z Česka. Spočítaly, že ze dvou stovek obyvatel tu bylo 84 dětí do osmnácti let.
Cikánské děti dostanou ve škole zadarmo oběd a na ruku jednu korunu. Gádžové si obědy pochopitelně musí platit sami, ale jinak jsme si všichni rovni. Vždyť je tady Cikánům už od dětství vštěpováno, že oni mají právo dostat všechno zadarmo.
"Ze školy se tak stal byznys," shrnuje starosta nedaleké obce. A to podle něj není v pořádku. I tak ale romské děti většinou ze základní školy absolvují jen šest až sedm tříd, což jim v průměru zabere deset let.

Skutečně se vláda domnívá, že se vše do nekonečna vyřeší tím, že pracujícím se každý rok zvednou daně? Co když ti se jednoduše seberou a odejdou? Částečně i o tom bude tento další díl.

***
Příběh o poslušném Nečasovi

To byl jednou jeden český politik a ten uměl čarovat. Zvláště se pak proslavil na jakémsi zasedání, kde svým uměním oslnil celou společnost. Pronesl hlasitě:
"Předvedu vám kouzlo. Vidíte tohle péro? Teď zavřete na chvilku oči, já ho nechám zmizet. Čáry máry fuk a pero je pryč."
Kouzlo se povedlo, pročež získal tento veliký mág slavné jméno "Perochmat".

Leč já vám chci nyní vyprávět o jiném péru a o jiném českém politikovi. O péru svatém, skoro z nebe. K tomu za chvíli. Jinak je tohle celé psaní cestopis z Fuerteventury.
Tento ostrov byl obydlen snad někdy kolem 1000 př.n.l. berberským obyvatelstvem severní Afriky. Co asi vedlo ty lidi v té době, opustit nekonečné dálky řídce zabydlené Afriky a vydat se v tehdejších kocábkách na riskantní cestu přes oceán? Cestu k nejbližšímu ostrovu dlouhou 100 km. Asi to samé, co přimělo praotce Čecha k tomu, zabalit si raneček a vydat se s pár věrnými na cestu do Čech. A co že to bylo?

Můžeme si představit ozbrojené sousedy, kteří na ně zaútočili a před kterými museli uprchnout. Jenže třeba praotec Čech přišel do obydlené země, kde se místní stavěli na odpor. On s druhy (viz Jirásek) je potřeli a táhli dále. Proč tedy nebyli schopni hájit vojensky svoji zemi? Další možnost je přemnožení. Ano už tenkrát. Když Kolumbus objevil Ameriku, žil tam nepatrný zlomek dnešního obyvatelstva a přesto můžeme říci, že byla přemnožená. Indiáni mezi sebou bojovali o území, což dnešní bílí Američané nemají zapotřebí. Třetí důvod, který se mi zdá nejvíce pravděpodobný, zní - Kalousek. Viz oba předešlé díly.

Jednoduše bylo vše hezky rozděleno, všechno perfektně fungovalo, všichni měli své sociální jistoty, což na druhé straně znamenalo, že se mladým nevyplatilo pracovat. Proto se rozhodli sebrat se a jít jinam, kde by sice začali z ničeho, ale sami pro sebe.
(Možná si někdo vzpomene na konec pohádky "Krysař z města Hameln".)

Existuje ekonomické pravidlo, že udržet v blahobytu blahobyt je těžší, než blahobyt vybudovat v pustině z ničeho.
Jen ti první tam našli prázdný ostrov, který mohli začít kultivovat. Všichni ostatní až do dnes tam už narazili na domorodce, kteří svůj ostrov bezpochyby hájili. To je problém až do dnešních dnů. Jen v roce 2006 připlulo na Kanárské ostrovy 31 tisíc uprchlíků z Afriky. Nikdo je nechce, nikdo neví, co si s nimi počít a tenhle problém se stále prohlubuje.

Kolem roku 1300 se objevují Španělé, kteří mají železné zbraně a proti kterým se Guančové nemůžou kamením a klacky ubránit. O tom v dalších dílech.

Tyto nové objevy neušly pozornosti církve svaté. 1344 papež Clement VI vytušil, že tam v tom oceánu může ležet ještě mnoho různých ostrovů (o Americe ještě nic nevěděl) a ty by se přeci daly za veliký tribut propachtovat různým podnikavým šlechticům. Rozumí se, kasírovat tímto způsobem balíky peněz za nic a bez jediného pohnutí prstem. Prohlásil se tedy za vlastníka a vládce všech nově objevených světů západně od Evropy. (Škoda, že to neřekl můj pradědeček, mohla dnes celá Amerika patřit mně.)

Papež ustanovil králem Kanárských ostrovů kastilského šlechtice Luis de Cedra i s výměrou léna za tuto velikou čest. Ty ještě vůbec nebyly v tu dobu od Španělů dobyté. To znamená prakticky: "Naverbuj si za své peníze armádu, místní můžeš třeba vyhladit, jsou to stejně pohani, dojeď si do Afriky nachytat černé otroky, zkultivuj tu zemi, proměň úrodu v peníze a z těch sem půlku naval!"
Ukázalo se však, že Clemens VI, svatý otec a zástupce boha na zemi, zase tak nekonečně chytrý nebyl. Tento de Cedra totiž nikdy na jejich půdu nevstoupil a vrátil ostrovy nazpět papežovi s poznámkou, že mu takovou daň platit nebude, raději se na celé to kralování vykašle. Tím dal názorný příklad, jak správně vracet církvi majetek.

Tohle by si měli dobře uvědomit právě Češi v dnešní době, kdy církev požaduje nekonečné miliardy za svůj bývalý majetek, po roce 1948 komunisty zkonfiskovaný.
Pro někoho zcela jasné: "Bylo to jejich, komunisti jim to ukradli, tak jim to vraťte". Jenže ono to tak jednoduché vůbec není. Bylo to skutečně jejich? Jak církev ten majetek získala? Tenhle papež je zrovna velmi názorný příklad, jak to s tím církevním vlastnictvím před rokem 1948 vypadalo. "Prohlásil se vlastníkem..." Ono to pak šlo v tomto směru dále.

Když Kolumbus překřížil veliký oceán a přistál na prvním karibském ostrově, vztyčil tam španělskou vlajku a prohlásil ono území za majetek jeho katolického veličenstva. Co tomu říkají ti místní, ho v nejmenším nezajímalo. To byli konečně jenom divoši a pohani. Jenže jak to v tu dobu vypadalo v Evropě, kde žili křesťané? Dnes není ani tak těžké mnoho případů ze středověku rekonstruovat. Žádné státní katastrální úřady povětšinou neexistovaly, to měli v ruce mniši v klášterech. Kde nebyla půda jednoznačně pod správou nějakého mocného feudála, (který by jim klášter srovnal se zemí) zanášeli si jí do knih jako svůj majetek. Zemědělci, žijící staletí na tom území, se pak dozvěděli, že pracují na pozemku patřícímu klášteru a tomu za to musí odvádět poplatky v naturáliích. Často více než polovinu jejich výtěžku. Navíc měli povinnost na jiných klášterních pozemcích zdarma robotovat. Řečeno přesněji, klášter jim z milosti bóží nechal životní minimum a udělal si z nich otroky. To ale nebylo všechno. Jak je snad známo, majetek umučených a upálených kacířů propadal církvi. Ta tedy měla zájem na tom, stále nové kacíře odhalovat a likvidovat, což také praktikovala. V novověku pak přišly po kacířích na řadu čarodějnice. To byly stařeny, které často dělaly potraty, což klášterníkům nepasovalo do rozpočtu. Lidé své děti nedokázali uživit a nemohli další přírůstky potřebovat, byla to tedy běžná praxe. Jenže církev ty děti živit nepotřebovala, byla to pro ni naopak toliko neplacená pracovní síla. Čím více, tím lépe. Později pak likvidovala církev čarodějnice podle chuti, mnohdy jenom ze sadismu a zvrhlosti. K výslechovým metodám patřilo například znásilňování. Tenhle "jejich majetek" nyní církev svatá požaduje nazpět a zřejmě taky dostane.

Nyní dále onen příběh o poslušném Nečasovi.

http://www.novinky.cz/domaci/268625-cirkevni-restituce-by-se-nemely-odkladat-zopakoval-necas-po-schuzce-s-papezem.html?ref=boxF

Jako dar papeži přinesl kopii strahovského evangeliáře z 9. století, od papeže Nečas dostal pero. "Mám pro vás pero pro podepisování dokumentů," řekl premiérovi papež.

Rozumějte: "Mám pro vás pero na podepisování našich rozkazů." Tohle pero je z mého hlediska vyslovená sprostá facka do tváře českého národa, ale tenhle pan Nečas ho klidně přijal a ještě pronesl, že: "Církevní restituce by se neměly odkládat, …"

Ty se měly udělat hned po roce 1989, ale tady je otázka jiná. Co je církevní majetek? To přeci nerozhoduje paušálně vláda, ale soud u každého čtverečního metru půdy a u každé stavby. Ještě horší je to s penězi. Pokud církvi komunisti něco vzali, ať jí to vyplatí Štrougal, Jakeš a Bilak. Když to vezmete dnešnímu mladému člověku z platu ve formě daní, má zase ten právo požadovat jednou svůj majetek nazpět. On si ty peníze vydělal! Církev se nemůže divit, když se pak jednou zase karta obrátí, že si to taky od ní nazpět vezme.

(Za mého mládí existoval imperativní výrok: "Řekni mu, ať to podepíše, jestli má nějaké problémy, já mu namočím péro.")

http://www.novinky.cz/domaci/275022-restituce-udelaji-z-cirkve-nejvetsiho-majitele-pudy-a-to-te-nejlukrativnejsi.html
A když jim dají nazpět pole a lesy, co s tím chce vlastně církev dělat? Nahnat tam lidi bezplatně na robotu? To už dnes nejde. Tedy propachtovat a požadovat poplatky. Jenže zemědělství už se dnes sotva vyplatí na vlastním pozemku.

V 19. století přišlo vzdělání, boj proti feudálnímu a kapitalistickému vykořisťování. Jak dělníci, tak rolníci přestali věřit, že něco je vůle boží a postavili se na odpor. Proč mají pracovat na nějaké parazity, kteří si žijí v luxusu a sami nedělají nic? I na ostrově Furteventura se objevil onen bolševický požadavek: "Půdu těm, kteří na ní pracují". Žádná ze selských rebelií však nebyla úspěšná, feudálové svoji moc udrželi.

Tímto heslem ale dokázal Lenin přilákat mnoho členů do své strany a byl nakonec s revolucí vítězný. (V praxi mu pak 5 milionů lidí pochcípalo hlady a půl milionu vyvraždila jeho policie čeka. O tom jsem psal v seriálu o VŘSR.) Když čtu stránky dnešních českých ortodoxních komunistů, pochybuji o jejich inteligenci i zdravém rozumu. Kdyby se tito šílenci dostali k moci, nemůže z toho být taky nic jiného, než vraždění a hladomor. Dnešní vláda jim k tomu ale dost nahrává a žene lidi do jejich náruče. Jestliže si církev představuje, že bude z těchto obrovských pozemků jen vybírat, pak je tady další revoluce naprogramovaná.

Tenhle pan Nečas by si měl uvědomit, že papež není jeho nadřízený. To pero od něj nikdy neměl přijmout, ale říci mu, jako kdysi Bismarck: "My do Canossy nepůjdeme."

(Tohle téma: Do Canossy nepůjdeme)


Karikatura z té doby. "Smíte mi políbit pantofel", říká papež (čímž prokazuje milost). "Vy mně taky", říká Bismarck.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 17. srpna 2012 v 14:19 | Reagovat

Dobrý den Pane Moldavite.

Zabral jste zase doširoka, že nelze jednoduše reagovat. Mně jste osobně potěšil, protože pokud mne paměť neklame dal jsem na internet přezdívku Perochmat asi první.
Co se týče "restitucí církevního majetku" v ČR jde o jednu velkou lumpárnu. Vymyslel ji Kalousek a za bakšiš z darovaného majetku bude mít jeho strana své jisté až do doby neurčité ( na tom je to založeno ).
To že katolíci dostanou majetek do výlučného právního vlastnictví je neslýchaná věc. Vždy byl tento majetek opatřen jakousi veřejnouprávní službou ( kostelní asyl, charita apod). Teď - nic. Výsostné vlastnictví umožní i prodej za symbolickou korunu Vatikánu. Automaticky lze očekávat obnovení kanonického práva na území nemovitostí. Zproštění od daní z prodeje k tomu přímo navádí. Automatické zhodnocení vyplácených peněz o inflaci je snem každého věřitele a zde je na zlatém talíři.
K tomu podotkl p. Hajda = předs. hosp. výboru Senátu, že požadavek na vydání pozemků má objem asi 78000ha, při tom do I. poz. reformy( Šveglovy )přihlásila kat. církev v r. 1919 všechnu půdu v ČSR (mimo Slovenska) ve výměře 58000ha. Neberou se v úvahu změny přijaté při revizi poz. reformy z r. 1947, kdy přešlo na stát dalších, asi 20000ha. Rovněž restituční ocenění z r. 1991 na max. 9kč lesní a 11,50Kč orné půdy je v dnešním odhadu vedeno jako 32 a 44Kč/m2. O inflační doložce se nikde v restitucích nemluvilo ( sám jsem vyřizoval peněžní náhradu za zastavěné pozemky rodičů a bylo to uzavřeno v r. 2005 ( tj. po 14 letech od podání, bez jakékoli inflační doložky ).
Pro mne ( sice ateistu ) z toho všeho vyplývá, že kat. církev nic nezapomněla a nic se nenaučila. Její úpadek trvá  a dít setrvávání na středověké hierarchii, bude úpadek dále pokračovat.
Pár bezpáteřných hlupák, dočasně u moci, chtějících se dary ze státního jaksi prezentovat, v ČR na tom nic nezmění.

2 autor článku autor článku | 17. srpna 2012 v 21:19 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Už jsem dlouho nebyl v ČR a skutečně jsem si myslel, že "Perochamt" bude nějaký vžitý pojem. Ale jak píšu, tady jde hlavně o to svaté péro z nebe, na podepisování ústupků církvi. Tohle je hra s ohněm. Církev žádá vrácení majetku a jednoho dnes může zase přijít ta druhá strana a žádat jeho vrácení od církve. Pak se dějiny budou třeba opakovat. Kdybych já obhospodařoval pole a to mělo náhle patřit někomu jinému, nikdy bych to nepřijal.

Moje bývalá zdědila 1989 asi 2 ha polí v ČR. No tak jsme se tázali, co se na nich děje? Juristicky nám bylo sděleno, že zemědělci na nich něco pěstují a musí nám tedy platit nájem. Těch jsme se tedy optali, kolik jako dostaneme? (Krásná představa, že někdo na mě pracuje a já dostanu peníze za válení na gauči.) Jenže: prý nám nakašlou, jsou sami rádi, že vůbec vyjdou. Já si pomyslel, že je to tak správně a dále se neangažoval.

3 nar.soc. nar.soc. | 18. srpna 2012 v 0:05 | Reagovat

[2]:

Dnes máte možnost na www.cuzk.cz, nahlédnout do katastru obce a zjistit si právní stav k pozemkovému vlastnictví. Další informaci můžete získat na www.obecníúřad(xy).cz, kde lze vyčíst emailovou adresu a dotázat se, co se s Vašimi pozemky děje a kdo je dnes užívá. Ze zákona o půdě máte nárok na nájem min. na 1% z ceny pozemku. Kromě toho platí už delší dobu ustanovení, že vlastník je plátcem daně z pozemku a případným ručitelem je smluvní nájemce ( s nimž by mělo být nájemné + daň sjednáno ). Podle  daňových zákonů se nároky státu promlčují až po 25 letech. Z neplacené daně vzniká skryté břemeno ( nikde není zapsáno ) ale při převodu vlastnictví může náhle vzniknout komplikace.
Pokud by se stát rozhodl břemeno vymáhat spadnou všechny náležitosti ( soudní výlohy a  příp. exekuce zase na vlastníka ). Protože je zde stále nepořádek v těchto věcech, trvá stav netečnosti státu. To se může ale změnit a je vhodné mít nájemní smlouvou vše ošetřeno. Nájem lze sjednat libovolně, ale daň je dána usnesením obecního zastupitelstva a je dobytelná. Měl by ji platit uživatel pozemku. Je tedy na Vás, jak se k věci postavíte. Lze komunikovat emailem a mít něco v ruce. Jste v zahraničí a to je polehčující okolnost.

4 autor článku autor článku | 18. srpna 2012 v 12:24 | Reagovat

[3]: nar.soc.
Žena nedostala z těch pozemků nikdy ani korunu, což nám bylo celkem jedno. Onen vyměřený poplatek za rok byl tak na jednu svačinu v bistru.
Dostala však platný soudní výrok, že pozemky jí patří. Za 2 roky přišlo náhle další rozhodnutí soudu, že je majitelem jiných hmotných statků a vydání se proto zamítá. To jako že žije na západě, tím je bohatá dost a pozemky nedostane. Napsal jsem jim, co že ta blbost znamená? Nepotřebujeme další rozhodnutí soudu, jedno už máme a to je platné. Dále, že majetkové poměry mojí ženy nejsou českým úřadům vůbec známy, nemůžou se tedy na ně odvolávat. Dále, že chtěla své pozemky a ne sociální podporu, takže do jejího majetku nikomu nic není. Po delší době přišlo, ať prý si toho dopisu, opatřeného úředním razítkem, nevšímáme. Jistá paní tam prý potřebuje do klecového lůžka, leč zastává ještě stále svojí práci na soudním úřadu. Tak jsme pochopili, proč se občas říká "Banánová republika ČR".

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama