VŘSR 26/26 – Blokáda Leningradu

25. dubna 2012 v 18:10 | Gregor Moldavit
Celou historii VŘSR jsem napsal po návštěvě Petrohradu a s přihlédnutím na dějiny tohoto města. Když nás taxikář vezl nazpět na letiště, pochválil jsem jeho město, jako fantastické a neuvěřitelně čisté. Byl pyšný a podotkl, že to bývalo město špinavé, takhle vypadá až v posledním čase, kdy už je v Rusku všechno jiné. Jistě bylo i za těch 70 let vlády komunistů ledacos postaveno, ale obyvatelstvo pod jejich vládou hlavně trpělo. To začalo už obsazením Zimního paláce, jeho vychlastáním a vydrancováním 7.11.1917 a střelbou do kolemjdoucích v příštím týdnu. Za občanské války ztratil Petrohrad 2/3 obyvatelstva, zbytek inteligence byl popraven v březnu 1921, vis poslední článek. Tím tragedie neskončila. Hlavním městem se stala Moskva a Stalin se na Leningrad (jméno od smrti Lenina 1924) díval dost nedůvěřivě. Vždyť odtud vzešly revoluce, které on teď už ale nemohl potřebovat. Klasický problém diktátora obklopeného revolucionáři, bývalými spolubojovníky, bývalými bojovníky za svobodu.

(Co se týče výstavby měst za komunistů, názory jsou různé. Když vidím v ČR paneláková sídliště, shledávám je ohavná, já bych tam určitě bydlet nechtěl. Jenže jiní to berou tak, že nebýt zlatých komunistů, pak by všichni jejich obyvatelé nyní stanovali někde na louce. Podle mě tito lidé málo vědí o zemích, které vládu komunistů neměly nikdy. Nejspíše ani vědět nechtějí.)
Sergej Kirov

Něčím jako starostou Leningradu se stal Sergej Kirov, člověk dost pestré a pochybné minulosti. Těžko říci, v jaké straně za mlada nebyl, nakonec bolševik, jenž si v roce 1919 získal důvěru Lenina tím, že v Astrachani odhalil a nechal popravit 1500 bílých "špionů". Je docela s podivem, že tento Kirov si nakonec v Leningradu získal u obyvatelstva docela sympatie. Skutečně se snažil pro město udělat co mohl i když mimo jiné i stalinským způsobem, tedy otrockou prací zajatců gulagu.
To jedinečné na tom člověku zřejmě bylo, že nezapomněl na slib revoluce - lidem něco dát. Vzpomeňme na sliby bolševiků: mír, svobodu, chléb, půdu. To všechno lidem ne dali, ale naopak vzali. Za Lenina měl každý, kdo nepatřil k nové komunistické šlechtě, dvě možnosti. Buď bídně živořit, nebo přijít o život coby voják, či zajatec čeky. Říjnová revoluce přinesla v příštích čtyřech letech smrt pro 9 milionů ruských občanů. Tento Kirov něco lidem taky skutečně dal, ač zásluhu měla asi ona NEP, tedy politika soukromého hospodaření. To mu vyneslo sympatie, byl nesrovnatelně oblíbenější než Stalin a právě to byl ale taky jeho konce. V roce 1939 se stal obětí atentátu, jehož pozadí nebylo nikdy zcela objasněno. Všechno neslo rukopis Stalina, ale jednoznačný důkaz chybí dodnes. Jedno ovšem víme jistě, Stalin toho využil a nechal v Leningradu popravit všechny "pachatele trotzkistického spiknutí", kterým dal atentát za vinu. Bylo jich 40 000, pochopitelně nejvíce zase inteligence a ne kapitalisté nepmani, ale hlavně komunisti. (Jak už jsem napsal, nepřítel komunisty není kapitalista, ale druhý komunista. Pojem "trotzkistické spiknutí" byl oblíbený i u věřících komunistů na západě a ospravedlňovali tím stalinské čistky. Ve skutečnosti ovšem tohle spiknutí vůbec neexistovalo.) V tuto dobu Stalin končí NEP a zavádí opět válečný komunismus. Tím ale přímo žene obyvatelstvo do náruče Hitlera, ve kterém tito pak vidí osvoboditele.

Netrvalo dlouho a Leningrad měl přestát svoji asi nejtvrdší zkoušku v dějinách, snad ještě horší čas, než byla doba občanské války: blokáda wehrmachtem Hitlerovského Německa. 900 dní (přesněji 871) nepopsatelného strádání a utrpení obyvatelstva, z nichž asi 800 000 padlo za oběť ostřelování, mrazu a hlavně hladu. Hladu tak strašnému, že si to my Středoevropané ani neumíme představit.
V Petersburgu existuje museum blokády, do kterého jsme se už z časových důvodů nedostali. Několik exponátů z této doby jsme kupodivu ale nalezli v museu vodky:
Jak vidíte i nádoby na vodku nesou bojový charakter. Skutečně tomu bylo tak, že leckdy nebylo do úst vůbec nic, ale povedla se láhev vodky. Když jde 2. světová válka ke konci, má SSSR o pár milionů obyvatel méně a o pár milionů alkoholiků více. Jestliže tady vždy uvádím vzpomínky na moji vlastní vojenskou službu, pak bych i v tomto smyslu mohl napsat ledacos. Na zdi v kasárnách jsme měli nápis "Armáda je mlýn na opravdové chlapy." Jenže co je to opravdový chlap? Vzpomínám na jednoho z nás, pár dní před koncem vojny:
"Já nikdy v životě nechlastal a podívejte se na mě teď. Ruce se mi třesou, je ze mě troska. V civilu nechci alkohol ani vidět." Jenže ono v civilu přestat, nebylo tak snadné.
Fotku pomníku jsem udělal z jedoucího autobusu.

Obléhání Leningradu je patrně známé ze školní literatury, chtěl bych tedy uvést spíše okrajové zajímavosti. Jeden německý voják kdysi vyprávěl:
"... Dorazili jsme až na okraj Leningradu, kde končila tramvaj. Tam jsme se utábořili, pár kroků od té stanice. Tramvaje ale jezdily nerušeně dále, lidé vystupovali a nastupovali, z nás si nic nedělali. Člověk měl skoro chuť si do jedné sednout a zajet se podívat do centra. Ten večer jsme nepochybovali o tom, že za pár dní v tom centru budeme. Vždyť jsme během jednoho dne dobývali města skoro tak velká. Jenže tady, v Leningradu, mělo přijít velké překvapení..."

Jaké překvapení? Němci si o Leningrad vylámali zuby. Že město nekapitulovalo, na tom neměl nikdo větší zásluhu, než pan Hitler a jeho hlásná trouba Goebbels. Ten totiž pronesl šílený výrok o tom, že tohle město, ve kterém se zrodil bolševismus, bude srovnáno se zemí a přestane existovat. Tím si proti sobě nacisti postavili pevnost.

V neruských územích SSSR byl Hitler vítán, coby osvoboditel od Stalina. V ruských pak při nejmenším nebyl zájem bojovat. Tenkrát se říkalo: "Na jedné straně diktátor Hitler, na druhé diktátor Stalin. Ať si to vyřídí spolu, nemáme zájem stát na straně žádného z nich. Jenže Hitler byl příliš blbý, než aby toho dokázal využít. Slovany prohlásil za méněcennou rasu a začal v Rusku vyvražďovat. Ruský národ se musel postavit na odpor. Tohle zajímavě popisuje Zdeněk Mlynář v knize "Mráz přichází z Kremlu":
Přes den všichni hráli svoji divadelní roli, ale večer, pod vlivem flašky vodky, se náhle změnili a začali mluvit pravdu. Z ČSR tam přišli (kolem 1950) mladí, zapálení komunisti, aby zjistili, že v Rusku samotném nikdo, včetně učitelů, na žádný komunismus vůbec nevěří. Všichni samozřejmě věděli, že je to jenom podvod, ale národ si zvykl a přizpůsobil se. Měl to v krvi ještě z dob tatarských nájezdníků. Jeden spolužák mu v opilství řekl:
"Když přišel Hitler, jásali jsme. Domnívali jsme se, že nám vrátí půdu, vyžene Stalina a přijde ráj na zemi. Jenže on začal vraždit. Utíkali jsme do lesů, kde už na nás čekali rudí komisaři a dělali z nás partyzány."
Obyvatelé Leningradu neměli rovněž zájem postavit se na stranu jednoho, či druhého diktátora, ale nechat wehrmachtu srovnat své město se zemí? Tak to tedy ne!

Německý útok se roztříštil o zoufalou obranu. Hitler, který trpěl komplexem vlastní vojenské geniality, tedy rozhodl, začít město obléhat a nechat vyhladovět. Snad by mu to bylo někde i fungovalo, ale ne v Rusku. Co se za oněch 900 dní událo, je naprosto neuvěřitelné. Lidé umírali hlady, ale chodili dále do práce, večer hrála divadla, spisovatelé psali knihy a hudebníci skládali svá díla. Známý Dimitrij Šostakovič napsal v obležení 7. symfonii C-Dur.

Obklíčení Leningradu mělo jednu díru. Jak známo, přepadl Stalin Finsko a to se v nejvyšší nouzi spojilo s Německem. Hitler nyní Finům přidělil úlohu blokovat Leningrad ze severu. Jenže Finové odmítli dělat cokoli, co nesloužilo obraně vlastní země a překročit hranice do Ruska. Přes zamrzlé Ladožské jezero se do Petrohradu valil konvoj nákladních aut. Potraviny ovšem dostávali hlavně vojáci, pro civilní obyvatelstvo nezbylo skoro nic.

Jednou jsem v televizi slyšel vyprávět jednoho obyvatele, který tenkrát přežil. Ukazoval filmy z té doby a kupodivu nadával ne na Němce, ale na vlastní komunistické funkcionáře. Pro mě naprosto šokující.
"Hlad byl tak strašný, že některá matka zabila nejslabší dítě a dala ho k jídlu těm zbylým. A oni (nomenklatura města) si nechávali letadly ze Sibiře dovážet kaviár. Podívejte se na toho člověka."
Ve filmu vyšel jakýsi soudruh z kanceláře a vrhl nenávistivý pohled na kameru.
"Vidíte jeho ksicht? My museli brát na ulicích zápalné bomby do kleští a strkat do kýblů z pískem. Takovéto lidi jsme měli chránit."

Aby snad nedošlo k omylu. SSSR byl napaden Wehrmachtem, armádou nacistického Německa. O tom snad nikdo nikdy nepochyboval. Tím ale není otázka viny na nezměrném utrpení ruského národa zodpovězena. Jak daleko by se Hitler byl dostal, kdyby v Kremlu nevládl diktátor Stalin, který si před tím vyvraždil generální štáb Rudé armády a přes polovinu vyšších důstojníků? Jak mohla vypadat obrana státu, kdyby se armáda soustředila na tento úkol, místo dobývat Polsko a Finsko? Proto tedy takovéto vzpomínky tehdejších lidí. Němce jistě nenáviděli, ale celá situace pro ně nebyla zdaleka tak černobílá, jako nám, dětem, po válce komunisti servírovali.

Na tomto místě musím taky opravit i jednu lež z naší čítanky asi 4. obecné. Jednu z velmi mnoha, ale jednu z nejodpornějších.
V Leningradu žila dvanáctiletá holka Táňa, která si psala deník. Ten po válce dosáhl skoro věhlasu deníku Anny Frankové. Den po dni zaznamenávala úmrtí svých příbuzných. Na posledních dvou stránkách pak stojí:
"Všichni umřeli, zůstala jenom Táňa."

V naší dětské čítance končil tento článek větou:
"Po válce Táňa vstoupila do Komsomolu, už není sama."

Jestliže jsem sepsal všechny tyto díly, pak hlavně proto, že jsem se v mládí naučil hledat pravdu a chtěl tady sesbírat informace o tom, co skutečně bylo. A ono bylo všechno jinak, než jsem se ve škole učil a než jsem slyšel od té šílené, prolhané generace mých rodičů. Ale tahle poslední věta, to je absolutní vrchol lidské zvrácenosti. I tuhle malou, nešťastnou holku, komunisti špinavým způsobem zneužili pro vlastní ideologickou propagandu! Táňa nikdy nikam nevstupovala, zemřela na hlad a tuberkulosu krátce potom, co napsala poslední stránku svého deníčku.

V druhé polovině 60. let se moje podvedená, obelhaná generace staví na odpor, dochází ke generačnímu konfliktu. Nechápu, co to kdo dnes mele "... hlavně že máme banány...". O něco takového nám vůbec nešlo. Nechtěli jsme ani měnit režim, tedy svrhnout socialismus, tak daleko jsme ještě nebyli. Chtěli jsme jen vědět, proč nám komunisti zavřeli hranice, zavedli cenzuru tisku a proč nám ve všem jenom lžou? Jejich odpovědí byly výhrůžky a policejní teror. Vše další si tím komunisti sami vyprovokovali. Bylo jasné, že moje generace tenhle prolhaný režim jednou svrhnout musí!

Konec
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 25. dubna 2012 v 21:06 | Reagovat

Každý režim, který stojí na zvůli a nekontrolované moci, musí lhát, jinak by "nevysvětlil" svoje postupy a hlavně "nepostradatelnost". S tím jsou v ČR dodnes potíže. Kdo krade, ten i lže a naopak. V ČR se krade, kam oko padne, proto se podobnou měrou i lže.

2 nar.soc. nar.soc. | 25. dubna 2012 v 21:52 | Reagovat

Dobrý večer pane Moldavite.

Teď mi přišel email a protože zde nepředpokládám delší diskuzi předložím co už alespoň 3 roky koluje a dnes má hrozivější přízrak.
(koluje internetem)
Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké centrum mi opět vymazalo příspěvek se závadným
obsahem. Tady je:
Všem jásačům, kteří jsou u vytržení z toho, jak jsme to natřeli nedemokratickému systému, jak jsme se konečně
vymanili z totality, jak si konečně vládneme sami, jak je teď vše dokonalé a jak tedy konečně už máme, co jsme
chtěli, specielně panu Běhounkovi, Edanovi, Martinovi i Josefovi (ti nejvíce jásali na diskusi Retrománie) vzkazuji
toto:
Zkuste si představit, nebo ještě lépe konkrétně zjistit, jak bydlí a z čeho žijí např. Milouš Jakeš, nebo Lubomír
Štrougal. A to byli nějací prominenti režimu, který nás všechny utiskoval. To byli nějací totalitní hlavouni. Uzurpátoři.
Zjistěte si, jak si ve svých funkcích pomohli.
Potom si zjistěte, jak bydlí a z čeho žije Stanislav Gross, Aleš Řebíček, bývalý ministr dopravy, Marek Dalík, kam
jezdí na dovolenou Mirek Topolánek a další.
Nedávno toto učinil český bulvární tisk. Uveřejnil, jak žijí bývalí prominenti. Zjistil např., že Milouš Jakeš žije v
domku, který spoluvlastní se svým bratrem, žije z důchodu a tento tisk dále škodolibě uvedl, že jeho sousedé jej
často vídají v místním řeznictví, kde vždy nakupuje nejlevnější druhy masa. Např bůček a nožičky. Žužla. Tak dlouho
byl ve funkci a takto mizerně se zabezpečil na důchod. To Gross je jinčí kabrňák. Tento mašinfíra může ve svém
bytě na Floridě dělat na všechny dlouhý nos a snídat kaviár. Ale byl to sociální demokrat. A myslel to upřímně. Nebo
Řebíček může své nemovitosti v zahraničí střídat podle ročních období. Dalík s Topolánkem jistě budou mít ve své
vile v Toskánsku jistě též vystaráno.
Dále s představte toto: Za bolševika byla totalita, ale byly i velice schopné podniky, které uměly světové výrobky:
Tatra (suverénně vyhrávala Dakar), Škodovka, Poldi, která uměla takové materiály, že jsme vyráběli vlastní
endoprotézy, Plzeňský pivovar, křišťálové sklo, české, to byl pojem a další.
Vyřídili jsme si to s bolševikama, konečně jsme si svobodně vydechli a novodobý stát za dvacet let toto všechno
rozprodal. Stát rozprodal i ty školky, a kulturní domy, které si lidi stavěli v akci „Z“. Tedy zadarmo. Pro sebe. Stát
dokonce rozprodal a nadále prodává byty, které si lidi šedesát let i více let vlastními náklady zvelebovali (stát do
nich nedal nic) v domnění, že tak činí pro sebe a pro své děti. Stát prodal i úspory lidí, když prodal banky.
Za to všechno stát získal obrovské miliardy navíc, neboť kromě toho po celou dobu vybíral daně, sociální a zdravotní
pojištění, jako každý jiný kapitalistický stát, pro který jsou daně jediným příjmem.
Zkuste si položit uvedené vedle sebe, a zkuste odpovědět na otázku: „Kde všechny ty miliardy jsou?“
Kde jsou, když po dvaceti letech třeskuté svobody máme státní rozpočet v hlubokém deficitu. V takovém deficitu, že
musíme omezovat výdaje a utahovat opasky. Pak si znovu projděte Janotův balíček a zamyslete se, komu je
utahováno: Vyšší DPH – nejvíce pocítí rodiny s dětmi a důchodci. I ti musí denně jíst. Zmrazení důchodů současně
s výrazným nárůstem nájemného. Obojí se bere i platí každý měsíc. Cílenou skupinu netřeba označovat. Omezení
sociálních příspěvků. Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky. Grosse, Řebíčka, Dalíka,
Topolánka se nedotknou. Poplatky ve zdravotnictví. Podle vlády nelze vyloučit důchodce, neboť by se celý systém
zhroutil. Přeloženo do češtiny: Zdravotnictví musí zachránit důchodci. Mladý člověk v produktivním věku obvykle
k lékaři nechodí. Vysoký krevní tlak, cukrovka, bércové vředy jej přepadají obvykle ve věku důchodu. Proto celý svůj
produktvní věk odváděl daně a platil si zdravotní pojištění, aby mu bylo pomoženo, až jej přepadnou stařecké
neduhy.
Pravda, státní zaměstnanci (tedy i poslanci) přijdou o 4% svého platu. Zde je nutno ale připomenout, že z částky
nad 82.420,-Kč/měsíc již dva roky neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Dostatečná kompenzace. Ne?
Pozn. Nakonec státní zaměstnanci nepřijdou o nic. Ubránili se.
Tak kde, sakra, jsou ty miliardy za rozprodaný stát?
Souhlasím s Vámi, jásači. Za bolševika nebyla svoboda, bylo omezené cestování. Z dnešního pohledu mi to ale
připadá jako selanka, proti tomu, v čem žijeme nyní.
Z diskuse na Retrománii (než jí DC začalo cenzurovat) tyto pocity vysvítají. Lidé se mnohdy vyjadřují neobratně,
nechávají se strhnout k detailům (jestli byly dřív lepší boty). Ale zpod textu je cítit, jak se jich zkreslování pořadem
Retrománie zajídá. Právě tento moment, tato taktika je nejužívanější metoda jakékoli propagandy. Odvést pozornost
od velkých problémů současnosti vystavením banálního cíle a strhnout diskusi kolem prkotiny.
Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik
nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.
Jan Sladký

3 autor článku autor článku | 26. dubna 2012 v 8:09 | Reagovat

[2]: nar.soc.
„...zjistit, jak bydlí a z čeho žijí např. Milouš Jakeš, nebo Lubomír  Štrougal.“

Majetek soudruha Štrougala by mě skutečně zajímal. Mohl by ho autor příspěvku konkrétně uvést? Myslím včetně jeho kont v zahraničí.

4 autor článku autor článku | 26. dubna 2012 v 8:46 | Reagovat

[2]: nar.soc.
„Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.“

Kdo chce kam, pozme mu tam.
Je veliká škoda, že nelze ČR rozdělit na 2 státy, tedy vyhradit území pro ty, kteří si přejí opět systém, jako před rokem 1989. Tam by mohl „bolševik“ své představy uskutečnit. Už podruhé, měl tu možnost 40 let. Třeba by ale tentokrát dokázal, že hospodaří lépe, než ti v té druhé části, kteří se s tím kapitalismem teprve učí zacházet.

Můžu ovšem jenom poukázat na skutečnost, že tohle tady už bylo. NSR-NDR. Pro NSR to pak znamenalo výdaje asi dva biliony EUR a pořád ještě není NDR-dluh splacen.

5 nar.soc. nar.soc. | 26. dubna 2012 v 13:11 | Reagovat

Pokus s rozdělením na "správné" a ty druhé proběhl v r. 1992. Jenže čas nepotvrdil kapitalistické Česko a jiné Slovensko. Naopak Slovensko má po mečiarismu euro a pohrobci Perochmata=Klause brání zubynehty korunu, přestože vlivní podnikatelé hovoří o potřebě eura každý měsíc.

Přišel mi email:

Co má vláda vysvětlit:
Nazvučení českého předsednictví - Saša Vondra -ODS -            750 000 000 Kč
Open CARD - Pavel Bém - ODS -                           1 000 000 000 Kč
Zelená Praha - Pavel Bém - ODS -                        250 000 000 Kč
Bezdrátová Praha (WiFi-Praha) - Pavel Bém - ODS             150 000 000 Kč
Arbitráž s CME -??? -                                 10 000 000 000 Kč
Aféra Český dům - Karel Srba - ČSSD -                    100 000 000 Kč
Diag Human -??? - ???? -                                   2 000 000 000 Kč
Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze - Pavel Bém - ODS -         10 000 000 000 Kč
Gross – byty, akcie - Stanislav Gross - ČSSD -                300 000 000 Kč
Internet do škol - Eduard Zeman - ČSSD -                 884 000 000 Kč
Nucená správa -IPB -???2 -                           200 000 000 000 Kč
Sanace bank v 90. letech - Václav a Livie Klausovi - ODS -       200 000 000 000 Kč
Chemapol Group Junek - ??? -                             16 500 000 000 Kč
Knižní fond - Macek, Menzel - ODS -                     400 000 000 Kč
Liberecký šampionát Magistrát města - ODS ČSSD -            150 000 000 Kč
Lehké topné oleje - Václav Klaus - ODS -                   100 000 000 000 Kč
Rumová aféra - Václav Klaus - ODS -                      60 000 000 Kč
Kamencové jezero - Starosta Chomutova - ODS -            750 000 000 Kč
Konsolidační banka, Konsolid. agentura - Všichni ODS a ČSSD    240 000 000 000 Kč
Podpora na fotovoltaické elektrárny - Všichni ODS a ČSSD -       900 000 000 000 Kč
Sečteno:           1 bilion, 675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc...
A to není zdaleka vše, jedná se pouze o část peněz, které samozřejmě musí chybět!
Není co vysvětlovat, pane Nečasi, Kalousku, Drábku a další, to nevysvětlí ani vaše drahé mozky, vymývající PR agentury !!!!!

Poznámka pro slabší žáky:
tisíce                     číslo a tři nuly
deseti tisíce              číslo a čtyři nuly
sta tisíce                 číslo a pět nul
miliony                    číslo a šest nul
desítky milionů            číslo a sedm nul
stovky milionů             číslo a osm nul
miliardy                   číslo a devět nul
desítky miliard            číslo a deset nul
stovky miliard             číslo a jedenáct nul
bilion                     číslo a dvanáct nul

To není uvedeno, aby se někdo urazil, ale proto, že vzniká dojem, že český národ si rozkradené, nebo hloupým a diletantským přístupem zničené hodnoty neumí představit.
V opačném případě nerozumím tomu, proč s nimi už dávno občané této republiky neudělali pořádek, a pořád se nějakým zajímavým způsobem stále drží u „svých koryt“!

Jistě, toto je jen malý „vrcholek ledovce“ nad hladinou, protože zde nejsou uvedeny úplatkářské aféry a parchanti a diletanti, kteří stojí např. za Pandury, Gripeny, dopravními letouny Casa,atd.,atd. A je ještě spousta dalších zajímavých dotazů, jako např.:

-  Jak je možné, že jim utekli darebáci jak Kožený, tak i Krejčíř a také Pitr.
A když už to takto „chytří“ policajti a „nejchytřejší“ právníci „posrali“,   proč už nejsou zpátky v republice, odsouzeni, zavřeni a jejich nakradený majetek není zabaven?

-  Jak je možné, že uprchlého Krejčíře nemohli nejít naši policejní „specialisté“, avšak našli ho novináři?

-  Jak je možné, že darebáka Koženého neodhalil nejchytřejší president na světě Václav K. (který všemu rozumí nejlépe včetně oteplování světového klimatu), ale Koženého fígle odhalili kdesi v „nějakém“  Azerbajdžánu? Naopak Václav K. měl s tímto lumpem velmi dobré vztahy, protože mu rozběhl jeho totálně zpackanou privatizaci.

-  Jak je možné, že ministryně spravedlnosti Daniela K. nechá propustit z vězení dva gaunery, kteří ukradli stamiliony, aby vzápětí zdrhli do Thajska?

-  Jak je možné, že v českých kriminálech, které se platí z našich peněz, se mají odsouzení  lépe než kdyby byli na svobodě?

-  Proč nevidíme policajty chodit pěšky, jak tomu bylo dříve? A když nemají z našich peněz na benzín do jejich, námi zakoupených policejních vozů, tak asi sedí na policejních služebnách a v policejních křeslech si pěstují opary na svých policejních zadcích? Asi mají málo peněz a bude jim již opět třeba přidat, a zvýšit jejich výsluhy.  

-  Proč v této republice, jsou díky dotacím na kulturu, tak přepláceni „komedianti“ z pražských divadel, zpěváci, rozežraní kluci (kteří si říkají fotbalisté a v podstatě hrát fotbal neumí), hokejisté a jiné tzv. Celebrity?

-  Proč nežijí z příjmů ze své činnosti, tj. ze vstupného? Když živnostník bude mít vyšší náklady než výnosy tak ho právě tento stát nechá prostě zkrachovat!

-  Proč film sponzoruje RWE,ČEZ a jiní, kteří si, ovšem výši svých  sponzorských darů zahrnou do cen svých produktů, tj. „omastí“ nám všem ceny plynu, elektřiny atd.

-  Proč námi volení občané, kteří musí zastupovat naše zájmy v Poslanecké sněmovně, naše zájmy po svém zvolení naprosto nezastupují a změní se v bandu rozhádaných „trotlů“?  

-  Proč už dávno jsme nevypráskali z Poslanecké sněmovny lobbisty, kteří lobují hlavně sami za sebe, a za svůj snadný, a dobře placený život, a kteří jsou HLAVNÍ příčinou korupce v tomto státě?

-  Jak je možné, že vyučený chemik dělá v tomto státě ministra financí?

-  atd., atd.

Dokud si na to Češi nenajdou odpověď a dokud si to sami nevyřeší, dotud budou ti zmetci dělat reformy!

6 autor článku autor článku | 26. dubna 2012 v 13:53 | Reagovat

[5]: nar.soc.
Tady jsme už příliš vzdáleni od tématu článku: VŘSR a 70 let vlády bolševiků.

V ČR lidé zcela motají dohromady pojmy kapitalismus, demokracie, korupce, zlodějna.

Nejmenší korupce je dle statistiky na New Zelandu, kde je politický systém demokracie, hospodářství kapitalistické. Jestliže někde vládnou zlodějové a přejmenují systém třeba na socialismus, pak s kradením určitě nepřestanou. Jenom je už nebude možné odvolit.

Ještě k výroku:
„Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.“

Každý by tady měl mluvit výhradně za svoji osobu. Mě bolševik strašil pouze 20 let kapitalismem, pak jsem se vydal do světa. Bylo mi zjistit, že ten kapitalismus je mnohem lepší, než jsem si kdy představoval. Vydělám nesrovnatelně více a můžu po světě cestovat coby svobodný člověk. Pokud dnes někde politikové kradou a někdo chce kvůli tomu zavírat hranice, pak s mým souhlasem určitě nemůže počítat.

7 matka matka | 26. dubna 2012 v 21:31 | Reagovat

".....Vše další si tím komunisti sami vyprovokovali. Bylo jasné, že moje generace tenhle prolhaný režim jednou svrhnout musí!....."

No to jó, cinkala jsem klíčema. Ovšem daleko dříve, za pouhých a necelých 23 let jsou zde zralí ke svržení další prolhanci, podvodníci a zloději.

8 autor článku autor článku | 27. dubna 2012 v 7:17 | Reagovat

[7]: matka
Cinkání klíčema bylo jen symbolické. Komunismus kolem celého světa zašel na takovou krizi, jakou kapitalismus nikdy nepoznal. Svojí vlastní prolhaností si komunisti sami svůj konec zavinili. Ono není možné do nekonečna falšovat bilance podniků, které už dávno pracují s prodělkem. Jen jeden z důvodů.

Nyní můžou Češi svrhnout další vládu, kterou už nemůžou ani vidět. Ale co jim to pomůže? Mají snad nějakou novou a lepší? KSČM? Těm se za tvrdou kapitalistickou korunu žije v opozici velmi dobře. Dostat se k moci, bude to zase jenom jejich konec. Žádný hospodářský model vůbec nemají.

9 nar.soc. nar.soc. | 27. dubna 2012 v 9:40 | Reagovat

[8]:

Je jisté, že každá vláda to bude mít složité a těžké. Ovšem bez vysvětlení, jak je možné, aby min. financí povolilo 70000.- hracích eletronicky napojených automatů, bez ohledu na mínění obcí, při čemž musí existovat nějaký skrytý zájem na nechuti zprůhlednit danění této činnosti, tedy bez pečlivého vysvětlení veřejnosti, se žádná vláda neobejde. To je minimum, které nic nestojí než vůli a poctivost. To je bohužel od doby působení Václava Klause vzácné zboží.
Stát se udržuje těmi principy na nichž vznikl, je názor TGM a ukazuje se opět jeho obsažná pravdivost.
Občané přesvědčení o nutnosti oběti pro veřejný účel samozřejmě ve většině podpoří každou vládu, která s čistýma rukama a ve stylu padni komu padni bude jednat. Ovšem vládu, která loví přeběhlíky ve Sněmovně, kryje lumpárny liknavostí, nakonec v bezradnosti lže, jen proto, že nechce připravit a schválit zákon o státní službě, kterým by konečně oddělila státní správu od politických lumpáren, takovou vládu ČR věru nepotřebuje. I shození vlády je nakonec prospěšný čin, příští vláda si vezme poučení.

10 matka matka | 27. dubna 2012 v 12:13 | Reagovat

[8]:Myslím, že prolhanost a diletantismus dnešní vlády si nemá s vládou před r. 1989 vůbec co vyčítat. To, že se cinkalo klíči bylo zajisté jen symbolické, i ta mrtvolka toho studenta byla dokonale vymyšlená, jen aby bylo možné uskutečnit ekonomický převrat, uvolnění nashromážděného kapitálu k volnému použití.
A Ti, co vládnou dnes, třeba i zpoza rohu, místo aby si vzali ponaučení z chyb svých předchůdců (ostatně jen si vezměme, kolik z nich bylo členy KSČ, či svazáky, nebo členy lidové fronty, v jiných stranách, třeba té lidové, nebo jak se to vše jmenovalo. Jen změnili barvy jako chameleon. A jedeme dál, kolem bílých skal, nebo jak to je....

[9]: Z toho důvodu - i kdyby dnešní vláda, která se navíc lidem vysmívá a pohrdá jimi - padla a byla nahrazena někým jiným, není to řešení, protože vše je již provázáno se zahraničním kapitálem, a nejsem si jista, jestli nové investice, které ze zahraničí  přicházejí, plně nahradí odliv hotovosti ve formě dividend,....
Příklad? ZTahraniční firma si zjedná na úklid veškerých svých poboček v republice rovněž zahraniční úklidovou agenturu za cenu dohodou x milionů Kč. Firma přijme platbu za své služby a 50 % jde okamžitě do zahraničí, jako odměna, či zisk, dividenda,.... Ze zbytku hradí odměny pracovníkům na dohody, materiál,.....
Nicméně, nejsem makroekonom a nejsem schopna plně říci, jestli - anebo.

Jedno je jisté - zatím není všem ouvej, vydržíme hodně, ale - člověka mrzí, když ví, že díky hlouposti není daleko lépe, jako že mohlo být.

11 matka matka | 27. dubna 2012 v 12:16 | Reagovat

Jo a ještě - nevěřím, že další vláda si vezme ponaučení. Stejně jako dnešní vláda se vymlouvá na 40 let komunismu, ta další se navíc bude vymlouvat na léta této vlády.
A žabomyší spory,.... nebude čas na řádné hospodaření.
Již nejsem v tomto naivně věřící dobré vůli těch, kdo jsou poněkud jinde díky získaným funkcím, postům,....

12 nar.soc. nar.soc. | 27. dubna 2012 v 13:30 | Reagovat

Veronika Žilková herečka ( nemá snad zapotřebí fušovat do politiky )
doporučuje lidem text:

Divný stát ...
     Žijeme v divném státě.  Ve státě, kde zločincům novináři říkají "lobisti".
- Ve státě, kde soudí mafie. Ve státě, jehož president krade v přímém přenosu.
- Ve státě, který ovládají veksláci (lobisté), zloději (tuneláři nebo odkláněči), a dost možná i vrazi (viz Mrázek, Lhotský a jiní).
     Při sledování případu Janoušek se nestačím divit. Člověk, který ožralý nabourá, a ženu, která se ho snaží zastavit, bezohledně přejede
a skoro zabije, neskončí na záchytce a poté ve vazbě! Tento člověk, přes to, že se snažil uprchnout, aniž by poskytl zraněné pomoc, je propuštěn, aby si mohl obstarat alibi nebo uprchnout jako Krejčíř a jiní. A novináři o tomto zločinci píší jako o lobistovi a bojí se ho označit za zločince, aby se na ně náhodou pan Janoušek nezlobil. A já se ptám?
Co jiného je taková zrůda než zločinec?
     A co jiného než zločinci jsou politici a úředníci, kteří tomuto státu ukradli již více jak 1 500 miliard Kč?
     A co jiného jsou lidé, kteří mají v popisu práce to stíhat, a oni místo toho to kryjí.  Zatím beztrestně.
     Toto není demokracie, jak se nám snaží různí lidé v různých médiích namluvit. Tomuto se dá říci kleptokracie, a proto se nelze divit různým výzvám, které s tímto tady chtějí zamést a protagonisty této "demokracie" tvrdě ztrestat.
     Co jiného s tímto svinstvem udělat? Z různých odposlechů se dá zcela přesvědčivě odvodit, co za gangstery tu vládne. A to je jen kapka v moři, co unikne ven a nestačí se to zamést pod koberec, jak se říká.
     A nejedná se v žádném případě jen o Víta Bártu. Je zcela zřejmé, kdo vládne třeba v Praze, která má obrovský rozpočet. Tito lidé jako Janoušek, Bém, Hrdlička, Hulínský, Kočka a mnoho dalších ze všech politických stran nejsou v žádném případě lobisté a podnikatelé.
V civilizovaných zemích jim říkají mafiáni a snaží se různá takováto zločinná společenství potírat.
     U nás, v divné zemi, ale ten nejvyšší se mračí, že se to dostává na veřejnost. Nemračí se, že se to děje. On totiž špinavé peníze nezná. Ti, co by měli být nejkompetentnější k tomu tyto věci řešit, si říkají protikorupční vláda a nedělají nic.
     Jak nám řekl novinář Spurný v Hyde parku ... ze 14 zákonů Evropské unie, namířených proti korupci, praní špinavých peněz atd., vláda ratifikovala *už celý jeden". *Prostě žijeme v divném státě.*
     Vítězslav Nedbalý.

13 Láda Láda | E-mail | 23. května 2012 v 22:35 | Reagovat

Mne zaujal ten Petrohrad. Byl jsem tam několikrát služebně. Až teď jsem se dozvěděl, že obyvatele povzbudil k obraně Hitler svými výhružkami.
Jen bych dodal, že jsem zašel na Piakrjevskoje kladbišče (hřbtov), kde jsem viděl jakési mohyly s nápisem, že do ní byli pochováváni lidé od ledna do dubna 1944, pak byla vykopána další jáma a lidé tam vozili své mrtvé na sáňkách a na vozících. Byl jsem v městě Kolpino asi 50 km západněod Petrohradu, říkali, že také byli obklíčeni, ale nebyli obsazeni.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama