VŘSR 25/? – NEP

6. dubna 2012 v 21:20 | Gregor Moldavit
Otázka na radio Jerevan:
"Můžu si v socialismu založit vlastní vesnickou pekárničku?"
Odpověď:
"V principu ano, jenom povolení vám nikdo dát nemůže, zruinoval byste státní pekárny."

Kapitalismus je systém penězi k nezaplacení. Už Marx prohlásil, že aby mohla přijít revoluce proletariátu, musí být nejprve kapitalismus vybudován do nejvyššího stádia rozvoje. Lenin neměl tu trpělivost čekat v Rusku sto let a udělal revoluci hned. 5 - 7 milionů obyvatel mu umřelo hlady. Marx sám své teorie nikdy prakticky nevyzkoušel. On sám zaměstnával (tedy vykořisťoval) jen jednu uklizečku a s tou měl dokonce nemanželské dítě. (Dle komunistů nejvyšší stupeň zneužití moci zaměstnavatele, vůči zaměstnané ženě.) Marxe finančně podporoval kapitalista Engels, majitel textilky. Odtud asi Marxova představa, že kapitalisté nám vybudují blahobyt a my jim pak všechno znárodníme. Jak to potom mělo jít dále, jsem já nikdy nepochopil.

Od dnešních komunistů slyším stále to samé. Všem chudým by všechno dali zadarmo. Odkud že to vezmou? Inu těm bohatým. (To se to rozdává z cizího.) No, jak chcete, ale pak musíte dát těm bohatým tu možnost stále bohatými zůstat. Jinak je to jen jednorázové, příště už ti bohatí mít nic nebudou.
(Ti chudí pochopitelně hned všechno utratí, chudí zůstanou a přijdou si pro ty peníze z nebe za pár dní znova. To už je taková vlastnost chudých. Možná si někdo vzpomene na případ cikánské rodiny, která ve Štrasburku vysoudila na ČR milion korun odškodného. Za měsíc si normálně přišli pro sociální podporu, že nic nemají. Všechno prý si od nich vypůjčili příbuzní.)
Mimochodem, když vezmete bohatým a chudým nedáte nic, pak vám ty peníze dojdou právě tak. Oni zbojníci, co brali bohatým a dávali chudým, ve skutečnosti brali každému a dávali sobě. Přesto museli přepadávat pořád znova. Peníze získané bez práce, ty se rychle probendí.

Čtenář si dovede představit, co jsem už dostal výhrůžek a lecjaký dnešní neostalinista by mě jistě nechal zastřelit jen za těch pár prvních vět tohoto článku. Jenže to je asi jako když inkvizitor nechá upálit astronoma, aby Země mohla dále zůstat placatá. Na tom skutečném tvaru to stejně nic nemění. S tím kapitalismem je to podobné. Kapitalismus je nezničitelný. Já sám nemám důvod nad tím jásat, jsem vykořisťovaný a ne vykořisťovatel, jenže zalhávat si skutečnosti, které se mi nehodí do krámu, tím si nepomůžu.

Kapitalismus upadá a řítí se do záhuby, už asi 300 let, pořád tady ale je, zatímco socialismus celou dobu vzkvétal, až náhle zmizel ze světa. Kapitalismus je naopak takový kouzelný dědeček, který přijde, když je nouze nejvyšší. Nikdo kapitalismus nepotřebuje více, než komunista, který zkrachoval a chce zase bohatým brát, neboť jiné zdroje hodnot sám vytvořit nedokázal. Ten musí ty kapitalisty vzkřísit z mrtvých. Přesně to si musel přiznat i Lenin a v březnu 1921 uskutečnit. Když nechtěl jezdit Rollsem na lov ve zcela liduprázdném Rusku, musel kapitalismus zase zavést. Ono vlastně stačilo ho pouze povolit, on se hned nato zavedl sám. Nemohl to ovšem říci na plnou hubu, nazval tento systém nic neříkajícím jménem "Nová ekonomická politika", (NEP = Новая экономическая политика) Lenin šetrně připustil, že se jedná o formu soukromého podnikání, ovšem značně omezenou, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Od tohoto okamžiku jde konečně v Rusku něco kupředu, náhle je tu dost práce, výrobků i peněz. Krvavá tlama kapitálu umožnila zásobovat města obilím, hladomor začal po čtyřech letech ustupovat. V roce 1927 dosáhlo hospodářství předválečné úrovně.

Tato reforma ale vedla ke sporům ve straně. Na stranu NEPu se postavili Bucharin (bývalý vůdce Levých komunistů, v opozici k Leninovi po Brest-Litevském míru), Rykov a Tomskij, vůdčí osobnosti pravého křídla strany.
Do opozice se postavili Kameněv, Zinověv. To byli radikální komunisté odmítající kompromisy. (Čtenář si možná vzpomene, že to byli jediní dva, kdo hlasovali proti Leninovi s jeho násilným převratem 7. listopadu. Stalin je nechal oba zastřelit a byl s radikálním komunismem pokoj. Bucharin byl snad jeho nejlepší osobní přítel. Do roku 1928 spolu budovali kapitalismus, pak si Stalin vše rozmyslel. V roce 1929 zrušil NEP, zavedl zase válečný komunismus a nechal Bucharina zastřelit. Zbylí kulakové, kteří přežili Lenina, byli deportováni na Sibiř, zemědělství násilně kolektivizováno.)

Lenin byl realista a uvědomoval si, že nelze udržet permanentní revoluci. Proto do budoucna zavedl naprostý zákaz frakcí ve straně (tajná rezoluce 10. sjezdu RKS(b)). Toho později využíval Stalin a kdykoliv měl nějaké oponenty, poslal je na základě tohoto pravidla na Sibiř.
Poučil se z toho i pragmatik Antonín Novotný:
"Musíš dávat pozor, aby se ti neudělala opozice zleva. S tou pravicovou už si poradíš."

Ve škole tomu říkali tak všelijak, učitel dějepisu se křivil jako had, ale NEP byla znovuzavedení kapitalismu a nic jiného. Všichni dnešní komunisti by si měli uvědomit, že Lenin žil před sto lety a dnes už máme trochu více zkušeností. Stále ještě běhá po světě řada revolucionářů, kteří by chtěli zavádět ten jediný pravý komunismus, přísně podle marxismu-leninismu a nastolit diktaturu proletariátu. Mně to připadá, jako by někdo chtěl ještě dnes se zcela vážnou tváří přinášet zápalné oběti Perunovi. Takovým komunistům, jako jsou v KSČM oni nadávají do revisionistů, odpadlíků a zrádců. (Na tomto místě bych připomenul, že vyhlazovací policie čeka byla založena proti socialistům jiného ražení, než byli bolševici. V prvních dnech byli zatýkáni hlavně revoluční socialisté (Eseři) a menševici, tedy sociální demokraté. Ostatní, tedy třeba pravičáci, přišli na řadu až mnohem později.

Onen nový socialistický kapitalista byl zván lidově "nepman". Lidé ještě umírali hlady a v novinách už byly inzeráty: "Objednejte si v Paříži osobní auto Citroen". Před puškami čekistů si nepmani jezdili v kočárech i autech, hodovali v drahých restauracích, které v tu dobu rychle vznikaly, a usmívali se nad tím, jak se komunisti vyvražďují mezi sebou. Popravení za Stalina byli zase většinou komunisti, za Gottwalda taky. Když se dnes podíváte na ultralevicovou literaturu na internetu, HALO, komsomol... vidíte, že nikdo se více nežere než komunisti mezi sebou. To je dáno tím, že komunisti se dělí na pravé, ještě pravější a nejpravější. Tyto skupiny se uvnitř opět dělí na různé sekty, které si mezi sebou nadávají a když se dostanou k moci, podřezávají si krky. Jako za Lenina, či za Stalina, tak i dnes platí, že nejhorší nepřítel komunisty není kapitalista, ale druhý komunista. (Zeptejte se komunisty Slánského.)

V době NEPu píší sovětští satirici Ilf a Petrov své humoristické romány "12 křesel" a "Zlaté tele". Obě knihy směly v ČSSR vyjít v době uvolnění před rokem 1968. Jsou to vynikající díla, ve kterých se mnoho dozvíme o tom skutečném Rusku.

NEP byla mimo jiné klasická ukázka polovičního systému. I dnes se dočítám od některých polokomunistů, že si zvolíme KSČM a tržní hospodářství ponecháme. To bude nějaký takový kapitalistický komunismus. NEP znamenal povolení zahraničních investicí, osobního majetku a soukromého podnikání. Sedláci museli odevzdat část úrody a zbytek mohli prodat za tržní cenu. Lenin sice vydal různá omezení, aby zachoval zdání, ale ta byla pro smích. Tak například soukromé výrobky se nesměly transportovat vlakem, pouze povozem taženým nejvýše jedním koněm. V naprosto vyhladovělém a zkorumpovaném Rusku se nad tím ovšem mohl každý soukromník jen pousmát. Lenin sám to pochopil a do konce roku takovéto debility zrušil. Jeho čas jde ale v tuto dobu ke konci. Je zdravotně vyřízený, má stále bolesti a mozek začíná odumírat. 8. února 1922 ještě nechá přejmenovat policii čeka na GPU a zničit archiv jejich zločinů. (Jako že se nikdy nestaly.) Na policejním teroru ovšem trvá. Za dobu její existence stála čeka život asi půl milionu lidí, z velké části ne jen zastřelených, ale k smrti umučených, nebo pochcípaných na nemoci v přeplněných vězeních. V tom čísle nejsou ti, kteří byli odsouzeni na 10 let gulagu, ve kterém většina nepřežila první rok. (Životnost v gulagu dnešní KLDR má být asi 2 měsíce.) Pak ještě varuje před Stalinem, který na sebe hromadí příliš mnoho moci a nato se stahuje do ústraní. Možná to jsou následky atentátu, jistě měl 2x mozkovou mrtvici, ale hlavní příčina asi bude syfilis. Lenin žil v manželském trojúhelníku, žena Naděžda Konstantinovna a přítelkyně Vanesa. Asi ho měl od jedné z nich
Diktátoři nechodí do důchodu. V celých dějinách Vatikánu existoval pouze jeden papež, který se ze zdravotních důvodů vzdal funkce. Lenin žil ještě 2 roky coby oficiální hlava SSSR, ačkoli už byl zcela nepříčetný. Zemřel 21. ledna 1924, ve věku 53 let. Za jeho nástupce byl považován Trotzki, ale před něj se náhle postaví Josif Stalin. Vybojoval si před tím takovou pozici v policii, že se stal všemocným. Trotzkého vypudil z Ruska a nechal v exilu zavraždit. Jako jednoho z tisíců, kteří za jeho vlády museli zmizet ze světa. "Člověk, to je problém", říkával Stalin. "Žádný člověk, žádný problém."
Lenina nechal Stalin nabalzamovat a vystavit v Kremlu, Petrohrad po něm přejmenoval na Leningrad. Svět má Lenina dodnes ve vzpomínce jako bodrého strýce v placaté čepici, který svrhl vykořisťovatele a založil první socialistický stát dělníků a rolníků. Koho kdy zajímalo, jak tomu bylo skutečně? Pro dnešní věřící komunisty je to Ježíš Kristus jejich náboženství a celkem by nemělo smyslu jim to vyvracet.

Stalin sám se prohlásil za pokračovatele jeho díla, ačkoli Lenin právě před ním varoval. Stalin měl být původně knězem a nikdy nezapomněl, co se v semináři naučil. Ona forma komunismu, coby druhu náboženství, po něm zůstala na světě dodnes. Proto svět taky nevzal nikdy na vědomí, kdo byl ten skutečný Lenin a mnoho lidí ani kdo byl skutečný Stalin. S dnešním hospodářským úpadkem v kapitalismu zažívá stalinismus dokonce pravou renezanci. Opět ho vidíte na obrazech z čítanek začátku padesátých let, kde vlídně kyne davu, který k němu zbožně vzhlíží.

Dobu jeho vlády přeskočím, příště ještě něco o blokádě Leningradu za 2. války.

Pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 7. dubna 2012 v 13:48 | Reagovat

"Diktátoři nechodí do důchodu. V celých dějinách Vatikánu existoval pouze jeden papež, který se ze zdravotních důvodů vzdal funkce".

Pěkný postřeh!!!
I když je známo, že katoličtí diktátoři, jsou voleni najmenovanými kardinály a jejich moc, je jen optická.
Rozhoduje za ně nějaké kolegium, pro různé problémy různě seskládané. Zřejmě je to více méně osvědčená metoda pro řízení státu Vatikánu i pro řešení církevně mocenských souvislostí.
Zdá se mi, že je to jakási protodemokracie, ke které se katolická církev dopracovala po debaklu tahanic o světovládu prostřednictvím najatých žoldáků.
Zrovna dnes mne zaujala replika jednoho preláta z římské papežské observatoře, kde prý pátrají po jiných civilizacích a řeší i možný problém. Zda by mohli mimozemšťana pokřtít na křesťana.
Mají tak lidi témata a starosti!!!

2 nar.soc. nar.soc. | 7. dubna 2012 v 13:55 | Reagovat

"Zeptejte se komunisty Slánského".

Traduje se, že R. Slánský po rozsudku a odmítnutí milosti, soukromě poznamenal "pracoval jsem pro to a co jsem dostal, dostal jsem právem". Zda je to autentické nevím, ale toto konečné uznání "práva", je prozření ex post a už jen proto musil být tehdy pověšen ( protože plně prozřelý komunista, je největší nepřítel bolševismu ).

3 autor článku autor článku | 7. dubna 2012 v 16:56 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Očekával jsem námitku, že papež je volen. Může se jím stát každý svobodný muž katolického náboženství, další předpis není. Praxe je ovšem trochu jiná. Kardinálové už předem určí, kterým směrem to půjde. Domníval jsem se, že po středověkém J.P.II. bude Vatikán usilovat o malé reformy směrem dopředu, ale zvolili zase inkvizitora. Jinak asi nebude žádný med žít ve Vatikánu, jeden kardinál to řekl časopisu GEO:
„Kdyby sem přišel Kristus, budeme proti němu intrikovat taky.“

Většina papežů má na svědomí celé zástupy nevinných lidí, kteří byli od jejich instituce a s jejich vědomím umučeni. Jestli po smrti něco existuje, pak sedí se Stalinem v jedné kobce.

4 autor článku autor článku | 7. dubna 2012 v 17:04 | Reagovat

[2]: nar.soc.
Slánský. Jeho syn měl říci, že otec se stal obětí systému, který sám napáchal.
Slánský a spol. byli popraveni za něco, co neudělali. Trest smrti si ale zasloužili, za to, co skutečně na svědomí měli. Jenom ti, co je popravili, měli viset vedle nich.

5 matka matka | 8. dubna 2012 v 15:17 | Reagovat

Vzhlížení - jak to lidé mají rádi, k někomu vzhlížet. Bez ohledu na to, k čemu vzhlížejí. Lidé se jim stali zlatým teletem.
Málokdo si dovolil říci za mého dětství, že Stalin byl tyran. Možná pro nedostatek informací, možná pro zaslepenost, či pro své dobré místečko. Ale slyšela jsem to za svého dětství.

Nicméně o Stalina, Lenina, ani o papeže se nebojím, jsou všichni i s Hitlerem na obláčku. A takové jako oni je tam třeba dobře hlídat, aby již ubližovat nemohli, což by mnohdy rádi. Ale prošli branou smrti, nechť si tedy své užívají.

6 nar.soc. nar.soc. | 10. dubna 2012 v 9:23 | Reagovat

K NEPu je zbytečné cokoli dodávat. Byla to zase jedna blamáž. Po "vítězství" gaunerů, analfabetů a nerealistických snílků, přišel pokud použít tržní mechanismus v pokročilém morálně společenském rozkladu. Právě zmaření tohoto pokusu odsoudilo definitivně bolševické teorie a praxi na slepou kolej. Jediné co zbylo byl militarismus ( trvající dosud ).

Ještě k 3.

V dnešních Hosp. novinách je recenze filmu Nanni Morettiho "Máme papeže", uvedeného v ČR 5.4.2012.
Je to mírná společenská kritika katolické církve.
"Nikde není pokrytectví a chování normálních smrtelníků-kardinálů více vidět než ve scéně volby papeže, kdy všichni úpěnlivě modlí, aby nepadla na ně! Jejich spokojený život by totiž skončil. Proto nakonec zakulisními dohodami vyberou "obětního beránka".
Moretti církvi nenápadně vytýká odlidštění a lpění na rigidních rituálech" ...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama