Březen 2012

VŘSR 23/? – Revoluce a kontrarevoluce

25. března 2012 v 20:12 | Gregor Moldavit
Rosa Luxemburg
Na tomto místě bych zmínil povstání spartakovců v Berlíně, 5. - 12. ledna 1919.
(Spartakus dodnes zůstal pro mnoho lidí ideálem bojovníka za svobodu lidstva, v jeho době proti otrokářům. To je pitomost! Spartakus byl cirkusák a vzbouřenec, otroky osvobozoval, aby je zařadil do své armády. Měl cíl probojovat se ven z Říma, ale neusiloval o žádný nový, spravedlivý systém.
Nikdy by ho bylo ani ve snu nenapadlo, že na otrokářství snad něco není v pořádku a sám měl samozřejmě taky otroky.)

Jak Lenin vícekrát v projevech řekl, podporoval německé komunisty finančně i radou a byl si jejich vítězstvím celkem jistý. V tom se ovšem kardinálně zmýlil.

Povstání v Berlíně se zúčastnilo asi půl milionu lidí, (víra na komunismus byla v tu dobu nesrovnatelně rozšířenější, než třeba dnes) ale chybělo centrální vedení. Vedoucí socialisté a komunisti byli totálně rozhádaní. Z té doby jsou tu dvě jména: Karl Liebknecht, komunista, který usiloval o násilný převrat. Rosa Luxemburg, která byla pro řešení politické. Proti nim zakročily Freikorps, což byla vojenská, antikomunistická, ne zcela legální organizace. Vláda ovšem její služby použila. (Freikorps byly násilně skutečnou policií rozpuštěny v roce 1920.) Oba předáci a dalších asi 100 komunistů byli od Freikorps zastřeleni, povstání bylo potlačeno.

Liebknecht a Luxemburg byly zastřeleni bez soudu, tedy zavražděni. Liebknecht sám byl ovšem pro použití zbraní po vzoru bolševiků. Ty byly taky skutečně nasazeny, druhá strana jich měla víc a on jen sklidil to, co zasel. Jestliže chci na někoho střílet, musím počítat s tím, že on bude střílet nazpět. (To by si měli uvědomit i dnešní extremisté. Několikrát jsem chatoval s jakousi skupinou extrémních revolucionářů. Okamžitě mě taky odsoudili k smrti, stačilo se jednoho zeptat, jestli je aspoň vyučen a pracuje? Pochopitelně ne, to mu jeho víra zakazuje. On jednou dostane kalašnikov a bude střílet nepřátele lidstva, což podle této komunistické sekty jsou 2/3 obyvatel naší planety. Dle jejich představ budou střílet do lidí nejen bezbranných, ale navíc i spoutaných, na vzdálenost jednoho metru, protože jak se míří nevědí.)

Rosa Luxemburg žádné násilí nepropagovala, ale její nepopsatelně dětinské teorie u mě vyvolávají přesto hrůzu. V tom jejím systému by žádný člověk se zdravým rozumem určitě žít nechtěl. Já sám nejsem pro žádné zavírání ani střílení, naopak každému přeji jeho vysněný systém, ať už jakýkoli. Ale ať si ho ti extremisté budují v nějaké uzavřené komuně sami a nechají ostatní na pokoji. Myslím si, že právě Rosa Luxemburg by asi hodně brzy z toho vlastního pozemského ráje utíkala, pokud by tam dříve neumřela hlady. Všichni tito budovatelé pozemských rájů by si měli založit vlastní stát, nebo aspoň kolonii, ve kterém by svoje teorie prakticky uvedli v čin. Společnost, ve které budou všichni mezi sebou soudruzi, zatímco ti ostatní venku, to jako my, normální lidé, pro ně budeme: pohůnkové, zednáři, zrádci, velezrádci, čubčí synové, kontrarevolucionáři, kariéristé, šakalové, spiklenci, tupé stádo a vrazi! Všechny tyto výrazy jsem převzal z jednoho jediného článku dnešního českého stalinského dorostu.

Smrt těchto dvou komunistických mučedníků dnes nejvíce oplakávají právě ti, kterým v nejmenším nevadí 20 milionů zavražděných Stalinem. Zcela absurdní je, když někdo nese květiny k pomníku Rosy Luxemburg a má na klopě odznak Lenina. Ten by ji byl totiž nechal zastřelit okamžitě taky, i bez nějakého povstání. Jeho policie "čeka" doslova vyhlazovala politicky angažované, kteří si dovolili mít trochu jiné názory, než on. Rosa Luxemburg nejdříve Lenina vzývala, už v roce 1918 ale tvrdě kritizovala jeho policejní teror. Neušlo ji, že tahle "diktatura proletariátu" je ve skutečnosti diktatura několika jedinců, jezdících v Rolls Royce.
"Svoboda, to znamená svobodu pro všechny, i ty jinak smýšlející, ne jen pro členy vlastní strany..."
Kdyby tohle byla napsala a zveřejnila v tu dobu v Rusku, byla by ještě tu noc zatčena a ráno už po smrti.

Nechci nikoho přesvědčovat, ale osobně nevěřím na žádný pozemský ráj a žádný -ismus, který by lidem dal nějaký spokojený život bez problémů. Mě velmi ruší číst na SEZNAMu při každé sebevraždě, že to zavinil kapitalismus, zavinila vláda. (Ze statistiky vyplývá, že nejvyšší počet sebevrahů byl v 70. letech, kdy jsme měli údajně nejvyšší populaci, dle dnešních komunistů měřítko správného systému.) Nevím ani u vlastní osoby, jak bych se zachoval, kdybych náhle dostal moc, služební auto s řidičem a k zotavení zámek s velkou zahradou a služebnictvem. Nedělal bych si tedy iluze ani o nikom jiném. Ti noví vládci, volení přímo lidem, ať už jakkoli, by si bezpochyby na vládních místech taky zvykli a ničím by se nelišili od vládců dnešních, či minulých. Vzpomínám na 50. léta, kdy pro věřící komunisty seděli ve vládě nebeští světci. Vždyť i soudruh president je bývalý truhlář. Ano byl, ale to mu nebylo radno připomínat. (Ona pohádková představa, že když se Honza stane králem, bude vládnout lépe, než ten rozený král.) Právě tito vládci z proletariátů rychle dostanou šlechtické manýry. Václav Havel nikdy v životě nebyl proletářem a coby president si počínal docela lidově a skromně. Ten den, kdy poprvé zasedali, 1989, prý tito vládci jeli na hrad městskou dopravou. Jak dlouho jim to vydrželo? Za čas už jim nestačili vládní tatrovky, chtěli BMW a mercedesy. Po několika letech jsem pozorně sledoval asi půlhodinový pořad o Havlovi v německé televizi.
(Chci podtrhnout, že nepatřím k těm, kteří na něj nadávají. Jsem naopak toho názoru, že má veliké zásluhy a na jeho místě by sotva kdo byl dokázal více. Ne se vším jsem ale souhlasil. Taky nevím, jak přišel na takové výroky, jako "Já věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí." Pro mě to smysl tedy nedává a nemyslím, že by se něco takové dělo jinde, než na konci nějaké pohádky. Ale musím ho tady taky uvést jako člověka, který si na moc a peníze zvykl.)

Tedy v onom pořadu chodil Havel v zámecké zahradě a diskutoval s televizním týmem. Dozvěděl jsem se, že jeho pes se jmenuje Ďula, že měl jednu pěknou fotografii vlastní osoby, ale ta se mu někam ztratila. Má prý ale adresu onoho amerického fotografa, který by ještě mohl mít negativ. Možná by se ta fotka tedy dala znovu vyhotovit...
Musel jsem se tázat, jestli ten člověk, který má takovéto starosti, vůbec tuší, v jakém stavu se nachází stát, jehož on je presidentem. V pořadu taky německá reportérka na plnou hubu řekla, že pan Havel stále horlil proti továrnám na zbraně. Od té doby co jedné takové západní firmě prodal za miliony část svého dědictví, mu výroba zbraní přestala vadit. To není praní špinavého prádla. Chci tím jenom říci, že vyměnit vládce rozhodně není žádná záruka lepšího politického systému. Nevím, kdo řekl "moc demoralizuje," ale něco na tom bude.

Kdo se tedy zafixoval na onu šílenou nenávist k dnešní vládě a chce ji za každou cenu svrhnout, může být třeba nějakou další těžce zklamán. Tak zklamán, jako byli třeba Rusové vládou bolševiků. Lenin se stal horším carem, než byl jakýkoli jiný před ním. Žádný nepřinesl takový teror, nespravedlnost a hladomor, jako právě Lenin.

S tím hladem jsem zase v Rusku, kde revoluce slavně zvítězila. Odhadem zahynulo kolem roku 1920 hlady asi 5 až 7 milionů obyvatel. Počítat je přesně nejde, ono je těžké stanovit diagnózu "smrt hlady". I dnes se na světě umírá hlady, asi sto tisíc lidí denně. Není tomu ale tak, že takový člověk nemá žádné jídlo, pročež zemře. Má jídla málo a nekvalitní, takže jeho organizmus ztrácí schopnost odolávat nemocem. Podle statistiky třeba zemře na nějakou nemoc, se kterou by se ovšem tělo zdravě vyživeného člověka hladce vypořádalo. K tomu přijde, že právě v hladových oblastech jsou hygienické podmínky katastrofální.

Pokud to můžeme ze střípků rekonstruovat, pak celý hladomor v Rusku vznikl už před občanskou válkou, mimo jiné i následující ekonomickou chybou. Lenin zřejmě skutečně věřil, že peníze bude možné jednou zrušit.

(Já tomu věřil taky, jenže to mi byly 4 roky. Vzpomínám na těžký generační konflikt, když moje pionýrská generace začala brát rozum a přestávala věřit na komunistické pohádky. Jedním si komunisté byli po roce 1948 jisti a sice novou generací, tou mojí. Vycházeli z toho, že ti staří už ty nové myšlenky (v tu dobu staré přes 100 let) nepochopí. Ale když si vezmou novorozeně, můžou si z něj vychovat co se jim zachce. Moje generace pro ně byla už onen nový socialistický člověk. Ono to ale funguje pouze do puberty, než prorazí vrozené geny. V deseti jsou takové děti v Hitlerjugend nebo pionýru a hulákají "vždy připraven". Ve dvaceti chtějí své bývalé Gruppenführer za to postavit před soud. V tomhle pěstování nové rasy se těžce zmýlil jak Hitler, tak po něm komunisti.)

Zadarmo sice Lenin nedával, ale začal brát. Sedlákům bylo ponecháno životní minimum a zbytek úrody byl bez náhrady zkonfiskován. Dle Marxe to měl pracující lid pochopit, aby komunismus mohl být dovršen a peníze zrušeny. Na tohle pochopení čekají komunisti dodnes. Ona přišla celkem pochopitelná reakce, aniž by se mezi sebou sedláci byli domlouvali. Snížili produkci na osobní potřebu a zbytek plochy nechali ležet lady. Města se ocitla bez obilí. Možná byl tehdejší ruský mužik nevzdělaný a zaostalý, ale ne zase tak blbý, aby pracoval zadarmo. Jestliže celá industrie nefungovala o nic lépe než zemědělství, pak to byla rovněž jenom vina bolševiků. Vždyť si prakticky vyhubili inteligenci. Chyběli průmysloví a hospodářští odborníci a manažeři továren. Vzpomeňme, jak rudí (zchlastaní) námořníci stříleli na každého, kdo byl trochu slušně ustrojen. (Moje generace si možná vzpomene, jak v 50. letech na vedoucích místech stáli kovaní komunisté naprosto bez vzdělání. V Rusku to ovšem bylo ještě mnohem markantnější.) K hospodářství se ještě vrátíme.

Vláda bolševiků, sídlo v Moskvě a bolševici přejmenovaní na komunisty, zvítězila. Téměř neuvěřitelné. Lenin sám v jedné době prohlásil situaci za beznadějnou, ale Trotzki zavedl takový "válečný komunismus", že nakonec Bílé porazil. Zdálo se, že jejich vládu už nemůže nic ohrozit. A přesto se náhle objevila síla, odhodlaná proti nim bojovat. V Kronstatdtu se vzbouřili rudí námořníci.

Pokračování...

VŘSR 22/? – Rudá armáda

17. března 2012 v 19:48 | Gregor Moldavit
Občanská válka skončila, ale nic se nezlepšilo. Spíše nové problémy přišly. Dosud se mohlo všechno svést na válku a Bílé, ale na koho teď?

Od roku 1919 už existovaly gulagy, založil je Lenin. Zatčený člověk už nebyl tak často zastřelen, po procesu v délce několika minut byl nejběžnější rozsudek: "10 let gulag". Policie nejenže nebyla podle Marxe zrušena, ale naopak se stala všudypřítomná. I v továrnách hlídali dělníky ozbrojení čekisté. Aby se celé Rusko nevylidnilo a nezůstal tam Lenin sám, byly zavřeny hranice. (Dojemné, když chce nějaký dnešní komunista opět zavádět socialismus a plánované hospodářství, ovšem s tím, že hranice se zavírat nebudou. Patrně to chce lidem politicky vysvětlit, jako to někdo vysvětlil jemu.) Peníze nebyly zrušeny, zcela naopak, bylo jich stále více, jenže ztratily cenu. Lenin měl právě takovou hyperinflaci, jako o něco později Německo. Ta byla zčásti vyvolaná uměle, aby vláda znehodnotila peníze boháčů. Jenže bohatý člověk nemá svůj majetek pouze v bankovkách, ten s tím počítá. I tento chybný krok postihl zase hlavně chudou vrstvu pracujících. (Ruský dělník tenkrát vydělával při pracovní době přes celý den právě tak životní minimum. V západních zemích to ale o moc lepší nebylo.) Lid hladověl a byl na tom hůře, než kdykoli v celých ruských dějinách od samého počátku.

1921. Konečně vznikly nepokoje, přes bezpříkladný policejní teror se lid začal bouřit. K Leninovi pronikla početná dělnická delegace, s peticí požadavků. Byla zatčena a zmizela. Delegaci vyslali i rudí námořníci z Kronstadtu. Byla rovněž zatčena. Námořníci, kteří dostávali zoufalé dopisy od rodičů se tedy vydali na pevninu, coby početná armáda a po zuby ozbrojeni. Ty už nikdo zatknout nemohl. Výsledek byl jednoznačný: 5000 z nich na místě spálilo svoji stranickou legitimaci. Teprve nyní, příliš pozdě, ti kluci pochopili, co pomohli bolševikům napáchat. Dochoval se dopis jednoho z nich:
"Lenin a bolševici nás obelhali a podvedli."

Sesedli se, diskutovali a hlasovali. Ano, musí napravit, co napáchali. Přišel čas na 3. revoluci, snad poslední. (1. únorová, 2. říjnová) Je potřeba svrhnout bolševiky!
Fjodor Raskolnikov
Své důstojníky už nestříleli, ale zato posbírali a zavřeli všechny bolševické funkcionáře v Kronstadtu. Jejich velitel Fjodor Raskolnikov a jeho žena Larisa Reissner, žijící coby zvrácený aristokratický pár, byli z Kronstadtu vypovězeni. (Za nějaký čas se pak rozvedli. Larisa zemřela na tyfus ve věku 30 let. Raskolnikov byl za Stalina diplomatem ve více zemích. Jednou dostal podezřelý rozkaz k návratu a pochopil, že asi bude na řadě. Odmítl se tedy vrátit, na což měl Stalin ovšem taky řešení. Raskolnikov byl jednoho dne, 1939, v hotelu v Nizze nalezen mrtev. Že se diplomati ze západních zemí nechtěli vracet, byl problém komunistů po celou dobu jejich vlády. Sám jsem poznal v roce 1971 rodinu českých diplomatů, kteří se vraceli z Afriky. Vystoupili ale z letadla do Prahy o jednu stanici dříve - v Norimberku.)

Jak jsem v minulých dílech uvedl, rudí námořníci nechtěli vládu bolševiků, ale sovětů. Už vůbec ne hladomor a tyranii. Mnoho z nich padlo v občanské válce, ale jejich počet byl taky doplňován. Mohlo jich být tak asi 20 000, ve zbrani a v boji zkušení. Lenin a Trotzki pochopili, že tady nelze udělat kompromis. Tyto rudé námořníky, kteří Leninovi dopomohli k moci, kteří mu vyhráli občanskou válku, je nutno zničit. (Podobně Hitler zlikvidoval SA, kteří jemu pomohli na trůn. Noc dlouhých nožů.) Proti vzbouřencům v Kronstadtu byla nasazena Rudá armáda.

Coby děti jsme v 50. letech bez přestání slyšely o slavné Rudé armádě.
Ve škole jsme taky často slyšeli o slavných tradicích KSČ, moje generace si snad vzpomene. Jednou se kdosi otázal, v čem ta sláva KSČ spočívá a učitel nedokázal uvést jediný příklad.
Taky se často dočteme o mocné československé armádě před rokem 1989. Každý z těch žvanilů by si měl přečíst "Tankový prapor" a "Černí baroni".
Při útoku na Kronstadt ti inteligentnější rudoarmějci dobře věděli, že cíle námořníků jsou jejich cíle a oni tedy bojují, musí bojovat, na té špatné straně. Byl jsem sám 2 roky vojákem a pociťovali jsme to podobně. V případě války jsme měli jeden cíl, přeběhnout na druhou stranu, se kterou jsme sympatizovali. Po roce 1968 jsme už vysloveně nenáviděli vlastní velitele a vládu. Na otázku, co po vojně, pár z nás odpovědělo (pochopitelně jen mezi námi), že emigrují na západ. Více z nás to taky udělalo. Naši důstojníci byli banda parazitů, z nichž většina svému řemeslu vůbec nerozuměla. Toliko tedy ona československá armáda před rokem 1989, o jejíž slávě se stále dočítám od pár pomatených utřinosů. Jak to bylo s tou slávou Rudé armády?

Jistě je otázka, co nebo kdo je to Rudá armáda? Já ale v žádném případě moc slávy nikde nevidím.
Jako první Lenin a Trozki udělali překvapivé zkušenosti, že si proti ČSL (české legie) prakticky nelíznou. Při tom ti Češi vlastně nechtěli ani moc nic jiného, než se probít někudy domů. Když už by tady někdo zasloužil provolat slávu, pak právě a snad jedině ČSL. Dokonce jsme se o nich učili na obecné, i když se značnými rozpaky. Několik legionářů jsem slyšel v televizi v roce 1970, ale všechno pochopitelně přeběhlíci k rudým. Konkrétního neřekli nic, jako by měli text jenom naučený. Celý ten zmatek hezky popisuje Jaroslav Hašek v knize "Velitelem města Bugulmy."

Rudá armáda připojila vojensky k Rusku svazové státy, které ovšem proti takové převaze neměly co nasadit. V Polsku Lenin zkrachoval, Pilsudský (1920) mu před Varšavou uštědřil drtivou porážku. (O tom jsme neměli ve škole ani jedno slovo.)

Jako další byla Rudá armáda nasazena proti námořníkům v Kronstadtu. O tom bude celá příští kapitola. Námořníci museli podlehnout, neměli zásoby munice, ale tu Rudou armádu to značně zredukovalo. Vítězství Pyrhovo, rozhodně ne slavné.

Stalin napadl znovu Polsko, o "slávě" u Katyně je čtenář patrně informován. Ve Finsku si Rudá armáda nejprve na zuřivé obraně finských vlastenců vylámala zuby, teprve druhá vlna se dostala dále. Finsko tím bylo nuceno uzavřít spojenectví s Hitlerem (svět Finsko obdivoval, ale nechal ve štychu), což mělo přijít později Rusy draho u Leningradu. Při jeho obléhání stáli Finové na německé straně.

Rudá armáda dobyla Berlín! Ano, ale za strašných ztrát a teprve po čtyřech letech, ve kterých nechala vlastní zemi wehrmachtu vydrancovat. Podívejte se na velikost Německa a Ruska a počet obyvatel. Jak se mohli dostat Němci až k Moskvě?

Zažil jsem další "slavné" vítězství Rudé armády v srpnu 1968. V tak malé zemi se jednotky vůbec nedokázaly orientovat, bezcílně bloudily od města k městu. Někteří velitelé ani nevěděli, že jsou mimo SSSR. Když jsme naše okupanty viděli, budili spíše soustrast. Vojáky museli stále vyměňovat, protože se jim v ČSSR ideologicky rozkládali. Za 20 let po nich zůstaly nekonečné škody na přírodě, o škodách politických ani nemluvě, čímž byl slávy konec.
V Afghanistánu tato armáda paběrkovala 10 let a nakonec si nedokázala poradit s dětinskými mučahediny, kteří stříleli spíše do vzduchu, než by skutečně bojovali.

Teprve za Gorbačova jsem slyšel v televizi mluvit rodiče padlých rudoarmějců v Afghánistánu. Prý dostali za syna odškodnění pár rublů. To ale bylo nejspíše vůbec poprvé, co se za padlé syny rodičům vůbec něco platilo. Jak už jsem jednou napsal, za Jelcina byla zveřejněna statistika, že za rok v míru zahyne v Rudé armádě asi jeden tisíc vojáku. Jsou umláceni důstojníky nebo jinými vojáky, nebo spáchají v zoufalství sebevraždu.

Ptal jsem se, co je to Rudá armáda? Rodiče na statku už moc nemůžou a potřebovali by, aby syn hospodářství převzal. Aby se oženil a měl sám děti, aby to tak šlo dále. Jenže syn musí do Rudé armády a to je naposledy, co ho viděli. Za nějaký čas se dozvědí, že padl. Pochopitelně jako hrdina, jak jinak. Ve skutečnosti byl třeba zastřelen vlastním důstojníkem za zbabělost, ale to jim může být jedno. Statek pustne a oni hladoví. Miliony takových statků - to je pro mě Rudá armáda a nic jiného. Miliony zbytečně spotřebovaného zboží jménem člověk. Bezcenný člověk, který Lenina, Troztkého, Stalina a Brežněva nestál ani jeden rubl. Nebýt říjnové revoluce, nebyla by občanská válka ani povstání rudých námořníků. Nebýt šíleného Stalina a naprosto chybného politického systému, byla by ruská armáda zastavila a vytlačila wehrmacht nejdéle za pár týdnů.
Nápis: Kupředu k vítězství komunismu (1990)

Vítězství komunismu tou raketou s atomovou hlavicí? Tak si to někdo představuje? A kdo se vám o takový komunismus prosí? Rudá armáda zanikla zároveň se Sovětským svazem, který finančně vysála a zničila. Od nějakého komunismu jsme dnes více vzdáleni než před 100 lety. Nikdo se o to více nezasloužil, než komunisti sami.

V březnu roku 1921 se vzbouřili v Kronstadtu rudí námořníci. Jejich cíl (který měli konečně vždycky) byl:
"Všechnu moc sovětům - žádnou moc straně."
Jenže sověty už vůbec neexistovaly, všechnu moc měla ta jedna strana.

Pokračování...

VŘSR 21/? – Ještě k 15.03.2012

14. března 2012 v 19:41 | Gregor Moldavit

Už jsem se nějak do toho data namočil, takže zase odbočím od tématu. Soutěž v oblíbenosti u čtenářů po tomto článku asi nevyhraji. Četl jsem si zase na SEZNAMu:

...Tři z celkových 80 miliard na dávkách a podporách je podle Drábka možné ušetřit díky "důslednému vyžadování podmínek"...

Jsem člověk, který se živí prací a z výdělku musí pořádný kus odevzdat na ty, kteří nepracují, ať už z jakéhokoli důvodu. Pokud se pro ně podmínky zpřísní, já si stěžovat nebudu. Většina lidí v ČR to zřejmě vidí opačně:

Názor s nejvíce souhlasnými hlasy (1710) po několika hodinách
Petr Matula, Hradec Králové
Úterý, 13.března 2012, 12:22:32 | Souhlasím | Nesouhlasím | +1710

Vypráskat je od koryta jako na Slovensku.

Proto, že chtějí dávat sociální podporu jen oprávněným? No tak je vypráskejte, ale jakou vládu potom chcete? Která dá každému všechno? To je zhruba to poslední, co si jakýkoli stát může dovolit. Obyvatelstvo jednoduše zdegeneruje a stát se k smrti zadluží, příklad Řecko.

A kdo je vůbec ten oprávněný? Napsal jsem jednou článek o analfabetismu v ČR. Skoro každý druhý den vidím na titulní stránce SEZNAMu další a další takovýto inzerát:
18 let, Pardubický kraj
ahojky muj život neni a nebyl jednoduchi ale mam jedno přání chci mit partnera na celi život plného lasky i kmím dětím je něko takoví?jemi 20 let...

20 let a prakticky analfabet! A nejedná se jen o Cikánky. Ty ženské tam mají fotky a většinou jsou to normální bílé Češky. Chcete vypráskat vládu, která by tady šetřila? Já být v nějaké zemi diktátor, tak jim nedám nic a ještě budu požadovat nazpět peníze daňových poplatníků, vyhozené za jejich zbytečné školní roky. Takže buďte rádi, že ve vládě nejsem já, to by se ušetřilo mnohem více než 3 miliardy. (Nejspíše by se pak ale zase více vyplatilo pracovat.)

Dále! Možná si někdo vzpomene na článek tak z roku 2009. Horník přišel k doktorovi a nabídl mu 20000 Kč, aby ho uznal fárání neschopný. Doktor oznámil pokus o podplacení svým nadřízeným. Reakce čtenářů:
2 ženy za sebou: "Doktor je blbec, mohl být spokojen on i horník." Kvitováno souhlasem.
Další komentáře podobné, ani jeden člověk neodsoudil horníka za jeho nepoctivost. Vítězný komentář napsal jistý AM z Kunštátu, který označil poctivého doktora za rafinovaného zloděje, kterému 20 000 nestačilo.

Zítra tedy půjde český národ vypráskat vládu. To jsem skutečně zvědavý, jak bude vypadat ta další po ní? Jaké kriterium by měl v Čechách politik splňovat? V zemi ve které platí:
Kdo podplácí, protože nechce pracovat, jedná správně. Poctivý člověk je blbec. Kdo nebere úplatky je rafinovaný zloděj. Kdo šetří peníze daňových poplatníků a nechce je dát parazitům, potřebuje vypráskat.

Tak zítra mnoho úspěchů ve svrhávání vlády a volbách té další!

Podobné téma: Evropa
Nemyslím EU, ale státy našeho kontinentu, které povětšinou krachují. Asi před měsícem jsem četl, že v Africe zemřelo více místních hlady, protože my jsme příliš pozdě poslali pomoc. Domnívá se někdo, že až u nás vypukne hladomor, tak černoši si budou dělat výčitky, že nám příliš pozdě poslali pomoc? Přesněji řečeno neposlali nic, protože jim to bylo srdečně jedno. My tady máme sociální cítění s ostatním světem i s vlastními krajany. Jenže to je ono ekonomické pravidlo:
4 generationes from overall to overall. Tedy 4 generace od ničeho k ničemu. Nejpozději 3. generace v blahobytu ho začne považovat za své přirozené právo a zblbne. 4. generace pak může stát zavřít. Řecko se tímto způsobem dostalo na úroveň Bangladeše. Nezkrachovalo zatím jen zásluhou našich nekonečných miliard. Peněz, které zase chybí nám.

Včera hlásilo rádio, že BMW mělo rekordní prodej a dává prémie. Jen málo aut se však prodalo v samotném Německu, nebo v Evropě, většina v Korei, Singapuru a Číně. Tam jde odběr luxusních aut do milionů. Nebo si koupí rovnou celé automobilky. VOLVO je příklad pěkného čínského auta.

Dámy a pánové, prohlašuji, že Evropa se v prdel obrací!

Když takový Asiat přijde k nám, jsme pro něj směšní. Jak dlouho jsme stavěli tohle město? 500 let, to u nich netrvá ani 50. Singapur byl za mého dětství rybářská vesnice. Při takové produktivitě práce si pochopitelně lidé kupují jachty a mercedesy. Jenže ono to má druhou stránku. Kdo se nezapojí, ten může třeba chcípnout. Jestliže se někdo ve škole nenaučil číst a psát a neumí nic jiného než vyrábět děti, pak je to jeho věc. Stát má ale jiné cíle, než mu je živit.

Člověk to může vidět různě, ale dovoluji si tvrdit, že nám nakonec nezbude nic jiného než se přizpůsobit, pokud jednou nechceme Asiatům sloužit coby levná pracovní síla. Na jedné straně živit plná ghetta s nepracujícím obyvatelstvem, vrstvu římského proletariátu, která se umí jen množit, na druhé prodávat Číňanům automobilky, aby stát na to měl. Volit levicovou vládu, která každému všechno slíbí a třeba i chce dát, to není žádné řešení. Ono už dnes není moc co prodávat a z čeho rozdávat. Jednou asi dojde na Leninovo: "Kdo nepracuje, ať nejí!"

Pokračování příště zase o Rusku...

VŘSR 20/? – Občanská válka a intervence

12. března 2012 v 19:29 | Gregor Moldavit

Gubernie hřbitovů stavěné z ledu a zimy,
hromady mrtvolek dětí s břichy nafouklými,
...
Jiří Wolker
hladomor v Rusku 1921

Za mého mládí vedli Američani vleklou válku ve Vietnamu. Jednou tam kdosi naprogramoval computer, aby vypočítal, kdy skončí. Dostal odpověď, že válku vyhráli Američani před rokem. Kdybychom dnes udělali to samé s občanskou válkou v Rusku, možná by to dopadlo podobně. Výpočet by třeba zněl, že za rok vyhrají Bílí. Proč se to nestalo?

V jedné době to už na jejich vítězství dokonce i vypadalo, ale pak se válečné štěstí obrátilo. Jednalo se o bitvu u Kazaně, kde nakonec Trotzki nasadil opět ony rudé námořníky. Ti nepatřili k Rudé armádě, měli stále svůj podivný status. Velitelem byl známý revolucionář Fjodor Raskolnikov a jejich zákrok na tomto místě rozhodl. Během bitvy se ještě mezi nimi producírovala ona agentka Larisa Reissner a dodávala jim odvahy. Ti dva se potom vzali, takže by se o nich dal natočit film vhodný pro 50. nebo 70. léta v ČSSR. Jenom by ten film musel někde tady končit. Z tohoto páru se totiž stala ještě během války novodobá carská rodina. V době, kdy se v Rusku po milionech umíralo hlady, si přivlastnili co jim přišlo pod ruku, Larissa se ověsila ukradenými carskými šperky, oba žili v luxusu a nechali se obsluhovat lokaji. Nebyli tím tak velká výjimka. Onen pojem Berufsrevolutionär totiž dostal po revoluci jiný význam. Stala se z nich nomenklatura, tedy privilegovaná vrstva, která si s dřívější ruskou aristokracií neměla vůbec nic co vyčítat. Lenin sám měl Rolls Royce, (někde stojí dva) což by se u takové funkce dalo chápat. Jenže on měl i vlastnost dřívějších feudálů jezdit s ním na "lov", tedy střílet do zvířat v oboře přímo ze sedačky.

Jak je možné, že ta revoluce s ideály svobody a rovnosti přinesla lidem jenom vyhlazovací policii čeka, hladomor a tyranii, právě tak jako křesťanství s láskou k bližnímu přineslo inkvizici, mučírny a hořící hranice? Takových rozborů už byla udělána řada. Pro nás bude nejdůležitější si z toho vzít poučení, že to tak funguje a nedovolit, aby se něco takového opakovalo. Komunisti, právě tak jako církev svatá, nebo kdokoli jiný z těch, kteří přinášejí zázračnou spásu, tu jedinou pravou víru nebo ideologii, se jednoduše nesmí znovu dostat k moci! Na internetu najdete stále články geneticky poškozených, nemocných lidí, vyvolávajících z hrobu tatíčka Stalina. Šílenců, kteří by si tolik přáli "spravedlivou válku", která přináší osvobození od kapitalistického vykořisťování, hranice omotané ostnatými dráty na naši ochranu, vyhlazovací koncentráky, coby spravedlivý trest pro jiné lidi, než jsou oni sami. Důležité je, aby tito extremisté, propagující násilí a masovou vraždu, zůstali mezi sebou a ostatní se od nich jednoznačně distancovali.

Jak to u takových lidí funguje? Onen Fjodor Raskolnikov (ještě se s ním později setkáme) měl v plánu stát se carským důstojníkem, tedy velkým pánem. Revoluce pro něj znamenala jenom jinou cestu k tomu samému cíli. Jak to ale bylo s Leninem? Vždyť ten zasvětil život boji za revoluci a novou společnost podle Marxe. Jak ten se asi cítil, když si vzpomněl, co sliboval a nyní viděl ty výsledky? Zkusíme to někdy příště analysovat. Jeden jeho výrok se dochoval. "Aspoň v tom hladu zapřou boha." Jinak řečeno, ten hladomor mu byl jedno, nebo dokonce zase vítán.
Hrdina Semjon Buďonnyj

Na tu občanskou válku nejsem vůbec odborník, spíše bych zmínil takové okrajové události. Na straně rudých známe jména jako Čapajev nebo Buďonnyj. Čapajev padl, Buďonnyj měl ještě zajímavý život. Stal se velikým hrdinou a po válce měl přání pěstovat koně. Proč ne, ale byla tu jedna překážka: Lenin zakázal soukromé vlastnictví koní. (1921, tedy až po válce. To by zhruba odpovídalo tomu, kdyby dnešní vláda zakázala soukromé vlastnictví jízdního kola.) Mezi kamarády ovšem žádný problém udělat výjimku a Buďonnyj dosáhl v chovu značných úspěchů. Coby slavný maršál byl Stalinem opět nasazen jako velitel při útoku na Finsko a později v bojích s německým Wehrmachtem. Všude nejen utrpěl porážky, ale jednoznačně prokázal, že je naprosto neschopný a vojenskému řemeslu vůbec nerozumí. Mimo jiné chtěl neustále posílat proti tankům jízdu na koních, tedy proti nim tasit šavle. Vysvětlit se mu to zřejmě nedalo. Stalin nechával generály popravit za každou maličkost, nebo i bez důvodu, jemu všechno prošlo. Měl v jednotce jednoho politického komisaře, čistého Žida jménem Lazarus Kaganovič. I on se vypracoval až ke Stalinovi a v době, kdy ten likvidoval Židy, mu dělal poradce. (Odstavil ho až Chruščov.) Bylo by zajímavé vědět, jaký anděl asi tyto dva muže ochraňoval?, Oba patřili k té skupině spolupracující na stalinských justičních vraždách, nejspíše proto přežili. Sám to Stalin konečně dělat nemohl, pár věrných bez svědomí potřeboval.
Generál Kolčak byl koncem války zajat a zastřelen.

Rudá armáda měla hodně vojáků, spíše kluků nacpaných do uniformy, ale amatérské velení. Na straně Bílých to byla ona jména generálů Denikin, Kolčak, Judenič, Wrangel, atd... Bílí měli mnoho generálů, ale málo vojska. Hlavní silou byly patrně Československé, nebo České legie. (Dále ČSL) Sovětský svaz se často pyšnil velkou slávou, že celý svět se proti nim spojil a oni ho porazili.
(Z hlediska druhé strany se svět spojil na pomoc Rusku.) Skutečnost ovšem je, že intervenční armády byly malé, spíše k ničemu a do bojů prakticky nezasáhly. Američani poslali 5000 mužů a ti se tam zajímali tak akorát o ruské holky. Jeden z nich vyprávěl za mého mládí v televizi.
"Všichni jsme tam nějakou měli a když jsme se stahovali, přišly holky k nám, ať si je vezmeme za ženy a sebou do Ameriky. Domluvili jsme se mezi sebou, že to neuděláme."
Prostě to bylo jen takové dobrodružství mládí, no a teď zase domů.
(Američanům zřejmě nešlo o nějakou porážku komunismu. Jenom v USA bylo přes dva miliony ruských uprchlíků, které se snažili z pochopitelných důvodů co nejrychleji vyexpedovat zase nazpět. Proto pokus obsadit určité území v Rusku, kde by vládl mír a byl dostatek potravin, aby uprchlíky mohli co nejrychleji vyvézt. To se bohužel nepodařilo.)

Během občanské války se obě strany dopouštěly ukrutností, vraždily civilní obyvatelstvo a drancovaly. Maxim Gorkij popisuje otřesné scény. Kradlo se tak strašným způsobem, že kdo nekradl, byl ukraden. Jelikož to vojáci sebou nemohli nosit, prodávali to každému, kdo něco mohl zaplatit. Tomu to nejspíše ukradli zase další vojáci. Pak už se kradly dokonce i ženy a prodávaly za 25 rublů. Komu Bílí ukradli ženu, mohl si koupit novou u Rudých. Selské obyvatelstvo opouštělo vesnice a prchalo do lesů. Starat se o pole nemělo význam, úrodu jim stejně ukradli. Po celém Rusku se rozšířil strašný hladomor.

Proč zvítězili Rudí? Na obou stranách panovala špatná disciplina, vojáci kradli, vraždili civilní obyvatelstvo, znásilňovali, nebo první den desertovali. Na obou stranách se fasovala vodky a vojáci byli více opilí než střízliví. Nakonec však Rudí dokázali udržet více pořádek a státní organizaci. Bílým se stalo osudné to, na co pohořel před nimi Napoleon a po nich Hitler. Velikost Ruska! Nedokázali tam zavést nějakou státní formu, měli generály ale ne politiky, a tím stáli sami uprostřed prázdné, spíše nepřátelské země. Po všech vítězstvích se jim úplně zhroutilo zásobování. Pak je tu ale ještě jeden faktor, který patrně rozhodl. Obě strany bojovaly za Rusko. Můžeme závěrem snad nějak opatrně říci, že "to Rusko" se přiklonilo k Rudým. Jestliže ruský lid o bolševiky vůbec nestál, pak o tu starou aristokracii ještě méně.

Vyvraždění carské rodiny vyvolalo u ruského obyvatelstva zděšení. Za něj demonstrovat se ale nikdo neodvážil a nazpět na trůn ho lid stejně nechtěl. Rudí slibovali půdu a chléb (ačkoli zatím jen brali). Bílí bojovali za cara, feudalismus, vlastní majetek a privilegia. Většina Rusů neměla důvod s nimi sympatizovat.

Hlad v Rusku

Gubernie hřbitovů stavěné z ledu a zimy,
hromady mrtvolek dětí s břichy nafouklými,
Fridjof Nansen

Jen málo lidí ví, že v tu dobu dělal sbírky na ty hladové v Rusku slavný norský polární badatel Fridjof Nansen. (Zatímco Lenin jezdil v Rollsu na lov.) A kde že ty sbírky dělal? Znáte básně Dušana Jasánka "...počkejte vrazi z Wallstreetu..." Ano, právě na tom Wallstreetu!
(Nansen měl mimo jiné plán poslat po Volze do Ruska celou flotilu lodí, naložených přebytkem kukuřice z evropských států. Tento projekt se mu uskutečnit nepodařilo.)

Jak jde ta báseň dále? (Ta od Wolkera, ne od Jasánka)

To nejsou fotografie za výkladním sklem,
to rukou tisíce, tisíce
přes celou Evropu se natáhlo až sem
do syté pražské ulice,
aby pod prsty bídy a žalu
dvojnásob vynikla krvavá tlama kapitálu.

Co tím chtěl básník říci? Kde je tady jaká logika? Tak na to bych se ho skutečně rád zeptal. Pochopitelně jsme tuto báseň nikdy v našich učebnicích neměli, aby někdo takovou otázku nepoložil. A jaké syté pražské ulice, když byl v tu dobu kapitalismus?

Hladomoru roku 1921, tedy za vlády bolševiků, padlo za oběť nejméně 5 milionů Rusů. Nejen během války, ale i dlouho po ní! Žádná tlama kapitálu tam už nebyla, s tou bylo dávno zatočeno pěkně po bolševicku, abych použil jejich slovesnost. Ta krvavá tlama kapitálu byla otevřena v těch sytých pražských ulicích. A ti vrazi z Wallstreetu pomáhali tím krvavým kapitálem hladovějící v Rusku zachránit.

Karel Čapek Wolkera těžce kritizoval, za jeho vyvolávání třídní nenávisti. Zásadně nesouhlasil s onou teorií, že musíme všichni nenávidět, dokud nebude nastolena vláda komunistické strany. Před tou důrazně varoval. Jiří Wolker zemřel příliš mlád, než si mohl rozmyslet, jak se tyhle věci ve skutečnosti mají. Jak to s tím kapitálem všechno funguje, proč je někde přebytek a jinde se umírá hlady.

Když občanská válka skončila, udělali bolševici překvapující objev, že totiž s tím válečným komunismem nedokážou přestat. Mír na jejich vojenské a policejní diktatuře nic nezměnil. Výroba běžela na jedné pětině roku 1914 a hladomor se nemírnil. Ten hlad v Rusku, to nebyla jen občanská válka, ten měl jinou příčinu.

Pokračování...

VŘSR 19/? Národní rada 15.03.2012 - Vláda sovětů dnes?

3. března 2012 v 18:19 | Gregor Moldavit
Odbočím zase od tématu. Dostávám další řetězovky na téma velikého vzbouření proti vládě v ČR. K jedné jsem se vyjádřil v 5. dílu.

Domníval jsem se, že pokud pár lidí zabrousí na moje stránky, pak je zajímá historická rekonstrukce, tím tedy i racionální pohled na dobu současnou. Komentáře to bohužel nepotvrdily. Jedna paní z Brna tam vedla ideologickou kampaň proti Pražákům. Další, která zřejmě článek ani nečetla, do toho zatáhla Kalouska. Stačí, když v první větě není nadávka na vládu a čtenář už ví svoje. Každému jsem jinak přál při obsazování policejních stanic mnoho úspěchů. Je 3.3. večer a nikde jsem se nedočetl ani o sebemenší akci. Dokonce ani sami autoři té výzvy zřejmě nepohnuli prstem, pokud to vůbec měli kdy v úmyslu.

Po určitém váhání bych něco napsal k další takové výzvě ke svržení vlády, ale jen do té míry, že to má co dělat s tímto seriálem. Konečně tady dost podrobně popisuji, jak to udělali bolševici. Kdo nečetl ty ostatní díly, neměl by ztrácet svůj čas ani s tímto.

Dostal jsem zase čerstvou řetězovku, tentokrát se týká data 15.3. (V ČR se svrhává vláda v půlměsíčním rytmu.) V té byla věta:
"...odpor se stane nejen povinností, ale i právem každého občana!!"
Neřekne se to náhodou logicky obráceně?
"… nejen právo, ale i povinnost..."

Pak jsem dostal link na to samé datum, od jedné organisace jménem "Národní rada". Žádný anonym, vyzývající k vraždění, nýbrž skupina lidí, která na věci vážně pracuje. To mě docela zajímalo a dost jsem si o nich a od nich přečetl. Nejprve však ta filmová scéna.

Kolem sv. Václava krouží modrá dodávka ověšená státními vlajkami, jako by její majitel chtěl říci,
"Stát, to jsem já."
Pak zastaví před Domem módy (nebo se tak aspoň jmenoval za mého dětství) a nějaký kluk z ní po dobu asi 5 minut hlasitě vykřikuje, jako Lenin z obrněného vozu:
"Je potřeba svrhnout vládu, je potřeba svrhnout vládu..."
Občas někdo z lidí otočí hlavu, jedna paní se asi na minutu zastaví. Tak takhle se to tedy určitě nedělá! Ať to byl Lenin, Hitler, Fidel... všichni ještě v opozici, každý si na proslov přivedl aspoň hrstku svých věrných roztleskávačů. Když tam stojí malá skupina a jásá, třeba se přidají další. Jinak nikdo nechce být ten první, kdo zůstane stát. To už je taková psychologie.

Na závěr ten kluk prohlásil, že tedy 15.3. je státní převrat a přijde jistě 70% národa. (Kde to číslo sebral?) Skutečně si myslí, že když zaujal na jednu minutu jednu důchodkyni, že za měsíc přijde na jeho výzvu takový počet demonstrovat, nebo dokonce zaútočit na hrad?

Vím, on se snaží, já nedělám nic (kromě psaní), jeho snahu cením, ale vždyť musí sám nějak cítit, že je to zcela nereálné.
Jeho řeč proti vládě by mu byla za Lenina vynesla zastřelení na místě, za mého mládí tak 5 let v base, ale v dnešní době se nic neděje, člověk to slyší a čte kam vleze:
"Vláda jsou tuneláři, země je rozkradená, co politik, to zloděj, chleba není dopečený, párky jsou z umělé hmoty... Za všechno může vláda."
Jenže lidi by si raději poslechli něco rozumného, jak to třeba dělat jinak. Právě tohle jim on ale nabízí ve formě velmi pochybné. Požaduje odstoupení vlády i presidenta, pak aby se ponožky vyráběly v Čechách a ne v Číně, aby se neplýtvala nafta dopravou na dálku... jednoduše plete všechno dohromady. Chtít jedním dechem ponožky a demisi presidenta, je skutečně spíše na pobavení.

Tady je nutno začít s reálným cílem. Jestliže můžu prokázat, že bylo konkrétně na jednom místě něco rozkradeno, pak zaútočit semknutě na tento bod. "Máme důkazy, jak to, že se nic neděje?" Bodat a otravovat, podat trestní oznámení, až dosáhnu vítězství. Protestovat proti celému rozkradenému státu, to skutečně moc nepřinese. Jestliže pak určitá skupina jednou v něčem vyhraje, třeba se rozroste a může si vzít další, větší úkol. (Až vládu skutečně svrhnou, dostanou se sami k moci, zabaví vše rozkradené, rozkradou si to mezi sebou a jede se druhá runda.)

Jak je to s těmi ponožkami? Na to není potřeba demise vlády, ať si ta skupina založí textilku a začne české ponožky vyrábět. Můžou si spočítat, kolik nafty se ušetří, když je nebudou dovážet z Číny. Řekněme, že to provedou a za čas je první pár jejich českých ponožek na světě. Nyní určitě zjistí, že ten jejich pár i bez nafty má výrobní cenu vyšší, než kdyby koupili naproti v krámě za prodejní cenu i s DPH ty čínské, které jsou navíc mnohem lepší. To jim ovšem mohl říci ten prodavač dávno před tím. Jinak by sám bral do prodeje české a ne čínské. Co teď? Inu ta špatná vláda musí zakázat ty čínské dovážet, aby oni nemuseli propustit české zaměstnance. Tím od ní ovšem pro sebe požadují monopolní postavení, tedy spiknutí vlády s kapitalisty za účelem vykořisťování. Taková vlády by pak skutečně pověsit zasloužila. (A Čína by zakázala dovážet české výrobky.) Takže se vláda svrhne a dosadí taková, která tu prodělkovou továrnu převezme do státního majetku. A když tuhle ztrátovou, proč ne i ostatní? Ta nová vláda přeci slíbila dát lidem práci! Slíbila dát Čechům české ponožky a ne čínské, aby se neplýtvalo naftou za dopravu. Jinak řečeno, udělá se generální znárodnění a zavede plánované hospodářství. Nyní je všechno v nejlepším pořádku, všichni mají práci a na trhu jsou české ponožky. Jenom není jaksi z čeho ty dělníky platit, on ty ponožky totiž nikdo nekupuje. Každý si koupí za polovinu kvalitní v cizině, nebo si nechá od někoho přivézt. Je tedy nutno zavřít hranice, aby sem nikdo nepašoval ty čínské a hlavně, aby nikdo neprchal do těch jiných zemí, kde se vydělává několikrát tolik. Hlídat hranice ovšem stojí podstatně více, než nafta lodi z Číny. Koho na hranicích chytí živého, jde do koncentráku, to se taky třeba někomu neuvědomělému nelíbí. A ponožky? Kdo chce kvalitní, musí si napsat příbuzným na západě a zaplatit clo, nebo si je koupit za valuty v tuzexu. Ostatním musí stačit gumové kecky a v nich ponožky na jedno použití. Tak tohle už jsem zažil a za tímto účelem já určitě svrhávat vládu nepůjdu!

Chci se však zcela vážně zamyslet nad jinou větou jeho řeči:
"Nepotřebujeme vládu politických stran, neboť lid si dokáže vládnout sám."

Je to pravda? Přesně to jsme se učili říkat na obecné "U nás si vládne lid".
(Teprve později jsme pochopili, že v principu ano, jelikož jsme ale všichni blbci, vládne za nás Antonín Novotný.)

Je lid schopen si vládnout? Tato Národní rada zřejmě na takovém modelu pracuje. Vládnout by měly jakési lidové rady. Jednalo by se o něco, jako byly za Kerenského ony sověty = lidové rady, které vznikly po únorové revoluci 1917. Kerenský později kritizoval předchůdce Lvova, že se s tím nedokázal vypořádat a vládu sjednotit. Ten chaos, k tomu ještě válka a pravicový puč Kornilova pak umožnil násilné uchvácení moci bolševiky. Jako první Lenin prohlásil:
"Všechnu moc sovětům."
To bylo ovšem klamání lidu, hlavně rudých námořníků, jejichž vojenský potenciál potřeboval, kteří vládu sovětů chtěli a v tu dobu se domnívali, že Lenin je tím směrem vede. Když svůj omyl zjistili, bylo už pozdě. Lenin sověty zakázal, námořníky nechal postřílet a vládl sám policejním terorem jako diktátor. Nakonec zakázal i frakce ve vlastní straně, což se náramně hodilo později Stalinovi.

Důležité je, že tyto sověty vlastně nikdy vůbec nefungovaly, spíše všem vládcům jen překážely. Když si představíme, že by skutečně byly všechnu moc převzaly, pak by nejspíše rychle byly ztratily strukturu lidové rady a přerostly v různé strany, nebo přímo v direktivní vládu.
Právě tak představa, že rady fungovaly v první demokracii antického Řecka, není podle mě přesná. Do vlády se těžko dostal člověk, který by nepocházel z vysoké šlechtické rodiny, lid tedy moc ovlivnit nemohl. Do lidové rady (búlé) se zase volilo jen losem, atd... Celý ten systém demokracie měl v tu dobu více kritiků, než příznivců. Kdo četl moje řecko-perské války,
atd... možná si povšiml, že ta demokratická vláda často úplně selhala. Místo rozhodovat, se mezi sebou stratégové jenom hádali a nechali si od jedné podvodnice oráklovat, co jako říkají bohové.
Navíc tady byla ta situace, že Staří Řekové dobře věděli, že oni musí sloužit státu a ne stát jim, jako je to v dnešním Řecku, ale taky v Česku. (Přečtěte si komentáře na SEZNAMu! Když si někdo není schopný utřít nos, tak se tam všichni shodnou, že to zavinila vláda. Já bych se tedy v ČR do vlády necpal.) Tady bychom byli u dalšího těžkého problému na dlouhou debatu, co a jak mají ty rady řešit? Jenže článek už je dlouhý dost, je na čase přestat.

Takže závěrem: Já si tu vládu lidu moc neumím představit, ale jiní to třeba dokážou. V každém případě by však nejprve měli o svém vládním programu a systému lid přesvědčit a získat na svou stranu. Nejprve vytvořit novou (stínovou) vládu, která by za sebou měla aspoň 7% národa a pak vyzývat 70% ke svržení té staré.

Příště zase o Rusku v době intervence...

Kdo článek nedočetl a chce psát komentář, ať si radši s námi zazpívá trempskou píseň: Kryté vozy