VRSR 15/? – Vinný sklep

14. února 2012 v 20:28 | Gregor Moldavit
Jsou systémy, které nabízejí poctivou dřinu za jakýsi ucházející život a jsou jiné, které nabízejí pozemský ráj. V nich vládne bůh, nebo alespoň jeho zástupci, nebo si v nich vládne lid, což znamená opět jeho zástupci. V prvním systému se dají zvolit zástupci jiní, v tom druhém to nejde, jsou to pozemští zástupci boha, být proti nim, znamená paktovat s ďáblem, nebo být nepřítelem dělnické třídy. Něco takového pochopitelně musí být v pozemském ráji přísně potrestáno. Kolikrát jsem to ve svém životě slyšel:
"Milujeme všechny bližní, ale kdyby někdo... s tím bychom museli...
Právě tak vypadají zákony těchto božích říší. Prostituce je zakázaná, ale znásilnit nedostatečně zahalenou ženu je správné a legální. Všichni jsou svobodní občané, ale pokusit se o přechod hranic, znamená být odstřelen. Žádná kriminalita není, jenom jsou denně odvlečeny do koncentráků, nebo rovnou zastřeleny stovky lidí. Jinak mají pozemské ráje další společnou vlastnost. Každý může dovnitř, ale nikdo ven. Adam s Evou by se asi divili.

Je 8. listopad 1917, první stát dělníků a rolníků dle Marxovy teorie, ve kterém jsou si všichni rovni a ve kterém není vykořisťování, právě vznikl. Socialistická revoluce zvítězila, nyní je na řadě diktatura proletariátu. Od teď můžu události dobře popisovat, neboť jsem to všechno sám prožil. Narodil jsem se sice o 50 let později, ale ta moje země, ČSR, si všechno v té době zhruba podobně zopakovala. (Proto v popisu VŘSR úmyslně stále odbočuji do svého dětství.) Gottwald sice ještě pár dní před únorem tvrdil, že ten ruský způsob v ČSR rozhodně nepřichází v úvahu, (podobně jako dnes Filip) ale sotva se dostal k moci, rychle si to rozmyslel. Právě tak Fidel Castro řekl v jednom z prvních projevů:
"Naše revoluce není rudá, je zelená jako oliva."
Za pár měsíců už taky jenom přijímal diktáty z Kremlu. Ono tady totiž není moc na výběr. Žádný ráj se bez pekla neobejde. Pokud někdo dnes volí komunisty s představou, že tentokrát se všechno udělá jinak, pak se ničím z dějin nepoučil. To nebudou koncentráky, nebudou zavřené hranice a nebude cenzura... Ledaže by snad někdo... s tím bychom museli... My nic, to zavinil třídní nepřítel. A jsme za pár dní zase v roce 1917, v roce 1948. Komunismus bez komunismu ještě nikdo nevymyslel. Mimochodem, ve filmových žurnálech 50. let, v češtině i němčině, často slyšíme politiky říkat větu: "My to nechceme, tak nás k tomu nenuťte!" Platí pro všechny, ale zvláště voliči KSČM by si tuto větu měli dobře zapamatovat. Komunisti ve své propagandě vykládají, co mají v úmyslu udělat. Ne, co bohužel budou nuceni udělat, ač to v úmyslu nemají! A to jsou dvě zcela rozdílné věci, jak se v dalších dílech dozvíme. Jako bych tyhle kloučky už viděl ve věku mojich rodičů a slyšel je blekotat: "Já nic, to ostatní. My jsme všechno mysleli dobře, my jsme jenom chtěli aby..."

Jestliže události 7. listopadu jsme ve škole slyšeli zcela zkresleně, pak dějepis od tohoto data už se skutečnosti ani vzdáleně nepodobal. Prozatímní vláda byla zatčena a dopravena do Petropavlovské pevnosti. To ještě odpovídá, ale pak už jsme měli jen usměvavého Lenina a hladový, leč jinak přešťastný ruský lid. Co se dělo dále této noci?

Revolucionáři zatkli kontrarevoluční vládu. Kdo v tuto dobu tuší, že mnozí z jedné i druhé strany se mají po roce 1939 sejít v jednom oddělení v nebi, vyhrazeném pro oběti stalinských čistek? Popraven coby zrádce byl jak Ovsejenko, tak i někteří členové prozatímní vlády, kteří se dále politicky angažovali. Například ministr dopravy Někrasov. V cizině jsou zavražděni Trotzki, Raskolnikov a další, za nejasných okolností zemře Dzeržinský ve věku 49 let a mnoho jiných. Dle dnešních českých stalinistů tenkrát neexistovaly žádné justiční vraždy. Kdo byl od Stalina za zradu popraven, ten taky zrádce byl. Bůh Stalin se nikdy nemýlil. V tom případě celou říjnovou revoluci provedla banda zrádců. Lenin zemřel v roce 1924, jinak si můžete vzít prakticky všechny bolševické vůdce této doby, jedno jméno za druhým a najdete ho na seznamu popravených při stalinských čistkách. Popraven byl Bucharin, Radek, Sinověv, Kameněv, Tuchačevský... atd... atd... Postříleni Trotzkým ještě za Lenina byli v roce 1921 i všichni rudí námořníci, kteří přežili občanskou válku.

Tito dnešní čeští neostalinisté, od kterých najdete na internetu články hrůzností přesahující Rudé Právo začátku 50. let, by si měli uvědomit, za co vlastně bojují? Kdyby se dostali k moci, pak jen jeden z nich se může stát dalším Stalinem. Ten, který začne jako první likvidovat své spolubojovníky. Ti ostatní musí zahynout ještě dříve, než přijde na řadu první kapitalista.

Lenin ve Smolném paláci. Tento i podobné obrazy byly víckrát přemalovány.
Nejdříve stál hned za ním Stalin a Trotzki. Ti pak byli střídavě vymazáni, podle toho, jak právě kdo psal dějepis.
Mimochodem, na mnoha obrazech a v celé řadě sovětských filmů vidíte Lenina zásadně ve společnosti Stalina. To ve skutečnosti ten případ nikdy nebyl.

Nyní nazpět. Je 2:10 a Vladimir Antonov-Ovsejenko pronese: "Všichni jste zatčeni."
Jeden ponocný zatkne celou vládu. Z jakého titulu? Co vlastně znamená někoho zatknout? Na to nestačí namířené pušky, na to je potřeba zákonná pravomoc. Tu tento Ovsejenko nemá, ale od tohoto okamžiku po mnoho let, si s tím v Rusku nikdo neláme hlavu. Jak řekl ruský spisovatel Lev Kopeljev:
"Když se bolševici dostali k moci, neznali žádné zákony. Ani juristické, ani morální."

Soudruh Štrougal právě vydal své paměti. Jestlipak tam píše, jak s Antonínem Novotným v roce 1962 zatýkal Rudolfa Baráka. Ten se zřejmě snažil svrhnout Novotného a stát se sám všemocným diktátorem. Novotný měl své věrné a s nimi vtrhnul do jeho kanceláře s výkřikem: "Zatýkám tě Rudlo, vlastně vás, pane Baráku."
Ten se v klidu otázal, jestli má Novotný zatykač podepsaný generálním prokurátorem? Novotný začal zmateně couvat, ale Štrougal (tenkrát ministr vnitra) to vyřešil:
"Já myslím, že ty jako president můžeš každého zatknou i bez zatykače?"
"To se ví že můžu," dostal opět sebedůvěru Novotný a nechal Baráka odvést. Ten pak seděl až do roku 1968 a z vězení psal, že se Novotný snaží o jeho fyzickou likvidaci. Nemohl si moc stěžovat, on se zbavoval svých protivníků tím samým způsobem.

Co se dělo dále? Rudí námořníci objevili vinný sklep a zchlastali se do nepříčetnosti. Nejspíše už mnohem dříve. Napsal jsem, že jejich čas do 2:10 nelze nějak rekonstruovat. V paláci se nebojovalo jako v onom filmu, těžko říci kudy bloudili a co dělali? Jedno víme jistě. Za úsvitu leží opilí rudí námořníci v paláci i před ním a baví se mimo jiné střelbou. Do čeho? Do lidí. Nadešel onen zítřek lidstva, ve kterém buržoazie nemá místo. Kdo vypadá na bohatého člověka, je zastřelen. Kdo byl asi první? Třeba doktor, který spěchal k pacientovi. Ani ten nemá v té nové době dělníků a rolníků co pohledávat. Doktor, umělec, obchodník, vědec, spisovatel... to všechno je buržoasie. Jít kolem Karel Marx, jak chodil oblečen, byl by jistě zastřelen taky. "Revoluce jsou lokomotivy dějin," měl kdesi napsat. "Revoluce žere vlastní děti," říkají dnešní historikové.
Kolik lidí bylo zastřeleno? Od 8.11.1917 čísla chybí. Dokonce i pozdější redaktor Novosti Valentin Falin za Gorbačova přiznal, že tuto noc byly v Zimním paláci napáchány nepopsatelné škody. Vyprávěl to ovšem západním reportérům typicky ruským způsobem. Měl zlomený hlas, když mluvil o škodách na alkoholu, lidské životy pro něj už nestály ani za zmínku.

Střed Petrohradu byl v té době (na rozdíl od dnešní, kdy je vše drženo pěkně čisté) plný kriminální lůzy a že je někde zadarmo chlast, se nocí rychle rozkřiklo. A jaký chlast! V carském sklepě byla 200 let stará vína, láhve drahého koňaku, tehdejší sklepník by asi mohl napsat knihu. (Nejspíše byla i napsaná.) Prostě pití pro ty, kteří kvalitě rozumí. Snad největší sbírka vzácných vín a jiných nápojů je ráno pryč. Co námořníci nevychlastali, to rozmlátili a rozstříleli. Ať nám nikdo neříká, že v jejich Kronštadtu si drželi přísný řád, nebyl alkohol, prostituce, hazardní hry a kriminalita. Zrovna oni by taková pravidla určitě dodržovali. (Jak popsáno na začátku: Není kriminalita, zastřelit si náhodného kolemjdoucího se za trestní čin nepovažuje.)

Jestliže den před tím zahynul asi tucet lidí, pak o den později už jsou jich nejméně stovky. To je teprve začátek, ještě se nezabíjí organizovaně, ale spontánně. Legální vláda je zatčena a odvlečena, bolševici si rozdávají funkce ve vládě lidových komisařů. Lenin se stane předsedou, Trotzki ministrem obrany, Stalin má poměrně nevýznamnou funkci komisaře pro národnostní otázky. (Je něco jako Džamila nebo Kocáb). Jenže pučisté ještě zdaleka nezvítězili, nyní si musí svoji vládu upevnit. To má trvat roky a stát miliony lidských životů. V občanské válce 1918-20 padl údajně na obou stranách trojnásobek Rusů, než padlo Rusů na bojišti 1. světové války.

Nejprve nutno říci, že Lenin a spol. nějakým způsobem brzy ukončili drancování Zimního paláce. Bolševici nakonec přeci jen nebyli Husité, aby ničení měli ve svém politickém programu. (Má přijít za Stalina.) Jelikož byla většina uměleckých exponátů někde v Moskvě, byla tím zachráněna a dnes si je můžou návštěvníci prohlédnout. Jen carský sklep už se zachránit nedal. (Ta 200 let stará vína by dnes byla stará 300 let, kdyby je byl mezi tím už někdo nevymlasknul. Námořníci, zvyklí na levnou vodku, stejně ani nevěděli, co pijí. To Fjodor Raskolnikov s Larisou Reisner se mají stát odborníky na carské požitky.)

Zatímco bolševici zbavují moci všechny demokratické instituce a nahrazují vedoucí funkcionáře svými věrnými, začíná se organizovat i odpor jinak smýšlejících. Kerenský se dostal na frontu a požadoval oddíly na dobytí Petrohradu. Jak později vyprávěl v Americe, skutečně na bolševiky táhnul, ale střetl se opět s armádou generála Kornilova, který se zřejmě stále ještě ničím nepoučil. Kerenský to tedy balí a emigruje do Francie. S ním v příštím čase desítky tisíc ostatních ruských občanů. Mimochodem, mezi nimi i třeba pan Fabergé, výrobce oněch carských vajíček. Jeho dílna ovšem vyráběla i plechové misky pro vojáky na frontě a řadu dalších věcí.
Dnešní Fabergé vajíčka. Několik jsem si jich taky koupil, pro sebe i jako dárek pro jiné.

Komunista by na to řekl (kolikrát jsem to v dětství slyšel) "Jen ať si jdou, my je na nic nepotřebujeme". Jenže to je planá fráze, navíc chybná. Rusko tyto lidi potřebovalo, a jak. Právě tak je potřebovalo ČSR po roce 1948. Jedna velká příčina dnešní neutěšené situace v ČR je 60 posledních let decimování inteligence českého národa, jednou vlnou emigrace za druhou. Rok 1939, 48, 68 a potom celou dobu temné normalizace. Dnešní komunista rád poukazuje na populaci za Husáka. Zcela mu chybí paměť na obrovský počet emigrantů, a sice právě těch vzdělanějších a schopnějších, navíc v tu dobu plně produktivních. Konečně je tu i dnes ta situace, že mnoho lidí jde za prací raději do ciziny, kde se více vydělá a ČR to musí doplňovat Ukrajinci.

Co se stalo s prozatímní vládou? Nikde se to nedočteme, ale zřejmě byli za čas propuštěni, protože jejich životopisy jdou dále. Většina z nich vzápětí emigrovala. Ale co se stalo s tím ženským batalionem?

Pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 14. února 2012 v 22:51 | Reagovat

"Lenin ve Smolném paláci. Tento i podobné obrazy byly víckrát
přemalovány".

No vypadá, jako stréček Křópal z Břochovan, když najímá čeledíny. Figura a třetinu vyšší a o 100% těžší. Je to bída, když se negramotům musí "velikost" Lenina převézt polopaticky. Je vlastně i otázka, kdo ten polopatismus prožíval více?

2 nar.soc. nar.soc. | 14. února 2012 v 23:04 | Reagovat

Kdysi jsem dostal od ROH lístky do brněnské Reduty, kde hráli hru z prostředí revolučního Petrohradu "Profesor Poležajev". Zpozdil jsem se se ženou, protože nám skočila pod auto Cikánka, ubrzdil jsem to, ale ostražitý VB to přece jen musil "vyšetřit").
Přišli jsme zrovna do obrazu, kdy rudí námořníci dělali obysk=domovní prohlídku a hledali potraviny.
"Kde máš potraviny buržouste" ( zněl revoluční pozdrav). Matko dej jim klíče od spíže. "Ten buržoust má ve spíži úplně prázdno", hlásil ten nejblbější.
Ano soudruzi, hladovím, ale jsem na to hrdý, znám se se soudruhem Leninem.  Na revoluci jsem čekal celý život."Tak ty jsi s námi? Dej mu  Serjožo chleba a ryby z toho krámu, máš toho plný ranec a stejně to nikdo nejí".
Po vyslechnutí těchto moudrostí jsme, ještě kryti ve vchodu udělali čelem vzad a na můj povel ženě, jdeme, na takovou blbinu je škoda času, se k nám přidaly dvě rohácké řady a skončili jsme v divadelním baru ( bylo to asi v r. 1974).

3 autor článku autor článku | 15. února 2012 v 8:53 | Reagovat

[1]: nar.soc.
V tomle světě musela vyrůst moje generace. Kristus Lenin káže absolutní dogma a všichni ostatní k němu zbožně vzhlíží.

4 matka matka | 16. února 2012 v 10:55 | Reagovat

A málopkdo si tehdy dovolil říci, že se jedná o tyrany. Pokud vůbec někdo rozeznal, že dogma a kult osobnosti není to pravé ořechové.

5 nar.soc. nar.soc. | 16. února 2012 v 21:15 | Reagovat

Apropó Barák.
Mám tušení, že o politikovi toho  jména asi za soc. demokracii psal už Hašek v souvislosti s doplňovacími volbami před I.sv. válkou v Praze. Nebyla to souvislost nijak povznášející. Šlo se do druhého kola a soc. demokraté dojednali za kolik piv půjdou jejich členové podpořit většinu pro vybraného kandidáta. Mám dojem, že za pět piv a pět set zlatých ( polovina do kasy soc. dem. a polovina bakšiš). Barák v některé z dalších generací nassál tyto moudrosti a zúročil je po "dobrovolném" sloučení s komunisty, pod Fierlingerovým patronátem zase pro sebe.
Při tom zatýkání prý Barákův syn vytáhl bouchačku a Štrougal měl co dělat, aby se věc povedla a nespadl do Ruzyně sám s Novotným. Byl jsem tehdy vojenský řidič u VKR. Bylo to v době prodloužené voj . služby ( k vůli berlínské zdi ) a všechny složky min. vnitra měly asi 14 dní ostrou pohotovost.

6 autor článku autor článku | 17. února 2012 v 8:40 | Reagovat

[5]: nar.soc.
Barák byl na rozdíl od Novotného člověk schopný a byl by asi zlikvidoval Dubčeka, ještě než ten mohl udělat Pražské jaro 1968. Těžko říci, jak by se to pak vyvinulo? Nic zásadního ovšem změnit taky nemohl. Komunismus se reformovat nedá.

"Antonín Novotný, ke všemu ochotný." Proto si ho Kreml dosadil coby místodržícího v Praze. Byl to čistý pragmatik, nikdy se ani nepokoušel předstírat nějaké vlastní myšlenky, ale měl na svou funkci jakési nadání. Jednou prozradil to pravidlo:
"Musíš si dávat pozor, aby se ti neudělala opozice zleva. S pravičáky si už poradíš." Skutečně se "blbej Tonda" udržel poměrně dlouho. Když byl svržen, gratulovali si k tomu v ulicích Prahy mezi sebou zcela neznámí lidé. Radost byla velká, nestáli o něj ani věřící komunisté.

7 nar.soc. nar.soc. | 17. února 2012 v 11:28 | Reagovat

O Novotném se tradovalo, že byl před válkou tajemníkem KSČ na Hodonínsku. Jeho "světoborný" čin, bylo popichování horníků v lignitových dolech ( Ratíškovice) do stávky. Jenže hlubinně těžený lignit byl drahý a jen spotřeba v místě ( hodonínská elektrárna )si mohla dovolit jeho spotřebu. Další transport lignitu po baťovském kanále do Otrokovic byl diskutabilní. Gumárna potřebovala palivo s vyšší výhřevností a důlní stávka rozhodla o výměně kotlových roštů a úpravě na ostravské uhlí, dopravovatelné železnicí místo zamrzajícím kanálem (s nutnými skládkami, kde se lignit do jara rozpadl ). Také hodonínská elektrárna s rostoucím výkonem přešla na přídavek černého uhlí ( zastáveckého a později i ostravského ). Oběma odběratelům se v podstatě stávka hodila. Celý Hodoním byl na nohou, při odstávce elektrárny.
Stávkující horníci ostrouhali ( ti co poslechli KSČ ) a Tonda byl uklizen napřed do Brna, za okupace do koncentráku a pak jako kádr už do Prahy.

8 bábina bábina | 2. března 2012 v 9:42 | Reagovat

Nezúčastňuji se debat.Protože veškeré revoluce jsou velká blamáž, včetně té naší sametové. Co jsme tím získali? Svobodu? ha, ha. Svobodu mají jen lumpy, kteří mají imunitu a pár kolem. Zbavili jsme se totality? Je to pravda? Za minulé totality se polické vtipy nezavíralo. V této ano! Copak není nám Čechům vlastní strandičky? V současné době jsou odsouzeni dva lidé. Jeden za malování na plakátech politikům tykadla a druhý, že upravil semafory. Naší vládní garnituře nestačí, že se lidi bojí o práci, bojí se exekutorů, ještě chtějí lidem nahnat strach," jen si pískni a sedíš".

9 bábina bábina | 2. března 2012 v 9:43 | Reagovat

lumpi nebo lumpové

10 HJ HJ | 31. července 2015 v 12:59 | Reagovat

Vskutku zajímavý pohled GM na historii.
Včetně pravopisu ...

11 Monalisa Monalisa | 28. listopadu 2016 v 9:37 | Reagovat

Dřevěné regály na víno, nedílná součást každého vinného sklepa a sklípku:

http://www.aktivni-vinne-sklepy.cz/regaly-na-vino/

12 Davidov Davidov | 28. listopadu 2016 v 11:14 | Reagovat

Dokonalé klima pro vaše víno, to jsou chladničky špičkové kvality využívající technologii Transtherm-
http://www.vinotekyzfrancie.cz/technologie/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama