VŘSR 3/? - Carové, církev a lid

10. prosince 2011 v 10:42 | Gregor Moldavit
3. Carové, církev a lid
Varjagové

"Veliká a bohatá je naše země, však nesvár vládne v ní a rodinný klan jeden proti druhému bojuje. Vydejme se přes moře na sever, abychom našli si knížete spravedlivého, který nad námi bude vládnout a nám bude zákonem."
I vydalo se poselství do země Varjagů, kteří zváni byli Rus...
Tak podobně je to psáno ve staré ruské kronice asi z půlky 9. století. Varjagové byli východní větví Vikingů a poselství se vydalo asi do dnešního Švédska.

Čechům to jistě připomíná ono rozhodnutí na Vyšehradě, vydat se do Stadic najít Přemysla, knížete jim bohem souzeného. Vzhledem k rozdílné velikosti obou zemí to čeští vladykové měli nesrovnatelně blíže. (Pokud se vůbec jednalo o dnešní Stadice, 90 km vzdálené. Silně pochybuji, tu štreku by nikdy nemohla dokázat Libuše za noc na koni tam a nazpět. Ten Přemysl oráč musel žít někde v podhradí.)

V každém případě tady chci důrazně poukázat na okolnost, že v obou případech si vládce nevybojoval samovolně cestu k moci, ale byl o to zcela opačně lidem požádán. Takové zvěsti máme i z jiných zemí. Onen král, císař nebo car byla těžká funkce, ale záslužná a nutná. Nejvyšší vládce měl mimo jiné držet na uzdě šlechtu a chránit před ní poddané. Byl stále na cestách a musel být skutečně mimořádně schopný a vzdělaný. (Dnešní anglická královna údajně pracuje 80 hodin týdně.) Problém ovšem spočíval v tom, že titul byl dědičný a ze schopného otce šel občas na neschopného syna. Navíc se ta vláda často zvrhla ve skutečnou tyranii, neboť neomezená moc v rukou jednoho člověka ho demoralizuje. Důležité je, že se tento způsob vlády vyvinul z potřeby a po několik tisíc let, když vezmeme i faraóny, osvědčil. Svrhávat vládce tedy nemusí být národu vždy zrovna ku prospěchu. Pokud ovšem své řemeslo dělá dobře.

Prvním ruským vládcem světového formátu byl kníže Vladimír, zvaný též Svatý. (960-1015) Správně pochopil, že je nutné napojit Rusko (Kyjevská Rus) na křesťanský svět. To znamenalo navázání na Byzantskou říši, tehdejší centrum vzdělanosti.
Vladimír byl veliký a přesvědčený pohan, měl 7 žen a 800 konkubín. Ty všechny vyhodil, aby se mohl stát křesťanem. Buď se skutečně obrátil na víru, nebo už mu ty ženské šly na nervy. Nejspíše ale z politických důvodů. Za ženu si vzal sestru císaře Basilea II., kterou dostal, jakožto i velkou vojenskou podporu s podmínkou, že se nechá pokřtít.
Byla z toho veliká sláva, s přesvědčováním lidu už si pak příliš hlavu nelámal. Nahnal je do řeky Dněpru a tím pokřtil, dále vyhlásil na adresu šlechty:
"Kdo se nenechá pokřtít, nebude už přítelem velikého knížete."
Nebýt jeho přítelem nebylo radné. O dnešní církvi si můžeme myslet co chceme, ale příchod křesťanství a s ním i vzdělanosti znamenal v tehdejší době veliký pokrok.

Ruská ortodoxní církev vzniká v jeho době. Vztah panovníka a církve byl v Rusku stejný, jako prakticky všude jinde. Když to bylo nutné, táhli za jeden provaz, církev ho pokřtila, korunovala a prohlašovala za bohem seslaného, on ji zato platil a dovolil ždímat poddané. Jinak se někde po straně o moc rafali a vzájemně posílali ke všem čertům.
Šlechtici už leckde dohráli, církev sice ztrácí ovečky, ale je tu všude pořád. Její význam je sporný, jenže dokud ji lidé budou chtít, do té doby tady taky zůstane.

Každý by si měl uvědomit, že mnoho institucí se vyvinulo z potřeb a po staletí měly svoji funkci. Jestliže se něco zkušeností osvědčilo, pak je to možné zdokonalovat a třeba jednou nahradit něčím lepším, ale ne to dělat naopak. Je to 5000 let, co začaly vznikat státy a lidi zavedli peníze. Průmysl a zemědělství se od sebe oddělily, technický rozvoj nám usnadnil život. Návrat nazpět by určitě nebyl moc chytrý. Jeden můj známý (ortodoxní komunista) mi nadšeně vykládal svůj "vynález". Průmyslové firmy dostanou nařízeno pěstovat zeleninu a dávat ji zaměstnancům za výrobní cenu. Namítl jsem, že nařizovat firmám, co mají vyrábět, je plánované hospodářství a pokud firma BMW potřebuje mrkev, pak je pro ni výhodnější si ji koupit u zemědělce, než sama vypěstovat. Vysvětlit se mu to ale nedalo, on udělal vynález. Takovýto "vynálezce" se totiž dívá na myslícího člověka jako na blbečka, který nechápe jeho geniální mozkové pochody. Každý ze čtenářů už se asi s někým takovým setkal. Stále existují lidé, (dospělí) kteří vynalézají koňský postroj a plachty na lodní stožáry. Většinou i s výpočtem, kolik by se tím ušetřilo nafty. Pokud někdo vynalezne lidskou společnost bez peněz, bez policie a bez státních systémů, je tím přesně na jejich úrovni. To tady bylo v pravěku, kdy lidi na víc neměli rozum!
Mimochodem - odborník by vám potvrdil, že vítr je pro pohon lodě ta nejdražší síla. Pokud nevěříte, zkuste to s tím postrojem. Vyhoďte z auta motor a zapřáhněte si tam pár koní. Pak si spočítejte, na kolik vás vyjde transportovat jednu tunu na vzdálenost 100 kilometrů. Tím jsem vůbec neodbočil, to se naší revoluce týká. Základní kámen víry dnešního komunisty je, že komunismus nikdy na Zemi nebyl. Jakési absolutní papežské dogma. Ale byl, jenom nefungoval. Dokonce i tak chytrá hlava jako Lenin (o jeho inteligenci nepochybuji, jen o jeho lidskosti) se pokusil Marxe praktikovat. Bez peněz ještě nedával, zatím jenom bral, ale i s tím naprosto zkrachoval. K tomu se dostaneme na patřičném místě. Tady jen poukaz, že je to výhradně praxe, která ukazuje hodnotu teorie. Ta ukáže, kdo je blbej a kdo geniální. Jestli je lepší oddělit průmysl od zemědělství, nebo je smíchat, mít hospodářství tržní nebo plánované. To všechno už bylo vyzkoušeno s jednoznačným výsledkem. Jen u marxismu-leninismu to svět odmítá vzít na vědomí. Kdyby se dnešní komunisti dostali k moci, pak všechny sto let staré chyby zase zopakují, protože se ničím nepoučili.

Centrální vládci měli možnost dát dohromady pořádnou armádu na obranu země, v případě ohrožení. Tak např. Alexander Něvský porazil Švédy (1240) a potom dokonce řád německých rytířů. Kutuzov porazil Napoleona, Stalinovi maršálové Hitlera. V dobách úpadku, kdy vládce byl příliš slabý, válčili lokální feudálové mezi sebou a tak nebyli schopni postavit se třeba proti Tatarům, kteří Rusko několikrát vydrancovali. Navíc se v něm usadili, což pak měl být problém ještě po staletí.

První kníže, který si udělil titul cara byl Ivan III. a sice v roce 1478. Od té doby tedy carské Rusko až do roku 1917.
Na hospodářské problémy reagovali carové radikálním způsobem. Kolem roku 1600 byla na vesnicích velká bída a obyvatelstvo táhlo do měst, kde hledalo práci. Tak začaly vznikat brlohy chudiny a v nich klíčila kriminalita. Tehdejší vládce Boris Godunov tedy opouštět vesnice jednoduše zakázal. Do té doby svobodní zemědělci se tím stali nevolníky. Obyvatelstvo moc práv nemělo nikdy a žilo skutečně velmi chudým způsobem. Přesto byl pro ně car zástupcem boha a nikdo v něm neviděl viníka. Pokud se lid bouřil, tak spíše proti lokálním feudálům.
Stěnka Razin
Povstání Stěnky Razina a Pugačeva vzešlo ze vzbouření militantních Kozáků, ne z ruského lidu. Cílem těch dvou taky nebylo dát lidem nějaké svobody, nýbrž dostat se na trůn sami. Pugačev o sobě tvrdil, že je car Petr III. K němu se ale skutečně připojil i lid, doufající na lepší životní podmínky, dokonce i vesnické obyvatelstvo. Jestli by jim je byl někdy dal ovšem nevíme, byl to čistý válečník a nic jiného. V každém případě ten lid bojoval sice proti carevně, (Kateřina II.) ale ne proti carskému systému. Cílem bylo jen cara vyměnit. Ještě o mnoho později byl car lidem zbožňován i když třeba nezaslouženě. Zpráva o vyvraždění carské rodiny od bolševiků roku 1918 vyvolala v Rusku vlnu zděšení a dnes k onomu místu táhnou celá procesí. Ruští feudálové s lidem zacházeli často krutě, ale na druhé straně si vlastní národ vysloveně nevyvražďovali, jako později Lenin a Stalin. Není tedy otázka, jak se knížata a carové mohli udržet 1000 let, ale jak se komunisti mohli udržet celých 70?

Aby systém mohl fungovat, musí být mezi vládcem a lidem zpětná vazba. To znamená, že vládce musí mít aspoň trochu podporu. Když budu chtít vládnout deseti lidem, jeden bude souhlasit a devět ne, pak přesto můžu dosáhnout svého, když ten jeden bude mít zbraň a ostatní holé ruce. Tak se dělají diktatury. Pokud mě těch devět ale začne vysloveně nenávidět, pak už se jim jednou příležitost naskytne a mě to bude stát krk. Když těch devět ale zjistí, že nikdo z nich není lepší než já, pak se nebudou o mé svržení příliš snažit. Zůstanou jen u toho, že na mě budou nadávat. Příklad:
Jednou jsem napsal článek na zprávu SEZNAMu. Horník přišel k doktorovi, dal mu 20 000 KC, aby ho napsal fárání neschopným. Ten odmítl a oznámil pokus o úplatek nadřízeným. Komentáře čtenářů:
Alan Řepka, Ostrava
Středa, 14.října 2009, 13:28:59
blbec doktor, mohl mít 20tisíc =D a horníkovi mohlu dělat radost :-) (cenzore opovaž se to smazat!)
Andrea Šmídová, Olomouc
Středa, 14.října 2009, 13:29:01
ten doktor je ták bl bej,že to není možný!!!bože,tady bude volat policii na úplatky,ať se podívá kolem sebe!!! blbá hlava,trpí celé tělo

Další komentáře jsou podobné. Kdo nebere úplatky a nepodvádí je blbec! Vítězný příspěvek:

Antonín Maňoušek, Kunštát
Středa, 14.října 2009, 13:36:32
Tak to vypadá,že panu doktoru 20 tis.nestačilo.

Poctivý doktor je obzvláště rafinovaný lump a většina Čechů nadšeně souhlasí. Dokud budou žít v Čechách takoví lidé, bude tam vláda a úředníci vždycky korupční. Jaká jiná vláda by měla z takového národa vzejít?

Snad nejslavnější z carů byl Petr I. Veliký se kterým začneme příště.

Pokračování...
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 11. prosince 2011 v 20:29 | Reagovat

Píšete pěkně pane Moldavite, jen ten konec je účelový. Z jednoho blogu neutvoří nikdo sociologický soud.
Myslím, že v Německu a všude v Evropě se najde přibližně stejné % lidí, zvaných lůza, ksindl atd. Je zajímavé, že ani v dokumentech EU se tomu nevěnuje, nijak zvláštní pozornost.
Ze svého desetiletého působení ve svobodných odborech ( od r.1990, před tím jsem ani ve zdejším ROH nebyl ) jsem měl dost materiálu k známení se z německými zaměstnavateli. Přišli jako miliusové a sotva se rozkoukali, první bylo najít lumpa, který práská a vykopat z firmy každého, kdo byl aktivnější v odborech. Potom se přešlo na racionalizaci ( t.j. české pohaněče- práskače, stop stav ve mzdách a k osobní šikaně ). O nějakém kolektivním vyjednávání "nix". Teprve veřejná odborová stížnost na opomíjení bezpečnosti práce a českého zákonodárství s návrhem žaloby, probrala "německého živitele" k reálu. Takže Němci jako Češi, se neštítí svintev prováděných ksindlem v jejich zájmu, za jejich peníze.
V mnoha takto vedených firmách se vazba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dosud nevytvořila a hádám, že v dohledné době ani nevytvoří.

2 autor článku autor článku | 11. prosince 2011 v 20:44 | Reagovat

[1]: nar.soc
To Češi – Němci nemůžu rozhodnout. V každém případě je v Německu korupce menší. Snad nejmenší má být na Novém Zélandu.
Jedna věc je ale přeci zcela logická. Dokud platí: poctivý člověk = blbec, do té doby bude vláda nepoctivá. Žádný národ přeci nechce mít ve vládě blbce.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama