VŘSR 2/? - Blázni pošetilí

5. prosince 2011 v 21:18 | Gregor Moldavit
Vy si teď všichni jistě myslíte, že tohle jsem si vyrobil sám, abych tím vrhnul špatné světlo na dnešní komunistickou mládež. Tak si na ty stránky klikněte, je to skutečně jejich šílený produkt.
Dále se tam dozvíte, že Gorbačov byl zrádce, Chruščov imperialistický agent, atd... Nic není tak nemožné, abyste to na jejich stránkách nenašli. Musím ale komentovat aspoň tento obrázek.

Po srpnu 1968 existovala jména, ke kterým český národ, zvláště moje mladá generace, pociťoval nejhlubší odpor: Bilak, Indra, Šalgovič, Barbírek, Husák, Kolder, Štrougal...
Ale jméno Bilak, budilo odpor i u proruských členů KSČ. Jednalo se o člověka v lidském smyslu naprosto zvráceného. Byl to on, kdo poslal zvací dopis Brežněvovi a jeden z hlavních viníků okupace v srpnu 1968. Další liberalizace by pro něj byla znamenala, že jednoho dne z ÚV KSČ vyletí a půjde se zase živit prací. Byl to původně krejčí. Komunismus nebo kapitalismus tyto korytáře nezajímal, jak se národ mohl přesvědčit po roce 1989. Nikdy jsem nevěděl, jak ten člověk vypadá. Jeho fotka snad nebyla ani v Rudém Právu, protože ani tam s ním nechtěli nic mít.
V oné noci na 21. srpna byl ÚV shromážděný a cosi projednával. Jeho člen Zdeněk Mlynář vypráví:
Dubček dostal a přečetl zprávu, že právě vojska Varšavského paktu překročila hranice ČSSR. Zavládlo zděšené ticho. První se vzpamatoval Vasil Bilak (který to věděl už dávno) a pronesl i na něj neuvěřitelnou větu:
"My se tady děsíme, zatímco naše ženské už s nimi šoustaj."

Mlynář to komentoval, že tuhle noc nešla se sovětskými okupanty ani poslední pouliční šlapka, protože měla více charakteru a vlastenectví než člen ÚV - Vasil Bilak. (Jeho žena s nimi možná opravdu šoustala, to nevím.)
Z KSČ byl Bilak vyloučen roku 1989 k čemuž jakási skupina občanů napsala protestní dopis:
"Tenhle člověk nepatří mezi nás, slušné lidi. Nechte si ho ve vaší straně!"
Za své činy nebyl Bilak nikdy obžalován a potrestán. Nyní se tedy ještě naopak dočkal, že z něj pár náboženských šílenců udělalo hrdinu.
Člověk, pro kterého existují jen hrdinové a zrádci, je geneticky, nebo nějakou ranou osudu, postižený blázen a nezná ve skutečnosti nic jiného než nenávist. Sám se může považovat třeba za komunistu, ale když mu nějakou funkci v uniformě s obuškem v ruce nabídne Hitler, vezme ji právě tak ochotně. Jde mu jen o to, se těm ostatním pomstít. S takovým člověkem nemá cenu se o čemkoli bavit, od toho jít raději co nejdál. (Dokud to ještě jde.)

Narazil jsem na to, když jsem hledal něco více o VŘSR, třeba viděno i z druhé strany. Co jsem na té druhé straně našel, opět přesahuje lidskou chápavost. Čte se to jako vtip, ale oni to myslí vážně:

...Splňují se tak všechny předpovědi Marxe, Engelse, Lenina a Stalina o nevyhnutelnosti masových lidových vystoupení proti buržoasnímu zřízení. Svět se rychle mění směrem doleva a přibližuje k revolučním socialistickým přeměnám. I v této souvislosti je neocenitelná zkušenost Velké říjnové socialistické revoluce.
Tedy, co posloužilo jako hlavní příčiny jejího vítězství, jejího triumfu? Co nám říká zkušenost Říjnového povstání, uskutečněného pod vedením bolševiků podle pokynů Lenina a Stalina?
HLAVNÍ PŘÍČINY VÍTĚZSTVÍ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE V R. 1917 V RUSKU JSOU:
… Menševici a eseři podporující tuto vládu (prozatímní) se odhalili jako agenti imperialistické buržoazie.
2. V čele socialistické revoluce stála ruská dělnická třída, která si získala autoritu v boji za mír proti imperialistické válce, boji za půdu, svobodu, socialismus.
3. Dělnická třída měla takového spolehlivého spojence v revoluci, jako byla zemědělská chudina.
4. Nejdůležitější příčinou (z pohledu roku 2011) vítězství Velké říjnové socialistické revoluce byla skutečnost, že v čele dělnické třídy v r. 1917 stála taková zkušená v politických bojích síla, jakou byla bolševická strana. Ona dokázala sjednotit obecně demokratické požadavky na mír, rolnické demokratické hnutí za zabavení velkostatkářské půdy, národně osvoboditelský boj utiskovaných národů za národnostní rovnoprávnost, za socialistickou orientaci dělnické třídy na diktaturu proletariátu, do jednotného, mocného proudu proti kapitalismu v Rusku. …

Informace patrně převzaté z Rudého Práva roku 1950. Nemyslím, že by bolševická strana "dokázala sjednotit obecně demokratické požadavky na mír" (Co to je?) Ovšem jednu věc nutno říci, že okamžité ukončení války měli bolševici ve svém politickém programu. Proto Lenin dostal od Němců onen vlak z Zurychu a miliony reichsmark na svůj bolševický převrat. (Lenin byl německý agent.) Právě v tomhle bodě udělal Kerenský (ministr obrany) a Lvov (předseda prozatímní vlády) velikou chybu. I oni měli v plánu válku co nejdříve ukončit, ale ne z pozice poražených. Kerenský tedy odstartoval velikou ofensivu, která se mu ale zhroutila v palbě německých kanónů. Vojáci na frontě byli zdemoralizovaní, lid v Rusku hladový. To, a vzbouření námořníků v Kronštatu, kteří nechtěli na frontu, ohrožení Petrohradu generálem Kornilovem, nahrálo perfektně bolševikům. Dělnická třída se tu prakticky neobjevuje, rolnická už vůbec ne.

Opět ze stejné adresy, opět něco jako z Rudého Práva, ovšem datum: úterý 29. 11. 2011

CO JE TŘEBA SKUTEČNÝM KOMUNISTŮM K TOMU, ABY PŘEVZALI VEDENÍ PROTESTUJÍCÍCH MAS?
Za prvé, upevňovat spojení s dělnickou třídou, chudým rolnictvem, usilovat získat na svou stranu představitele drobné buržoazie. Skuteční komunisté, bolševici, si musí vybojovat popularitu a autoritu mezi pracujícími, v odborech, nejen besedami, agitací a propagandou, ale i konkrétní pomocí dělníkům a zemědělcům v boji za jejich práva.
Za druhé, zkušenost Říjnové revoluce mluví o tom, že skuteční komunisté, bolševici musí odhalovat oportunismus, kompromisy s falešnými komunisty a jim analogickými v zahraničí. V opačném případě by zavedli povstavší do bláta smíru s buržoazií, do bažiny zrady revoluce, která by v důsledku vedla k zachování kapitalistického řádu.
Za třetí, zkušenost Říjnové revoluce učí tomu, aby komunisté důsledně a každodenně studovali marxismus-leninismus, který, jak řekl Stalin , …je kompasem ukazujícím cestu k vítězství socialismu.
Za čtvrté, skuteční komunisté, bolševici, musí sjednocovat komunistickou agitaci a propagandu s mírovým hnutím, s bojem proti válkám, proti kolonialismu a fašismu, za internacionální jednotu všech národů ve věci svržení buržoazie.

Připadá mi to, jako když se negramotné svíčkové baby spolu baví o nekonečné dobrotě panenky Marie. Přesně na té úrovni. Kdepak dětičky, takhle se revoluce nedělá. Na studování marxismu se vykašlete, 20. století jasně ukázalo, že je k ničemu. Navíc jeho teorie říká, že je nejprve potřeba dovršit kapitalismus. To v ČR ještě zdaleka není tak daleko a kdepak máte v těch stanovách, že komunista musí nejprve přiložit ruku k dílu? Nikde, že ano? Komunista musí upevňovat, vybojovat, agitovat, sjednocovat, odhalovat... O poctivé práci se tam nic nepraví. O spravedlivém rozdělení hodnot je tam ledacos, o tvoření hodnot pak vůbec nic.

Takže, vy blázni pošetilí! Pokud budete zkoušet revoluci podle takovéhoto (vlastního) návodu, pak se daleko nedostanete. Lenin a Trotzki (nikoli a Stalin, ten se tam sotva objevil) to udělali úplně jinak.
Opravuji, jeden bod můžeme nechat:
za prvé - ...Skuteční komunisté, bolševici, si musí vybojovat popularitu a autoritu mezi pracujícími, …
Že by měli pracovat sami, tam nestojí. To je ovšem správně, Marx, Engels, Lenin, Stalin, a další, to s prací skutečně taky nikdy nepřeháněli. Všechno ostatní je ale už chybně.

Jak to tedy bylo? Tak předně: Je základní a hluboký omyl komunistů, že ruský lid nenáviděl cara a miloval bolševiky. Přesně obráceně. Ruský lid nenáviděl bolševiky, cara zbožňoval. Jen málo lidí ví, že v letech 1930-31 byla Gruzie, Baltské státy, Ukrajina a obrovská plocha centrální Asie prakticky bez bolševiků. Od nich zotročený lid jejich funkcionáře totiž vymlátil a Stalin musel tato území vojensky dobývat. Toliko lid a bolševici.

Naproti tomu v carovi obyvatelstvo vidělo, aspoň do roku 1905, bohem seslaného spasitele. Všechny atentáty na něj páchala buržoasie, studenti a šlechta. Ne dělníci a vůbec ne rolníci.

Není tomu tak, že Rusové právě chtějí v Karlových Varech stavět sochu cara Petra I.? Jistě proto, aby ukázali kdo je tam pánem, ale proč ne třeba Lenina? On ten car skutečně nebyl žádný lidumil, ale dnes má soch celou řadu a na rozdíl od soch Lenina, neřku-li Stalina, proti nim nikdo neprotestuje.

Nejvíce je všem sympatické, že se v Holandsku vyučil na tesaře. Všímáte si, že ten car pracuje. Má v ruce sekeru. Už jste viděli sochu Lenina s vidlemi nebo Stalina s lopatou?
Potom uprostřed bažin postavil Petropavlovskou pevnost, okolo níž vyrostlo slavné město Sankt Petersburg. (O něm v jiném článku.)

Kde se vzal car? Začněme v dávné minulosti. To ale až zase příště.

Pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | 7. prosince 2011 v 11:44 | Reagovat

Na blba Biľaka, je škoda slov. Snad ho zhodnotí historie ( jako norského Quslinga ).
Pamatuji si dva pokusy o vtip.

Štrougal s Biľakem vítají japonskou státní návštěvu třesení rukama Biľak - Sakoměšil ( jak se sakra dověděl, že jsem krejčí ) diví se Biľak před Štrougalem.

Když se Biľak ucházel o politickou funkci ( údajně byl pro zbabělost ve Svobodově armádě přeřazen na praní zavšiveného prádla ) prokazoval se vyúčním listem s poznámkou mistra "na saka nepúščat", to je diskrimace  od kapitalisty.
Je také známa situace, kdy se Biľak hrdinně podvolil rozhovoru pro něm. list Stern (nebo tak nějak). Dobře vedený rozhovor objasnil blbství tohoto individua, nade vší pochybu.
Musil mít ten Štrougal žaludek na Biľaky, Jakeše, Indry a další kreatury než se vyučil také na lumpa ( dnes to v pamětech popírá, jakoby to někoho mohlo vážně zajímat ).

2 autor článku autor článku | 7. prosince 2011 v 12:40 | Reagovat

[1]: nar.soc.
Zatím historie udělal z Bilaka hrdinu, aspoň v jedné extrémní organizaci.

Štrougal byl v roce 68 relativně slušný, ale rychle se potom znormalizoval. V 80. letech byl dokonce od ostatních komunistů kritizovaný, že to s tím obohacováním už trochu přehání.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama