Lenin a leninismus – trochu jinak 2/?

13. října 2011 v 20:17 | Gregor Moldavit
Otázka na rádio Jerevan:
"Je pravda, že Lenin byl veliký vědec?"
Odpověď:
"V principu ano, jenom ten socialismus zapomněl vyzkoušet nejprve na myších."

Víte kdo je tento, docela pěkně vypadající muž středního věku (47 let), s hustými vlasy a odhodlaným výrazem v obličeji? Pořádně se podívejte, to je přeci Lenin. Ten Lenin na lokomotivě! Tady si moje generace asi vzpomene, měli jsme to v čítance. Ano! Ten topič lokomotivy číslo 293, na které uprchnul do Finska, když na něj vydala zatykač carská vláda.
lokomotiva číslo 293

To by bylo skoro správně, tedy aspoň to číslo té lokomotivy. Zatykač na něj ale vydala prozatímní vláda, coby na německého agenta. Tvrdila, že tohle obvinění může dokázat. Ta prozatímní a legální ruská vláda dosazená revolucí. Tou skutečnou, únorovou, revolucí. Ta vláda, která měla připravit první demokratické volby, ale neustále se potýkala s extrémními, paramilitaristickými silami, jako byli bolševici, nebo jednotky pravicového generála Kornilova.

Pozor! Více autorů uvádí, že se u této lokomotivy, která dnes stojí na Finském nádraží v Sankt Petersburgu, jedná o tu, která Lenina přivezla ze Švýcarska. To je chybně. Na této lokomotivě uprchnul Lenin v srpnu 1917 z Petrohradu do Finska, převlečen za topiče. Vzal si paruku a vous měl oholený. Na ní se zakrátko i vrátil nazpět. Když dosloužila, darovali ji Finové Rusům, coby historickou památku. Lokomotiva je americké výroby a podobně jako celé nádraží byla finským majetkem.

Jak už řečeno, car v tu dobu nebyl, toho svrhla únorová revoluce. Řečeno přesněji, jeho nesvrhla revoluce, ale členové tehdejšího parlamentu jménem Duma a jeho vlastní generálové. Tedy spíše vrstva zvaná všeobecně buržoasie. Nechtěli ani odstranit funkci cara, nýbrž pouze Nikolaje II., který na tu funkci neměl talent a vládl špatně. Jelikož ale měl pouze jednoho syna, 4 dcery se nepočítají, a ten byl nedospělý, navíc nemocný, tak prostě monarchii zrušili! Co se s ním a jeho rodinou stalo? To nevíte? No jistě, v našich čítankách to taky nestálo. Lenin je nechal všechny ve sklepě jejich domu ve vyhnanství povraždit. Druhého cara vedle sebe nemohl potřebovat. O tom později.

Jak to vlastně bylo s těmi rudými námořníky, kteří si tam stříleli z Aurory a pak zaútočili na Zimní palác? (Oni vlastně zaútočili už před tím výstřelem, ale to by do čítankové legendy nepasovalo. O tom taky v dalších dílech.)
A co se s nimi pak po revoluci stalo? To nevíte? Lenin je přeci nechal všechny postřílet! Počet asi 12 až 15 tisíc. Ano, ty rudé námořníky, kteří mu dopomohli k moci, kteří pro něj zvítězili v občanské válce. (O nich taky v těch dílech o revoluci.)

Pro někoho možná zcela neznámé, jako bylo mně, když jsem se kdysi dostal ke skutečným historickým informacím, které v socialismu neexistovaly a existovat nesměly. Jenže dnes už se člověk může ke skutečným informacím dostat, tedy pokud ho to zajímá.

Začněme s Leninem úplně od začátku. Narodil se v roce 1870 v Simbirsk, dnešní Uljanovsk. Ve škole se prý učil dobře, nelze pochybovat o tom, že to byl člověk inteligentní a nadaný, navíc nepochybně silná přirozená autorita.

Lenine, už jsi zase roznítil třídní boj?

Jeho otec byl ruský šlechtic, přes německou matku měl Lenin i židovské předky. Pokřtěn byl coby pravoslavný Rus, věřící ovšem nikdy nebyl, pokud pomineme víru komunistickou. Vyrostl v blahobytu, nikoli tedy chudobě, jak by se na správného revolucionáře slušelo. Vystudoval práva, což by se mu v ČSR po únoru 1948 bylo nepodařilo. Se svým šlechtickým původem by se byl na vysokou nikdy nedostal. Onen dědičný šlechtický titul ovšem získal teprve jeho otec, za velké zásluhy o školství. Tak úplně zaostalé ono Rusko 19. století tedy určitě nebylo. Jeden významný rozdíl vůči Evropě tady ale nutno zmínit a silně podtrhnout. V době, kdy my jsme tady měli renesanci, období zcela mimořádně významné pro celý další rozvoj evropského obyvatelstva, bylo Rusko obsazeno tatarskými nájezdníky. Dalo by se říci, že následek těchto časů, kdy se vyvražďovalo po tisících a lidský život neměl žádnou cenu, byl tragickým faktorem i v době revoluce a přežívá v ruském obyvatelstvu dodnes. Právě tak určitá podřízenost a beznaděj vůči mocným a nedůvěra k ostatním kolem. Kdo nezradí, bude zrazen, kdo nezabíjí, bude zabit. Naprostá lhostejnost ke ztrátám na lidských životech byla typická pro všechny cary, ať už to byli Romanovci, nebo Lenin a Stalin, kteří pro Ruské obyvatelstvo konečně nebyli ničím jiným. Stalin dokonce stále zdůrazňoval, že žijeme v zemi carů, lid je zvyklý na jednoho vládce. To jako teď na něj. To byla sice pravda, ale právě bolševici při revoluci prohlásili "všechna moc sovětům (= radám)", ne jednomu diktátorovi.
Za mého mládí jsem často slyšel jakýsi povzdech:
"Když už tady ten komunismus je, zaplať pámbůh, že ho mají v ruce Rusové. Představte si, kdyby to byli Němci."
Právě o tom silně pochybuji. Neumím si představit komunismus v žádné formě. Já osobně se radši nechám vykořisťovat kapitalistou, než bych si nechal dávat od komunisty podle potřeb. To první je jistě aspoň 5x vyšší životní úroveň. (To není víra, ale životní zkušenost!) Celý ten průběh oněch čtyřiceti let vlády KSČ mohl být přeci jen trochu snesitelnější a rozumnější, kdyby ten tón nebyli udávali pouze a jenom feudální vládci v Kremlu. Snad jenom v jednom bodě bych tady osočil Němce. Brežněv se bránil záměru poslat v roce 1968 na Prahu tanky. Byl to hlavně Walter Ulbricht, který ho k tomu přinutil. Nakonec bylo jasné, že "socialismus s lidskou tváří", budou chtít i ostatní satelitní státy a Brežněv své impérium může zabalit. Navíc, kdyby NDR bylo muselo v té době otevřít hranice, byli by tam Ulbrichtovi zbyli ani ne všichni důchodci.
Lenin byl tedy pokřtěn, ale už v dětském věku se vyrovnal s náboženstvím. I tím nám měl být veliký Lenin příkladem. Moje generace si jistě na tento výraz "vyrovnat se s náboženstvím" vzpomene. Jenže komunismus je taky náboženství. Jinak než vírou onu společnost bez peněz a každému podle potřeb chápat nelze. Četl jsem staré popisy katolického nebe, při kterých člověka jímá hrůza. S tím nebem komunistickým je to úplně stejné. Podle potřeb jsme dostávali na vojně. Dvě deky na zimu, prasečí žrádlo, 75 korun měsíčně a hlavně tresty, které voják zřejmě potřeboval ze všeho nejvíce. Neumím si představit nic horšího, než dostávat podle potřeb. Ale ještě k té víře:

Jeden z naší společnosti ve svazarmu byl věřící a praktikující katolík. Z nás ostatních ho v tom nikdo nenásledoval, nějak jsme cítili, že to tak není správně. Jednou mě přemluvil, ať s ním jdu večer na nějaké katolické školení. Byl jsem vždy člověk zvídavý a zajímalo mě všechno. Mohlo mi být asi 17 let. Ten farář byl člověk sympatický a na úrovni, taky si v padesátých letech něco odseděl, ale zřejmě nezatrpknul. Dozvěděl jsem se, co je to advent, více o jednom přikázání božím, které bylo onoho dne na řadě, a tak podobně. Po ukončení se mě onen známý otázal, co tomu říkám a jestli budu pravidelně chodit? Odpověděl jsem, že mít více znalostí nikdy neškodí, ale v tomto případě mi tenhle jeden večer úplně stačil. Takových školení už mám za sebou stovky. Vždyť je to přesně to samé, co do mě od nejútlejšího dětství lejou komunisti ve škole i v rádiu.
"Takhle jsme to sepsali, tak si to máš pamatovat a chápat jako vědomosti. Jestli je to skutečně pravda, to už není tvůj problém. Mezi vědět a věřit nesmíš rozlišovat."
Jenže já chtěl vždycky vědět co skutečně je, ne čemu mám věřit.

V dalších letech jsem si začal uvědomovat, že na tom celém, údajně vědeckém, komunismu, vůbec nic vědeckého není. Vždyť ten komunismus je založen pouze na zbožných přáních a státní bezpečnosti. Kde je v tom jaká věda? Nevím, co všechno napsal Marx, ale tohle je systém čistě odvařený od katolické církve. Jenom staré výrazy nahradily dnešní nové, komunistické.
Bůh = komunismus
Kristus = Lenin
Papež = Brežněv
Inkvizice = StB
Svaté procesí = 1. májová manifestace
Hluboce věřící = uvědomělý soudruh
Kacíř = neuvědomělý soudruh, třídní nepřítel
V osidlech ďábla = zmaten západní propagandou
Mše = stranické školení
desatero přikázání bóžích = marxismus-leninismus

"Chceš přežít? Tak věř a nebo aspoň dělej, že věříš!"
V padesátých letech bylo těch věřících ještě hodně (v Čechách, v Rusku už prakticky žádní), ale ta víra rychle mizela, až už tomu skutečně věřili jen hlupáci.

Když si ortodoxní komunisti mezi sebou píší o tom, jak proletariát svrhne kapitalistický řád, pak je to jako když si svíčkové baby mezi sebou vyprávějí o nekonečné dobrotě Panenky Marie a vzájemně si na tyto, pro ně nepochybné, výplody přikyvují. Vzpomínám na různé řečníky z mého dětství, kteří neustále vykřikovali:
"Víte, soudruzi, a já věřím..." načež jsme se dozvěděli, jaké růžové zítřky nás čekají. Každý z těchto věřících řečníků se ve své zbožné víře ovšem kardinálně mýlil. (O čtvrt století později mě v jednom projevu šokoval Václav Havel, když tu frázi zopakoval. Nikterak mě nepřekvapilo, že mu ta víra taky nevyšla. Věřil, že se ČSFR nerozpadne. Svojí vírou, že láska zvítězí nad nenávistí, si Havel pověst zázračného proroka zatím rovněž nezískal.)
Proto taky nemá význam věřícímu komunistovi (nebo svědkům Jehovy) v čemkoli odporovat. On prodělal školení, zná absolutní božské dogma a přišel k nevzdělanému lidu, aby mu ho zvěstoval. Lid má poslouchat a obracet se na víru, ne vznášet námitky.

Jenom v jednom se komunisti lišili od katolíků: ráj slibovali už na zemi a ne až po smrti. Proto nakonec totálně zkrachovali, zatímco církev svatá vítězně přežila a vyšla z tohoto souboje silnější, než byla před tím.

Pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 16. října 2011 v 16:51 | Reagovat

Klobouk dolů pane Moldavite.
Vaše přiblížení historie by se mohlo předkládat ve školách. Jen ta církev!
Žádná není svatá i kdyby to tisíckrát zopakovala. Je to dílo lidí a to nebývá ani poctivé, natož svaté.
Můj táta měl vlastní "filozofii", kde tvrdil farářovi. Komunisty a faráře do jednoho pytle a pustit po vodě.
Farář: Komunisty, to bych chápal, ale proč faráře?
Otec: Faráři rozdávají drobky z toho co nikdo nikdy neviděl a komunisti zase drobky z toho, co jiným ukradli.

2 autor článku autor článku | 16. října 2011 v 17:47 | Reagovat

[1]: nar.soc.
K onomu náboženství ještě v dalším dílu.

Co církev vezme do ruky, je automaticky svaté: křest svatá, mše svatá, zpověď svatá, atd... Když upálili čarodějnici, pak to s ní mysleli jen dobře, oni ji očistili svatým plamenem. Člověk na to může mít názor jaký chce, ale jedno jim nelze upřít, že jim to funguje, dokonce už dva tisíce let. Komunisti zkrachovali za 70 let.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama