Dva světy

17. října 2011 v 14:33 | Gregor Moldavit
Vložil jsem článek na

Téma týdne

Upozorňuji, že jsem ho publikoval už před několika lety. Pokud je to zakázané, tak ho zase můžete vymazaz.

Kdo napsal "Slezské písně"?

Petr Bezruč, to ví každý. Ale kdo to byl? Vladimír Vašek, rodák z Opavska, 1867-1958, jak se lze dočíst v příslušné literatuře? Nebo těšínský básník Ondřej Boleslav Petr, který nesehnal vydavatele pro své dílo, a náhle zemřel roku 1893? Existují však ještě i další dohady.

Zas cítit je lidu v tom kraji hněv,
jak popsalo kdys mistra pero,
zas vodku už pálí Natnah Löw
a dere rozum markýz Gero.

Slyšet je boháčů zpupný řev,
kam zas tenhle kraj to spěje?
Já slyšel i nářek chudých děv,
tak po zákoně znovu se děje?

V žilách člověku tuhne krev,
a od Lysé vítr ledový věje,
starého barda zas poslyšte zpěv,
ač při psaní jeho ruka se chvěje.
...

Odkud pochází tato reminiscence na Bezruče z nové doby? V každém případě je v dnešní, v tom kraji zase těžce kritické době jeho dílo stále aktuální.

Petr Bezruč, starý bard vymírajícího kmene, který nenáviděl Židy, neměl rád Pražáky, považoval za nepřátele Poláky a Němce. Bojovník, který zanechal podivuhodné dílo. Ale kdo byl Petr Bezruč?
Vladimír Vašek znal Ondřeje Boleslava Petra a ledacos je zde skutečně podivné: do roku 1920 publikoval své Slezské písně, došel mu najednou úplně dech. Nedokázal už nikdy napsat nic podobného, naopak, začal ty staré verše neumělým způsobem opravovat. Už tehdy vznikla otázka: "Byl vůbec tento člověk jejich autorem? Nepublikoval pouze dílo, které od kohosi neznámého opsal?"

Já tu otázku nezodpovím, můžu ale přidat jeden poukaz.

Nejprve úvaha. Kdyby mohl někdo skutečně předložit tyto básně, prokazatelně už z let před 1893, pak by autorství bylo jasné. Patrně tedy něco takového nebylo nalezeno. Pokud existují starší fragmenty podobného charakteru, zůstává Vladimír Vašek, aspoň pro mě, dále Petrem Bezručem. Každý autor má své předlohy a je ovlivněn starší tvorbou. To z něj nedělá plagiátora.

Jeho problémy po roce 1920 můžou mít úplně jiné důvody, ne že mu došla nějaká předloha. Každý, kdo se určitým způsobem politicky vyjádří, musí počítat s útokem těch jinak smýšlejících. Já sám bych mohl uvést celou hromadu sprostých nadávek a útoků ze strany těch, kterým moje články ideologicky nepasují do krámu. Nenávist už jen za to, že si dovoluji nemít adresu v ČR, tolik útoků za pouhý měsíc. Což teprve člověk, který je takto stíhán celé roky, který píše proti konkrétnímu systému, národům a mocným osobám.

Je docela možné, že si Petr Bezruč položil otázku, jestli skutečně nemají pravdu ti, kteří jeho dílo prohlašují za bezcenný šrot? Jeho tvorba se tím zastavila.

Další bod, jeho politický názor. Někdy začátkem padesátých let se podařilo tajně natočit hlas Petra Bezruče, a tu desku nám pouštěli ve školách. Nešlo o nějaké odposlouchávání StB, ale skutečně se kdosi jen snažil, aby nám byl zachován jeho hlas. Mluvil se ženou, která se o něj ve stáří starala, o problémech kolem roku 1920. Pokud řekl něco aktuálně nevyhovujícího, pak jsme se to pochopitelně nemohli dozvědět, to by cenzurou na školní desku bylo nikdy neprošlo. V každém případě, nic k současné době na desce nebylo.

Po jeho smrti, v roce 1958, jsme se mohli všude dočíst, že na rozdíl od jiných bojovníků za lepší zítřky, se jich Petr Bezruč dožil, a ještě 10 let šťastně žil v nové společnosti.
Ve věku deseti let, aniž bych ještě tušil, jak se věci skutečně mají, jsem poukázal na to, že neexistuje ani jediná jeho věta, ve které by se byl v tomto smyslu vyjádřil on sám.
Jeden soudruh mi to vysvětlil, že Petr Bezruč už byl příliš starý, než aby vnímal politický systém. Ten soudruh neměl ani tušení, jak vypadal duševní stav Petra Bezruče, vycházel toliko z vlastní představy, že kdo nejásá nad dnešním režimem, ten to nemá v hlavě v pořádku.

Mám v ruce knížku "Slezské písně", do které Vladimír Vašek (Petr Bezruč) v roce 1957, necelý rok před smrtí, ještě připsal jednu ze svých posledních básní. Pak knihu prošel, a opravil více chyb, které mu tam, v tiskárně v roce 1953, nasekali. Tato kniha, tehdejší cena 10,20 Kčs, s jeho rukopisem, je mým majetkem.

Považuji za možné, že chyby opravoval zpaměti.
Takový člověk byl tedy určitě stále duševně schopný chápat i to, co se už 10 let děje ve státě, ve kterém žije. Nikdy však neřekl jedinou větu v tom smyslu, že s tím souhlasí. Už vůbec ne, že za tohle on celý život bojoval.

Pokud se mi vše podařilo správně přečíst:

Dva světy

- 1946 -

Ach, jaké panstvo chtivé slávy
si na Těšínsko vyjelo!
Parádní auta mezi davy,
Těšínsko "Slávu" křičelo.

Hučnice* rokem pole holá.
Děvuška s vichrem zápolí.
Rut Těšínská - a ne Viola! -
tam sbírá klasy na poli.

29 III 57 Petr Bezruč, vl.r.

* hučnice = silnice

Nevím, do jaké míry je tato jeho báseň vůbec známá? Zřejmě napsaná v roce 1946. Jak velká je však pravděpodobnost, že by snad v tu dobu něco ještě opisoval ze sto let staré předlohy? Můj názor je, že Petr Bezruč byl Vladimír Vašek, a ne někdo jiný.

Proč však do knihy vepsal v roce 1957 báseň "Dva světy"? Proč nenapsal za těch 10 let ani jedinou kraťoučkou báseň, chválící ten nový beztřídní systém? Patrně z toho důvodu, že až do své smrti viděl ty dva světy, coby dále existující.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ruža z Moravy ruža z Moravy | E-mail | Web | 17. října 2011 v 16:36 | Reagovat

Petr Bezruč ani nemohl hodnotit ten systém, v té době měl málokdo přehled co vše se nepravého děje. On neměl rád , když trpěli obyčejní lidé, odcizovali se svému jazyku, kraji . Zbohatlíky tyjící z těžké práce druhých. Myslíte, že systém, kdy jedni mají bohatství bez práce a druzí, ač pracují (ty mezitím nelze počítat a je jich stále víc) sice žijí, ale zdaleka nemají na nějaké zbytečnosti je ideální? Tak proč je tolik demonstrací ve světě proti chamtivosti mocných?

2 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 17. října 2011 v 18:16 | Reagovat

K Bezručovi jen z vlastním povědomím.
Zde v Židlochovicích vlastnil panství a zámek s parkem arcivévoda Albrecht Habsburský.
Hlavní těžiště měl ale v Těšíně a na Ostravsku. Doly, hutě, nebo podílnictví v nich či nájem. K ekonomickému výkonu měl úřednictvo a v době neřízeného "liberalismu" docházelo k excesům jinde nevídaným. Vždyť robota skončila a robotníci se stěhovali do nově vznikajících průmyslových provozů. V tom mělo Rakousko za záp. Evropou zpoždění možná stoleté.
Arcivévoda odkázal všechen majetek synovci Bedřichovi ( sídlil zde se španělskou "princeznou" a dělali děti asi 8 ). Samozřejmě, že úřednictvo pokračovalo, jak bylo zvyklé a vše se svádělo na arcivévodu. Byl ale pod pantoflem, žena s ním vládla jako s hadrem. Takže markýz "Gero" jakýsi mýtický vražedný Teuton, byl málo nápaditý chlapík pod pantoflem. Rád jedl a pil, jezdil na hony a hrál karty(tak se to traduje zde ). Konec konců jeho pověření vrchním velitelem severní armády Rakousko-Uherska v I sv. válce do r. 1916 jeho neschopnost jen potvrdilo.
Bezruč ze zvědavosti co zbylo po "Gerovi" navštívil i židlochovický zámek, měl v parku dokonce označenou lavičku, z niž byl výhled na zámek.
O autorství Slezských písní se vedou spory mezi odborníky dosud neukončené.
Rozhodně V. Vašek nebyl bard komunistického střihu, jako jím nebyl Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč či Jan Rokycana ( přestože nám to jako děckám vtloukali do hlavy  vědátoři typu Zd. Nejedlého nebo nedávno zemřelého film. režiséra O.Vávry ).

3 Kunc Kunc | 17. října 2011 v 22:32 | Reagovat

Je mě celkem lhostejné, kdo to napsal. Nevím, zda je to pravda, že mu automobilka tatra chtěla věnovat automobil a on ho odmítl s tím, ať ho dají raději porodní bábě, ta že ho využije lépe. Pokud ano, tak určitě nebyl zištný a nelíbila se mu nespravedlnost té doby. Utkvěl mě ze školy v paměti verš – Všichni vy na Slezké, všichni vy dím, hlubokých páni vy dolů, přijde den, z dolů jde plamen a dým, přijde den, zůčtujem spolu. /Možná je to nepřesné/. Velmi mě to připomíná současnost.

4 autor článku autor článku | 18. října 2011 v 8:29 | Reagovat

[3]: Kunc
No dobrá, tak zúčtujte. Ale pak ukažte, že dáte lidem něco lepšího, než ti před vámi.
Právě se pokouším napsat životopis Lenina. Ne toho pohádkového, ale toho skutečného. A ten to určitě nedokázal.

5 Zdenka-matka Zdenka-matka | 18. října 2011 v 15:38 | Reagovat

Nadělují nám pořád dokola falešnou naději a víru.
Nadělujeme si sami pořád dokola falešnou naději a víru.

A pak o ni přicházíme, pohádka končí.
Uf, nevím, co jsem chtěla říci?
Kašpárci, blázni, vůdci, Avataři,.... lidé....kdo pohne světem k lepšímu ?

6 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 18. října 2011 v 18:44 | Reagovat

[3]:

Pravda je někde jinde. Kdysi byla jak hornická, tak i hutnická práce kvalifikovaná. Existovala pracovní bratrstva, podpůrčí pokladny, výsluhy, zaměstnanecké domky a samosprávná zásobovací družstva. Bohužel jejich finnační zdroje byly obmyslně ukradeny státními válečnými půjčkami na I. sv. válku ( obligace krylo Rašínovo min. financí asi z 8% ). Horní a hutní těžířstvo začínalo za I. rep. vlastně znovu. Bratrské pokladny opět nuceně upsaly půjčky na obranu ČSR a peníze byly po druhé v troubě. Místo stability opřené a dlouhodobou práci, nastaly ve znárodněném průmyslu brigády a drancování lidského potenciálu. T.zv. odbory ÚRO a ROH, se staly pohaněčskými organizacemi Jejich transformace po r. 1990 se nepovedla a dodnes zde žádná funkční zaměstnanecká samospráva neexistuje. Zpětná vazba, spoluodpovědnost za BOZP, hospodárnost a potřebná pracovní místa jakby smet.
Darebáci, co byli z prospěchářství u komunistů se dali do ODS a po nás potopa, hlavně když si nahrabem.
O nějaké dlouhodobé vizi, rozvoji lidského kapitálu apod. "co to je"?
To je výsledek klausovského vidění světa, trh vše vyřeší a valná část lidí zahodila dlouhodobé možnosti řešení za pár "stříbrných"( za Kupony). Komunistická devastace charakterů má jen jiné jméno, výsledky jsou pořád stejné.

7 Kunc Kunc | 18. října 2011 v 20:09 | Reagovat

Pro autora
Není třeba dělat nějakou novou revoluci. Stačilo by, pokud by se zlodějny a tunely trestali dle platných zákonů a nezametali se pod koberec. Při četbě novin píší na jedné stránce, o kolik byla předražena státní zakázka a na druhé, že ve státní kase nejsou peníze a musíme ubrat invalidům. Můj děda říká, že bude dobře až se poctivost začne vyplácet.

8 autor článku autor článku | 18. října 2011 v 21:22 | Reagovat

[7]: Kunc
K tomuhle jsem jednou napsal brutální a naprosto nekompromisní článek:
http://gregor.moldavit.sblog.cz/2009/10/15/133

Ono se samo nic neudělá, samo nezačne nic vyplácet. To musí udělat lidi! Národ, pro který je poctivý člověk blbec, bude mít vždycky korupci a nepoctivé politiky.

9 Taky Vašek Taky Vašek | E-mail | 14. září 2015 v 17:44 | Reagovat

Zajímavý komentář i svědectví. Dík za něj. Vpisek této básně vyvedený rukou Vladimíra Vaška mají ve své knihovničce podle všeho i mnozí další, kteří jej svého času požádali o autogram. Jak o tom např. zde píše Jaroslav Pilz: http://basne.webzdarma.cz/bezruc_dva_svety.html
Osobně by mě zajímalo blíže, co konkrétně autor danou básní mínil, do koho či čeho se trefoval. "Pole bokem holá" (dle mého nikoli "rokem", nýbrž bokem, podél silnice) zřejmě odkazují na kritickou neúrodu léta 1946, ale co je míněno písmeny E a H v závorce za prvním řádkem? Míří snad básník proti Edvardovi a Haně Benešovým, kteří se v období žní (18., 19. července 1946) objevili na oficiální návštěvě Slezska? (Edvard Beneš při této příležitosti pronesl projev zaobírající se územním uspořádáním Těšínska), vizte: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/historicke-kalendarium-1/archiv-historickeho-kalendaria/article.2013-07-23.2098753503

Proč je "(E a H)" psáno jako glosa jinou tužkou?
Proč je psáno básnicky zcela nevynalézavě? Jde snad o autorovo "krytí" před papaláštvem let 50., v nichž vpisek tvořil, aby mohl příp. řici: "to není proti vám, to je minulorežimní záležitost..." ?
Ozval se někdy takto "veřejně" proti poměrům poúnorovým?

10 Gregor Gregor | 14. září 2015 v 18:11 | Reagovat

[9]: TV
V té době po únoru nám byli všichni takoví autoři, poukazující na těžký život, prezentovaní coby bojovníci za onen náš současný komunizmus, kdy konečně dělnická třída zvítězila. U Bezruče bylo připsáno, že na rozdíl od ostatních bojovníků se oné šťastné doby sám dožil. Z doby po 1948 mi ale vůbec není známa jediná jeho řádka, pouze jedna deska s jeho hlasem. (Byl jsem na obecné, nikoli tedy nějaký jeho znalec.) Psát něco proti určitě nemohl, já se však divil, že taky neexistuje ani jediný poukaz, že by cokoli chválil. Komunisti by mu to určitě byli pozlatili. Co si Bezruč o celém tom socialismu myslel, mi není známo.

11 Taky Vašek Taky Vašek | E-mail | 15. září 2015 v 18:53 | Reagovat

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1056122606-petr-bezruc-bez-zaruky/

V jedné z pasáží tohoto dokumentu ČT  cituje někdejší Bezručova sekretářka soukromý dopis psaný Bezručem, v němž se básník vyjadřuje poměrně ostře "protikomunisticky". Takže vaše úvaha byla/je dost možná správná. Podle všeho jste již v deseti letech prokázal více důvtipu než dospělý soudruh:)

Jenom na okraj, knihu jste básníkovi k podpisu poslal poštou? Zřejmě jste nebyl u toho, když dané glosy do sbírky vpisoval, že? Zajímalo by mě zj. ono "(E a H)" - proč je vyvedeno červenou pastelkou, a ne jako  zbytek básně či ostatní glosy?

12 gregormoldavit gregormoldavit | 15. září 2015 v 20:57 | Reagovat

[11]: TV
Knihu jsem mu nemohl poslat k podpisu, dostal jsem ji darem 30 let po jeho smrti. Že jsem nebyl u toho, když PB do ní něco psal, to je určitě ten případ. Jeho podpis je z doby, kdy mi bylo 9 let.
Moje generace dostala v 50. letech nepopsatelný výplach mozku. Tenkrát se ještě všeobecně věřilo, že všechno je věc výchovy. ("Jak si dítě vychováš, takové ho máš." Tuhle kravinu čte člověk dokonce ještě dnes.) Komunisti, většinou zcela nevzdělaní a nezřídla skutečně hloupí, si byli mojí generací, narozenou kolem 1948, zcela jistí. Když jsme ve věku 10 let pochodovali v pionýrských krojích na 1. Máje, tetelili se ti staří pýchou. Jednou jsme ale dorostli a začali myslet vlastním rozumem, a omlátili celou tu prolhanou ideologii těm starým o hlavu. V 2. půlce 60. let se staví moje podvedená a obelhaná generace na odpor.
U toho Bezruče jednoduše něco nehrálo. Měl to obrovské štěstí se dožít vítězství dělnické třídy, ale ani jednou větou se sám k tomu nevyjádřil. Proč? Proč neseděl na tribuně vedle Zápotockého a nemával nám, jako třeba soudruh Zdeněk Nejedlý?
Na druhé straně si u toho člověka nějak neumím představit, že by vůbec viděl něco pozitivního. Nenáviděl Němce, Židy, Poláky, Pražáky...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama