K.H.Borovský v Brixenu 7/? - Mocní tenkrát a dnes

11. listopadu 2010 v 21:01
Havlíček si v Brixenu nikdy nezvyknul. Jestliže jeho utrpení v Tyrolsku je legendou, pak stále zůstává skutečností, že tam byl zavlečen násilím, že se mu tam nelíbilo a chtěl nazpět do Čech. Ty, ale hlavně své krajany v nich, si však v tom vyhnanství poněkud zidealizoval. S rodinou tam rád vandroval, ale ani krásy hor mu nic neříkaly. Alespoň se o nich v dopisech nezmiňuje. Nutno si uvědomit, že v té době ještě nebyl masový turismus a lidé měli k horám jiný vztah, než my dnes. Dochovaly se záznamy cestujících přes Alpy do Itálie, kteří si v kočáře zatáhli záclony, aby se nemuseli dívat na ty odporné hory.
Brixen centrum

K tomu Havlíček nenašel kontakt s místním obyvatelstvem. V již zmíněném dopisu z 1.2.1853 píše:
"... jinak je Brixen a jeho okolí zkrátka řečeno bídné, zneužitím náboženství zkažené hnízdo plné hlupáků a pokrytců... obyvatelé, jejichž ráz jest výplod duchovní a světské nadvlády, ... více bigotní než veselé, více podvodné než poctivé, více podlézavé, než věrné. A Brixen jest v tomto ohledu po úsudku samých Tyroláků nejhorší krajina.
Jediné, co zde máme dobré, jest výtečně zdravé podnebí, které již blahodárný účinek projevilo na Zdenku i Julii. Jinak žijeme v duchu jen v Praze."
Brixen

Nejsem si jistý, jestli zde Havlíček popisuje ty lidi skutečně objektivně. Vesničané se nikde nevyjadřují o městském obyvatelstvu moc dobře a já ještě nepoznal zemi, kde by lidé nepovažovali obyvatele hlavního města za pitomce. (ČR rozhodně není výjimkou.) Právě před časem jsem četl lamentování jednoho Brňáka, který přišel studovat do Prahy a už za týden poznal, že on je tam jediným inteligentním tvorem, mezi milionem blbců. Často slýchaná fráze: "Nejsem žádný blbý Pražák, já tady jenom pracuji." Dále jsem poznal v emigraci Čechy (čímž míním obyvatele ČR, tedy i Moravany), kteří si v Austrálii, západní Evropě, či Americe hned připadali jako vysloveně nadřazená rasa a o místních se zmiňovali s největším pohrdáním.
Pochybuji, že obyvatelé Brixenu byli skutečně tak špatní, jak je Havlíček líčí. Považuji za možné, že já bych se s nimi byl nějak dohodnul. Čech má v sobě skutečně jakýsi nepěkný rasismus. Rozhodně je příjemnější být cizincem v Německu, než v ČR.

V dnešním Brixenu Havlíčka znají pochopitelně v hotelu Elefant, mají tam od roku 1911 pamětní knihu a každý může něco připsat. V roce 1994 jí někdo ukradl, ale zase vrátil. Jak to dokázal nevím, je to pěkně tlustá bible. Kdysi jsem do ní taky něco připsal. Dnes je k dispozici 8:30-12:30, 14:00-18:00, sobota 9:00-12:30.
Jinak byl Havlíček dokonce i pro turistickou informační kancelář (v celém Tyrolsku dobře organizovanou) po všechny časy naprosto neznámý. Brixen ho zcela zapomněl, pokud ho v jeho době znal. Slávka se na něj zkusila v jedné informaci zeptat a sklidila jen nechápavý pohled. Však časy se přeci jen začínají měnit. V jednom muzeu jsem s ní prohodil pár slov (povětšinou se bavíme česky) a na odchodu se nás zeptala paní pokladní:
"Jakou řečí to mluvíte? Nezajímá vás tohle:"
Načež mi dala skládací prospekt psaný v češtině. V něm je celá řada zajímavých informací.

Havlíčkův pobyt v Tyrolsku se táhnul bez konce a jestliže byl jemu nepříjemný, pak všem rakouským úředníkům neméně. Neustále všichni psali výkazy činnosti o jeho sledování, vzájemně si posílali návrhy, jak mu zabránit v útěku a hádali se o peníze na placení jeho špiclů. Původně mu chtěli dát k dispozici sluhu, který by ovšem pravidelně referoval o jeho činnosti a zakročil při pokusu o útěk z Brixenu. Peníze na to ale nebyly povoleny. Havlíček sice dále psal a byl tím podezřelý, ale žádným revolucionářem se tam nestal, spíše soukromou osobou žijící rodinným životem. Nechal si z Čech poslat různá semena a pokoušel se o pěstitelské úspěchy na své zahrádce. Na žádný útěk nepomýšlel, o celém tom blbnutí úředníků ani moc nevěděl, kromě občasných předpisů, kam až se smí od Brixenu vzdálit. Jednou se k tomu vyjádřil:
"Horší by bylo dávati mi nařízení, kam až se v tomhle blátě a loužích vzdálit musím."
Brixen

Uvedl jsem platy v té době, špiclové patřili mezi velmi dobře placené. Např. známý Sabina, autor libreta Prodané nevěsty, měl za donášení 1200 zlatých ročně. 3x větší plat než učitel nebo farář. Tyhle peníze mohlo Rakousko jistě investovat rozumněji. Ale jak tomu vlastně bylo s celou tou úřední bdělostí od té doby až po dnes? Dovolím si zase od Havlíčka odbočit.

Jednou jsem dostal internetovou adresu sledovaných osob za Husáka, zadal své jméno a našel. Sledován jsem byl v Německu od roku 1980, jak a kým nevím, kolik to stálo taky ne. Možná by mohl mluvit někdo z mých známých, ale třeba taky pouze otvírali a četli mé dopisy. Po roce 1989 tohle špiclování jistě odpadlo, nekonečnou řadu tehdejších agentů dnes Češi jmenovitě znají. Pár takových agentů jsem osobně znal, u žádného z nich mě to nepřekvapilo. Dnes, po dvaceti letech, už bych já to nikomu ani nepřipomínal, pokud se k tomu nějak poctivě postavil. Co mě velmi ruší, jsou jejich dnešní výroky typu:
"Já se o mé svěřené lidi staral, aby se StB o nich nedozvěděla tak moc, jo to jiný na mém místě, ten by..." Tito "zmírňovači" jako by svým rozumem stále žili v té době normalizace.

Dnes v ČR asi špiclování moc nebude, ale jak je to např. s cenzurou? Uvedu jeden zajímavý příklad:
Někdy kolem roku 1967 jsem poslouchal v českém rádiu pořad o Cikánech. Odkud a kdy přišli, jakým způsobem žijí. Nemluvili žádní rasisti, nýbrž odborníci a naprosto věcně. Tenkrát za komunistů žádný problém, ale zkuste to dnes. Dovedete si představit, slyšet z rádia dnes o tom, že Cikáni považují krádež za věc zcela normální, kluci začínají kouřit v deseti letech, holky ztrácí panenství v jedenácti. To někdo zkusit dnes, tak tu stanici zavřou a redaktor se nedoplatí na pokutách.
Příklad: Minulý týden jsme si tu mohli přečíst, že ve Španělsku porodila desetiletá holka přivandrovalců. Její matka prohlásila, že v jejich zemi je to normální. A jak že se ta její země jmenuje? Nikdo se neodvážil napsat, že to byli Cikáni z Rumunska.
Pokud by mě nyní někdo obvinil z rasizmu, ať si přečte mojí pohádku, kterou jsem tu jednou uvedl. Četli ji i Cikáni a moc se jim líbila:
Cikánská pohádka 1.
Cikánská pohádka 2.
V posledním dílu jsem napsal, že komunismus dojel na vlastní prolhanost. V jednom článku v roce 2007 jsem po cestě do ČR napsal (na jiném servru) že v ČR tiká časová bomba a to je cikánský problém. Ten může jednou vést až k občanské válce a velkému krveprolití. Politikové ho neřeší, pouze zatajují. Dovoluji si tvrdit, že ta válka mezi tím už začala. Trest 22 let za onen útok zápalnou lahví šokoval všechny lidi včetně presidenta republiky. Podle mě na lavici obžalovaných vedle těch kluků patřila i jistá ministryně a po ní ministr, kteří místo problém řešit, spíše přilévali olej do ohně, vedli pouze líbivé řeči a nechali to tak daleko dojít. Ten rozsudek určitě nic nezměnil, tahle bomba tiká dále. (Ani by mě neudivilo, kdyby mi někdo tenhle článek ve vší tichosti vymazal.)
Mimochodem, v té pohádce jsem chtěl říci, že nejsme všichni stejní, ale zcela naopak, jsme každý jiný. Přijmout tuto skutečnost by mohl být první krok tím správným směrem.

Při pročítání úředních dokladů a Havlíčkových dopisů, jsem si povšimnul jedné zvláštnosti. Sice nekonečná byrokracie, mnoho lidské blbosti, podlézavosti, třeba i neschopnosti, jak ji za onoho Rakouska popisuje i Hašek ve Švejkovi, ale nikde žádné záznamy o korupci. Havlíček nemusel Dederu uplatit, aby s ním jednal slušně, (ten jeho cestu vyúčtoval do posledního grejcaru) z jeho peněz mu nikdo neukrádal, nepotřeboval podplatit úředníky, aby poslali dále jeho žádost o návrat do Prahy.
Pokud někdo věří oblíbené frázi, že dnes se lidé jenom honí za penězi, zatímco dříve..., ať si přečte Revisora od Gogola. Doba asi 20 let před Havlíčkem. O nic jiného než kradení a korupci tam nejde. To tam Havlíček v mládí poznal a snad proto jeho názor, že Rakousko je záštita Čechů proti Rusku. Rok 1948 mu konečně dal za pravdu. Nemyslím, že za Rakouska nic takového nebylo, ale zřejmě v malé míře. Podívejte se kolem sebe dnes. Aspoň jednou týdně korupční skandál. Skutečně ledacos nasvědčuje tomu, že dnešní Češi, dostat tu tehdejší Rakouskou vládu a úředníky, by si v průměru nejspíše polepšili.

Jak a kdy se v Čechách zlodějna a korupce rozšířily, nemůžu přesně posoudit. V 50. letech jsem slyšel od komunistů, že to je přežitek kapitalismu, který už brzo přestane. Jako každé jejich proroctví i tohle bylo zcela chybné. Na vojně koncem 60. let jsme měli pořád určitý pocit hladu. Jednou jsme v rámci výcviku měli každý pro sebe uvařit v ešusu guláš. Vzpomínám na hněvivý ksicht provianťáka, když nám musel odvážit maso podle předpisu. O mém guláši při hodnocení prohlásil, že se mu zkřivila huba, ale já si vyloženě pochutnal a hlavně se ten den dosyta najedl. Jaké neuvěřitelné množství masa, jaké jsem jinak nikdy na talíři neviděl. Stát tedy dával na vojáky dostatečné množství, jenže co nerozkradli lampasáci, rozkradli kuchaři. Po roce 1968 vše dostalo nové dimense. Na nejvyšší místa zasedli místodržící z milosti Kremlu a těm už šlo skutečně jenom o koryta. V dopisech od známých jsem stále četl jen o nekonečné zlodějně a úplatkářství. V tomto stavu českého národa pak přišel převrat a privatizace. Jak to mohlo dopadnout? Ti mocní u koryt prodali svoji zemi jednou Brežněvovi, proč by ji neprodali znovu západnímu kapitálu? Ti, co ve funkcích více kradli, než pracovali, se nyní můžou kradení věnovat naplno a peníze už není ani potřeba schovávat. Za 2 roky po převratu už ve vlastní zemi Čechům nic nepatří a kolem měst si staví paláce noví čeští multimilionáři.

Pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Glosbloger Glosbloger | 11. listopadu 2010 v 23:15 | Reagovat

to:autor.

Mocní byli stejní jak tenkrát, tak dnes. K.H. Borovský byl uklizen z centra dění opozice, což byly České země do míst Bohem zapomenutých. Jak se mu tam líbilo, či jestli si zvykl, není důležité. Poznámky o uplácení, to je samostatná nad míru vysoce odborná diskuze, neboť uplácení nemá cenu tam, kde nejsou peníze, nebo za ně nejde nic získat. Je zajímavé, že tyto společensky negativní jevy se projevují nejvíce ve vyspělých zemích, a to tenkrát Rakousko-Uhersko nebylo.

Celý článek tedy považuji za velmi plošný a málo vypovídající ke skutečnému významu odloučení K.H.B. od svých spoluobčanů. Současníci pobytu K.H.B v Brixenu nemohli ani chápat, ani docenit jeho práci, neboť ji z principu morálky a etiky legislativy ( utlačování národností) nemohli pochopit.

Znovu opakuji, toto není téma na jednoduchou a přímočarou diskuzi s nějakým jednoznačným ukvapeným názorem.

2 autor článku autor článku | 12. listopadu 2010 v 9:41 | Reagovat

[1] Glosbloger,

"Mocní byli stejní jak tenkrát, tak dnes...."

Jak to víte? Já uvádím konkrétní fakta, vy pouze bezduchou frázi.

"...uplácení nemá cenu tam, kde nejsou peníze, nebo za ně nejde nic získat. Je zajímavé, že tyto společensky negativní jevy se projevují nejvíce ve vyspělých zemích, a to tenkrát Rakousko-Uhersko nebylo...."

Naprostý nesmysl! Přečtěte si něco o Rakousku, třeba ten článek, který právě komentujete Kde jste četl nějakou statistiku o uplácení ve vyspělých a nevyspělých zemích?

"...Současníci pobytu K.H.B v Brixenu nemohli ani chápat, ani docenit jeho práci, neboť ji z principu morálky a etiky legislativy ( utlačování národností) nemohli pochopit...."

Palacký, Božena Němcová, atd... mohli jeho význam docela určitě pochopit a taky chápali. Opět se jen hluboce mýlíte.

Váš komentář je výtvor člověka, který sice neví o dané věci nic, zato ví všechno lépe.

3 pich pich | 12. listopadu 2010 v 11:42 | Reagovat

(2) pane, pod pseudonýmem G.M. Vy jste opravdový mistr umělecké tendenčnosti a jízlivosti, pod maskou objektivity.

Já vám neberu vaši dědičnou povahu maloburžousta, kterému - spíš jeho papínkovi, či dědouškovi někdo něco "ukradl" a on sám jako zloděj elegán to pak považoval za krádež.

Já vám neberu vaši zamilovanost do společenského systému, který je matkou všeho zla, pod rouškou pravdy a lásky. Systém který tak milujete je pravou, byť samonechtěnou matkou všech těch "zločinných" revolt, revoluciovářů či nově teroristů, počínaje historicky nedávnou francouzskou revolucí.

Všechny tyto revoluce skončily jak skončily, jako nechtěné děti zrozené ze společnosti totální nerovnosti, rádobyelitářství, bídy a ponížení.

Vy tyto "děti" považujete za parchanty a jsou pro vás nenahraditelné, jako nekonečné terče vašich jedovatých šípů. Jako strašidlo a umravňovač lidí, kteří zatím nic špatného nepoznali. A až poznají, aby se nedali "na scestí" a jen pokorně čekali na porážku. Ve jménu vaši jediné pravdy a "svobody".

Svými pohádkami a povídkami z pravé kapsy potěšíte jen své "pappenheimské". Ti, co už něco v životě nelehkého zažili, či znají život svých rodičů i prarodičů, se mohou nad všimi vývody buď trpně pousmát, nebo si něco pomyslet.

Není nás už moc a těch kteří jsou schopni aspoň něco tady naklepat, ještě míň. Zatím se dožívají vysokých věků pouze ti těžce postiženi jistým režimem.

Nakonec bych skončil parafrázi v odpovědi pro "glosblogera".

Vaše pohádky jsou výtvorem individua, který si myslí že o dané věci ví všechno, protože se o tom něco dočet a to z pramenů stejně geneticky postiženého individua. Jisté je jen, že o tom skutečně neví nic ...

4 autor článku autor článku | 12. listopadu 2010 v 12:13 | Reagovat

[3] pich

A kdo vás nutí ty články číst?

5 Hanako Hanako | 12. listopadu 2010 v 14:37 | Reagovat

Autorovi ..Je dobré dozvědět se o K.Havlíčkovi něco nového.  A vaše srovnávání tehdejší politické situace a situace minulé a dnešní nutí k zamyšlení. Nenechte se odradit, nikde není psáno, že blogeři a komentující na Novinkách musí mít jednotný názor. Jak víme, to tu v ČSR už bylo...Neprezentujete se zde jako politolog.

6 Dalekolekora Dalekolekora | 12. listopadu 2010 v 15:08 | Reagovat

Přečetla jsem všechno včetně komentářů. Ty jsi celou Havlíčkovu záležitost posoudil svým pohledem, na všechno, co sis o něm přečetl, co ses kde dozvěděl, sis udělal názor a ten jsi dal pro posouzení druhým. Že s ním ne každý souhlasí, na to jsi měl být připravený. Vždyť víš, že když tisíc lidí bude přímými svědky nějaké události, na stejném místě a ve stejnou dobu uslyší a uvidí stejné věci, už za 5 minut vše popíší úplně jinak. Tisíc lidí, tisíc úhlů pohledu. Někteří to dokonce vylíčí tak, že si myslíš, že popisují něco úplně jiného. Ale nemůže se na ně nikdo zlobit, ten jejich zážitek je množinou aspektů ovlivněnou celoživotním vnímáním všeho, s čím přišli do styku, výchovou, názory, schopností vnímat barvy, obrazy, mluvené slovo... Je toho opravdu moc, co pohled každého z nás ovivňuje a kdo může říct, čí pohled je ten "správný"? Někdo by řekl, že pohled nebo názor většiny určuje pravidla, což je někdy pravda, ale víme, že ta pravidla vůbec nemusejí být dobrá...

Nech ty lidi, ať si myslí, co chtějí, ty jsi nám to, co jsi chtěl, sdělil, nikoho jsi neurážel. Ti, kteří zareagovali, odlišný názor bez urážek a nadávek sdělit neumějí. A teď si myslí, jak jsou na koni. Jejich problém, nenech se jimi znechutit. Určitě za chvíli bude jiný příspěvek, s jiným názorem, tak to je a vždycky bude...

7 babka babka | 12. listopadu 2010 v 16:03 | Reagovat

Úplatky, špína, podlézavost  je staré , jak lidstvo samo. Příklad z bible Kain a Abel, hodný a nehodný lstivý syn, Bratři prodali svého bratra do otroctví atd. Příběhy ze starého Egypta by mohla vyprávět Slávka. ..

Nepoctivost, podvody, šizení a i jiné neduhy dnešní doby dobře kvetly i za I. republiky. Mnohým hospodským se říkalo "keťas ,lichvář a pod."S tím jsou spojeny také zákeřné vraždy. Mám na mylsi konkrétní případ, kdý mladý policajt přišel vyšetřovat takového nectivého hospodského a už jej nikdo neviděl a nikdo nenašel...

Volby papežů je také jistě zajímavé téma...

S názorem na Cikány souhlásím. Je přeci jedno, jestli to jsou Cikáni nebo Rómové, důležité je jak  se chovají . Souhlasím i s tím, že za celých těch dvacet let naši politici nic vác pro ně neudělali, než je přejmenovali...

8 MIRA MIRA | 12. listopadu 2010 v 17:35 | Reagovat

[3] pich

Proč ta žluč?

Spíše bych Vás typoval na názor jako v příspěvku 6. No nic.

Na jiném blogu jste se zmínil o seriálu "Vyprávěj", jako o jednostranném. No vidíte, já jsem to období prožíval a viděl zrovna tak, jak je v tom seriálu ukazováno. Jestli jsem kvůli tomu duševně méněcenný, no budiž, co nadělám.

9 Lada Lada | E-mail | 12. listopadu 2010 v 17:38 | Reagovat

to 1

Úplatky byly velmirozšířené např. v Rusky (viz např. hra Revizor), které bylo zaostalejší než Rak.-Uhersko. Ve vyspělejších zemích, než jsme my je většinou situace lepší.

10 autor článku autor článku | 12. listopadu 2010 v 18:27 | Reagovat

[9] Lada

Právě tento přiklad Revizora uvádím v článku. A Rakousko bylo proti Rusku stát velmi pokročilý a rozvinutý.

Jinak jsem byl v celé řadě chudých a zaostalých zemí a nikdo si tam nemyslel, že jejich stát má příliš málo peněz, než aby se nedalo uplácet. Právě v nich je korupce největší. Koupit za ty peníze toho lze taky celé množství.

11 babka babka | 12. listopadu 2010 v 18:32 | Reagovat

A co veřejné zakázky na  stavbu a výzdobu  chrámů. ..

12 pich pich | 12. listopadu 2010 v 19:17 | Reagovat

(8) žlučník nemaje, žluč neprodukuji.

Jen nesnáším psavce, kteří pod nějaké nesouvislosti, byť uznávám dobře zpracované,  podsouvají své osobní, čili subjektívní "objektivity". Když literatura faktu, tak pak nepřidávat nějaký román.

Proč nepsat rovnou o tom, co pan Řehoř z Prag an der Moldau, nyní v "lázních", halí do historických události, které ještě zdaleka nepoznamenal nějaký vedlejší produkt kapitalismu, "komunistická" lůza.

Je to jako kdys, když někdo chtěl na řízky, musel přibrat přerostlý bůček. Ano, dostal jsem radu - nečtěte to. Proč bych to neměl číst a dokonce i nemohl kritizovat.

Co se týče příspěvku (6), není problém, navíc na vlastním blogu ze sebe udělat paní Dalekolekoru (?) Zřejmě nějaká návštěvnice z daleka.

A proč se mi nelíbí to vaše oblíbené "Vyprávěj" . Jednak to režiruje nějaký "bělogvardějec" a pak je to obyčejná drbárna la ordinace v růžové zahradě, prošpikovaná povinným rádobyantikomunismem. Přiznám, že jsem viděl jen něco ale ty scénky "odporu" jsou spíš k smíchu. Nevím jak jste letitý, já jsem to samozřejmě zažil také a bylo to daleko horší svou reálností, než v podání některých těch bývalých pionýrů či svazáků. Osobně jsem nebyl ani pionýr (asi jako V. Klaus, když se s tím chválil) a ve čtvrté měšťance jeden ze tří darebáků, ani svazák o KSČ či jiné straně N.F. nemluvě.

Nesnáším jen laciný antikomunismus, protože ti co ho tak tvrdě soudí, jsou jeho sudičky. A matka je obhroublý kapitalismus, s maskou demokracie ...

13 Dalekolekora Dalekolekora | 12. listopadu 2010 v 20:30 | Reagovat

To (12) pich

Docela jste mě rozesmál, já a Gregor v jedné osobě, to by byla pěkná schizofrenie! Čtu ho totiž už velmi dlouho, možná z vás, kteří se tady účastníte diskusí, nejdéle. Na některé věci máme názory diametrálně odlišné, občas se v něčem shodneme. V tom mém příspěvku jste snad nemohl vyčíst můj postoj k jeho dnešnímu tématu, ten jsem tam určitě nesdělila a taky o něj nejde. Jen jsem chtěla, aby se autor nenechával přivést do varu vyjádřením odlišných názorů na jednu věc...

A zbytečně nepřemýšlejte nad mým nickem, jestli z daleka, z blízka, to je jedno stejně tak, jako jestli vy jste pich, který se čte česky nebo třeba anglicky? :)

14 Glosbloger Glosbloger | 12. listopadu 2010 v 20:42 | Reagovat

Vážený pane autore,

dlouho jsem čekal na odezvu na svůj první příspěvek a dočkal jsem se.

1. Trvám na tom, že mocní byli a budou stejní. Není to parafráze, je to přirozené

2. Na tom uplácení dále trvám, protože v té horské oblasti, kde byl Havlíček, peníze nebyly k ničemu. Srovnávání s Ruskem tehdejší doby neobstojí.Něco jiného je , když vláda potřebuje informace o zajatci (vyhnanci). To uplácela i Francouská monarchie špicly na Napoleona.

3.Současníky pobytu nemám na mysli Palackého a Němcovou, ale lidi v Brixenu, kteří ani nevěděli kdo to K.H.B. je. O tom svědčí i ten fakt, který sám popisujete. A to je, že ho tam dnes nikdo nezná.

4.K Vašim dalším názorům mimo K.H.B. jsem se raději nevyjadřoval.

Ale přece. Můj názor o uplácení se neopírá o studie současných poměrů, ale o holou skutečnost. Jistě, že se uplácí v chudých zemích ( otázka kdo koho, ale ve vyspělých zemích se uplácí i příslušníci královských rodů). A u nás budete muset za chvíli zaplatit  i to, že si chcete zavolat na protikorupční linku.

15 Kra Kra | E-mail | 13. listopadu 2010 v 9:07 | Reagovat

http://www.vanocni-darky.cz/

16 pich pich | 13. listopadu 2010 v 10:52 | Reagovat

(12) ano pane. Umím jen málo rusky, spíš nic. A "pič" v angličtině určitě není to dole vaší paní ...

Jak jsem "zde" zjistil, jsem - hovorově, nějaká broskev -))),

17 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 13. listopadu 2010 v 15:34 | Reagovat

Tvořit soudy je nevděčná věc a o Havlíčkovi v Brixenu dvojnásob. S odstupem času ani nelze nic srovnávat, lze tvořit jen podobenství a na to je odborníkem katolická církev.

Buhužel Český národ aby přežil, musil  mnohokrát zaujmout pozici trávy, která se ohne, ale nezlomí.

V poslední historicky souvislé  době to byl německý státní terorismus, který usiloval o zotročení. Byl to také německý debakl, který otevřel cestu bolševismu do zdejších krajin.

"Převýchova" Němců se také neděla v rukavičkách, statisíce tun bomb z leteckého bombardování, množství padlých a zmrazačených, poučilo Němce ze všech spolkových zemí o hodnotě občanství a lidského života. To bylo českému národu naordinováno rovněž, ovšem prohospodařeno komunistickým kopírováním nacismu v první etapě. Pozdější "rozvoj" podle  husákovských not, jen průser dovršil.

Dvacet let je přece jen málo, na radikální změnu bezcharakterních darebáků.

Nejhorší je to, že Stbákům, politrukům, komunistům z povolání a udavačům se započetly plně důchodové nároky. Je to stejné, jako esesákům a náckům v Německu.

Takže na skutečnou nápravu, ( nechat darebáky shnít v chudobincích ) nemá bohužel nikdo vůli.

18 Láda Láda | E-mail | 13. listopadu 2010 v 16:54 | Reagovat

to 10

V 9 byla reakce na příspěvek č. 1 Glosbloger, který tvrdil, že korupce je ve vyspělých zemích větší.

Ještě bych dodal k tomu, že KHB si stěžuje na omezenost obyvatel Brixenu. Havlíček byl vlastenec, jinak se vyjdřovat nemohl. Všichni vlastenci mluvili o Němcích a Rakušanech negativně. O Češích a ostatních Slovanských národech jen dobře. Např. ve všech Tylových hrách jsou kladné postavy Češi, záporné Němci a někdy i Židé. Havlíček, když poznal Rusko, trochu změnil názor.

Úspěchy Čechů se vyzdvihovaly, o úspěších Němců se nemluvilo. Například se dlouho učilo, že první automobil na parní pohon sestrojil český vynálezce Božek. Není to pravda, v Anglii ho udělali dříve. Dále jsme se učili, že ruchadlo vynalezli bratranci Vaverkové. Ani to není pravda, v době, kdy ho sestrojili, se v Anglii už běžně používalo.

19 autor článku autor článku | 13. listopadu 2010 v 17:27 | Reagovat

[17] nar.soc

To si člověk musí představit lampasáka z NDR, který celý život stál na stráži proti západnímu imperialismu, sloužil režimu útlaku a zavřených hranic, střílel nebo nechal střílet do těch, kteří chtěli přes hranice na západ a vojákům kázal komunistickou propagandu. V době sjednocení Německa jde do důchodu a dostane tučnou měsíční rentu v tvrdé a všude směnitelné západní marce. Náhle si může několikrát ročně bez problému zaletět na Kanárské a nemusí ani žádat o nějaké výjezdní povolení. Úplný výsměch všem, kteří se živili poctivou prací, kteří nyní musí znovu začínat ve zruinovaném státu, a kterým on jejich životy 40 let ničil. Právě tak těm na západě, kteří mu ty marky musí v tom kapitalismu vydělat. Takovýchto soudruhů, užívajících si na stáří výsledků kapitalismu, byly desítky tisíc.

20 babka babka | 13. listopadu 2010 v 17:58 | Reagovat

V příspěvku 11 jsem jen chtěla vědět, zda například, třeba ve 14. století byla korupce nebo ne.

21 autor článku autor článku | 13. listopadu 2010 v 18:44 | Reagovat

[20] babka,

Těžko si představit století, ve kterém korupce žádná nebyla. Rozdíl je ovšem kde. Zatímco v Orientě nebo v Rusku to byl všudepřítomý úkaz a bez úplatků nešlo nic, byla Evropa přeci jen trochu jiná. Např. Karel IV byl znám jako mocný vládce, který zlodějnu, loupežnictví a úplatkářství potíral. Za něco takového mohl pachatel už ráno viset. Jiný panovník byl rád, že se právě tak na trůnu třese a každý z jeho úředníků si dělal co chtěl.

Pak je tu okolnost, že Evropan má v základě jinou povahu než třeba Orientálec nebo černoch. To není rasismus ale skutečnost. V Evropě považujeme korupci za trestní čin, jinde je to běžný výdělek vyplývající z funkce.

22 babka babka | 13. listopadu 2010 v 19:42 | Reagovat

Korupce je nové slovo, ale úplatky byly vždy.  A každý měl svého "favorita". Ne? Já jsem měla na mysli třeba malíře, nebo stavitele. Nezáleží na století a nezáleží na oblasti. Jak se třeba vybírali stavitelé pyramid, stavitelé chrámů, malíři co dělali výzdobu síní pyramid, sochaři, malíři, štukatéři a jiní řemeslníci cechů. Dřívejší zakázky byly na úrovni dnešních státních zakázek. Ne?

23 autor článku autor článku | 13. listopadu 2010 v 21:10 | Reagovat

[22] babka

A kde u vás za městem leží zakopané zlato ode mě vědět nechcete? Copak já byl tenkrát u toho?

Dochovaly se záznamy, kolik vydal faraon na stavbě pyramidy za řepu a cibuli pro své otroky. Kolik se z toho rozkradlo nikde napsáno není. Patrně ne moc, ono totiž z toho životního minima se těm otrokům už moc ukrást nedalo. Pak tu byla si důležitý faktor náboženství, že totiž bohové všechno pozorují a řídí. Těm nelze nic zatajit. Jestli tomu taky věřili i kněží, kteří ty bohy vymýšleli to už jen jiná otázka. V každém případě na krádež byl trest smrti a každý byl tedy opatrný.

V antice to bylo podobné. Například tvůrce divu světa, Dia v Olympii, byl obviněn, že neodevzdal nazpět všechnu zbylou slonovinu a popraven. Navíc to zřejmě ani nebyla pravda.

Ve středověku si to lze představit podobně. Kde nebyla přísná kontrola, tam se asi kradlo, ale ona ta kontrola byla. Máme ovšem naopak záznamy, že stavitelé považovali katedrálu za své životní poslání, ač se během jednoho života nedostavěla, a dali do tohoto úkolu poslední. Spali na stavbě a žili prostým životem. Na obohacení nepomýšleli. Právě tak stavitel obrovské sochy Hermanna Cheruského, o které jsem zde psal. Když došly peníze, dal do projektu své soukromé a zemřel zcela chudý.

Ne každý člověk totiž má ten jediný životní cíl, co nejvíce si nahrabat. Naopak: Pokud je někdo 5 let v politice a za tu dobu se jeho majetek zvýšil o 100 milionů, měl by viset bez dalších důkazů. (ČR by měla o pár obyvatel méně.)

24 kunc kunc | 14. listopadu 2010 v 19:09 | Reagovat

Stojí policajti na přechodu a koukaj na stopujícího cikána.

# # > Najednou ze zatáčky vyjede kamion a cikána přejede. Koukne se zpět

# # >  na cikána a couvne. To udělá ještě 2x a poté odjede. Policajti na to koukaj,

# # > kroutí hlavama a potom jeden řekne:

# # > Tak to byla brutální sebevražda, co?

25 babka babka | 15. listopadu 2010 v 18:09 | Reagovat

23

A kde u vás za městem leží zakopané zlato ode mě vědět nechcete?

Mohl byste aspoň špitnout.

26 autor článku autor článku | 15. listopadu 2010 v 18:58 | Reagovat

[25] babka

Vždyť jsem tam všechno napsal.

27 Zdenka-matka Zdenka-matka | 16. listopadu 2010 v 22:07 | Reagovat

O Karlu Havlíčkovi Borovském jsme se sice učili, ale mnoho toho o něm nevím. tak čtu, co o něm píšete.

Snad jen poznámečku - za hubatost se vždy platilo. A on zřejmě hubatý byl, tak platil.

A další věc, mimo - jako děcko jsem měla problém s tím, že všichni se po někom jmenovali, jen já si neuměla své jméno k někomu slavnému přiřadit. až to udělala má matka, když mi řekla, že Zdenka se jmenovala například dcera tohoto Karla... a také Zdenka Braunová. A já vám Ti byla jako děcko najednou spokojena, že nejsem sama.

28 Zdenka-matka Zdenka-matka | 18. listopadu 2010 v 18:48 | Reagovat

A tak mne napadlo, jestli tento Karel nezapomněl v Brixenu na svou identitu, kdo ví, co ho vlastně trápilo, co ho těšilo...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama