K.H.Borovský v Brixenu 6/? - O komunistech

6. listopadu 2010 v 18:29

"Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů, vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk. Každý ale také vidi hned na první pohled, že takové učení není pranic nebezpečné, protože nenajde nikdy dostatečný počet následovníků, aby do života uvedeno býti mohlo."
KHB, Slovan, Červen 1850

V poslední větě se Havlíček parádně seknul. Prorokovat budoucnost bude asi blbost. Já za svého života neslyšel ani jediné proroctví, kromě dodatečně vymyšlených, které by se bylo vyplnilo.

Napsal jsem, že žít Havlíček o sto let později, byl by dopadl podstatně hůře. To pouze za kritiku vládních rozhodnutí, aniž by své názory na komunisty zveřejnil. Co by tomu asi řekl Havlíček dnes, kdyby znal české dějiny a výsledky dnešních voleb? Co by tomu řekli jiní slavní Češi, kteří se ke komunismu za svého života vyjádřili?

Dovedu si představit znechucení mnoha čtenářů, když uvedu tyto historické názory a ještě to téma začnu široce rozvádět. Po dvaceti letech kapitalismu ho má polovina českého národa právě po krk a z té poloviny polovina vzdychá po zlatých časech za komunistů. Vím, jak ta česká země vypadala, když jsem do ní po převratu přijel. Jak vybombardovaná! To už ale zřejmě dnes nesmí být pravda. Lituji, že se tenkrát neudělal nějaký rezervát pro ty, co klíči necinkali (a stále to dnes na internetu zdůrazňují, coby důkaz vlastní pronikavé jasnozřivosti), aby tam mohli žít dále pod vedením KSČ, v režimu, kde každý měl jisté místo, zdravotnictví a školství bylo zadarmo, pivo stálo 2 koruny, párky byly ještě z masa, atd... V tom rezervátu mohla mít dále KSČ 99,99% hlasů a v dnešním ČR by potom měli komunisti pod 5%, což už je normální stav, za který se žádný národ nemusí stydět. (Pravidlo říká, že demokracie je zdravá, když komunisti a fašisti mají každý pod 5%.) Dnes by bylo možno ty dva různé státy srovnat a kdo by chtěl raději do onoho komunistického reservátu, měl by otevřené hranice. Že obráceně určitě ne, to mi snad uvěří i ortodoxní komunista. Jelikož ten reservát neexistuje, když nebereme v úvahu Severní Koreu, která je trochu z ruky, má tedy KSČM 12% hlasů a Havlíčkův časopis Slovan, s jeho rozborem komunismu, je dnes aktuálnější, než byl v jeho době.

V jednom komentáři mi kdosi napsal:
"Ti vládnoucí po roce 1948 nebyli komunisti, ale lumpové."
Nejen, že s tím hluboce nesouhlasím, ale považuji takový názor za krajně nebezpečný a zavádějící.
Neustále znovu čtu jakýsi základní kámen víry dnešních komunistů, že komunismus dosud nikdy a nikde neexistoval. Mám jiné zkušenosti, ale nemíním se s nimi o tom hádat. Jedno však víme všichni jistě a zalhat se to nedá. Vládci na Pražském hradě po roce 1948 byli komunisti! To nejdůležitější - komunisti jako v době Havlíčka, komunisti jako jsou ti dnešní!!!

Kdo má politicky ujasněno, ať tento článek nečte. Ostatní by si měli vzpomenout, jak to všechno v roce 1989 skutečně bylo. Protesty a disidenti, národ paralyzovaný, vymírající lesy, zamořený vzduch, rozpadlé domy..., ale to všechno by bylo na změnu nestačilo. Cinkáním klíči by se byl národ proti útočícím tankům vládnoucí oligarchie určitě taky neubránil. Ono se ale událo následující: Někdy asi v roce 1987 se v NDR veřejně ozval jeden generální ředitel velkého podniku a vyslovil jednoduchou větu, která otřásla východním blokem:
"Na výrobek v hodnotě 1 marky musí stát NDR vynaložit 5 marek."

To byl konec komunismu. Proti tomu už žádné tanky a kolony fízlů od StB nemohly nic dělat. Když po převratu přišli skuteční účetní do NDR a udělali kontrolu v knihách, zjistili všichni prakticky to samé. Podniky vykazující zdánlivě zisky, pracovaly ve skutečnosti už léta s hlubokým prodělkem. Byl to systém založený na lži a na tu taky došel.
Těžko tedy dnes uvěřit výplodům, že hospodářství ČSSR, pod moudrým vedením soudruha Husáka a Jakeše, mělo biliónové přebytky. Dojemná představa, že stačilo necinkat klíči a ono by to tak bylo šlo do nekonečna. S tím spojená zbožná víra, že stačí volit KSČM a ta nám ty zlaté časy přinese nazpět.

Snad v roce 1991 mi napsal jeden známý z Čech:
"Vám, emigraci, se to ve vašich jistých a bohatých státech žije."
Odepsal jsem:
"A jak by to v těch našich státech vypadalo, kdybychom, jako ty, volili komunisty? Ten Západ není žádný dobročinný spolek, ale nemá za sebou zcela jednoduše taky 40 let vlády komunistů."
To už svým rozumem pochopit nedokázal. Ne, v jeho státě to všechno vyřeší nějaký kouzelný -izmus. Co k této představě řekli nejlepší čeští myslitelé:

"...A kdyby se ještě tyto peníze vynaložily svědomitě k pravému prospěchu národa, zůstal by sice prece způsob vybírání bezprávím, avšak mohl by se každý snadněji touto myšlenkou upokojiti. Víme však jakým způsobem se v absolutních státech zachází s penězi od národu těžce zaplacenými. Polovička rozhází se povalovačům národu nic neplatným a rozdá se pochlebníkům mizerným, vynaloží se na uplacování atd. atd. Pročež pravím: Nebojte se tak příliš těch komunistů, kteří berou na groše, těm se zajisté snadněji ubráníte! ale bojte se více těch komunistů, kteří berou na miliony!"
KHB, Slovan, Červen 1850

Havlíček zde nemluví o žádných lumpech, používá pouze výraz komunisti.

Co napsali další, Josef a Karel Čapek:
Karel Čapek - PROČ NEJSEM KOMUNISTOU?
"...
Bylo by mi lehčeji, kdybych jím byl. Žil bych v domnění, že přispívám co nejřízněji k nápravě světa; domníval bych se, že stojím na straně chudých proti bohatým, na straně hladových proti žokům peněz; věděl bych, jak o čem smýšlet, co nenávidět, čeho nedbat. Místo toho jsem jako nahý v trní: s holýma rukama, nekryt žádnou doktrínou, cítě svou bezmoc pomoci světu a nevěda často jak chránit své svědomí. Je-li mé srdce na straně chudých, proč u všech všudy nejsem komunistou?

Protože mé srdce je na straně chudých.
...
Nejdivnější a nejnelidštější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe; porazí-li cyklista hluchou babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního řádu; strčí-li dělník prst do koleček stroje, nerozmačkají mu jeho ubohý prst kolečka, nýbrž měšťáci, a k tomu ještě s krvežíznivou rozkoší. Srdce všech lidí, kteří z těch či oněch osobních příčin nejsou komunisty, jsou zhovadilá a hnusná jako vřed; není dobrého chlupu na celém dnešním řádu; co je, je špatné.
V jedné baladě praví Jiří Wolker: "Nejhlouběji v tvém srdci, Chudý, vidím nenávist." Je to strašlivé slovo, ale zvláštní je, že je docela nesprávné. Na dně srdcí chudých lidí je spíše podivuhodná a překrásná veselost. Dělník u stroje si daleko chutěji zašprýmuje nežli fabrikant nebo ředitel továrny; zedníci na stavbě užijí víc legrace než stavitel nebo domácí pán, a zpívá-li někdo v domácnosti, je to rozhodně spíše služka drhnoucí podlahu nežli její paní. Takzvaný proletář od přírody nakloněn téměř radostnému a dětskému pojímání života; komunistický pesimism a zasmušilá nenávist jsou do něho uměle pumpovány, a k tomu ještě nečistými troubami..."
Přítomnost 4. XII. 1924

Nejlépe když si to každý přečte celé sám. Sice rok 1924, ale jako by to byl napsal dnes.
Přečtěte si komentáře na SEZNAMu. Když se někdo zastřelí kvůli rakovině nebo nešťastné lásce, pak ho zabil kapitalismus.
Povšimněte si jedné věci. I Karel Čapek mluví pouze o komunistech, ne o nějakých lumpech.

Mrtvý hrdina, či autor se nemůže bránit, dá se z něj tedy udělat cokoli. Tak jsem se nedávno od jednoho komunisty dočetl, že žít dnes Karel Čapek, jistě by volil KSČM. To je asi jako by Goebbels prohlásil, že žít dnes Lenin, běhal by s napřaženou paží a řval "Heil Hitler".

Nedaleko Brixenu leží Merano, kde se (myslím 1920) sešel Franz Kafka s Milenou Jesenskou. (Byl se tam 3 měsíce léčit.) O této pozoruhodné ženě vyprávěla v německé televizi koncem 80. let, krátce před svou smrtí, německá komunistka Buber-Neumann. Sama měla život velmi pohnutý. Před válkou se vydala s manželem do SSSR, budovat komunismus. Manžel byl zatčen a popraven, ona skončila ve stalinském koncentráku. V roce 1940 ji sověti vydali nacistům do Německa a coby komunistka, v tu dobu už ovšem z této ideologie vyléčená, skončila v Ravensbrücku. To byl největší nacistický, ženský koncentrák. Tam se s Milenou Jesenskou spřátelila. Milena byla zcela neuvěřitelná osobnost. Měla číslo 4714, ale říkali jí 4711 (= Kolínská voda) V lágru silně kritizovala komunistky.
"Ony se mají starat o nemocné, ale neptají se, co a kde je bolí, jenom jestli jsou nebo nejsou komunisti? Nekomunisty nechávají umřít, to u nich nejsou lidi. Až Hitler prohraje válku, pak oni tím budou mít velkou šanci dostat se k moci. To jsou strašné vyhlídky."

Ráno byl v lágru tzv. appel. Trestankyně stály v řadě, mrzly, byly bez důvodu mláceny. Jednoho dne se udála neuvěřitelná věc. Jak tam ty ženy smutně a strnule stály, začala si náhle Milena docela klidně a plným hlasem zpívat. Německé dozorkyně s obušky užasly nad tou drzostí, ale nic neudělaly. Zato se na ni vrhly trestankyně komunistky:
"Drž hubu! Tak dlouho už si v lágru a ještě nevíš, jak se máš chovat."
Milena o nich pak prohlásila:
"Těm komunistkám se tady ale krásně žije. Vždyť jsou to rodilé trestankyně."

Ani Milena nemluvila o nějakých lumpech. Nazývá je prostě "komunistky".

Mně stačí, když někdy na internetu napíšu nějaký věcný příspěvek do jejich diskuze a dozvím se, že se mnou už si po převratu poradí. To jsou ti dnešní komunisti. S někým si poradit, znamená v jejich řeči nechat ho v koncentráku umlátit. Stačí třeba aby rozuměl hospodářským problémům, nebo se dokázal v tom kapitalismu slušně uživit. To už je důvod pro trest smrti.

Přečetl jsem si pár článků v novinách HALÓ. Jednu věc tady přeci musí každý vidět na první pohled. Jsou to komunisti jaké poznal Havlíček, Karel Čapek, Milena Jesenská, jaké já jsem poznal po roce 1948, po roce 1968, jako byli vždycky. Nic se na nich za 150 let nezměnilo.

Jestliže Češi chtějí žít v blahobytném státu, který skýtá sociální jistoty, bezpečnost, zdravotní péči a podobně, pak na tom musi tvrdě pracovat a hledat k tomu tu správnou cestu. Ta přes komunisty určitě nikam nevede!

Proto považuji tento článek za aktuální, proto musel být napsán, a jsem přesvědčen, že se plně do tohoto seriálu o Havlíčkovi hodí.

Pokračování...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Paolo Paolo | 6. listopadu 2010 v 21:09 | Reagovat

Zkuste se jednou stejně kriticky podívat na ten současný -ismus.

2 autor článku autor článku | 6. listopadu 2010 v 21:27 | Reagovat

[1] Paolo

Nikde netvrdím, že v tom současném -ismu, je důvod k halasnému jásotu.

3 Lada Lada | E-mail | 6. listopadu 2010 v 22:30 | Reagovat

Patřím k těm, kteří hlásají, že komunismus měl jednu velkou přednost: Byli jsme tenkrát mladí. Tato skupina asi tvoří většinu. A dále patřím k těm, kteří si myslí, že návratem komunismu bychom se do mládá nevrátili. Obávám se, že lidé s tímto názorme tvoří menšinu.

4 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 7. listopadu 2010 v 0:35 | Reagovat

Autorovi.

Když dorazil Komunistický manifest v r. 1848 do Čech, posoudil ho František Palacký slovy " společnost, která by se řídila těmito tezemi, upadne už ve třetí generaci do naprosté zhovadilosti".

Z toho vidíte, že skutečně existují proroctví, jasnozřivě pravdivá.

5 autor článku autor článku | 7. listopadu 2010 v 8:06 | Reagovat

[3] Lada

Náš věk nebyla vlastnost komunismu. Jenom tenkrát v počátcích existovala vrstva mladých, vzdělaných, schopných lidí, odhodlaných dát své síly a kolikrát životy do služeb komunistů. Byli přesvědčeni, že se jedná o správnou věc. Tuhle vrstvu dnes nikde nevidím. Členové KSČM jsou v průměru snad 70, voliči pak povětšinou důchodci, kteří očekávají regulovaný nájem, nezaměstnaní a (co si budeme vykládat, pár jsem jich poznal) lidi spíše s nižší rozumovou schopností. Ti všichni by po převratu chtěli brát, ale sotva kdo z nich dávat. Ona vrstva, o kterou se komunisti mohli opřít v 50. letech, dnes neexistuje. U jejich politiků mám stejně dojem, že by k moci vůbec nechtěli. Žít z poslaneckých platů v tvrdých kapitalistických korunách v opozici je jim mnohem milejší.

6 autor článku autor článku | 7. listopadu 2010 v 8:25 | Reagovat

[4] nar.soc

A jakým způsobem ta společnost upadla v třetí generaci do zhovadilosti?

Pro někoho byla zhovadilá od roku 1948, pro někoho ta jediná správná do roku 1989. V každém případě je oprávněná otázka, čím ta třetí generace byla více zhovadilá, než ty dvě před tím? Osobně zde nevidím žádné proroctví, které by se bylo vyplnilo.

Objektivně bych dokonce musel dodat, že tohle je známá ekonomická vlastnost společnosti blahobytné, kapitalistické. Existuje pravidlo, "třetí (nebo čtvrtá) generace zavírá firmu". Příklad Dynastie Krupp. Pak je tu ono: 3 (nebo 4) generations from overall to overall. Generace v blahobytu ho začne považovat za samozřejmý a sníží výkon. Všichni mají na všechno právo, ale není kdo by to všechno ještě vyrobil. Udržet v blahobytu blahobyt je těžší, než ho vybudovat z ničeho.

Musel bych tedy říci, že ta třetí, nebo čtvrtá, zhovadilá generace existuje spíše ve vyspělých západních zemích.

7 Tenzulice Tenzulice | 7. listopadu 2010 v 10:23 | Reagovat

Ten, komu se nelíbí současný vládnoucí režim v Česku ještě nemusí toužit po návratu režimu předchozího.

Předlistopadový režim byl zločinný, současný režim je zločinecký. To je můj názor a nikomu ho nevnucuji.

8 pich pich | 7. listopadu 2010 v 11:22 | Reagovat

já neříkám to ani ono, ale na má slova dojde.

Nějakým zaručeným jednoduchým soudům od ,,nějakých,, lidí, byť jakoby vzdělaných, uznávaných či si to o sobě myslících, já nedávám nějakou velkou váhu.

Vždy záleží na tom, jak ta osoba má v sobě hlavně schopnost sebekritického uvažování, v jakém je společenském zařazení, komu a čemu nějak podvědomě straní, čím byla sama ovlivněna a hlavně kolik nenávisti dovede v sobě ukrýt.

Jsem člověk prostý, přiznám že jsem toho moc nenačetl. Někdy to je víc na škodu, hlavně když se někdo nechá unést nějakým tím ,,románem,, o někom hodném, spravedlivem či dokonce vševědoucím.

K.H.B. se jmenovala jedna uranová šachta na Vysočině, ktrá je stále v provozu a zda se tak ještě jmenuje nevím.

Ale že by ,,komunisté,, pojmenovali ,,národní podnik,, jménem svého kritika. Možna něco přehlédli ...

9 pich pich | 7. listopadu 2010 v 13:54 | Reagovat

´,,Papež tvrdí nesmysly,, - článek od Borise Cveka je hned vedle na stránce. Autor není žádný levičák, snaží se říct to co si myslí, od někoho to převzal či ho o tom někdo přesvědčil.

Je to samozřejmě subjektívní hodnocení, přesto ale tento názor má hodně lidí, jako i názor opačný, za který by i zemřeli.

Našinec, sice křtěný ale asi proti své vůli, si o církví či církvích myslí svoje. Papež co by autorita, ovlivňuje myšlení milionu lidí, kteří to co řekne, považují za slovo boží. Jenže člověk, který je považován za zástupce boha na zemi, je jen člověk, se všemi vlastnostmi člověka a navíc jako mladý i člen ,,hitlerjunge,,.

Nemám důvěru v bohy, v Rottschildy, Marxy, Palacké, Regany, Gorbačovy, Havly, Klausy, Beneše, Hitlera a nakonec i Paroubka, Nečasy i v počasí, ba ani Filipa či Kalouska ...

Tento svět a život na něm je příliš složitý a nějaký stoprocentní recept nikdo ještě nenašel ...

10 Lada Lada | E-mail | 7. listopadu 2010 v 20:46 | Reagovat

to 5 autor

Ve své reakci č. 5 jsem chtěl upozornit na to, že mnoho lidí spíše nostalgicky vzomíná na mládí a omylem ty příjemné vzpomínky spojuje s komunismem. Já jsem ani v mládí nebyl komunismem nadšený.

11 autor článku autor článku | 7. listopadu 2010 v 20:55 | Reagovat

[10] Lada

Když došlo v 60. letech ke generačnímu konfliktu, nechtěli jsme socialismus svrhnout. Pouze znát pravdu.

"Skutečně můžou lidi na Západě cestovat bez výjezdního povolení? Proč ne my?"

Jenže to už komunistům stačilo, označit nás za nepřátele socialistického zřízení. Komunisti si sami naší generaci znepřátelili. Bylo jasné, že je nutno celý systém zreformovat. Jenže komunismus se reformovat nedá.

12 Lada Lada | E-mail | 7. listopadu 2010 v 21:17 | Reagovat

Ještě bych dodal, že KHB napsal Obrázky z Rusi, kde působil jako vychovatel. A ty obrázky nejsou k Rusku příliš lichotivé, za komunismu nesměly vyjít. Ti komunisté trpěli jistou schizofrenií. Na jedné straně Havlíčka vyzvedali, na druhé straně ho cenzurovali. Podobně se chovali k Piccasovi: Vyzvedali ho kvůli jeho levičáctví, z jeho díla však uznávali jen holubici míru.

To jsem však odbočil, teď zpět k Havlíčkovi. I v těch obrázcích z Rusi se zmýlil: carskému Rusku předvídal stabilní budoucnost (přesná slova si už nepamatuji) a též se to nevyplnilo.

A tady bych si dovolil nabídnout zdůvodnění, proč byl ten vývoj jiný. Havlíček si nedovedl představit, že někdo lidem odbourá náboženství a místo něho jim podsune náhražku. A ono se to stalo: lidé přestali očekávat spásu po dobrém životě, začali ji očekávat po dobré revoluci, místo nebe očekávali život v komunismu, přestali se chodit klanět do chrámu a chodili do mauzolea ... atd.

13 Naviivan Naviivan | E-mail | 8. listopadu 2010 v 5:42 | Reagovat

Totalitní komunismus je stejná blbost jako totalitní kapitalismus.Teprve az pravice a levice pochopí,ze k sobe patrí jako dve ruce jednoho tela,múzebýt budován prosperující a stastný stát.Zatím vsak platí,rozdel a panuj.

14 pich pich | 8. listopadu 2010 v 13:31 | Reagovat

(11) ...jenže komunismus se reformovat nedá.

Naprostá pravda. Nechápal jsem proto ty, co v šedesátém osmém pěli něco o "socialismu s lidskou tváří".

Byla to taková vějička pro ty důvěřivé (hloupé). Cíl byl tehdy jasný. Jen ta "geopolitika" nepřála.

V devětaosmdesátém to konečně vyšlo. "Geopolitika" byla příznivá a "mistři pěvci norimberští" byli tak přesvědčiví, usměvaví a pořád dělali ty "véčka".

No a tak teď máme konečně zase ten kapitalismus, ale nějak se nám po těch dvaceti létech zdeformoval.

A mnozí zjistili, že "reformovat" nedá. Jedině nějakou tou válkou ...

15 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 8. listopadu 2010 v 14:46 | Reagovat

Dnes v 17 hod. to bude 390 let, kdy dostala stavovská vojska dardu na Bílé hoře.

Nevyplácení, nesešikovaní, bez velení ( které se ožíralo v Praze ) se stavovští při první srážce s katolickou Ligou dali na ústup a pozdějším útěkem strhli vše ku Praze. Jen 400 německých knechtů, placených mor. stavy bylo zatlačeno ke zdi obory a pobito. To byli ti vždy vzpomínaní "hrdinní Moravané".  Král  Fridrich V. falcký,  se chtěl podívat na boj své hrdinné armády, ale byl stržen k útěku do Prahy. Nezdržoval se ničím, dal pokyn balit a ještě večer ujel, aby se nikdy nevrátil. "Čestný" průvod mu dělali stavovští šlechtici na př. Václav Vilém z Roupova.

Ve dvou hodinách se rozhodl osud mocného středoevropského státu České koruny, s n áboženskou tolerancí a mnohonárodním  usídlením.

Vznikla dobytá kolonie pod zaštítěním  přitroublého Habsburka.

Na druhé strarně stavovští byli stejní lumpové. Jen Vilému z Roupova vyrabovali katoličtí raubíři 30 000.- zlatých, kterými mohl sám vyplatit dlužný žold za jeden měsíc.

Poučení: to se stane každému národu , který svěří věc své bezpečnosti a budoucnosti do rukou nehodných ( dnes chmatácké ODS ).

16 MIRA MIRA | 8. listopadu 2010 v 14:54 | Reagovat

[14] pich

No, fajn, ale co s tím? Neironizuji, ptám se vážně.

17 Lada Lada | E-mail | 8. listopadu 2010 v 16:26 | Reagovat

to 15 nár.soc.

Vždy jsme se učili, že nám všichni ubližovali a zrazovali nás. Takto by se mělo psát, padni komu padni.

Jen bych dodal: Na počátku staovského povstání se většina českých mladíků a bojeschopných mužů vyplatila. Byli posláni verbíři do Německa a Holandska, aby naverbovali vojsko. Naverbovaný pluk měl mít 2000 mužů,  měly však jen 1600 až 1800 mužů, peníze za ty nenaverbované si strčili do kapsy.

18 pich pich | 8. listopadu 2010 v 17:18 | Reagovat

(16) co s tím, kam s ním ? Asi nic a někam. No asi to bude otázka přirozeného výběru. Přežiji ti silní, schopní (všeho) a přizpůsobiví.

To co tady a okolo je, stále vypadá dobře, kouzelně a prima.

Většina - a to je důležité, má co jíst, ba se dokonce i přežírá.

Bydlí, topí i topí se v přepychu, kupuje co rok či dva nová auta

(podle rychlosti facelitů, či nových kastlí).

Občas je někdo trochu nespokojen, nespokojen či velmi nespokojen. Udržování spokojených a velmi spokojených je ale čím dále náročnější. Zprivatizováno (čti rozkradeno) už bylo skoro vše, státní zakázky už se zcvrkávají jen pro ty nejvlivnější. Pole, dříve hrdých malorolníků jsou po návratu do správných hrdých rukou proměněny ve farmy, čili velkostatky, na stavební pozemky či ty sezonní elektrárny ( v létě totiž narůsta silně spotřeba na klimatizaci ) které tak příjemně zkrašlují krajinu.

Holt současnost je taková přirozená, jdoucí správným směrem za halasného potlesku, se všemi těmi "superstary", "talenty" a diletanty. Chléb a hry fungují a stávky jsou takové hezké a rozjásné a nic neřešíci.

Nečas s Kalouskem a Sášou si z toho dělají šoufky a vědí, že zatím ještě stále můžeme posílat "armádu" trénovat do blízkého okolí, aby tam nastolili "demokracii". Důležité je teď hlavně to, aby se nemuseli nějak brzy vracet domů ...

19 Houda Houda | 9. listopadu 2010 v 14:30 | Reagovat

To autor

Výborný článek.....naprostý souhlas!

Až nadmíru přesný a analytický.

Je zajímavé,že oproti jiným příspěvkům na jiných blozích ,nestrhla se kol něj zuřivá debata.

Obsahuje totiž tolika věcných pravd,že jej zuřiví obránci starých pořádků a permanentní kritici všeho "nekomunistického" raději v tichosti obejdou.

Je smutné a zároveň příznačné pro složení diskutérů blogů novinek.cz,že se debata o tak závažném tématu zvrátila již v 18.příspěvku v kritiku současných poměrů a navíc poněkud primitivním způsobem.

20 Houda Houda | 9. listopadu 2010 v 14:32 | Reagovat

Lada(12)

"A ono se to stalo: lidé přestali očekávat spásu po dobrém životě, začali ji očekávat po dobré revoluci, ...."

Velmi trefné!!!!!

21 babka babka | 9. listopadu 2010 v 15:39 | Reagovat

Havlíček byl taková rozervaná, rozpolcená duše. Nejdříve byl nadšený, vše chválil a pak poznal, prohlédl a kritizoval. Pokud žil v Rusku ve velkých městech a dobře u situovaných lidí, vše bylo v pořádku do té doby, než s tou rodinou vyjel do vesnic a poznal zde hrozně zoufalou situaci.

Mocipáni ani dříve ani dnes a nevěděl to ani Havlíček v jaké bídě "poddaní"  žijí.

22 Zdenka-matka Zdenka-matka | 9. listopadu 2010 v 18:10 | Reagovat

Tož jo, druhý odstaveček mne oslovil. Ovšem s tím, že já takové vyplněné proroctví předem slyšela. Nejen. Ale lépe nevědět, jak v jedné své básni psal Erben Karel Jaromír. Ne každý vědění unese.

23 Houda Houda | 10. listopadu 2010 v 10:13 | Reagovat

babka(21)

Řekl bych,že v tomto konkrétním bodě Havlíček kritizoval netoliko bídu nejchudších rusů,ale zkrz ní poukazoval na rozpolcenost ruského národa a tím pádem zamítl dosavadní obecnou představu ostatních slovanských národů o předurčenosti vedoucího postavení ruského národa jakožto "mluvčího" spojených slovanů.

24 autor článku autor článku | 10. listopadu 2010 v 12:07 | Reagovat

[23] Houda

Ještě Kramář při spolupráci s Masarykem na osamostatnění ČR si představoval monarchii a na trůn v Čechách ruského cara. Jak to mělo fungovat prakticky, to nevím. Naštěstí se s tím neprosadil.

V době Havlíčka panovala představa, že všichni Slované jsou jeden národ. To Havlíček rozhodně vyvracel. Jak jsem už uvedl, v Rakousku viděl záštitu proti Rusku a Německu. Oba národy považoval za ohrožení pro českou zem. Jak a čím, to ovšem taky nevím. Nakonec mu budoucnost v roce 1938 a 1968 dala do jisté míry za pravdu.

25 pich pich | 10. listopadu 2010 v 12:41 | Reagovat

(19) no ještě že tady máme tu neomylnou hroudu. To je ta jediná jistota a boží pravda, pravda a nic než pravda.

Jedno, co bych chtěl na onom světě poznat,  jak dlouho té hroudě vydrží to jeho jeho. Někteří prosťáčci jsou tak prošpikováni a promořeni svou pravou pravdou, že i kdyby měli skončit pod mostem či v odpadkovém kontejnéru, budou stále pevní ve své víře ...

26 Houda Houda | 10. listopadu 2010 v 20:15 | Reagovat

pich(25)

Nu,aspoň na blogu o Borovském a Čapkovi nekritizuji současnou armádu.

Já vím,podobné nedorozumění se u vás přihodí maximálně jednou za 10 let.....že?

27 pich pich | 10. listopadu 2010 v 21:52 | Reagovat

jejda hroudo, nevěl jsem že jsi taky "zelený mozek". Byl tady kdys jeden, hejtman Šárovec se zval. Ten ale po čase zjistil, že to co tak hájil, není to pravé ořechové.

Byl to lampasák, (snad ještě žije, nerad bych ho pochovával)určitě vzdělanec. Ty, jako "hornický" synek na to nemáš. Ty na to nepříjdeš ani pod mostem ...

28 Houda Houda | 11. listopadu 2010 v 1:04 | Reagovat

pich(27)

Píšeš strašný kraviny.

Aspoň náznaky důstojnosti bys mohl vaší generaci ponechat.

O tobě konkrétně si iluze nedělá ani tvůj psychiatr.

29 pich pich | 11. listopadu 2010 v 15:46 | Reagovat

hroudo, být "urážen" blbem, není větší potěšení. Ale když už jseš tak brzy po ránu na drátě, tak pověz, zda jsi už zjistil jak je to s tím vyhlášením voleb.

Nedávno jsi ze mně dělal podobného tobě a tvrdil, že Klauns s nějakým posunováním voleb nemá nic společného. Teď, při stížnosti nových senátorů se ukázalo, jak to bylo vše dobře spočítáno. Noví senátoři z důvodů "demokratických" zákonů a ústavy jsou mimo hru aby to, co potřebuje vojensko-mocensko- politicky sehraná pravice, se mohlo prosadit. Hlavně poslat střílet do písku stovky žoldáků, za těžké peníze někomu do kapes. Také k rychlému prosazení škrtformy a  úplnému zastavení hospodářského rozvoje. My přece nejsme USA, aby jsme natiskli nové papírky za virtuální miliardy, neměli by jsme jít jejich cestou, není to naše válka. Kecy o nějaké "atlantické sounáležitosti" jsou už mnohými prokouknuty. Nakonec ani ten nenáviděný Obama nechce už moc válčit, ale musí. Musíme my ? Že to chce naše pravice, Sáša, Topol či Havel ?

Zkus si někdy po probuzení dát pár pořádných facek, možná se ti v tvé "mozkovně" trochu rozsvítí.

Svět totiž není podle Houdy, i kdyby jsi se rozkrájel. Jsi na špatné cestě, jednosměrce, vedoucí do pekel.

Nebudu tě posílat k psychiatrovi. Pochybuji že by si s tebou poradil. Život ve šťastné modré budoucnosti tě naučí. To už bude ale pro tebe pozdě.

Začíná válka. Zatím měnová. Co se z toho vyvine se dá tušit. Ti z mé generace, co nemají v hlavě jen nenávist a fanatismus, to vědí a dokonce to poznali na vlastní kůži. A to byl jen předkrm toho, co svět čeká, budou li ho zase řídit šílenci za potlesku takových jako ty. Prober se zavčas, synku ... Nazdar -))))

30 pich pich | 11. listopadu 2010 v 16:41 | Reagovat

no ještě jednou a nahlas jsem četl autorovo vyprávění o "komunismu" a "komunistech". Samozřejmě jednostranně tendenční a prospíkované nějakými dobovými soudy o něčem, co ještě nebylo. Manželka mě přerušila a požádala abych si to četl pro sebe. Že nemá ráda taková jednobarevná vyprávění. Prý podobné tomu TV "Vyprávěj". Pro dnešní a neznalé dobré ale bohužel podobné těm agitkám z minula, jen v opačném gardu.

Mám příbuzné v Německu, v jistém městě padesát km od Rozvadova. Vím, byť asi tak reálně tolik jako pan autor, co a jak se tam dělo po válce, jaké tam byly hrozné poměry, které se překonávaly jen pracovitostí lidí, za pomoci USA. Ty jak známo na válce moc neztratily. Nejhorší byly lidské oběti vojáků, hlavně těch prostých lidí, kteří byli vždy v první linii.

Jinak na rozdíl od nás, kteří jsme museli našemu osvoboditeli dávat, oni víc dostávali a v době studené války ještě víc. Západní Berlín se stal lákavým výkladem pro "dederony" a ideologickou mámivou hvězdičkou. Byly tam rovněž ale i nepokoje a demonstrace proti novému zbrojení a zatahování Německa do jaderného dobrodružství. I tam byli demonstranti biti, poléváni vodou a zatýkání.

Kdyby pan autor vyprávěl trochu v reálu, nemohl by to a jiné, pro jiné ale podstatné přecházet.

Dnes už blahobyt pomalu končí, není se komu předvádět a Německo se už zase pomalu staví proti politice USA, pro jejich inflační politiku, která začne pomalu tahat svět do propasti. Pane Moldavite. Není všechno zlato, co se třpytí.

Jak máte v mottu, měl by jste raději opisovat něco z dějin. To vám jde dobře. Ať to nemusíme pět minut hledat na netu. Politiku nechte fundovanějším ...

31 Houda Houda | 14. listopadu 2010 v 0:22 | Reagovat

pich

Nepsal jsem,že Klaus nemá s posuzováním voleb nic společného,nýbrž jsem vyvracel tvé komunisticky demagogické tvrzení,že si on volby svévolně posunul (v kontextu-dle svého).

Argumentoval jsem,že termíny voleb podléhají procesnímu řádu, a že Klaus není monarcha,aby si ho sám svévolně upravoval.

Už z toho,jak účelově lžeš je patrné,co vy komunisti jste za pakáž a prolhanou svoloč.

P.S. ...manželka to nechtěla poslouchat,takže jsi ji raději četl nejnovější závěry z vyšetřování Katyňského masakru....rozumím.

32 Houda Houda | 14. listopadu 2010 v 0:25 | Reagovat

oprava první věta-posunováním voleb

33 jan+rich jan+rich | E-mail | 5. prosince 2010 v 19:25 | Reagovat

Prosím připsat body,že jsem nepřispěl.Rich.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama