Pryč se zrádci!

1. ledna 2009 v 17:37

Bohem seslaný vůdce, spokojený s chováním zmanipulovaného davu, se naposledy nadechl a zvolal:
"Pryč se zrádci!"

Na to udělal řečnickou pauzu, zadíval se agresivně na posluchače, a pomyslel si:
"Na co čekáte, pitomci, tleskejte a hulákejte souhlasně!"
Dav začal tleskat a souhlasně hulákat:
"Pryč se zrádci!"
Nikoho z tleskajících by ani na okamžik nenapadlo položit si otázku:
"Nejsem náhodou pitomec?" Lze snad nehulákat, když "pryč se zrádci"? Jinak bych pak byl přece zrádce já. Jelikož nejsem, musím hulákat, i když mám jakýsi neurčitý pocit, že ten řečník z nás právě pitomce udělal.
On lidem spílal zrádců,
psal bajky do podloubí,
kde podle vkusu vládců,
lež s neřestí se snoubí.
Zažil jsem naposledy před několik dny, když tuto větu, "pryč se zrádci", někdo napsal v komentáři k jedné zprávě (jedno jaké, ono se to hodí všude) na SEZNAM, a dostal za 2 minuty 10 hlasů.

Osobně bych se takového řečníka rád zeptal:
"Co, nebo kdo, je zrádce? Odkud kam znamená vaše "pryč"? Jaký počet v % našeho národa tím je míněn? Kde vám jaký zrádce uškodil? Co se změní v politice, když zrádci budou pryč? Bude pak hospodářství fungovat lépe, nebo naopak hůře? (Což už tu jednou bylo.) Bude národ svobodnější, nebo si tím jen upevní moc jeden diktátor?"

Kdysi jsem se nacházel v jedné normální, průměrně hříšné společnosti, když do ní přišel svědek Jehovy. Náhle to tam bylo samý ďábel. Vznášel se nad námi, všichni jsme byli v jeho spárech a na věky ztraceni. Když pomatenec vypadnul, odešel s ním i jeho miláček ďábel. Zůstali zase jen normální lidi, kteří ďábla v životě na nic nepotřebují. S pojmem "zrádce" je to přesně to samé. Člověk jako já to slovo za celý rok prakticky nepoužije, příslušník nějaké extrémní ideologie naopak vícekrát denně.

To mě napadlo, když jsem studoval podklady k bitvě v Teutoburském lese, o které bych vám rád v roce 2009 napsal více - (výročí 2000 let). Jeden z historiků tam totiž položil poněkud komickou otázku:
"Nebyla to zrada?"
Koho, jak, v čem? Nuže, zkusme rozhodnout.

Římské legie se vrací na západ podle řeky Lippe, jsou v římské provincii jménem Germánie, vše probíhá podle plánu. Ten večer je na rozloučenou pořádána velká hostina pro místní cheruské vůdce. (Cheruskové byl germánský kmen.) Arminius cheruský, římský důstojník a rytíř, hlásí Varovi, že cosi není v pořádku. (Říman Publius Quinctilius Varus byl správcem Germánie.) Některé germánské kmeny povstaly proti Římu. Je potřeba udělat odbočku, potlačit je a pak teprve stáhnout legie na západ od Rýna. Večer při hostině požádá cheruský náčelník Segestus Vara o rozhovor mezi čtyřma očima. Ví, že Arminius plánuje zradu. Je potřeba vzít ho do vazby. Žádné povstání Germánů se nikde nekoná, Arminius chce zavést legie do pasti a zničit.

Udělejme nyní anketu:
Je zrádce hrdina Arminius, který chce osvobodit svou vlast od římského útlaku?
nebo
Je zrádce bídák Segestus, rovněž Cherusk, který ve službě okupantů své vlasti jeho plán Varovi prozradil?

Tady kliknout by nebylo tak těžké. Zvláště pro člověka, který jinak o tom celém vůbec nic neví, navíc si ani neuvědomí, že byl právě sugestivní otázkou zmanipulován.

Zkusme přenést poměry v Germánii do dnešní České republiky.
Je zrádce ČR Moravan, který chce samostatnou Moravu, nebo je zrádce Moravy Moravan, který pracuje v Praze a považuje to za blbost? To samé Čech (v čemž je míněn i Moravan) ve vztahu k EU, atd? Nebo tady ten pojem "zrádce" nedává žádný smysl?

Kdo je vlastně "zrádce"? Jeden poslanec ČSSD letěl (2007?) na Marshall Islands informovat se o radaru. Po návratu prohlásil, že on, po tom, co zjistil, je pro radar, hlasovat ovšem bude proti, neboť to je rozhodnutí jeho strany a on není zrádce. Nestal se tím náhodou zrádcem svých voličů, neboť jeho povinnost je dle svědomí a vědomí rozhodovat v jejich prospěch? (V každém případě je tu oprávněný dotaz, proč tam tedy vůbec létal, když mu linie strany byla známa předem? Možná proto, že pro nebo proti je mu úplně jedno, ale takový pěkný výlet zadarmo si nenechá ujít.)

Co teprve následující čítankový příklad:

Členové Demokratické socialistické strany přijeli od Kolína (od Lipan) podpořit odpůrce radaru. "Dost bylo zrady na českém národu," říkají.

12:35 - Do Trokavce přijeli i dva stoupenci Socialistické demokratické strany z Kolínska. Na oblečení měli vyobrazený kalich a v rukou svírali transparent s nápisem "Nejsme zrádci národa". Jsou proti radaru a přijeli podpořit podobně smýšlející zdejší obyvatelstvo, které se snaží stavbě zabránit - vládě navzdory.
"U Lipan to bylo naposledy, co se Češi vzepřeli," říkají lipanští bojovníci.

Bylo to skutečně naposledy? A kteří Češi se vzepřeli u Lipan? Ti na jedné straně, nebo ti na druhé straně? A proti čemu? Oprávněná by tu byla i otázka: vidíte na fotce nějaké "lipanské bojovníky"?
Nelze přehlédnout, že tito dva klauni nejen, že české dějiny vůbec neznají, oni ani netuší, o co u Lipan šlo?

Dovedu si představit, jaká vlna nenávisti a sprostých nadávek se tady zase zvedne. Komentáře by neměl psát člověk, který vůbec nepochopil, o čem se jedná. Vůbec neřeším, jestli radar ano/ne, rovněž se nebavím o takové populistické pitomosti, jestli zrady už bylo/nebylo dost. Pouze se tážu, co je to zrada a kdo je to zrádce?

Všimněte si, jak snadno lze tohoto výrazu zneužít. Komunisti v tom byli velmistři. Kdo rozuměl politice nebo hospodářství, kdo požadoval svobodné cestování, byl zrádce krásné vlasti, v žoldu cizáků, kteří zase chtěli zavést vykořisťování člověka člověkem. Jak vidíte na fotce, hodí se dnes i někomu, kdo se vydává za demokrata. Jistě, demokraticky hlasovat, ale "já nejsem zrádce". Jinak řečeno, kdo můj názor nesdílí, ten zrádce je. V tomto případě vláda ČR a ti, kteří s jejím názorem souhlasí. Rozhodli dva herci v karnevalovém kostýmu.

Udělejme nyní skutečnou anketu k otázce na začátku, ale trochu poctivěji. Kdo je zrádce:
Je zrádce Arminius cheruský, neboť slouží Římanům, kteří obsadili území jeho cheruského kmene?
Je zrádce Arminius, neboť coby Cherusk chce potlačit vzbouřené cheruské kmeny?
Je zrádce Arminius, neboť coby římský občan a důstojník chce zavést římské legie do pasti?
Je zrádce Arminius, neboť ať už jako cokoli, má v plánu rozpoutat válku, aby získal kořist a stal se sám vládcem nad Germánií?
Atd.
Těžké na něco kliknout, ono to moc poctivé zase nebylo, když tím pokaždé potvrdím to samé.

Řekněme, že opakem slova "zrádce" je "vlastenec".
Je vlastenec Arminius cheruský, neboť bojuje proti Římanům, kteří obsadili území jeho cheruského kmene?
...dále jistě každý chápe.
A právě tak, co byl Segestus? Národností Cherusk, ale římský občan, ... Z jaké pozice to vlastně hodnotit? Byl něco jako Moravan, který je občanem České republiky, jako Čech, který je občanem EU, nebo tomu tady bylo úplně jinak?
Patrně bychom museli napřed zkoumat, jestli Germánie byla Římany okupována, či snad to pro ně byla naopak výhra dosáhnout připojení svého území k římskému imperiu, jakou měli samostatnost, jakým způsobem to měnilo životní úroveň, atd...?

Řekněme, že si s tím někdo tu práci dal a všechno prostudoval. Ten by nejspíš odpověděl, že ono je to příliš komplikované a při pohledu z obou stran téměř nemožné rozhodnout. Že tady pojem "zrádce" prakticky nelze použít.

No, a to je právě to, co jsem i já tím článkem chtěl říci. Až na Vás příště nějaký řečník zahuláká tuto frázi,
"Pryč se zrádci!"
nenechte se k žádnému potlesku strhnout.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 pedro pedro | Web | 1. ledna 2009 v 18:22 | Reagovat

Dovolte, abych soukromě propukl v potlesk na Váš účet. Vaše vývody jsou věcné, objektivní a skvěle podány. Gratuluji k tak pěknému zahájení roku a přeji mnoho další invence.

2 Dalekolekora Dalekolekora | 1. ledna 2009 v 19:39 | Reagovat

Ano, označit někoho za zrádce je moc ošemetná věc. A provolávat - pryč se zrádci, oběsit zrádce - ještě ošemetnější. Moc záleží na straně, na které právě jsi, na úhlu pohledu, ze kterého se na právě řešený problém díváš. Mnohokrát se už stalo, a je to i v nedávné historii doloženo, že ten, kdo zprvu volal ono problematické heslo a byl přesvědčen o tom, že v onu chvíli provolává to nejlepší, co může, na své zapálení pro věc za kratší nebo delší čas sám dojel a stal se sám tím, koho jsme potom viděli viset, nebo v lepším případě ho zastihli v méně drastickém ústrku provedeném tou stranou, která dříve neprovolávala, ale teď najednou mohla... Hm, hm, každý by si měl rozmyslet, než někoho označí za zrádce a provoláváním hesel poradí, jak s takovým po případném dopadení naložit.

3 matka matka | 1. ledna 2009 v 20:23 | Reagovat

Že bych sama sebe zradila? Zrádcem jsem? Pryč se mnou? Pryč tedy s námi se všemi? Co bych si bez Vás počala? Raději Vás milovat, než Vám likvidací hrozit. :-)

4 Tenzulice Tenzulice | 1. ledna 2009 v 20:57 | Reagovat

Jdu se oběsit, protože ač jsem nic nedělal, evidentně jsem tím někoho zradil. Jen jestli tím někoho nezradím.

5 matka matka | 1. ledna 2009 v 20:59 | Reagovat

Tenzulice

Nevěšte se prosím,  co bych si bez Vás počala :-)

6 drs drs | 1. ledna 2009 v 21:06 | Reagovat

Vždy bude pro mně zrádcem ten - byť můj soukmenovec, který nesdílí mé přesvědčení, můj názor, mé myšlenky, mé, moje, mé, moje, moje, moje. . . . .

7 matka matka | 1. ledna 2009 v 21:23 | Reagovat

6 drs

Nechápu. Naprosto nechápu.

8 drs drs | 1. ledna 2009 v 22:06 | Reagovat

Chápu že nechápete. Já taky.

9 Kamufláž Kamufláž | E-mail | 2. ledna 2009 v 7:10 | Reagovat

Hezký. A teď si ještě představte dilemata double agenta. To musí být nápor na budku. Mám těm Prvním dát to, co mi uložili předat ti Druzí, nebo to mám pozměnit? Co když s podrazem Druzí počítali a já je podtrhnu tím, že změnu neudělám? Buhehehe...

10 Teofil Opyc Teofil Opyc | 2. ledna 2009 v 7:42 | Reagovat

Zrádce nezrádce, on Varus o ty legie přece přišel, ne? Trochu se bojím, že do logiky bitev vnášíte morálku - viz Machiavelli, Vladař, strana ta a ta..

(6): zrada není odmítnutí názoru, zrada je nálepka pro prosazeí zájmů...

Pro (9): zkuste si něco najít o teorii her a vězňově dilematu...konec konců se za podobné věci dávají nobelovky za ekonomiku (:-)

Ale jinak: moc jsem si početl...dík. Hezký rok 2009

11 Paolo Paolo | 2. ledna 2009 v 7:48 | Reagovat

Autorovi: Představená úvaha naznačuje či potvrzuje, že není absolutní pravda. Ta je vždycky závislá na okolnostech a aktuálním výkladu. To podle mne platí i o hodnocení politických a jiných názorů a proto často dochází k názorovým střetům. Ctělo by se mi říci, že pak nastupuje většinový názor(základ demokracie), ale vím, že ani to není vždycky pravda. Pokud si všechny tyhle souvislosti člověk uvědomuje, ná nakročeno k nihilismu.

12 autor článku autor článku | E-mail | 2. ledna 2009 v 8:03 | Reagovat

[10] „Quintili Vare, legiones redde!“ (v latinském originále)

„Quintili Vare, vrať mi legie!“ (česky)

Zvolal zděšeně římský císař Augustus, když se dozvěděl, že 3 legie jsou v tahu. Arminius mu je skutečně pobil. O tom zase něco příště.

V tomto článku jsem pouze vyjádřil svůj názor, že výraz "demokracie" a "zrádce" nejde dohromady.

13 autor článku autor článku | E-mail | 2. ledna 2009 v 8:18 | Reagovat

[12] Pokud existuje absolutní definice, co je to "zrádce", pak existuje i absolutní pravda, kdo je "zrádce". Já v článku pouze vznáším tuto otázku, aniž bych ji zodpověděl. Jednoduše to nevím a vědět nikdy nebudu. Pro ty 2 na fotce to je ale zcela jasné. Zrádce je, kdo nehlasuje předepsaným způsobem. Výsledek v té vesnici byl 79:1.

Otázka je, jakou hodnotu má takové referendum? Jestli tedy vláda by ho měla vzít v úvahu, nebo jestli se zde naopak jasně ukázalo, že referendum k vojenské otázce je pitomost.

14 Paolo Paolo | 2. ledna 2009 v 8:27 | Reagovat

(13) S názorem, že referendum o radaru je pitomost se setkávám dost často, ale ještě nikdo nevysvětlil proč. Radar není ryze vojenská, ale naopak ryze politická záležitost a do takové má podle mne legitimní právo mluvit každý.

15 autor článku autor článku | E-mail | 2. ledna 2009 v 8:39 | Reagovat

[14] Tanková brigáda taky není vojenská, ale naopak ryze politická záležitost. Ona se s ní politika dělá. Nasazení proti demonstrantům, tzv. čínské řešení. Zničení světového boševizmu, Hitler v SSSR. Potlačení kontrarevoluce, Brežněv v ČSSR. Přesto si nemyslím, že by se počet tanků měl určit referendem.

Jakékoli diskuze o radaru se zříkám.

16 Tenzulice Tenzulice | 2. ledna 2009 v 10:09 | Reagovat

Tak jsem se neoběsil. Zradil bych tím minimálně matičku (5).

17 autor článku autor článku | E-mail | 2. ledna 2009 v 10:19 | Reagovat

[16] Ale klidně to udělej. Jak jsem vysvětlil, v demokracii se slovo zrádce nemá používat.

18 caracola caracola | 2. ledna 2009 v 10:53 | Reagovat

Kdo je zrádce vždy určuje vítěz, nebo kdo je zrovna u moci. Je to prosté a taky sprosté.

19 matka matka | 2. ledna 2009 v 11:09 | Reagovat

16 Tenzulice

Děkuji Vám, to jsem ráda, já tedy také ještě chvíli zůstanu. :-)

17 autor článku

Nepodrážejte mu prosím stoličku. Bylo by to od Vás sprosté. Zradit život. Fuj. To byste udělal?  Děkuji Vám, že ne.

20 matka matka | 2. ledna 2009 v 11:11 | Reagovat

A ještě k tomu referendu - ano. Stejně se výsledkem nikdo řídit nebude, ale lidé budou mít pocit, že volně řekli své. Že je někdo zradí a řídit se výsledkem nebude není jejich věc. :-)

21 todi todi | E-mail | 2. ledna 2009 v 11:18 | Reagovat

Autorovi

Já to vidím milý pane autore přece jen trochu jinak. Absence základní loajality vede k někde výše už zmíněnému nihilismu. Považuji za správné a korektní, aby  poslanec držel linii strany, za jejíž program (její peníze) kandidoval. A jestliže se linie strany odchyluje od jeho názorů a přesvědčení, pak má stranu a všechny své posty pod jejím praporem získané opustit. Ale ještě předtím by se mohl a měl usilovat stranu přesvědčit o své pravdě, ale měl by respektovat , bude-li většinový názor ostatních jiný a dokud je členem strany, měl by jej i hájit. Pojmy "demokracie" a "zrada" jste zde rozmlžil a jaksi zbavil jejich obsahu. Slýcháme často, a to vždy z té strany, kam byl politický přeběhlík vlákán, či chcete-li svým svědomím odveden po zázračné názorové metamorfóze, že poslanci nejsou hlasovací strojky a je jejich povinností hlasovat dle svého vědomí a svědomí. Pak jsme ale hlasovacími strojky my voliči, neboť ať volíme jak volíme, poměr sil bude následně dohodnut (dokoupen) jinak.

22 Teofil Opyc Teofil Opyc | 2. ledna 2009 v 11:32 | Reagovat

Jak tak koukám (viz (18)  "Běda poraženým") ono ti Římani nám přece jen odkázali spoustu moudra...že by to bylo tím, jak dlouho byli tak toho přece jen trochu stihli?...i když Incitata udělat senátorem...no, možná bychom si i polepšili, produkty jsou stejné, jenom vzhled měl ten kůň určitě lepší...Můj soukromý ( tady už určitě omílaně publikovaný názor): politikům se podařilo udělat z politiky a tohohle národa fotbalové utkání a fanoušky - emoce zuří a když manžel umlátí manželku při sporu jestli Bach je lepší jak Mozart, tak zjevně rozum přestal fungovat. No a nejlépe jak vzbudit emoce je označkovat někoho "není z našeho stáda". Krysy prý umírají za jedince ze smečky a zabíjejí jedince mimo smečku. A Češi (se svým přesvědčením o své vyspělosti, dokonalosti a jedinečné kulturnosti...)  přes své pivné pupky nevidí  různorodost, takže je jednoduché zařvat "jsou cizí, hurá na ně". Jak vítr pastoušku...

23 Teofil Opyc Teofil Opyc | 2. ledna 2009 v 11:39 | Reagovat

(21) životopis sira winstona vypráví, jak měnil politické strany. Faktem je, že tam fungoval systém přímé většinové volby v okrsku a lidi sakra dobře věděli, koho kandidují. U nás si politici vybudovali hřiště, na kterém se aparátem protlačují tak ubohé nuly - myslím pan Hvížďala říkal, že bychom si měli uvědomit, že žádná revoluce 1989 nebyla, že se prostě zrušila jedna partaj a lidi přestoupili do jiných (tady při zakládání pobočky ODS jeden z partajních vyžírků dokonce tvrdil, že teď ten lepší příští kapitalismus, soudruzi, vybudujeme...). Takže tady nelze mluvit o demokracii a - viz 22 - zatím jsme spíš do značné míry manipulované stádo. Konec konců chudák Julínek marně racionálně vysvětluje, že se zdravotní pojištění rozkrádá (jak se ukázalo loni v červenci na 3 měsíce...), ale stačí označení "je protisociální" a to je už padesát let zaklínadlo... = "cizí"

24 autor článku autor článku | E-mail | 2. ledna 2009 v 12:25 | Reagovat

[21] Výraz "demokratie" mám pouze na jednom místě a píší, že neznamená: "Kdo neudělá křížek na tomhle místě, je zrádce".

Pokud jsem s tím pojmem tedy vůbec něco udělal, pak spíše upřesnil. Něco jiného je pojem "zrádce". Jestliže jsem ho rozmlžil, pak je to dobře, on to taky byl můj úmysl.

25 Karel Karel | 2. ledna 2009 v 13:02 | Reagovat

Každý stát ve válce zrádce zastřelil. V míru se zavírají, někde, jako např. v USA se popravují.  Vlastizrada je i v našem zákoně. Kdo škodí naší zemi a jeho lidem ve prospěch jiného národa je i podle mne zrádce. Takže můj názor je ten, že od Háchy (mimo Beneše) do dnešního dne máme politiky, kteří zrazují svoji ( naši ) zem.

A to tím, že nechávají naši zem jiným státům na vybudování vojenských základen, které nám nejsou ničím prospěšné, pouze ohrožují naše životy v případě jejich napadení a stojí nás spoustu peněz. A hlavně základny u nás mají chránit případného agresora, ne obránce.  Proč to naši politici dělají je 2/3 lidí u nás jasné. Když autor viděl kus světa, tak by nám mohl také říci jak nás naši politici a státní televize oblbují proti zprávám  v jiných státech. Přitom se stačí podívat na satelit, kde jsou zprávy ze světa i od nás doma podávány pravdivě. Je to můj názor. Nikomu ho nevnucuji a jak jsem zde již také četl, přeji všem slušným lidem do nového roku vše nejlepší, hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti. Současné vládě přeji rychlý konec. To proto, aby nedopadla jak komunisti v roce 1989.

26 autor článku autor článku | E-mail | 2. ledna 2009 v 13:18 | Reagovat

[25] Pokud někdo své zrádce chce a chce je střílet, nemůžu k tomu nic dodat.

Jenom jsem si myslel, že český národ už Háchu rehabilitoval. Hácha ani neměl jakoukoli možnost někoho zradit. Byl v tu dobu už nemocný, o to místo nestál, ale pro Čechy se obětoval. Dnes by ho Češi spíš měli prosit za odpustění za to, jak se k němu po válce zachovali.

27 matka matka | 2. ledna 2009 v 13:27 | Reagovat

Jistě že JUDr. Hácha neměl jakoukoliv možnost někoho zradit. On jen jako president podepisoval rozsudky smrti.

Odpouštím mu. Ale nerehabilituji ho. To nikdy.

Stejně jako Havel žádal Němce o odpuštění. (Ostatně požádali nás Němci o totéž?) Ale rehabilitovat nacisty? To nikdy.

I když věřte tomu, nebo ne, Češi dokážou i nemožné. My jsme malí, ale šikovní. Jak říká jeden čert v jedné ryze české pohádce.

28 Roman Roman | 2. ledna 2009 v 15:38 | Reagovat

Autor: Myslím si, že se Vám dobře podařilo zrelatizovat pojmy. Někomu by se mohlo pak zdát, že je teda úplně všechno relativní. Naštěstí není. Pak bychom si totiž nemohli takhle psát přes blogy, kdyby byla pravda relativní. Pak by byla relativní i fyzika a matika, pak by technika nutně nemohla fungovat. To, že funguje je důkaz, že je všechno relativní pouze relativně.

Ale dobře jste upozornil, že s pojmy, které vyjadřují emoce, chování, city, atd je třeba pracovat velmi opatrně. Tedy, že nálepkování je špatně.To znamená i pojmy blbý,chytrý, vzdělaný, nevzdělaný,schopný, neschopný jsou pojmy relativní.  

Dokonce i dobro a zlo.

Přesto můžeme a musíme proti zlu bojovat.

Nemůžeme rezignovat na zneužívání dětí jenom proto, že jsou dobro a zlo relativní pojmy.

Ono se to té holčičce mohlo taky líbit, když jí otec zneužíval....

Všichni cítíme, že to je zlo a to stačí.

Ta společenská shoda.

Pak musí přijít právníci a přesně co se nesmí musí definovat.

29 Teofil Opyc Teofil Opyc | 2. ledna 2009 v 17:05 | Reagovat

(28): Máte pravdu, že jsou věci u kterých je obecná shoda...ale co když není obecná? Ve starých dobách existovala pohostinná prostituce, kdy otec nabízel své dcery (či dokonce manželku když to byl VIP host), aby poutníka zahřály - central heating nebylo...Tehdy na tom byla obecná shoda a pokládalo se to za dobrý mrav - zkuste dnes (:-). Takže nejen právníci ale i politici by měli tvořit jakási morální kriteria nebo etické normy " to je dobře a to je špatně". My, normální lidi, obvykle máme maminku, aby nám řekla co je dobře a co je špatně - o našich politicích (můj osobní názor že v ČSSD je takových podstatně víc...) by se dalo říct, že se množí pučením, bez maminek...Politici tady zavedli pravidlo "neporušil jsem žádný zákon, tak se mějte..." a slova jako etika jsou k ničemu: "neznám špinavé peníze" atd...

30 Kamufláž Kamufláž | E-mail | 2. ledna 2009 v 18:36 | Reagovat

[29]

Pane Teofile, u množení pučením jsem si málem poslintal klávesnici, jak jsem se smál. Napadlo mě ještě množení dělením, pak mi došlo, že jde o exponenciálu a smích mě přešel.

Pamatujete aféru britského ministra Profuma a call-girl Keelerové? Kdo nepamatuje, tak o tu dámu se dotyčný ženatý ministr poněkud trapně dělil s námořním atašé sovětské ambasády Ivanovem (kdyby aspoň s velvyslancem, že jo, ale taková mesaliance...).

Padl Profumo a nakonec i předseda vlády Macmillan. No nejsou ti Britové naivní?

31 Teofil Opyc Teofil Opyc | 2. ledna 2009 v 18:59 | Reagovat

No myslím, že ani Profume ani McMillan neporušili zákon, takže nechápu důvody jejich odchodu. To pan senátor Dryml prohlásil, že se cítí ohrožen novináři a chodí prý ozbrojen, protože má na pistoli určitě zborjní pas a žádný zákon neporušuje...dRátův danajský dar...nebo spíš dáreček...

32 matka matka | 2. ledna 2009 v 19:41 | Reagovat

30 Kamufláž

Člověče, já mám dojem že také pučím, Že by mi rostly, jako andílkovi růžky? Bude ze mne andílek z růžkama. No prostě nádhera. :-)

33 Ella Ella | 2. ledna 2009 v 21:06 | Reagovat

30) 32)

Co máte proti pujčování? Tam si pučím, tam si pučím, tam už mi nepučí.

Někdo pučí a rostou mu růžky,

Někdo si pučí a roste mu zadluženost.......

Čeština je inspirativní.....

34 matka matka | 2. ledna 2009 v 21:22 | Reagovat

33 Ella

Když já jsem skrblík, to raděj pučím blbostí :-)

35 Zbyš Zbyš | E-mail | 2. ledna 2009 v 23:47 | Reagovat

Ella(33)

Už vím, co si představit, když vidím nápis ´půjčovna aut´. Představuju si autoklonovárnu.:-))

36 Roman Roman | 3. ledna 2009 v 2:27 | Reagovat

29 : Souhlasím, že by politici měli tvořit morální kritéria a vize do budoucna. Dokonce se jich i pár takových najde a to bez ohledu na politickou stranu, s vyjímkou KSČM a dalších extrémistických stran, kde jenom účast v takové straně je už sama o sobě nemorální.

Bohužel dnes hodně úspěšných politiků je populistických a říkají lidem jenom to, co chtějí slyšet. Náš národ je doposud tak zpozdilý, že z většiny populisty miluje. To samozřejmě naší zemi nijak neprospěje. Za blbost se vždy platí. Jenom ještě upozorním, že je podstatný rozdíl mezi volebními úspěchy populistů a jejich hodnocením na blogách a internetu vůbec. V tomto prostoru dostávají populisté zpravidla nafrak. Dovozuji z toho, že lidé, kteří volí populisty nejsou z velké části ještě počítačově gramotní. S rozvojem internetu a počítačové gramotnosti se snad vyhlídky našich populistů na volební úspěch významně sníží, protože lidé se na internetu setkají i s jiným názorem a  hodnocením.

37 Ivan Ivan | 3. ledna 2009 v 8:18 | Reagovat

S tím Háchou  Gregor hodně přestřelil. A to je asi to, co píše Karel. Politici, sdělovací media a  lidé jako Gregor nám lžou a snaží se překroutit pravdu. Vnutit nám svůj názor, protože si myslí, že pamětníci již nejsou. Ukázka je, jak nám zde podávají spor Ruska s Ukrajinou. Ve světě se píše, že Ukrajina krade ropu pro EU a řádně neplatí za odebraný plyn. U nás se píše, že Rusko zavřelo kohouty pro EU. Přitom to není pravda. Naopak Rusko zvýšilo přepravu plynu pro EU. Gregore řekni své cíle, proč tu píšeš a neokecávej to.

38 autor článku autor článku | E-mail | 3. ledna 2009 v 8:44 | Reagovat

[37] Člověk tvého typu by neměl číst články, které nemůže svým rozumem pochopit. Zůstaň u novin HALÓ, tam se dozvíš to, co se dozvědět chceš. Nebo si běž říkat a ukazovat v kalamajce.

Můj cíl tady je, za americké dolary lhát českému národu. Už na mé články nevstupuj a máš klid.

39 Paolo Paolo | 3. ledna 2009 v 10:11 | Reagovat

(37) Plně s vámi souhlasím.

40 matka matka | 3. ledna 2009 v 22:01 | Reagovat

Po 2000 letech rozhodovat o tom, jestli to  byla zrada, nebo ne? Má to ještě dnes smysl? Tož má, mnohé je třeba rehabilitovat. Jen vrahy ne.

41 Lorenzo Lorenzo | E-mail | 4. ledna 2009 v 11:44 | Reagovat

to autor)

Tím, že soustavně mažete mé věcné připomíky k Vašim hloupým výplodům nezměníte nic na Vašem morbidním charakteru. Potřebujete psychiatra, to myslím vážně. Uvažuji o tom, otevřít si vlasní blog, na kterém budu upozorňovat na individua Vašeho kalibru. Začínáte být pro okolní společnost nebezpečný, takže považuji za svou povinnost aktivně zasáhnout.

42 autor článku autor článku | E-mail | 4. ledna 2009 v 12:00 | Reagovat

[41] Byla doba, kdy nevzdělaný komunistický funkcionář rozhodoval, koho je nutno zavřít na psychiatrii. Tak se likvidovala opozice. Ta doba je neštěstí pryč.

Založit si blog dokáže každý. Napsat zajímavý článek, to už každý nedokáže. Pár sprostých nadávek a pomluv, s tím se žádný autor nechytí.

43 Teofil Opyc Teofil Opyc | 4. ledna 2009 v 14:55 | Reagovat

(36) - no, z diskuse na serveru Novinek by člověk usuzoval, že i počítačově gramotní lidé mají slovník primitivního prvoka. A Aktuálně to musela (zaplaťpánbůh) začít moderovat. Takže bych počítačovou gramotnost a inteligenci nespojoval...a vysvětlení (41) je asi správné...

44 matka matka | 4. ledna 2009 v 15:27 | Reagovat

....Ta doba je naštěstí pryč...

Celá doba je naštěstí pryč. A my posuzujeme a odsuzujeme ze své dnešní, třeba naprosto jiné pozice, ten, ta,to, ti,ty, ta - není lépe losovat? A z kolektivu vytáhnout jednoho viníka a exemplárně ho potrestat?

Morbidita, že. Ano. Jenže pokud nepoznám morbiditu, nepoznám ani její opak. Aneb jak nám říkával náš profesor - "Nic se dívko neboj, vše zlé se v dobré obrátí. "

A opravdu, ze čtyřek na dílčí písemky udělal jedničky, či dvojky na vysvědčení. Ach, ta úleva, že je vše konečně dobré.

45 Roman Roman | 5. ledna 2009 v 2:30 | Reagovat

(43) Ono je docela těžké definovat inteligenci a znám hodně lidí, kteří mlčí a chovají se velice slušně, ale jsou natvrdlí jak veka. Je pravdou, že pak vypadají docela inteligentně a pokud k tomu mají ještě vhodné brýle a oděv, tak je kamufláž dokonalá. Takže je to asi trochu složitější.Někdy je to i tak, že opravdu inteligentní lidé mluví sprostě,chodí otrhaní,neoholení a to právě proto, že si to můžou dovolit. Představitelem tohoto typu bývá ve filmech např. Jack Nicholson. O takových lidech se myslím v USA říká, že mají koule na rozdíl do těch bezpohlavních trubců, které ženy z většiny nesnáší a vlastně ani neví proč. Já Vás ujištuji, že je to právě proto, že jsou příliš upjatí, přehnaně slušní, nedůvtipní,zbabělí,prolhaní,prohaní,naškrobení a velmi směšní.

46 matka matka | 5. ledna 2009 v 11:40 | Reagovat

To je to. Umět rozeznat kvark slušnosti ve "sprosťákovi" a kvark sprostoty ve "slušňákovi". :-)

Proč se však lidé jak chameleon maskují?

Nejraději mám férové slušňáky bez kvarku sprostoty.

47 Rémy Rémy | E-mail | Web | 12. října 2011 v 19:56 | Reagovat

Souhlas

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama