Byl Karel IV. Čech?

31. ledna 2009 v 8:51
Největší Čech byla anketa pořádaná Českou televizí v roce 2005, v níž se volila "největší osobnost naší historie i současnosti", definovaná jako "kdokoliv, kdo se narodil, žil nebo působil na území Čech, Moravy a Slezska, a kdo se zasloužil o společenství žijící na tomto území a významně ovlivnil jeho život".

První místo obsadil "otec vlasti", Karel IV.
Že by snad "největší Čech" musel být Čech národností, se nikde nepravilo. Tyto podmínky by nakonec splňoval i Reinhard Heydrich. (Ten by se divil, kdyby ho někdo byl nazval Čechem.) Jsou spojeny "nebo" stačí tedy jedna z nich. Rovněž není psáno, že by dotyčný musel "ovlivnit život" v kladném smyslu.

Jan Lucemburský, který se narodil v Lucembursku, skončil na 74. místě. Založil klášter na Smíchově, dal podnět ke stavbě chrámu svatého Víta a zavedl desátky ze všech dolů na jeho financování. (Trochu k otázce, kdo je majitelem tohoto chrámu?) Jinak se ale o českou zemi staral takovým způsobem, že ji pro své války vydrancoval. Nakonec mu jeho syn Karel nabídnul 5000 hřiven stříbra ročně s podmínkou, že do Čech už napáchne.

Chci řešit otázku, jestli Karel IV byl Čech ve smyslu - jedním z českého národa. Jelikož pojem "Čech" nedokážu přesně definovat, nemůžu tu otázku tedy ani zodpovědět. Je to pouze zamyšlení nad tím, kdo je vlastně co? Kdo je Čech, kdo je Němec, může být někdo zároveň obojí, může se to během života měnit, atd...?

Kdo byl tento český král Karel, který v anketě největších Čechů zvítězil? Pro dnešního Němce, pokud to ze školy ještě nezapomněl, blbá otázka! Přeci Lucemburk, tedy národností Němec a navíc německý císař. Jeho matka byla sice Češka, ale to se jaksi nepočítá, navíc v literatuře většinou neuvádí a žádný Němec to neví. Vícekrát jsem slyšel i klasický výrok, že v Praze založil Čechům universitu, což byla německá universita. Svého času dělal jiný Karel, příjmením Gott, (v anketě 13-ý největší Čech, těsně před Jiřím z Poděbrad) pořady pro německou televizi. V jednom z nich ukazoval Prahu a opakoval německy dle scénáře:
"... das war deutsche Universität." Do jaké míry to je pravda, mu bylo jedno.

Němec vám na otázku proč byla německá odpoví,
"neboť ji založil náš německý císař Karl der IV."

Byl Karel IV německý císař?
Založil universitu Karel IV?
Byla to německá universita?

Tyto otázky zodpovědět můžeme, dokumenty se dochovaly.
Karlovu universitu založil 7. dubna roku 1348:
Karolus, Dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex.
Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král.

Žádný císař, žádný Němec a žádný čtvrtý!

Jistě byl tento král identický s římským císařem Karlem IV, ale tím se má stát až v roce 1355. První universitu ve střední Evropě tedy založil český král a král římský. Jaké byl národnosti budeme ještě diskutovat, ale kdyby to byl Zulukafr, nestala by se tím tato univerzita africká.
Předlohou byla italská Bologna a francouzská Sorbonna, financována z daní obyvatelstva české země a darů kohokoli. Tady nutno říci, že mezi tyto daňové poplatníky patřili i v českém království žijící Němci a přispívali měrou velmi významnou.
Universita měla 4 části, českou, polskou, saskou a bavorskou. Každý student si mohl svou vybrat, nezávisle na zemi, ze které přišel. Vyučovací řeč pochopitelně nebyla němčina, ale ani čeština, nýbrž latina. Rektorem byl pražský arcibiskup, což mohl být teoreticky třeba Číňan. Onen pozdní středověk se zdá být v tomto smyslu méně šovinistický než dnešní doba. Platil bezvýhradně urozený původ, ale ne příslušnost k nějaké národnostní skupině.

Můžeme tedy říci, že onen, v Německu běžný, výrok, "To byla německá universita" (Můžete slyšet i "Praha je krásné německé město".), alespoň z větší části skutečnosti neodpovídá.

Jaký je rozdíl mezi králem českým a římským, jaký mezi římským králem a římským císařem, jaký mezi císařem německým a císařem římským???
Co znamená dnešní německý výraz: römisch-deutscher Kaiser?
No a hlavně dotaz: Byl Karel IV Čech?

Pokračování v případě zájmu...
Věcné komentáře a odkazy vítány, budou použity v dalším dílu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 caracola caracola | 31. ledna 2009 v 9:45 | Reagovat

Nastíněný problém zda byl Karel IV.Čech je problémem jenom tehdy, budeli posuzován očima současníků. Ve středověku,ale i později,bylo důležité kde ten který člověk žije,kdo je jeho pánem a ne jaké je skutečně národností či jakou řečí mluví. Příkladně němečtí kolonisté pozvaní Přemyslovci do českého pohraničí byli potom vnímáni jako Češi,protože byli součástí Českého kráovství.Rozdělování lidí podle řeči a národnosti je produktem až 18.a 19 století.Z tohoto pohledu byl Karel IV. nejen českým králem,ale i císařem německým a císařem římským.Pokud se narodil v Čechách českému králi byl původu českého bez ohledu na skutečnou příslušnost k nějakému etniku. Všechny státy,které spadaly pod jeho koruny mají právo o něm hovořit jako o svém.

2 hans hans | 31. ledna 2009 v 10:02 | Reagovat

Karel IV byl Čech protože se sám za Čecha považoval a prohlašoval, on sám chápal češství jako především jazykovou příslušnost.

to [1]: Ve středověku,ale i později,bylo velmi důležité jaké je skutečně národností či jakou řečí mluví. Příkladně němečtí kolonisté pozvaní Přemyslovci do českého pohraničí byli vždy vnímáni jako Němci,protože mluvili německy. Základní rozdělení lidí středověku bylo křesťané x pohané. Uvnitř křesťanské společnosti bylo rozdělování lidí podle řeči a národnosti pro středověk typické, připomeňme si z dnešního pohledu extrémně nacionalistickou Dalimilovu kroniku, nebo v západní Evropě potlačování a přímo zákazy ketské (irské, skotské, velšské) řeči a kultury za strany Angličanů.

Teorie že rozdělování lidí podle národnosti začalo v 18 a 19 století je výmysl západních sociologů 20.století, neznalých evropské historie.

3 ivana ivana | E-mail | Web | 31. ledna 2009 v 10:17 | Reagovat

autorovi: doporučovala bych vám si koupit knížku Největší Čech. kdybyste ji totiž přečetl, možná byste pochopil, že všichni, kdo se v anketě umístili, udělali pro Čechy (myšleno národ i území) něco hodně významného a to pokud možno v kladném slova smyslu. myslím, že rozhodně myšlenkou ankety nebylo najít Čecha "nejčistšího" původu. vaše zamyšlení jsem, přiznávám, ani nedočetla, protože jenom uvažovat o "kandidátovi" Reinhardu Heydrichovi mi připadá úplně zcestné. A odkdy se matka "nepočítá", promiňte, ale to je trošku k smíchu, možná k pláči. ve středověku se nepočítala? lidi ale zvolili Karla IV (mimochodem jsem ho volila i já, dalším mým kandidátem byl Karel Čapek) před třemi lety, že? připadá mi, že melete dohromady jablka a hrušky. možná byste se mohl zamyslet nad Hitlerem, třeba byste našel taky důvod, proč by mohl v anketě obstát.

docela jste mi zkazil po ránu náladu :-(

4 autor článku autor článku | E-mail | 31. ledna 2009 v 10:31 | Reagovat

[3] Proč komentujete článek, který jste nedočetla a ze kterého jste nepochopila jedinou větu?

Člověk, který vše, co nechápe, prohlásí  za blbost, se tím popsal sám.

Nad Hitlerem se budu zamýšlet až se mi zachce. Tento článek se týká Karla IV. První 2 komentáře jsou věcné a budou použity v dalším dílu.

5 pich pich | 31. ledna 2009 v 10:32 | Reagovat

v oněch časech se ten šovinismus až zas tak nepěstoval. Sňatky panovnických rodů v Evropě,šly křížem krážem mezi územními útvary, které se navíc taky měnily podle toho, kdo je zrovna sňatkem či válkou získal. Jsme téměř všichni,takovými -  minimálně evropskými voříšky ale někteří z nás se pořád snaží zvýraznit ten svůj nacionál. A co z toho vzniká ...

6 Lenka Lenka | Web | 31. ledna 2009 v 10:43 | Reagovat

JASNĚ BYL!!!!

7 ivana ivana | E-mail | Web | 31. ledna 2009 v 10:51 | Reagovat

(4)

mně spíš připadá, že řešíte něco, co snad bych nevymyslela ani při největší fantazii. je mi úplně jedno, co odpoví Němec. kdyby chtěl Karel IV založit německou univerzitu, tak ji asi nezaloží v Praze. zkrátka mi vaše argumentace nepřipadá věcná, ale vykonstruovaná na dost chatrných základech. neznáte větu: po matce Čech, po otci Australan? kupříkladu... nastínil jste "problém", který žádným problémem není. připadá mi to jenom tendenční a nemůžu si pomoct, ale jako to cítím z mnoha vašich článků, zase trošku zkusit "pochválit" Němce...

8 caracola caracola | 31. ledna 2009 v 12:13 | Reagovat

Nechci přilévat olej do ohně Uvedu příklad,kde vlastenectví a cítění se Čechem nekoresponduje s používanou řečí. Jeden z pilířů národního obrození Josef Mánes vedl korespondenci a mluvil i doma se sourozenci výhradně německy zdroj: Toulky českou minulostí od Petra Hory-Hořejše.

9 quark quark | E-mail | 31. ledna 2009 v 13:01 | Reagovat

Fakt,že současná česká populace zvolila jako ,,největšího Čecha,, Karla IV. svědčí o hlubokém neporozumění smyslu dějin.

Mýtotvorná tradice obrozenců IX.století a Palackého výklad dějin jsou příčinou chybně interpretované doby Karla IV. i jeho osobnosti.Karel IV. byl především příslušník lucemburského rodu,který měl příbuzenské vazby k francouzskému trůnu a v osobě Elišky Přemyslovny,matky Václava, budoucího císaře Karla IV. posíli Lucemburkové svůj vliv v středoevropském prostoru,kde nejvlivnějším hráčem byla přemyslovská dynastie a její doména - Země Koruny české.

Doba Karla IV. neznala nacionalismus,středověk obecně byl dobou universalismu,kde příslušnost k jazykovému etniku nehrál tu určující roli jak je chápána dnes, Středověký člověk byl především vázán k obci křesťanské,k moci duchovní a k moci světské,tedy k papeži a císaři.

Pojem národa na základě jazykové příslušnosti a definici ,,národního státu,, středověk neznal,mluvit o Karlovi IV. jako největším Čechovi (nebo Němci) je myšlenkový lapsus mýtotvorné tradice českého nacionalismu ,,obrozenců,, devatenáctého století .

Závěrem bych chtěl poděkovat autorovi za podnětný a zajímavý text.

10 Ivo L Ivo L | Web | 31. ledna 2009 v 15:15 | Reagovat

Chvála že tu ten Karel IV byl.

Dnešní postoje hlavně těch, co dobrovolně emigrovali, nebo těch co dobrovolně žijí v zahraničí - že jsou internacionálové, nic Čechám nepřinese. Což u Karla IV byl opak. Dobrovolně se vydal do neznáma, a to neznámo si vzal toliko za své, že jeho snažení je prospěšné do dnes. Zda byl Čechem či nikoliv? Nelze dnes zodpovědět. Pokud se sám takto cítil i definoval, byl Čech.

11 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 31. ledna 2009 v 17:31 | Reagovat

Karel IV. byl ČESKÝ král, Česká koruna byl základ jeho moci v ( první ) Říši římské národa německého, mluvil česky a cítil se Čechem. To jsou fakta mnohokrát vyřčená.

Proto také panovníci v Říši žehrali, že se více stará o české věci než o říšské ( měl přezdívku popský císař, protože byl zvolen  pomocí diplomacie kléru, proti Ludvíku Bavorovi ).

Mezi české občany, když už pan autor zabrousil do českoněmeckých sporů, patřili i  nacističtí poslanci Baeran, K.H.Frank, K. Henlein, R. Lodgman von Auen. Byli i jiní W. Jaksch, E.E.Kisch a mnoho dalších Němců česky cítících.

R. Heydrich nebyl ani občan českého státu, ani Čech v žádném směru. Ledaže pan autor považuje jím nařízené popravy za české činy. Vyvracet to, nemá cenu.

Je velká snaha vyloučit dějepis z české školy a až se to povede, bude se už v EU mluvit anglicky. Pak i Němci poznají, co je to odnárodňování a deklasování národa.

12 Robert Raffael Robert Raffael | E-mail | 31. ledna 2009 v 17:56 | Reagovat

Jsem jen obyčejný člověk bez akademického vzdělání,ale hledáte problémy tam kde nejsou.Císař Karel IV byl je a navždy zůstane v srdcích všech čechů český král a velebitel země koruny české.Než budete dělat ukvapené závěry tak si na chvíly sedněte a vypijte si šálek dobrého čaje.O Adolfu Hitlerovi také řeknete že to byl největší němec???

13 quark quark | E-mail | 31. ledna 2009 v 19:48 | Reagovat

Karel IV rozhodně nemohl být Čechem (ani Němcem) jak jsem psal v minulém příspěvku,byl příslušníkem lucemburského rodu,který se narodil v oblasti s německy hovořícím lidem.Oficiální název říše,kterou spravoval byl - Svatá říše římská a německého lidu, nikoli národa. V souvislosti se založením Karlovy University se sice hovoří o čtyřech národech,české, polské, saské,bavorské,ale to je terminologie zavedena obrozeneckou historií. Ať tak či onak, hovoří se o Bavorech a Sasích,nikoli o Němcích. Německý národ,stejně jako český národ de fakto neexistoval,český národ je společensko - politický konstrukt obrozeneců devatenáctého století i se všemi negativními tendencemi vedoucí k nacionalismu a šovinismu,to platí stejnou měrou pro Čechy i Němce,pozdější vývoj ve dvacátém století je toho dokladem. Ostatně Masarykova koncepce ,,československého národa,, a pozdější rozpad státu je jen dozvukem českého nacionalismu a špatně chápané státnosti.

Ta idea české státnosti,kterou zastával Karel IV. se odvíjela nikoli z pozice českého krále,ale z pozice římského císaře. Koncepce Karlovi politiky v českých zemích vycházela z pozic přemyslovské dynastické moci s hlavním patronem českého království, sv.Václavem. O české středověké populaci se dá hovořit jako o čeledi sv. Václava, ale nikoli jako o českém národu.

Karel IV rozhodně nezahořel nějakou přehnanou láskou k Čechům, tedy zejména tehdejší politické reprezentaci. českým pánům (vysoké šlechtě)Byl to,dnes bychom řekli pragmatický politik, který si zvolil Regnum Bohemia jako rodovou državu, jako uzemí,které svou rozlohou a stabilitou předčilo rozdorobenost uzemí německy hovořícího lidu říše. Jinak co se týče jeho aktivit  na českém území,ty rozhodně nebyly vedeny sympatiemi k Čechům,ale především budováním a posilováním císařského majestátu a moci. (Karlovi moci)

Mimochodem se traduje a v českém povědomí je vnímán jeho otec, Jan Lucemburský,jako král cizinec,který se v Čechách příliš nezdržoval, jeho syn Karel jako císař římský v Čechách,na Moravě ve Slezku pobýval ještě kratší časové období.Těch mýtotvorných bajek o Karlovi IV jako ,,otci vlasti,,třeba jak popíjel trpké české víno z Buškem z Velhartic a jak se rozplývá nad dobrotou českého lidu je tedy spíše přáním ,,českých obrozenců,, než pravdivým výkladem působení velkého panovníka v českých zemí.

Byl Karel IV Čech? Ne, nebyl.

14 autor článku autor článku | E-mail | 31. ledna 2009 v 20:16 | Reagovat

[13] quark

Jak jsem sám už uvedl, otázku byl/nebyl můžu diskutovat, ne vyřešit. Tato diskuse byl taky námět mého článku. Bohužel ne každý ho pochopil a přispěl věcnými argumenty, jako quark, pich, caracola, hans.

S takovými lidmi bychom vše jistě mohli dlouho debatit, v míru a pohodě. Vzhledem k jiným lidem jsem se rozhodnul tohle téma tady v příštím dílu co nejkratším způsobem ukončit.

15 zuzana zuzana | 8. března 2009 v 19:03 | Reagovat

jakto, že tady neni napsáno jakou korunu nechal udělat ?

16 JJJJAAAANNNNAAAA JJJJAAAANNNNAAAA | 24. ledna 2010 v 13:33 | Reagovat

REAGUJI ZUZANĚ                                                                 SVATOVÁCLAVSKOU

17 Lkms Lkms | E-mail | Web | 10. dubna 2013 v 19:11 | Reagovat

[9]: je to nuda

18 denisa denisa | E-mail | 23. května 2013 v 13:58 | Reagovat

je to tady nejakej humus ja chci ne poradnyho
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19 Pepin Pepin | E-mail | 22. července 2014 v 13:02 | Reagovat

Karel IV. byl hlavně Němec, ne Čech. Němci si ho považují, češi zneužívají.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama