Předvánoční projev roku 1952

22. prosince 2008 v 8:24
promlouvá k Vám soudruh Antonín Zápotocký
Chtěl bych dnes ve svém předvánočním projevu promluvit k těm, kteří se o Štědrém večeru nejvíce shromažďují kolem vánočních stromků: k našim dětem a mládeži.

Vy, kteří dorustáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků, jesličky s malým Ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme je museli vystříhané z papíru zapíchat jen do mechu za okny. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se dřeli, pracující namnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodily. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky. Čím více je těchto zářivých hvězdiček, tím radostnější budou naše svátky, které se stávají svátkem radostné oslavy splnění úkolů celoroční naší práce. Čím důsledněji je tato práce vykonána a úkoly splněny, s tím větší nadílkou je příjezd dědy Mráze provázen.
Do Vánoc splníme závazky Stalinovi. Proto dnes k radostnému vánočnímu svátku slibme našemu osvoboditeli, příteli a učiteli soudruhu Stalinovi, slibme našemu prezidentu soudruhu Gottwaldovi všichni my, velcí i malí, že se budeme starat každý ze všech svých sil, abychom své pracovní schopnosti ve školách, závodech i kancelářích a na každém pracovním místě rozvíjeli tak, aby úkoly vytyčené pro poslední rok Gottwaldovy pětiletky byly do příštích Vánoc na všech pracovištích splněny. Aby nad všemi závody, šachtami, státními statky, JZD, ve městech i na vesnicích se rozzářily jasné rudé hvězdy splněných závazků, aby naše krásná vlast rozkvetla novými květy splněných úkolů a plánů. Tím zkřížíme také zločinné plány a úmysly těch, kteří místo tvůrčí práce chtějí připravovat novou světovou válku, aby mohli znovu zotročit naše národy a vykořisťovat lidskou práci. Slibme si, že ubráníme mír a zachováme tak na celé zemi pokoj a klid všem lidem dobré vůle!

Toliko vánoční poselství bodrého strýce, usměvavého Antonína Zápotockého. Vídával jsem ho vždy na tribuně 1. Máje, jak mával rudým karafiátem a přiblble se usmíval. Pár dní před napsáním tohoto dětinského projevu zvedl Zápotocký ruku a hlasoval pro 11 trestů smrti, ačkoli dobře věděl, že proces je vykonstruovaný, ani jediný z obžalovaných nespáchal trestné činy, ze kterých jsou obviněni a ke kterým se nyní, po roce mučení, přiznávají. (Slánský a ostatní byli pověšeni 3. 12. 1952. (Jejich popel byl smíchán s pískem a použit na sypání zimní silnice.)

Ten rok před tím pozval svého dlouholetého přítele a spolubojovníka Slánského k sobě na večírek. Poté se s ním srdečně rozloučil a když zaklaply dveře zavolal velitele zatýkací jednotky a oznámil, "už jde". Věděl, že když to neudělá on dnes, může to zítra udělat Slánský jemu. Tak vypadá komunismus v praxi.

Tu bídu v kapitalistických zemích a život ve chlévě nám, malým dětem, skutečně komunisti řvali do uší ještě v době, kdy už si průměrný dělník v NSR běžně dělal dovolenou na Kanárských ostrovech. (Aniž by musel žádat nějaké mocipány o výjezdní povolení. Dlouho jsem tomu v dětství nemohl uvěřit, vždyť přeci my máme svobodu a v kapitalistických zemích je policejní režim.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Paolo Paolo | 22. prosince 2008 v 9:02 | Reagovat

Dneska nahradil Ježíška i Dědu mráze Santa Klaus. Sice bez projevů, ale o to víc komerčně.

2 Lenka Lenka | Web | 22. prosince 2008 v 9:38 | Reagovat

Paolo: to je smutná pravda ovšem pokud chcete záchranit Ježíška podepište zde petici: http://www.zachrantejeziska.cz/

každý hlas se počítá!!

3 hejtman Šarovec hejtman Šarovec | 22. prosince 2008 v 9:39 | Reagovat

Paolo, nezlobte se, ale myslím si, že úmyslně provokujete a popíráte vše, co kdo řekne.

Nebo nejste schopen vnímat a zvážit tu hrůzu, která z tohoto projevu přímo čiší??

Čímž pochopitelně netvrdím, že dnešek nemá také své zápory. Ovšem srovnávat to se mi zdá hrůzostrašné.......

4 Paolo Paolo | 22. prosince 2008 v 9:54 | Reagovat

(3) hejtman Šarovec: Já nesrovnávám, pouze konstatuji. A pro další, nesnažte se mi vychovávat, je to zbytečné.

5 autor článku autor článku | E-mail | 22. prosince 2008 v 10:04 | Reagovat

Čtu často, že Santa Klaus lidem vadí a Vánoce jsou jen o penězích? Červené dědy vidím v obchodech často, jestli je to Mikuláš nebo Santa Klaus, to nerozeznám. Pro mě vánoce o penězích nejsou a žádného Santa Klause mi nikdo nevnucuje.

Kdybych měl svůj obchod, pak se budu snažit prodat, dám tam tedy výzdobu, kterou lidi chtějí a nedám tu, kterou nechtějí. Jestliže to nějaký obchodní dům dělá obráceně, pak půjdu jednoduše nakupovat někam jinam.

6 Tenzulice Tenzulice | 22. prosince 2008 v 10:58 | Reagovat

Kupodivu je v tomto projevu i nějaká pravda. Před únorem 1948 zde opravdu byla spousta bědných a chudých. Hamižnost a bezohlednost tehdejších mocných plodila onu bídu a bědy chudých. Po únoru 1948 se situace těchto bědných a chudých výrazně zlepšila.  O tom nemůže být sporu. I proto komunisti po válce vyhráli volby a v únoru 1948 se dostali k moci.

To, že po únoru 1948 se udála spousta lumpáren, je také pravda. Proto také v listopadu 1989 lidé komunistický režim svrhli.

No a dnes tu opět máme pro některé bídu a bědy. Jestlipak někdo eviduje, kolik bezdomovců u nás máme. Nikdo. Každému je to jedno. Každý se ovšem bezdomovcem může stát.

A stejné je to i s Ježíškem. Po únoru 1948 nám dospěl na Dědu Mráze a po listopadu 1989 začal podnikat v reklamě jako Santa Claus.

Jenže lidi už to přestává bavit. Říká se, že se historie opakuje. Čeká nás snad nový únor 48?

7 Paolo Paolo | 22. prosince 2008 v 12:00 | Reagovat

Autorovi. Myslím, že naprosto zbytečně kazíte předvánoční náladu. Kolik myslíte, že to osloví lidí? Stalo se to před 60 lety.

8 pich pich | 22. prosince 2008 v 12:13 | Reagovat

autore, Vám už není pomoci. Stejně jako vašim souvěrcům. My co jsme zažili závěr první republiky, světovou válku, bídu poválečných let a mizerii padesátých let víme své a nepotřebujeme žádné politické školení. O vašich dělnících na západě taky. Jen z důvodů srovnávání a udržení režimu bez větších konfliktů, si mohli nějaký čas vaši dělníci jezdit na Kanáry. U nás taky. Měli jsme dokonce dělnické prezidenty, ředitele a předsedy všeho možného. A všichni byli dělnického původu. A jejich dětičky jsou dnes většinou v modré partaji a na tatínky a dědečky zapoměli. Jinak vážený, mám dceru s rodinou v Bavorsku, žádná smetánka. Zatím se měli a mají dobře. Bavorsko bylo vždycky jiné Německo. Na Kanárech ještě nebyli a jak to vypadá, tak v dohledné době, s výhledem krize asi nepojedou. Na závěr i Vám - hezké Vánoce a mír v duši...

9 matka matka | 22. prosince 2008 v 12:35 | Reagovat

6 Tenzulice

7 Paolo

8 pich

Jen velkorysý a milující člověk umí odpouštět.

Mám pocit, že Vy to umíte. Děkuji.

Všem zde hezké Vánoce, bez nevraživosti,... klid a mír, nechť Vám v duši zní.

10 autor článku autor článku | E-mail | 22. prosince 2008 v 12:35 | Reagovat

[8] Pojem "víra" rozebírám ve článku "kamiwaza". Vzhledem k tomu, že žádnou nemám, nemám ani souvěrce. Právě váš komentář nesvědčuje tomu, že napsat tento článek vůbec neuškodilo. Ono už totiž takových Zápotockých zase pár kolem běhá. Nechci se jednou znovu dočíst, jak jsme za kapitalismu žili ve chlévě a museli stavět jesličky.

11 rucuk rucuk | E-mail | 22. prosince 2008 v 12:52 | Reagovat

Nic ve zlém, ale možná dnes nejeden bezdomovec by vzal za vděk teplým chlévem a nebylo by jich plno na nádražích a pod mosty. Nebo škemrat v dobročinných vývařovnách. To snad nebylo smyslem převratu, vrátit bídu tam, kde nebyla. Rovnost lidí nebyla nikdy a nebude- co si budeme namlouvat. Ale je rozdíl v tom kolik je jich ,,nerovných". No, mějte se hezky a zkuste již pozapomenout na to ošklivé , aby si naši  potomci stále nemysleli, že je vždy všechno černé nebo bílé, ono to tak není. Lepší další rok prožitý hlavně ve zdraví...

12 Ivo L Ivo L | Web | 22. prosince 2008 v 14:22 | Reagovat

Změna je patrná, lídé začínají žít v chudinských čtvrtích a též se jim tam rodí děti . . . a jsou i tací, kteří nemají ani na život  v  chudinské čtvrti . . . přeji lepší vánoce všem, kteří nemjí tolik potřebnou schopnost dnešních dnů - tvořit zisk.

13 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 22. prosince 2008 v 16:45 | Reagovat

Autorovi.

Zápotonda jak se mu říkalo, byl produkt své doby. Kameník, který toho mnoho neuměl se dal na politiku. Na "rudém Kladně"  se s Munovci pokoušel bolševicky obrátit vývoj. Nakonec skončil na sovětské výplatní listině ( jako Gottwald a celá jeho klika ). Zjančení kladeňáci mu to zobali horké, přestože odborníkům bylo jasné, že s tamním těžebním a zpracovatelským průmyslem bude brzy ámen.

Zápotondova nejvýznamnější hodina nastala v květnu 1953, kdy jako prezident nabádal v pátek ke klidu " naše měna je pevná". V sobotu a v neděli, se balily a rozvážely z SSSR dovezené, nově natištěné Kčs, aby se v pondělí začala výměna valné části jakýchkoli úspor v poměru 1 : 50.

Tuto zlodějnu mají všichni komunisté přišitou dodnes.

14 pich pich | 22. prosince 2008 v 17:03 | Reagovat

(13)už jsem se poroučel ale nedá mi to. Naši rodinu tenkrát to nijak nepostihlo. Měli jsme vždy ,,holý zadek,, , jak za republiky, tak za Hitlera. Po válce jsme národněnesprávcovali a byty po Němcích nerabovali. Ale to hlavní - kdyby teď US goverment udělal něco podobného, to by bylo radosti. (s tím svým názorem vás nijak nespojuji)

15 quark quark | E-mail | 22. prosince 2008 v 17:23 | Reagovat

Je zarážející,že bolševickému režimu ústy soudruha Zápotockého se nepodařilo české společnosti vnutit koncept,který je naší kulturní tradici cizí a Mrazík odtáhnul tak kam patří,totiž někam do mrazivé sibiřské tundry.To se podařilo až jeho americkému protějšku, Santa Clausovi. Komercionalizace,která je ovšem nadnárodní v globalizovaném světě nahradila bolševickou ideologii. Tu změnu si málokdo uvědomuje,

Místo bolševické ideologizace vládne komercionalizace a postmoderní víra špatně chápaného relativismu,kde je možné  akceptovat různé výklady a různé kulturní fenomény rovnoceně.

A stejně je docela ,,zábavné,, když se něco tak pitomého a české kulturní tradici cizí a vzdálené se zabydlí v zemi a jmenuje se to (Santa)Klaus.

Vstanou noví bojovníci,jak by řekl soudruh Zápotocký,už povstali a jejich víra se nyní jmenuje Neomezená Ruka Neviditelného Trhu a Růst Ekonomického Růstu.

Bolševismus je charekterizován bezčasovostí a nedějinností, v překladu a dnešním výkladu je to totéž, jako když se ústy věrozvěstů postmoderního chápaní světa mluví o konci dějin.

Možná skutečně nastal ,,soumrak bohů,, a konec velkých vyprávění (konceptů) kam patří i mystérium Vánoc a příběh lidské solidarity a sounáležitosti s narozením neprivilegovaného jedince a společenského outsidera,tedy Ježíška.

Koncept,který se ovšem příčíl jak kovaným bolševikům, tak jejich následovníkům a pohrobkům, jedni tak činili z důvodů ideologických,druzí tak nyní činí z důvodů pragmatických a komerčních.

16 Saltos Alim Saltos Alim | E-mail | 22. prosince 2008 v 17:23 | Reagovat

K/8/pich.

To jste tentokrát  šlápl do kravince. Snad jste si všiml, že ne všichni se honosí šedinami jako Vy, a pro ně, ne pro Vás je zřejmě článek určen. Znát historii a ovzduší , propagandu a  lakování té doby je pro mladé, pokud ovšem neváhají číst a myslet, mnohem přínosnější než cokoliv jiného. A s tím jezděním našich dělníků na Kanáry -to se vám zdál moc růžový sen ale není to pravda. Rekreace ROH  byla něco jako Kraft durch Freude  - vzpomenete si?  Kanáry to nikdy nebyly a také ne pro  kohokoliv, i  když dělníkem byl kdokoliv. Tak se nezlobte, anebo nezlobte.

17 pich pich | 22. prosince 2008 v 18:09 | Reagovat

(16) už jsem opravdu odtroubil a tak vám nebudu nijak spílat ani směrovat si do něčeho šlápnout. Máte pravdu,chce to nejen číst ale umět to i pochopit. Ty ,,kanáry,, je jen alegorie, naši ,,dělničtí,, prezidenti, ředitelé a předsedové všeho možného, jezdili,,jen,,do Soči, či na Jaltu. My skuteční dělníci jsme byli max. v Bulharsku. Ale i tam bylo hezky a levně. Bůh s vámi a méně zloby.

18 Paolo Paolo | 22. prosince 2008 v 18:12 | Reagovat

(16) Teď jste zase šlápl do kravince vy. Jednak jste nepochopil tu část příspěvku o Kanárech a potom se dopouštíte vědomé mystifikace tvrzením, že rekreace nebyla pro všechny. Byla.

19 autor článku autor článku | E-mail | 22. prosince 2008 v 18:13 | Reagovat

[16] Ty údajné Kanáry za vlády KSČ mě tedy taky poněkud šokovaly. To snad leda soudruh Štrougal.

[13] Ono ujištění, že čs koruna je pevná, pronesl Zápotocký 36 hodin před měnovou reformou, když bankovky už byly v SSSR natištěné. Je sice pravda, že kdo měl holý zadek, o nic nepřišel, ale taky k tomu nic nedostal. O peníze však přišli nejen kapitalisti, ale právě tak třeba chudší staří lidé o životní úspory, a pod... Zajímavá otázka, co by asi řekl Ladislav Zápotocký-Budečský, bojovník za práva dělníků, na životní dílo svého syna? Za jeho vlády se mohl dostat do gulagu třeba chudý malorolník, kterému se neurodilo a on byl označen za sabotéra, neřku-li hospodářský odborník, který na první pohled viděl, že tohle fungovat nebude.

Nemá cenu mi tady nadávat a poukazovat na bezdomovce. Tady je potřeba hledat skutečné řešení, ne si zfalšovat dějiny a chodit takové Zápotocké znova volit.

20 Tenzulice Tenzulice | 22. prosince 2008 v 19:39 | Reagovat

[19] autor článku: To máte pravdu. Je potřeba hledat skutečné řešení, ne si zfalšovat dějiny a chodit takové Zápotocké znova volit. Myslím Zápotocké "levicové" i "pravicové". O "středových" ani nemluvě.

21 MIRA MIRA | 22. prosince 2008 v 20:03 | Reagovat

[18] Paolo

Ach jo, samozřejmě, že rekreace pro všechny nebyly a banány nebyly atd., atd. To už je všechno jedno, každý si pamatuje to co chce. Je to pořád stejné mlácení prázdné slámy. Kdo se měl tenkrát dobře a teď nemá, nadává, kdo se měl tenkrát špatně a teď dobře, chválí si. A kdo se měl dobře tenkrát dobře a teď taky je třeba všehoschopný, úspěšný, kreativní, komunikativní a flexibilní. No a co?

22 old boy old boy | E-mail | 23. prosince 2008 v 7:24 | Reagovat

21/ amen

23 matka matka | 23. prosince 2008 v 10:59 | Reagovat

Až na věky.

24 Saltos Alim Saltos Alim | E-mail | 23. prosince 2008 v 15:11 | Reagovat

K/18/Paolo. Zajímalo by mne, kolikrát jste byl osobně na rekreaci v rámci ROH, kolik jste tam kdy viděl  dělníků vzniklých  z intelektuálů  po prověrkách  /specialita/, kolik jste jich viděl po rekreaci v PTP, a třeba  v jáchmovských dolech. To jako jsou ti všichni? A co ti co nikdy na rekreaci v rámci ROH nebyli? Odvaha psát o době o které nic nevíte,  navíc bez  vlastních skušeností,  tím ubožejší.

25 Paolo Paolo | 23. prosince 2008 v 18:08 | Reagovat

Pro Miru, Saltose a několik dalších. Je vás tady několik, kteří máte natolik negativní osobní zkušenost se socialismem, že vám to zatemnilo mozek nenávistí. Je úsměvné, když se 40 let života za socialismu zúžilo na 6 tragických let po únoru 48. Jinak pro  VĚTŠINU  lidí nebyl život v něm zdaleka tak nepřijatelný, jak se tady pokoušíte líčit. Zvlášť ne v kontextu s tím, co prožívají dnes a zvláště s tím, co je ještě čeká. Na rekreaci jsem byl několikrát a vždycky tam byli docela obyčejní lidé jako já a dokonce vím o mnoha případech, kdy lidé odmítali nabízené poukazy. Jinak pro Saltose Alima důvěrná informace. Je mi 70 let. Kolik je vám?

26 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 23. prosince 2008 v 19:45 | Reagovat

25 Paolo

Každá liška chválí svůj ocas. Mně je 68 let. Na vojně v r. 1961 jsem byl přijat do KSČ a hned odmítl službu délesloužícího. To jsem neměl dělat. Tři roky mne otravovali a ženu ( přistěhovanou z Prahy ) mi nevzali do dohnutého místa.  V r. 1964 jsem složil dálkově techn. maturitu, získal techn. místo a narazil na stalinistické blbce. Ozval jsem se a do roka se ocitl v buldozeru. Rýpal jsem i v 1968, konečně jsem byl z KSČ vyškrtnut a v buldozeru jsem zůstal do r. 1990. Ženu mi do práce nevzali 10 let.  Naučil jsem se dobře pracovat a nebyl jsem lehce nahraditelný. Dost mi prošlo, postavil jsem si domek  a z jednoho příjmu slušně živil rodinu. Bolševická banda mne sledovala stále a dodnes nevím proč ( otce odsoudili, jako kulaka ). Měl jsem i jisté problémy dostat děcka na vybrané učební obory a do škol. Po osobních urgencích, jsem nakonec vše zdárně vyřešil.

Nemalujte minulost růžově, já si nestěžuji, ale nebyl jsem sám, kdo musil mnohé strpět, pro bolševickou blbost.

27 MIRA MIRA | 23. prosince 2008 v 21:30 | Reagovat

[25] Paolo

Zatemnělý mozek nenávistí k socialistickému režimu nemám. Snad ani neumím nenávidět. Jen mám s tím režimem zkušenost, kterou nehodlám přemalovávat řečmi, které vedete vy. A jestliže vidíte ten režim jen jako 6 tragických let po únoru 48, tak vás upřímně lituji, o to víc, že je vám 70 let. Mně je 60, narodil jsem se po Vítězném únoru a těch "6 tragických let" jsem prožil jako dítě, takže nemohu sloužit osobním prožitkem. Zato s dalšími lety mám svou mizernou, i když ne tragickou zkušenost, tak se mi nesnažte vnutit svoji vizi tehdejší společnosti. To, že vím, jak bylo za socilasmu mi nebrání vidět to, co děje dnes a nepotřebuji si k tomu přikrašlovat "staré zlaté časy".

28 autor článku autor článku | E-mail | 23. prosince 2008 v 21:49 | Reagovat

Nechci psát o vlastní osobě, ale vím, co jsem v té zemi sám zažil. Dojemné si tady přečíst, že to si jenom myslím, ve skutečnosti je to americká propaganda. V každém případě těch 40 let plánovaného hospodářství, musel někdo po roce 89 začít splácet. Ať už se tenkrát žilo jakkoli, pořád na účet příštích generací. Splácet dluhy, je vždycky poněkud nepříjemnější, než dluhy dělat. Jenže to nejstrašnější dědictví oněch 40. je ta strašná temnota v lidech.

29 nar.soc. nar.soc. | E-mail | 23. prosince 2008 v 22:07 | Reagovat

28 autor článku

Pokud vím,  každá generace v Evropě měla svoji válku. "Horká

válka" ničila okamžitě a značně. ale obvykle na omezeném území. Následky se odstranily v nějaké době, ale zakotvení společnosti trvalo. Teprve I. sv. válka skončila kolapsem tří vlivných říší. Intermezo mezi válkami I. a II. sv. bylo naplněno starými představami. Nacismus vnesl do Střední Evropy totalitní a ztechnizované násilí.  Sovětské móresy to potom dovršily. Definitivně byly vyvráceny zavedené pořádky a zvyklosti. Zvůle se stala zákonem, celé generace nic jiného nepoznaly. Teď platíme dluh za tu plíživou, ničivou a destruktivní blbost, zvanou "studená válka". Válka doktrinářských blbů, kteří si z lidstva udělali pokusné králíky pro své sobecké  a bezcharakterní cíle. Jejich pohrobci tyto způsoby přenesli do finančního sektoru a rozvrací svým sobectvím a peněžní mocí opakovaně úsilí slušných lidí.  

Politická reprezentace ČR nedává žádnou záruku, že k těmto skutečnostem nebude jen pasivně přihlížet.

30 matka matka | 23. prosince 2008 v 22:08 | Reagovat

blik *

31 matka matka | 23. prosince 2008 v 22:11 | Reagovat

Sama sobě ve tmě ponechána blikám, snažím se co mohu, blik, cvak, blik, cvak. A hele co se děje, ono zas nic. Řeči, dál se klidně válčí. Kdo měl zbraní víc, teď má pouze práci s jejich sešrotováním, tak vyrobíme víc. Blik, cvak,...

32 MIRA MIRA | 23. prosince 2008 v 22:23 | Reagovat

[31] matka

Blik, cvak. Kdyby tisíc klarinetů...

33 matka matka | 23. prosince 2008 v 23:43 | Reagovat

32 MIRA

Díky za pomoc při blikání. :-)

Na jiném blogu jsem "do nebe vynášena" za racionální myšlení. Nechci myslet racionálně. To bych také kromě jiného zbraně pro zisk vyráběla. Racionální myšlení bolí. I když chápu, že je někdy nutné.

Na klarinet hrát, ... to Ti musí být nádherné. Já jen kdysi na klavír hrála.

34 kloistr kloistr | 24. prosince 2008 v 7:46 | Reagovat

to autor: Nebylo by dobre se tolik let po revoluci zabyvat dneskem a nikoliv minulosti. Jsem unaveny z toho jak se lide porad vraceji k obdobi pred 89. Nebyli treba Vanoce 1942 horsi nez ty o deset let pozdeji?

35 autor článku autor článku | E-mail | 24. prosince 2008 v 8:04 | Reagovat

[34] Můj článek považuji za aktuální, řada příspěvků, ve kterých jsem napaden, mi dává za pravdu. On by si to dnes rád někdo zopakoval. Podívejte se na ostatní státy bývalé sovětské zony, jestli tam mají komunisti 12%, jako ČR? Po roce 89 jsem odhadnul, že tu katastrofu (kdy všichni měli rekreaci od ROH) budou splácet 2 generace. Jenže proč by to mladí dělali, když to můžou zabalit a jít na západ. Vláda místo nich importuje Ukrajince, ti tu českou zemi zvelebí. To všechno je spojené dohromady. Dal jsem ten článek spíše ze srandy, teď vidím, že to je vážné a že to bylo správně.

36 Paolo Paolo | 24. prosince 2008 v 8:41 | Reagovat

Pro autora a Miru: Neobhajuji nic z toho špatného, co souviselo s obdobím socialismu. Nepochybně byly tisíce lidí, kteří nemají důvod na něj vzpomínat v dobrém. Těm se ani nedivím. Pro mne je podstatné to, že bylo daleko víc těch, kterým tehdejší režim nevadil a naopak jim vadí daleko víc ten současný. Já ve srovnání obou neshledávám ten současný o nic lepší. Své přesvědčení nikomu nevnucuji, jenom vyslovuji svůj názor. Ty argumenty, které negují minulost jsou dnes znehodnoceny mnoha jevy, které si ve svých důsledcích nezadají s vámi popisovanými. I dnes jsou lidé postihováni lidé za své přesvědčení, i dnes jsou ne vlastní vinou sociálně deptáni, i dnes jsou vystavováni zvůli a nevymahatelnosti práva. Nevidím v tom až tak velký rozdíl. Množství obětí současného režimu je už dnes srovnatelné s tím minulým. Ano, lidé nejsou popravováni, to je pravda, ale umírají zbytečně zase jinde a to mám tomuto režimu za zlé zase já.

37 Paolo Paolo | 24. prosince 2008 v 8:42 | Reagovat

Pro autora: Mluvit o minulém zadlužení je ve srovnání s dnešním úplně směšné.

38 autor článku autor článku | E-mail | 24. prosince 2008 v 9:43 | Reagovat

[37] Podle toho jak to kdo počítá. Např. ruština ve školách za mého dětství a mládí, místo angličtiny (latiny naší doby), to je národohospodářská škoda, která jde do miliard. Vyčíslena ovšem není nikde. Naprostá neschopnost čs. hospodařství konkurovat v roce 89 západním firmám, to jde do bilionů, atd...

39 matka matka | 24. prosince 2008 v 9:44 | Reagovat

autor, Paolo, kloistr, Mira

Jsme v kapitalismu, tak proč bychom Ukrajince, Vietnamce, Mongoly,... neimportovali, že ano. Rakousko, Německo, Francie rovněž importovali - Turky, Alžířany,.... Amerika Afričany,...nyní se jich bojí. Proč bychom to my v Čechách nepřevzali, že ano. Jsme učenliví.

Jinak má pravdu kloistr v tom, že je třeba - ne kecat a házet špínu na minulost, ale snažit se tu špínu na východě i na západě nasypat si na hlavu, každý tu svou a zbavit se jí. Pokud možno ne nasypáním na hlavu tomu druhému. Vznikla by opět jen a jen tma.

Paolo a Mira mají velmi podobné vidění světa, myslím, že to chápou.

Hezký Vánoce.

40 matka matka | 24. prosince 2008 v 9:47 | Reagovat

38 autor

Víte, člověče, jak je dnes ruština v Karlových Varech žádaná?

Konkurence schopnost - i díky tomu, že se západ vůči nám jako Čína za zdí uzavřel. Měli jsme žebrat o technologie? Hele a víte, že k nám jezdili velmi často Japponci do fabrik pro technologie, které sami nezvládli? Za pár šupů je dostali a teď jsou mistři světa. A co lékařské výzkumy např. prof. Holého? Za pár šupů je mají Američané. Tak dostáváme šrouby do hlavy, ne dolary.

Díky, díky, díky.

41 matka matka | 24. prosince 2008 v 9:49 | Reagovat

A po duchovní stránce - zkuste se soustředit, jestli dosáhnete na to, co se zde rozvíjí. Máte vůbec tušení?

:-)***

42 matka matka | 24. prosince 2008 v 9:50 | Reagovat

Z Německa, z Ukrajiny sem kvůli tomu jezdí, my zase do USA,....

No, už to máte?

43 Paolo Paolo | 24. prosince 2008 v 11:00 | Reagovat

Pro (38) autor: A víte kolik nás stály poslední dvě SV? Ty má taky na svědomí kapitalismus. A ten bilion? Myslíte ten, který jsme prošustrovali navzdory tomu, že bylo a stále je co prodávat? A co dál , až nebude co prodávat? Na všechno je odpověď. Vaše nebo moje. Teprve budoucnost nás může rozsoudit. A pokud jde o tu angličtinu. Názorně je na mnoha případech vidět, že její znalost ještě z nikoho schopného manažera neudělala, pokud chybí znalosti a dovednosti, morálka a charakter. O té konkurenční nezpůsobilosti by se také dalo úspěšně polemizovat.

44 matka matka | 24. prosince 2008 v 13:15 | Reagovat

Ježíšek teď dárky shání, za korunky, za dolárky, aby splnil Vaše přání. Ať Vám dárky na Vánoce nesou štěstí v novém roce.

Světelné Vánoce plné lásky Vám posílám já. :-)***

45 autor článku autor článku | E-mail | 24. prosince 2008 v 15:47 | Reagovat

[43] Bezpochyby má kapitalismus na svědomí i válku 30iletou. Že tenkrát neexistoval, ho neomlouvá. Vzpomínám na dobu, kdy hrozila válka mezi Čínou a SSSR, oba komunistické státy. Pokud jsem četl ekonomický rozbor, tedy po 2. válce ČSR zabavila tolik německé industrie, že na ni vlastně vydělala. Jedno vím jistě, že kapitalismus zabránil 3. světové válce, kterou by komunisti byli rádi začali. Maršál Ustinov nakonec jen bezmocně prohlásil, "máme ještě dost sil, vzít sebou do hrobu i zbytek světa". Ke knoflíkům v raketovém silu ho ale naštěstí už nepustili.

46 Saltos Alim Saltos Alim | E-mail | 24. prosince 2008 v 15:47 | Reagovat

K /25/Paolo . Rád odpovím - když Vy jste jako desetiletý slavil vítězný únor, já měl 2  roky po zkoušce dospělosti. A nastalo období obecného  strachu. "Kdo nejde s námi jde proti nám" !  - to jste ještě nestačil chápat, mohla to být pro Vás sranda, pro většinu národa tragedie. Chápu Vás, pocházíte patrně z rodiny aparátčíka či čelného funkcionáře, žil jste v jiném světě, takže co byl tehdejší strach asi neznáte. Také nelidská krutost té doby, nejen bezprostředně po únoru s procesy ale i po r.68, je Vám jaksi cizí.  Nelze se Vám teda divit.  No snad to stačí, dále nemá smysl debatovat.

47 Saltos Alim Saltos Alim | E-mail | 24. prosince 2008 v 15:57 | Reagovat

K/40/matka. No to jste tentokrát  až přímo úzkoprse ujela, ctěná vlastenko. PC který  užíváte, nám také vzala ta krutá cizina, a tak dále a dále.  Se zápecnictvím , kterému jak se zdá fandíte, se opravdu nikam nedostaneme.  Tak pěkný Štedrý večer.

48 Ivan Ivan | 24. prosince 2008 v 21:25 | Reagovat

Přeji všem komunistům a dalším slušným lidem hezké vánoce a vše nejlepší do nového roku.

49 Paolo Paolo | 24. prosince 2008 v 22:21 | Reagovat

(45) Autor: Jestli jste si nevšiml, tak o válce třicetileté řeč nebyla, ale to vám zřejmě nevadí pokračovat v zavile demagogické argumentaci. Tak my jsme na II.SV vydělali? Tak to opravdu žasnu, jak hluboko jste klesl. A čí je to zásluha, že nedošlo k III.SV, o tom by se dalo úspěšně polemizovat. Kdo první vytvořil vojenský pakt v Evropě a Asii? Kdo rozpoutal závody ve zbrojení? Kdo první použil jadernou pumu? Kdo první rozmístil svoje rakety středního dosahu na území SRN?  A takhle bych mohl klást mnoho dalších otázek, na které budete těžko hledat odpovědi. A Vy mi chcete tvrdit, že komunismus chtěl rozpoutat III.SV? Já tvrdím opak, že díky existenci dvou táborů byla Evropa ušetřena války nejdelší období v novodobých dějinách.

(46)Saltos Alim: Prožíval jsem to období a teprve s odstupem let jsem se dozvěděl o hrůzách, které postihly část občanů tehdejší ČSR a které odsuzuji stejně jako vy. Ale na rozdíl od vás si vůbec nemyslím, že se týkaly většiny národa a to nejsem z rodiny aparátčíka či funkcionáře, ani jsem z minulého režimu nijak neprofitoval. Pokud vy jste postižen byl, tak se vůbec nedivím vaší zavilosti, ale to vás neopravňuje k  jakémukoliv generalizování té doby.

50 matka matka | 25. prosince 2008 v 11:39 | Reagovat

Čtěte mezi mými řádky. Můj duch je svobodný. Nepotřebuji k tomu zahraničí. Ani zlobu vzájemnou přes hranice posílanou. A jméno mám ráda své české, zde nezveřejňované.  Hezké vánoce i Vám.

51 matka matka | 25. prosince 2008 v 11:40 | Reagovat

50 je k 47 Saltos Alim

52 Jedla Jedla | 31. prosince 2008 v 15:43 | Reagovat

Ten text je na místě. Historia magistra vitae est. A lidé se nemění. Kdo se nepostavil zlu v padesátých letech, (v té době hubou tloukl druhými dávno poražené fašisty a v národní frontě bojoval za tábor míru), ten se nepostaví aktuálnímu zlu zítra, bude hubou tlouci druhými dávno poražené komanče, a na blogy bude opisovat fráze ideologických komentátoru z novin i s chybami v pravopise.

53 Roman Roman | 31. prosince 2008 v 18:36 | Reagovat

Paolo : Váš problém je v tom, že jste moc vzdělán. Taky jsem musel studovat "Dějiny dělnických hnutí " a nábožensvtí =  "Marxismus". A musel jsem z toho udělat zkoušky. Na rozdíl od Vás jsem však té jejich masáži nepodlehl. Jejich teorie ač lživá, je samozřejmě kvalitně sestavena a zpracována.

Prostě kvalitní ideologie. Spolu s cenzurou,propagandou a zastrašováním je především ideologie klasickým nástrojem totalitní moci.

Jistě nejste sám, kdo této masáži podlehl. Je Vás po celém světě víc pohrobků totalitních mocí a bohužel je smutný faktem, že stejně jako v jiných totalitách, např. fašistických, jste již nezvratně zmanipulovani. Musíte vymřít a tím se společnost očistí. Už pro Vás není žádná naděje. Vy jste ten skutečně totalitou zničený život.

Ale Vy to o sobě nevíte a ani neuvěříte a je Vám takhle docela dobře. My tady nebojujeme proti Vám jako člověku, ale proti tomu, co Vám bylo nacpáno do hlavy a co skrze Vás dál žije.

Ty řeči o tom, že války jsou produktem kapitalismu, to není z Vaší hlavy. To mě taky učili. Tak to je důkaz pane.

54 autor článku autor článku | E-mail | 31. prosince 2008 v 19:49 | Reagovat

[52]

Hie hat die Mär ein Ende:

Das ist der Nibelungen Not.

Když jsem tady na podzim vyprávěl česky Píseň Nibelungů, nemohl jsem dát onen text z roku 1200, na to nejsou ani dnešní písmena. Musel jsem tedy napsat verzi z pozdější doby. Projev z roku 1952, jelikož dnes stále srozumitelný, se pochopitelně uvádí přesně tak, jak byl v té době napsán. Není taky opisován, nýbrž kopírován.

V té době jsem se těžko mohl postavit proti tomuto zlu, když mi byly 4 roky. Mohu ale dnes něco z té doby tady připomenou. Pro lidi, kteří by si to rádi dali znovu.

55 Roman Roman | 31. prosince 2008 v 19:52 | Reagovat

Paolo : Vám vadí NATO ? Mrzí Vás, že díky tomuto obrannému paktu nemohl SSSR uchvátit další země v Evropě ? Finská válka Vám nestačila ? Vadí Vám to, že USA zbrojením omezily agrese SSSR po celém světě ? Že tím USA vyrovnaly a pak zřejmě i překonaly síly SSSR  a Číny ? Víte, že SSSR a Čína měly nejvíc vojáků ve zbrani na světě ?

Atomová puma je samozřejmě sporná věc. Myslíte si, že by se Japonsko, Německo,Čína nebo SSSR rozpakovaly tuto pumu použít, kdyby ji v té době měly ? Tyhle diskuze o morálnosti nějaké zbraně jsou luxusem pouze v demokratických zemích. To totalita neřeší.

Napadlo by Japonsko USA, kdyby vědělo, jaká zbraň bude proti nim použita ? Mělo Japonsko nějaké ohledy ve válce, kterou rozpoutalo ?

Nepřišlo klasickým zbraněmi o život tisíckrát víc lidí ? Jsou ty zbraně nějak významně morálnější ?

Obranné rakety v SNR namířené proti SSSR a ČSSR byly zcela oprávněné. Byli jsme hrozbou.

Co je na tom divného, že se někdo chrání před agresorem ? Nebránili se proti Hitlerovi a jak to dopadlo. Evropa se poučila a to Vám jako vadí ?

Na rozdíl od totalitních zemí musí demokratické vlády mít na své straně veřejné mínění a parlament. Vy prostě nerozlišujete mezi parlamentní demokratickou, svobodnou zemí a totalitou, kde rozhoduje jen pár jedinců. Mícháte hrušky a jabka a vychází Vám pak logicky úplné nesmysly.

Je fakt, že tohle jsou věci, které nám byly opakovány do zblbnutí. Pane opakuji, že tomu se říká propaganda a spolu s cenzurou to tvoří smrtelný koktejl. Nejste sám, kdo podlehl.

Škoda, že jste zároveň pravidelně také neposlouchal Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Možná byste to taky přežil ve zdraví.

Je fakt zábavné, když najednou někdo začne papouškovat 20 let a víc starou propagandu minulého, totalitního režimu. Ještě to považuje za životní zkušenosti...

Ale v Německu jsou jiní pohrobci a ti zase např. hajlujou. Co se v mládí naučíš ...

56 Paolo Paolo | 1. ledna 2009 v 8:56 | Reagovat

(55) Vy si myslíte, že ty vaše argumenty mají punc kvality a jste přesvědčen o jejich nezvratnosti. Hovoříte o současné demokracii jako o něčem konečném ve vývoji civilizace. Já si to nemyslím, když všude kolem sebe vidím jevy, které tahle vymoženost přináší. To, jakým způsobem vyvracíte fakta uvedená v mém příspěvku(49) je důkazem toho, že vaše argumentace je založena na stejném principu jako moje. Zkrátka chcete něčemu věřit. Demokracie je vždycky jenom pro někoho a zločiny, které se pod její rouškou odehrávají po celém světě nejsou o nic menší, než zločiny komunismu. Co našemu národu přinesl listopad 89, to teprve lidé ocení v nadcházejícím období krize.

57 Roman Roman | 1. ledna 2009 v 15:36 | Reagovat

Paolo : Chápu co naznačujete. Marx Vás zřejmě přesvědčil, že v konečném vývoji civilizace to bude komunismus. Přijdete do supermarketu a vezmete si co potřebujete. Všechno úplně zadarmo.

V bordelech prostitutky taky zcela zdarma... :-).

Já vím, že Vám Marx vysvětlil, že bude žena

osvobozena a už nebudou žádné ženy z hmotné nouze nuceny provozovat tohle nejstarší řemeslo.

To se krásně čte. Samozřejmě lidé musí být tak strašně civilizovaní, až budou zcela uvědomělí.

Takže vlastně nějaký nový druh člověka.

Tak  to možná. Vývoj však běží docela pomalu a podle nové teorie Zamrzlé evoluce dokonce i  zamrzá. Podle této teorie jsme totiž již zamrzlý druh. Takže smůla...

58 Paolo Paolo | 1. ledna 2009 v 18:01 | Reagovat

(57): Vy si zřejmě myslíte, že jenom vy jste schopen samostatného myšlení a ostatní jenom přebírají názory druhých a pokud to nejsou vaše, tak zaslouží jenom zatracení. Mohu vás ujistit, že moje názory neformoval Marx ani nikdo jiný. Jsou výsledkem mého vnímání a chápání světa a zákonitostí jeho vývoje a dokud nedospěji k jiným, tak mne ani nikdo jiný nepřesvědčí. Moje účast na blozích je jenom naprosto spontánní a nezáludná snaha se občas vyjádřit k předneseným tématům. Nikomu svoje názory nevnucuji, nikoho neosočuji, když je nesdílí a pokud nejsem vulgárně napaden, tak zachovávám základní pravidla slušnosti.

A pokud jde o vaší domněnce, že jsem naivní snílek, tak se musím ohradit. Ve finále se s ohledem na vaši závěrečnou větu vcelku shodujeme až na to, že já ještě pořád věřím, že se lidé vzpamatují a nenechají tu dekadenci dojít až k zániku.

59 matka matka | 1. ledna 2009 v 19:46 | Reagovat

Paolo

Já také Marxe nečetla. Čím to tedy, že naše názory jsou podobně (tedy myslím) zformovány?

Necítím ve Vašich komentářích nenávist, či zášť.

No a co se týká naivních snílků - snad díky naší důvěře lidé nezamrznou a nezaniknou. To není naivita snílků, pokud místo nenávisti, zášti,... alespoň trochu klidu, slušnosti,... přinášíme.

Jen, že občas ztratíme "pud sebezáchovy" a pak různé jiné názory, které si servítky občas neberou, schytáme.

No co už, své jsme si již prožili. A tak jsme zbyteční? Máme vymřít? Vše bude bez nás krásně načančáno, bez problémů, jako jedno stádečko.

60 Roman Roman | 2. ledna 2009 v 13:49 | Reagovat

Paolo, Matka : Pokud jste nežili v této zemi před rokem 89 pak je možné, že Vaše názory neformoval Marx.

Jinak formoval názory nás všech. Samozřejmě u mne tak, že jsem se stával čím dál víc odpůrcem.

I v blbých TV seriálech byly tyhle myšlenky skryty a furt na nás útočily. Nebylo možné pustit radio, TV a číst noviny, aby to do nás nebylo cpáno. V práci nás furt školili. Co teprve ve školách. Nebylo možné tomu utéci.100 x opakovaná lež a všude a všemi papouškována. Pravda socialismu.  

A Vy nejste ovlivněni Marxem a tou jeho zvrácenou ideologii ? Opravdu zvrácenou. Tak to je bomba pane. Jak jste tohle dokázal ?

Je tedy opravdu zajímavé, že bez vlivu Marxe jste nějak zázračně dospěli ke stejným bludům.

I ty bludy můžou být totiž všelijaké.

V normální, svobodné společnosti,která neprošla totalitní zkušeností, totiž lidé nevidí svět tak jako Vy. Například neočekávají to, že nás čeká další vývojová etapa společnosti. Proč by si takovou věc taky vůbec měli myslet ? Mohou se svobodně zůčastnovat správy věcí veřejných nebo se mohou svobodně rozhodnout, že se svěří do rukou jiným. Co by jako měli chtít ještě jiného proboha ?

61 Roman Roman | 2. ledna 2009 v 14:20 | Reagovat

Paolo : I z Vašich příspěvků mám pocit, že nejste špatný člověk. Ale Vaše názory jsou prostě z dnešního pohledu již velmi extrémní. Kdyby jste neprošel totalitní minulostí, tak jsem pevně přesvědčen, že byste měl odlišné názory.

Prostě byste vnímal svět trochu jinak.

A uvědomte si, že pokud upadnete do extrému, tak v něm jste a už právě proto nemáte ani možnost vidět svůj vlastní extrémismum. Mozek je nejvyšší orgán a nad ním už nic není. Pokud tam dojde k nějaké chybě, tak už jí z principu neobjevíte. Máte jedinou možnost a to, zeptat se jiných. Ti to na rozdíl od Vás mohou vidět. Jenže tohle je už velmi těžké, obzvláště ve vyšším věku. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Proto nic proti Vám, ale totalitních názorů a ideologie se svobodná společnost zbavuje právě až po delším čase, kdy její nositelé zcela vymřou. Případně vymřou i jejich potomci, případně účastníci blogů :-), které ještě také stačili nakazit.

Tohle je obecná pravda, kterou asi nebudete chtít vyvracet.

62 matka matka | 2. ledna 2009 v 16:45 | Reagovat

[60] Roman, 2.1.2009 13:49

Vážený pane, dodnes nás školí v blbých TV seriálech, furt ta blbost na nás útočí. Není možné pustit rádio, TV, číst noviny, aby ta blbost do nás nebyla cpána. A co teprve ve školách. Není možné tomu utéci.100 x opakovaná lež a všude a všemi papouškována. Pravda kapitalismu, kterou učí absolventi socialismu.

To jako myslíte, že v mých  letech se nechám ovlivnit a zblbnout kdejakým Marxem, či Kalouskem, Tůmou, či dokonce Klausem? Ale prosím Vás.To nemyslíte vážně. Jsem příliš stará na ty jejich voloviny. Vždy jsem byla příliš stará na voloviny.

....Co by jako měli chtít ještě jiného proboha ?....

Člověče, Vám chybí naprosto, ale naprosto fantazie.  Pokud je Vás takových víc, velmi ráda vymřu. Opravdu s radostí vymřu.

63 Paolo Paolo | 2. ledna 2009 v 17:49 | Reagovat

(60)Roman: Nebýt té úvodní věty va vašem příspěvku, tak bych si myslel, že píšete o naší současnosti. Já v tom nevidím žádný rozdíl. Vy jste produkt současné masáže. Ale já srovnávám a myslím, že jsem přes svůj pokročilý věk natolik soudný, že dokážu pochopit,  že současný vývoj je naprosto dekadentní a povede ke zkáze. Jestli si to vy mladí včas neuvědomíte, tak je mi vás líto.

64 Roman Roman | 3. ledna 2009 v 1:53 | Reagovat

Paolo : Dobře nelíbí se Vám svět. To dokážu pochopit.Myslíte si, že před 2000 lety byl svět lepší ? Nečetl jste, že tohle už tvrdili první křesťané, tedy že svět spěje ke svému konci a ke zkáze ?

Doposud se tak, jak vidět nestalo, ale samozřejmě nikdo nemůže vyloučit, že se tak nakonec přece jenom nestane. Nepřu se s Vámi o to, že je svět a naše společnost perfektní. Ale je mi jasné, že nejlepší je diskuze svobodných občanů o jejich věcech, tedy o věcech veřejných před nějakým diktátem shora.

Bud demokracie nebo totalita. Nic mezi tím dalšího  není. Takže mi ta Vaše vývojově vyšší  společnost pěkně smrdí. Cesta do pekel je totiž dlážděna dobrými úmysly. Pokud někdo šije do demokracie jako principu, tak chce totalitu. Co chcete Vy ?

65 Roman Roman | 3. ledna 2009 v 2:04 | Reagovat

matka : A také jste dnes vystavena cenzuře, propagandě, ideologii ?  Rozumíte těm pojmům ?

Jste vystavena zastrašování, nebezpečí uvěznění z politických důvodů, nucených prací, otrocké práci v koncentračním táboře ( Leninův vynález ) a případně i trestu smrti ? Bojíte se nepřijít k volbám a máte na výběr z jediného kandidáta ? Banány seženete jenom po skončení 1. májového průvodu ?

Máte opravdu dojem, že je všechno stejné ?

66 Paolo Paolo | 3. ledna 2009 v 10:18 | Reagovat

(64) Roman: Mohl bych odpovědět, že vím, co nechci. To znamená, že nechci ani pokřivený socialismus, ani kapitalismus s  atributy, s jejichž důsledky se potkávám na každém kroku. Vím také, že teorie třetí cesty byla ukřičena a odložena, ale já jsem přesvědčen, že její doba ještě přijde.

67 Paolo Paolo | 3. ledna 2009 v 10:29 | Reagovat

(65)Roman: Ano, jsem denně vystaven zastrašování, obavám z nespravedlivého uvěznění, otrocké práci v marketech. Snad jenom ten trest smrti nehrozí, pokud ovšem někde nezmrznu jako bezdomovec potom, co mne stát připraví o celoživotní úspory. A volby? Zatím  ještě mohou vyvolávat iluzi volby, ale není daleko doba, kdy se budu moci rozhodnout mezi dvěma kandidáty- bohatým a ještě bohatším. A banány? To už je snad pod vaší úroveň.

Máte opravdu dojem, že je něco jinak?

68 Roman Roman | 3. ledna 2009 v 11:22 | Reagovat

Paolo : Pokud máte tyto obavy skutečně, tak to není na diskuzi, ale spíše na návštěvu specialisty.

To jste totiž už hodně přehnal.... to vypadá na obcesi.

Proto, abych Vás uklidnil, tak Vám připomenu, že KSČM nebyla k mé nelibosti zakázána, tedy můžete stále ještě volit chudého komára.

Pokud je tahle možnost terapií pro některé z nás, pak má existence KSČM aspoň nějaký ( léčebný ) smysl, kterého jsem si nebyl doposud vědom.

Vida k čemu je dobrá taková diskuze na blogách...

69 Paolo Paolo | 3. ledna 2009 v 12:48 | Reagovat

(68) Roman : Pokud jde o návštěvu u specialisty, mohl bych vám doporučit totéž, ale to není řešení. Pokud nepřipustíte, že jenom s malou nadsázkou všechno to, co jsem napsal platí, tak v tom případě vám mohu tu obcesi přilepit taky.

70 Paolo Paolo | 3. ledna 2009 v 12:56 | Reagovat

Jenom malý detail. Nikoliv obcese, ale obsese.

71 Roman Roman | 3. ledna 2009 v 16:18 | Reagovat

Paolo: Už Jan Werich poukázal na to, že paradoxně nejlepší politik je ten úplně nejbohatší, který už má peněz dost a jde mu hlavně o slávu.

Ano máte pravdu, píše se zřejmě obsese z anglického obsession. Budiž Vám ke cti, že víte,

že to je nadsázka.... samozřejmě velká, hodně velká...  

Taky se můžete bát UFO, ale to nic nedokazuje.

72 matka matka | 3. ledna 2009 v 18:52 | Reagovat

[65] Roman, 3.1.2009 02:04

Člověče, to jste napsal z hladu, že ano.

Já také potřebovala nasytit, tož jsem šla ráno do jednoho z těch slavných obchodů. Výběr veliký. Zaplaceno, do ledničky uloženo. Jenže když jsme se vrátili hladoví z delší cesty domů a chtěla jsem nakoupené zboží osmahnout - fuj, jak zasmrdělo. Holt, nemám vytříbený nos, poznala jsem to až doma, při smažení. Tak jsme byli hlady zas. Že já trdlo raděj nenakoupila poloshnilé banány, které věčně v obchodě zbývají. A nikdo mi je nezakazuje. Takový krásný výběr mezi jedním zkaženým a druhým nahnilým. Vy si myslíte, že vše tak krásně funguje? U nás ne.

Jediný rozdíl je v tom, že dnes veřejně řekneme Tonda - ucho, to byl ale.... Stalin, to byl ale ...  Klaus, to je ale....

A stejně je nám to jako dříve houby platné. Tož tak.  Ale klidně pište dále. Velmi ráda se směju. :-)

73 matka matka | 3. ledna 2009 v 18:55 | Reagovat

No ale, abych jen nesýčkovala - na dnešní cestě jsem viděla, krávy a koně se vracejí ven na pole. Klidně leží na sněhu, přežvykují,... ještě že se nesplašili a nevběhli nám do cesty.

74 autor článku autor článku | E-mail | 3. ledna 2009 v 19:45 | Reagovat

[71] Aniž bych znal tento výrok Wericha, napsal jsem v jednom článku (který bych se zde neodvážil zveřejnit):

V Americe musí být člověk bohatý, aby mohl do politiky. V Čechách jde člověk do politiky, aby zbohatnul. President J.F.Kennedy byl tak bohatý, že se vzdal presidentského platu. Když v této rodině jeden padnul, postavil se na jeho místo další sourozenec (a zaplatil zase životem). Proč tito lidé nežili jen pro svůj blahobyt a požitky? Starý Kennedy, věřící katolík, k tomu jednou prohlásil:

„Komu Bůh mnoho dopřál, od toho má právo žádat velké oběti.“

Tak to si v Čechách neumím představit. Slánský si za 4 roky své funkce nakradl pohádkové bohatství. Když ho pověsili (ti co měli viset s ním) nevrátil nikdo jeho majetek lidu. Rozebrali si ho mezi sebou za symbolickou cenu ostatní komunističtí funkcionáři. (Ano už tenkrát, žádní nezodpovědní soudruzi, kteří dle různých teorií přišli až později a ten pozemský ráj zkazili.) Novotný si vzal porcelán a ložní prádlo. Věděl, že spí na prostěradle svého přítele a spolubojovníka, kterého pomohl zákeřně zavraždit, ale vůbec mu to nevadilo...

75 Roman Roman | 3. ledna 2009 v 22:01 | Reagovat

matka : Já o hladu nebyl na rozdíl od Vás. Děkuji za vysvětlení, které bohužel nechápu. Věřím, že nejsem sám kdo není sto sledovat záplavu Vašich představ. Ale smějte se dál, je to prý zdravé...

76 matka matka | 4. ledna 2009 v 16:07 | Reagovat

75 Roman

Každý prostě žijeme na "jiné planetě", aneb sytý hladovému nevěří a hladový sytému také ne. A tak je to v dnešním světě v pořádku. Proč se snažit druhého pochopit, že ano. Je snadnější ho obvinit ze záplavy představ.

Kvůli Vám plakat nebudu. Jdu se smát jinam.

77 Jasroslav Pokorný Jasroslav Pokorný | E-mail | 4. června 2014 v 11:57 | Reagovat

Pro místní komunisty. 147 nevinných v politických procesech padesátých let. 147 zastřelených při pokusu o přechod hranic. Test tisíc rodin násilně přestěhovaných z jednoho konce republiky na druhý, když sedlák odmítal dát své krávy do společného ustájení a on byl ubytován v jáchymovských lágrech. To je čistý výsledek nečistého komunistického režimu. A to nepočítám loupeže strojních zařízení živnostníků.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama