Prezident Václav Havel - 1/?

Středa v 20:47 | gregor moldavit
Jak říkají místní, tady bylo to vždy zváno "Na Zilvarově". Tento dříve odlehlý kout světa leží v Podkrkonoší, nedaleko města Trutnov, za kopcem by byla vidět Sněžka. Když jsme šli letos v dubnu touto cestou s mojí ženou, byl jsem tu poprvé, ač jsem vše hned poznával z mnoha televizních záběrů. Dokonce už z německých, z 80. let, kdy pod bedlivým dohledem StB tady dělali rozhovor s disidentem Václavem Havlem.
Pro moji ženu tomu bylo zcela jinak, zná to tu z dětství, na tomhle místě ona vyrostla. Byl to její děda, pan Kulhánek, který po válce koupil trosky tohoto statku po Němcích a vše tvrdou prací zvelebil*. Když zestárnul, prodal tu usedlost, už prakticky v dnešní podobě, roku 1967, tenkrát málo známému dramatikovi jménem Václav Havel. Od tohoto pochází dnes užívané pojmenování "Hrádeček". Tak se ale dříve říkalo pouze této trosce, stojící o pár kroků dále.

V tomto domě žil a tvořil nakonec i zemřel dramatik, disident a prezident ČR Václav Havel. Onen člověk, kterému český jazyk vděčí za nadávku "pravdoláskař", výraz vyslovovaný hlasem plným nenávisti, což je dost typické i pro hodnocení tohoto velmi sporného člověka. Sotva která osoba českých dějin byla tak vysoko uctívaná a tak hluboko prokletá, jako právě on. Nikdy jsem se s panem Havlem nesetkal, nevyměnil si s ním jeden email a neviděl ho nikdy jinak než v televizi. Ale ti lidé tady a právě tak příbuzní mojí ženy ho znali a já bych o tom tak trochu opatrně napsal. Právě tak i něco o prezidentech před ním. Více z nich nějak ovlivnilo můj život, vděk ovšem od Gottwalda až k Husákovi odemě nemůže očekávat ani jeden.
Nelze přehlédnout, že sem přicházejí lidé dobré mysli a zanechají tomuto prokletému světci svíčku na vzpomínku. (Na internetu čtu jejich spíše nepřátelské označení "havloidní pravdoláskař".) Ale přichází i mnoho jiných, kteří by památku tohoto "vožralého kulisáka" nejraději vyhladili z povrchu této planety.

Počkáme, až odejde pár turistů, abychom nedávali špatný příklad, a pak vstoupíme na soukromý pozemek paní Havlové. Žena jí napsala o povolení a celkem obratem přišel vlídný dopis. Jistě, vždyť tu byla doma, je vítána a kdyby tu paní Havlová pravě byla, ráda by s námi i mluvila. Trochu zatrpklý dodatek, on tam stejně chodí každý i bez povolení a je to na mnoha místech i vidět. Jenže ono "kdyby tu byla..." To se zřejmě nestává nikdy, bylo by i pochopitelné, kdyby k tomuto místu neměla zase tak vřelý vztah.

Žena chtěla vědět, jestli bych tady dokázal žít? Dotaz věcný, ono se o tom prodeji neustále něco šušká. Je známo, že paní Havlová nemá čas se o Hrádeček starat, kupců by bylo více než dost a cena se odhaduje na 12 milionů korun. Hlavně vzhledem k jedinečné poloze a taky historickému významu. Rodina mé ženy tuto možnost drží v patrnosti. Nikdy ovšem za tuto cenu! Bratr mojí ženy říkal, že mu děda ukazoval, jak si tenkrát ty peníze dal na knížku, 27 000 Kčs. (Nikoli tedy 14 000, jak píše wikipedia.) V tu dobu velké peníze, nové auto by za ně byl ale neměl. (MB 1000 stálo myslím 60 000 Kčs.) Pan Havel se švagra dokunce jednou ptal, jestli by se rodina chtěla na tohle místo vrátit? Uvažoval tedy zřejmě sám o prodeji, ovšem až po své smrti. Snad věděl, že by to tak bylo asi docela správné. O ceně ale nikdy nemluvili. Matka mojí ženy zde prý často pila s paní Olgou Havlovou kafe a dobře si rozuměly. Švagr říká, ale tak spíše pro zábavu, že by dal stonásobek prodejní ceny, tedy 2 700 000. Vtip je totiž v tom, že Dagmar Havlová by ten Hrádeček asi ráda prodala, jenže jsou tu problémy morální. Český národ by se na ni dost zle díval. (Když pomineme, že český národ se snad ve své většině dívá zle skoro na každého.) Předat ho nazpět původní rodine už by se asi hodnotilo jinak. Co by pak asi dělal švagr, kdyby na tu cenu kývla a druhý den mu někdo nabídnul oněch 12 milionů? Vydělat přes noc 10 milionů, to by se asi těžko odmítalo. To spíše pro zasmání, žádné skutečné rozhovory tady neprobíhají.

Jistě nám ten dům nikdo nevnucuje, 12 milionů nemáme, ale jaké by to asi bylo žít tady? Mně se předně vůbec nezamlouvají ti výletníci, chci žít v klidu. Tohle prý bývala úplná samota, říká žena. Tenkrát v těch 50. letech to tady byl ráj na zemi. Vyrůstala v přírodní idyle a nějak jí to dalo do života vyrovnanost, kterou třeba já nevlastním. Jen jednou prý na ten pozemek přišla skupina Cikánů. Děda vzal pušku a psa a šel se jich vlídně zeptat, co si přejí? No a Cikáni Rómové, když viděli tolik ochoty, si už nepřáli nic. Jinak tu sotva kdo prošel. Dnes je to vlastně poutní místo a já nemíním každý den sbírat před vraty odpadky, které mi tu zanechaly školní výpravy. Pochopitelně je tady hlavně věc jiná, že už jsme na stěhování staří. Zkultivovali jsme se ženou právě starší dům s větším pozemkem v Bavorsku a na další takovou akci už síly nezbývají. Pro nás zůstane u tohoto výletu.

Kolem domu jde naučná stezka, je tam taky nástěnka týkající se pana prezidenta. Tahle hákenkrojcem poškrabaná fotka říká cosi o tom, že osoba Havla je dnes právě tak uctívaná, jako prokletá. Ale než se spolu podíváme do minulosti české země, jak to vlastně bylo s tou pravdou a láskou?

Někdy brzy po převratu jsem přijel na Mladoboleslavsko. Tam vyprávěli mi lidé, že tu právě měli demonstraci. (Pro mladé: za komunistů byly pouze manifestace, tedy masové vyjádření souhlasu s politikou vlády, demonstrace je přesný opak. Ta se dělá v kapitalismu, kde si sám nevládne pracující lid.) Vláda prý nějak zorganizovala přesun Cikánů trochu po krajích českých, aby nevznikala ghetta. Tedy z Prahy do okolí, což už ovšem udělali i komunisti za mého dětství. No a ten lid český nějak nechtěl chápat návody pana prezidenta humanisty, jak má mít otevřená srdce pro nové sousedy. Takže demonstrace, místo provolávat slávu moudré vládě, hulákala: "My je tady nechceme, ať si je Havel vezme na hrad!"
Snad někdy tehdy pronesl Havel onu nešťastnou a zcela nelogickou a nereálnou větu:
"Já věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí."

Pokud jsem o tom dalším čase správně informován, tedy to se zatím nestalo, pravda a láska nezvítězila. Právě tak si Havel ty Cikány na hrad sám taky nikdy nevzal.

pokračování...

* Často slyšíme, už od roku 1968, o právním nároku původních německých majitelů, kteří byli po roce 1945 odsunuti. Rozhodně to nemíním juristicky řešit, chtěl bych jen upozornit na jeden technický detail. V dětství jsem tyto domy viděl. Když nebereme hodnotu pozemku, tedy onen dům byla v mnoha případech jedna místnost, třeba rozdělená hobrou na dvě, jednoduchá okna, kamna na dříví, žádný sklep, snad půda se senem a na dvoře ruční pumpa a budka latrína. Za takový "dům" by dnes už nikdo nedostal ani oběd v restauraci. Domy, které tu dnes stojí si skutečně postavili až ti noví majitelé v pozdějších letech. Pravda, pokud dokázali více, než spálit podlahu a okenní rámy a táhnout zase dále. To bohužel bylo taky dost časté.

Ještě v 70. letech jsem v Sudetech vídával opuštěné, rozpadlé vesnice. Ty pak začali zvolna objevovat Pražáci a dělat si z nich chalupy na víkendy a dovolené. Naopak jsem navštívil v roce 1990 jednu vesnici nedaleko německých hranic, která v 50. letech kvetla. Nyní byla opuštěná, jen v jednom domě bydleli Cikáni. Na zahradě metr vysoká hora prázdných konzerv, kolem mračna much, dům naprosto neudržovaný. Ti původní zemědělci buď poutíkali na západ, nebo do měst. Tato vesnice tedy zašla za komunistů.

Problém západního pohraničí není vyřešen dodnes. Za komunistů byly postaveny továrny, které lidem dávaly práci a nějak se žilo. Jak říkají pamětníci zlatých komunistů, "lidé měli jistoty". Tyto zastaralé budovy stojí dnes opuštěny a život je dost tvrdý. Jistotu totiž lidé měli tenkrát jenom jednu, že hospodařit se ztrátou nebude do nekonečna možné.
Práce je tady ale více než dost. Všude vidím plakáty: "přijmeme prodavačku..." Spíše je těžké zaměstnance sehnat. Kdo tady rozumí řemeslu a něco umí, přejede 10 km za kopec a nechá se najmout od německé firmy, která platí mnohem lépe. Tak bývalo tomu ale už před více než sto lety, kdy čeští zedníci chodili přes léto stavět vyhořelý Hamburk.

A Cikáni? Jejich počet se v ČR každých 14 let zdvojnásobuje. Od roku pravdy a lásky už jich je tedy čtyřnásobek. Tady vidím taky jednu jistotu. Že tu tiká časová bomba, která jednou musí vybouchnout!
 

Stěhování národů - konec Evropy? - 35/? Zánik Říma - konec věčnosti

17. července 2016 v 16:08 | gregor moldavit

Koloseum 80 n.l.
Po pádu Říma se z něj stal na tisíc let kamenolom. Tento osud stihl i mnoho jiných antických staveb.

Ve 2. století n.l. dosáhl Řím největší rozlohy. Sahá od Gibraltaru po Kaspické moře. Je tak velký a mocný, že se nemusí bát žádného nepřítele. Jeho početné legie mají perfektní zbraně i taktiku, žádná mocnost kolem by Řím, coby celou říši, nemohla napadnout. Je tu jenom ten problém, že tyto legie stojí více peněz, než stát může vybrat na daních. Rozpustit je nelze, protože musí hlídat nekonečně dlouhé hranice, za kterými stojí barbarské kmeny. A legie se bez výbojů samy už nezaplatí. To je začátek a nejspíše i hlavní příčina bídného konce slavného Říma. Je příliš velký na to, aby se dokázal udržovat a financovat! K tomu přijdou nepokoje v provinciích, lokální války a v neposlední řadě degenerace obyvatelstva i stoupající počet uvnitř žijících migrantů. Ti nemají ke svému státu jiný vztah než čistě materiální a k tomu se často jedná o analfabety, se kterými je těžké udržet stát při životě. Daně stoupají natolik, že zardousí hospodářství. Pokusy o reformy nechybí, ale všechny selhávají.

Pro dnešního čtenáře nic nového. Podobné byly důvody i pro zánik SSSR a nakonec celého komunistického impéria. Je tu StB, která funguje skoro perfektně. Ta hlídá vládu před hněvem lidu, ale to stojí miliony. Je tu obrovská armáda proti imperialistům (jejíž funkčnost je velmi pochybná), ale ta stojí miliardy. Recept na léky stojí jednu korunu, zdánlivě hezká propaganda, jenže lék stojí ve skutečnosti třeba tisíce a zdraví ho musí platit těm, kteří si z nemoci udělali zaměstnání. Práce se tedy sotva vyplatí, mladí šilhají po západních platech. To celé socialistické hospodářství pracuje s prodělkem a na tom žádná cenzura a propaganda nic nezmění. Ženy mají pro děti školky, činže jsou levné... jenže na konci tohoto pozemského ráje musí stát na výrobek v hodnotě jedné koruny vynaložit pět korun. Není na údržbu staveb a silnic, modernizaci továren a zdravotnictví, ochranu přírody… A komunistům už nikdo na světě nepůjčí. Každý ví, že to nikdy nesplatí. Jsou politicky i hospodářsky v koncích. Komunisti se cítili ohroženi západními imperialisty a vnitřním třídním nepřítelem. Proti nim stáli na stráži. Ti ovšem nakonec mohli jen pobaveně vyčkávat, až zkrachují sami. Může být, že kapitalismus má skutečně rozpory, jak to řekl Marx. Jenže ten si s nimi zatím poradil. Komunisti na rozpory socialismu zašli. Reformovat plánované hospodářství je asi jako reformovat katolickou církev, jednoduše to není možné. S Římem to bylo do určité míry podobné.

(Nedělejme si ovšem iluze o dnešním kapitalistickém hospodaření. Zadlužení ČR každým rokem roste a jednou se tedy nezbytně dostane do situace dnešního Řecka. Pak budou nutné reformy, které tu už ovšem mohly být dnes. Proč nejsou? Kapitalismus viníkem není, spíše politika, nazývaná "levicová". My se ještě uděláme populární a po nás potopa. Počet nepracujících v gehettech se v ČR za posledních 10 let zdvojnásobil a stát jim dává peníze za nic. Chudáci příští generace! Ti budou těm Kocábům a Dínstbírům žehat.)

Mezi Římem a dnešní Evropou byl ještě jeden rozdíl, který ovšem nedokážu vysvětlit. Nemám potřebné znalosti bankovnictví. Vnitřní zadlužení! Německo půjčuje Řecku, při tom je samo dávno zadlužené do horoucích pekel. Peníze jsou stále více fiktivní, žije se na účet příštích generací a jednoho dne se z našich peněz může stát přes noc pouze papír, jako kdysi z akcií. Zatím to ale nějak funguje. V Říme bylo v oběhu příliš málo peněz, zadlužovat stát a žít s tím, že to zaplatí naše děti, tedy nešlo. (Kdo se cítí kvalifikovaný, ať vysvětlí v komentáři.) Římané to ovšem řešili podobně, znehodnocením jejich mincí. V době zhruba od 150 do 300 stoupla hodnota zlata 45x a stříbra 68x. Takže inflace.
(Tohle zadlužení na úkor příštích generací může zdůvodnit NSR. Muselo napumpovat biliony do zkrachovalého NDR. Je tedy celkem spravedlivé, rozložit tyhle výdaje na více generací. Ale ČR dělá dluhy na běžný současný život. Jistě je tu podobně zátěž oněch 40i let komunistické katastrofy, jenže od té doby už uplynulo dost času na nějakou stabilizaci.)

V Římě se císaři i jejich úředníci snaží státní kasu nějak vylepšit. Nero snad dokonce nutil bohaté rodiny k sebevraždě a odkázání majetku státu. To bylo ještě vlastenectví! Zřejmě ale nepřineslo dostačující výsledek. Nehynoucí slávu po všechny časy získal sobě císař Vespasián svým: "Pecunia non olet". Latinsky "peníze nesmrdí". Zpoplatnil totiž veřejné záchody v Římě. Lidi se tomu tenkrát strašně divili, záchody v ulicích byly přece vždycky zdarma. Ale stát potřebuje peníze, ber kde ber. Řešení to jistě taky nebylo. (Lidi bohužel nechodili tolik na záchod, aby tím utáhli státní kasu.) Nechyběly ani návrhy zkrátit žold legionářům, což takový reformátor ovšem rychle zaplatil životem. Císař je pouze tak mocný, jako jeho armáda je silná. Pak jsou tady pretoriáni, tedy jeho ochranka. Ty málo platit by se rovnalo sebevraždě. (A stejně občas svého císaře zakuchli.)

Z reformátorů zmíním aspoň Diokleciána, který říši rozdělil na 4 správní celky a definoval volbu císařských následníků. Vládl 284 až 305 n.l. Ruiny jeho paláce plné boudiček se suvenýry znají Češi ze Splitu. Tam on taky zemřel, naprosto zklamaný a zatrpklý, že jeho dílo nevedlo k úspěchu. Jako poslední se taky pokusil potlačit hnutí křesťanů, ale neuspěl. Křesťanství nakonec vítězí, existují kláštery, papež, v každém velkém městě biskup, tedy mocná církev, která si dělá vlastní politiku. A její zájmy jsou jiné, než zájmy státu a lidu. (Srovnej dnešní ČR.)

(Křesťanství bylo jeden z více nových směrů té doby, kdy staré pohanské (řecké) náboženství začíná být přežité. Je zásluha apoštola Pavla, že ho nějakým způsobem pro lidi zpracoval. Skutečná osoba Krista mohla být i jiná, než on z něj udělal. Takových kazatelů bylo tenkrát mnoho, je konečně i dnes. Kdyby bylo zvítězilo jiné náboženství, byl by tu dnes jiný bůh, ale i ten by byl jediný pravý a církev by byla stejná, protože by to byli ti samí lidé.
Právě tak je dnes přežité křesťanství, kolik lidí na ty pohádky ještě skutečně věří? K tomu i nám přišlo stěhování národů, hordy muslimů se valí do Evropy, aby se tady v nejlepším podhoubí množili. Za 20 let jich bude většina a málo se budou ptát, který bůh je ten jediný pravý? Islám byl vždycky šířený mečem a ten tu nyní máme! (Děkujeme snad skutečně duševně nemocné Merkel!) Možná se pak nějaký farář nechá v rychlokurzu přeškolit na muláha a jede se dál. Za komunistů byla v cs řada farářů členem KSČ.
Jistě to před tím může ještě změnit třeba vyvražďovací válka, ale kdo zvítězí? Oni s vyvražďováním nás Evropanů už dávno začali, my jim klademe na dlaň naše miliardy a vojenské lodě NATO jim denně vozí z moře tisíc nových muslimů spolubojovnků. Tady není těžko vítěze odhadnout! Dekadentní Evropan si svůj konec poctivě zaslouží.)

Dioklecián se pokusil i zmrazit ceny, ale to nefunguje, právě v jeho době se stupňuje inflace. (Co říci na pokus současné německé vlády, zmrazit činže v bytech? V Německu těžký problém, činže jsou astronomické a byty se ve městech nedají ani sehnat. K tomu je potřeba 540 000 bytů pro Merklové loňské imigranty, což bude sotva řešitelné. Vláda musela přiznat, že její zákony na max. výši činže směšně selhaly. Majitelé domů je ignorují, kdo se na ně odvolá, byt nedostane. Kdyby si tak Merkel přiznala, že selhala předně ona.)


Karte des Römischen Reichs während der ersten Tetrarchie, ab 293 n.Chr

Ve 4. století je Řím už slabý a zchudlý. Zvyšování daní zničí střední třídu, nůžky mezi bohatým a chudým se otvírají. (Bohatí totiž daním, tenkrát jako dnes, nějak přeci jenom snadněji uhnou. Ždíme se tedy střední třída.) Tím je ovšem pryč i nějaké vlastenectví a národní hrdost. Římany už se stávají všichni možní cizinci, kteří přišli jako gastarbeitři, přijali řeč i státní příslušnost, ale zůstali často tím, co Římané nazývali (řecky) barbary. Už to není ten lid, který tento stát vybudoval a za něj bojoval, který byl ochoten za svou zemi položit život. Degenerace ve státu socialistických jistot hraje taky značnou roli. (Největší problém dnešní doby! To by si měl uvědomit každý dnešní revolucionář, který by právě tohle chtěl nabídnout.)

Řím žil ze zemědělství, ale tehdejší výnosy statků sotva pokryly daně. Sedláci tedy nechali půdu ladem a šli do měst coby socky.* Vláda se snažila jejich půdu propachtovat cizím přistěhovalcům, čímž pak ale měla více imigrantů než místních.

Do toho přijde stěhování národů. Jak zmíněno v dílu 20, v roce 376 jsou Vizigótové napadnuti a poraženi od Hunů a požádají Řím o asyl. Lze předpokládat, že Římané si to rozmýšleli, nebyli tak bez rozumu a prozíravosti, jak nám to právě předvádí vláda EU. Císař nejprve odmítá, ale co když si Gótové vynutí vstup násilím? Třeba se k tomu i s Huny spojí? Legie na hranicích jsou nepostačující a už dávno je tu problém jejich financování. Když je naopak přátelsky přijmou, získají spojence a Gótové pro ně zdarma převezmou ochranu hranic na tomto úseku.

Rozhodnuto - herzlich willkommen. Snad to vyjde? Nevyšlo! Z této smrtelné chyby se Řím už nikdy nevzpamatoval!

Od této chvíle je zánik tohoto impéria neodvratný. Vizigótové pramálo pomýšlí na dodržení nějaké smlouvy, začnou drancovat a loupit. (Podobně jako si právě počínají hosté paní Merklové na německém území.) Hranice nejen že nehlídají, ale přes tyto pronikají stále další germánské kmeny. Řím tedy nakonec musí stejně nasadit armádu, ale je pozdě. Nyní už jich je příliš mnoho a ještě osvobodili zajaté Germány na římském území. Gótové ji porazí a od této chvíle se stávají pány oni. Má sice trvat ještě sto let, než se jim definitivně podaří zničit celou Římskou říši, ale je to skutečně už jenom otázka času.

Germánský král Alarich táhne na Apeninský poloostrov, drancuje a loupí, nakonec obsadí a vyplení i hlavní město Řím. Obyvatelstvo se nezřídka dobrovolně přidává na stranu nájezdníků. Může být, že mnozí v nich vidí své krajany, Germány, ale hlavní důvod budou římské daně. Lidé si od okupantů slibují lepší podmínky pro život, než měli dosud. Tohle by si měla každá dnešní vláda dobře uvědomit. Jedno jestli pravice nebo levice! Práce pro vlastní zem se musí vyplatit, jinak nikdo nemůže apelovat na nějaké vlastenectví a stát může zavřít.

Roku 418 vzniká Tolosánské království, (od Toulouse k Atlantiku) tedy stát ve státu. Řím dělá ústupky, ale stále ještě svou existenci nevzdává. Jenže konec přijít musí.

476 je císařem Romulus (náhodou stejné jméno, jako ten první) vládce z vůle jeho otce Oresta, který svrhnul toho císaře před tím. Skutečnou moc už dávno žádnou nemá a řemeslu ani nerozumí. Jeho tělesná garda už jsou Germáni a tím je všechno celkem naprogramováno. Tito žádají pozemky, císař, věk 16 let, odmítá. Tu navrhne jeden z nich, Odoaker, z kmene Skirů: "Když mě zvolíte císařem, dám vám pozemky."

"Dej mi tvé císařské odznaky moci, zůstaneš na živu, dostaneš dům a doživotní rentu," oboří se na Romula. Klouček souhlasí a tak si zachová život. Je 4. září 476.

Není tedy pravda, že Romulus byl poslední římský císař. S korunou na hlavě tu stojí zase další, získal ji pučem jako mnoho těch před ním. Co tu už ale není, je ono římské císařství. Analfabet Odoaker už je pouze králem germánské hordy. Celkem úspěšným, ale i ta funguje pouze dokud on žije. Evropa upadá na staletí do barbarství.

Katolická církev přežila pád Říma, drží se hlavně v opevněných klášterech a dělá si z obyvatelstva kolem bezprávní nevolníky. Mají pravdu ti, co říkají, že ty kláštery v tu dobu bylo jediné centrum vzdělanosti. Pravdu mám ale i já když napíšu, že na rozdíl od Říma, kde vzdělání bylo pro všechny, si ho církev nechává pouze pro sebe. Vzdělání je mocná zbraň kterou používá pro své členy a zneužívá proti všem ostatním. Naše myslitele a vědce, od baby kořenářky po astronomy, nám brutálně zabíjí. Nebýt této církve, mohlo lidstvo přistát na Měsíci o sto let dříve.
forum romanum

Asi 200 let později přichází do české kotliny praotec Čech. Vyleze na Říp, rozhlédne se kolem a co vidí? Nic, Říp byl v tu dobu zalesněný, vidět z jeho vrcholku byly jenom stromy kolem. Ale jinak ta krajina oplývala mlékem a strdím. (Víte, Češi, co to je?) 1400 let tam Češi žijí, než se koncem 21. století stanou menšinou. 3/4 obyvatelstva tvoří Vietnamci a Cikáni. Půda je vyčerpaná, bydlení a pitná vody jsou nezaplatitelné, vládne anarchie a kriminalita a proti úzké vrstvě učenců stojí široká masa zdegenerovaných analfabetů. Evropa kolem už je přelidněný islámský kontinent, jiné náboženství není pod trestem smrti povoleno. Města i vesnice jsou přelidněné, industrie a zdravotnictví nefunguje, životní úrověň klesla na dobu středověku. Na planetě Zemi žije 12 miliard lidí, více než polovina ve špíně a o hladu. Atmosfŕa je zamořená, klimatické katastrofy jsou na denním požádku. Průměrná délka života se snížila na 50 let.

Katolická církev ještě v odlehlých končinách existuje a hlásá, že se nesmí brát antikoncepce a praktikovat potraty.

Merkel vešla do dějin, jak si přála. Všechny islámské učebnice ji uvádějí jako příklad zhouby a zkázy, kterou dokáže napáchat žena, když se dostane k moci. Je pro ně důkazem správnosti jejich zákonů, dle kterých ženská bez povolení manžela nesmí vyjít ani na vlastní zahradu.

pokračování o migrantech třeba ještě zase za čas...

Navštívil jsem v Čechách onen Hrádeček. Moje žena ho dobře zná z dětství. Možná opatrný článek na téma Václav Havel

* Tento odchod do města, kde vláda platila nějakou sociální podporu, aby nevznikaly kriminální gangy nebo revoluční spolky, byl v dějinách častý a je v chudých zemích běžný do dnes. Třeba Egypt, ale ročně se vydává na takovou cestu asi 20 milionů lidí, když se jejich zemědělská půda vyčerpala.
Mimochodem, proto musel ruský car Ivan Hrozný zavést nevolnictví. Do té doby svobodný mužík se stal majetkem feudála, aby chudina nezaplavovala města.

Stěhování národů - konec Evropy? - 34/? Zánik Říma - proles a imigranti

29. června 2016 v 19:50 | gregor moldavit

Národe, jaks to hlasoval? Já měl naplánováno zůstat v EU a živit se její kritikou. Co si nyní počnem?

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/407529-calais-hrozi-britum-ze-nebudou-smet-provadet-hranicni-kontroly-na-uzemi-francie.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/407813-britanie-miri-ke-katastrofe-tvrdi-miliardar-branson-kvuli-brexitu-zrusil-velky-projekt.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/407779-zchudneme-a-budeme-muset-zvysit-dane-varuje-britsky-ministr-financi.html

Už to začalo. Všichni ti, kdo si spojují vystoupení z EU s nějakým pojmem "svoboda", by se měli dobře informovat. Ono i ve kšeftě platí, "kdo nejde s námi, jde proti nám". Tohle vystoupení bude pro GB pěkně drahé. Mnoho z těch, kdo hlasovali pro, toho bude pěkně litovat. Vlastně už lituje teď. Proto jsem názoru, že takovou věc by měli rozhodovat politici a ne ševci a holiči. To není žádná urážka nějakého řemesla. Když kapitán letadla musí přistávat za bouře, nemůže potřebovat hlasování pasažerů na palubě o tom, jak to má provést.

Při tom je GB mocnost, která něco vydrží. Jenže ona vystoupila z EU a z jejich společenství chce nyní zase vystoupit Skotsko, Sev. Irsko, Gibraltar a - Londýn. Vystoupit, aby pak každý sám vstoupil do EU.

Naproti tomu chtějí vystupovat z EU zase další státy, třeba Francie a Holandsko. Jako důvod tady vidím zase jenom jednu osobu - Merkel! Tím jejím stěhováním národů na podzim roku 2015 byl tento rozpad EU naprogramován, v každém případě byl dán největší důvod.

Těžko říci, co nyní nastane. Vždycky jsem byl pro EU a jsem dodnes. Je hrozně jednoduché být proti všemu a když se ostatním něco nepovede pyšně prohlásit: "vidíte, já vám to říkal." Ono je nutné být taky pro něco a přiložit ruku k dílu.

Byli to Němci, kdo pro EU mnoho udělal a mnoho platil a jsou to nakonec oni, ne Britové, kdo EU poškodil. Vlastně hlavně jedna osoba, která ve svém šílenství zničila úsilí milionů. Němci jsou pouze viní tím, že ji nedokázali zastavit.
Tři skuteční hrobaři EU

Problémy migrace v Německu nyní neberou konce: "70% asylantů určených k odsunutí má lékařské potvrzení, že jsou nemocní a transportu neschopní."
Pronesl náš pan ministr vnitra, coby nezúčastněný pozorovatel událostí. V Německu právě tak lehké sehnat, jako falešný syrský pas, nebo jakýkoli jiný papír. Dvacetiletí kluci, kteří se dokázali z Maroka ilegálně prorvat do Německa přes mrtvoly, náhle nejsou zdravotně schopni dvou hodin v letadle. Ale ten papír tady je, no tak co můžou všechny německé úřady dělat? NIC! Pro muslimy další důkaz, že Evropan je idiot, kterého je možné obelhat jak tříleté dítě. Více než sto tisíc imigrantů je v Německu neznámo kde a k tomu sedm tisíc dětí. Pana ministra vnitra to zřejmě neruší.

Váda, vládní klika kolem Merkel, je spolek "sypejte ptáčkům", skutečné vlády už dávno není schopná. A tihle lidé ještě chtějí dělat předpisy ostatním státům EU.
Komuny v Německu úpí pod neúnosnou finanční zátěží v důsledku imigrace roku 2015, obyvatelstvo se bojí za tmy na ulici a počet přepadů a vyloupených domů pachateli tmavé kůže narůstá. A co dělá stát? Pan ministr vnitra nás právě vyzval být bdělí a na domy dávat pozor. Toliko jeho řešení narůstající kriminality. Provolání k lidu, že si má pomoci sám. Merkel slíbila přetíženým komunám peníze ze státní kasy, ve které žádné dávno už nejsou. Pan ministr financí vychází z toho, že oni si všichni jaksi poradí i bez peněz, navíc mu budou dále platit daně.


Co je to otevřenost a různost? Počínání muslimů v Evropě?

Ten samý člověk nás ještě poučí, že uzavřít hranice Evropy by znamenalo zdegenerovat. Příliv islámských imigrantů z Afriky prý pro naše geny nezbytně potřebujeme. Je zcela neuvěřitelné, jaká debilita může vypadnout ze současného německého ministra. Pan ministr už je dokonce tak mimo, že plete do genů náboženství. Aby to nebylo krvesmilstvo, musí si Evropanka vzít muslima. Evropa má konečně jenom 750 milionů obyvatel, nemůžou se tedy pářit vzájemně. A v rukou takovéhoto pomatence jsou naše miliardy. Německá vláda už neumí svoji vládní funkci ani věrohodně předstírat, natož to ji vykonávat. A pokud vláda nějaký zákon aspoň navrhne, okamžitě jsou tady Grüne a Linke, kteří ho odmítnou. "Ne, vracet kriminálníky nazpět do Maroka nesmíme. Homouši by tam neměli občanská práva." Bismarck se musí obracet v hrobě!

Některé spolkové země si začaly školit vlastní městskou policii, po třech měsících rychlokurzu je z kluka nebo holky sotva dospělé policista. Ti mají skutečné policii pomáhat a hlídat domy před vykradením. Policie postavená a financované čistě kvůli imigrantům. Má dohlížet na ty, kteří nám přinášejí jejich kvalitní geny, abychom tady nezdegenerovali. Spíše ale na to, aby německé ženy ty islámské geny nedostávaly nechtěně v temných ulicích, když se vrací z práce.

K tomu se pochopitelně tvoří i zcela ilegální gangy domobrany, jejichž obětí se naopak může stát kdokoli nezúčastněný jen pro svoji tmavou barvu. Finanční situace je neřešitelná a zákony jsou pro smích. Nerespektují je migranti a nerespektovala je Merkel, když si je pozvala. Pod vedením svazačky Merkel se tohle DDR-Německo stalo života neschopným státem! Co jí vytýkám i mimo imigrantů, během její vlády prořídla a zchudla střední třída. Ta nejdůležitější pro udržení vzdělanosti, demokracie a největší plátce daní. Právě to postihlo i starý Řím a přispělo vydatnou mírou k jeho zániku. Stále vyšší daně zničily střední třídu a tím i stát.

Milionářů je dost a vzniká početná vrstva chudých, kterou dříve NSR prakticky neznalo. Takový stát ale patří do třetího světa a ne do západní Evropy. Právě tak roste počet cizinců, (třeba i s občanstvím) kteří ke státu nemají žádný vztah. Jeho možný zánik jim je úplně jedno, není to jejich stát. K tomu ono nejzávažnější - o to důležitější pro ně je, aby se z jejich islámu stalo jediné povolené náboženství a následně i politický systém a zákon. Nepřišli se integrovat, přišli integrovat nás. A jejich počet roste. Jak jsem uvedl, za pouhých 20 let může být v Německu více muslimů, než původních obyvatel. Jak řekl Kaddafi, "Nepotřebujeme teror, my si všechno demokraticky odhlasujeme."

Jestliže dnes v naší společnosti máme všechny příznaky, které vedly k zániku Říma, pak tady vidím i rozdíly, bohužel ne k našemu plus, zcela naopak.

1. imigranti

Pro Řím trojský kůň, ale nejprve hospodářský přínos. Ti nebyli tak praštění, aby na přistěhovalce dopláceli. Jak s výdaji na legie rostou daně, stále méně lidem se vyplácí ještě pracovat a žijí raději ze sociální podpory. Proto je výhodné začleňovat třeba germánské kmeny na své území. Barbaři dostali pozemky, kde si postavili své jednoduché domky, několik let dostali daňové úlevy a pak přispívali svojí prací státu. Římské hospodářství žilo převážně ze zemědělství. Usazení Germáni nebyli otroci, naopak měli své otroky. (Ti ale neměli hospodářsky nějaký zvláštní význam. Jestliže má dnešní sedlák jeden traktor, je to jistě výhodnější, než mít 10 otroků. V konci Říma se zřejmě otrok už ani finančně nevyplatil, jako by se vůbec nevyplatil dnes.)

Z hostů paní Merkelové roku 2015 může být začleněno do pracovního procesu jen 10%. Ostatní budou žít navždy ze sociální podpory a z množení. Právě teď dalo Německo asi miliardu (přesně se člověk nic nedočte) na stavbu bytů pro imigranty roku 2015. Mají prý být roztroušeni mezi obyvatelstvem, (většinou bezpochyby těmi chudými!) aby nevznikala ghetta. (Vymyslel opět náš pan ministr vnitra. Němci se pěkně poděkují. To je jako v ČR roztrousit Chánov po okolí. Německá vláda už je rozumově úplně mimo.) Peníze na stavby tady jsou, od státu, ale ne stavební dělníci. (A tito migranti si, na rozdíl od římských, sami nestaví nic!) Takže jsou lákány cizí firmy, vím o českých, aby tady různé úkoly převzaly. To má ovšem ještě další závadu. Když dáte někomu zdarma byt, začne okamžitě požadovat dům se zahradou. On je přeci v té Evropě, kde stačí natáhnout ruku. Jak už jsem kdysi napsal, nemůže být horší chyba, než dávat něco zadarmo! I tuhle chybu Merkel dělá.
V protikladu k Římu a k samolibému tvrzení paní Merklové, tito migranti, coby celek, nebudou ani v budoucnosti pro Německo hospodářským přínosem a daňovým plátcem. (Od kterého roku čeká ČR, že Chánov začne přispívat do státní kasy? Tuhle oprávněnou otázku by nám měl zodpovědět pan ministr pro rovné příležitosti.)

2. proles (ti co se dokážou jenom množit)

Poslední třída před otroky. (S tím rozdílem, že otrok mohl mít i kvalifikovanou práci a žít v úctě svých pánů. Proles byla jenom lůza.) Jenže proles, živení státem, produkovali vojáky do legií a ženy třeba do bordelu, nebo coby další producentky vojáků. A jejich potřeba a spotřeba byla velká. Jako takové mělo určitou logiku jim dávat sociální podporu za množení.

Slavné římské, dříve (skoro) neporazitelné legie, jsou dávno zdemoralizované. Celá staletí byla pro legionáře podmínka římské občanství. Jistě byli placeni, ale byla to věc vlastenecké cti. Nyní berou každého cizince a pak přecházejí dokonce na oddíly sestavené z otroků. Z římského legionáře se stává spotřební zboží a ještě se v senátu mluví o tom, že ruinují státní kasu, jejich žold by se měl snížit. Voják na frontě musí mít za sebou silný stát, kterému by mohl důvěřovat, za který se vyplatí bojovat. To už ale ten případ není.

Opět pro nás nic neznámého. Jaká asi musí být morálka dnešního německého vojáka v Afganistanu, když bojuje za ty Afgánce, kteří už dávno pijí kafe v Německu a žijí z jeho daní? Jeden z nich právě včera znásilnil jeho ženu. (Ale kde je důkaz, že to byl právě tenhle? Vždyť vypadají ve tmě všichni stejně.) Jak má ještě německý voják někde za něco bojovat s Merkel v zádech? A kdyby tam zvítězili? Ti poražení přijdou do Německa žádat o asyl. Merkel bude stát na nádraží s plakátem "herzlich willkommen".

Afgánský imigrant se tedy v Německu nehodí ani na vojáka pro Afganistan. Právě tak všichni ostatní proles. Dnešní armáda, na rozdíl od legií, nepotřebuje analfabety. Ti co se dnes živí množením, sází na svět potomstvo, které se bude zase jenom umět množit. V ČR jsou dnes běžné a početné rodiny, které už ve třetí generaci žijí ze sociální podpory.

Jestliže tedy Řím potřeboval pro svůj zánik 400 let, my to dokážeme za jednu desetinu toho času. Tři tisíce let dějin Evropy jde ke konci. Jistě nejsem prorok, ale zcela logicky: Už v polovině tohoto století můžou psát dějiny Evropy muslimové. V každém případě se musí už během příštích několika desetiletí naprosto zhroutit evropský sociální systém.

Pokračování...
 


Stěhování národů - konec Evropy? - 33/? Zánik Říma - blázni pošetilí

13. června 2016 v 20:57 | gregor moldavit
32. díl: stehovani-narodu-konec-evropy-32-zanik-rima-cheruskove


http://www.tagesspiegel.de/politik/voelkermord-an-den-armeniern-tuerken-demonstrieren-in-berlin-gegen-resolution-des-bundestages/13655706.html

1300 německých Turků demonstrovalo v Berlíně proti rozhodnutí německého parlamentu označit vyvražďování Arménů osmanskými Turky za "Völkermord", tedy genocidu. (Čemuž tak historicky zcela jasně bylo.) Jim se to nehodí do krámu, tak to nemá nikdo právo říkat. Kravály v ulicích, výhrůžky poslancům. Tito demonstrující Turci už jsou v Německu třetí generace, mluví německy, mají německé občanství, ale jsou to dále Turci, ne Němci. Jsou dále muslimové, jejich ženy chodí zafačované, podrželi si své orientální zvyky a kulturu a žijí dost mezi sebou. Zůstali za 60 let v Německu Turky. A co si Merkel myslí, že jí pomůžou nějaké 2 miliardy na integraci jejich pozvaných hostů z minulého roku? Peníze, které nikdy neměla pro německé upadající školství! Turci konečně přišli v padesátých letech na práci, tihle přicházejí se za sociální podporu množit. Navíc se nepřišli přizpůsobit, naopak to požadovat do nás. Tady nás čekají ještě jiné problémy, než jen finanční. A německé soudy jim dávají ve sporech za pravdu. Třeba že můžou mít manželky ve věku 14 let. My se přizpůsobujeme.

Merkel je v Turecku pečená vařená, platí miliony a slibuje miliardy a tohle je výsledek její "diplomacie". Právě tak s hákovým křížem ji znázorňují v Řecku, zato že jim Německo půjčilo 80 miliard. Ta baba kam šlápne, tam 7 let tráva neroste! (Když má Německo někomu půjčit, musí si na to samo půjčit. Je tadluženo částkou 2,2 biliony€.)

V době války v Kuvajtu se reportéři ptali ve Francií muslimů na jejich postoj. Bezvýhradně všichni stáli za iráckým Husajnem. Proti vlastní zemi, která tam za Kuvajt bojovala! S tím musíme v budoucnosti v Evropě počítat. V té Evropě, kde už dnes je v některých městech (Brusel) víc muslimů, než původních obyvatel.

Tohle by si měla uvědomit šílená Merkel, která si představuje, že muslimové se dají integrovat v nějakých kurzech němčiny. Tak podle svých představ zahladí stopy svého nepříčetného řádění v roce 2015. Tito lidé se nikdy nebudou integrovat. Přišli, aby k integraci přinutili nás. Koncem tohoto století bude Evropa islámský kontinent. Se všemi problémy, které dnes mají státy jako Sýrie, Libye, Egypt ...

Jak vláda přiznala, letos si můžou imigranti pozvat své blízké příbuzné. Prý se tím jejich počet asi zdvojnásobí. Co je to za lež? Každý z nich má deset blízkých příbuzných. Pokud tomu někdo nevěří, podívejte jak jednoduše to funguje:
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/405388-syranovi-dovolili-vzit-do-danska-20-deti-a-tri-manzelky-na-vsechny-dostane-prispevek.html
Jak tvrdím, jenom z těch islámských migrantů, které si Merkel pozvala v roce 2015 může být za pouhých 20 let 80 milionů, tedy dnešní celkový počet obyvatel NSR.

Můj odhad je, že tímto stoletím jde tři tisíce let Evropské kultury a vyspělosti ke konci. Náš kontinent převezmou Asiati a Afričani. Jelikož nejsem křesťan, nevadila by mi změna v náboženství k islámu, kdyby islám byl skutečně pouze náboženství a ne politická ideologie a životní způsob. Ideologie, která nabádá k vyhubení ďaurů, tedy nás. Navíc musí Evropa i později počítat s jejich zvykem se nepříčetně množit, což bude mít nedozírné následky.

Jak jsme to dokázali se zaživa tak pohřbít? O našem "humanismu" už jsem napsal dost. Dnes bych zmínil jeden politický efekt. Délka vlády jednoho člověka. Podívejme se opět do starého Říma na jeho zánik. Už jsem zde uvedl, že Merkel trpí (dle mého názoru) na Ceaușescu syndrom. "Příliš velký, pro tak malý národ." Nejprve racionální a docela oblíbený politik, zvolna propadá šílenství. Nechává se titulovat "titan mezi titany", "hora, jež chrání zem"... ty blbiny neberou konce a dav to musí hulákat. Chce více poddaných, každá žena má mít 4 děti, potom 7. Merkel sama děti nemá, takové požadavky tedy nemůže vznášet, ale dá do pohybu stěhování národů do vlastní země. Kdy? Ve třetím období své vlády, když už je u moci 10 let. Řečeno lidově, se taky časem ze své moci zbláznila.
(Tu ženskou vychoval socialismu, kde populace byla stále zdůrazňována. Nezáleží na kvalitě, jde o množství. V dějepise bude psáno, že za vlády soudružky Merkel stoupl počet obyvatel na dvojnásobek. Bude navždy slavná. Dále její rozum nejde.)
Po tak dlouhé době vlády se diktátor dávno obklopil skupinou věrných, kteří vědí, co chce slyšet a to mu za dobrý plat říkají. Ti, co by mu řekli, co slyšet potřebuje, jsou dávno vyhozeni. Diktátor žije v představě, že lid ho miluje a nikdo nemůže jeho funkci dělat lépe než on. Je navždy nenahraditelný. Má už všechno, moc i peníze, teď jde o to vejít navždy do dějin, stát se nesmrtelný. Tady je ta hranice, kdy se diktátor, lidově řečeno, zbláznil.

Kdyby Merkel nedostala možnost potřetí, nemuselo k této katastrofě dojít. Ona je ale stále u moci a jak řekla minulý týden, klidně to celé zopakuje. Na to už ale tu moc nemá. Obyvatelstvo Německa je rozzuřené, pravicová strana AfD sílí a mohlo by se jí dobře stát, že ji armáda a policie vypoví poslušnost. To byl zatím konec každého diktátora. Spíše se tedy Merkel právě snaží odvést pozornost od migrantů na cokoli jiného. Nic jí nemůže být právě milejší než mistrovství ve fotbale. Vláda dokonce vydala nařízení, že po dobu fotbalu nemá policie řešit noční kravály. Ať se lidi vožerou a vyřvou a na problémy zapomenou. Dejte lidu chléb a hry!


Vraťme se do Říma, jak to tam s těmi vládci bylo?

Rok 9 n.l. Římské imperium má už skoro největší rozlohu. Ještě tam není Británie a nějaké východní provincie.
"Quintili Vare, legiones redde!" běduje císař Augustus. "Quintile Vare, vrať mi legie!"

Leč Quinctilius Varus se mohl už jenom napíchnout břichem na meč, jak se slušelo na Římana, který prohrál bitvu.
Octavianus Augustus
Jeden přínos barbarští Germáni pro Řím přeci jenom měli - vynalezli kalhoty.

Kdo je tento, už postarší Augustus, který to prý volá dost často? Nějak tím šokem utrpěl, už to není ten hrdina Octavianus, kterého čtenář dobře zná z filmu Kleopatra. Vzpomeňte na onu námořní bitvu u Actia, kde porazil její loďstvo.

Vlastně to ani není císař, má toliko všechny nejvyšší funkce, včetně hlavního kněze. (Během jeho vlády se rodí Kristus, o kterém on ale asi za svého života neslyšel.) Jako první z vládců dostává čestné jméno Augustus. (Něco jako vznešený, lze přeložit i jinak. Titul se pak používal i ve středověku. Karlovu universitu v Praze založil "Karolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex". Zde překládáno jako "vždy rozmnožitel".)

Tento bezpochyby oblíbený Augustus panoval 45 let a jeho období je označováno za zlatý čas Říma. Nejen že dosáhl velkých vítězství, on dokázal i dobu míru, Pax Romana, což bylo snad ještě pozoruhodnější. V Římě totiž panovala skoro permanentně občanská válka o moc. Jenže právě ta velikost Říma je začátek jeho konce! Nedá se totiž finančně utáhnout. Expandovat a dobýt cizí území, to není problém. To přináší kořist a karavany otroků. Problém začne, když se Řím přestává zvětšovat. Z chudých provincí toho do státní kasy moc nepřibude, spíše je tam potřeba investovat. Legie, které hlídají nekonečně dlouhé hranice, stojí nekřesťanské peníze a nic nedodávají. Řím je musí financovat z daní. Tyto tedy s velikostí Říma úměrně stoupají, až už se nikomu nevyplatí pracovat. Stejně mu všechno na daních vezmou. Práce se přestává vyplácet. O tom v závěrečném dílu. Augustus tedy po svém slavném panování zanechává strašného trojského koně - dluhy a sotva řešitelné hospodářství. Všichni jeho následovníci, až do zániku, tento problém po něm dědí.

V 3. století to s panovníky vypadá přesně opačně, za 50 let se vystřídalo 27 císařů. Víme o nich jen že se dostali k moci a pak byli otráveni, zabodnuti, nebo vyhnáni. K tomu se legie vyčerpávají vnitřními boji, jedna proti druhé a všechny občas proti pretoriánům (císařská ochranka). Každá složka stojí za jiným kandidátem a mydlí se vzájemně.
Nero a Agripina
Po Augustovi přicházejí císaři pochybné pověsti. Zmíním dvě jména: Caligula a Nero. To zajímavé, oba vysoce inteligentní a vzdělaní, hned po nástupu přesvědčují dobrou vládou. Nenechme se mýlit kýčovými velkofilmy. Nero nikdy Řím nezapálil a dokonce možná skutečně zpívat uměl. Potýká se prázdnou kasou, nahrazuje v mincích stříbro mědí, čímž měnu znehodnocuje, ale co mu zbývá než vytloukat klín klínem? Naše dnešní evropské vlády to v principu nedělají jinak. Sám ovšem na své osobě nešetří, o čemž by naší dnešní vládci mohli taky ledacos vyprávět.
Zhruba za pět let si ale oba nakonec začnou počínat jako šílenci. Propadnou vlastnímu božství, začnou vraždit a libují si v krutosti. Jestli za tím stojí problém olova*, nebo se zbláznili jen tak, z vlastní moci, to dnes přesně nevíme. Nakonec musí být násilně připraveni o život.

Povšimněme si jednoho efektu ve vývoji diktátora, tedy zlom od rozumného politika do opaku, tedy směrem k šílenství. Nejznámější z nich by jistě v Římě byli Caligula a Nero. V této změně po nějakém času u moci nebyli sami. Co třeba Robespierre, Mao, ... ... a konečně, kdyby Hitler a Mussolini byli každý u moci pouze 4 roky, stálo by o nich dnes v dějepise, že jejich metody byly drsné, ale dali všem práci, postavili dálnice, zmodernizovali stát... Tedy převážně pozitivní hodnocení. Kdyby Merkel byla nedostala možnost stát se kancléřkou po třetí, zůstala by po ní možná taky docela dobrá pověst a ne zplundrovaná Evropa.

Z toho by asi vyplývalo poučení - 2x a dost, jako třeba je tomu v USA s prezidentem.

Pokračování...


*Olovo. V Římě se údajně učenci ptají, proč jsou bohatí v 50i impotentní a ne lůza? Kdo se za něco považoval a měl peníze, musel mít olověné nádobí. Dnes víme, že olovo je pro lidské tělo jedovaté. Toliko aspoň dnešní představa historiků.
Co pro mě absolutně nedává smysl - římští doktoři měli takové znalosti, že by to byli museli okamžitě zjistit. Vyznali se dobře dokonce i ve všech možných jiných jedech.
Na druhé straně - dnešní doktoři vědí o škodlivosti kouření a co to na situaci mění?

Stěhování národů - konec Evropy? - 32/? Zánik Říma - Cheruskové

25. května 2016 v 21:53 | gregor moldavit

K zániku Říma se dnes zase nedostanu, možná až na Vánoce. Hlavní téma ale zní migranti, ostatní je pouze přirovnání naší doby k tomu, co už vedlo k zániku státu kdysi dávno. Nejprve několik aktuálních poznámek.

http://www.novinky.cz/domaci/404339-po-zakladce-rovnou-pro-davky-trend-ktery-zacina-desit-politiky.html
Před tímto trendem důrazně varuji už více let.
Nejenom, že oni nejdou dále do učení, ale většinou nemají páru ani o tom, co na té základce slyšeli. Automatická sociální podpora mimo jiné vydatně přispívá k šíření analfabetismu. A není tomu náhodou tak, že jejich počet se každých 10 až 14 let zdvojnásobuje? Jednou se sociální systém musí zhroutit a tím je zaděláno na krásnou občanskou válku. Příští generace se za vaši levicovou humanistickou politiku poděkují.

"Rodiče doporučují dětem, aby ukončily školu a získaly nárok na podporu"
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti
Takže zase další ministerstvo pro přihlížení zániku státu. A pan ministr je informován, jak ten zánik probíhá. Pokud jsem to správně pochopil, dávat Cikánům za nic peníze na kouření a chlast znamená, starat se o "lidská práva a rovné příležitosti". (A teď si mě sežerte!)

Nazpět do Německa. Jen 10% příchozích migrantů z Asie a Afriky může být začleněno do pracovního procesu. Ostatní budou žít navždy ze sociální podpory a z množení. A to jejich (pře)množení bude mít za následek ty problémy, jaké jsou dnes v jejich zemích
Airbus 340

Vládním letadlem této velikosti odletěla Merkel do Turecka, aby tam za pár minut zkrachovala a letěla zase nazpět. Nenapadlo ji, tam raději napřed zatelefonovat, nebo si to vyříkat na skype? Mohla svému národu ušetřit výdaje v hodnotě desítek tisíc €. V Berlíně budou patrně peníze levné. A nic z této její "práce" není v zájmu německého lidu, všechno je pouze kvůli jejím migrantům. (Už doktor Faust si stěžoval: "Vyvolal jsem duchy a teď se jich nemůžu zbavit.")
Turci už se jí můžou skutečně jenom vysmát. Těch 6 miliard €, za které by cosi ve srandě slíbili, ty by ovšem brali. Jistě, to každý. Takže: "Herzlich willkomen" v EU pro miliony muslimů, 6 miliard pro Turky, aby pustili jen těch 90% nepracujících. To celé se jmenuje - politika paní Merkelové.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/404283-extremistickeho-nasili-v-nemecku-vyrazne-pribylo.html
Pan ministr vnitra to prý nebude trpět. Není tomu ale tak, že ještě více přibylo kriminality migrantů? Vloupání, přepadů, znásilnění. Německá policie měla nařízení vlády, tuhle kriminalitu spíše nevidět. (Až do Silvestra, od kdy už to nešlo řešit cenzurou tisku.) Tady je přímo zaděláno na občanskou válku, nebo dalšího Hitlera. A kdo tu situaci zavinil? Vedle Merkel by měl stát před soudem i tento ochotný pan ministr.

Ředitelka mateřské školky v Hessenu mi dnes říkala, že každé dítě migrantů potřebuje pro sebe svoji jednu vychovatelku + příležitostně tlumočníka. Ani jeden z rodičů těch dětí nepracuje. Zašátkované ženy migrantů jsou prý prakticky všechny těhotné.
900 000 důchodců v Německu musí dále pracovat, protože z renty nevyjde. Kde je ta doba, kdy německý důchodce běžně přezimoval na Kanárských? Důchodový věk se stále zvyšuje a měl by jít až na 70 let. Jenže práce se musí vyplatit a to je v Německu stále méně tem případ.

Pravicově populistická AfD se utkala s Zentralrat muslimů v Německu. Rád bych se někoho zeptal, co znamená ono "populistická" a proč je to vždy přičteno pravici? Ještě nikdy jsem nečetl "levicově populistická", ačkoli právě tady by to bylo více pochopitelné. A není náhodou populistická taky třeba katolická církev s jejich Ježíškem v jesličkách a nekonečnou dobrotou panenky Marie? (Představte si vánoční zprávu v televizi, "jak tvrdí katolicko-populistická církev, pak tento den se měl narodit v Betlémě...")
Pochopitelně se nedomluvili a Němci si od muslimů zase vyslechli něco o nacistech. Kupodivu ale všichni Orientálci žijí mezi těmito nacisty mnohem radši, než ve vlastní zemi. Co si tak poněkud nechali pro sebe, "nemuslim" je u nich ďaur, tedy pes. Tomu je povoleno lhát a nakonec ho zotročit, nebo zabít. Toliko návod v koránu. A oni kritizují nás a v naší zemi, co že si to k nim dovolujeme!

Vraťme se nyní do Říma, do fáze jeho zániku, který v tu dobu ovšem ještě není zřejmý. Je už sice naprogramovaný, ale jde vlastně o dobu největší slávy a největšího rozsahu říše. Sotva kdo tuší, že tahle bublina musí splasknout.
Hermamm der Cherusker
Fiktivní jméno, známe pouze jeho římské Arminius. Tento porazil v roce 9 n.l. tři římské legie, zacož mu Němci v onom vlasteneckém 19. století postavili sochu až do nebe. Meč v jeho ruce je dlouhý 7 metrů. Pokud takový typ v tu dobu vůbec existoval, tehdejší meče byly krátké, pak ho nevyrobili Germáni, ale Římané. V ruce ho mít mohl, byl to římský důstojník.

Příliš pozdě pochopil Quinctilius Varus, že důvěřoval germánskému Cheruskovi ve službách Říma, který zavedl jeho legie do pasti a za pomoci svých dřívějších germánských krajanů partyzánskou taktikou rozdrtil. Na rozdíl od dnešních vůdců, kteří zkrachují banku, nebo celý stát, a pak jdou do luxusní penze, to Varus musel vyřešit římským způsobem. Nabodl se břichem na meč.
"Varus uměl lépe zemřít, než bojovat," komentovali Římané chladně jeho smrt.

Teprve za 5 let má Řím tolik sil, aby ztrestal Germány. V roce 14 vede generál Germanicus římské legie na východ od Rýna, aby pomstil bezpříkladnou porážku a taky nalezl pozůstatky legií. Příliš dobře jim ale v těch lesích není. Nález byl i pro kruté a otrlé Římany hrůzný. Hory kostí lidí i koní, vše promíchané, hlavy napíchané na kůly a na stromech zbytky přibitých těl římských vojevůdců. (Jedna římská legie měla 5200 vojáků a nejméně tolik pomocného personálu, včetně otroků.). Arminius v tu dobu bojuje proti svému tchánovi, jménem Segestus. Ten je na římské straně a varoval už tehdy Vara, aby Arminiovi nedůvěřoval. Dva roky se táhnou boje, nakonec Římané vítězí. Území vpravo od Rýna však už nikdy k říši připojit nedokážou.

Naším cílem ovšem není zopakovat si historická data, ale spíše zamyšlení, jestli my ty chyby dodnes neopakujeme?
Když právě Američané a Němci vyzbrojují a vyškolují Afgánské vojáky pro společný boj proti Talibánům, vědí tak jistě, co z těch zdánlivých spolubojovníků jednoho dne vyleze? Bude muslim bojovat s křesťanem proti muslimovi???

Německá vláda (jejíž jednání mi už skutečně připadá jako besídka pomocné školy) dnes oznámila cosi o integračním zákonu a zamezení tvoření ghetta. To se dá miliarda € na kurzy němčiny a další miliarda na stavbu bytů, aby se migranti rozseli mezi místní obyvatelstvo (které o ně rozhodně nestojí a děsí se příští doby) a tím se patrně vyřeší ona skutečnost, že tito lidé se vůbec integrovat nepřišli. Jak si ještě povíme, konečnou smrtelnou ránu zasadili Římu právě germánští imigranti, kteří se dostali do funkce císařské ochranky.

Na závěr ještě jedna zajímavost. Jak řečeno, roku 260 padá limes na Rýnu. Alemanové a Frankové drancují a vyvražďují západní Evropu, kde se nakonec usazují a za pár století civilizují. Ale kde jsou oni slavní Cheruskové? Vždyť měli kořist zbraní tří římských legií. Nejsou. Dokonce už v roce 100 nikde nejsou. Římané je porazili, ale nevyhubili. Vyhubili se sami ve vnitřních bojích rodina proti rodině a ve válkách s germánskými sousedy. Jejich zbytky se pak asimilovaly do ostatních kmenů. Obrovské vojenské vítězství na Římany v roce 9 jim pro jejich další dějiny nebylo nic platné. Ono jde o to, po válce taky dokázat vyhrát ten mír. Jenže právě tohle oni neuměli a zmizeli ze světa.

pokračování...

Stěhování národů - konec Evropy? - 31/? Zánik Říma - jak se to pozná?

16. května 2016 v 20:35 | gregor moldavit
30. díl: stehovani-narodu-konec-evropy-30-zanik-rima-otroci

Denár z doby císaře Nera

Jak se to pozná, že náš stát jde k zániku? Věděli Římané, že jejich stát je v koncích?

Nemyslím, že by to byla blbá otázka. Jak se zdá, pak to lidi pochopili skutečně až když už bylo pozdě. Pokud tedy vůbec. Mnozí teprve když přišli na nějaký státní úřad, třeba pro sociální podporu, a zjistili, že ten úřad už neexistuje. Není, protože už není stát. (Právě tohle se jednou nezbytně musí stát i v ČR! Pokud tedy vládu nenapadne včas něco změnit.) Když jim to sto let, nebo jeden rok, před tím řekl nějaký odborník, pak mu asi nevěřili. Řím je přeci věčný! Tak věčný, jako my si to dnes myslíme o našem státu.

Lidi mají jakýsi úžasný talent denně prorokovat naprostou zkázu, ale vůbec nevidět, když se skutečně blíží, nebo když už dokonce přišla. Jeden krásný příklad mi dal před krátkou dobou Miroslav Zikmund. Byl to takový malý článek.

Když jeli s Hanzelkou přes Afriku, přišel v ČSR "Vítězný únor". V tatrovce se kolegové přeli, jestli se vůbec vrátí? Bylo to asi 6:4, že ne. (Že by tenkrát lidé komunisty vítali z toho moc nevyplývá.) Oba psali politické analysy z Konga, kritizovali totality a kolonialismus, ale, jak Zikmund přiznal, vůbec nepochopili, co se právě událo v jejich vlastní zemi. Jednoduše se domnívali, že se holt vyměnila vláda, jako už se to dělo před válkou. Že tam právě přišla ona totalita, proti které píšou z afrických zemí, to jim vůbec nedošlo. To se přeci může stát v Rusku, nebo v Africe. Většina Čechů se tenkrát domnívala, že ten režim se neudrží a hned zase zmizí. Věřili, že ono se něco udělá samo. Podle onoho pravidla, že nemůže být pravda, co pravda být nesmí.
Před rokem jsem se domníval, že celý ten vývoj na světě jde spíše do slepé uličky, ale ta moje stará generace ještě dobře dožije. Starost mi dělá více změna klimatu a hlavně přemnožení. Válečné napětí a zbrojení bych dal až na druhé místo. Nyní už si to nemyslím i my staří to ještě stihneme schytat. Faktor imigrace jsem nepodceňoval, ale že Merkel zešílí, to jsem taky ještě netušil. Co ta napáchala v druhé polovině 2015 už dnes přispělo ke zchudnutí Německa, zvýšení kriminality a vytvořilo sotva řešitelné problémy na desetiletí dopředu. Šílenství této diktátorky Merklové zadělalo na dalšího Hitlera, občanskou válku, v každém případě silně uškodilo její straně CDU a ohrozilo stabilitu EU. Vůbec nyní nevylučuji ani zkázu naší evropské civilizace. Tohle její "my to zvládneme" dalo vzniknout mocným mafiím v Turecku a severní Africe, které vydělávají miliardy €. ("Kupte falešný pas za 1000 €, Merkel vás pak odškodní." Jenom na ostrově Lesbos se jich denně prodá 700.) Umožnilo příchod tolika muslimů a kriminálních živlů, že nám to může brzy přerůst přes hlavu. Vlastně už je to ten případ teď. Pokud budeme dále brát jenom uprchlíky z rozválčených zemí, má tahle mafie dost prostředků k započetí války prakticky kdekoli v Asii, nebo Africe. I tohle jde na konto Merkel a všech humanistických organizací.

Mimochodem, Bundestag se dohodl, že Maghreb-státy platí jako jisté a jejich obyvatelé nemají v NSR právo na asyl. Možná je ale výjimka, když třeba je někdo pronásledován za homosexualitu. Od teď tedy každý Alžířan hned udá, že je homouš a tím ho nemůžou vrátit. Takže se nic nezměnilo, Merkel a spol. si své hlasování mohli ušetřit. Pochopitelně jejich rozhodnutí okamžitě napadli Grüne a Linke, kteří mají patrně za cíl naprostou zkázu naší civilizace.

Je to stěhování národů, takové, jako ukončilo dějiny Starého Říma. Oni se nepřišli integrovat, přišli osídlit Evropu. Při tom stačilo pouze udělat to, co třeba Dánsko. Říci jednoduše: "my vám nic nedáme a vy musíte tady za všechno platit." Proud migrantů by byl rychle vyschnul bez vyhazování miliard € na všechny strany. My Evropané jsme si vlastní blbostí a našimi plakáty "herzlich willkommen" sami zadělali na naší zkázu. Povšimněte si, kolik imigrantů se samo vrací, když zjistili, že tu nedostanou auto a dům, jak jim pašeráci slíbili. Zatímco vláda ještě mele o tom, že my je nesmíme poslat nazpět na jistou smrt (opakují zvláště komunisté) oni jdou docela rádi sami. Prý jim tam nic nechybělo, tady je Německo nechává bydlet v tělocvičně. Jenže přes milion jich tu ještě zbývá a další desítky milionů jsou na cestě. A právě tohle zklamání, jak byli okradeni, je dělá agresívní a nebezpečné. Oni si chtějí brát, co jim dle jejich názoru patří.

Nyní to asi někdo prohlásí za zbytečnou paniku, my si s tím poradíme, ještě se nic neděje...
No dobrá, uvidíme, ale podívejme se kolikrát už si lidé i politikové něco takového mysleli, že se jako vlastně nic neděje, že ono to půjde dále.

Řím je tady jenom jeden příklad, po něm to bylo ještě do nekonečna jiných říší. Ale i novější dějiny:
Když se Češi probudili, 28. října roku 1918, sotva kdo tušil, že večer už Rakousko nebude. Stalo se to.
Anglie a Francie dala Hitlerovi ČSR, aby nebyla válka. Předáci dvou států si neviděli na špičku nosu.
Hitler ještě v dubnu 1945, když se Rudá armáda prolámala do Berlína, věřil, že Wehmacht je zase vyžene. Na mapě tahal divize, které už ve skutečnosti neexistovaly.
Jak zmíněno, v únoru 1948 nechápal ani prezident Beneš, jak Gottwaldovi naletěl. Den před tím by byl nikdo na vítězství komunistů nevěřil. Když už byla KSČ u moci, domnívala se většina obyvatel ČSR, že to se přeci za pár dní nějak samo vyřeší. Taková blbost přeci u nás není možná. Museli si 40 let počkat.
Poukazuji tady na příznaky zániku Říma, které všechny najdeme v naší době. Přesto nikdo nevěří, že by se to mohlo opakovat. Ty příznaky, hlavně hospodářský krach tady byly už za komunistů. Ti byli ovšem poslední, kdo by se čímkoli poučil a považovali se taky za věčné. Pár dní před pádem komunistů v roce 1989 si ještě vzájemně udíleli vyznamenání a vůbec nechápali, že dojeli. Gorbačov ještě ujistil Jakeše, že socialismus padnout nenechá. Ten nechápal, proč to říká? To je přeci jasné. Jeho funkcionáři si mezi sebou už dělili hotely a firmy jak ve hře "monopoly".
Helmut Kohl se nechal po roce 1990 slavit coby sjednotitel Německa. Celý život prý na tom usilovně pracoval, říkala později propaganda. Ve skutečnosti to bylo obráceně, považoval to ještě v roce 1989 za nemožné. My měli na Rýnu jednoho poslance, který na tom skutečně pracovat a napsal více pojednání. "To je všechno blbost." prohlásil Kohl. Byl překvapen, když mu DDR samo spadlo do klína. Sjednocení pak udělal tak amatérsky, že se při tom rozkradly miliardy a zbytečně Německo zadlužil.

Lidi, včetně politiků, mají nadpozemský talent nevidět, co přímo bije do očí.

Imigranti mají do roku 2020 přijít Německo na 94 miliard €. V tom není započítána jejich kriminalita, terorismus a politické škody. Už vůbec ne jejich plodnost. A mezi Němci dokonce pořád přežívá ono Merklovské "my to zvládneme".

Příště už ale zase do Říma, který byl věčný až do té doby, kdy najednou nebyl vůbec. Dojel na imigranty a jiné politické a hospodářské chyby, které po nich právě opakuje Evropa...

Stěhování národů - konec Evropy? - 30/? Zánik Říma - otroci

29. dubna 2016 v 19:49 | gregor moldavit

Otázka. Jak dlouho trvala nejdelší válka v Evropě?
Odpověď - 774 let. Byla to "reconquista" tedy obsazení Iberského (Pyrenejského) poloostrova Maury a nakonec opět jejich vytlačení. Tyto šarvátky se skutečně vlekly skoro 800 let. Muslimové přicházejí, aby ve jménu Alláha dobyli celý svět, Evropané (naši zmínění Gótové, kteří zlikvidovali Řím) se snaží tomu zabránit. Nyní jsou sami na řadě a prohrávají.
Maurové pronikají na území dnešního Španělska od roku 718. Tehdejšímu obyvatelstvu nutno nechat, že nebylo tak pitomé, aby je vítalo plakáty "herzlich willkommen" a nabízelo jim sociální podporu, ale jednoduše nestačilo vojensky na obranu. Maurové byli technologicky a organizačně dále. Napsal jsem už, že mnoho vědomostí starého Říma se nám dochovalo právě přes Araby. Evropa antiku objevila a v mnohém dohnala teprve v 19. století.
Maurové pronikají v jejich ofensivě až k Pyrenejím, kde je konečně zastavuje nová zbraň Evropana - rytíř. Jejich ostré křivé šavle narážejí na pancíře brnění. Pak to jde zase pomalu nazpět, až jim zbývá jenom Granada.
Ta padne roku 1492 a to je na dlouho konec islámu v Evropě. Dokdy? V dějinách bude možná jednou psáno, že do roku 2015. My nevíme, co nyní nastane, ale je možné, že v našem německém islámském dějepisu roku 2100 bude psáno cosi o tom, že Alláh dal svým věrným Evropu, když na místo německého kancléře nechal těm hloupým vyznavačům kříže dosadit ženu. Já bych to ovšem poopravil, ta žena jistě nemusela být příčinou zkázy, kdyby to nebyla právě tahle žena, diktátorka, která úplně ztratila základní lidský rozum. ("Islám patří k Německu", prohlásí a pozve si v záchvatu vlastního velikášství do Evropy půl muslimské Asie. Ona chce mít poddaných co nejvíce, jedno za jakou cenu!) K tomu ještě na konci.

Měl bych se vrátit k závěru Říma, ale když už jsem takto začal, musím čtenáři vyprávět trochu o této době Maurů ve Španělsku. Oni nám tam zanechali například takové architektonické skvosty, jako je třeba Alhambra.
Maurové nebyli kulturní barbaři, jako třeba dnešní IS (nebo čeští husité). Vzpomeňte na film Lawrence of Arabia (doba 1. sv.války.) Princ Faisal mu tam povídá:
"Víš vůbec, že naše Cordoba měla osvětlené ulice v době, kdy Londýn byla sotva vesnice?"

Mešita v Cordobě

"Vím," odpoví Lawrence, "Tenkrát jste byli na výši. Tenkrát. Ale dokud Arabové válčí kmen proti kmeni, zůstanou jenom slabý národ. A hloupý národ, krutý a barbarský."

Viděl jsem Alhambru, zavodňoval poušť v Arábii a dobře se tam s místními dohodl. (Ironií osudu mě nazývali "velký muslim", ač jsem nikdy na jejich víru nepřistoupil, toliko se o ní zajímal.) Cordoba byla v oné době jedním z největších měst světa a žili v ní kromě muslimů právě tak Židi a křesťané. Zřejmě bez problému. Proto muslimové sami prohlašují své náboženství za velmi tolerantní. Snad tomu v Cordobě tak bylo. Viděl jsem i úžasná města Orientu, postavená jistě jeho islámským obyvatelstvem. Jenže když dnes zaslechnu pojem "muslim", vyvstane mi na prvním místě v mysli vraždění, bomby, řezání hlav a ničení tisíce let starých památek lidstva.

Nyní nazpět do Říma v jeho konečné fázi. Limes na Rýnu a Dunaji, od roku 110, vydržel 150 let, poté padnul. Řím nemá finanční možnosti ho udržovat a hlídat. Jeho celé hospodářství krachuje. Přenechá tedy kontrolu nad hranicí místnímu obyvatelstvu, což jsou většinou Germáni, v Římu integrovaní, ale přeci jen jiní, než oni původní Římané. Mají dobrý důvod bránit se divokým Germánům z východní strany, žijí už římským způsobem, obdělávají pole a znají silnice a města. Těžko říci, kde je vlastně ten rozdíl proti skutečným Římanům, možná je to vzdělání, ve kterém stále zaostávají. Vzpomeňme na onen římský záznam, že kde se usadí Germáni kvete obchod se zbraněmi, ale zavírají se školy a lázně. Hranice prakticky okamžitě padne a východní Germáni překračují Rýn směrem na západ. Tam si počínají, jak Aufania řekla:
"Co umíte? Drancovat a vraždit." Mohli by obsazené území nějak spravovat a požadovat daně, nebo aspoň třeba výpalné. Na to ale rozumově nemají. Když drancují farmy, vesnice a města, pobíjejí jejich obyvatele a zanechávají pustinu.

Výzkumy dnešních pedagogů ukazují, že analfabet není schopný myslet do budoucnosti. Žije pouze v přítomnosti, jako zvíře. Vzdělání je základní kámen každého státu. Tomu se třeba vyplatí dát ženě vysokou školu a platit v domácnosti za to, že má tři děti. Přesný opak je žena analfabetka, která má tři děti, kterým do života nic dát nemůže a navíc je ani neposílá do školy. Vždyť budou žít zase z dětí, tak co? Obě ženy ovšem v našem systému dostávají od státu ty samé peníze. Jenže zkuste někde na veřejnosti říci, že tady není něco v pořádku. I v naší demokracii je takový drobný problém, že vysokoškolský profesor a kompletní analfabet mají ve volbách každý jeden hlas a oba hlasy mají stejnou váhu. Jsme si zkrátka rovni a na to jednou zajdeme.

Řím tedy utěšeně hospodářsky krachuje, tak podobně, jako se to nyní děje v Evropě. My jsem sice, jak říká Merkel, bohatí a musíme naše (ne její) peníze dávat do chudých zemí. (Proč tedy jako první zvedla DPH?) Už někoho v Německu napadlo, jak to dělala vláda třeba v roce 1960, kdy daně byly zlomkem dnešních? Jak je to ale v tom Římě? Může otrokářský hospodářsky systém zkrachovat? Vždyť má pracovní sílu zadarmo. Ne tak úplně, otroka je nutno koupit a živit. Jeho práce už je pak zadarmo, ale podle toho taky vypadá. Každý kapitalista ví, že když chce najmout odborníka, musí ho taky dobře zaplatit. Firma může zkrachovat třeba proto, že její majitel šetří na platech. V závěru Říma už otroci mají určitá práva, rozhodně tomu není tak, že majitel ho může třeba zabít. Na to jsou zákony asi jako dnes na ochranu zvířat. (Jestliže si koupím psa, je to můj majetek, když ho zabiji můžu v ČR dostat až 3 roky.) Někteří otroci mají i dobré postavení v domě bohatého pána a nakonec si nežijí špatně. Na venkově by otrok mohl být něco jako dnes tažné zvíře. Nepracuje za svého pána, ale s ním dohromady. Ale nakonec je tu skutečnost, že Římané najímají na práci třeba Germány a platí je za to. Zřejmě výhodnější, než na tu práci otroka koupit. Otrok jednoduše nemá na ničem zájem a bičem se to nezmění. Otrokářský systém začíná být přežitý, feudalismus se zdá být výhodnější. Nevolník se musí živit sám, při tom je od svého pána do jisté míry taky zotročen.
I Germáni si drželi otroky, třeba příslušníky poražených kmenů. Něco jako zákony ovšem neznali, tam bylo možné všechno.

Panuje rozšířený omyl, že proti otrokářství v Římě bojoval revolucionář Spartakus. To neodpovídá skutečnosti. Spartakus byl vzbouřený cirkusák a bojoval pouze za vlastní svobodu. Jeho cílem nebyl nějaký nový společenský řád, na to rozumově neměl. Chtěl se probít do rodné Trákie a tam si založit velkou farmu. Na tu by byl zcela samozřejmě nejprve koupil, nebo naloupil otroky.

Mimochodem, ještě dotaz na čtenáře. Měli majitelé otroků zájem na tom, aby jejich otroci měli děti, kteří byli automaticky zase otroky? (Jako dítě budovatele socialismu mělo být automaticky zase budovatel socialismu, aniž by se ho někdo ptal.)
Možná někdo uvažuje - "ano byl to další otrok zadarmo". Jenže tak tomu není. Tady jsme zase u ekonomie hospodářského systému. V době expanze bylo levnější otroka na trhu koupit, než si ho 15 let živit a vychovávat z novorozeněte. Navíc (a o tom by se daly psát celé knihy) dítě otroka nemusí být rodilý otrok. Co když vám z něj vyroste svobodný člověk, ze kterého se otrok udělat nedá? (V tomhle měli komunisti udělat své trpké zkušenosti u mojí generace
a na to i zajít!)

Otroctví není v žádném případě pouze dávnou minulostí. Stalin si vymyslel gigantické projekty, které nemohl financovat. Kriminalisoval tedy polovinu obyvatel a zavřel coby otroky do pracovních GULAGů. Hitler s jeho koncentráky to dělal podobně. V koránu je psáno, že něvěřící je potřeba zotročit. Tady se můžeme při islamizaci Evropy taky ještě něčeho dožít!

K onomu problému hospodářství právě dobrý článek na NOVINKY.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401875-ekonomove-integrace-uprchliku-nesmi-selhat-jinak-nemecko-zaplati-az-10-bilionu.html
"...Pokud se ale integrace podaří, může to podle nich pro zemi znamenat v dlouhodobém horizontu zisk."

Jak jsem se už zmínil, v roce 2070 by mohl (za stejného stoupání jako od roku 1945) být každý druhý obyvatel ČR Cikán. Pokud se do té doby jejich integrace podaří, mohlo by to pro ČR v dlouhodobém horizontu znamenat...
To jsou podvodné prognózy, které si zřejmě Merkel nechává dělat na zakázku. Jak vysoká je pravděpodobnost, že se ta integrace podaří? Prakticky žádná, že ano. Jaký je důvod pro tohle stěhování národů do Evropy? Přemnožení a islám. Co nám tito lidé přinášejí? Přemnožení a islám.

Už je to moc dlouhé, dále zase příště. Jednou se toho konce snad dočkáte. Když ne konce tohoto vyprávění, tak aspoň konce Evropy.


Koho takové téma, otroci, zajímá (mělo by tomu být třeba právě u komunistů, kupodivu jsou to právě oni, kdo o něčem takovém nechce slyšet) ten by si mohl přečíst tento příběh: http://gregormoldavit.blog.cz/0812/o-nepovedenem-kureti

Stěhování národů - konec Evropy? - 29/? Zánik Říma - město na Rýnu

14. dubna 2016 v 20:47 | gregor moldavit

Hranice Makedonie. Jejich policie bojuje za nás, my jim za to nadáváme, že porušují lidská práva. Práva těch, kteří chtějí ilegálně a násilím vniknout na cizí území. Naši humanisté jsou na straně těch, s kameny v ruce. Na straně agresorů, pro které my jsme pouze psové, které oni mají dle koránu zotročit a vyhubit.
Kdo dal tohle do pohybu? Co nyní čeká Evropu?

Mimochodem, viděli jste v televizi dnešní volby v Sýrii? Jenom asi každá pátá žena přišla zašátkovaná. Ostatní vypadají prakticky jako Evropanky. Podívejte se v televizi na jejich ženy přicházející k nám do Německa. Zašátkované všechny! To, co k nám z té země přichází, není zcela jednoznačně typické obyvatelstvo Sýrie!!! O koho se tady jedná?

Další katastrofa, urychlující náš zánik:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400501-nemecka-vlada-hodla-vytvaret-umela-pracovni-mista-pro-pristehovalce.html
Neexistuje horší ekonomická chyba, než vytvářet umělá pracovní místa. To stojí miliardy a přinese jenom chaos na trhu. Jak jsem napsal o dodávkách našeho obilí do Afriky. Tím jsme zničili jejich zemědělství. Tvrdím, že Merkel nemá na svoji funkci absolutně žádnou kvalifikaci a ona mi to každý den znovu potvrzuje. Proč by měl pak ještě někdo chodit do práce, kde musí skutečně pracovat?

***
Řím tedy dosáhl své konečné velikosti, (kolem roku 200 n.l.) až příliš velké, než aby se dala udržet. Už dávno je hospodářství založené na expanzi. Ta přináší kořist, otroky, tou se jednoduše stát financuje. (Státy se udržují principy vzniku.) Nyní je situace opačná, stát musí financovat pohraniční vojenské jednotky pouze na udržení své říše a na to nemá. Římská měna slábne a je stále více ředěna. Už císař Nero (císař 54 až 68) nahrazuje stříbrné mince mědí. Následek? V cizině těžko směnitelné, kupní síla klesá. K tomu Řím dělá další chybu, (tu samou, jako naši dnešní politikové) zvyšuje daně. Následek? Ten samý, jako dnes. Pracovat se stále méně vyplatí. Vždyť sociální podpora není o moc nižší, než čistý výdělek. Tak se šíří vrstva proletariátu, (proles = ti co se dovedou jen množit. Rodiče neživí své děti, dělají děti aby z nich žili.) Aby vůbec někdo pracoval, je nutno zvát cizince, kteří jsou ochotni pracovat za málo. Místní se poflakují po ulicích na stavbách pracují gastarbajři. Ty ale pramálo zajímá, v jakém stavu se nalézá římský stát, žijí ze dne na den. (Nevidíte tu opět podobu s naší dnešní dobou?) Těmi jsou hlavně Germáni, se kterými to ovšem není jednoduché. Jak už jsem napsal, v jejich oblastech kvete obchod se zbraněmi, ale zavírají se lázně a školy. Germáni se v průběhu generací přizpůsobují, mluví latinsky, zvykají si na římský způsob života, ale už to není ten lid, který tvoří skutečný římský stát. Dalo by se říci, obyvatelstvo barbarští. Kde je nějaké vlastenectví, ochota za svou zemi v boji padnout?

Chtěl jsem to v tomto dílu dopsat, ale náhodou televize ZDF, Terra-X, přinesla něco o životě na území dnešního Porýní, ve 3. století. Tedy ona doba zániku. Římané vlevo, Rýn je hranice, vpravo v lesích původní Germáni. Budována jsou města jako třeba Colonia, dnešní Köln. (Pro Čechy Kolín nad Rýnem) založen 50.n.l. jeho centrum má ještě původní strukturu. Na stavbách už běžně pracují Germáni, místní obyvatelé území, mnozí už třeba třetí generace v Římě, mluvící latinsky, římští občané. Za Rýnem ovšem ještě skuteční divocí Germáni, proti kterým nutno stát na stráži.

Situace je taková, že Římané vůbec nejsou jejich nepřátelé, těmi jsou spíše ostatní germánské kmeny. Na římském území ovšem lze získat tučnou kořist a ta je velmi lákavá. Na té římské straně je co brát. Mezi Germány vzájemně už je to jiné. Boj kmen proti kmenu, podobně třeba jako v tu dobu Indiáni v Sev. Americe, je pro ně řešení jejich přemnožení a je to obrana. Když my přepadneme a vybijeme sousední kmen, nemůžou už oni přepadnout a vybít nás. (Nenechte se mýlit řídkým osídlením tehdejší doby. Přemnožení už existovalo tenkrát!)

V jednom střetu s Germány Římané zajali i germánského vůdce onoho kmene Franků, jménem Genobaudes a s ním jde jeho poněkud útočná dcera Aufania. Co je čeká? Budou hozeni lvům, zotročeni, muži přinuceni bojovat jako gladiátoři?
(V záběru není jasné, jestli jsme v Římě, nebo v Kolíně) přítomen je tam císař Maximus. Ten je příliš rozumný, než aby situaci na Rýnu zostřoval. Genobaudes je ochotný kooperovat, přísahá věrnost Římu na svého boha Odina. To Římané uznávají, nemají nic proti ostatním bohům, pokud jejich vyznavači uznávají ty jejich. (Tady má dojít ke kolizi s křesťany, kteří to odmítají.) Maximus tituluje Genobauda králem a udělí mu velení na určitém úseku hranic na Rýnu. (Nic jiného mu nezbývá, římské legie jsou v tu dobu už nepostačující a není čím je platit.) Jako obvykle ale bere jeho dceru coby rukojmí.

Aufania je násilně provdána za vysokého římského důstojníka. Ten už jednu ženu má a ta ji vlídně přijme. Je jí dokonce přidělena i osobní otrokyně. Jako první má odložit smrdutý germánský oděv z hrubé pytloviny a vykoupat se ve vaně v teplé vodě a vonnou mastí. Nato je oblečena jako vznešená Římanka.

Jak vypadalo bydlení v její germánské vesnici? Dřevěný dům, dohromady pouze jedna místnost, kde žije celá rodina. Jídlo pečené na otevřeném ohni, pokud byl nějaký úlovek. Mytí? V potoce. Záchod? No to se vyjde z domu. (Dost mě rušilo při vandrování v různých zemích, že ještě dnes to tak mnoho lidí leckde praktikuje. My pak tady máme dělat sbírky na jejich nemocné děti.) Tedy hygiena žádná.

Její římský dům? Velká kamenná stavba s mnoha pokoji, koupelna, záchod, všude tekoucí voda, topení v podlaze. Ve městě kašny, pod zemí kanalizace. Teprve v 19. století se takové bydlení stává běžné pro většinu lidí v evropských městech. Potřebovali jsme téměř dva tisíce let, dostat se na římskou úroveň bydlení. Snad čtenář pochopí, co to byl Řím! 400 let před tím, než praotec Čech vystoupil na Říp.

Aufania zřejmě dostala i nějaké vzdělání. Germáni byli analfabeti, Římané uměli číst a psát a sice prakticky všichni. (Když nebereme otroky a proles.) Římané měli vyspělou medicinu, Germáni dokázali tak zaříkávat duchy.

Jídlo? Římané se v jídle a pití vyznali. Vše upravené pečením, vaření, s množstvím různé zeleniny a koření. Aufania poznává před tím zcela netušený luxus římského života. Je ovšem zajatec a rukojmí za svého otce. Tak vzpomíná jak v dětství běhala svobodně po lesích a seděla u otevřeného ohně. Tohle by pochopitelně bylo věčné téma. V chudobě ale svobodný? Co si vybrat? Tohle rozhodnutí musí udělat.

Z přítmí domu se ozve káravý hlas: "Ty už úplně vypadáš jako Římanka".
Sedí tam její otec, kterému se její honosné, čisté a voňavé římské roucho zřejmě nelíbí. Smrduté hadry z pytloviny by se mu zamlouvaly více. Od toho se dozví, že Germáni chtějí porušit všechny dohody a napadnout kraj vlevo od Rýna.
Aufanie se otce táže, co bude s ní? Vždyť je rukojmí Římanů. Otec vidí možnost, jak ji osvobodit a vyvézt přes hranici. Nazpět na svobodu do germánských lesů.
"Pak jim ukážeme, co umíme!"
"Co umíte?" řekne mu dcera pohrdavě, "drancovat a vraždit."
"Nikdy už nechci žít mimo římskou říši."

Pro někoho možná překvapivé, já tu její odpověď čekal. (Zažil jsem tak ledacos od vlastních rodičů, když jsem zdrhnul na západ. Kdo mi dovolil stát se svobodným člověk, kdo mi dovolil cestovat po světě? Mám se vrátit do své vlasti a jít hezky do vězení, jednou jim budu děkovat, jak to se mnou mysleli dobře. Rodiče dokážou být sobci a ničitelé života svých dětí.)

Kde domov můj?
"Kde se mi daří dobře, je domov můj", říkali tehdy Germáni.

Stále více jich přechází na římskou stranu, aby tam trvale žili. Přesto limes musel padnout. Římané z finančních důvodů přenechávají obranu hranic na Rýnu těmto římským Germánům a to je konec jak této římské provincie, tak i jejího obyvatelstva. Analfabeti Germáni nejsou schopni udržet státní formu. Kmeny Alemanů a Franků překročí Rýn, místní obyvatelstvo vyvraždí a postupují dále na západ. Vzniká území Alemanů (Němců) a Franků (Francie). Pochopitelně ne v dnešních hranicích. Má trvat 400 let, než se Frank Karel Veliký pokusí vytvořit stát. Nazve ho i po Římu, ale onen Řím se z toho nikdy nestane. Pouze konglomerát říší, ve kterém jednotlivé země mezi sebou stále válčí. Sjednotit se je nikdy nikomu nepodaří.

pokračování...

Stěhování národů - konec Evropy? - 28/? Pekelný humanismus4

9. dubna 2016 v 21:49 | gregor moldavit

hrobaři

Vlastně jsem se už chtěl v tomto dílu věnovat Starému Římu, téma jistě příjemnější, než naše současnost. Jenže ono je příliš mnoho novinek týkajících se našeho vlastního zániku.

V Německu jsme se právě dozvěděli, že důchodový věk se musí dále zvedat. Tedy výše, než zatím oněch 67 let. (To se zvedá každý měsíc trochu, na 67 se to původně mělo zastavit.)

Proč zvedat? Blbá otázka, že ano. Je to pár měsíců co Merkel vyřvávala, že mladí imigranti k nám přišli pracovat na stárnoucí německé obyvatelstvo. Nikdy jsem nepochopil, jak se tahle slabě průměrná osoba mohla dostat na funkci kancléřky. Tohle zkažené vajíčko nám tady nechal Kohl, právě tak jako 2 biliony € dluhů. Merkel mohla být nějaká okresní funkcionářka v NDR, nejlépe pod vládou komunistický strany. V demokracii bych ji do politiky vůbec nepouštěl. Merkel je osoba, která na svoji funkci jednoduše nemá absolutně žádnou kvalifikaci. Ať si představuje co chce, skutečnost je vždy obrácená!
Nuže - ta skutečnost je taková, že stárnoucí německé obyvatelstvo bude do smrti pracovat na imigranty, kteří se k nám přišli za peníze německých pracujících množit. Je to stěhování národů a ti lidé přicházejí, aby od nás Evropu převzali.
Německý arbeitsamt už si dokonce dovolil říci to nahlas. Pouze 10% příchozích má takovou kvalifikaci, aby se v Německu mohlo zapojit do pracovního procesu. (Pokud na to vůbec pomýšleji?) Jejich zašátkované ženy mají často pouze 5 tříd obecné. Ty sem přišly rodit jednoho Mohameda ročně.

Německá vláda tohle varování nemohla přeslechnout, dala hlavy dohromady, bohužel pouze ty jejich hlavy. Přísun rodin imigrantů až za 2 roky. Kdyby raději šli do hospody na pivo! Už druhý den si jeden stěžoval, že právě spal a závěr neslyšel, čímž je potřeba všechno změnit. Tak se dohodli, že jsou možné výjimky. Znamená - že si své prázdné kecy mohli rovnou ušetřit. Třeba nemůžeme nechat děti bez rodičů, bla, bla, bla... Navíc okamžitě zaútočí grüne, linke, AI a všichni další sluníčkáři ... "oni by nedovolili malým dětem vidět svoji matku..." a masa k tomu začne kývat.

V praxi? Muslim v Německu se zasměje a blbému Evropanovi hezky vysvětlí:
Přišli jsme jako rodina, já, žena a 3 děti. Jo, ale jenom jedno dítě mám s touto ženou. Ty dvě mají v Asii, v Africe, či kde, každé svoji matku a pláčou po ní. Nemáte právo ty děti tak týrat. To jste humanisté? (Tuhle větu jim dali šleper doma na cestu. Tu tam musíš říkat!) A blbej Evropan okamžitě odsouhlasí, že ty matky jistě můžou k dětem přijít. Pochopitelně zase na účet německého daňového poplatníka. Takže německé letadlo přiveze další dvě zašátkované mumie, každá má sebou ovšem hejno dalších dětí, které nemůže opustit, které mají zase kdesi své dalšího otce.
Tím bychom tedy měli rodinku, jeden muž, 3 ženy a 10 dětí. Ti musí dostat domek a měsíční podporu pár tisíc €. Chlap si žije jako paša v harému, na nějakou práci ve snu nepomyslí, peníze padají z nebe, na něj přeci pracují ďauři. Tak to prorok určil, ďaury je nutno zotročit, jim lhát není hřích, ale právo muslima. Každý rok si dělá s každou tou ženou další dítě. Ty děti ale zase pláčou, že nemají babičku. Dohromady by tedy měly přijít aspoň tři babičky, ty nemůžou samy, dědečkové musí taky ... No a rodinka utěšeně roste a všichni žijí z německé sociální podpory.

Když si to tak sečtete, tedy za pouhých 20 let může jenom z Merklové katastrofy roku 2015 žít na území Německa 80 milionů muslimů. To je dnešní počet obyvatel Německa. K tomu přijde, že už dnes pár milionů muslimů tady je. ("Islám patří k Německu", loňský proslov Merkel. Nic bych proti tomu neměl, kdyby se jednalo pouze o nábožensství, ne o politickou ideoligii.) K tomu zde už dnes máme salafisty, islámské extrémní organizace, imány hlásající veřejně sympatie k IS... už dnes tu stojí řada mešit, ve kterých muláhové šíří nenávist proti všem nevěřícím, tedy nám všem nemuslimům. Za pouhých 20 let bude Německo prakticky čistě islámský stát. Takový přemnožený stát, jako je dnes Syrie, Libye, jako jsou státy v Africe. Přemnožený, chaotický stát plný problémů, ze kterého obyvatelstvo musí kamsi emigrovat. Do nějakého křesťanského státu, kde ještě hospodářství funguje.

Pochopitelně je to pouze logický odhad, existuje i jiná alternativa. Občanská válka muslimů s původním obyvatelstvem a genocida té druhé skupiny. Jenže tady bych si zase vsadil na vítěství IS. Než my se dohodneme jestli máme právo se bránit, bude už polovina z nás postřílena. Když muslimové kladou jejich bomby v našich ulicích, tak nějakou diskuzí o lidských právech rozhodně neztrácí čas. A někoho z nich vykázat? Nesmíme, pokud je v jeho zemi válka, nebo mu hrozí pronásledování. Toliko naše zákony, dělané pro cizí přistěhovalce, naše zájmy nehrají roli.

Další možnost: Jak jsem už jsem napsal, Merkel přímo dláždí cestu pro dalšího Hitlera. Když se tahle situace přiostří, je tím něco takového naprogramováno. A Němci půjdou za ním, když jim slíbí záchranu jejich země. Každý jiný národ by na jejich místě dělal to samé. Problém islamizace a ztrátu práv původního obyvatelstva by Hitler vyřešil. To ano, ale za jakou cenu?


rok 2016! Foto je z internetu, sám jsem kuře nikde v tomto balení neviděl. Jedno ale víme všichni - muslimové nám diktují své podmínky a Evropa jenom ustupuje.

pokračování...

Dodatek 10.04.2016
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400033-islamsky-stat-jsme-podcenili-priznal-sef-nemecke-kontrarozvedky.html

"... hořící budova kancléřství v centru Berlína či budova mezinárodního letiště mezi Kolínem nad Rýnem a Bonnem s nápisem "To, co zvládli tví bratři v Belgii, zvládneš taky".

...Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který v Německu vykonává funkci kontrarozvědky, zpočátku radikální organizaci Islámský stát (IS) špatně odhadl. Listu Die Welt am Sonntag to řekl šéf úřadu Hans-Georg Maassen. Jako příklad uvedl, že zpočátku považovali za nepravděpodobné, že by IS do Německa své členy posílala ukryté mezi uprchlíky...

Když to člověk čte, tak se o něj zrovna pokoušejí mdloby. Tohle řekne šéf německé kontrarozvědky. Ať jde hrát na ulici s dětmi kuličky a nebere takovou funkci. Každý normálně myslící obyvatel Německa považoval za samozřejmé, že jsme agenty IS právě zaplavováni. Vždyť by se šéfové IS museli pomátnout na rozumu, aby této možnosti nevyužili. Německo je od loňského podzimu islámským teroristům vydáno na milost.

A co se děje dnes? Máme prý v Duriňsku prázdné lágry, měli bychom vzít pár tisíc migrantů z Řecka.

Stěhování národů - konec Evropy? - 27/? Pekelný humanismus3

29. března 2016 v 18:57 | gregor moldavit

Rozvojová pomoc!?


Milé děti, to bylo ještě za oněch zlatých časů, kdy naše vlády vyhazovaly z okna pouhé miliony DM a ne miliardy €, jako dnes. V tu dobu naši škůdci na vedoucích místech ještě neměli funkce kancléřů a předsedů EU, páchali sice škody v Africe, ale nemohli ještě zničit celou Evropu.

Víte, milé děti, ty naše omyly stály pár směšných milionů a byly často docela úsměvné. Černoši se taky rádi smějí a oni se smáli a od té doby vědí, že běloch je hlupák.

Rozvojová pomoc zaostalým zemím začala v 50. letech. Praktikovaly ji oba bloky, ale každý trochu jinak. Pro komunistické státy stál v popředí vývoz vlastní ideologie, pro státy kapitalistické stála v pozadí snaha o získání dalších trhů. Těm prvním ta ideologie nakonec nevydržela ani na vlastním územím, těm druhým se to nějak povedlo, ovšem na účet vlastních daňových poplatníků. My se teď podíváme na blbiny, které se při tom praktikovaly.
Pane presidente G8 se rozhodla zvýšit pro nás rozvojovou pomoc.
To je velmi velmi rozumné.


Tak někdy v polovině 50. let dal stát ČSR, myslím Ugandě, pár milionů na zlepšení života pracujícího lidu. President a diktátor je v Africe jedno a to samé a tento ony peníze převzal. Paní presidentová-diktátorová je zabalila do kufříku a odletěla do Londýna, aby si za ně u Harrods nechala vyrobit zlatou manželskou postel. Plná pýchy ji pak ukázala českým diplomatům. Své jednání považovala za zcela samozřejmé.

Někdy v 60. letech postavila NSR v jednom Africkém státu v rámci rozvojové pomoci přehradu. Voda sloužila zavlažování, aspoň než se zanesla, a k tomu přehrada vyráběla elektřinu, aby přišlo trochu peněz do státní kasy. To ovšem nevyšlo už vůbec. Chudí přípoj neměli a bohatí považovali za samozřejmé, že nic platit nebudou. (V Africe normální.) Jenom jedna vila v celém kraji ten proud skutečně platila - německý konzulát.

Jeden výrok odborníka té doby: "Rozvojová pomoc bere peníze chudých v bohatých zemích a dává je bohatým v zemích chudých."
(A celé to migrantské šílenství v EU není nic jiného. Tuhle pomoc u nás zaplatí matka čekající na sociální byt, nezaměstnaný, hledající práci, nebo důchodce, který by potřeboval od státu připlatit na zuby. Chudý z Afriky se sem nedostane. U nás je pro něj vše zadarmo, tedy spíše za naše peníze, ale po cestě musí za vše krvavě platit.)

Jenže ona to není vždycky taková sranda. Rozvojová pomoc v těch dobách napáchala více škod, než užitku. Místní si totiž zvykli, že když něco potřebují, stačí říci a bílý hlupák jim to musí dát. Pochopitelně zadarmo! Na co se tedy sami ještě obtěžovat prací?

Jeden zvláštní příklad pochází už z doby 2. války a tentokrát za tím stojí Američani. Jde o "hnutí kargo", zvané taky "šílenství vahilia".
Američani si během války v tichomoří vybudovali své letecké základny na ostrovech, kde ještě lidé žili v době kamenné. Ti nemohli pochopit co se vlastně děje, dobře ale chápali všechny ty dary, které od Američanů dostávali. Náhle byli zahrnuti netušeným bohatstvím. Místní moudří kněží jim vysvětlili, že letadla z nebe posílají jejich zesnulí předkové, ti běloši jsou pouze jejich sluhové. (Místo bělochům poděkovat přijdou další rozkazy. Právě tak se dnes chovají v Evropě i migranti.) To bylo tam celkem jedno až do té doby, než válka skončila a pro ně tím taky ony dary z nebe. Jenže oni už se dávno odnaučili pracovat, na život bez pohnutí prstem si člověk rychle zvykne. Co teď? Postavili si ze dřeva napodobeniny letadel a k nim se modlili, aby jim předkové poslali další dary. Tak seděli a modlili se.

(Klasický příklad vzniku náboženství. Co si kdo myslí, jak vzniklo křesťanství? Není tady taky nějaké zjevení z nebe, zázračné uzdravování a nasycení davů vymyšleným chlebem? Díváme se na divochy s úsměvem, oni by ale mohli namítnout, že tyhle dary z nebe byly skutečné a ne jenom iluze. Křesťanství ovšem funguje už dva tisíce let, neboť se modlí za všechny jenom určitá menší část, ta větší naopak za všechny pracuje.)

Rozvojová pomoc byla v začátcích vedena od lidí zcela nekvalifikovaných. (Rozuměli tomu oboru asi jako Merkel problému migrace, tedy vůbec.) Šlo o pomoc v přítomnosti, bez ohledu na budoucnost. Jeden příklad za nekonečně dalších. Někde v centrální Africe byly vybudovány studny, když místním chcípala stáda kvůli suchu. Fungovalo pěkně, kozy a ovce však dělaly to samé, co lidi. Množily a přemnožily se, spásly veškerý porost a tam, kde se dříve prostíraly pastviny se navždy utvořila poušť. Studny se zanesly pískem a nastalo masové chcípání zvířat i lidí.

Jak to řekl profesor Grzimek a vyvolal tím vlnu odporu všech "humanistů" kolem Zeměkoule.
"Ta krajina uživí jenom určité množství lidí. Za každé dítě, které uměle zachráníte před smrtí hlady, musí za 30 let zemřít jeho 10 dětí!" (Platí právě tak pro Evropu, ač to nebereme na vědomí!)

Jistě jste četli různé výkřiky, "U nás se spaluje přebytečné obilí, v Africe umírají děti hlady."
Co z toho vyplývá? Inu to obilí jim dovezeme. Transport ovšem není zadarmo, v neposlední řadě musíte dát pořádný dar presidentovi státu, aby vám ho tam dovolil rozdat. Jestliže nás ti umírající dojímají, jemu je to jedno. To se přeci zase domnoží.

Ta země byla postižena suchem, lidé umírají hlady. Ne všichni! Mnozí mysleli na zadní kolečka a dokázali přes všechnu tu nepřízeň své zemědělské produkty vypěstovat. Nyní je tedy vezou do přístavu na prodej, aby tam nakoupili nářadí a technické výrobky, které potřebují pro další práci. Jenže do toho přístavu právě připlula naše loď a vykládá tuny pšenice, která je zdarma. Kdo koupí od místního sedláka tu jeho? Naším "humanismem" jsme zničili jejich vlastní výrobu. Příští rok tam na tu loď budou čekat i ti, kteří byli zatím úspěšní. A když nepřipluje? Inu tak se sto milionů černochů vydá do Libye, aby tam našli loď na Lampeduzu. Být v Evropě znamená už jenom natáhnout ruku. Dokud na ni něco dostanou, tenhle proud migrantů nikdy nevyschne.

Rozvojová pomoc nakonec pouze přispěla k přemnožení třetího světa. Výsledek? Války, bída a stěhování národů. Kam jdou ti lidé? K nám? Co nám přinášejí? Přemnožení.

Nadpis pod obrázkem z Mali 2004. Děti pracují na smetišti. K tomu poznámka - Německo krátí rozvojouvu pomoc. (Potřebuje peníze pro jiný rozvojový stát - NDR. Všichni ostatní příjemci německých peněz kolem světa si budou muset zvyknout, že tento pramen brzy vyschne.)

Jenže oni k nám ani nemusejí přijít, my už jsme si na tyhle problémy zadělali dávno sami bez imigrace z Afriky. Dávní migranti už tady jsou a úspěšně se množí. Právě jsem se dočetl, že počet obyvatel žijících v ČR v ghettech se za posledních 10 let zvýšil na dvojnásobek. A jak se to řeší? Nijak! My jim ještě dáme peníze na množení a po nás potopa. Obyvatelé se v nich tedy dále živí produkcí potomstva a za dalších 10 let tu máme opět dvojnásobek. A za dalších 10 let? Každých 10 let dvojnásobek těch, kteří už ani neumí nic jiného, než se množit. Skutečně žádný politik nechápe, že tenhle systém se musí jednou zhroutit?

Tím jsme zase u původního tématu - zánik Říma. Tohle byl totiž i jejich problém a jejich konec. I Řím platil sociální podporu, aby nikdo nehladověl. Jenže peníze státu docházely, takže stoupaly daně, až už se vůbec nikomu nevyplatilo pracovat. To minimum, co mu zbylo na dlaň, musel římský občan dostat i bez práce. O tom podrobněji příště.

Tady je ale ještě taková podivná věc. Kdo žije ze sociální podpory by měl být teoreticky největší vlastenec. Pracující člověk se uživí nějak sám, třeba i za jiných okolností. Socka bez státu nemá žádnou šanci. Kupodivu jsem ještě nepotkal jedinou "socku", která by tak smýšlela. Stát, to jsou svině ve vládě, co peníze dávají za zbraně a nechají jeho/její děti živořit. Takový stát je špatný. Tedy stále větší lhostejnost k vlastní zemi. "Co je mi do nějakých voleb? Jsou to všechno lumpové."

Tohle mě napadlo u onoho data pádů Říma. Co dělaly socky? Ve škole jsme měli v 5. obecného docela dobrého učitele, jenom to byl pomatený bolševik. Jeho zálibou bylo vyprávět o boji dělnické třídy proti vykořisťovatelům. Pokaždé tam byla ona komunistická věta: "ti nejchudší nemají co ztratit."

Je to pravda? Není, přesně obráceně! Ti nejchudší mají nejvíce co ztratit. Mají pouze životní minimum a když o něj přijdou, musí umřít hlady. Pro socku v tom okamžiku, kdy stát přestane existovat.

O tom příště...

Další články


Kam dál