Stěhování národů - konec Evropy? - 20/? Zánik Říma - Germáni

Včera v 19:53 | Gregor Moldavit

První písemnou zmínku o Germánech nám zanechal řecký zeměpisec Strabon a potom sám božský Caesar.
(Commentarii de bello Gallico - Boj o Galii). Nejedná se o jeden národ, ale celou řadu různého lidu, mluvící germánskou řečí, pochopitelně každý kmen jinou. Tak je to dodnes. Nor, Angličan a Němec má každý svoji řeč a ještě krajově odlišnou. Když se začne bavit Bavorák s Frieslanďanem (sever Německa), každý svým dialektem, nebudou si rozumět.

Jak se rozšiřovala Římská říše, byla začleňována i území Germánů a ti se rádi po skupinách vydávali řekněme do dnešní Itálie, kde se pokoušeli s Římany obchodovat. A ono pro ně bylo co kupovat, Římané byli technologicky mnohem dále. Germán byl na první pohled k poznání. Měl plnovous, oděn v kožešině a na nohou cosi hrozně komického, zváno kalhoty. Germáni byli analfabeti a pokoušeli se platit zbožím místo penězi a pochopitelně také neuměli počítat. Římané se na ně, zcela právem, dívali jako na barbary. Germáni pak ale začali přicházet stále více, aby se na římském území usazovali. Proč ne, když se věnovali zemědělství a platili daně. Za nějaký čas to ovšem začalo být problematické. Z menšiny se stávala na různých místech většina. O tom později více.

Řím založili bratři Romulus a Remus asi v roce 700 př.n.l., potomci v tu dobu už dávných Trojanů, odkojeni vlčicí poté co připluli po Tibeře.

Ta vlčice je etruská, zatímco ty dvě figurky dole k tomu kdosi uhňácal asi tak dva tisíce let později. Třeba to čtenáře zajímá, ale tímto tempem bych se dostal k zániku Říma až někde na stránce 10 000. Pro nás bude důležité vědět, že Starý Řím bylo největší evropské imperium všech dob, když nebereme Rusko. Dále je důležité, že Řím byl věčný, apoň tak, jako byl Titanik nepotopitelný, ovšem přes tisíc let. Coby stát existoval ještě po pádu města Říma, hlavní město byla Ravena. Tam se dne 4. září 476 n.l. událo následující. Germánský vůdce Odoaker usoudil, že poslední římský císař Romulus Augustus je vůl a takto pravil k němu:
"Zachovám tě na životě, ale dej mi své odznaky moci od této chvíle jsem vládcem já!"
Císař Romulus, bylo mu asi 16 let, docela rád souhlasil. Byl zachraňováním trosek Říma stejně přetížen a je otázka, jestli se tady ještě něco vůbec zachránit dalo? Tím pro historiky Římská říše končí.
Docela bych to zpochybnil. Proč?
Inu proto, že byl sesazen poslední římský císař.
Ale titul císaře nebyl odstraněn, převzal ho i s korunou zase další, Odoaker. Jak se to dělalo před tím? Stejně. Generál Orestes sesadil rok před tím svého pána a dosadil za císaře svého syna, tedy tohoto Romula. A každý před tím a před tím to udělal podobně. V době zániku Říma se císař ve funkci dožívá sotva půl roku. Pak je otráven zabodnut, nebo vyhnán. Odoaker tedy nebyl nic nového. Že nebyl Říman, ale Germán? No a? To se snad vylučuje? Odoaker byl germánský vůdce, se Římany dříve i bojoval, nyní ale sloužil císaři jako tělesný strážce. Musel by být dost hloupý, aby si nenechal přidělit římské občanství. O to se vždy snažilo nekonečně lidí ze všech končin světa a Řím jej za peníze a zásluhy taky přiděloval. Lze si představit podobně, jako je tomu dnes v Evropě. Třeba já bych byl asi národností Čech, státní příslušnost německá. Na rozdíl od 3. milonů Rusů v Německu jsem ji nezdědil po prababičce, ale po letech pracně vybojoval.

Takže tu stojí zase další císař, na hlavě má císařskou korunu. Romulus tedy nebyl poslední. Přesto bych nakonec dal historikům za pravdu. Odoaker se možná nechává i císařem titulovat "augustus", (Byzance ho uznávala a titulovala "patricius") ale vládne už jen jako germánský kmenový náčelník. Může být i schopnější než Romulus, ale je to barbarský analfabet a celý vyspělý římský systém se za jeho vlády definitivně hroutí. (Nasadit si císařskou korunu ještě nedělá císaře.) Z Říma se stává jeho království, které válkami dokonce rozšíří, ale je to spolek různých kmenů a nic více. Není to stát. Odoaker je permanentně ve válce se všemi národy kolem a uvnitř válčí kmen proti kmenu. Jaké máme stavby, nebo zákony z jeho doby? Myslím, že žádné, zato byly strašným způsobem zničeny skoro všechny římské.

Tak přesně to všechno nevíme, vždyť jde o dobu ležící více než sto let před tím, než praotec Čech vystoupil na Říp. Mimochodem, dle Jiráska se mu ti místní tohoto území stavěli se zbraní do cesty. Čech a jeho družina je potřeli a táhli dále. Takže Češi dodnes žijí na vojensky dobytém území.

Pro úplnost další vývoj Evropy:
U těchto germánských vládců se jednalo jen o lokální krále, jejichž říše končily jejich úmrtím. Mělo to trvat přes 300 let, než se začala rodit napodobenina jménem Svatá Římská říše německého národa, počínaje germánským Frankem Karlem Velikým. Tuto pak císař Franz II. prohlásil roku 1806 za ukončenou. Nezanikla, byla přežitá. Důležité je, že v obou případech se jednalo o konglomerát mnoha národů, spojených v prvním případě císařem a senátem v Římě, v druhém případě všemocnou církví plus římským králem, či císařem, který mohl bydlet třeba na Karlštejně. V prvním případě ale existovalo římské občanství a říše byla skutečně centrálně řízena.

Za další pokus o takovouto nadnárodní říši, řízenou dost nejasným způsobem pomocí kurfiřtů v Bruselu, bychom mohli označit EU. Vždy se říkalo, "Evropa je hospodářský obr, ale politický trpaslík." Ten krok se sjednotit a stát se něčím jako USA, nebo SSSR jsem vždy považoval za správný. Šlo jen o to, aby se to povedlo. Snad jsme byli i na správné, i když hodně drahé, cestě. Řím by věčný, aspoň než zaniknul. Jenže jeho zánik trval mnohem déle, než celé dějiny jiných říší. Dějiny EU zřejmě jdou ke konci, ještě než začaly. Ten konec mají tyto dvě říše společný - stěhování národů. Jak to ale prakticky funguje?

Ve škole jsme se jednoduše učili, jak římské legie nebyly schopné ubránit se vojenskému náporu všech možných evropských i afrických kmenů. Do určité míry i správné, ale to podstatné tam chybělo. Řím se stal obětí vlastních leníků a imigrantů. Už v roce 9 n.l. zničil Germán Hermann Cheruský (jméno od Němců vymyšlné, římsky Arminius) 3 římské legie. Jakou zbraní? Římskou! Byl to římský důstojník. Zneužil důvěry Quintila Vara a legie vlákal do léčky. Římské legie porazil Říman, který se spojil se svými dřívějšími germánskými krajany (tedy Cherusky).

Kdyby někdo řekl, že Řím zašel na hospodářské zkrachování, nebylo by to tak chybné. Ale jsou i teorie, že ho zahubilo křesťanství. Přeskočme nyní nějaký čas o kterém si povíme příště.

Ve 4. století je Evropa plundrována Huny, kteří se zdají být neporazitelní. Římské legie Huny odráží, ti jdou ale dále Evropou. Ostrogóty porazili a nyní jsou na řadě Vizigóti. Jsme zhruba na území dnešního jižního Německa. Vizigóti prchají na jih k Dunaji a na jaře 376 žádají Řím o asyl. Císař nejprve odmítá, je to příliš riskantní. Možná se skutečně prosazuje nějaká křesťanská lásky k bližnímu. Něco jako když rozhoduje farář Gauck a křesťanskodemokratická svazačka Merkel. Přece neodmítneme pomoc těm v nouzi, ač oni nás zrovna nemilují. Pak je tu taky onen efekt, řečeno opět slovy Merkel: "Islám patří k Německu" (pronesla 2015). V tu dobu už Germáni patří k Římské říši. Jsou usazeni na mnoha místech, věnují se zemědělství, v druhé generaci mluví latinsky a platí daně. To je velmi důležité. (Jen ty kalhoty jim zůstaly.) V tu dobu už má Řím neřešitelné finanční problémy a není jak legie financovat. Dříve se financovaly sami expanzí, čímž dodávaly otroky a nakradený majetek. Od 2 století se Řím už nerozpíná, legie žijí z daní. Stát založený na expanzi je hospodářsky v koncích. Proč tedy nevzít těch Germánů více? Vždyť jsou to pracovní síly.

Nebyl problém Góty na Dunaji zastavit, ale Řím jim otevírá svoje hranice. Herzlich willkommen. Netuší, že se mu už nikdy nepodaří hranice zase zavřít. Den za dnem prámy převážejí přes Dunaj kmen Gótů. Brzy je jich tolik, že už je nelze počítat. Římané vyděšeně zírají na nekonečné zástupy barbarů. Ale jak říká šílená Merkel, "horní hranice pro počet asylantů v EU není stanovena". A to je božské dogma, důležitější než existence vlastního národa, kterému ta šílená komunistická křesťanka přísahala sloužit.


Okamžitě vzniká otázka, jak je uživit, kam je dát? Gótové ovšem projevují málo vděčnosti. Neptají se, co dostanou, nepřišli pracovat a platit daně, naopak berou si co vidí, začínají drancovat. Je potřeba zakročit vojensky. Na onom území žijí třeba už v druhé generaci Germáni imigranti, kteří už jsou zároveň Římany. Ke které straně se teď připojí? Římanům se situace vymyká z rukou a už nikdy kontrolu přes tohle území nezískají. Začíná stěhování národů a římské legie už hranici na Dunaji nemůžou chránit. Snad na den přesně za sto let má padnout impérium, které sahalo od Atlantiku po Kaspické moře.

pokračování...
 

Stěhování národů - konec Evropy? - 19/? - Střelba do migrantů?

Neděle v 11:25 | Gregor Moldavit
18. díl: stehovani-narodu-konec-evropy-18-merkelmussweg

Někdy ve druhém týdnu ledna padla ona DDR-cenzura soudružky Merkel. Nyní už lze v německém tisku dokonce napsat, že pachatel znásilnění měl tmavou kůži a bydlel v migrantském lágru. Co se ovšem děje třeba v noci na všech těch evropských hranicích, o tom se můžeme jenom dohadovat. Migranti po tisících, zčásti agresivní a kriminální, proti nim naprosto přepracovaná hrstka policie. Nějak se vykecalo, že bavorská policie každý den vrací nazpět 200 migrantů, nenechá je přejít hranice. To je proti rozkazům Merkel, ale nelze nějak přehlédnout, že její moc se rozpadá. Policie stejně už dávno nemá nejmenší možnost svoji funkci plnit. Místo chytat zloděje a vrahy se stará jenom o migranty a potlačuje demonstrace a rvačky. Ale i na to je jich málo. Prokeclo se, že Německo stáli migranti v roce 2015 padesát miliard €. Kde se peníze vzaly? Schäble přestal platit úroky z německého astronomického dluhu. To jsou ovšem jenom přímé výdaje na ubytování a stravu. Nemocnice jsou plné migrantů, nikdo z nich není zdravotně pojištěný a nemíní platit ani groš. Kolik stojí policejní akce, kolik stojí sledování jednoho teroristy? Dle Putina těch skutečně vyškolených s nějakým úkolem, přišlo 2015 do EU 1500. Každý z nich všeho schopný.

Merkel už viděla učebnice koncem tohoto století, či tisíciletí. (Sen diktátorů, stát se nesmrtelný.) "Za vlády kancléřky Merkel dosáhlo Německo největšího blahobytu. Přišli odborníci z celého světa, počet obyvatel stoupl na desetinásobek a stala se z něj velmoc."
Pitomá slepice snad ani netuší, že blahobyt v Německu právě ukončila. Na pracovním trhu už jsou první zkušenosti, z těchto lidí se dá zaměstnat sotva desetina. Německo začalo horečně stavět obytná sídliště, budoucí muslimská ghetta, ale stavební firmy nemají dělníky, Migranti tu práci dělat nechtějí a právě tak málo v těch činžácích bydlet. Každý chce svůj dům, do kterého si vezme příbuzné z Afriky, či Asie, ve kterém si založí muslimskou velkorodinu. Na účet německého státu, rozumí se. Souložím, tak pracuji. Není tomu snad tak, že Němci vymírají a proto si je Merkel pozvala? Tak prosím, ať jim dá co si poroučejí. Svět se dal na pochod v důsledku přemnožení, začalo stěhování národů. A co nám tito lidé přinášejí? Primitivní přemnožení, se všemi důsledky, jako je občanská válka, nebo radikální islám. Tohle si Merkel pozvala.

Takto má vypadat rozmístění lágrů migrantů v NSR. Tenisové haly (odňaté násilím majitelům), školní tělocvičny, výstavní haly a plochy, stanová města, kontejnerová sídliště... Jestliže policie nenechá některé migranty projít, pak je za to, kromě Merkel, nikdo v Německu neprokleje. Tyhle humanistické EU zákony psali naprostí amateři a kam vedou rok 2015 ukázal. Byl jsem sám migrantem a od té doby považuji všechny asylové zákony za snůšku pitomostí.

Pokud si ale někdo myslí, že třeba mně se to vracení na hranici líbí, tedy tak tomu není, nelíbí. To není žádné řešení.
Podívejte se znovu na tuto fotku.
Matka táhne 3 dětí, zmrzlá, vysílená, znásilněná... a konečně je na hranicích Německa. Tam se ji kdosi na cosi zeptá, pochopí, že má ukázat papíry, ale žádné nikdy neměla. (Na co? Vždyť jde do Německa.) Nato jí policie ukáže nazpět na zasněženou silnici. Těch 7 chlapů kolem ní ukáže buď v Turecku koupené syrské pasy, nebo policajty jednoduše odstrčí a jdou dále. V nejhorším případě si to obejdou lesem kolem. Je potřeba začít chránit hranici Schengenu a tohle jim říci už v jejich zemích, aby se na cestu vůbec nedávali.

V lednu roku 2016 přešlo do Německa 92 000 nových migrantů. Co bude v létě? Loni přišlo do Německa milion a půl migrantů, letos to vypadá na dva či tři miliony, příští rok to může být pět milionů. Situace už je ale teď neřešitelná. Strana AfD jako první řekla, že je potřeba hranice bránit, třeba i se zbraní v ruce. Ozval se očekávaný řev. Oni by stříleli do nebohých uprchlíků, kteří si právě zachránili ve válce holý život. Kupodivu odvětilo 29% dotázaných Němců, že s nasazením zbraní souhlasí.

http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_76894192/neue-yougov-umfrage-jeder-vierte-haelt-schuesse-auf-fluechtlinge-fuer-gerechtfertigt.html
Ještě tam měla být matka s dítětem. To by asi byl proti každý. Denní praxe je ale trochu jiná. Migranti se rvou s policií, házejí na ně kamení, ale před kamerou zvedají malé děti.

Jenže co dělat tu anketu s takovýmto obrázkem?
Podívejte se na ně blíže! Rozchechtané ksichty, ironické grimasy, vítězné islámské V. Kolem tuny odpadků a exkremetů. Jak je chcete zastavit? Co chce dělat Evropa, když jich jeden rok přijde 50 milionů (zcela reálné číslo) a začnou se přes hranice probíjet? Co budou dělat až se dostanou na území, kde jim nikdo už nic dát nemůže? Budou si to bezpochyby brát sami. Nájezdníci začnou zemi drancovat.

Napsal jsem, že v ČR bude početně v roce 2070 každý druhý Cikán. Takový stát se ale už dávno před tím musel zhroutit. Co dělá vláda? "My jim ještě dáme byty, dávky, porodné... Ti po nás už si nějak poradí."
Jak poradí? Matematicky by jich pak žilo v roce 2200 na území ČR tři miliardy.

V Německu to půjde rychleji. Pokud se letos nepodaří Merkel svrhnout, můžeme mít už za rok občanskou válku, anarchii, vládu gangů, nebo islámských teroristů. Režim, jako má dnes třeba Syrie, Irák, Afganistán, nebo Libye. Ony země, ze kterých tito lidé přicházejí.

Střelbu na hranicích nebude nutno politicky diskutovat, nebo o ní hlasovat. Bavorská policie té šílené Merkel jasně řekla, že je na konci sil. Bude tedy potřeba posílit je armádou. Jenže voják není vycvičen s obuškem, ten má samopal. Aby na svém místě nebyl pro smích, musíte mu dát i patrony.

Podle mě není otázka jestli se bude střílet, ale kdy se bude střílet? A ono to může být už hodně brzy. Nejprve asi jednotlivé výstřely, pak se z toho stane rutina. Jednoduše válka - buď oni, nebo my. Jenže ono by se tomu ještě dalo zabránit. Jako první svrhnout hlavního pachatele této katastrofy jménem Merkel. Potom rozmetat asylové zákony z doby studené války, které v době stěhování národů nedávají smysl. Dále poslat ke všem čertům všechny ty "humanisty", jako církev, komunisty, grüne... kteří samou láskou k bližnímu všechno jenom zhoršují a pro muslimy jsou důkazem debility evropského křesťana. Jak jsem posledně napsal, mezi humanistou a vrahem se občas těžko rozlišuje. Právě tak poslat ke všem čertům všechny ty sluníčkáře, kteří jim po cestě rozdávají potraviny a obleční. (Které tito často zahazují. Vždyť je to zadarmo, za kopcem dostanou vše zase znovu.) Těm lidem jasně říci, že problémy tohoto světa nelze řešit tím, že si jedna miliarda lidí přijde do Německa pro sociální podporu.

Dokud ale Merkel sedí na svém místě, vzdejme se všech nadějí.

Příště snad o tom, jak zanikla Římská říše.

Stěhování národů - konec Evropy? - 18/? - Merkelmussweg

30. ledna 2016 v 21:17 | Gregor Moldavit

Jak už jsem napsal, mezi největším humanistou a masovým vrahem je velmi plynulý přechod. Záleží na úhlu, ze kterého se díváte.

Komunisti mě nezavřeli, může ovšem být, že mě za takový článek teď zavřou tady v onom svobodném státu. Nedávám do uvozovek, svobodný stát to pro mě 40 let byl. Ano byl, než se z této země stal strašlivý Merkelstan, jakási parodie na NDR, jehož cenzuru a zvůli si sem tahle svazačka Merkel zatáhla. Stát, kde můžou bandy Afričanů v ulicích loupit a znásilňovat německé ženy, jenom se o tom nesmí psát v novinách, nebo mluvit v televizi. To by byl rasizmus, to by byla xenofobie. Police v Kielu a Kolíně n.R. přiznala, že měla rozkaz spíše nevidět, než vidět, když byl pachatelem někdo s tmavou kůží. Ještě by se toho chytil nějaký radikál a stavěl v pochybnost náš křesťanský svět plný lásky a humanismu. Takže když se chci dnes dozvědět, co se v NSR děje, musím se podívat na české NOVINKY.
30.01.2016 Merkel appelliert an Flüchtlinge
"Wir erwarten, dass ihr wieder in eure Heimat zurückgeht."
"Očekáváme, že se navrátí nazpět do vašich domovů."
(Čímž jim Merkel v němčině tyká. Vykání v množném čísle by bylo "...dass Sie...". Pokus o žoviální mama Merkel, která mluví ke svým bližním.)

To řekne tahle šílená Merkel, která si sem před půl rokem pozvala půl Asie na omlazení jejího, pro ní příliš malého a starého, národa. Jak pitomá smí vlastně být osoba zastávající funkci německého kancléře? Co si ta slepice vůbec myslí? Že její názor, její očekávání někoho z migrantů zajímá? Oni přišli, aby zde zůstali, vzali si sem své rodiny, rozmnožili se a Evropu převzali. Pak bude i ona chodit zašátkovaná, nebo ji nechají zbičovat.


Merkel, tahle samolibá, nafoukaná a patrně už zcela pomatená ženská se chtěla zapsat do dějin jako pramatka nějakého nového nadnároda. Co nevěděla a začíná dnes možná nejasně chápat, že tohle jí nikdy nemohlo fungovat. Pouze tím posloužila zájmům islámských extremistů, kteří si vzali za cíl obsadit Evropu. Nikoho nemohli potřebovat více, než takovou zcela nevědomou evropskou diktátorku.
Moje žena žila mnoho let v severní Africe a říká k tomu:
"kdyby tam Merkel mohla mezi těmi lidmi žít aspoň pár týdnů, začala by chápat, jak se věci mají. Ale ona vůbec netuší, o jaké lidi se jedná. V arabských zemích nenávidějí ženy své manžely na smrt. Jsou jenom jejich otrokyně. Musí jim rychle odrodit jejich syny (dcery jako děti neplatí) a pak mají od nich pokoj. Oni si pak hledají svá dobrodružství někde na ulici. Je veliký omyl, že když je žena zašátkovaná až po nos, pak se nemůže stát obětí znásilnění. Mnoho arabských žen by jí řeklo, co to znamená třeba jenom jet tam u nich v plném autobusu."

Merkel se pořád ještě domnívá, že aspoň ti migranti ji milují. Mýlí se jako ve všem. Ti nemilují nikoho, snad každý jenom sebe. Pro ně je pouze užitečný idiot a konečně jako žena taky jen pouhá vagína!

Všechno, co Merkel napáchala, udělala jen pro vlastní samolibost a s jakýmkoli humanismem to nemá nic společného. Německý stát zatáhla do katastrofy a migranty v tisíci případech na smrt, nebo jim způsobila nekonečné utrpení. Jen menšina migrantů se z toho Německa může radovat, hlavně kriminálníci a násilníci.

Tahle fotka teď koluje v internetu. Někdo by mohl namítnout, že to může být taky fotomontáž. Nevím, ale ona je to spíše skutečnost. I já v Arábii pracoval, před tím jsem byl taky s těmito Araby v lágru, pak jsem s nimi studoval, mohl bych vyprávět. Jeden německý doktor teď promluvil, zvolna se ta cenzura hroutí. Mnoho žen a dětí přichází do Německa jako živé mrtvoly. Nemocní a zcela vysílení. Do oněch vlaků, přijíždějících do Mnichova se okny prorvali ti nejsilnější muži. Ti se pak chechtají na plakáty idiotů "herzlich willkomen" a ukazují své vítězné V. Některé tyto ženy, které jdou pěšky a nesou své děti, už i promluvily, i když se bojí o život. Sama ta žena nese děti, ale jít sama v této společnosti jen tak nemůže, někdo z těch lhostejných mužů vedle je buď její manžel, nebo ho jako zastupuje. V noci, více mrtvá než živá, mu ještě musí roztáhnout nohy. Ty ženy musí všechno nějak zaplatit a peníze nemají. Nenechme se mýlit tím zafačovaným ksichtem symbolizujícím nejvyšší morální čistotu a neposkvrněnost. Ta matka se do Německa musela prosouložit a jak se dozvídáme, i v německých lágrech se ženy bojí v noci jít na záchod, aby nebyly zase znovu znásilněny. Ano v Německu! Celou dobu při tom byla tato nevzdělaná, jednoduchá žena zafixována na onu pohádku o mama Merkel, která jí pak za všechno odškodní. Ta je přeci pozvala, aby jí ten vymírající německý národ nahradily tím jejich velmi plodným.
Tak to vykládá na dlouhé strastiplné cestě matka svým na smrt unaveným, mrznoucím dětem. Jak dostanou dům se zahradou. Tak došla rodina po dvou měsících až na německou hranici a domnívá se, že stojí u nebeské brány. Teď přijde ten největší šok... O tom příště, o celé debilitě evropských asylových zákonů, o naprosté lhostejnosti a nekvalifikovanosti přeplacených evropských politiků...


Tohle nosí někteří demonstranti na plakátech, vypadá to jako jméno ulice.
Merkel musí pryč
Jenže "weg" znamená "pryč", ale taky "cesta". Takže by se tak nějaká ulička jako mohla jmenovat. Já bych po Merkel skutečně nazval onu cestu z Řecka do Německa, lemovanou tuny odpadků a exkrementů. Ano "Merkelweg", tuhle cestu plnou strádání, násilí, zoufalství. To celé nemuselo nastat, kdyby Merkel zůstala nějakou drobnou krajskou funkcionářkou někde v NDR. Jak se vůbec mohla taková osoba dostat na místo kancléřky a způsobit takové škody a tolik lidského neštěstí? O tom taky někdy příště.
 


Vlak svobody 9/9 - Návrat

25. ledna 2016 v 18:04 | Gregor Moldavit
americká propaganda

Tenhle vlak má pro mě tu pozoruhodnost, že jsem o něm v Čechách věděl.
Někdo mladý by možná řekl, "a proč ne?"
Proč? Protože komunisti pracovali přesně podle Orwella. Co se nehodilo do krámu - neexistovalo. Právě jako on sám, jméno George Orwell jsem slyšel poprvé v NSR. Tam jsem i četl jeho knihy, třeba "1984". Ty v ČSSR nebyly zavrženy, jako třeba Doktor Živago, ty neexistovaly. (V ČSSR se o nich objevily diskuze až v 80. letech a komunisti tvrdili, že Orwell tím kritizuje kapitalistickou společnost. Na to oprávněný dotaz, "proč tedy byla v socialismu jejich existence zatajena a jsou i dnes zakázány?") Právě tak jsem neznal nekonečně historických událostí jako třeba: útěk Mašínů, o kterých jsem se dozvěděl až na západě od starší české emigrace, v Německu jsem se dozvěděl o jistém vlaku z Curychu, ve kterém, seděl manželský trojúhelník Uljanov, Naděžda, Vanesa, že ten Lenin žil více na Západě než v Rusku, o blokádě Berlína s pojmem Luftbrücke... V roce 1968 se začala vyšetřovat smrt Jana Masaryka, nikdy jsem netušil, že nějaký takový člověk existoval, a to by šlo do nekonečna... Jenom jsem žasl, v jakém světě prolhaného mlčení jsem vyrostl. Výraz "železná opona" jsem jednou náhodně slyšel z českého rádia ve hře kritizující dekadentní americkou společnost. Musel jsem se ptát, co to znamená? Tohle vše mojí generaci komunisti zamlčeli, o tom jsme se nikdy dozvědět neměli a komunisti věřili, že nepohodlná pravda se dá zamlčet navěky. My už měli být ten nový socialistický člověk, co neví a neptá se, jenom věří a buduje. Teprve v Německu jsem pochopil, že ti všichni komunisti, včetně mých rodičů, byli ještě prolhanější a bezcharakternější, než jsem kdy tušil. Právě tak existovala i řada současných událostí, o kterých se socialistický člověk vůbec nedozvěděl, které StB odbyla - "tím není potřeba znepokojovat dělnickou třídu".

Jak jsem se ale dozvěděl o tom vlaku? Já, Pražák vyrůstající v 50. letech bez kontaktu k nějakým skutečným informacím? Z českého rádia! Byl to takový ten rozbor trvající myslím tři čtvrtě hodiny, mně mohlo být asi 14 let. Důvod, proč komunisti tuhle událost nezamlčeli, musel být jediný, ono se o tom mezi lidem stále mluvilo, tak to chtěli aspoň uvést na pravou míru. Pro moji osobu tím udělali chybu, jednu z mnoha. Mě to přivedlo k oné otázce, proč utíká tolik lidí z našeho komunistického ráje do onoho zrůdného kapitalismu, a kupodivu nikdo obráceným směrem? (Komunistické vysvětlení, že tam chudí nemají na vlak bylo velmi nepřesvědčivé. To taky nemají na boty, aby si to došli pěšky?) Když moje podvedená, obelhaná generace dorostla, nebyl ani jediný z nás věřící komunista, zcela naopak, postavili jsme se komunistům na odpor. Naše hlavní otázka zněla: "Proč ti na západě můžou cestovat a my ne?!"

Jestliže dnes existuje výraz "vlak svobody" a jsou tu ti, co uprchli a ti co v Německu zůstali, pak v onom pořadu šlo naopak o ty, kteří se vrátili. V tu dobu jsem se už naučil číst mezi řádky a tak mi nějak neušlo, že nebyl zmíněný ani jeden z těch, kteří tam zůstali. Dle jejich propagandy přeci měli všichni poznat, že se nechali zmást západní propagandou, činu litovat a vrátit se na kolenou nazpět. Ani jeden to neudělal. Co v pořadu rovněž neřekli, kolik svého činu litovalo z těch, co se vrátili. A těch bylo více. To mohli ovšem někomu vyprávět až po roce 1989.

V onom pořadu v rádiu mluvila jedna z těch tenkrát 15iletých:
"...šli jsme stále před kulomety... a proto my jsme se vrátili, že máme naši vlast rádi..."
Oni nezradili. Klasické komunistické pojetí charakteru - kdo jde žít do jiné země, je zrádce. To bylo taky jedno z těch překvapení, které jsem na tom západě zažil. Že tam totiž nikdo žádné "zrádce" na nic nepotřebuje. Kdo chce jít, ať jde, a když se vrátil, tak se vrátil. Slovo "zrádce" nemělo ve svobodné zemi žádný význam.

Pokud je mi známo, dostali ti navrátilci nějaké autobusy, které je převezly zpět na českou hranici. I kdybychom zůstali u českého rádia, že šli pěšky, nebyl by to zrovna pochod smrti. Z Plößberg na českou hranici je to 5 km přes mírný kopec. Tam už se o ně soudruzi z SnB "postarali". Údajně je skutečně doprovázely nějaké americké džípy, na kterých byly kulomety namontovány. Silně ovšem pochybuji, že vojáci je na ně mířili. Z jakého důvodu? Báli se američtí vojáci patnáctiletých holek, které šly domu k rodičům?

Tady ale musím říci, že v tom věku jsem si to po komunistickém výplachu mozku tak nějak představoval. Kdybych se nedopatřením dostal do NSR, hned mě zavřou do vězení. Proč? No to přeci v NSR kapitalisté dělají. Všechny válečné filmy, a těch bylo v tu dobu mnoho, totiž ukazovali Němce coby šílence, kteří každého hned zastřelí. Možná si moje generace taky vzpomene na film "Dva muži a balon", myslím 1959. Cvičný balon pro výsadkáře (jako kluk jsem ho viděl na Ruzyni) se utrhne a vznese do nebe. (Já sám později skákal z Anky.) V koši 2 muži. "Okamžitě roztrhnout a seskočit", zní rozkaz vysílačkou. Nelze, mají jenom jeden padák. Začínají ve výšce mrznout, ale to nejstrašnější, vítr je nese k hranici NSR. Situace velmi dramatická, co když přistanou v Německu? Co, to se sice nikde nepraví, ale zřejmě by to znamenalo cosi strašného. To ve mě posílilo onu představu, že tam na každého z nás jenom číhají, aby se nám za cosi pomstili, snad za náš krásný život v socialismu. Balon ztrácí plyn a začne klesat. Pod ním všude cedule "pohraniční prostor". Koš udeří do země, muži roztrhnou balon a utíkají směrem na východ. A vida, český nápis. Jsou zachráněni. Nikde se ve filmu nic konkrétního nepravilo, ale ty scény jednoduše budily dojem, že spadnout na území NSR, byli by nejméně zastřeleni. V tomhle vyrůstala moje generace, která ironií osudu měla po roce 1968 právě do té země emigrovat po tisících. (Čísla říkají 300 až 700 tisíc. Později se tam české holky vdávaly po celých zástupech, takže v roce 1989 žil na tom západě každý desátý Čechoslovák.)

Všichni unesení z vlaku byli ovšem vyslýcháni od SnB a měli kádrový flek na dlouhá léta. K tomu si museli občas vyslechnout poznámky kamarádů, "ty vole jaks moh bejt tak blbej a jít zpátky?"

Komunisti se pomstili na příbuzných únosců, kteří byli pozatýkáni, snad 50 lidí, a dostali bez nejmenší viny mnohaleté tresty. Odsouzeni byli také únosci, nad čímž se mohli ovšem jenom usmát. Konečně i já mám doma ještě rozsudek na 9. měsíců v II. nápravní skupině. Zatím jsem si to neodseděl, snad až zvítězí KSČM.

Z těch navrátilců řekla jedna paní (pochopitelně po roce 1989) docela zajímavý důvod:
"Měli jsme doma krásné koncertní křídlo. Neuměla jsem si představit, že by ho otec dokázal nechat doma a jít od něj pryč. On mi ale řekl: mělas tam zůstat, já bych byl přišel za tebou." (Pokud by ho byli na hranici neodstřelili.)

Koncertní křídlo by si byli jistě v NSR koupili za rok nové. Na svobodu v Čechách museli čekat ještě skoro 40 let.
Závěrem: Vlak navrátili imperialisté zakrátko zase komunistům nazpět, ovšem už prázdný. V té době jsem často slyšel, jak "my máme pravdu, všichni brzy pochopí, že ... pak můžeme hranice otevřít." Nepochopili a hranice zůstaly zavřené a hlídané do posledního dne vlády komunistů. V roce 1989 dokonce soudruh Honecker pyšně prohlásil: "ještě za sto let bude stát Berlínská zeď!" Mýlil se, jako se komunisté mýlili vždycky, ve všem a v každém proroctví. Za měsíc ta jeho zeď padla a on upaloval do Jižní Ameriky, jako před ním Eichmann, Mengele a další jemu podobní zločinci. Co říci dnešním mladým věřícím komunistům? Chcete to tentokrát vzít do ruky nějak jinak? Vy už dnes máte recept na ten pravý studený oheň a suchou vodu? Nedělejte si nejmenší iluze, jenom tyhle všechny chyby vašich pradědů zopakujete!

Konec

http://www.novinky.cz/domaci/393740-komunisticky-premier-strougal-nebude-stihan-kvuli-zelezne-opone.html
...si československá železná opona v letech 1948 až 1989 vyžádala přes 300 obětí. Strážci hranice zastřelili 143 osob, elektrický zátaras měl za následek smrt téměř jednoho sta lidí a dva lidé zahynuli po výbuchu min. Řada dalších osob byla při pokusu o přechod hranice zraněna.

K zodpovědnosti nikdo pohnán nebyl a nebude, nikdo za nic nemůže a pokud může tak je to promlčeno. Nebo jak mi to říkala ta generace mých rodičů: "Kolik ti tenkrát bylo let? Tomu ty nerozumíš, to byla taková doba."

http://www.novinky.cz/domaci/393992-strougal-elektrinu-na-hranici-jsem-chtel-vypnout-zdrzela-to-politika.html
...elektrický zátaras měl za následek smrt téměř jednoho sta lidí...

Já nic to politika. Ta tu elektřinu zapnula. Já ji chtěl vypnout, ale byl tam takovej čudlík, co nešel zmáčknout. Tak co odemě chcete? Jak říkal Švejk, "lidičky já sem nevinej".

Stěhování národů - konec Evropy? - 17/? - Biliony

22. ledna 2016 v 14:07 | Gregor Moldavit
Herzlich wilkommen v Berlíně
Jenže migranti přišli v představě, že každá rodina dostane svůj dům. To považují za své právo a toho se budou domáhat.

Dnes o stále větším problému financování migrantů v Německu. Nejprve ale ještě něco o projevu našeho presidenta v Davosu:
Gauck
Evangelický pastor, který už jako takový nemá v politice co dělat! Když uděláte faráře politikem, okamžitě zneužije svoji politickou moc ve prospěch své církve, proti zájmům lidu! On slouží vyšším mocnostem, od lidí se nechává pouze platit. Pan Gauck mluvil v Davosu, za naše peníze nám dělá hanbu. Jenom jeho cesta vrtulníkem z Curychu do Davosu stála přes 10 000 SFr.

Když Gauck něco řekne, nikdy s ním nesouhlasím. Teď zase pronesl v Davosu, že východní země jsou asociální, když nechtějí brát migranty. Přeci právě jejich lidé emigrovali a dostávali asyl. Ví vůbec ten pobožňák, co to mele? Obyvatelstvo ČR, to jsou ti zbylí, co neemigrovali. Za co by Německu měli být vděční? Že si shráblo jejich pracovní elitu v produktivním věku? (Z ČSSR po roce 1968 přišly pracovní síly a ne socky.) Ti emigranti z těchto zemí jsou převážně v Německu, tam by na ně měl apelovat. Na lidi, jako jsem třeba já. A moje odpověď:
"Ano, jsem vděčný Německu, za to, že jsem tu směl jako imigrant zůstat a žít. Ale to není zásluha svazačky Merkel, ani evangelické církve. Tomu státu a lidu musím být vděčný a proto v jejich zájmu požaduji okamžité dostoupení škůdců této země, jako je Gauck, nebo Merkel!
Přísahali jste při nástupu do funkce, že budete sloužit německému lidu a škodu od něj odvracet. Komu sloužíte? Syřanům, Marokáncům, Afgáncům, Alžířanům... Za svůj vysoký plat z peněz německého daňového poplatníka německému národu jenom škodíte, stát vedete vědomě do záhuby. To se nazývá velezrada a místo platu byste měli dostat odpovídající tresty!"

Němečtí vojáci bojují v Afganistánu, aby afgánští mladí kluci si sem s vychytralým úsměvem přišli pro německou sociální podporu. Sýrie to samé, tam chce německá vláda poslat 1200 vojáků Bundeswehru. Syřané samotní si tady zatím budou ošmatávat a znásilňovat německé ženy a žít z peněz německých daňových poplatníků. Toliko láska k bližnímu pana německého prezidenta.

Rád bych se dožil k té doby, kdy Gauck a Merkel budou stát před soudem. Jestli někdy přijde, to nevím, ani na to nevěřím. Za zradu se vždy střílel řadový voják, ne diktátor.

Přes všechno lhaní a zatajování našich vládců, chování jako jsem v mládí zažil od komunistů, letos vyšlo mnoho najevo. Oběti už nechtějí mlčet. Pachatelé? Migranti. Ještě první týden v lednu měly televizní stanice zakázáno tohle přiznat. Jak ale komunisté říkali, "za vším musíš vidět člověka." Já ho tam vidím, jmenuje se Merkel. A co od té svazácké funkcionářky čekat, než komunistické řešení cenzurou?
Merkel začíná být politicky osamělá. Na její samolibosti to ale zatím nic nezměnilo.

Chci ale rozebrat jiný problém migrantů. Financování tohoto stěhování národů. Tady v pozadí Merkel nevidím, tu to nezajímá. Platit má německý lid. Připadá mi jako nájemník ve 3+1, který si pozve na rok sto lidí. Jak to udělá? Inu rozdělí je ke všem sousedům, aniž by se jich ptal. Tak si to ta šílená Merkel taky představuje. Sousední státy jí to přerozdělování omlátily o hlavu a migranti si přišli pro německé sociální podpory, ne pro české nebo polské. Inu tak se o migranty postarají německé komuny. Její rozkaz: "dnem i nocí musíte na krizi migrantů pracovat!" A oni, místo ji zlynčovat, skutečně dnem i nocí pracují. Jak sami přiznávají, "jsme blbci".

Jenže zbyla otázka, kdo to zaplatí? Komuny jsou zadlužené jako celé NSR. V jednom rozhovoru se starostou nějakého města, který jí vysvětloval, že na to absolutně nemají, řekla: "Ich schicke Ihnen Geld vom Bund." Peníze od Bund, tedy státu NSR? To má sice letos rekordní daně, ale jinak dluh (21.01.2016) je 2,229 bilionů €, který na úrocích nabývá o 1556 € za vteřinu. Ze kterého ale tyto daně nesplácí ani jeden cent, ty jdou na migranty. A ty daně, ty jsou vydřeny z lidí, kteří by si je dokázali utratit sami! Kteří toho mají dost pracovat celý den na rozmary paní Merkel. Ministr Schäuble, spolupachatel Merkel, právě navrhl zavést migranstskou daň na benzin. Další daň na benzin a na ní DPH. Lidi budou platit daně za to, že platí daně. Ale i kdyby cenu benzinu zdvojnásobil, žádné daně nebudou stačit. Merkel si ve svém šílenství pozvala půl Asie, jenom za rok 2015 přišlo do Německa milion a půl migrantů. 1,1 milionů se registrovalo, většinou stejně pod nějakým falešným jménem, nebo pasem. Zbytek je rozprášen po Německu nikdo neví kde a živí se žebrotou, nebo kriminalitou. Merkel se domnívá, že je rozdrobí aspoň po Německu, ale ani to není možné. Je jich příliš mnoho. Právě tak Merkel komunám žádné peníze nepošle, protože je nemá. Jak jsem od starostů slyšel, pokud něco od Bund přijde, pak málo a pozdě.

O jakou částku se jedná? Představte si, že do nějaké krajiny přijde milion a půl těchto lidí a je nutno tam pro ně postavit město zhruba velikosti Prahy. To nejsou jenom domy, že ano? To je podzemní dráha, kanalizace, infrastruktura, školy, nemocnice, požárníci, policie, komunální služby, atd... až do nekonečna. V neposlední řadě sto mešit. Trochu to připomíná osídlování divokého západu. Jenže tady je první podstatný rozdíl. Tam se prostě zabralo kus země a začalo stavět. Indiáni přeci můžou jít o kousek dále. Tady každý m2 někomu patří a ten ho buď neprodá vůbec, nebo za pořádné peníze. Dále - tam osadníci vytáhli sekery a pili, pokáceli stromy a začali stavět. Tady ti "osadníci" chtějí všechno hotové bez pohnutí prstu a k tomu měsíčně peníze od státu jen tak za nic. Ještě dále. Když si člověk postavil nějaký sroubek, byl šťastný, že má střechu nad hlavou. Sice hned zjistil, že je nepostačující a musí přistavovat, ale že to musí udělat sám mu bylo jasné. To tady bude taky obráceně. Když dáte někomu bydlení zadarmo, tak vás okamžitě napadne, že tohle tedy jemu nestačí. Koukejte navalit pořádný dům, lepší nábytek, novou ledničku a ... Komuny začínají stavbu činžáků pro migranty, ti ale chtějí v Německu každý svůj dům se zahradou. To jim přeci slíbil ten, co od něj v Turecku za tisíc € koupili syrský pas, co je za další tisíc našlapal na gumový člun.

Vzpomínám na nástup komunistů a jejich strašlivé chvástání. Oni všechny problémy vyřeší během pár měsíců. Tak třeba Cikáni! Ti byli za kapitalistů diskriminováni, oni jim podají přátelskou ruku. Na Slovensku jim postavili vesnici takových jednoduchých domků a ty jim darovali. Cikáni se nastěhovali, spálili parkety a okenní rámy, poházeli vše kolem odpadky, nasrali plné sklepy a táhli za čas dále. "Klidně nám postavte další vesnici támhle za kopcem."
Když to neudělali, usoudili Cikání, že jsou to bílé svině, které si bydlí v pěkných domech a je nechají pod nebem.

Dokonce i komunisti museli pochopit, že dávat něco zadarmo je nejhorší chyba, jaká se dá udělat. Když nějakému parazitovi dáte něco zadarmo, označí vás okamžitě za svini lakomou. "Takových peněz má a on dá tak málo." Merkel tu chybu opakuje v milionkrát horší formě. Takže postavit z ničeho město pro milion a půl lidí, kteří sami nepřiplatí a nepřiloží ruku k dílu. Náklady odhaduji na jeden bilion €. Jenom za postavení prázdného města! Nyní přijdou migranti, servou se o byty, nejlepší obsadí organizované gangy. Všichni pak zahrnou vládu výčitkami, co se jim nelíbí. Nyní musí být to město zásobováno, je tu policie, doprava, nemocnice... do nekonečna, že ano? Jenom čištěné ulic a kanálů! Kolik to může ročně stát? A to ve městě, kde polovina obyvatel je zvyklá házet odpadky z okna. Jenže kdo to zaplatí? Obyvatelé chtějí žít a nakupovat výhradně za peníze, které jim stát položí do klína. Proto si Německo vybrali. A to není všechno. Dle německých zákonů má každý právo vzít si k sobě z Afriky a Asie své příbuzné. Počet obyvatel tedy za rok můžeme vynásobit řekněme 4x. Bilion stála stavba, kolik bude stát provozně jeden rok? Kdo zaplatí policii, požárníky, doktory, řidiče autobusů, popeláře, opraváře, ...? Tito lidé to dělat nebudou, od toho jsou ďauři. Možná jenom jedna desetina by se dala zaměstnat, ale proč by pracovali? Německá sociální podpora jim stačí. Skutečně si Schäuble myslí, že to vyřeší zvýšení daně na benzin? Tady jde o biliony €! Biliony!!!

Ale k tomu přijdou další problémy až do horoucích pekel. V tom městě lidé mluví asi 20 různých řečí, řeč státu, který to financuje, mezi tím není. Polovina je nemocná a potřebuje speciální ošetření. Mimo jiné mají syfla, AIDS, tuberkulózu, nebo nějakou nejasnou africkou nemoc, čtvrtina je kriminální a chce si tak přivydělávat, šiiti se nesnáší se sunity a nemíní je ve své blízkosti tolerovat, 90 % žen je těhotných, (co je to žena? právě dnes v televizi jedna migrantka - nejstarší dítě 8 let, matce je 20), 5% jsou agenti IS, kteří mají za úkol bombové atentáty... A to zase není všechno. Oni jsou muslimové, neuznávají ani německé zákony, ani právo těch nevěřících psů na jiné náboženství. Psy je potřeba zotročit, tak to stojí v koránu a to oni taky konečně už dnes praktikují.
Žádný stát této planety tohle finančně ani organizačně nikdy nezvládne. Co na to řekne Merkel, která si sem tyhle hordy ve svém patologickém komplexu velikářství pozvala?
"My to musíme zvládnout a my to zvládneme."
Žvásty zřejmě už skutečně duševně nemocné ženy, místo reálného posouzení situace.

A denně se valí přes hranice do Německa více než tři tisíce dalších migrantů z Asie. Za týden přirůstá další menší město, takovéhoto typu. Město, které zatím není postavené, které není ani kde postavit a na které nikdo nemá peníze.

Existovaly národy, které byly nájezdníky vyhubené, protože neměly tu sílu se ubránit. Ale existoval kdy národ, který by ty nájezdníky vítal plakáty "herzlich willkommen"? Merkel, ty šílená zrůdo, cos to napáchala?!

pokračování třeba někdy za čas...

Vlak svobody 8/? - Kam pádil ten vlak?

19. ledna 2016 v 19:50 | Gregor Moldavit
ilustrační fotka z internetu

Začal jsem psát o dnešním novém vlakovém spojení, hospodářství, životu tady v tom koutě... Ale koho hlavně zajímá onen "vlak svobody", pro toho tedy konečně ta rekonstrukce únosu. Ještě bych rád podotknul, že se jednalo o malý vláček a pár lidí, zrádců, zločinců, hrdinů, jak si kdo dnes dle svého smýšlení přeje. Tento únos jednoho vlaku pár set metrů za hranice měl ale tak dalekosáhlé následky, že dokonce Stalin požadoval od Gottwalda okamžité odvolání tehdejšího ministra národní bezpečnosti Kopřivy, za poškození jména celého východního bloku. (Výsledek mi není známý, ale ten Kopřiva se musel pěkně třepat. "Odvolání" za Stalina většinou znamenalo konec na šibenici. V tu dobu byl právě odvolán z funkce Rudolf Slánský, krátce na to zatčen a za rok už visel.) Vyděšení komunisti vytrhali koleje na hraničních přechodech a začali budovat to, co dostalo jméno "železná opona".
Je úplně jedno, kolik lidí zůstalo a kolik se vrátilo, ten vlak byla pro komunisty tvrdá rána. (Kterou oni dle své propagandy denně zasazovali západním imperialistům.) Světu tím bylo skutečně ukázáno, že lidi z komunistické země utíkají, že ten systém rozhodně není ve vývoji lidské společnosti žádným přínosem. Že není posledním krokem v dějinách lidstva, spíše jen mylným krokem do slepé uličky. A to bylo poslední, co by komunističtí vládci chtěli vzít na vědomí!!!

Plán zřejmě vymyslel strojvůdce Konvalinka, přidal se výpravčí Truksa, chebský zubař Švec a dva studenti. Každý z nich měl pistoli, kde ji sebrali nevím. Dále vše proběhlo technicky zhruba následovně:

Rychlík vyjel z Prahy 11. září 1951 v 9:55. V Chebu se zadní část odpojila a zbylé 3 vagony, tvořící osobní vlak 3717, dostaly novou lokomotivu, číslo 265.011. Posádka Konvalinka, Kolabza. Ta jela na této trati vždy tendrem napřed. Jenže tentokrát ji nechal strojvůdce Konvalinka v Chebu otočit, aby jela popředu a mohla vytáhnout větší rychlost.

Potíž byla v tom, že trať z Aše do Selbu sice byla průjezdná, ale na hranici byl - občas ale ne vždy - takový protivlakový zádrhel. Musel být totiž zvedán, protože Aš byl vytápěn ze Selbu a teplárna tam brala uhlí z Aše. Žádný problém, ona hranice tam byla tisíc let pouze teoretická, pro nikoho nečinila překážku. Až do roku 1948! V době toho vlaku už na ní leželi první od bdělé SNB zastřelení "kopečkáři". Posádku vlaku tvořili hlavně studenti chebského gymnasia, pár hostů Františkových lázní na výletě a soudruzi od SNB, kteří nejspíše jeli do práce, které pro ně v Ašském výběžku bylo více než dost.

Vlak ještě zastavil ve stanici Hazlov, asi 10 km před Ašem. Jedna tehdejší studentka vypověděla, že přistoupila rodina onoho doktora z Chebu a měla kufry. To si neuměla vysvětlit. (Brzy pochopila.) Doktor Švec před tím dojel autem k hranici, aby zjistil, jestli je kolej blokovaná? Nebyla. Zřejmě mu to pro ten den, nebo příští hodinu stačilo. (V každém případě tedy měli nervy! Kdyby se únos nepovedl, čekala je šibenice, nebo pomalá smrt v nějakém tehdejším komunistickém koncentráku.)

Brzdy vlaku? Technicky pro mě nejasné, třeba se náhodný čtenář vyzná lépe.
Před tím kolem stál jeden z pěti únosců s pistolí a bránil pasažerum, (patrně jedna ze studentek, nebo průvodčí, údaje se rozchází) aby ho nezatočil a nezabrzdil tím vlak. To je ovšem v rozporu s tím, že strojvůdce Konvalinka brzdy vypnul. To kolo je mi taky divné. Záchranná brzda se většinou jenom zatáhne. Pokud by někdo řekl, že to holt bylo v roce 1951, tedy protiargument: po cestě na frontu zatáhl Švejk za záchrannou brzdu. A to bylo ještě o hodně dříve. (Pak dostal pětku a stala se mu ta nehoda, že pil jedno pívo za druhým.)
Dále nechápu, jak se ty brzdy daly vypnout? Byly přeci pneumatické, tedy: kompresor lokomotivy napumpuje do potrubí vzduch, čímž odbrzdí. Stačí tlak snížit, nebo potrubí poškodit, a tlakové komory ve vagonech automaticky přitlačí obložení na kola. Možná se u toho kola jednalo o brzdu statickou při odstavení samotného vagonu. Nevím.

Blížil se Aš, gymnaziasti mastili mariáš, jako každý den, když zjistili, že vlak nezpomaluje, naopak zrychluje. Nádražím projel vlak rychlostí 70 km/hod a upaloval do země ovládané ještě třídním nepřítelem. Onen zádrhel na kolejích skutečně nebyl. (Jinak by lokomotiva potom asi už neměla kolečka.)

Nyní by se hezky vyprávělo, jak ten vlak pádil kamsi do dáli žírnou krajinou kapitalistické země, jako kdysi Horymír pádil k Neumětelům, nebo jeho Šemík pádil k Radotínu. Leč tak tomu nebylo. Vlak zastavil asi pouze 300 metrů za hranicí, poblíže vesničky Wildenau, u jednoho osamělého domečku. (Ten tam stojí dodnes, můžete si v něm nechat ostříhat psa.) Brzdy vagonů byly vypnuté a lokomotiva sama při jízdě z kopce by je nemusela ubrzdit. (Selb leží asi 100 m níže než Aš.) Proto se strojvůdce Konvalinka neodvážil pokračovat až do Selbu. Jenže to zastavení hned za hranicí bylo naprosto nedomyšlené a únosci měli více štěstí, než rozumu. Ve vlaku se totiž nalézalo 12 ozbrojených příslušníků SNB. Pro ně pak byla maličkost přemoci pět pistolemi ozbrojených únosců a přinutit strojvůdce odcouvat nazpět. Jenže v tu chvíli, kdy vlak zastavil, všichni vyskákali a utíkali nazpět k české hranici. Na půdě imperialistů, bez armády v zádech, z nich jejich statečnost okamžitě vyprchala. Myslím, že tím Gottwaldovi názorně ukázali, že má mnoho lidí ale málo mužů. Nicméně tento pod ochranou Sovětského svazu přežil tuhle i jinou katastrofu, aspoň tak dlouho, než se uchlastal. (Možná zemřel na syfilis po vzoru velikého Lenina.) Tohle byla taky názorná ukázka, za kolik ti všichni příslušníci SNB a LM stáli. Banda poserů, která dokázala tak jenom terorizovat vlastní civilní obyvatelstvo.

Vlak tedy stál v širém poli, jako kůl v plotě. Nějaká babička tam kypřila zahrádku motyčkou a sdělila osazenstvu, že jsou v Německu. (Což po projetí Aše ani jinak nešlo.) Dále se údaje rozchází. Zřejmě to ale trvalo asi hodinu než se objevil první americký jeep. (Němci sami v tu dobu ještě neměli své vojenské jednotky.) Vlak dostal pomocnou brzdnou lokomotivu, která ho odtáhla do Selb-Plößberg.

Tam to bylo dosti chaotické, únosci a ti, co se rozhodli zradit krásnou socialistickou vlast a zůstat v dekadentním kapitalismu, odsouzeném k zániku, vystoupili. Ti "věrní", většina věk 15 let, zůstali ve vlaku. Pokud bychom věřili posledně zmíněnému vlastenci jménem Kosík, tedy američtí vojáci namířili na vagony kulomety, aby neproklouzla ani myš. Dále se od něj dozvídáme, že se pokusili vnutit cestujícím nějaké jídlo, které tito nechali s pohrdáním ležet. To je poněkud v rozporu s výroky ostatních, že jim to jídlo velmi chutnalo.

Mimochodem - šel jsem kdysi, coby zrádce vlasti, pár dní přes Alpy s nocováním pod širákem, a měl na den jednu onu americkou konzervu pro jejich vojáky. Na každý den jinou, rozumí se. Naleje se do toho trochu vody z potoka a vnitřek se chemicky hned ohřeje. Pak má člověk skutečně prvotřídní jídlo. Rozhodně žádné srovnání s tou kejdou, co jsme dostávali v socialistické armádě v té rouře KDček, po kterých se na manévrech za tři dny posral i ten nejotrlejší sedlák. A kdyby válka trvala 30 let, na každý den přesně tu stejnou. První s vyražený AP, zvaná Ančo-píčo, jsme rovnou vyhazovali. Ostatní se vyhazovaly až druhý den. V jedné byla nějaká čočka s rýží, které jsem sesbíral a donesl příbuznému tam opodál. Otevřel je a vyklopil slepicím. Ty k tomu čuchly a šly rači hrabat na hnůj. Vynadal jim, že jsou mrchy a dokud to nesežerou, nic jiného nedostanou. Leč slepice zůstaly u svého názoru, že co je dobré pro vojáka socialistické armády, ještě zdaleka není dost dobré pro ně! Nadávat do zrádců komunisti uměli, ale za 20 let udělat pro vojáka základní služny jednu konzervu, která by se dala žrát, to přesahovalo jejich schopnosti!

pokračování...

Vlak svobody 7/? - věrni vlasti?

10. ledna 2016 v 20:25 | Gregor Moldavit
snad originálfoto
Tohle má být taky originálfoto, jednoho z těch, kteří to zkusili přes ostnaté dráty.

Jestliže se někdo rozhodl unést vlak, nebo patřil jen k cestujícím, a požádal pak v Německu o asyl, mělo to patrně pouze jeden důvod - pryč od vlády KSČ, pryč od komunistů. Emigrace neutíkala ze své země ČSR, utíkala před totalitou komunistů. V obráceném případě navrátilců to už bylo komplikovanější. Ne každý chce jít do jiné země, třeba už jenom z důvodů stáří, z toho ale nějaká věrnost k čemukoli ještě nevyplývá, ani spokojenost se stávajícím režimem. O tom později, necháme ty lidi mluvit.

Vzpomněl jsem si na nějakého ideologa z NDR roku 1989. Přes rakouskou hranici z Maďarska už pochodoval celý průvod dederonů, chyběl jen Honecker, aby jim mával. V tu dobu se v NDR říkalo, "poslední zhasne světlo".
A pan ideolog rozprávěl v televizi, "jen 5% emigrovalo (číslo už přesně nevím, ale pro čísla komunistická platilo to samé, co jsem posledně napsal o číslech biblických), ostatní jsou věrní socialističtí občané".
Jestliže je někomu 70 a má v Drážďanech pěkný domek, pak asi nebude od Balatonu utíkat do NSR. Vrátí se ale do svého domku, ne do socialismu. V tomto případě si navíc dokázal na prstech spočítat, že to NSR přijde za krátký čas k němu.

Když už ale u té věrnosti jsme, tedy jeden krásný čítankový příklad vlastenectví a statečnosti z onoho vlaku. Mohl ho napsat Jaroslav Hašek, ale byl to někdo z tehdejší SNB. Je to příběh hrdinného lokomotivního topiče oné zrádné lokomotivy, soudruha vlastence jménem Josef Kolabza (měl to ale skutečně být věřící komunista):
Lopatou vhazuje uhlí do plamene, šichta jde ke konci, na obzoru město Aš, konec Zeměkoule. Leč co to? Vlak v Aši nezastavuje a naopak přidává. Otočí se ke strojvůdci: "co činíš soudruhu?"
"Unáším vlak," zasyčí zrádný strojvůdce.
"Ó ty nešlechetný," zvolá topič, "to nedopustím" a vrhne se k brzdě.
V tu chvíli se dívá do ústí pistole. Je přinucen dále vhazovat uhlí do kotle socialistické lokomotivy, teď už v zájmu zločinců, zrádců a západních imperialistů.
Na nádraží v Selbu topič využil chaosu k útěku, tentokrát ideologicky správným směrem. Zřejmě na něj na chvíli nemířil strojvůdce pistoli ani Američané kulomety. Naskočil do nákladního vlaku obráceným směrem a tak se mu podařilo navrátit do milované socialistické vlasti.
Komunisté to asi vyprávěli slovesně trochu jinak než já teď tady, ale zhruba v tom samém smyslu. Ten soudruh nezradil a riskoval život, aby se mohl vrátit do vlasti.
Jistě krásný příběh vlastenectví, ale až příliš krásný, než aby se mu dalo věřit. Fakta byla jiná, celkem jednoduchá. Topič se skutečně vrátil, byl ovšem okamžitě zatčen a šoupnut do basy. Ono totiž není těžké si to nějak reálně představit.
"Hele vole, když chcete unést ten vlak do Německa, já vám bránit nebudu. Ale já už jsem na to starej a nechci aby pak komunisti pozavírali všechny mé příbuzné a tyranizovali moje děti. V Německu budete říkat, že jsem nic nevěděl a vy jste na mě mířili pistolí. Jasný? Já se pak vrátím."

Nezdá se vám tahle verze pravděpodobnější? Jenže tak to těm SNBákům asi myslelo taky. Pozavíráni na mnoho let byli i příbuzní únosců, kteří nejspíše o tom plánu skutečně nevěděli, v každém případě se ničím neprovinili. Topič mohl dostat 10 let Jáchymova, s tím si tehdejší soudci příliš nelámali hlavu. Komunisti se jistě snažili to celé zatajit. Co se nehodilo do krámu, to neexistovalo. Jenže ono se to, jak už to bývá, nějak všude rozkecalo. K tomu toho hned využila západní propaganda a začala vytrubovat do světa. Američané tenkrát posílali balony s letáky na české území. Ano, to skutečně existovalo. Se lživou propagandou rozumí se, západní propaganda je přeci vždycky lživá. Komunisti kupodivu nikdy ani slovem nezmínili, co že v ní stojí a kde je ta lež, jenom předem lid varovali, aby se nenechal obloudit. Tedy - spalovali letáky bez čtení! Mě v tom věku málo zajímal obsah letáků, přál jsem si najít ten balon, že si z něj vystříhám a slepím nějaký malý. To se mi nepoštěstilo, nikdy jsem ho nezahlídl ani na nebi, což mě moc mrzelo.

Jestliže se komunistům nepodařilo událost zamlčet nebo zapřít, udělat z celého únosu vlaku příběh vylhaný imperialisty, museli ho aspoň nějak uvést na pravou míru, tedy obrátit naruby. Na to potřebovali příběh hrdiny a to zachránilo onomu topiči možná i život. Navíc na tom nejspíše ještě vydělal. Stal se z něj hrdina uvedeného příběhu a byl ukazován jako cirkusová atrakce.

Kdo chce pookřát u srdce, může si přečíst výpověď soudruha uneseného vlastence jménem Kosík:
"... pak přišli ti odporní zrádci, co za jidášský groš slouží válečným štváčům... nabízeli nám americké cigarety, ale my jsme jim řekli, ať je dají raději těm tisícům nezaměstnaných v kapitalismu, kteří před továrnou sbírají špačky od cigaret... československý dělník má svou republiku pod vedením soudruha Gottwalda rád a bude ji hájit proti válečným štváčům až do konečného vítězství tábora míru."

Možná si někdo na tu slovesnost té doby vzpomene. (Někdo z dnešních mladých by mi možná ani dnes nevěřil, že se tak skutečně psalo a v tom vyrůstala moje generace. Jenže jak šly roky, bylo těch věřících komunistů stále méně, až už té ideologii věřili jenom hlupáci.) Do jaké míry to soudruh Kosík skutečně řekl těm zrádcům v NSR, nebo mu ta ramena narostla až po návratu, já nevím. Spíše bych odhadoval to druhé. Dost možná to celé nese jenom jeho jméno, autorem byl kdosi z Rudého Práva. Vím ale jistě, jak to fungovalo o 20 let později, kdy už jsem mezi zrádce za jidášský groš patřil i já. Bylo taky dost emigrantů (po roce 1968) mého věku, kteří se vrátili. Občas jsem si pustil české rádio a poslouchal jejich výpovědi. Nic z toho vůbec neodpovídalo skutečnosti a jak jsem se pak dozvěděl, tito lidé jen četli scénář napsaný od StB, jejich skutečný život na západě se v rádiu nikdo nedoslechl. Nedostali taky za ten výstup ani oněch 5000 Kčs, které tenkrát kasírovali čeští soudruzi schopní se k něčemu takovému propůjčit. Spíše jen úlevu z trestu. (Kdo z těch Brežněvovi věrných starců se bál, aby ho sousedi nezlynčovali, a nechal svůj hlas modulovat, dostal jen 2000 Kčs.)

O těch skutečných důvodech pro návrat si můžeme povídat příště, ač si to každý dokáže jistě sám představit. Mimochodem, snad dokonce většina byli žáci chebského gymnázia ve věku 15 let. V tom věku jsem si já tedy ještě neuměl představit, že bych se sám vydal někam do ciziny, abych tam zůstal. Snad jsem ještě i věřil, že správná strana je ta komunistická. Ve věku 18 let tomu tak už určitě nebylo, ale co jsem o tom západu věděl?

Když už jsem ale začal od konce, tedy ještě vzpomínka na jeden cs-film natočený na podkladu této události. Tenkrát ještě neznámí režiséři Kadár-Klos natočili skutečně vlastenecký film o takovém únosu. Použili letadlo a nechali unést věrné socialistické soudruhy. Tito spálili na území NSR tajné dokumenty a s nasazením života se probíjeli nazpět do socialistické vlasti. Ten film byl tak špatný, že nám ho ani znovu nepromítali po roce 1968. Tenkrát totiž, v době začínající normalizace, do televize přišly ty nejhorší hrůzy 50. let, jako "Pan Novák" apod. (K tomu svinstvu se propůjčil Jindřich Plachta, aby si poněkud zlepšil kádrový profil. Zemřel ale krátce potom, takže mu to nepomohlo, jenom si pokazil jméno.) Tím komunisté chtěli říci, "podívejte milánkové, my máme za sebou sovětské tanky a teď se připravte na další 50. léta." Ta měla pod jménem "normalizace" skutečně přijít. O režisérech onoho paskvilu nutno říci, že v jejich pozdějším oskarovém filmu už svůj charakter našli. A ještě něco aktuálního. V době normalizace vylétali ze všech míst všichni trochu charakterní lidé a usadili se ty nejhorší krysy, bezvýhradně sloužící své peněžence, svým výsadám. Když přišel rok 1989, seděli na těch funkcích stále tito karieristé, nebo už jejich synové, naučení jak se to dělá. Tito lidé prodali jednou svojí zemi Brežněvovi, proč by ji neprodali podruhé západnímu kapitálu? Sotva který národ východního bloku dostal po převratu do toho kapitalismu tak špatné karty, jako Češi. Z oné "normalizace" se český národ nevzpamatoval dodnes.

A ještě něco velmi aktuálního, co musím uvést. Už více lidí tady kolem (v Německu) mi řeklo, že bude potřeba hledat nějaké bydlo v cizině. Merkel debilně žvaní a žvaní, lid ale pochopil, že Německo je ztraceno. Jak už jsem se dříve zmínil - co Merkel napáchala, z toho bude občanská válka, nebo další Hitler. Mnozí na to nechtějí čekat a rozhlížejí se po světě, kam se zavčas vydat! Začíná další stěhování národů - Němců pryč z Německa! Šílená Merkel se za čas může skutečně sama obklopit těmi od ní pozvanými hosty z Asie a Afriky.

pokračování...

Vlak svobody 6/? - Co je to pravda?

3. ledna 2016 v 13:46 | Gregor Moldavit

...
Ano, komunisti lidi nepřesvědčili, ale koho z nich to zajímalo? Kdo z nich uznával něco jako skutečnost? Koho z věřících katolíků zajímá, jestli Kristus někdy skutečně existoval? Jde o to na něj věřit. To není žádná podoba náhodná. Komunisti nám vykládali, že dělají vědecký komunismus. Dnes vím, že dělali komunismus náboženský. Celé to jednoduše odvařili od katolické církve. Bůh se nazýval komunismus, Kristus Lenin, Evangelisté byli Marx a Engels, mše byla stranické školení, svaté poutě 1. Máj, hluboce věřící katolík se nazýval vysoce uvědomělý soudruh... Změnily se jenom výrazy, ne chápání. Dvě stejné ideologie, proto se nesnášely. "Jednoho boha mít budeš!" říkají obě. Proto nemohly existovat vedle sebe. Proto komunisti kostely zavírali, faráře konečně taky. Jenomže katolíci žádají peníze tady a ráj slibují po smrti. Komunisti udělali tu chybu, že ho slíbili už na zemi. Proto je komunismus na smetišti dějin a církev svatá je tady pořád. K tomu zase pěkně bohatá a tím i mocná. A s církví nejsou žerty! Komunisti nám i tím zavařili na desetiletí dopředu.
Nevím, jestli je tohle originální foto vlaku po zastavení, nebo jenom náhodné odjinud. V každém případě to tak vypadat mohlo. Ono vlastně dodnes není úplně jasné, jak se to celé odehrálo. Výpovědi zúčastněných se totiž značně rozlišovaly. Záleželo hlavně na tom, kdo se ptal. Člen SnB v ČSR se asi od navrátilce dozvěděl něco jiného, než americký voják od těch únosců. A propaganda na obou stranách se taky o nějaké objektivní podání příliš nesnažila. Komunisti měli dokonce výraz, "musíš to vidět správně třídně!" Už jsem to nakousnul. Co je to vlastně pravda?

Už jako dítě jsem si uvědomoval, že moje oči vidí něco úplně jiného, než podle jejich propagandy údajně existuje. Že ti staří mluví něco jiného o těch časech za kapitalismu, než propaganda v rádiu a našich učebnicích. Jak už se tady v komentářích diskutovalo, někdy asi 1965 přišel onen pro komunisty nepříjemný film "bílá paní". Tam jeden praví zhruba "soudruhu, my přeci víme, že není důležité, co skutečně je, ale co mají lidí věřit, že je." Tuhle větu jsem si v šoku z toho filmu odnesl. Vždycky jsem si to o komunistech myslel, ale tady to někdo řekl nahlas. Je tomu tedy skutečně tak - komunisti lžou!!! (Není divu, že ten film v době normalizace musel zase zmizet.)

Komunisti úspěšně navázali na katolickou tradici, hlavně co se týče výplachu mozků. V náboženství totiž nějaká pravda nehraje velkou roli. Slyšel jsem faráře vykládat: "... a Kristus vzal 4 chleby, kterými hladové zástupy nasytil...(Nebo nějak tak, číslo už si nepamatuji a hledat nebudu. Čísla v bibli jsou stejně prakticky vždy smyšlená.) Rád bych se toho faráře zeptal: "Chcete tady těm dětem říci, že se jedná o historickou událost, že to se skutečně stalo?"
Je možné vzít 4 tehdejší placičky a nasytit třeba více než sto lidí? I kdyby to byl Kristus? Nevím, co by farář odpověděl, ale odhaduji asi:
"Tak to stojí v evangeliu a to musí každému stačit! Kážu, co jest psáno a za pravdivost písma svatého já nejsem zodpovědný. Taky o ní při své funkci pochybovat nemůžu. Obdobně je na posluchačích, aby věřili a ne hledali skutečnost. Chcete přijít do nebe nebo ne? Aha, tak se tak blbě neptejte a věřte!"
Proto taky faráři dávají za příklad ty nejvíce věřící, jejich dvourozměrné myšlení prezentují jako pozitivní lidskou vlastnost. Osobně vůbec nechápu, co je dobrého na tom věřit, aniž bych se ptal na důkazy? Se mnou se tedy něco takového dělat nedá.
Komunistický agitátor to viděl podobně. "Tohle přeci řekl Lenin, že bude, tak to taky je. Jaká ještě diskuze?
Kolik dnešních věřících komunistů ví, nebo je ochotno se dozvědět, co se skutečně za těch 40 let vlády KSČ odehrálo? Mají vlastní dějiny, jako je měli tenkrát.

Mimochodem, Merkel s jejím slabomyslných proroctvím, "my to musíme zvládnout a my to zvládneme", netuší, že to je typicky komunistická slovesnost, že to má ještě od Ulbrychta, ze své svazácké doby. Reálně myslící demokratický politik neprorokuje. Už proto Merkel na svoji funkci nepatří. (Kdo má v Německu s migranty skutečně co dělat, říká opak. "Tohle spíše zvládne nás.")

Když už jsme ale u toho, tedy existuje i jakýsi opak. Člověk vůbec neříká pravdu a při tom nelže. Byl jednoduše zmanipulován.
Když je někdo v Německu citován k soudu jak svědek, vypovídá pod přísahou - že bude říkat pravdu, celou pravdu a nic než pravdu. Za lež je tedy považováno i vše co ví a neřekne. Slyšel jsem tady o případu, kdy soudce začal o svědkovi pochybovat. Přerušil ho:
"Za falešnou výpověď pod přísahou je v Německu až jeden rok nepodmíněně. Jestli teď lžete, můžete jít na rok do vězení."
A přesto soudci stále znovu zjišťovali, že svědectví různých osob se nepřípustným způsobem rozcházejí. Při tom se vůbec nejednalo o lidi, kteří by coby svědkové měli důvody lhát.
Jednoduché testy přinesly dost šokující poznání. Příklad:
Osobám byl puštěn krátký film s určitým činem. Pak byli ponechání nějakou dobu dohromady. Většina netušila, že mezi nimi jsou preparovaní herci. Tak jeden svědek poslouchá, jak dva před ním, které on považuje za autoritu, si vzájemně film rozebírají, pochopitelně úmyslně chybně. Když pak tento člověk přijde k výslechu, neříká už to, co viděl, ale co si zapamatoval z výroků těch dvou. Byl jednoduše zmanipulován. (Lze si tedy i představit "svědky" biblických zázraků v době, kdy lidé ještě neměli zrovna analytické myšlení. Když jeden "viděl" vstání z mrtvých, nebylo těžké vysvětlit tisícu dalších, že oni ho viděli taky.

Nuže! S oním vlakem je pravda, že byl v roce 1951 unesen pěti muži z Chebu na území NSR. To důležité - ze socialismu do kapitalismu. Pravda je, že dohromady bylo ve vlaku 110 lidí a z nich zůstalo v NSR 34.
Pravda je, že 110 - 34 = 76, se jich vrátilo nazpět do ČSR. Vrátili do socialismu, toliko pohled komunistický. Ano, oni se vrátili ze země kapitalistické do země socialistické. A přesto onen tehdejší výraz, "vrátili do socialistické vlasti", nějak na celou pravdu nevypadá. Tady něco není zcela přesné.

O tom dále příště...

Vlak svobody 5/? - bavorská strana

26. prosince 2015 v 12:41 | Gregor Moldavit


Jestliže jsem napsal, že dělnice v porcelánce vydělávaly pouze málo a dnes, coby důchodkyně, se v penězích netopí, pak to v Německu platí pro více důchodců. Nejprve jsme se o důchody museli podělit s 3 miliony russische Aussiedler, ze kterých slušná část přišla v důchodovém věku, potom s celým NDR. Nutno si uvědomit, že ten stát hospodářsky prakticky zkrachoval a důchody se platí z hospodářských zásob NSR. (Ty obnášejí 2,225 bilionů € dluhů! K tomu každou vteřinu přijde 1556 € úroku. A ještě k tomu si sem Merkel pozve půl světa pro naší sociální podporu.) Je to asi rok, co státy NDR přiznaly, že jim na důchody chybí 300 miliard €, které musí dodat zase jenom staré státy NSR. Při rozdělování důchodů byl použit jakýsi klíč paklíč, dle kterého je na tom důchodce v NDR dokonce lépe, než v NSR. Pak je tu právě u žen ona okolnost, že se hodnotí roky v práci, ne přínos do státní kasy. V NSR totiž v 50. a 60. letech muž vydělával tak dobře, že manželka často zůstala v domácnosti. V NDR roztáčely ženy kola socialismu, mají tedy odpracované roky. Taky se nikdo neptá na druh práce. Učitel marxismu-leninismu má stejný důchod, jako západní učitel matematiky. Naprostá ironie osudu byla třeba i přidělení důchodů ve tvrdé západní DM lidem, jejichž práce spočívala v potlačování lidských svobod a práv, zavírání lidí do kriminálů za politický názor, apod... Pak se státy spojí a ti, co stříleli do prchajících na hranicích, si sami můžou svobodně létat na Kanárské ostrovy. Jejich nepřátelé z kapitalistické části Německa jim na to každý měsíc položí ty západní peníze do klína. Někdo by řekl, že to holt má Německo za 2. válku. Jistě jsou to ještě její následky, ale co by řekl dnešní český důchodce tomu, kdyby mu někdo předložil účet za škody, které napáchaly československé legie v Rusku?
Mimochodem, jak se asi cítil český lampasák, obzvláště politický, chránící svoji vlast před západními imperialisty, když jeho armáda přestoupila z Varšavy do NATO? V roce 1989 ukazovali v televizi česká kasárna, kde visel veliký plakát "NATO nástroj agrese". Velitel jim zakysle říkal, že tak tomu je, jsou to agresoři. Nyní se jím tedy stal přes noc sám. Jestlipak si šel raději hledat civilní práci?

Cikáni z Čech jsou už na té bavorské straně taky. To se dělá taklec:
Švarná Cikánka si najde osamělého postaršího Bavoráka a zmámí ho svým uměním. Uměním milovat, jiné většinou nemá. Pak je mu nutno vysvětlit, že si ji vezme za ženu. Jakou řečí? To nevím. Češi kolem hranic mluví často německy, nepoznal jsem ale rodilého Bavoráka, který by uměl česky. Cikáni pro své jazykové schopnosti taky nejsou zrovna proslulí. No ale konečně se nějak domluví a slaví se slavná svatba, ač té slávy zase tolik není. A zazvonil zvonec a pohádky není konec. Nyní je potřeba mu vysvětlit, že se musí zase rozvést. To po pár dnech manželství už není moc těžké. Bavorák vypadne z bytu v jedněch prošoupanejch trenýrkách a Cikánka si pozve svého pravého, tedy Cikána z české strany. Za 3 roky už za sebou táhnou své tři dětičky. Žít na německé straně z dětí je o dost výhodnější, než na té české. Kdo v Německu pracuje, ten si je sám vinen. Kdo nepracuje, má na všechno právo a všechny levicové organizace kritizují zlou vládu, jak málo těm chudákům dává.

Onen vláček má ráno vozit Čechy do práce do Německa. Domnívám se, že hlavně do města Hof. Jinak v tomhle německém pohraničí zase moc práce není. Vítány jsou zdravotní sestry, uklizečky všude, mechanici v dílnách, nebo třeba kasírky do supermarktů. Obchody na bavorské straně mají asi 25% českých zákazníků, můžou tedy i Češky zaměstnat. Tím vlakem tedy taky jezdí oni Češi do Bavorska nakupovat. Do měst. V bavorských vesnicích se zatím moc nedělo, což se právě změnilo, ovšem velmi pochybným způsobem. Jestliže v českém pohraničí stojí hodně domů prázdných, pak tady v těch vesnicích taky. To mělo celkem jednoduchý důvod. Majitelé zemřeli a jejich děti pracují třeba v Mnichově, kde už mají svůj dům. Ten po rodičích tedy prodat, ale komu? Dům je dávno zastaralý a stojí naprosto nevýhodně, třeba hned vedle průjezdní silnice. Když jsme se tu poohlíželi před pár lety se ženou, docela jsme se podivili. Domy na německé straně byly podstatně levnější, než na české. Náhle jsou však tyto prázdné domy opravovány. Kde stál dům několik let prázdný, jsou vidět řemeslníci. Kdo to koupil? Merkel! Do těch domů přijdou migranti, kteří už v těch vesnicích začínají být vidět. Tady je ovšem na problémy zaděláno. Vydělají si makléři a majitelé, ale všechno jde zase jenom z vydrancované německé státní kasy. Noví nájemníci nejen, že nepřispějí ani jednou mincí, oni chtějí úplně všechno zadarmo. Ti místní se na to jen vyděšeně dívají. Kdo měl za sousedy pár bavorských důchodců, má náhle 3 arabské rodiny. Nedostanou totiž každý svůj dům, jak se nechali nalákat od převaděčů, jsou našlapáni hromadně na malém prostoru. Pořád lepší, než někde 300 lůžek v jedné hale, jenže ani na to ti lidé nejsou zvyklí. Jelikož mají všechno zadarmo, nebude jim nikdy nic dost dobré. Budou si stěžovat a žádat více. Jestliže se odhaduje, že práci z nich může dostat nejvýš desetina, pak na takovéhle vesnici nikdo. Pokud pekař potřebuje třeba prodavačku, má jistě výběr dost velký v okolí, nebo i na české straně. Ty jejich zašátkované mumie stejně na žádnou práci nepomýšlí a těžko se kdy vůbec naučí německy. Jejich práce bude rodit jednoho Mohameda ročně.
Tito lidé jsou většinou od místních vlídně přivítáni. Jenže ono existuje dobré přísloví: "ryba a host třetí den smrdí". Oni ale nepřijeli na tři dny, přijeli navždy. K tomu má každý asylant právo vzít si k sobě do Německa svoji rodinu odkudsi z Afriky, či Asie. Pak budou celý den jenom posedávat na rynku a pilně se množit. Vesnice má 200 obyvatel, migrantů dostala třeba jenom 20, ale už za pár let jich může se všemi příbuznými a potomky být víc, než těch místních. A nikdo z nich nepracuje, pouze natahuje ruku po penězích. Jak si kdo představuje, že to dopadne? Z těch vesničanů každý pracuje od rána do večera, za všechno musí platit a teď má živit nějakou úplně cizí kulturu, se kterou se vůbec nedomluví? Která přišla nezvána a počíná si tady jako vítězný dobyvatel? Vůbec nemluvím třeba o nemocech, které přinášejí, nebo o skutečných agentech IS. Co přijít později určitě musí - náboženské třenice. Křesťan je pro muslima pes, jeho nezahalená žena děvka. Jak si ta šílená Merkel představuje, že to dopadne? Nějaké bavorské Chánovy jsou tady naprogramovány. Dovoluji si tvrdit, že je naprogramován i další Hitler. A viník je tu pořád ten samý - Merkel!

Zvolna se tedy vrátíme k původnímu tématu, vlak svobody. Do oné doby, kdy bylo všechno ještě dost přehledné. Zářná hvězda režimu rovnosti a bratrství, na druhé straně vykořisťování člověka člověkem. Byl jsem ještě hodně malý, ale já si na mnoho vzpomínám. Na komunisty, kteří byli o černobílém systému bezezbytku přesvědčeni, kteří nepochybovali o tom, že už za pár let poslední kapitalistické státy padnou. Kteří všechno negativní ve své zemi nazývali přežitkem kapitalismu, kteří v mojí generaci viděli jistou kořist. Každý z nás už bude nadšený budovatel socialismu. Jistě jsem mohl mít život značně jednodušší, kdybych se byl rovnou narodil na té straně vykořisťovatelů, ale to mi nebylo dopřáno. Musel jsem dorůst a zdrhnout. Onen unesený vlak měl v tu dobu ten význam, že ukázal na obou stranách, kam jde vývoj. Z toho západu se do socialismu nikdo nehrne, směrem opačným se hrne lidí mnoho. Komunisti museli pochopit, že lidi rozhodně nepřesvědčili.

pokračování...

Vlak svobody 4/? - město Selb

22. prosince 2015 v 21:01 | Gregor Moldavit
Berlínská zeď byla rozkouskovaná a rozvezená po celém světě. Tahle vzpomínka na železnou oponu stojí ve městě Selb.
"Nikdo nemá v úmyslu stavět zeď," pronesl Walter Ulbrycht několik dní před začátkem její stavby. Úmysl nikdo neměl, ale zeď byla za pár měsíců hotová. Její existence se nedala odbýt coby imperialistická lež, tak z ní soudruzi udělali protifašistický val. Na to si vždy vzpomenu, když mi dnes někdo z neokomunistů vykládá, jak oni nemají v úmyslu zavírat hranice.
Ten vlak je semtamkuk, může jet na obě strany. To dokázala parní lokomotiva onoho vlaku svobody taky, ale jenom kotlem dopředu mohla vytáhnout plnou rychlost. Proto ji strojvůdce nechal v Chebu ještě otočit. Tímto místem se tedy pak prohnal vlak rychlostí 70 km/hod. Dnes odtud odjel první vlak už v 5 hodin, v něm pracovníci do Německa. Teď jsou na řadě turisti, kteří jedou jenom sem a tam, aby oslavili tohle nové spojení. Dnes (13.12.2015) stojí lístek do Selbu jenom 1 €, nebo 25 Kč.

Takže jsem na tom správném nádraží. Pan starosta města Aš už mluvil, teď mluví starosta města Selb a nějaká paní to po něm rychle překládá do češtiny. Dosud jsem si myslel, že umím obě řeči, ale tady nerozumím ani slovo. Slyším jen nějakou skalní ozvěnu. Čtenář mi tedy promine, že ho nemůžu v tomto smyslu více informovat. Pak si tam všichni připijí nějakým šampejnem. Jo, to se to chlastá za dělnické peníze.

Chtěl jsem taky dojet tím vlakem do Selbu a jedno € ještě mám, ale bylo tam hodně lidí, tak jsem jim ten vláček přenechal a jel se ženou zase autem. Nádraží v Selb-Plößberg je teoreticky hotové a vlaky přijíždějí. Sem byl tenkrát taky dotažen vlak svobody za pomoci německé brzdné lokomotivy. O tom příště.

Ani tam jsme starosty neslyšeli, zato se podívali po muzeu porcelánu. Snad je čtenáři známý pojem Rosenthal, nebo Hutschenreuther.
Tak vypadal pan Philipp Rosenthal, který 1879 založil svoji porcelánku a kterému Selb dodnes vděčí za mnoho pracovních míst.

Město porcelánem jistě bohatlo, ale to neznamená, že by tu dnes byl každý bohatý. Například dělnice vydělávaly i po válce skutečně málo a dnes, coby důchodkyně, mají problémy vyjít. Jeden nezletilý migrant stojí Německo měsíčně 5000 €. Jeden dospělý 650 €. (To je pouze ubytování, strava, školy... Práce doktorů, úředníků a v neposlední řadě policie přijde k tomu! Těch registrovaných je za letošek přes milion a každý den přichází 2500 dalších.) Když německý důchodce, který tu 40 let pracoval, nemá peníze na zuby (krankenkassa už je neplatí) tak ať si to jídlo nechá od někoho předžvejkat. Od Merkel nedostane ani jediný cent. O situaci v onom dříve bohatém Německu zase příště. Že ho tahle Merkel letos prakticky dorazila a zatáhla do katastrofy jsem už napsal dříve. Dnes se jenom podívejte na pár obrázků ze Selbské porcelánky:
pokračování...

Další články


Kam dál